Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 191-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335913
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych = The Cultural Context of Economic Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017) , s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł powstał w ramach badań statutowych Katedry Socjologii finansowanych ze środków własnych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318599
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Brzosko-Sermak Agnieszka , Cierniak-Szóstak Ewa , Karwińska Anna , Pawlina Anna
Tytuł:
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1
Nr:
2168292715
monografia
4

Tytuł:
Obszary zagrożeń w Polsce
Źródło:
Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111
ISBN:
978-83-62511-32-7
Nr:
2168267402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA2013, s. 8-44 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/3/Magazyn
Nr:
2168290385
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA2013, s. 4-29 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1333/2/Magazyn
Nr:
2168290353
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261758
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Poziom mikrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302675
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej
Źródło:
Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2012, s. 71-114
Sygnatura:
NP-1333/1/Magazyn
Nr:
2168306399
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302669
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Role żebracze : przykład 7
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 103-104
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288003
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302677
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 80-83
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287983
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302679
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 29-33
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287967
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Małe grupy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 104-113
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288009
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240004
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 33-34
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287969
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 235-236
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288061
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Role społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 97-103
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168287999
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Aktywność zbiorowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 203-211
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288047
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Społeczny wymiar gospodarowania
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 220-224
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288053
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Style życia i style konsumpcji
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 230-235
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288059
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Zespół w organizacji : przykład 8
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 113-114
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288011
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Ruch antyglobalistyczny : przykład 14
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 211-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288049
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Procesy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168302671
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 213-219
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288051
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, 2 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 225
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168288055
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych = The Organizational Culture of NGOs and the Requirements of the Structural Funds
Źródło:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(2) (2011) , s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168230760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218564
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 176-196. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218786
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski
Źródło:
Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 49-68. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
Nr:
2168218758
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]2010, s. 35-54 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1218/3/Magazyn
Nr:
2168282933
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Społeczne konstruowanie problemów społecznych
Źródło:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA2009, s. 31-72 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1218/1/Magazyn
Nr:
2167679200
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315379
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315389
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Aktywność zbiorowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 203-211
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315353
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Role społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 97-103
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315321
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 80-83
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315315
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 213-219
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315295
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Zespół w organizacji : przykład 8
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 113-114
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315327
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 33-34
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315309
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce = The Cultural Perspective in Descriptions of the Economic Transition in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50390
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2162081884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315377
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Małe grupy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 104-113
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315325
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Ruch antyglobalistyczny : przykład 14
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 211-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315355
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 29-33
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315307
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Style życia i style konsumpcji
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 230-235
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315363
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Role żebracze : przykład 7
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 103-104
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315323
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 235-236
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315365
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Poziom mikrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315381
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Procesy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315385
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Społeczny wymiar gospodarowania
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 220-224
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315357
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 225
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315359
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 225
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268128
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 80-83
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268072
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Społeczny wymiar gospodarowania
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 220-224
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268126
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 235-236
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268134
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Socjologia jako dyscyplina naukowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 15-35
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315045
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51696
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Aktywność zbiorowa
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 203-211
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268120
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce
Źródło:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 227-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165997395
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Poziom mikrospołeczny
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 85-115
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315051
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Gospodarka w perspektywie socjologicznej
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 213-237
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315057
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Role społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 97-103
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268078
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Ruch antyglobalistyczny : przykład 14
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 211-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268124
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Zespół w organizacji : przykład 8
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 113-114
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268086
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Małe grupy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 104-113
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268084
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 33-34
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268064
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Style życia i style konsumpcji
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 230-235
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268132
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Role żebracze : przykład 7
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 103-104
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268082
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
73

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 151-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165922052
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 213-219
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2165689037
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Kultura i jej społeczne znaczenie
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 61-84
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315047
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 29-33
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168268060
podrozdział - podręcznik
Zobacz opis całości
77

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Katowice, Polska, od 2007-06-19 do 2007-06-19
Tytuł:
Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia
Źródło:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007, s. 212-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-922607-8-3
Tryb dostępu:
Nr:
2166470427
rozdział w materiałach konferencyjnych
78

Tytuł:
Procesy społeczne
Źródło:
Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 177-212
ISBN:
978-83-01-14872-0
Nr:
2168315055
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy = Economic Mentality and Economic Development
Źródło:
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006, s. 197-207. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 8)
ISBN:
83-60545-09-X
Tryb dostępu:
Nr:
2166550859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej = Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 712 (2006) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53015
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej = Social Ideology in Light of Contemporary Scientific Thought
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52963
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Intelektualiści i menedżerowie
Źródło:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 155-163
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538000
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Edukacja a percepcja ładu gospodarczego = Education and the Perception of Economic Order
Źródło:
Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-260-3
Nr:
2166408652
rozdział w monografii
84

Tytuł:
Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych = Poland as Viewed in Guidebooks : an Analysis of French Tourism Texts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 661 (2004) , s. 59-70. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220222
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Studenci wobec rzeczywistości rynkowej = Students and the Market-Driven Economy : the Case of Poland
Źródło:
Człowiek a rynek. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, s. 100-108. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 1)
ISBN:
83-7306-176-2
Nr:
2168254926
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
Źródło:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 551-560
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-293-3
Nr:
2168222984
rozdział w monografii
87

Autor:
Cierniak-Szóstak Ewa , Szóstak Andrzej
Tytuł:
Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 7(124) (2002) , s. 36-39 - Bibliogr.
Nr:
2168242498
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
89

Autor:
Szóstak Andrzej , Cierniak-Szóstak Ewa
Tytuł:
Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania
Źródło:
Personel. - nr 6 (75) (2000) , s. 22-27 - Bibliogr.
Nr:
2168244992
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Feminizm i Women's Studies
Źródło:
Socjologia i wyzwania społeczne / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 141-150 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240338
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
100[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
58/KSoc/1/2009/S/522
Sygnatura:
NP-1218/2/Magazyn
Nr:
2168228274
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007
Opis fizyczny:
43, [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
38/KSocj/1/07/S/399
Sygnatura:
NP-1166/Magazyn
Nr:
2168278125
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
69 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KSoc/1/2006/S/294
Sygnatura:
NP-1121/Magazyn
Nr:
2168220720
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
37/KSoc/1/2005/S/229
Sygnatura:
NP-1051/Magazyn
Nr:
2168266802
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Społeczny wymiar gospodarowania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
94 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KSocj/1/S/145
Sygnatura:
NP-1007/Magazyn
Nr:
2168267058
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
36 k.; 30 cm
Program badawczy:
46/KSocj/1/2000/S
Sygnatura:
NP-676/Magazyn
Nr:
2168283017
naukowo-badawcze
1
Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 191-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
2
Kulturowy kontekst zmian gospodarczych = The Cultural Context of Economic Changes / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (963) (2017), s. 39-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959. - ISSN 1898-6447
3
Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych / red. Anna KARWIŃSKA ; [aut. Agnieszka Brzosko-Sermak, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Anna PAWLINA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 145 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1
4
Obszary zagrożeń w Polsce / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - S. 97-111. - ISBN 978-83-62511-32-7
5
Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 8-44. - Bibliogr.
6
Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta / kierownik: Anna KARWIŃSKA. - (2013), s. 4-29. - Bibliogr.
7
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 55-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
8
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
9
Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Katarzyna WARMIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ // W: Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2012), s. 71-114
10
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
11
Role żebracze : przykład 7 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 103-104. - ISBN 978-83-01-14872-0
12
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
13
O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 80-83. - ISBN 978-83-01-14872-0
14
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
15
Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 29-33. - ISBN 978-83-01-14872-0
16
Małe grupy społeczne / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 104-113. - ISBN 978-83-01-14872-0
17
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 55-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
18
Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 33-34. - ISBN 978-83-01-14872-0
19
Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 235-236. - ISBN 978-83-01-14872-0
20
Role społeczne / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 97-103. - ISBN 978-83-01-14872-0
21
Aktywność zbiorowa / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 203-211. - ISBN 978-83-01-14872-0
22
Społeczny wymiar gospodarowania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 220-224. - ISBN 978-83-01-14872-0
23
Style życia i style konsumpcji / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 230-235. - ISBN 978-83-01-14872-0
24
Zespół w organizacji : przykład 8 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 113-114. - ISBN 978-83-01-14872-0
25
Ruch antyglobalistyczny : przykład 14 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 211-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
26
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
27
Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 213-219. - ISBN 978-83-01-14872-0
28
Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 225. - ISBN 978-83-01-14872-0
29
Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych = The Organizational Culture of NGOs and the Requirements of the Structural Funds / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(2) (2011), s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf. - ISSN 2081-321X
30
Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną = Cultural Variables in Studies on Socio-Economic Cohesion / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
31
Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 176-196. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
32
Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa / red. Anna KARWIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 49-68. - Błędny ISBN: 978-83-7252-514-2
33
Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań / [kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA]. - ([2010]), s. 35-54. - Bibliogr.
34
Społeczne konstruowanie problemów społecznych / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA. - (2009), s. 31-72. - Bibliogr.
35
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
36
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
37
Aktywność zbiorowa / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 203-211. - ISBN 978-83-01-14872-0
38
Role społeczne / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 97-103. - ISBN 978-83-01-14872-0
39
O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 80-83. - ISBN 978-83-01-14872-0
40
Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 213-219. - ISBN 978-83-01-14872-0
41
Zespół w organizacji : przykład 8 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 113-114. - ISBN 978-83-01-14872-0
42
Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 33-34. - ISBN 978-83-01-14872-0
43
Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce = The Cultural Perspective in Descriptions of the Economic Transition in Poland / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 763 (2008), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161106156. - ISSN 1898-6447
44
Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu = The Image of Entrepreneur in Poland as an Element of Social Legitimation / Delegitimation of New System / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 397-408. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf. - ISSN 1898-5084
45
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
46
Małe grupy społeczne / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 104-113. - ISBN 978-83-01-14872-0
47
Ruch antyglobalistyczny : przykład 14 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 211-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
48
Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 29-33. - ISBN 978-83-01-14872-0
49
Style życia i style konsumpcji / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 230-235. - ISBN 978-83-01-14872-0
50
Role żebracze : przykład 7 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 103-104. - ISBN 978-83-01-14872-0
51
Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 235-236. - ISBN 978-83-01-14872-0
52
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
53
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
54
Społeczny wymiar gospodarowania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 220-224. - ISBN 978-83-01-14872-0
55
Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 225. - ISBN 978-83-01-14872-0
56
Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 225. - ISBN 978-83-01-14872-0
57
O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 80-83. - ISBN 978-83-01-14872-0
58
Społeczny wymiar gospodarowania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 220-224. - ISBN 978-83-01-14872-0
59
Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 235-236. - ISBN 978-83-01-14872-0
60
Socjologia jako dyscyplina naukowa / Andrzej SŁABOŃ, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 15-35. - ISBN 978-83-01-14872-0
61
Społeczny wymiar przedsiębiorczości = The Social Dimension of Management : Entrepreneurship / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
62
Aktywność zbiorowa / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 203-211. - ISBN 978-83-01-14872-0
63
Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 227-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
64
Poziom mikrospołeczny / Andrzej SŁABOŃ, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 85-115. - ISBN 978-83-01-14872-0
65
Gospodarka w perspektywie socjologicznej / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej SŁABOŃ // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 213-237. - ISBN 978-83-01-14872-0
66
Role społeczne / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 97-103. - ISBN 978-83-01-14872-0
67
Ruch antyglobalistyczny : przykład 14 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 211-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
68
Zespół w organizacji : przykład 8 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 113-114. - ISBN 978-83-01-14872-0
69
Małe grupy społeczne / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 104-113. - ISBN 978-83-01-14872-0
70
Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 33-34. - ISBN 978-83-01-14872-0
71
Style życia i style konsumpcji / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 230-235. - ISBN 978-83-01-14872-0
72
Role żebracze : przykład 7 / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 103-104. - ISBN 978-83-01-14872-0
73
Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 151-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
74
Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 213-219. - ISBN 978-83-01-14872-0
75
Kultura i jej społeczne znaczenie / Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 61-84. - ISBN 978-83-01-14872-0
76
Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 29-33. - ISBN 978-83-01-14872-0
77
Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA // W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / red. Piotr Wachowiak, Marcin Dąbrowski, Bartosz Majewski. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007. - S. 212-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-922607-8-3. - Pełny tekst: http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIb/14.pdf
78
Procesy społeczne / Przemysław KISIEL, Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów / red. nauk. Anna KARWIŃSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 177-212. - ISBN 978-83-01-14872-0
79
Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy = Economic Mentality and Economic Development / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 8). - S. 197-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60545-09-X. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/14_cierniak-szostak.pdf
80
Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej = Social Capital in Descriptions of the Economic Transformation / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 712 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=120543790. - ISSN 0208-7944
81
Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej = Social Ideology in Light of Contemporary Scientific Thought / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 682 (2005), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=107643505. - ISSN 0208-7944
82
Intelektualiści i menedżerowie / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 155-163. - ISBN 83-7252-284-7
83
Edukacja a percepcja ładu gospodarczego = Education and the Perception of Economic Order / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. - S. 31-40. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-260-3
84
Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych = Poland as Viewed in Guidebooks : an Analysis of French Tourism Texts / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 661 (2004), s. 59-70. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=53539056. - ISSN 0208-7944
85
Studenci wobec rzeczywistości rynkowej = Students and the Market-Driven Economy : the Case of Poland / Anna KARWIŃSKA, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Człowiek a rynek. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2004. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 92, t. 1). - S. 100-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7306-176-2
86
Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne / red. Stanisław Swadźba. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 551-560. - ISBN 83-7246-293-3
87
Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Andrzej Szóstak // Personel i Zarządzanie. - nr 7(124) (2002), s. 36-39. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
88
Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego = Women's Studies as an Intellectual Form of the Expression of the Feminist Movement / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 566 (2001), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11592. - ISSN 0208-7944
89
Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania / Andrzej Szóstak, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // Personel. - nr 6 (75) (2000), s. 22-27. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
90
Feminizm i Women's Studies / Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków : AE, 2000. - S. 141-150. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
91
Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; [Anna KARWIŃSKA, Andrzej SŁABOŃ, Przemysław KISIEL, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna PAWLINA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 100[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2007. - 43, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie / kierownik badań: Anna KARWIŃSKA ; autorzy: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Anna KARWIŃSKA, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 69 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
94
Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; zespół: Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK, Przemysław KISIEL, Andrzej SŁABOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Społeczny wymiar gospodarowania / kierownik tematu: Anna KARWIŃSKA ; Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce / Ryszard DYONIZIAK, Ewa CIERNIAK-SZÓSTAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 36 k. ; 30 cm
1
Cierniak-Szóstak E., (2019), Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 191-204.
2
Cierniak-Szóstak E., (2017), Kulturowy kontekst zmian gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (963), s. 39-53; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1340/959
3
Brzosko-Sermak A., Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Pawlina A., (2015), Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast: przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, Karwińska A. (red.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 145 s.
4
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., (2013), Obszary zagrożeń w Polsce. [W:] Karwińska A. (red.), Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 97-111.
5
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2013), Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa, s. 8-44.
6
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2013), Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta, s. 4-29.
7
Cierniak-Szóstak E., (2013), Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 55-72.
8
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
9
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Warmińska K., Słaboń A., (2012), Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic, s. 71-114.
10
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2012), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
11
Cierniak-Szóstak E., (2012), Role żebracze : przykład 7. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-104.
12
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
13
Cierniak-Szóstak E., (2012), O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 80-83.
14
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
15
Cierniak-Szóstak E., (2012), Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-33.
16
Cierniak-Szóstak E., (2012), Małe grupy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 104-113.
17
Cierniak-Szóstak E., (2012), Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 55-72.
18
Cierniak-Szóstak E., (2012), Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33-34.
19
Cierniak-Szóstak E., (2012), Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 235-236.
20
Cierniak-Szóstak E., (2012), Role społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-103.
21
Cierniak-Szóstak E., (2012), Aktywność zbiorowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 203-211.
22
Cierniak-Szóstak E., (2012), Społeczny wymiar gospodarowania. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 220-224.
23
Cierniak-Szóstak E., (2012), Style życia i style konsumpcji. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 230-235.
24
Cierniak-Szóstak E., (2012), Zespół w organizacji : przykład 8. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 113-114.
25
Cierniak-Szóstak E., (2012), Ruch antyglobalistyczny : przykład 14. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 211-212.
26
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2012), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
27
Cierniak-Szóstak E., (2012), Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-219.
28
Cierniak-Szóstak E., (2012), Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225.
29
Cierniak-Szóstak E., (2011), Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 41-52; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES012011/es012011-4.pdf
30
Cierniak-Szóstak E., (2011), Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189713
31
Cierniak-Szóstak E., (2010), Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 176-196.
32
Cierniak-Szóstak E., (2010), Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski. [W:] Karwińska A. (red.), Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-68.
33
Cierniak-Szóstak E., ([2010]), Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań, s. 35-54.
34
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., (2009), Społeczne konstruowanie problemów społecznych. [W:] Karwińska A. (kierownik tematu), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce, s. 31-72.
35
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
36
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2008), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
37
Cierniak-Szóstak E., (2008), Aktywność zbiorowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 203-211.
38
Cierniak-Szóstak E., (2008), Role społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-103.
39
Cierniak-Szóstak E., (2008), O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 80-83.
40
Cierniak-Szóstak E., (2008), Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-219.
41
Cierniak-Szóstak E., (2008), Zespół w organizacji : przykład 8. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 113-114.
42
Cierniak-Szóstak E., (2008), Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33-34.
43
Cierniak-Szóstak E., (2008), Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 763, s. 63-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/161106156
44
Cierniak-Szóstak E., (2008), Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 397-408; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/31.pdf
45
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
46
Cierniak-Szóstak E., (2008), Małe grupy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 104-113.
47
Cierniak-Szóstak E., (2008), Ruch antyglobalistyczny : przykład 14. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 211-212.
48
Cierniak-Szóstak E., (2008), Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-33.
49
Cierniak-Szóstak E., (2008), Style życia i style konsumpcji. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 230-235.
50
Cierniak-Szóstak E., (2008), Role żebracze : przykład 7. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-104.
51
Cierniak-Szóstak E., (2008), Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 235-236.
52
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
53
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2008), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
54
Cierniak-Szóstak E., (2008), Społeczny wymiar gospodarowania. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 220-224.
55
Cierniak-Szóstak E., (2008), Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225.
56
Cierniak-Szóstak E., (2007), Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225.
57
Cierniak-Szóstak E., (2007), O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 80-83.
58
Cierniak-Szóstak E., (2007), Społeczny wymiar gospodarowania. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 220-224.
59
Cierniak-Szóstak E., (2007), Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 235-236.
60
Słaboń A., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Socjologia jako dyscyplina naukowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-35.
61
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Społeczny wymiar przedsiębiorczości, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 105-125.
62
Cierniak-Szóstak E., (2007), Aktywność zbiorowa. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 203-211.
63
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 227-240.
64
Słaboń A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Poziom mikrospołeczny. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 85-115.
65
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2007), Gospodarka w perspektywie socjologicznej. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-237.
66
Cierniak-Szóstak E., (2007), Role społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-103.
67
Cierniak-Szóstak E., (2007), Ruch antyglobalistyczny : przykład 14. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 211-212.
68
Cierniak-Szóstak E., (2007), Zespół w organizacji : przykład 8. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 113-114.
69
Cierniak-Szóstak E., (2007), Małe grupy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 104-113.
70
Cierniak-Szóstak E., (2007), Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 33-34.
71
Cierniak-Szóstak E., (2007), Style życia i style konsumpcji. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 230-235.
72
Cierniak-Szóstak E., (2007), Role żebracze : przykład 7. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-104.
73
Cierniak-Szóstak E., (2007), Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 151-160.
74
Cierniak-Szóstak E., (2007), Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 213-219.
75
Słaboń A., Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Kultura i jej społeczne znaczenie. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 61-84.
76
Cierniak-Szóstak E., (2007), Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii: podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-33.
77
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., (2007), Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia. [W:] Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B. (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 212-217.
78
Kisiel P., Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2007), Procesy społeczne. [W:] Karwińska A. (red.), Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 177-212.
79
Cierniak-Szóstak E., (2006), Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy. [W:] Woźniak M. (red.), Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 8), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 197-207.
80
Cierniak-Szóstak E., (2006), Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 712, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/120543790
81
Cierniak-Szóstak E., (2005), Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 682, s. 35-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/107643505
82
Cierniak-Szóstak E., (2005), Intelektualiści i menedżerowie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 155-163.
83
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2005), Edukacja a percepcja ładu gospodarczego. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 2, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 31-40.
84
Cierniak-Szóstak E., (2004), Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 661, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/53539056
85
Karwińska A., Cierniak-Szóstak E., (2004), Studenci wobec rzeczywistości rynkowej. [W:] Partycki S. (red.), Człowiek a rynek, T. 1, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, s. 100-108.
86
Cierniak-Szóstak E., (2004), Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Swadźba S. (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 551-560.
87
Cierniak-Szóstak E., Szóstak A., (2002), Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania, "Personel i Zarządzanie", nr 7(124), s. 36-39.
88
Cierniak-Szóstak E., (2001), Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 71-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/11592
89
Szóstak A., Cierniak-Szóstak E., (2000), Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania, "Personel", nr 6 (75), s. 22-27.
90
Cierniak-Szóstak E., (2000), Feminizm i Women's Studies. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 141-150.
91
Karwińska A., Słaboń A., Kisiel P., Cierniak-Szóstak E., Pawlina A., (2010), Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 2, Problemy społeczne w środowisku wielkomiejskim, Karwińska A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 100[1] s.
92
Cierniak-Szóstak E., Słaboń A., (2007), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 43, [2] k.
93
Cierniak-Szóstak E., Karwińska A., Kisiel P., Słaboń A., (2006), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 s.
94
Cierniak-Szóstak E., Kisiel P., Słaboń A., (2005), Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego: przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 69 k.
95
Cierniak-Szóstak E., (2004), Społeczny wymiar gospodarowania, Karwińska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 94 k.
96
Dyoniziak R., Cierniak-Szóstak E., (2000), Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
1
@inbook{UEK:2168335913,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Polska kultura organizacyjna a organizacje gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "191-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
2
@article{UEK:2168318599,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kulturowy kontekst zmian gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (963)",
pages = "39-53",
year = "2017",
}
3
@book{UEK:2168292715,
author = "Brzosko-Sermak Agnieszka and Cierniak-Szóstak Ewa and Karwińska Anna and Pawlina Anna",
title = "Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast : przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych",
editor = Karwińska Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-84-6 ; 978-83-62511-89-1",
}
4
@inbook{UEK:2168267402,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Karwińska Anna",
title = "Obszary zagrożeń w Polsce",
booktitle = "Problemy społeczne jako wyzwania dla polityki społecznej w Polsce",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-32-7",
}
5
@unpublished{UEK:2168290385,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Funkcje metropolitalne Krakowa w kontekście relacji z otoczeniem",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 3, Potencjały i uwarunkowania rozwojowe miasta : przykład Krakowa",
pages = "8-44",
year = "2013",
}
6
@unpublished{UEK:2168290353,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Cele społeczne w procesach przemian Prądnika Czerwonego",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 2, Cele społeczne w rozwoju miasta",
pages = "4-29",
year = "2013",
}
7
@inbook{UEK:2168261758,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej",
pages = "55-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6",
}
8
@inbook{UEK:2168302675,
author = "Słaboń Andrzej and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
9
@unpublished{UEK:2168306399,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Kisiel Przemysław and Warmińska Katarzyna and Słaboń Andrzej",
title = "Niepołomice w świetle wyników badań opinii młodzieży szkolnej",
booktitle = "Miasto w procesach zmian. Etap 1, Uwarunkowania i potencjały rozwoju miasta na przykładzie Niepołomic",
pages = "71-114",
year = "2012",
}
10
@inbook{UEK:2168302669,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Słaboń Andrzej",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
11
@misc{UEK:2168288003,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Role żebracze : przykład 7",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "103-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
12
@inbook{UEK:2168302677,
author = "Słaboń Andrzej and Kisiel Przemysław and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
13
@misc{UEK:2168287983,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "80-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
14
@inbook{UEK:2168302679,
author = "Słaboń Andrzej and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
15
@misc{UEK:2168287967,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "29-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
16
@misc{UEK:2168288009,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Małe grupy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "104-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
17
@inbook{UEK:2168240004,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej",
pages = "55-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2",
}
18
@misc{UEK:2168287969,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "33-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
19
@misc{UEK:2168288061,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "235-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
20
@misc{UEK:2168287999,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Role społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "97-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
21
@misc{UEK:2168288047,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Aktywność zbiorowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "203-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
22
@misc{UEK:2168288053,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczny wymiar gospodarowania",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "220-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
23
@misc{UEK:2168288059,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Style życia i style konsumpcji",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "230-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
24
@misc{UEK:2168288011,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Zespół w organizacji : przykład 8",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "113-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
25
@misc{UEK:2168288049,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Ruch antyglobalistyczny : przykład 14",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "211-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
26
@inbook{UEK:2168302671,
author = "Kisiel Przemysław and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
27
@misc{UEK:2168288051,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
28
@misc{UEK:2168288055,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
29
@article{UEK:2168230760,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kultura organizacyjna NGO wobec wymagań funduszy strukturalnych",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "41-52",
year = "2011",
}
30
@article{UEK:2168218564,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Zmienne kulturowe w studiach nad spójnością społeczno-ekonomiczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "47-62",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2168218786,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Ocena skutków transformacji dla przedsiębiorczości",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "176-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2168218758,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Przedsiębiorcy w strukturze społecznej Polski",
booktitle = "Charakterystyka mentalności przedsiębiorców w wybranych dzielnicach Krakowa",
pages = "49-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168282933,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Instytucje nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych - kultury organizacyjne i style działania",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 3, Problemy społeczne w Polsce : w poszukiwaniu instytucjonalnych rozwiązań",
pages = "35-54",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2167679200,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Karwińska Anna",
title = "Społeczne konstruowanie problemów społecznych",
booktitle = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce. Etap 1, Definiowanie problemów społecznych w wybranych mediach jako wyraz kształtowania się świadomości społecznej w Polsce",
pages = "31-72",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2168315379,
author = "Słaboń Andrzej and Kisiel Przemysław and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
36
@inbook{UEK:2168315389,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Słaboń Andrzej",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
37
@misc{UEK:2168315353,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Aktywność zbiorowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "203-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
38
@misc{UEK:2168315321,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Role społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "97-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
39
@misc{UEK:2168315315,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "80-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
40
@misc{UEK:2168315295,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
41
@misc{UEK:2168315327,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Zespół w organizacji : przykład 8",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "113-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
42
@misc{UEK:2168315309,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "33-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
43
@article{UEK:50390,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Perspektywa kulturowa w opisach transformacji gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "763",
pages = "63-78",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:2162081884,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Wizerunek polskiego przedsiębiorcy jako element społecznej legitymizacji / delegitymizacji nowego ładu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "397-408",
year = "2008",
}
45
@inbook{UEK:2168315377,
author = "Słaboń Andrzej and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
46
@misc{UEK:2168315325,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Małe grupy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "104-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
47
@misc{UEK:2168315355,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Ruch antyglobalistyczny : przykład 14",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "211-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
48
@misc{UEK:2168315307,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "29-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
49
@misc{UEK:2168315363,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Style życia i style konsumpcji",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "230-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
50
@misc{UEK:2168315323,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Role żebracze : przykład 7",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "103-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
51
@misc{UEK:2168315365,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "235-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
52
@inbook{UEK:2168315381,
author = "Słaboń Andrzej and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
53
@inbook{UEK:2168315385,
author = "Kisiel Przemysław and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
54
@misc{UEK:2168315357,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczny wymiar gospodarowania",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "220-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
55
@misc{UEK:2168315359,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
56
@misc{UEK:2168268128,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Wielowymiarowość analizy socjologicznej : narodziny kapitalizmu : przykład 15",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
57
@misc{UEK:2168268072,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "O niektórych zmianach kulturowych w następstwie transformacji gospodarczej : przykład 5",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "80-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
58
@misc{UEK:2168268126,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczny wymiar gospodarowania",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "220-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
59
@misc{UEK:2168268134,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Szlachta i mieszczaństwo : dwa style życia : przykład 16",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "235-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
60
@inbook{UEK:2168315045,
author = "Słaboń Andrzej and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Socjologia jako dyscyplina naukowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "15-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
61
@article{UEK:51696,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczny wymiar przedsiębiorczości",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "105-125",
year = "2007",
}
62
@misc{UEK:2168268120,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Aktywność zbiorowa",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "203-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
63
@inbook{UEK:2165997395,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyzysku kobiet na rynku pracy w Polsce",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "227-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
64
@inbook{UEK:2168315051,
author = "Słaboń Andrzej and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Poziom mikrospołeczny",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "85-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
65
@inbook{UEK:2168315057,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Słaboń Andrzej",
title = "Gospodarka w perspektywie socjologicznej",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
66
@misc{UEK:2168268078,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Role społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "97-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
67
@misc{UEK:2168268124,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Ruch antyglobalistyczny : przykład 14",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "211-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
68
@misc{UEK:2168268086,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Zespół w organizacji : przykład 8",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "113-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
69
@misc{UEK:2168268084,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Małe grupy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "104-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
70
@misc{UEK:2168268064,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Bieda i bogactwo w ujęciu zdroworozsądkowym, teoretycznym i empirycznym : przykład 2",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "33-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
71
@misc{UEK:2168268132,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Style życia i style konsumpcji",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "230-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
72
@misc{UEK:2168268082,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Role żebracze : przykład 7",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "103-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
73
@inbook{UEK:2165922052,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kulturowe determinanty rozwoju gospodarczego : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "151-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
74
@misc{UEK:2165689037,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Homo oeconomicus czy homo socius : człowiek jako producent, konsument i posiadacz",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "213-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
75
@inbook{UEK:2168315047,
author = "Słaboń Andrzej and Kisiel Przemysław and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kultura i jej społeczne znaczenie",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
76
@misc{UEK:2168268060,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Typy wiedzy o społeczeństwie : wiedza zdroworozsądkowa a wiedza socjologiczna",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "29-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
77
@inbook{UEK:2166470427,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Karwińska Anna",
title = "Socjalizacja do przedsiębiorczości : możliwości i ograniczenia",
booktitle = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna : materiały z ogólnopolskiej konferencji Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna zorganizowanej 19 czerwca 2007 r. w Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
pages = "212-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2007",
isbn = "978-83-922607-8-3",
}
78
@inbook{UEK:2168315055,
author = "Kisiel Przemysław and Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Procesy społeczne",
booktitle = "Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów",
pages = "177-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "",
isbn = "978-83-01-14872-0",
}
79
@inbook{UEK:2166550859,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Mentalność ekonomiczna jako czynnik prorozwojowy",
booktitle = "Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1",
pages = "197-207",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2006",
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-60545-09-X",
}
80
@article{UEK:53015,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "712",
pages = "23-38",
year = "2006",
}
81
@article{UEK:52963,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Ideologia społeczna w świetle współczesnej refleksji naukowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "682",
pages = "35-49",
year = "2005",
}
82
@inbook{UEK:2166538000,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Intelektualiści i menedżerowie",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "155-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
83
@inbook{UEK:2166408652,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Edukacja a percepcja ładu gospodarczego",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 2",
pages = "31-40",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-260-3",
}
84
@article{UEK:2168220222,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Polska w przewodnikach : analiza francuskich tekstów turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "661",
pages = "59-70",
year = "2004",
}
85
@inbook{UEK:2168254926,
author = "Karwińska Anna and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Studenci wobec rzeczywistości rynkowej",
booktitle = "Człowiek a rynek. T. 1",
pages = "100-108",
adress = "Lublin",
publisher = "Towarzystwo Naukowe KUL",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7306-176-2",
}
86
@inbook{UEK:2168222984,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kapitalizm bez kapitalistów? Niektóre aspekty kulturowych uwarunkowań barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne",
pages = "551-560",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-293-3",
}
87
@article{UEK:2168242498,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Szóstak Andrzej",
title = "Stronnicze oceny czyli jak wystrzegać się subiektywizmu w procesie oceniania",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "7(124)",
pages = "36-39",
year = "2002",
}
88
@article{UEK:2168234782,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Women`s Studies jako intelektualna forma wyrazu ruchu feministycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "71-80",
year = "2001",
}
89
@article{UEK:2168244992,
author = "Szóstak Andrzej and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Kto, jak i kogo : czyli sztuka przekonywania",
journal = "Personel",
number = "6 (75)",
pages = "22-27",
year = "2000",
}
90
@inbook{UEK:2168240338,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Feminizm i Women's Studies",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne",
pages = "141-150",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
91
@unpublished{UEK:2168228274,
author = "Karwińska Anna and Słaboń Andrzej and Kisiel Przemysław and Cierniak-Szóstak Ewa and Pawlina Anna",
title = "Charakterystyka problemów społecznych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
92
@unpublished{UEK:2168278125,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Słaboń Andrzej",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Podgórze w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2007",
}
93
@unpublished{UEK:2168220720,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Karwińska Anna and Kisiel Przemysław and Słaboń Andrzej",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Nowa Huta w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
94
@unpublished{UEK:2168266802,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa and Kisiel Przemysław and Słaboń Andrzej",
title = "Przemiany mentalności uczestników życia gospodarczego : przedsiębiorcy dzielnicy Kazimierz",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
95
@unpublished{UEK:2168267058,
author = "Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Społeczny wymiar gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
96
@unpublished{UEK:2168283017,
author = "Dyoniziak Ryszard and Cierniak-Szóstak Ewa",
title = "Treści europejskie w nauczaniu studentów we Francji, w Niemczech i w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}