Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2021
Opis fizyczny:
250 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-66491-33-5
Nr:
2168354142
podręcznik
2

Tytuł:
Użyteczność informacyjna sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia rachunkowości
Źródło:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 53-63
ISBN:
978-83-66491-55-7
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168355084
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Krzysztof Jonas , Bartłomiej Pilch
Tytuł:
Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy = Financial Analysis in the Assessment of the Financial Condition of Football Clubs on the Example of Selected Clubs of the Polish Premier League
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (986) (2020) , s. 61-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168351098
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zarys problematyki
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-975-3
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168340799
monografia
5

Tytuł:
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2020
Opis fizyczny:
183, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-218-1
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168347036
monografia
6

Tytuł:
Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego = A Balanced Paradigm of Higher Education in the Context of Integrated Reporting - Academic Teachers' Perspective
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 103, nr 159 (2019) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168338183
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Tytuł:
Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting
Źródło:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341235
varia
8

Tytuł:
Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
83 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-791-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168340519
skrypt
9

Konferencja:
9th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2018), Rzym, Włochy, od 2018-10-26 do 2018-10-28
Tytuł:
Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher
Źródło:
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. - vol. 5, iss. 3 (2018) , s. 183-192. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168331015
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333483
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej = The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 149-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327123
artykuł w czasopiśmie
12

Konferencja:
24th International Sustainable Development Research Society Conference (ISDRS 2018) " Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice", Messina, Włochy, od 2018-06-13 do 2018-06-15
Tytuł:
The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics
Źródło:
Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts - Messina: Department of Economics of the University of Messina, 2018, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-88-943228-1-1
Nr:
2168328027
varia
13

Tytuł:
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2018
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-158-6
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168330245
monografia
14

Tytuł:
Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach = Professional Development of People Dealing with Accounting on Selected Examples
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018) , s. 275-289. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329609
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego = Integrated Reporting to Meet the Need for Non-Financial Reporting Standardisation
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 164 (2018) , s. 99-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327897
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Konferencja:
24th International Sustainable Development Research Society Conference (ISDRS 2018) " Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice", Messina, Włochy, od 2018-06-13 do 2018-06-15
Tytuł:
Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management
Źródło:
Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts - Messina: Department of Economics of the University of Messina, 2018, s. 92. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-88-943228-1-1
Nr:
2168328031
varia
17

Tytuł:
Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce
Źródło:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 103-119
ISBN:
978-83-8085-395-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314473
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 51-60 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-98-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168317915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 73-101
ISBN:
978-83-8085-380-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168313207
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Konferencja:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Tytuł:
Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości = Reporting of Non-financial Information According to the Accounting Law
Źródło:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / red. Zbigniew Luty - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 570-577. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168326689
rozdział w materiałach konferencyjnych
21

Tytuł:
Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A. = Business Models in the Financial Reporting of Insurance Companies in Poland on the Example of PZU S.A.
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017) , s. 105-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168322739
artykuł w czasopiśmie
22

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise = Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 56-57. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336279
varia
23

Tytuł:
Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act
Źródło:
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 3 (2016) , s. 121-137. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168312523
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland
Źródło:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 253-260. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168307591
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku = The Role of M&A in the Development of Transnational Structures in the World and Polish Economy on the Example of 2015
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 549-556. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311359
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2016
Opis fizyczny:
251 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Platinium)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-752-6
Nr:
2168309139
monografia
27

Tytuł:
Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń
Źródło:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 140-157
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304541
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń = Creating and Analysis of Profit and Loss Accunt in the Insurance Companies
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016) , s. 112-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313117
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 55-63 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-309-4
Nr:
2168311459
rozdział w monografii
30

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń
Adres wydawniczy:
Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2015
Opis fizyczny:
144, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-910936-5-8
Nr:
2168291833
monografia
31

Tytuł:
Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej = The Financial Statement of Micro and Small Units as a Way to Simplify Financial Reporting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 144-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299831
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 134-155
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290581
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych = E-services in Accounting on Example of Online Accountancy Offices
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 87-94. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296827
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych = The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 585-596. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297421
artykuł w czasopiśmie
35

Konferencja:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Tytuł:
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth = Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 653-661. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290443
artykuł w czasopiśmie
36

Konferencja:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Tytuł:
Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = Accounting Policy of OPF in the Light of Changes in the Law of the Organization and Functioning of the Open Pension Funds in Poland
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293313
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-910936-4-1
Nr:
2168290993
podręcznik
38

Tytuł:
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II = Investment Activities of Insurance Undertakings and Reinsurance Undertakings in the Light of Solvency II
Źródło:
Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 26-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-793-1
Nr:
2168280921
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291157
varia
40

Tytuł:
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń
Źródło:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 388-397 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168293197
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 203-213
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274683
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE
Źródło:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. [206]-[227] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301641
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych = Providing High Quality Information from Accounting in the Light of the Planned Deregulation of Service Accounts
Źródło:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 363-372. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290465
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 54-67
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291033
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 19-28
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291027
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases = Metody wyceny oraz prezentacji lokat kapitałowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora na wybranych przykładach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168270980
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 29-34
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291029
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 213-223 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287195
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 214-230
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168257030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 68-77
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291035
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń = Selected Instruments for Limiting Risk in Insurance Companies
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 62-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013], s. 35-53
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II = New Elements of Insurance Companies' Reports in Light of Solvency II Directive
Źródło:
Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012, s. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
Nr:
2168236912
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law = Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 695-704. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229492
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Źródło:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 242-261. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273746
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny = The Activities of Open Pension Funds at the Time of Crisis :Regulatory and Non-regulatory Assessment Tools
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 123-133. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255246
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych = Crisis and Financial Security on the Market of Pension Funds
Źródło:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-84-6
Nr:
2168256176
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Źródło:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 196-209
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229166
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) = Accounting Profession Certification Program as a Response of the Accountants Association in Poland (Skwp) on the Proposals Contained in the Educational Standards of the International Federation of Accountants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 50 (2012) , s. 83-92. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 689)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168259388
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 73-83. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219530
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 35-53
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224372
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 54-67
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224374
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of "Solvency II"
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 42-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227598
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 68-77
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224420
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 29-34
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224358
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II"
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA, s. 266-280 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168264970
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa
Adres wydawniczy:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Opis fizyczny:
350 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-266-8
Nr:
2166474527
monografia
68

Tytuł:
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 298-313 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218418
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011, s. 19-28
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224356
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds in Poland from a Theoretical and Practical Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 816 (2010) , s. 23-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53103
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 163-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929476
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym = Accounting Principles for New Enterprises Functioning as Reassurance Institutes on the Insurance Market
Źródło:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 280-286. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165281883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne
Źródło:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 313-329 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303341
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 169-183
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917601
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego = Open Pension Funds in the Face of Financial Crisis
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 155-163. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863500
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Finansowy aspekt dbałości o jakość usług = Financial Aspect of Care about Service Quality
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009) , s. 78-84. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218488
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi = Accounting in Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 189-199. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2166712138
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu
Źródło:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 98-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220604
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services
Źródło:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 165-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081248
rozdział w materiałach konferencyjnych
80

Tytuł:
Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds (OPF)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 785 (2008) , s. 33-43. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50370
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych
Źródło:
System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku / red. Ewa Śnieżek - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008, s. 59-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7426-528-7
Nr:
2168260406
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 13
Tryb dostępu:
Nr:
2166738687
artykuł nierecenzowany
83

Tytuł:
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian = Assessment of the Effectiveness of Open Pension Funds in Poland - Current State and Prospects for Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 79-95. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50573
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 148-165 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163833372
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych
Źródło:
Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA, s. [82]-[88] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1188/[2]/Magazyn
Nr:
2168260520
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 119-136 - Akty prawne s. 135-136
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165372988
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA, s. 230-248 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281913
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50810
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Specifics of Auditing the Financial Statements of Open Pension Funds in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52808
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
Źródło:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 59-74
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2166133666
rozdział w monografii
91

Tytuł:
Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej = The Concept of OFE Performance Evaluation Based on an Analysis of Indicative
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2006) , s. 165-179. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej - Bibliogr.
Nr:
51789
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Źródło:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 142-171 - Bibliogr.
Program badawczy:
103/KRF/4/2006/S/361
Sygnatura:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326643
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
288 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/906
Nr:
2168219746
doktorat
94

Tytuł:
Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej = The Costs of Marketing Activities in Business Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 131-139. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51524
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 54-67
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne = Implementation of Computer-Based Sysytems in Accounting-Didactical Approach
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 15-24. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52502
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 35-53
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164456
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 19-28
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164188
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 68-77
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Źródło:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 29-34
Seria:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164317
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce
Źródło:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 539-552 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168051505
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 79-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166585915
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
154 s.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
83-89355-22-1
Nr:
2168232104
monografia
104

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Tytuł:
Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych
Źródło:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 224-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233270
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 122-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
156, [1] s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-213-8
Nr:
2168221676
monografia
107

Tytuł:
Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów = Identifying Marketing-related Costs in Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 149-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51553
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 84-108 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261630
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian
Źródło:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 323-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233234
rozdział w materiałach konferencyjnych
110

Tytuł:
Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych = Some Mechanisms Securing Assets in Open Pension Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 591 (2002) , s. 95-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51516
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce = The Value of the Payment Units as an Expression of the Effectiveness of the Investment Policy of the Open Pension Funds in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002) , s. 111-118. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225352
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA, s. 59-73 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264664
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej = A System of Technical and Insurance Reserves as a Tool for Minimizing Insurance Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001) , s. 219-232. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51503
artykuł w czasopiśmie
114

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych", Kraków, Polska, od 2001-09-12 do 2001-09-14
Tytuł:
Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych
Źródło:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 111-117 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264029
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian
Źródło:
I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / oprac. Beata Zackiewicz - Sopot: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001, s. 87-92 - Bibliogr.
ISBN:
83-71875-99-1
Nr:
2168259480
rozdział w materiałach konferencyjnych
116

Tytuł:
Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 114-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279133
rozdział w materiałach konferencyjnych
117

Tytuł:
Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000
Opis fizyczny:
129 s.; 23 cm + CD-ROM
Seria:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-7230-038-0
Nr:
2168264770
podręcznik
118

Tytuł:
Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr specj. (2000) , s. 107-112. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale
Nr:
2168271982
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Źródło:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 240-249
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231468
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań / Anna MAZURCZAK-MĄKA, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Krzysztof JANAS. - Warszawa : Difin, 2021. - 250 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-66491-33-5
2
Użyteczność informacyjna sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia rachunkowości / Krzysztof JONAS // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 53-63. - ISBN 978-83-66491-55-7
3
Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy = Financial Analysis in the Assessment of the Financial Condition of Football Clubs on the Example of Selected Clubs of the Polish Premier League / Krzysztof JONAS, Bartłomiej Pilch // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (986) (2020), s. 61-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2031/1491. - ISSN 1898-6447
4
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zarys problematyki / Krzysztof JONAS. - Warszawa : Difin, 2020. - 171 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-975-3
5
Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Katarzyna ŚWIETLA, Paweł ZIENIUK. - Warszawa : Difin, 2020. - 183, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-218-1
6
Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego = A Balanced Paradigm of Higher Education in the Context of Integrated Reporting - Academic Teachers' Perspective / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 103, nr 159 (2019), s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=12199. - ISSN 1641-4381
7
Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie
8
Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń / Krzysztof JONAS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-791-2
9
Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences [on-line]. - vol. 5, iss. 3 (2018), s. 183-192. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3923/3837. - ISSN 2547-8818
10
Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes = Usługa edukacyjna jako naturalne środowisko kształtowania postaw przedsiębiorczych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 49-57. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657. - ISSN 1643-9171
11
Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej = The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 149-165. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1450/1116. - ISSN 1898-6447
12
The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics / Krzysztof JONAS, Sylwia KRAJEWSKA, Katarzyna CHŁAPEK // W: Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts. - Messina: Department of Economics of the University of Messina, 2018. - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-88-943228-1-1
13
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS. - Wyd. 2. - Warszawa: CeDeWu, 2018. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-158-6
14
Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach = Professional Development of People Dealing with Accounting on Selected Examples / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 522 (2018), s. 275-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: System rachunkowości organizacji - problemy pomiaru i prezentacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94881?tab=1. - ISSN 1899-3192
15
Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego = Integrated Reporting to Meet the Need for Non-Financial Reporting Standardisation / Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 164 (2018), s. 99-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Chlapek_Krajewska164.pdf. - ISSN 1234-8872
16
Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management / Katarzyna CHŁAPEK, Ewelina Wawryk-Gawda, Sylwia KRAJEWSKA, Krzysztof JONAS // W: Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts. - Messina: Department of Economics of the University of Messina, 2018. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-88-943228-1-1
17
Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 103-119. - ISBN 978-83-8085-395-9
18
Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości / red. nauk. Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 51-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-98-0. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/61000456-Sprawozdawczosc-i-rewizja-finansowa-wyzwania-i-szanse-nauki-i-dydaktyki-rachunkowosci-redakcja-naukowa-konrad-grabinski-marcin-kedzior.html
19
Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 73-101. - ISBN 978-83-8085-380-5
20
Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości = Reporting of Non-financial Information According to the Accounting Law / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 570-577. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
21
Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A. = Business Models in the Financial Reporting of Insurance Companies in Poland on the Example of PZU S.A / Krzysztof JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 333 (2017), s. 105-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318819/edition/301289/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
22
The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise = Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej / Krzysztof JONAS // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 56-57. - Dostępne tylko streszczenia
23
Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 3 (2016), s. 121-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/index.php/asej/article/view/458. - ISSN 2543-9103
24
Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016), s. 253-260. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472362935559594.pdf. - ISSN 1314-7242
25
Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku = The Role of M&A in the Development of Transnational Structures in the World and Polish Economy on the Example of 2015 / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 549-556. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-549.pdf. - ISSN 2450-7741
26
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Platinium). - ISBN 978-83-7556-752-6
27
Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 140-157. - ISBN 978-83-8085-123-8
28
Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń = Creating and Analysis of Profit and Loss Accunt in the Insurance Companies / Krzysztof JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 112-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259492&from=publication. - ISSN 2083-8611
29
Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 55-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-309-4
30
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń / Krzysztof JONAS. - Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2015. - 144, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-910936-5-8
31
Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej = The Financial Statement of Micro and Small Units as a Way to Simplify Financial Reporting / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 144-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264
32
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE / Krzysztof JONAS // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 134-155. - ISBN 978-83-7930-725-8
33
E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych = E-services in Accounting on Example of Online Accountancy Offices / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 87-94. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
34
Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych = The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 585-596. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-585.pdf. - ISSN 1733-2842
35
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth = Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 653-661. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4924-intangible-assets-as-an-important-element-of-business-entities-wealth. - ISSN 1733-2842
36
Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = Accounting Policy of OPF in the Light of Changes in the Law of the Organization and Functioning of the Open Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 133-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156609&from=publication. - ISSN 2083-8611
37
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań / Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT-KOSZAŁKA, Anna MAZURCZAK-MĄKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 2014. - 88 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-910936-4-1
38
Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II = Investment Activities of Insurance Undertakings and Reinsurance Undertakings in the Light of Solvency II / Krzysztof JONAS // W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014. - S. 26-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-793-1
39
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
40
Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 388-397. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804
41
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości / Krzysztof JONAS // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 203-213. - ISBN 978-83-7930-287-1
42
Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE / Krzysztof JONAS // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [206]-[227]. - Bibliogr.
43
Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych = Providing High Quality Information from Accounting in the Light of the Planned Deregulation of Service Accounts / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014), s. 363-372. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf. - ISSN 2300-2999
44
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
45
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
46
Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases = Metody wyceny oraz prezentacji lokat kapitałowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestora na wybranych przykładach / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 133-141. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-133.pdf. - ISSN 1733-2842
47
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
48
Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości / Krzysztof JONAS // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 213-223. - Bibliogr.
49
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 214-230. - ISBN 978-83-7641-836-0
50
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
51
Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń = Selected Instruments for Limiting Risk in Insurance Companies / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 62-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
52
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
53
Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II = New Elements of Insurance Companies' Reports in Light of Solvency II Directive / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / red. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. - S. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0
54
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law = Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 51 (2012), s. 695-704. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
55
Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń / Krzysztof JONAS // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 242-261. - Streszcz. - Bibliogr.
56
Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny = The Activities of Open Pension Funds at the Time of Crisis :Regulatory and Non-regulatory Assessment Tools / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 123-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
57
Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych = Crisis and Financial Security on the Market of Pension Funds / Krzysztof JONAS // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-84-6
58
Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 196-209. - ISBN 978-83-7641-617-5
59
Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) = Accounting Profession Certification Program as a Response of the Accountants Association in Poland (Skwp) on the Proposals Contained in the Educational Standards of the International Federation of Accountants / Katarzyna ŚWIETLA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 689). - nr 50 (2012), s. 83-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-83.pdf. - ISSN 1733-2842
60
Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych = Disclosure Obligations of Open Pension Funds / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 73-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189351. - ISSN 1898-6447
61
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
62
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
63
Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 42-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
64
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
65
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
66
Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II" / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 266-280. - Bibliogr.
67
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / red. Bronisław MICHERDA ; Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 350 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-266-8
68
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne / Krzysztof JONAS // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 298-313. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
69
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
70
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds in Poland from a Theoretical and Practical Perspective / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 23-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169609615. - ISSN 1898-6447
71
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 163-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
72
Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym = Accounting Principles for New Enterprises Functioning as Reassurance Institutes on the Insurance Market / Krzysztof JONAS // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 280-286. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
73
Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne / Krzysztof JONAS // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 313-329. - Bibliogr.
74
Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 169-183. - ISBN 978-83-255-0513-4
75
Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego = Open Pension Funds in the Face of Financial Crisis / Krzysztof JONAS // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 155-163. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
76
Finansowy aspekt dbałości o jakość usług = Financial Aspect of Care about Service Quality / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009), s. 78-84. - Summ.. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych. - ISSN 0438-5403
77
Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi = Accounting in Open Pension Funds / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 189-199. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
78
Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 98-111. - Bibliogr.
79
The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 165-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
80
Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym = Assessment of the Functioning of Open Pension Funds (OPF) / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 33-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161969998. - ISSN 1898-6447
81
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku / red. Ewa Śnieżek. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - S. 59-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7426-528-7
82
Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej / Krzysztof JONAS // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 13. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
83
Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian = Assessment of the Effectiveness of Open Pension Funds in Poland - Current State and Prospects for Change / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 79-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158619808. - ISSN 1898-6447
84
Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 148-165. - Bibliogr.
85
Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych / Agata JONAS, Krzysztof JONAS // W: Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2] / kierownik tematu: A. CZUBAŁA. - (2008), s. [82]-[88]. - Bibliogr.
86
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Krzysztof JONAS // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 119-136. - Akty prawne s. 135-136. - ISBN 83-7251-687-1
87
Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 230-248. - Bibliogr.
88
Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce = An Assessment of Pension Funds Following the Amendment of the Law on the Organisation and Operation of Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 141-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154415404. - ISSN 0208-7944
89
Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce = The Specifics of Auditing the Financial Statements of Open Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006), s. 147-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122282641. - ISSN 0208-7944
90
Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 59-74. - ISBN 83-7246-835-4
91
Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej = The Concept of OFE Performance Evaluation Based on an Analysis of Indicative / Krzysztof JONAS // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2006), s. 165-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
92
Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 142-171. - Bibliogr.
93
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS ; Promotor: Krzysztof JONAS. - Kraków, 2005. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej = The Costs of Marketing Activities in Business Practice / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005), s. 131-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99283590. - ISSN 0208-7944
95
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 54-67. - ISBN 83-01-14514-5
96
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne = Implementation of Computer-Based Sysytems in Accounting-Didactical Approach / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 15-24. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
97
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 35-53. - ISBN 83-01-14514-5
98
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 19-28. - ISBN 83-01-14514-5
99
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 68-77. - ISBN 83-01-14514-5
100
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 29-34. - ISBN 83-01-14514-5
101
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 539-552. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
102
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym / Krzysztof JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 79-101. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-2-7
103
Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Paweł Młodkowski. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 154 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 83-89355-22-1
104
Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych / Krzysztof JONAS // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 224-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
105
Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 122-137. - Bibliogr.
106
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań / Marta STĘPIEŃ, Krzysztof JONAS, Anna SZKARŁAT. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004. - 156, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-213-8
107
Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów = Identifying Marketing-related Costs in Business / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003), s. 149-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54353959. - ISSN 0208-7944
108
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym / Krzysztof JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 84-108. - Bibliogr.
109
Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian / Krzysztof JONAS // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 323-336. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
110
Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych = Some Mechanisms Securing Assets in Open Pension Funds / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 591 (2002), s. 95-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13083. - ISSN 0208-7944
111
Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce = The Value of the Payment Units as an Expression of the Effectiveness of the Investment Policy of the Open Pension Funds in Poland / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 565 (2002), s. 111-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12840. - ISSN 0208-7944
112
Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym / Krzysztof JONAS // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 59-73. - Bibliogr.
113
System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej = A System of Technical and Insurance Reserves as a Tool for Minimizing Insurance Risk / Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 559 (2001), s. 219-232. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych / Krzysztof JONAS // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 111-117. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
115
Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian / Krzysztof JONAS // W: I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów / [przygot. do druku Beata Zackiewicz]. - Sopot: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, 2001. - S. 87-92. - Bibliogr. - ISBN 83-71875-99-1
116
Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi / Krzysztof JONAS // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 114-120. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-35-9
117
Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Paweł Młodkowski. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - 129 s. ; 23 cm + CD-ROM. - (Biblioteka Menedżera). - ISBN 83-7230-038-0
118
Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce / Krzysztof JONAS // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 56 nr specj. (2000), s. 107-112. - Referat na Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości 14-15 września 2000 r. w Spale. - ISSN 0137-2211
119
Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych / Krzysztof JONAS, Katarzyna ŚWIETLA // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 240-249. - ISBN 83-88057-05-7
1
Mazurczak-Mąka A., Szkarłat-Koszałka A., Jonas K., (2021), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji: zbiór zadań, Warszawa : Difin, 250 s.
2
Jonas K., (2021), Użyteczność informacyjna sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia rachunkowości. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 53-63.
3
Jonas K., Pilch B., (2020), Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (986), s. 61-79; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2031/1491
4
Jonas K., (2020), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji: zarys problematyki, Warszawa : Difin, 171 s.
5
Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., Świetla K., Zieniuk P., (2020), Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, Warszawa : Difin, 183, [3] s.
6
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2019), Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 103, nr 159, s. 23-38; https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=12199
7
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2019), Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 14.
8
Jonas K., (2019), Rachunkowość podatkowa: materiały do ćwiczeń, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 83 s.
9
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2018), Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher, "New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences" [on-line], vol. 5, iss. 3, s. 183-192; https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3923/3837
10
Jonas A., Jonas K., (2018), Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 49-57; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657
11
Jonas K., (2018), Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 149-165; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1450/1116
12
Jonas K., Krajewska S., Chłapek K., (2018), The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics. [W:] Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts, Messina : Department of Economics of the University of Messina, s. 51.
13
Krasodomska J., Jonas K., (2018), Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 251 s.
14
Świetla K., Jonas K., (2018), Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 522, s. 275-289; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94881?tab=1
15
Chłapek K., Krajewska S., Jonas K., (2018), Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 164, s. 99-115; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Chlapek_Krajewska164.pdf
16
Chłapek K., Wawryk-Gawda E., Krajewska S., Jonas K., (2018), Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management. [W:] Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts, Messina : Department of Economics of the University of Messina, s. 92.
17
Jonas K., (2017), Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 103-119.
18
Jonas K., (2017), Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym. [W:] Grabiński K., Kędzior M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 51-60.
19
Jonas K., (2017), Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 73-101.
20
Jonas K., (2017), Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości. [W:] Luty Z. (red.), Rachunkowość : dokonania i przyszłość, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 570-577.
21
Jonas K., (2017), Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A., "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 333, s. 105-115; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318819/edition/301289/content?ref=desc
22
Jonas K., (2017), The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 56-57.
23
Świetla K., Jonas K., (2016), Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act, "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law", nr 3, s. 121-137; https://asej.eu/index.php/asej/article/view/458
24
Świetla K., Jonas K., (2016), Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 10, s. 253-260; http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472362935559594.pdf
25
Świetla K., Jonas K., (2016), Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 549-556; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-549.pdf
26
Krasodomska J., Jonas K., (2016), Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, Warszawa : CeDeWu.pl, 251 s.
27
Jonas K., (2016), Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 140-157.
28
Jonas K., (2016), Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 112-120; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259492&from=publication
29
Jonas K., (2016), Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce. [W:] Kuzior A., Szewieczek A. (red.), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 55-63.
30
Jonas K., (2015), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń, Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 144, [1] s.
31
Jonas K., (2015), Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 144-156.
32
Jonas K., (2015), Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 134-155.
33
Jonas K., Świetla K., (2015), E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 87-94.
34
Świetla K., Jonas K., (2015), Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 585-596; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-585.pdf
35
Jonas K., Świetla K., (2014), Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 653-661; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4924-intangible-assets-as-an-important-element-of-business-entities-wealth
36
Jonas K., (2014), Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 133-141; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156609&from=publication
37
Jonas K., Szkarłat-Koszałka A., Mazurczak-Mąka A., (2014), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych: zbiór zadań, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : "Debet" Marta Stępień, Zofia Wydymus, 88 s.
38
Jonas K., (2014), Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II. [W:] Lisowski J., Manikowski P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 26-33.
39
Jonas K., Świetla K., (2014), Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57.
40
Jonas K., Świetla K., (2014), Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 388-397.
41
Jonas K., (2014), Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 203-213.
42
Jonas K., (2014), Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [206]-[227].
43
Świetla K., Jonas K., (2014), Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias", z 8, s. 363-372; http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf
44
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
45
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2013), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
46
Świetla K., Jonas K., (2013), Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 133-141; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-133.pdf
47
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2013), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
48
Jonas K., (2013), Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 213-223.
49
Jonas K., (2013), Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 214-230.
50
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
51
Jonas K., (2013), Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-72.
52
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2013), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
53
Jonas K., (2012), Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II. [W:] Sojak S. (red.), Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 235-246.
54
Krasodomska J., Jonas K., (2012), Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51, s. 695-704.
55
Jonas K., ([2012]), Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 242-261.
56
Jonas K., (2012), Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 123-133.
57
Jonas K., (2012), Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych. [W:] Binda J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 123-136.
58
Jonas K., (2012), Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II". [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 196-209.
59
Świetla K., Jonas K., (2012), Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50, s. 83-92; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-83.pdf
60
Jonas K., (2011), Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 73-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189351
61
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2011), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
62
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
63
Jonas K., (2011), Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of "Solvency II". [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 42-48.
64
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
65
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2011), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
66
Jonas K., (2011), Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu "Solvency II". [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 266-280.
67
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza: analiza finansowa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 350 s.
68
Jonas K., (2011), Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 298-313.
69
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2011), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
70
Jonas K., (2010), Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 23-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/169609615
71
Jonas K., (2010), Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 163-176.
72
Jonas K., (2010), Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 280-286.
73
Jonas K., (2010), Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 313-329.
74
Jonas K., (2009), Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 169-183.
75
Jonas K., (2009), Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 155-163.
76
Jonas A., Jonas K., (2009), Finansowy aspekt dbałości o jakość usług, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (czerwiec), s. 78-84.
77
Jonas K., (2009), Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 189-199.
78
Jonas K., (2009), Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 98-111.
79
Jonas A., Jonas K., (2009), The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 165-170.
80
Jonas K., (2008), Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 33-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/161969998
81
Jonas A., Jonas K., (2008), Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych. [W:] Śnieżek E. (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 59-71.
82
Jonas K., (2008), Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
83
Jonas K., (2008), Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 79-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619808
84
Jonas K., (2008), Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 148-165.
85
Jonas A., Jonas K., (2008), Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2], s. [82]-[88].
86
Jonas K., (2007), Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 119-136.
87
Jonas K., (2007), Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 230-248.
88
Jonas K., (2007), Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 141-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/154415404
89
Jonas K., (2006), Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 147-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/122282641
90
Jonas K., (2006), Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 59-74.
91
Jonas K., (2006), Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 165-179.
92
Jonas K., (2006), Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 142-171.
93
Jonas K., (2005), Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce, Prom. Micherda B., Kraków : , 288 k.
94
Jonas K., (2005), Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 131-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/99283590
95
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
96
Andrzejewski M., Jonas K., (2005), Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 15-24.
97
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
98
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2005), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
99
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
100
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
101
Jonas K., (2004), Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 539-552.
102
Jonas K., (2004), Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 79-101.
103
Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., (2004), Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości: systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 154 s.
104
Jonas K., (2004), Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 224-232.
105
Jonas K., (2004), Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 122-137.
106
Stępień M., Jonas K., Szkarłat A., (2004), Rachunkowość zakładów ubezpieczeń: zbiór zadań, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 156, [1] s.
107
Jonas K., (2003), Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 149-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/54353959
108
Jonas K., ([2003]), Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 84-108.
109
Jonas K., (2003), Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian. [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 323-336.
110
Jonas K., (2002), Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 95-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/13083
111
Jonas K., (2002), Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 111-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/12840
112
Jonas K., ([2001]), Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 59-73.
113
Jonas K., (2001), System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 219-232.
114
Jonas K., (2001), Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych. [W:] MICHERDA B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 111-117.
115
Jonas K., (2001), Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian. [W:] druku Beata Zackiewicz (red.), I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, Sopot : Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości, s. 87-92.
116
Jonas K., (2001), Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 114-120.
117
Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., (2000), Komputerowe systemy finansowo-księgowe: podręcznik - zbiór zadań, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 129 s.
118
Jonas K., (2000), Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 56 nr specj., s. 107-112.
119
Jonas K., Świetla K., (1999), Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 240-249.
1
@book{UEK:2168354142,
author = "Anna Mazurczak-Mąka and Anna Szkarłat-Koszałka and Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zbiór zadań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-33-5",
}
2
@inbook{UEK:2168355084,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Użyteczność informacyjna sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń z punktu widzenia rachunkowości",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "53-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
3
@article{UEK:2168351098,
author = "Krzysztof Jonas and Bartłomiej Pilch",
title = "Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (986)",
pages = "61-79",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0986.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/2031/1491},
}
4
@book{UEK:2168340799,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji : zarys problematyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-975-3",
}
5
@book{UEK:2168347036,
author = "Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Katarzyna Świetla and Paweł Zieniuk",
title = "Rola księgowych i biegłych rewidentów w zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-218-1",
}
6
@article{UEK:2168338183,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Zrównoważony paradygmat kształcenia w szkole wyższej w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej - z perspektywy nauczyciela akademickiego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 103, 159",
pages = "23-38",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3073},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/articlesList?issueId=12199},
}
7
@misc{UEK:2168341235,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Sustainable Education in Higher School Against the Requirements of Integrated Reporting",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "14",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
8
@book{UEK:2168340519,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość podatkowa : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7252-791-2",
}
9
@article{UEK:2168331015,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Conditions for Changes in the Programme and Teaching Methodology of Accounting in Terms of Integrated Reporting Challenges - the Prospect of the Academic Teacher",
journal = "New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences",
number = "vol. 5, iss. 3",
pages = "183-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18844/prosoc.v5i3.3923},
url = {https://un-pub.eu/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3923/3837},
}
10
@article{UEK:2168333483,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Educational Services as a Natural Environment of Shaping Enterprising Attitudes",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "49-57",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174405},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1581/1657},
}
11
@article{UEK:2168327123,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ odroczonego podatku dochodowego na kształtowanie wyniku finansowego jednostki gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "149-165",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0209},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1450/1116},
}
12
@misc{UEK:2168328027,
author = "Krzysztof Jonas and Sylwia Krajewska and Katarzyna Chłapek",
title = "The Requirement for Interdisciplinary and Social Teaching of Students in Higher Education in Terms of Integrated Reporting Challenges in the Example of Cracow University of Economics",
booktitle = "Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts",
pages = "51",
adress = "Messina",
publisher = "Department of Economics of the University of Messina",
year = "2018",
isbn = "978-88-943228-1-1",
}
13
@book{UEK:2168330245,
author = "Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas",
title = "Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-158-6",
}
14
@article{UEK:2168329609,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się rachunkowością na wybranych przykładach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "522",
pages = "275-289",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.522.20},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/94881?tab=1},
}
15
@article{UEK:2168327897,
author = "Katarzyna Chłapek and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana odpowiedzią na potrzebę standaryzacji raportowania niefinansowego",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 164",
pages = "99-115",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/06_Chlapek_Krajewska164.pdf},
}
16
@misc{UEK:2168328031,
author = "Katarzyna Chłapek and Ewelina Wawryk-Gawda and Sylwia Krajewska and Krzysztof Jonas",
title = "Integrated Reporting as Support Tool for Sustainability Management",
booktitle = "Actions for a Sustainable World : from Theory to Practice : Book of Abstracts",
pages = "92",
adress = "Messina",
publisher = "Department of Economics of the University of Messina",
year = "2018",
isbn = "978-88-943228-1-1",
}
17
@inbook{UEK:2168314473,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wykorzystanie outsourcingu w działalności zakładów ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "103-119",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
18
@inbook{UEK:2168317915,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Raporty społeczne jako przykład realizacji ustawowego obowiązku publikowania danych o charakterze niefinansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości",
pages = "51-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://docplayer.pl/61000456-Sprawozdawczosc-i-rewizja-finansowa-wyzwania-i-szanse-nauki-i-dydaktyki-rachunkowosci-redakcja-naukowa-konrad-grabinski-marcin-kedzior.html},
isbn = "978-83-65173-98-0",
}
19
@inbook{UEK:2168313207,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "73-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
20
@inbook{UEK:2168326689,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Raportowanie danych o charakterze niefinansowym według ustawy o rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : dokonania i przyszłość",
pages = "570-577",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2017",
isbn = "978-83-7228-411-2",
}
21
@article{UEK:2168322739,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Modele biznesowe w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce na przykładzie PZU S.A.",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "333",
pages = "105-115",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/318819/edition/301289/content?ref=desc},
}
22
@misc{UEK:2168336279,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "The Effect of Deferred Income Tax on the Profit of the Enterprise",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "56-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
23
@article{UEK:2168312523,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Determination of the Financial Result in the Insurance and Reinsurance Companies Considering the Accounting Act",
journal = "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law",
number = "3",
pages = "121-137",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj3.2016.8},
url = {https://asej.eu/index.php/asej/article/view/458},
}
24
@article{UEK:2168307591,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Outsourcing as a Modern Form of Managing Processes in an Enterprise Illustrated with an Example of Insurance Undertakings in Poland",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 10",
pages = "253-260",
year = "2016",
url = {http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472362935559594.pdf},
}
25
@article{UEK:2168311359,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "549-556",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-48},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-549.pdf},
}
26
@book{UEK:2168309139,
author = "Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas",
title = "Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7556-752-6",
}
27
@inbook{UEK:2168304541,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Integracja procesu ustalania, badania i analizy wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń",
booktitle = "Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego",
pages = "140-157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-123-8",
}
28
@article{UEK:2168313117,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Tworzenie i analiza wyniku finansowego w zakładach ubezpieczeń",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "285",
pages = "112-120",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=259492&from=publication},
}
29
@inbook{UEK:2168311459,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ zmiany ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej",
pages = "55-63",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-309-4",
}
30
@book{UEK:2168291833,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet Marta Stępień, Zofia Wydymus",
year = "2015",
isbn = "978-83-910936-5-8",
}
31
@inbook{UEK:2168299831,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "144-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000317264 },
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
32
@inbook{UEK:2168290581,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "134-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
33
@article{UEK:2168296827,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "E-usługi w rachunkowości na przykładzie internetowych biur rachunkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "87-94",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.09},
url = {},
}
34
@article{UEK:2168297421,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "585-596",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-51},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-585.pdf},
issn = "1640-6818",
}
35
@article{UEK:2168290443,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "653-661",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4924-intangible-assets-as-an-important-element-of-business-entities-wealth},
issn = "1640-6818",
}
36
@article{UEK:2168293313,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Polityka rachunkowości OFE w świetle zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "201",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156609&from=publication},
}
37
@book{UEK:2168290993,
author = "Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat-Koszałka and Anna Mazurczak-Mąka",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Debet Marta Stępień, Zofia Wydymus",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-910936-4-1",
}
38
@inbook{UEK:2168280921,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w świetle Solvency II",
booktitle = "Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń",
pages = "26-33",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7417-793-1",
}
39
@misc{UEK:2168291157,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "57",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
40
@inbook{UEK:2168293197,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Rola reasekuracji w ograniczaniu ryzyka prowadzonej działalności zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "388-397",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804 },
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
41
@inbook{UEK:2168274683,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "203-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
42
@unpublished{UEK:2168301641,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[206]-[227]",
year = "2014",
}
43
@article{UEK:2168290465,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Zapewnienie wysokiej jakości informacji pochodzących z rachunkowości w świetle planowanej deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias",
number = "z 8",
pages = "363-372",
year = "2014",
url = {http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf},
}
44
@inbook{UEK:2168291033,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
45
@inbook{UEK:2168291027,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
46
@article{UEK:2168270980,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Methods for the Valuation and Presentation of Capital Deposits in the Investor's Separate Financial Statements - Selected Cases",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "133-141",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-133.pdf},
issn = "1640-6818",
}
47
@inbook{UEK:2168291029,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
48
@unpublished{UEK:2168287195,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wybrane aspekty rachunkowości zakładów ubezpieczeń w kontekście nadrzędnych zasad rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "213-223",
year = "2013",
}
49
@inbook{UEK:2168257030,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "214-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
50
@inbook{UEK:2168291035,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
51
@inbook{UEK:2168269316,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wybrane instrumenty ograniczania ryzyka działalności zakładów ubezpieczeń",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "62-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
52
@inbook{UEK:2168291031,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
53
@inbook{UEK:2168236912,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Nowe elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń w świetle Solvency II",
booktitle = "Rachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej",
pages = "235-246",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2012",
isbn = "978-83-231-2855-7 ; 978-83-231-2911-0",
}
54
@article{UEK:2168229492,
author = "Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas",
title = "Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "51",
pages = "695-704",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
55
@unpublished{UEK:2168273746,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wskaźniki rentowności i płynności jako miary efektywności funkcjonowania zakładu ubezpieczeń",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "242-261",
year = "2012",
}
56
@article{UEK:2168255246,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność otwartych funduszy emerytalnych w czasie kryzysu : ustawowe i pozaustawowe narzędzia oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "123-133",
year = "2012",
}
57
@inbook{UEK:2168256176,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Kryzys a bezpieczeństwo finansowe na rynku funduszy emerytalnych",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia",
pages = "123-136",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-84-6",
}
58
@inbook{UEK:2168229166,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "196-209",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
59
@article{UEK:2168259388,
author = "Katarzyna Świetla and Krzysztof Jonas",
title = "Program certyfikacji zawodu księgowego jako odpowiedź Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKWP) na propozycje zawarte w standardach edukacyjnych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "50",
pages = "83-92",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-83.pdf},
issn = "1640-6818",
}
60
@article{UEK:2168219530,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Obowiązki informacyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "73-83",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189351},
}
61
@inbook{UEK:2168224372,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
62
@inbook{UEK:2168224374,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
63
@inbook{UEK:2168227598,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Methods for Creating Technical Insurance Provisions in Light of Solvency II",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "42-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
64
@inbook{UEK:2168224420,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
65
@inbook{UEK:2168224358,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
66
@unpublished{UEK:2168264970,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Metody tworzenia rezerw techniczno ubezpieczeniowych w świetle projektu Solvency II",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "266-280",
year = "2011",
}
67
@book{UEK:2166474527,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc",
title = "Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
isbn = "978-83-7228-266-8",
}
68
@inbook{UEK:2168218418,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych : aspekty formalne i prawne",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "298-313",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
69
@inbook{UEK:2168224356,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
70
@article{UEK:53103,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w ujęciu teoretycznym i praktycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "23-33",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169609615},
}
71
@inbook{UEK:2161929476,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "163-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
72
@inbook{UEK:2165281883,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Zasady rachunkowości dla nowych podmiotów - zakładów reasekuracji - na rynku ubezpieczeniowym",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "280-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
73
@unpublished{UEK:2168303341,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Bezpieczeństwo funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych - aspekty formalne i prawne",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "313-329",
year = "2010",
}
74
@inbook{UEK:2164917601,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "169-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
75
@inbook{UEK:2164863500,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Otwarte Fundusze Emerytalne wobec kryzysu finansowego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "155-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
76
@article{UEK:2166218488,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Finansowy aspekt dbałości o jakość usług",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (czerwiec)",
pages = "78-84",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:2166712138,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość w zarządzaniu Otwartymi Funduszami Emerytalnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "189-199",
adress = "",
year = "2009",
url = {},
issn = "1640-6818",
}
78
@unpublished{UEK:2168220604,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "98-111",
year = "2009",
}
79
@inbook{UEK:2166081248,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "The Costs and Benefits of Rendering High Quality Services",
booktitle = "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce",
pages = "165-170",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2794-1",
}
80
@article{UEK:50370,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w ujęciu modelowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "33-43",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161969998},
}
81
@inbook{UEK:2168260406,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych",
booktitle = "System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku",
pages = "59-71",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2008",
isbn = "978-83-7426-528-7",
}
82
@article{UEK:2166738687,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Współczesne problemy sprawozdawczości i rewizji finansowej",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "13",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
83
@article{UEK:50573,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce - stan aktualny i perspektywy zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "79-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158619808},
}
84
@unpublished{UEK:2163833372,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koncepcja oceny Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "148-165",
year = "2008",
}
85
@unpublished{UEK:2168260520,
author = "Agata Jonas and Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w ocenie efektywności działań marketingowych",
booktitle = "Kryteria i metody oceny wartości relacji przedsiębiorstw z klientami. [2]",
pages = "[82]-[88]",
year = "2008",
}
86
@inbook{UEK:2165372988,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "119-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
87
@unpublished{UEK:2168281913,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ewolucja ocen skuteczności Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "230-248",
year = "2007",
}
88
@article{UEK:50810,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena funduszy emerytalnych po nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "141-150",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154415404},
}
89
@article{UEK:52808,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Specyfika badania sprawozdań finansowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "147-160",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122282641},
}
90
@inbook{UEK:2166133666,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Zastosowanie analizy finansowej w ocenie funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny ",
pages = "59-74",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
91
@article{UEK:51789,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koncepcja oceny funkcjonowania OFE na podstawie analizy wskaźnikowej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "165-179",
adress = "",
year = "2006",
}
92
@unpublished{UEK:2168326643,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Analiza finansowa i badanie sprawozdań finansowych w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "142-171",
year = "2006",
}
93
@unpublished{UEK:2168219746,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
94
@article{UEK:51524,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w praktyce gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "131-139",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99283590},
}
95
@inbook{UEK:2165164617,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc and Konrad Stępień and Katarzyna Świetla and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
96
@article{UEK:52502,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas",
title = "Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "15-24",
adress = "",
year = "2005",
}
97
@inbook{UEK:2165164456,
author = "Mariusz Andrzejewski and Joanna Krasodomska and Marcin Kędzior and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc and Konrad Grabiński and Konrad Stępień",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
98
@inbook{UEK:2165164188,
author = "Mariusz Andrzejewski and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Marcin Kędzior and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
99
@inbook{UEK:2165164653,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Konrad Stępień and Małgorzata Szulc and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Joanna Krasodomska",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
100
@inbook{UEK:2165164317,
author = "Mariusz Andrzejewski and Małgorzata Szulc and Joanna Krasodomska and Krzysztof Jonas and Konrad Grabiński and Konrad Stępień and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
101
@inbook{UEK:2168051505,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "539-552",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
102
@inbook{UEK:2166585915,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "79-101",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
103
@book{UEK:2168232104,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Paweł Młodkowski",
title = "Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-22-1",
}
104
@inbook{UEK:2168233270,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Skutki podatkowe niektórych kosztów działań marketingowych",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "224-232",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
105
@unpublished{UEK:2168270648,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość funduszy emerytalnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "122-137",
year = "2004",
}
106
@book{UEK:2168221676,
author = "Marta Stępień and Krzysztof Jonas and Anna Szkarłat",
title = "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-213-8",
}
107
@article{UEK:51553,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Identyfikacja kosztów działań marketingowych w zespołach kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "149-157",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54353959},
}
108
@unpublished{UEK:2168261630,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "84-108",
year = "2003",
}
109
@inbook{UEK:2168233234,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty funkcjonowania Powszechnych Towarzystw Emerytalnych i Otwartych Funduszy Emerytalnych - stan obecny i perspektywy zmian",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "323-336",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
110
@article{UEK:51516,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Niektóre mechanizmy zabezpieczające aktywa w Otwartych Funduszach Emerytalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "591",
pages = "95-103",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13083},
}
111
@article{UEK:2168225352,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Wartość jednostki rozrachunkowej jako wyraz efektywności inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "111-118",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12840},
}
112
@unpublished{UEK:2168264664,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Koszty działań marketingowych w ujęciu księgowym",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]",
pages = "59-73",
year = "2001",
}
113
@article{UEK:51503,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "System rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jako narzędzie minimalizacji ryzyka działalności ubezpieczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "559",
pages = "219-232",
year = "2001",
}
114
@inbook{UEK:2165264029,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Podstawy analizy wskaźnikowej Otwartych Funduszy Emerytalnych",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "111-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
115
@inbook{UEK:2168259480,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Ocena efektywności funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych na podstawie ich wyniku - stan obecny i perspektywy zmian",
booktitle = "I Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów",
pages = "87-92",
adress = "Sopot",
publisher = "Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości",
year = "2001",
isbn = "83-71875-99-1",
}
116
@inbook{UEK:2168279133,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Rachunkowość w zarządzaniu funduszami emerytalnymi",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok",
pages = "114-120",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
117
@book{UEK:2168264770,
author = "Mariusz Andrzejewski and Krzysztof Jonas and Paweł Młodkowski",
title = "Komputerowe systemy finansowo-księgowe : podręcznik - zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-7230-038-0",
}
118
@article{UEK:2168271982,
author = "Krzysztof Jonas",
title = "Fundusze emerytalne jako nowy element rynku kapitałowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 56 specj.",
pages = "107-112",
year = "2000",
}
119
@inbook{UEK:2168231468,
author = "Krzysztof Jonas and Katarzyna Świetla",
title = "Problemy weryfikacji zeznań podatkowych - luki prawne i wątpliwości interpretacyjne w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "240-249",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID