Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Rangi połączone w testach Andersona = Group Ranks in Anderson's Test
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 745 (2007) , s. 27-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51030
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Oceny sensoryczne na skali kategorii = Sensory Assessment on Category Scale
Źródło:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - vol. 3 (2006) , s. 220-224. - Summ.
Nr:
2166114070
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ sposobu prowadzenia badań na wyniki ocen sensorycznych = The Effect of the Assessing Method on the Results of Sensory Analyses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 718 (2006) , s. 91-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52876
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Porównania wielokrotne Andersona w analizie ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej = Anderson's Multiple Comparison in Sensory Analyses Using the Ordering Scale
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 685 (2005) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52546
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wartość informacyjna testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej = Information Value of Tests Used to Define Sensory Efficiency
Źródło:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - vol. 2 (2005) , s. 216-224. - Summ.
Nr:
2167683436
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Tytuł:
Statistical Interpretation of the Results of Sensory Assessment Made on an Ordinal Scale - Kramer's Test
Źródło:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / red. Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 315-318. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332117
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Autor:
Tadeusz Jędryka , Elżbieta Targosz
Tytuł:
Badanie powtarzalności i odtwarzalności oceny chwytu tkanin = Repeatability and Reproducibility of the Results of Textile Feel Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220190
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Porównanie testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej
Źródło:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 647-651 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168154983
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Comparison of Tests Used to Define Sensory Efficiency
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228472
varia
10

Tytuł:
Rola analizy sensorycznej w zarządzaniu jakością = The Role of Sensory Analysis in Quality Menagement
Źródło:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - vol. 1 (2004) , s. 165-171. - Summ.
Nr:
2167686382
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Współczynnik konkordancji rA Andersona w analizie ocen konsumenckich = Anderson's rA Concordance Coefficient in the Analysis of the Results of Consumers' Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220192
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Wyznaczenie współczynników ważkości sensorycznych cech mydeł na podstawie badań opinii konsumentów = The Coefficients of Importance for Sensory Characteristics of Soaps, Determined on the Basis of the Consumer Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 630 (2003) , s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223580
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia = Functional and Sensory Analyses of the Quality of Sheepskin During the Ageing Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002) , s. 65-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230616
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Metoda transformacji rang na zmienne o rozkładzie normalnym w interpretacji wyników ocen sensorycznych = The Method of Transforming Ranks Into Normally Distributed Variables, Used in the Interpretation of Sensory Assessment Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002) , s. 59-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230618
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Analiza sensoryczna - rozwój nauki i zastosowanie w praktyce
Źródło:
Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe) / mat. przyg. Paweł TUREK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, 2002-2003, s. 12-24
Nr:
2168285137
rozdział w książce
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy", Lublin, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-11
Tytuł:
Ustalenie ważności cech sensorycznych miodów na podstawie badań konsumentów
Źródło:
Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów] - Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002, s. 350. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-917658-0-6
Nr:
2168346434
varia
17

Tytuł:
Statystyczna interpretacja wyników oceny sensorycznej dokonanej na skali porządkowej - test Kramera = Statistical Interpretation of the Results of a Sensory Analysis Made on an Ordering Scale - Kramer's Test
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227170
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej = Statistical Interpretation of the Results of Sensory Analyses Made on an Ordering Scale
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002) , s. 13-24. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227172
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Metody sensoryczne w badaniu opinii konsumentów
Źródło:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 378-382 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168243992
rozdział w materiałach konferencyjnych
20

Tytuł:
Metody sensoryczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Opis fizyczny:
105 s.: il., err.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-099-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168288803
monografia
21

Autor:
Janina Gawęcka , Tadeusz Jędryka
Tytuł:
Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań
Adres wydawniczy:
Poznań: Wydaw. AE, 2001
Opis fizyczny:
141, [1] s.: rys., tab.; 24 cm
Seria:
(Materiały Dydaktyczne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; nr 101)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-88760-19-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168336071
skrypt
22

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Tytuł:
Metody ocen sensorycznych na skali porządkowej
Źródło:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 244-248 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168346084
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Badanie powtarzalności wyników ocen sensorycznych = Research into the Recurrence of Sensory Assessment Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000) , s. 23-27. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223392
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Ignacy Duda , Tadeusz Jędryka , Dorota Brzozowska
Tytuł:
Sensoryczna ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych = Sensory Assessment of the Thickness of Hair Cover in Rabbit Fur
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000) , s. 17-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223394
artykuł w czasopiśmie
25

Autor:
Ignacy Duda , Tadeusz Jędryka , Roman Mucha
Tytuł:
Badania instrumentalne i sensoryczne miękkości skór gotowych = Instrumental and Sensory Analyses of the Softness of Leather
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999) , s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236946
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Badanie sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego z użyciem próbek modelowych = Testing the Discriminating Ability of Candidates for a Sensory Panel, Using Model Samples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999) , s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236948
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Wpływ czasu i temperatury przechowywania na jakość sensoryczną kremów nawilżających = Effects of Duration and Temperature of Storing on the Sensory Quality of Moisturizing Creams
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 492 (1997) , s. 57-63. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260820
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Jacek Kaniewski , Tadeusz Jędryka , Dorota Marzec
Tytuł:
Badanie i ocena jakości depilatorów = Investigation and Assessment of Quality of Depilatories
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 469 (1996) , s. 21-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247768
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Sensoryczny pomiar na skali stosunkowej
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239160
varia
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 106. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239220
varia
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Metoda Kramera
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 83-84. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239156
varia
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Metoda eliminacji = The Method of Elimination
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 406 (1993) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245048
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Some Problems of the Statistical Analysis of the Results of Sensory Analysis are Abtained on an Ordinance Scale
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347052
varia
34

Tytuł:
Metoda wielokrotnego skalowania = The Multiple Scaling Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 328 (1990) , s. 33-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254462
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Sensory Evaluation of the Lustre of Ceramic Enamels
Źródło:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 83
Nr:
2168285045
varia
36

Tytuł:
Metoda wielokrotnych uporządkowań = The Multiple-Order Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 282 (1989) , s. 49-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264364
artykuł w czasopiśmie
37

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Metoda wielokrotnego skalowania
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263196
varia
Zobacz opis całości
38

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Metoda eliminacji
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263194
varia
Zobacz opis całości
39

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Badanie szybkości rozkładu witaminy C w soku jabłkowym
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263198
varia
Zobacz opis całości
40

Konferencja:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Tytuł:
Rola i znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 224-227
Nr:
2168351194
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
62 s.: il.,; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292547
skrypt
42

Tytuł:
Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych
Źródło:
Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok - Warszawa: [s.n.], 1984, s. 99. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347496
varia
43

Tytuł:
Możliwość zastosowania metod analizy sensorycznej do oceny skór miękkich
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348394
varia
44

Tytuł:
Identyfikacja drożdży wydzielonych z niepasteryzowanego soku jabłkowego = Identification of Yeasts Liberated from Non-pasteurized Apple Juice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 163-170. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280101
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 21-29. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344848
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 31-41. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344850
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wpływ różnych sposobów konserwowania na jakość soku pitnego jabłkowego = The Effect of Different Methods of Preservation on the Quality of Apple Juice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 191-198. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233998
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wykorzystanie mikrofal do pasteryzacji soku pitnego jabłkowego = The Use of Microwaves for the Apple Juice Pasterization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 143-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233044
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Porównanie sprawności wykrywania różnic metod sensorycznych w ocenach dokonywanych na skali porządkowej, przedziałowej i ilorazowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
46 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/IT/12/93/S
Sygnatura:
NP-215/Magazyn
Nr:
2168330037
naukowo-badawcze
2

Autor:
Andrzej Chochół , Mariusz Giemza , Stanisław Hornik , Tadeusz Jędryka , Jacek Kaniewski , Andrzej Tomana , Renata Burda , Dorota Marzec , Piotr Smulski , Katarzyna Ziomek
Tytuł:
Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
43/IT/6/94/S
Sygnatura:
NP-315/Magazyn
Nr:
2168241850
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
99 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279189
naukowo-badawcze
4

Autor:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , Tadeusz Jędryka , Ewelina Rzehak , Henryk Majewski , Zofia Zychowicz
Tytuł:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
74 k.: il.; 30 cm + zał.
Uwagi:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Program badawczy:
RP BP III 41
Nr:
2168279187
naukowo-badawcze
1
Rangi połączone w testach Andersona = Group Ranks in Anderson's Test / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 745 (2007), s. 27-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150196017. - ISSN 0208-7944
2
Oceny sensoryczne na skali kategorii = Sensory Assessment on Category Scale / Tadeusz JĘDRYKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 3 (2006), s. 220-224. - Summ. - ISSN 1734-0284
3
Wpływ sposobu prowadzenia badań na wyniki ocen sensorycznych = The Effect of the Assessing Method on the Results of Sensory Analyses / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 718 (2006), s. 91-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111253064. - ISSN 0208-7944
4
Porównania wielokrotne Andersona w analizie ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej = Anderson's Multiple Comparison in Sensory Analyses Using the Ordering Scale / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 685 (2005), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/102400746. - ISSN 0208-7944
5
Wartość informacyjna testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej = Information Value of Tests Used to Define Sensory Efficiency / Tadeusz JĘDRYKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 2 (2005), s. 216-224. - Summ. - ISSN 1734-0284
6
Statistical Interpretation of the Results of Sensory Assessment Made on an Ordinal Scale - Kramer's Test / Tadeusz JĘDRYKA // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 315-318. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
7
Badanie powtarzalności i odtwarzalności oceny chwytu tkanin = Repeatability and Reproducibility of the Results of Textile Feel Assessment / Tadeusz JĘDRYKA, Elżbieta Targosz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Porównanie testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej / Tadeusz JĘDRYKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 647-651. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
9
Comparison of Tests Used to Define Sensory Efficiency / Tadeusz JĘDRYKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
10
Rola analizy sensorycznej w zarządzaniu jakością = The Role of Sensory Analysis in Quality Menagement / Tadeusz JĘDRYKA // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 1 (2004), s. 165-171. - Summ. - ISSN 1734-0284
11
Współczynnik konkordancji rA Andersona w analizie ocen konsumenckich = Anderson's rA Concordance Coefficient in the Analysis of the Results of Consumers' Assessment / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004), s. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Wyznaczenie współczynników ważkości sensorycznych cech mydeł na podstawie badań opinii konsumentów = The Coefficients of Importance for Sensory Characteristics of Soaps, Determined on the Basis of the Consumer Research Results / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 630 (2003), s. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia = Functional and Sensory Analyses of the Quality of Sheepskin During the Ageing Process / Barbara DZIÓBEK, Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002), s. 65-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15226. - ISSN 0208-7944
14
Metoda transformacji rang na zmienne o rozkładzie normalnym w interpretacji wyników ocen sensorycznych = The Method of Transforming Ranks Into Normally Distributed Variables, Used in the Interpretation of Sensory Assessment Results / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 599 (2002), s. 59-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15227. - ISSN 0208-7944
15
Analiza sensoryczna - rozwój nauki i zastosowanie w praktyce / Tadeusz JĘDRYKA // W: Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe) / mat. przyg. Paweł TUREK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, 2002-2003. - S. 12-24
16
Ustalenie ważności cech sensorycznych miodów na podstawie badań konsumentów / Tadeusz JĘDRYKA, Paweł TUREK // W: Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów]. - Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 2002. - S. 350. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-917658-0-6
17
Statystyczna interpretacja wyników oceny sensorycznej dokonanej na skali porządkowej - test Kramera = Statistical Interpretation of the Results of a Sensory Analysis Made on an Ordering Scale - Kramer's Test / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15133. - ISSN 0208-7944
18
Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej = Statistical Interpretation of the Results of Sensory Analyses Made on an Ordering Scale / Barbara DZIÓBEK, Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 590 (2002), s. 13-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15144. - ISSN 0208-7944
19
Metody sensoryczne w badaniu opinii konsumentów / Tadeusz JĘDRYKA, Paweł TUREK // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 378-382. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
20
Metody sensoryczne / Tadeusz JĘDRYKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 105 s. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-099-2
21
Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań / Janina Gawęcka, Tadeusz JĘDRYKA. - Poznań: Wydaw. AE, 2001. - 141, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1427-1117 ; nr 101). - ISBN 83-88760-19-X
22
Metody ocen sensorycznych na skali porządkowej / Tadeusz JĘDRYKA // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 244-248. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
23
Badanie powtarzalności wyników ocen sensorycznych = Research into the Recurrence of Sensory Assessment Results / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000), s. 23-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11837. - ISSN 0208-7944
24
Sensoryczna ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych = Sensory Assessment of the Thickness of Hair Cover in Rabbit Fur / Ignacy DUDA, Tadeusz JĘDRYKA, Dorota Brzozowska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 546 (2000), s. 17-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11831. - ISSN 0208-7944
25
Badania instrumentalne i sensoryczne miękkości skór gotowych = Instrumental and Sensory Analyses of the Softness of Leather / Ignacy DUDA, Tadeusz JĘDRYKA, Roman Mucha // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999), s. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Badanie sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego z użyciem próbek modelowych = Testing the Discriminating Ability of Candidates for a Sensory Panel, Using Model Samples / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 525 (1999), s. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Wpływ czasu i temperatury przechowywania na jakość sensoryczną kremów nawilżających = Effects of Duration and Temperature of Storing on the Sensory Quality of Moisturizing Creams / Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 492 (1997), s. 57-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Badanie i ocena jakości depilatorów = Investigation and Assessment of Quality of Depilatories / Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI, Dorota Marzec // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 469 (1996), s. 21-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Sensoryczny pomiar na skali stosunkowej / Tadeusz JĘDRYKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 84-85. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
30
Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych / Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI, Mariusz GIEMZA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 106. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
31
Metoda Kramera / Tadeusz JĘDRYKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 83-84. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
32
Metoda eliminacji = The Method of Elimination / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 406 (1993), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Some Problems of the Statistical Analysis of the Results of Sensory Analysis are Abtained on an Ordinance Scale / Tadeusz JĘDRYKA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. A-12. - Dostępne tylko streszczenie
34
Metoda wielokrotnego skalowania = The Multiple Scaling Method / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 328 (1990), s. 33-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Sensory Evaluation of the Lustre of Ceramic Enamels / Andrzej CHOCHÓŁ // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 83
36
Metoda wielokrotnych uporządkowań = The Multiple-Order Method / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 282 (1989), s. 49-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Metoda wielokrotnego skalowania / Tadeusz JĘDRYKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
38
Metoda eliminacji / Tadeusz JĘDRYKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie
39
Badanie szybkości rozkładu witaminy C w soku jabłkowym / Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie
40
Rola i znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości towarów / Tadeusz JĘDRYKA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 224-227
41
Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej / Tadeusz JĘDRYKA, Tomasz KOZŁOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986. - 62 s. : il., ; 24 cm. - Bibliogr.
42
Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych / Tadeusz JĘDRYKA, Sławomir CYBULA // W: Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok. - Warszawa: [s.n.], 1984. - S. 99. - Dostępne tylko streszczenie
43
Możliwość zastosowania metod analizy sensorycznej do oceny skór miękkich / Tadeusz JĘDRYKA, Ignacy DUDA // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie
44
Identyfikacja drożdży wydzielonych z niepasteryzowanego soku jabłkowego = Identification of Yeasts Liberated from Non-pasteurized Apple Juice / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 163-170. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 21-29. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
46
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 31-41. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
47
Wpływ różnych sposobów konserwowania na jakość soku pitnego jabłkowego = The Effect of Different Methods of Preservation on the Quality of Apple Juice / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 191-198. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Wykorzystanie mikrofal do pasteryzacji soku pitnego jabłkowego = The Use of Microwaves for the Apple Juice Pasterization / Tadeusz JĘDRYKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 143-150. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Porównanie sprawności wykrywania różnic metod sensorycznych w ocenach dokonywanych na skali porządkowej, przedziałowej i ilorazowej / Tadeusz JĘDRYKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej / Andrzej CHOCHÓŁ, Mariusz GIEMZA, Stanisław HORNIK, Tadeusz JĘDRYKA, Jacek KANIEWSKI, Andrzej TOMANA, Renata Burdzel, Dorota Marzec, Piotr Smulski, Katarzyna Ziomek ; kier. tematu: Jacek KANIEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 69 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, K. Cybulowa, H. MAJEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
52
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, E. Rzehak, H. MAJEWSKI, Z. Zychowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 74 k. : il. ; 30 cm + zał. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
1
Jędryka T., (2007), Rangi połączone w testach Andersona, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 745, s. 27-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/150196017
2
Jędryka T., (2006), Oceny sensoryczne na skali kategorii, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 3, s. 220-224.
3
Jędryka T., (2006), Wpływ sposobu prowadzenia badań na wyniki ocen sensorycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 718, s. 91-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/111253064
4
Jędryka T., (2005), Porównania wielokrotne Andersona w analizie ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 685, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/102400746
5
Jędryka T., (2005), Wartość informacyjna testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 2, s. 216-224.
6
Jędryka T., (2004), Statistical Interpretation of the Results of Sensory Assessment Made on an Ordinal Scale - Kramer's Test. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 315-318.
7
Jędryka T., Targosz E., (2004), Badanie powtarzalności i odtwarzalności oceny chwytu tkanin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 71-79.
8
Jędryka T., (2004), Porównanie testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 647-651.
9
Jędryka T., (2004), Comparison of Tests Used to Define Sensory Efficiency. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 52.
10
Jędryka T., (2004), Rola analizy sensorycznej w zarządzaniu jakością, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 1, s. 165-171.
11
Jędryka T., (2004), Współczynnik konkordancji rA Andersona w analizie ocen konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 81-89.
12
Jędryka T., (2003), Wyznaczenie współczynników ważkości sensorycznych cech mydeł na podstawie badań opinii konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 41-48.
13
Dzióbek B., Jędryka T., (2002), Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 65-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/15226
14
Jędryka T., (2002), Metoda transformacji rang na zmienne o rozkładzie normalnym w interpretacji wyników ocen sensorycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 599, s. 59-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/15227
15
Jędryka T., (2002), Analiza sensoryczna - rozwój nauki i zastosowanie w praktyce. [W:] Turek P. (red.), Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe), Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski, s. 12-24.
16
Jędryka T., Turek P., (2002), Ustalenie ważności cech sensorycznych miodów na podstawie badań konsumentów. [W:] Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów], Lublin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 350.
17
Jędryka T., (2002), Statystyczna interpretacja wyników oceny sensorycznej dokonanej na skali porządkowej - test Kramera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 590, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/15133
18
Dzióbek B., Jędryka T., (2002), Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 590, s. 13-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/15144
19
Jędryka T., Turek P., (2002), Metody sensoryczne w badaniu opinii konsumentów. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 378-382.
20
Jędryka T., (2001), Metody sensoryczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 105 s.
21
Gawęcka J., Jędryka T., (2001), Analiza sensoryczna: wybrane metody i przykłady zastosowań, (Materiały Dydaktyczne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 101), Poznań : Wydaw. AE, 141, [1] s.
22
Jędryka T., (2000), Metody ocen sensorycznych na skali porządkowej. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 244-248.
23
Jędryka T., (2000), Badanie powtarzalności wyników ocen sensorycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 546, s. 23-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/11837
24
Duda I., Jędryka T., Brzozowska D., (2000), Sensoryczna ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 546, s. 17-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/11831
25
Duda I., Jędryka T., Mucha R., (1999), Badania instrumentalne i sensoryczne miękkości skór gotowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 525, s. 55-63.
26
Jędryka T., (1999), Badanie sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego z użyciem próbek modelowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 525, s. 65-69.
27
Jędryka T., Kaniewski J., (1997), Wpływ czasu i temperatury przechowywania na jakość sensoryczną kremów nawilżających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 492, s. 57-63.
28
Kaniewski J., Jędryka T., Marzec D., (1996), Badanie i ocena jakości depilatorów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 469, s. 21-27.
29
Jędryka T., (1995), Sensoryczny pomiar na skali stosunkowej. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 84-85.
30
Jędryka T., Kaniewski J., Giemza M., (1995), Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 106.
31
Jędryka T., (1995), Metoda Kramera. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 83-84.
32
Jędryka T., (1993), Metoda eliminacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 406, s. 5-13.
33
Jędryka T., (1993), Some Problems of the Statistical Analysis of the Results of Sensory Analysis are Abtained on an Ordinance Scale. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-12.
34
Jędryka T., (1990), Metoda wielokrotnego skalowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 328, s. 33-41.
35
Jędryka T., Chochół A., (1990), Sensory Evaluation of the Lustre of Ceramic Enamels. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 83.
36
Jędryka T., (1989), Metoda wielokrotnych uporządkowań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 282, s. 49-62.
37
Jędryka T., (1988), Metoda wielokrotnego skalowania. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 35.
38
Jędryka T., (1988), Metoda eliminacji. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 34.
39
Jędryka T., Kaniewski J., (1988), Badanie szybkości rozkładu witaminy C w soku jabłkowym. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 36.
40
Jędryka T., (1987), Rola i znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości towarów. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 224-227.
41
Jędryka T., Kozłowski T., (1986), Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 62 s.
42
Jędryka T., Cybula S., (1984), Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych. [W:] Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok, Warszawa : [s.n.], s. 99.
43
Jędryka T., Duda I., (1984), Możliwość zastosowania metod analizy sensorycznej do oceny skór miękkich. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 41.
44
Jędryka T., (1983), Identyfikacja drożdży wydzielonych z niepasteryzowanego soku jabłkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 163-170.
45
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 21-29.
46
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 31-41.
47
Jędryka T., (1981), Wpływ różnych sposobów konserwowania na jakość soku pitnego jabłkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 191-198.
48
Jędryka T., (1980), Wykorzystanie mikrofal do pasteryzacji soku pitnego jabłkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 143-150.
49
Jędryka T., (1994), Porównanie sprawności wykrywania różnic metod sensorycznych w ocenach dokonywanych na skali porządkowej, przedziałowej i ilorazowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
50
Chochół A., Giemza M., Hornik S., Jędryka T., Kaniewski J., Tomana A., Burda R., Marzec D., Smulski P., Ziomek K., (1994), Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej, Kaniewski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 69 k.
51
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Cybula K., Majewski H., (1988), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3: kryteria jakości przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
52
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Rzehak E., Majewski H., Zychowicz Z., (1987), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2: kryteria jakości mięsa, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
1
@article{UEK:51030,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Rangi połączone w testach Andersona",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "745",
pages = "27-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150196017},
}
2
@article{UEK:2166114070,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Oceny sensoryczne na skali kategorii",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 3",
pages = "220-224",
year = "2006",
}
3
@article{UEK:52876,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Wpływ sposobu prowadzenia badań na wyniki ocen sensorycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "718",
pages = "91-98",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111253064},
}
4
@article{UEK:52546,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Porównania wielokrotne Andersona w analizie ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "685",
pages = "97-114",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/102400746},
}
5
@article{UEK:2167683436,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Wartość informacyjna testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 2",
pages = "216-224",
year = "2005",
}
6
@inbook{UEK:2168332117,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Statistical Interpretation of the Results of Sensory Assessment Made on an Ordinal Scale - Kramer's Test",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "315-318",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
7
@article{UEK:2168220190,
author = "Tadeusz Jędryka and Elżbieta Targosz",
title = "Badanie powtarzalności i odtwarzalności oceny chwytu tkanin",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "71-79",
year = "2004",
}
8
@inbook{UEK:2168154983,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Porównanie testów stosowanych do określania sprawności sensorycznej",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "647-651",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
9
@misc{UEK:2168228472,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Comparison of Tests Used to Define Sensory Efficiency",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "52",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
10
@article{UEK:2167686382,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Rola analizy sensorycznej w zarządzaniu jakością",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 1",
pages = "165-171",
year = "2004",
}
11
@article{UEK:2168220192,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Współczynnik konkordancji rA Andersona w analizie ocen konsumenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "81-89",
year = "2004",
}
12
@article{UEK:2168223580,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Wyznaczenie współczynników ważkości sensorycznych cech mydeł na podstawie badań opinii konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "630",
pages = "41-48",
year = "2003",
}
13
@article{UEK:2168230616,
author = "Barbara Dzióbek and Tadeusz Jędryka",
title = "Instrumentalna i sensoryczna ocena jakości skór owczych w procesie starzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "65-71",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15226},
}
14
@article{UEK:2168230618,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda transformacji rang na zmienne o rozkładzie normalnym w interpretacji wyników ocen sensorycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "599",
pages = "59-63",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15227},
}
15
@inbook{UEK:2168285137,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Analiza sensoryczna - rozwój nauki i zastosowanie w praktyce",
booktitle = "Aktualne problemy z zakresu nauk towaroznawczych : (materiały szkoleniowe)",
pages = "12-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział Krakowski",
year = "2002",
}
16
@misc{UEK:2168346434,
author = "Tadeusz Jędryka and Paweł Turek",
title = "Ustalenie ważności cech sensorycznych miodów na podstawie badań konsumentów",
booktitle = "Nauka o żywności : osiągnięcia i perspektywy : XXXIII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin, 10-11 września 2002 : [streszczenia wykładów i komunikatów]",
pages = "350",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "2002",
isbn = "83-917658-0-6",
}
17
@article{UEK:2168227170,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Statystyczna interpretacja wyników oceny sensorycznej dokonanej na skali porządkowej - test Kramera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "590",
pages = "5-12",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15133},
}
18
@article{UEK:2168227172,
author = "Barbara Dzióbek and Tadeusz Jędryka",
title = "Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "590",
pages = "13-24",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15144},
}
19
@inbook{UEK:2168243992,
author = "Tadeusz Jędryka and Paweł Turek",
title = "Metody sensoryczne w badaniu opinii konsumentów",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "378-382",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
20
@book{UEK:2168288803,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metody sensoryczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-7252-099-2",
}
21
@book{UEK:2168336071,
author = "Janina Gawęcka and Tadeusz Jędryka",
title = "Analiza sensoryczna : wybrane metody i przykłady zastosowań",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2001",
url = {},
issn = "1427-1117",
isbn = "83-88760-19-X",
}
22
@inbook{UEK:2168346084,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metody ocen sensorycznych na skali porządkowej",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "244-248",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
23
@article{UEK:2168223392,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Badanie powtarzalności wyników ocen sensorycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "546",
pages = "23-27",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11837},
}
24
@article{UEK:2168223394,
author = "Ignacy Duda and Tadeusz Jędryka and Dorota Brzozowska",
title = "Sensoryczna ocena gęstości okrywy włosowej skór króliczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "546",
pages = "17-21",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11831},
}
25
@article{UEK:2168236946,
author = "Ignacy Duda and Tadeusz Jędryka and Roman Mucha",
title = "Badania instrumentalne i sensoryczne miękkości skór gotowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "525",
pages = "55-63",
year = "1999",
}
26
@article{UEK:2168236948,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Badanie sprawności dyskryminacyjnej kandydatów do zespołu oceniającego z użyciem próbek modelowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "525",
pages = "65-69",
year = "1999",
}
27
@article{UEK:2168260820,
author = "Tadeusz Jędryka and Jacek Kaniewski",
title = "Wpływ czasu i temperatury przechowywania na jakość sensoryczną kremów nawilżających",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "492",
pages = "57-63",
year = "1997",
}
28
@article{UEK:2168247768,
author = "Jacek Kaniewski and Tadeusz Jędryka and Dorota Marzec",
title = "Badanie i ocena jakości depilatorów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "469",
pages = "21-27",
year = "1996",
}
29
@misc{UEK:2168239160,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Sensoryczny pomiar na skali stosunkowej",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "84-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
30
@misc{UEK:2168239220,
author = "Tadeusz Jędryka and Jacek Kaniewski and Mariusz Giemza",
title = "Badanie stabilności cech sensorycznych wybranych emulsji kosmetycznych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "106",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
31
@misc{UEK:2168239156,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda Kramera",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "83-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
32
@article{UEK:2168245048,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda eliminacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "406",
pages = "5-13",
year = "1993",
}
33
@misc{UEK:2168347052,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Some Problems of the Statistical Analysis of the Results of Sensory Analysis are Abtained on an Ordinance Scale",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-12",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
34
@article{UEK:2168254462,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda wielokrotnego skalowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "328",
pages = "33-41",
year = "1990",
}
35
@misc{UEK:2168285045,
author = "Tadeusz Jędryka and Andrzej Chochół",
title = "Sensory Evaluation of the Lustre of Ceramic Enamels",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "83",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
36
@article{UEK:2168264364,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda wielokrotnych uporządkowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "282",
pages = "49-62",
year = "1989",
}
37
@misc{UEK:2168263196,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda wielokrotnego skalowania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "35",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
38
@misc{UEK:2168263194,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Metoda eliminacji",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "34",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
39
@misc{UEK:2168263198,
author = "Tadeusz Jędryka and Jacek Kaniewski",
title = "Badanie szybkości rozkładu witaminy C w soku jabłkowym",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "36",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
40
@inbook{UEK:2168351194,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Rola i znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "224-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
41
@book{UEK:2168292547,
author = "Tadeusz Jędryka and Tomasz Kozłowski",
title = "Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1986",
}
42
@misc{UEK:2168347496,
author = "Tadeusz Jędryka and Sławomir Cybula",
title = "Metody sensoryczne w ocenie tkanin odzieżowych",
booktitle = "Procesy kształtowania jakości i produkcji : komunikaty : I Sesja Naukowa 15-16 listopad 1984 rok",
pages = "99",
adress = "Warszawa",
publisher = "s.n.",
year = "1984",
}
43
@misc{UEK:2168348394,
author = "Tadeusz Jędryka and Ignacy Duda",
title = "Możliwość zastosowania metod analizy sensorycznej do oceny skór miękkich",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "41",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
44
@article{UEK:2168280101,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Identyfikacja drożdży wydzielonych z niepasteryzowanego soku jabłkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "163-170",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168344848,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Jerzy Urbańczyk and Tadeusz Jędryka",
title = "Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 19",
pages = "21-29",
year = "1982",
}
46
@article{UEK:2168344850,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Jerzy Urbańczyk and Tadeusz Jędryka",
title = "Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 19",
pages = "31-41",
year = "1982",
}
47
@article{UEK:2168233998,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Wpływ różnych sposobów konserwowania na jakość soku pitnego jabłkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "191-198",
year = "1981",
}
48
@article{UEK:2168233044,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Wykorzystanie mikrofal do pasteryzacji soku pitnego jabłkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "143-150",
year = "1980",
}
49
@unpublished{UEK:2168330037,
author = "Tadeusz Jędryka",
title = "Porównanie sprawności wykrywania różnic metod sensorycznych w ocenach dokonywanych na skali porządkowej, przedziałowej i ilorazowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
50
@unpublished{UEK:2168241850,
author = "Andrzej Chochół and Mariusz Giemza and Stanisław Hornik and Tadeusz Jędryka and Jacek Kaniewski and Andrzej Tomana and Renata Burda and Dorota Marzec and Piotr Smulski and Katarzyna Ziomek",
title = "Zmiany jakości wyrobów w sferze poprodukcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
51
@unpublished{UEK:2168279189,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Tadeusz Jędryka and K. Cybula and Henryk Majewski",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
52
@unpublished{UEK:2168279187,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Tadeusz Jędryka and Ewelina Rzehak and Henryk Majewski and Zofia Zychowicz",
title = "Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID