Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych = The Cultural Context of Economic Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318599
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218564
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych = The Organizational Culture of NGOs and the Requirements of the Structural Funds
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(2) (2011) , s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2162081884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce = The Cultural Perspective in Descriptions of the Economic Transition in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50390
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51696
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej = Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 712 (2006) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53015
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej = Social Ideology in Light of Contemporary Scientific Thought
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52963
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych = Poland as Viewed in Guidebooks : an Analysis of French Tourism Texts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 661 (2004) , s. 59-70. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220222
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Autor:
Cierniak-Szóstak Ewa , Szóstak Andrzej
Tytuł:
Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 7(124) (2002) , s. 36-39 - Bibliogr.
Nr:
2168242498
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Autor:
Szóstak Andrzej , Cierniak-Szóstak Ewa
Tytuł:
Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania
Źródło:
Personel. - nr 6 (75) (2000) , s. 22-27 - Bibliogr.
Nr:
2168244992
artykuł w czasopiśmie
1
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych = The Cultural Context of Economic Changes / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959. - ISSN 1898-6447
2
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
3
Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych = The Organizational Culture of NGOs and the Requirements of the Structural Funds / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(2) (2011), s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf. - ISSN 2081-321X
4
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf. - ISSN 1898-5084
5
Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce = The Cultural Perspective in Descriptions of the Economic Transition in Poland / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161106156. - ISSN 1898-6447
6
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
7
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej = Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 712 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=120543790. - ISSN 0208-7944
8
Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej = Social Ideology in Light of Contemporary Scientific Thought / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=107643505. - ISSN 0208-7944
9
Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych = Poland as Viewed in Guidebooks : an Analysis of French Tourism Texts / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 661 (2004), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=53539056. - ISSN 0208-7944
10
Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej Szóstak // Personel i Zarządzanie. - nr 7(124) (2002), s. 36-39. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
11
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11592. - ISSN 0208-7944
12
Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania / Andrzej Szóstak, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Personel. - nr 6 (75) (2000), s. 22-27. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
1
Cierniak-Szóstak E., (2017), Kulturowy kontekst zmian gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 39-53; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959
2
Cierniak-Szóstak E., (2011), Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189713
3
Cierniak-Szóstak E., (2011), Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 41-52; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf
4
Cierniak-Szóstak E., (2008), Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 397-408; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf
5
Cierniak-Szóstak E., (2008), Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 763, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/161106156
6
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Społeczny wymiar przedsiębiorczości, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 105-125.
7
Cierniak-Szóstak E., (2006), Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 712, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/120543790
8
Cierniak-Szóstak E., (2005), Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 682, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/107643505
9
Cierniak-Szóstak E., (2004), Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 661, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/53539056
10
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (2002), Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania, "Personel i Zarządzanie", nr 7(124), s. 36-39.
11
Cierniak-Szóstak E., (2001), Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 71-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/11592
12
Szóstak A., Cierniak-Szóstak E., (2000), Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania, "Personel", nr 6 (75), s. 22-27.
1
@article{UEK:2168318599,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kulturowy kontekst zmian gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "39-53",
year = "2017",
}
2
@article{UEK:2168218564,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "47-62",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:2168230760,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "41-52",
year = "2011",
}
4
@article{UEK:2162081884,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "397-408",
year = "2008",
}
5
@article{UEK:50390,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "763",
pages = "63-78",
year = "2008",
}
6
@article{UEK:51696,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczny wymiar przedsiębiorczości",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "105-125",
year = "2007",
}
7
@article{UEK:53015,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "712",
pages = "23-38",
year = "2006",
}
8
@article{UEK:52963,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "682",
pages = "35-49",
year = "2005",
}
9
@article{UEK:2168220222,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "661",
pages = "59-70",
year = "2004",
}
10
@article{UEK:2168242498,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Szóstak Andrzej",
title = "Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "7(124)",
pages = "36-39",
year = "2002",
}
11
@article{UEK:2168234782,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "71-80",
year = "2001",
}
12
@article{UEK:2168244992,
author = "Szóstak Andrzej and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania",
journal = "Personel",
number = "6 (75)",
pages = "22-27",
year = "2000",
}