Publikacje wybranego autora

Skwirut Marek

Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych

1

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
O roli dyskusji w naukach społecznych
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 51-54
Nr:
2168263340
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych : (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977) , s. 60-72
Nr:
2168228094
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 110-116
Nr:
2168227018
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych = Chosen Problems from Methodology of Teaching Introduction to Political Sciences during Classes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 68 (1975) , s. 97-111. - Summ., rez.
Nr:
2168249742
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973) , s. 27-54. - Summ., rez.
Nr:
2168249970
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
O roli dyskusji w naukach społecznych / Zbigniew PUCEK, Marek M. SKWIRUT // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 51-54
2
Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych : (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion / Tadeusz GRABIŃSKI, Marek M. SKWIRUT // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977), s. 60-72. - ISSN 0079-578X
3
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUT // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116. - ISSN 0079-578X
4
Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych = Chosen Problems from Methodology of Teaching Introduction to Political Sciences during Classes / Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 68 (1975), s. 97-111. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 27-54. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
1
Pucek Z., Skwirut M., (1978), O roli dyskusji w naukach społecznych. [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-54.
2
Grabiński T., Skwirut M., (1977), Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych (na przykładzie podregionu tarnowskiego), "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 4/64, s. 60-72.
3
Kudłacz T., Skwirut M., (1977), Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach, "Problemy Ekonomiczne", R. 16, nr 1/61, s. 110-116.
4
Skwirut M., (1975), Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 97-111.
5
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1973), Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 27-54.
1
@inbook{UEK:2168263340,
author = "Pucek Zbigniew and Skwirut Marek M.",
title = "O roli dyskusji w naukach społecznych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "51-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
2
@article{UEK:2168228094,
author = "Grabiński Tadeusz and Skwirut Marek",
title = "Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych : (na przykładzie podregionu tarnowskiego)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 4/64",
pages = "60-72",
year = "1977",
}
3
@article{UEK:2168227018,
author = "Kudłacz Tadeusz and Skwirut Marek",
title = "Zastosowanie metody wielocechowej do badania poziomu usług w gminach",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 16, 1/61",
pages = "110-116",
year = "1977",
}
4
@article{UEK:2168249742,
author = "Skwirut Marek",
title = "Wybrane zagadnienia metodyki ćwiczeń z podstaw nauk politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "68",
pages = "97-111",
year = "1975",
}
5
@article{UEK:2168249970,
author = "Indraszkiewicz Jerzy and Skwirut Marek M.",
title = "Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "57",
pages = "27-54",
year = "1973",
}