Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Społemowskie doświadczenia i perspektywy
Źródło:
Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988) , s. 4-7, 10
Nr:
2168277433
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987) , s. 55-66
Nr:
2168282977
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 238
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237186
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986) , s. 43-54
Nr:
2168282979
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego
Numer:
nr 211
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168281509
redakcja czasopisma/serii
6

Tytuł:
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985) , s. 17-23
Nr:
2168282991
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 84-99
Nr:
2168261408
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1984
Opis fizyczny:
396 s.; 21 cm
ISBN:
83-208-349-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335703
podręcznik
9

Tytuł:
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168256636
skrypt
10

Tytuł:
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 53-65
Nr:
2168221502
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983) , s. 3-10
Nr:
2168283103
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doktorat
13

Tytuł:
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982) , s. 37-47
Nr:
2168283107
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318453
varia
15

Tytuł:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168297617
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Eugeniusz Garbacik , Tadeusz Stec
Tytuł:
Skąd tęsknoty do samodzielności
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 155 (10248), s. 1, 3
Nr:
2168243638
głos w dyskusji/wywiad
17

Tytuł:
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade?
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21, nr 2/81 (1981) , s. 45-50
Nr:
2168230482
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Wydanie:
Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Opis fizyczny:
261, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-02689-8
Nr:
2168335701
podręcznik
19

Tytuł:
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168239318
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333257
varia
21

Tytuł:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Opis fizyczny:
231 s.: rys.; 20 cm
Nr:
2168277129
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej
Źródło:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979, s. 13-67
Nr:
2168277133
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego i usług
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978
Opis fizyczny:
263, [1] s.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335699
podręcznik
24

Tytuł:
Problemy energetyczno-surowcowe świata = Energetik- und Rohstoffprobleme der Welt = World's Power and Raw Materials Problems
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 12 (656) (1978) , s. 397-401
Nr:
2168340555
artykuł nierecenzowany
25

Tytuł:
Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji = Ergänzendes neues Studium der Produktionsmittelwirtschaft = New Post-diploma Studies for Means of Production Management
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 13 (633) (1977) , s. 457-458
Nr:
2168340547
artykuł nierecenzowany
26

Tytuł:
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm + Autoreferat
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/223
Nr:
2168256740
doktorat
27

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
369 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168346326
podręcznik
28

Autor:
Tytuł:
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
273 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/216
Nr:
2168278105
doktorat
29

Tytuł:
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne) = The Mechanism of Development of Exchange of Goods (Introductory Assumptions)
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 20, z. 3-4 (1975) , s. 3-17. - Rez., summ.
Nr:
2168358108
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej = Development of Commodity Turnover Economics in the Kraków Milieu During 30-years of People's Poland
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 19-25
Nr:
2168259844
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
448 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/117
Nr:
2168305507
doktorat
32

Tytuł:
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974) , s. 653-657
Nr:
2168277951
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426
Nr:
2168333109
varia
34

Tytuł:
Towarowy charakter obrotu środkami produkcji = Warencharakter des Produktionsmittelsumsatz = A Trade Character of Production Means Turnover
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (529) (1973) , s. 145-149
Nr:
2168340517
artykuł nierecenzowany
35

Tytuł:
Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1973
Opis fizyczny:
[2], 166 s.; 29 cm
Nr:
2168345582
monografia
36

Tytuł:
Nowy system w "Społem"
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1149) (1973) , s. 5
Nr:
2168271382
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Piotr Blaik
Tytuł:
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
321 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/337
Nr:
2168307379
doktorat
38

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 59
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250220
redakcja czasopisma/serii
39

Tytuł:
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168278107
raport/sprawozdanie
40

Tytuł:
Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji = Postgraduales Studium zur Kontrolle von Produktionsmitteln = Post-graduate Course on Managing the Production
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (524) (1972) , s. 844-845
Nr:
2168340515
artykuł nierecenzowany
41

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 50
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168249480
redakcja czasopisma/serii
42

Autor:
Jan Rokosz
Tytuł:
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/341
Nr:
2168307377
doktorat
43

Tytuł:
System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny) = The Organizational System of Goods Turnover (Macroeconomic Aspect)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1972) , s. 13-22
Nr:
2168337675
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972
Opis fizyczny:
[2], 177 s.; 29 cm
Nr:
2168345540
podręcznik
45

Autor:
Stanisław Cygnarowski
Tytuł:
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/338
Nr:
2168307371
doktorat
46

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 53
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168249800
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
47

Tytuł:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 43-53. - Rez., summ.
Nr:
2168250972
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168249816
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 45
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168250506
redakcja czasopisma/serii
50

Tytuł:
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 4/40 (1971) , s. 67-80
Nr:
2168224074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/89
Nr:
2168305351
doktorat
52

Tytuł:
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/90
Nr:
2168305329
doktorat
53

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970
Opis fizyczny:
583, [1] s.; 22 cm
Nr:
2168345498
podręcznik
54

Tytuł:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970) , s. 6-10
Nr:
2168286347
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Społeczny proces planowania - planowanie handlu = The Social Process of Planning - the Planning of Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1970) , s. 12-23
Nr:
2168288675
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego = Der Warenumsatz mit Produktionsmitteln im allgemeinen Warenumsatz-System = Commodities Turnover with Producers' Goods within the General Turnover of Commodities
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 22 (450) (1969) , s. 757-762
Nr:
2168340513
artykuł nierecenzowany
57

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 7
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969
Opis fizyczny:
103 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261702
redakcja czasopisma/serii
58

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 8
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969
Opis fizyczny:
58 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168348468
redakcja czasopisma/serii
59

Tytuł:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1969
Opis fizyczny:
[2], 225 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
Nr:
2168345542
podręcznik
60

Tytuł:
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern Technique in the Serwice of Social Progress
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968) , s. 3-15. - Summ., rez.
Nr:
2168276509
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968) , s. 13-22
Nr:
2168283115
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968
Opis fizyczny:
490 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345506
podręcznik
63

Tytuł:
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego = New Type of Socialistic Enterprise
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1968) , s. 14-16
Nr:
2168288679
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1968
Opis fizyczny:
[2], 225 s.: il.; 29 cm
Seria:
(Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
Nr:
2168345544
podręcznik
65

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 6
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968
Opis fizyczny:
107 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168348464
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
66

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 5
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967
Opis fizyczny:
144 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. po niektórych art.
Nr:
2168348316
redakcja czasopisma/serii
67

Tytuł:
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 1 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 1
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 23 (403) (1967) , s. 793-795
Nr:
2168340497
artykuł nierecenzowany
68

Tytuł:
Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967
Adres wydawniczy:
Warszawa: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1967
Opis fizyczny:
27, [1] s.; 29 cm
Nr:
2168345104
materiały konferencyjne
69

Tytuł:
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 2 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 2
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (404) (1967) , s. 829-832
Nr:
2168340499
artykuł nierecenzowany
70

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Opis fizyczny:
490 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345500
podręcznik
71

Tytuł:
Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe = Studium der Produktionsmittelwirtschaft = Study of Production Means Economy
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (385) (1967) , s. 157-159
Nr:
2168340491
artykuł nierecenzowany
72

Tytuł:
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Advance and Concentration
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1967) , s. 1-8
Nr:
2168337649
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu
Adres wydawniczy:
Kraków: PTE, 1967
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 20 cm
Nr:
2168345662
książka
74

Tytuł:
Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego = Absatz und Materialwirtschaft der Industri im algemeinen System des Warenumsatzes
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966) , s. 109-114
Nr:
2168340487
artykuł nierecenzowany
75

Tytuł:
Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej
Źródło:
Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 6 (1966) , s. 5-27
Nr:
2168358170
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966) , s. 115-116
Nr:
2168340489
artykuł nierecenzowany
77

Autor:
Svend Dahl
Tytuł:
Dzieje książki
Redaktor naukowy przekładu:
Kocowski Bronisław
, Zapiór Tadeusz
, Devechy Helena
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1965
Opis fizyczny:
455, [1] s.: il.; 24 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335533
książka
78

Tytuł:
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/193
Nr:
2168306051
doktorat
79

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965) , s. 95-97
Nr:
2168337639
recenzja
80

Tytuł:
Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce = Premises and Main Direction of Changes in Trade Management in Poland
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965) , s. 1-7
Nr:
2168337637
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakł. Wydaw. CRS, 1965
Opis fizyczny:
56 s.; 29 cm
Nr:
2168345570
książka
82

Tytuł:
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/195
Nr:
2168306053
doktorat
83

Autor:
Henryk Landesberg , Bogdan Kołodziejek , Fedor Rocco , Willy Köppert , Jan Drozdowicz , Józefa Kramer , Tadeusz Szelążek , Eugeniusz Michalski , Tadeusz Romanowski , Leon Buczowski , Jerzy Petri , Eugeniusz Garbacik , Zbigniew Zakrzewski , Mirosław Bogusławski , Andrzej Szpanderski , Franciszek Łoś , Istvan Kazsmer , Roman Peretiatkowicz , Cecylia Bitter , Wilhelm Jampel
Tytuł:
Dyskusja
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego1965. - R. 10, z. 4, s. 11-47
Nr:
2168358270
głos w dyskusji/wywiad
84

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345510
podręcznik
85

Autor:
Jan Skiba
Tytuł:
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1964
Opis fizyczny:
V, 320, 5 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/42
Nr:
2168303109
doktorat
86

Autor:
Tadeusz Sztucki
Tytuł:
Plan i rynek
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 1964
Opis fizyczny:
237 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/306
Nr:
2168307261
doktorat
87

Tytuł:
Ewolucja organizacji handlu w Polsce = Evolution of the Organization of Trade in Poland
Źródło:
Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 1 (1963) , s. 7-27. - Rez., summ., res.
Nr:
2168358152
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1963) , s. 3-12
Nr:
2168337617
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962) , s. 18-22
Nr:
2168332817
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Rozwój teorii handlu wewnętrznego = Development of Marketing Theory
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1962) , s. 3-8
Nr:
2168337603
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1962) , s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236862
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961) , s. [3]-34. - Soderž., summ.
Nr:
2168267194
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego
Wydanie:
Wyd. 2, popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1961
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345504
podręcznik
94

Tytuł:
Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym = Integration and Concentration of Modern Capitalistic Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1961) , s. 3-13
Nr:
2168337583
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Wstęp do badań rynku = Introduction to Market Research
Źródło:
Handel Wewnętrzny1961. - nr 5, s. 95-97
Nr:
2168337589
varia
96

Tytuł:
Ekonomika obrotu towarowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1960
Opis fizyczny:
185 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345512
podręcznik
97

Tytuł:
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
296 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/29
Nr:
2168305047
doktorat
98

Tytuł:
Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych = The Subject of the Trade Science and its Place in the System of Economic Studies
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1960) , s. 3-11
Nr:
2168337575
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
IX, 420, [29] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/35
Nr:
2168305387
doktorat
100

Tytuł:
Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen"
Źródło:
Handel Wewnętrzny1960. - nr 6, s. 75-78
Nr:
2168337581
varia
101

Tytuł:
W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce = About the Development of Marketing Theory in Poland
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1959) , s. 3-9
Nr:
2168337571
artykuł w czasopiśmie
102

Autor:
Tytuł:
Założenia systemów płac w handlu detalicznym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/17
Nr:
2168305347
doktorat
103

Tytuł:
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
168 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/9
Nr:
2168305309
doktorat
104

Tytuł:
Analiza rynku = Market Analysis
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1958) , s. 3-16
Nr:
2168337569
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 12 (1957) , s. 24-32
Nr:
2168357320
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Rewolucja w handlu
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957) , s. 143-149
Nr:
2168285355
recenzja
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 27-52. - Rez., summ.
Nr:
2168284797
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Z zagadnień analizy rynku
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1955) , s. 29-37
Nr:
2168337549
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1955
Opis fizyczny:
219, [1] s., [1] k.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345530
monografia
110

Tytuł:
Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 2, nr 6 (1954) , s. 30-33
Nr:
2168357306
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie
Źródło:
Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 14, z. 4 (1948) , s. 76-99
Nr:
2168341793
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina)
Źródło:
Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 13, z. 1-2 (1947) , s. 41-50
Nr:
2168341781
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Sytuacja gospodarcza Szwecji
Źródło:
Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich. - R. 5, z. 2 (1947) , s. 122-133 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168341673
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
O współpracy spółdzielców słowiańskich
Źródło:
Życie Słowiańskie. - R. 1, nr 4-5 (1946) , s. 125-126
Tryb dostępu:
Nr:
2168341659
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1946
Opis fizyczny:
72 s.
Uwagi:
Materiał powielony,
Nr:
2168341579
książka
116

Tytuł:
W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 508-516
Nr:
2168341995
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Wieś duńska dawniej i dziś
Adres wydawniczy:
Kraków: nakładem Studium Spółdzielczego U. J., 1946
Opis fizyczny:
VIII, 200 s.; 21 cm
Seria:
(Biblioteka Studium Spółdzielczego UJ ; nr 1)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168335707
książka
118

Tytuł:
Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946) , s. 284-291
Tryb dostępu:
Nr:
2168341993
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1939
Opis fizyczny:
23 s.; 23 cm
Seria:
(Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 102)
Nr:
2168335705
książka
120

Tytuł:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. 2
Źródło:
Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 6(206) (1939) , s. 126-138
Tryb dostępu:
Nr:
2168341553
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej
Źródło:
Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 4(204) (1939) , s. 136-144
Tryb dostępu:
Nr:
2168341551
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Chałupnictwo czy przemysł ludowy
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 2, nr 4 (1939) , s. 263-272
Tryb dostępu:
Nr:
2168341549
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 8 (1938) , s. 583-593
Tryb dostępu:
Nr:
2168341547
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 6 (1938) , s. 431-441
Tryb dostępu:
Nr:
2168341541
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 1 (1938) , s. 37-46
Tryb dostępu:
Nr:
2168341545
artykuł w czasopiśmie
126

Tytuł:
Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej
Źródło:
Wieś i Państwo. - R. 1, nr 5 (1938) , s. 344-353
Tryb dostępu:
Nr:
2168341543
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna)
Źródło:
Społem. - nr 21-22 (1937) , s. 26-29
Nr:
2168341535
artykuł w czasopiśmie
1
Społemowskie doświadczenia i perspektywy / Eugeniusz GARBACIK // Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988), s. 4-7, 10. - ISSN 0038-7746
2
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987), s. 55-66. - ISSN 0138-0419
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986), s. 43-54. - ISSN 0138-0419
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
6
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985), s. 17-23. - ISSN 0138-0419
7
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 84-99. - ISSN 0208-7944
8
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1984. - 396 s. ; 21 cm. - ISBN 83-208-349-7
9
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
10
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 53-65. - ISSN 0079-578X
11
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983), s. 3-10. - ISSN 0138-0419
12
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982), s. 37-47. - ISSN 0138-0419
14
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
16
Skąd tęsknoty do samodzielności / Eugeniusz GARBACIK ; rozm. Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 155 (10248) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
17
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade? / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21, nr 2/81 (1981), s. 45-50. - ISSN 0079-578X
18
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. - 261, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-02689-8
19
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
20
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
21
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 231 s. : rys. ; 20 cm
22
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej / Eugeniusz GARBACIK // W: Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - S. 13-67
23
Ekonomika obrotu towarowego i usług / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. - 263, [1] s. ; 24 cm
24
Problemy energetyczno-surowcowe świata = Energetik- und Rohstoffprobleme der Welt = World's Power and Raw Materials Problems / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 12 (656) (1978), s. 397-401. - ISSN 0017-2405
25
Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji = Ergänzendes neues Studium der Produktionsmittelwirtschaft = New Post-diploma Studies for Means of Production Management / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 13 (633) (1977), s. 457-458. - ISSN 0017-2405
26
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu / Danuta SURÓWKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1977. - 309 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat. - Bibliogr.
27
Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1976. - 369 s. : il. ; 24 cm
28
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych / Jan SZUMILAK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1976. - 273 k. : il. ; 30 cm
29
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne) = The Mechanism of Development of Exchange of Goods (Introductory Assumptions) / Eugeniusz GARBACIK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 20, z. 3-4 (1975), s. 3-17. - Rez., summ.
30
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej = Development of Commodity Turnover Economics in the Kraków Milieu During 30-years of People's Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 19-25. - ISSN 0438-5403
31
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych / Krystyna DŁUGOSZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1975. - 448 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974), s. 653-657. - ISSN 0017-2421
33
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 425-426. - ISSN 0079-354X
34
Towarowy charakter obrotu środkami produkcji = Warencharakter des Produktionsmittelsumsatz = A Trade Character of Production Means Turnover / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (529) (1973), s. 145-149. - ISSN 0017-2405
35
Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1973. - [2], 166 s. ; 29 cm
36
Nowy system w "Społem" / Eugeniusz GARBACIK // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1149) (1973), s. 5. - ISSN 0137-7299
37
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu / Piotr Blaik ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1973. - 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - 67 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
39
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973 / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973. - 59 s. : il. ; 30 cm
40
Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji = Postgraduales Studium zur Kontrolle von Produktionsmitteln = Post-graduate Course on Managing the Production / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (524) (1972), s. 844-845. - ISSN 0017-2405
41
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 50. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
42
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji / Jan Rokosz ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny) = The Organizational System of Goods Turnover (Macroeconomic Aspect) / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1972), s. 13-22
44
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1972. - [2], 177 s. ; 29 cm
45
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości / Stanisław Cygnarowski ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 53. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
47
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 43-53. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
48
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
49
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
50
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 4/40 (1971), s. 67-80. - ISSN 0079-578X
51
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym / Anna NOWAKOWSKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
52
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego / Ryszard PILARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. - 583, [1] s. ; 22 cm
54
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970), s. 6-10. - ISSN 0017-2421
55
Społeczny proces planowania - planowanie handlu = The Social Process of Planning - the Planning of Trade / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1970), s. 12-23
56
Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego = Der Warenumsatz mit Produktionsmitteln im allgemeinen Warenumsatz-System = Commodities Turnover with Producers' Goods within the General Turnover of Commodities / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 22 (450) (1969), s. 757-762. - ISSN 0017-2405
57
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7. - 103 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
58
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 8. - 58 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0071-674X
59
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane) / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1969. - [2], 225 s. : il. ; 29 cm. - (Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
60
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern Technique in the Serwice of Social Progress / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 3-15. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
61
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968), s. 13-22. - ISSN 0138-0419
62
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1968. - 490 s. : il. ; 24 cm
63
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego = New Type of Socialistic Enterprise / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1968), s. 14-16
64
Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane) / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1968. - [2], 225 s. : il. ; 29 cm. - (Studium Analizy Ekonomicznej dla Pracowników Spółdzielczości Zaopatrzenia i Zbytu)
65
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968. - vol. 6. - 107 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0071-674X
66
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967. - vol. 5. - 144 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. po niektórych art. - ISSN 0071-674X
67
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 1 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 1 / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 23 (403) (1967), s. 793-795. - ISSN 0017-2405
68
Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967 / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1967. - 27, [1] s. ; 29 cm
69
Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2 = Allgemeine Charakteristik des Produktionsmittelmarktes, T. 2 = A General Characteristic of the Producers' Goods Market, Part 2 / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 24 (404) (1967), s. 829-832. - ISSN 0017-2405
70
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 490 s. : il. ; 24 cm
71
Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe = Studium der Produktionsmittelwirtschaft = Study of Production Means Economy / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 5 (385) (1967), s. 157-159. - ISSN 0017-2405
72
Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji = Social Consequences of Technical Advance and Concentration / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1967), s. 1-8
73
Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : PTE, 1967. - 141 s. : il. ; 20 cm
74
Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego = Absatz und Materialwirtschaft der Industri im algemeinen System des Warenumsatzes / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966), s. 109-114. - ISSN 0017-2405
75
Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 6 (1966), s. 5-27
76
Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Materiałowa. - nr 4 (360) (1966), s. 115-116. - ISSN 0017-2405
77
Dzieje książki / Svend Dahl ; red. Bronisław Kocowski ; przekł.: Eugeniusz GARBACIK, Tadeusz Zapiór, Helena Devechy. - Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1965. - 455, [1] s. : il. ; 24 cm
78
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków / Stefan MYNARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
[Recenzja] / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965), s. 95-97
80
Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce = Premises and Main Direction of Changes in Trade Management in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1965), s. 1-7
81
Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Zakł. Wydaw. CRS, 1965. - 56 s. ; 29 cm
82
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego / Felicja KĘDZIOREK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
83
Dyskusja / Henryk Landesberg, Bogdan Kołodziejek, Fedor Rocco, Willi Köppert, Jan Drozdowicz, Józefa Kramer, Tadeusz Szelążek, Eugeniusz Michalski, Tadeusz Romanowski, Leon Buczowski, Jerzy Petri, Eugeniusz GARBACIK, Zbigniew Zakrzewski, Mirosław Bogusławski, Andrzej Szpanderski, Franciszek Łoś, Istvan Kazsmer, Roman PERETIATKOWICZ, Cecylia Bitter, Wilhelm Jampel // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 10, z. 4 (1965), s. 11-47
84
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964. - 195 s. : il. ; 24 cm
85
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962) / Jan Skiba ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1964. - V, 320, 5 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Plan i rynek : podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego / Tadeusz Sztucki ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa, 1964. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Ewolucja organizacji handlu w Polsce = Evolution of the Organization of Trade in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego. - z. 1 (1963), s. 7-27. - Rez., summ., res.
88
Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1963), s. 3-12
89
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy / Eugeniusz GARBACIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962), s. 18-22. - ISSN 0137-7221
90
Rozwój teorii handlu wewnętrznego = Development of Marketing Theory / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1962), s. 3-8
91
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - październik (1962), s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
92
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961), s. [3]-34. - Soderž., summ. - ISSN 0075-5125
93
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Wyd. 2, popr. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1961. - 218 s. : il. ; 24 cm
94
Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym = Integration and Concentration of Modern Capitalistic Trade / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1961), s. 3-13. - ISSN 0438-5403
95
Wstęp do badań rynku = Introduction to Market Research / E. GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (1961), s. 95-97. - ISSN 0438-5403
96
Ekonomika obrotu towarowego / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1960. - 185 s. : il. ; 24 cm
97
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej / Roman PERETIATKOWICZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych = The Subject of the Trade Science and its Place in the System of Economic Studies / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1960), s. 3-11. - ISSN 0438-5403
99
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958) / Franciszek KOPEĆ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - IX, 420, [29] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen" / E. GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1960), s. 75-78. - ISSN 0438-5403
101
W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce = About the Development of Marketing Theory in Poland / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1959), s. 3-9. - ISSN 0438-5403
102
Założenia systemów płac w handlu detalicznym / Jerzy ALTKORN ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego) / Zbigniew MISIASZEK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Analiza rynku = Market Analysis / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1958), s. 3-16. - ISSN 0438-5403
105
Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej / Eugeniusz GARBACIK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 5, nr 12 (1957), s. 24-32. - ISSN 0591-2377
106
Rewolucja w handlu / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957), s. 143-149. - Rec. pracy: H. Gross, Die Preisbindung im Handel - Neue Eindrucke aus Nordamerika und Westeuropa
107
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957), s. 27-52. - Rez., summ.
108
Z zagadnień analizy rynku / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1955), s. 29-37. - ISSN 0438-5403
109
Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej / Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1955. - 219, [1] s., [1] k. : il. ; 20 cm. - Bibliogr.
110
Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców / Eugeniusz GARBACIK // Życie Szkoły Wyższej. - R. 2, nr 6 (1954), s. 30-33. - ISSN 0591-2377
111
Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie / Eugeniusz Garbacik // Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 14, z. 4 (1948), s. 76-99
112
Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina) / Eugeniusz Garbacik // Spółdzielczy Przegląd Naukowy. - R. 13, z. 1-2 (1947), s. 41-50
113
Sytuacja gospodarcza Szwecji / Eugeniusz GARBACIK // Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich. - R. 5, z. 2 (1947), s. 122-133. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836
114
O współpracy spółdzielców słowiańskich / Eugeniusz GARBACIK // Życie Słowiańskie. - R. 1, nr 4-5 (1946), s. 125-126
115
Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1946. - 72 s. - Materiał powielony
116
W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 508-516
117
Wieś duńska dawniej i dziś / Eugeniusz Garbacik. - Kraków : nakładem Studium Spółdzielczego U. J., 1946. - VIII, 200 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Studium Spółdzielczego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 1)
118
Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 3, nr 4 (1946), s. 284-291
119
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik. - Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1939. - 23 s. ; 23 cm. - (Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 102)
120
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. Cz. 2. 2 / Eugeniusz Garbacik // Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 6(206) (1939), s. 126-138. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata
121
Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Przegląd Współczesny. - R. 18, t. 69, nr 4(204) (1939), s. 136-144. - Pełny tekst: https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/
122
Chałupnictwo czy przemysł ludowy / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 2, nr 4 (1939), s. 263-272. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230
123
Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 8 (1938), s. 583-593. - Pełny tekst: https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849
124
Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 6 (1938), s. 431-441. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135
125
Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 1 (1938), s. 37-46. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120
126
Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej / Eugeniusz Garbacik // Wieś i Państwo. - R. 1, nr 5 (1938), s. 344-353. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134
127
O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców (korespondencja własna) / Eugeniusz Garbacik // Społem. - nr 21-22 (1937), s. 26-29
1
Garbacik E., (1988), Społemowskie doświadczenia i perspektywy, "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"", 17, s. 4-7, 10.
2
Garbacik E., (1987), Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 21, nr 3 (83), s. 55-66.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - 143 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
4
Garbacik E., (1986), Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 20, nr 4 (80), s. 43-54.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
6
Garbacik E., (1985), Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 1 (73), s. 17-23.
7
Garbacik E., (1985), Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 84-99.
8
Garbacik E., (1984), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 396 s.
9
Garbacik E., Surówka-Marszałek D., (1983), Rynek dóbr konsumpcyjnych: wybrane zagadnienia, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 161 s.
10
Garbacik E., (1983), Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 53-65.
11
Garbacik E., (1983), Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 17, nr 2 (66), s. 3-10.
12
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
13
Garbacik E., (1982), Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 16, nr 1-2 (61-62), s. 37-47.
14
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317.
15
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 25, s. 23-34.
16
Garbacik E., Stec T., (1981), Skąd tęsknoty do samodzielności, "Gazeta Krakowska", nr 155 (10248), s. 1, 3.
17
Garbacik E., (1981), Jak uzdrowić uspołeczniony handel?, "Problemy Ekonomiczne", R. 21, nr 2/81, s. 45-50.
18
Garbacik E., (1980), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Wyd. 2 uzup.Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 261, [2] s.
19
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 23-33.
20
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a procesy ekonomiczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49.
21
Garbacik E. (red.), (1979), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych: zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 231 s.
22
Garbacik E., (1979), Mechanizm rozwoju wymiany towarowej. [W:] Garbacik E. (red.), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-67.
23
Garbacik E., (1978), Ekonomika obrotu towarowego i usług, Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 263, [1] s.
24
Garbacik E., (1978), Problemy energetyczno-surowcowe świata, "Gospodarka Materiałowa", nr 12 (656), s. 397-401.
25
Garbacik E., (1977), Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 13 (633), s. 457-458.
26
Surówka D., (1977), Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 309 k.
27
Garbacik E., (1976), Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 369 s.
28
Szumilak J., (1976), Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 273 k.
29
Garbacik E., (1975), Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne), "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 20, z. 3-4, s. 3-17.
30
Garbacik E., (1975), Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 19-25.
31
Długosz K., (1975), Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 448 k.
32
Garbacik E., (1974), Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym, "Gospodarka Planowa", R. 29, 10 (344), s. 653-657.
33
Garbacik E., (1974), Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426.
34
Garbacik E., (1973), Towarowy charakter obrotu środkami produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 5 (529), s. 145-149.
35
Garbacik E., (1973), Teoria obrotu towarowego: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 166 s.
36
Garbacik E., (1973), Nowy system w "Społem", "Życie Gospodarcze", nr 38 (1149), s. 5.
37
Blaik P., (1973), Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 321 k.
38
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - 67 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
39
Garbacik E., (1973), Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej: badania zespołowe: program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna : "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 59 s.
40
Garbacik E., (1972), Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 24 (524), s. 844-845.
41
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 50. - 161 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
42
Rokosz J., (1972), Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji, Prom. Garbacik E., Kraków : , 339 k.
43
Garbacik E., (1972), System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny), "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 13-22.
44
Garbacik E., (1972), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 177 s.
45
Cygnarowski S., (1972), Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości, Prom. Garbacik E., Kraków : , 287 k.
46
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 53. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
47
Garbacik E., (1972), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 43-53.
48
Garbacik E., Mynarski S., Szumilak J., (1972), Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 5-38.
49
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45. - 87 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
50
Garbacik E., (1971), System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 4/40, s. 67-80.
51
Nowakowska A., (1971), Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 228 k.
52
Pilarski R., (1971), Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 215 k.
53
Garbacik E., (1970), Ekonomika obrotu towarowego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 583, [1] s.
54
Garbacik E., (1970), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Gospodarka Planowa", R. 25, 5 (294), s. 6-10.
55
Garbacik E., (1970), Społeczny proces planowania - planowanie handlu, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 12-23.
56
Garbacik E., (1969), Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa", nr 22 (450), s. 757-762.
57
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7. - 103 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
58
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 8. - 58 s.; 24 cm. - 0071-674X
59
Garbacik E., (1969), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 225 s.
60
Garbacik E., (1968), Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 3-15.
61
Garbacik E., (1968), Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 2, nr 3, s. 13-22.
62
Garbacik E., (1968), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 2Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 490 s.
63
Garbacik E., (1968), O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 14-16.
64
Garbacik E., (1968), Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [2], 225 s.
65
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1968. - vol. 6. - 107 s.; 24 cm. - 0071-674X
66
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1967. - vol. 5. - 144 s.; 24 cm. - Bibliogr. po niektórych art. - 0071-674X
67
Garbacik E., (1967), Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1, "Gospodarka Materiałowa", nr 23 (403), s. 793-795.
68
Garbacik E., (1967), Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej: referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967, Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 27, [1] s.
69
Garbacik E., (1967), Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2, "Gospodarka Materiałowa", nr 24 (404), s. 829-832.
70
Garbacik E., (1967), Ekonomika obrotu towarowego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 490 s.
71
Garbacik E., (1967), Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe, "Gospodarka Materiałowa", nr 5 (385), s. 157-159.
72
Garbacik E., (1967), Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 1-8.
73
Garbacik E., (1967), Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu, Kraków : PTE, 141 s.
74
Garbacik E., (1966), Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa", nr 4 (360), s. 109-114.
75
Garbacik E., (1966), Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej, "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego", z. 6, s. 5-27.
76
Garbacik E., (1966), Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji, "Gospodarka Materiałowa", nr 4 (360), s. 115-116.
77
Dahl S., (1965), Dzieje książki, Kocowski B. (red. nauk. przekł.), Garbacik E., Zapiór T., Devechy H., Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 455, [1] s.
78
Mynarski S., (1965), Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Prom. Garbacik E., Kraków : , 154 k.
79
Garbacik E., (1965), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 95-97.
80
Garbacik E., (1965), Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 1-7.
81
Garbacik E., (1965), Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce, Kraków : Zakł. Wydaw. CRS, 56 s.
82
Kędziorek F., (1965), Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 289 k.
83
Landesberg H., Kołodziejek B., Rocco F., Köppert W., Drozdowicz J., Kramer J., Szelążek T., Michalski E., Romanowski T., Buczowski L., Petri J., Garbacik E., Zakrzewski Z., Bogusławski M., Szpanderski A., Łoś F., Kazsmer I., Peretiatkowicz R., Bitter C., Jampel W., (1965), Dyskusja, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 10, z. 4, s. 11-47.
84
Garbacik E., (1964), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 195 s.
85
Skiba J., (1964), Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962), Prom. Garbacik E., Kraków : , V, 320, 5 k.
86
Sztucki T., (1964), Plan i rynek: podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego, Prom. Garbacik E., Warszawa : , 237 k.
87
Garbacik E., (1963), Ewolucja organizacji handlu w Polsce, "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego", z. 1, s. 7-27.
88
Garbacik E., (1963), Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 3-12.
89
Garbacik E., (1962), Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Organizacji", nr 7 (57), s. 18-22.
90
Garbacik E., (1962), Rozwój teorii handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 3-8.
91
Garbacik E., (1962), Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 130-141.
92
Garbacik E., (1961), Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 16, s. [3]-34.
93
Garbacik E., (1961), Ekonomika obrotu towarowego, Wyd. 2, popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 218 s.
94
Garbacik E., (1961), Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 3-13.
95
Garbacik E., (1961), Wstęp do badań rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 95-97.
96
Garbacik E., (1960), Ekonomika obrotu towarowego, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 185 s.
97
Peretiatkowicz R., (1960), Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 296 k.
98
Garbacik E., (1960), Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 3-11.
99
Kopeć F., (1960), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958), Prom. Garbacik E., Kraków : , IX, 420, [29] k.
100
Garbacik E., (1960), Daniel Adam : "Zachowanie się konsumenta wobec cen", "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 75-78.
101
Garbacik E., (1959), W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 3-9.
102
Altkorn J., (1959), Założenia systemów płac w handlu detalicznym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 257 k.
103
Misiaszek Z., (1959), Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego), Prom. Garbacik E., Kraków : , 168 k.
104
Garbacik E., (1958), Analiza rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 3-16.
105
Garbacik E., (1957), Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej, "Życie Szkoły Wyższej", R. 5, nr 12, s. 24-32.
106
Garbacik E., (1957), Rewolucja w handlu, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 9, s. 143-149.
107
Garbacik E., (1957), Kierunki reorganizacji obrotu towarowego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 27-52.
108
Garbacik E., (1955), Z zagadnień analizy rynku, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 29-37.
109
Garbacik E., (1955), Metody planowania zaopatrzenia ludności: na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 219, [1] s., [1] k.
110
Garbacik E., (1954), Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców, "Życie Szkoły Wyższej", R. 2, nr 6, s. 30-33.
111
Garbacik E., (1948), Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie, "Spółdzielczy Przegląd Naukowy", R. 14, z. 4, s. 76-99.
112
Garbacik E., (1947), Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina), "Spółdzielczy Przegląd Naukowy", R. 13, z. 1-2, s. 41-50.
113
Garbacik E., (1947), Sytuacja gospodarcza Szwecji, "Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich", R. 5, z. 2, s. 122-133; https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836
114
Garbacik E., (1946), O współpracy spółdzielców słowiańskich, "Życie Słowiańskie", R. 1, nr 4-5, s. 125-126.
115
Garbacik E., (1946), Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 72 s.
116
Garbacik E., (1946), W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze, "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 508-516.
117
Garbacik E., (1946), Wieś duńska dawniej i dziś, Kraków : nakładem Studium Spółdzielczego U. J., VIII, 200 s.
118
Garbacik E., (1946), Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce, "Wieś i Państwo", R. 3, nr 4, s. 284-291.
119
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej, Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 23 s.
120
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej. Cz. 2, "Przegląd Współczesny", R. 18, t. 69, nr 6(206), s. 126-138; https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata
121
Garbacik E., (1939), Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej, "Przegląd Współczesny", R. 18, t. 69, nr 4(204), s. 136-144; https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/
122
Garbacik E., (1939), Chałupnictwo czy przemysł ludowy, "Wieś i Państwo", R. 2, nr 4, s. 263-272; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230
123
Garbacik E., (1938), Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 8, s. 583-593; https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849
124
Garbacik E., (1938), Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 6, s. 431-441; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135
125
Garbacik E., (1938), Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 1, s. 37-46; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120
126
Garbacik E., (1938), Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej, "Wieś i Państwo", R. 1, nr 5, s. 344-353; https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134
127
Garbacik E., (1937), O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców (korespondencja własna), "Społem", nr 21-22, s. 26-29.
1
@article{UEK:2168277433,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społemowskie doświadczenia i perspektywy",
journal = "Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem"",
number = "17",
pages = "4-7, 10",
year = "1988",
}
2
@article{UEK:2168282977,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 21, 3 (83)",
pages = "55-66",
year = "1987",
}
3
@misc{UEK:2168237186,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168282979,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 20, 4 (80)",
pages = "43-54",
year = "1986",
}
5
@misc{UEK:2168281509,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
6
@article{UEK:2168282991,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 1 (73)",
pages = "17-23",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168261408,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "84-99",
year = "1985",
}
8
@book{UEK:2168335703,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ. Wydaw. Ekonomiczne",
year = "1984",
url = {},
isbn = "83-208-349-7",
}
9
@book{UEK:2168256636,
author = "Eugeniusz Garbacik and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
10
@article{UEK:2168221502,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "53-65",
year = "1983",
}
11
@article{UEK:2168283103,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 17, 2 (66)",
pages = "3-10",
year = "1983",
}
12
@unpublished{UEK:2168312977,
author = "Halina Gwiżdż",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
13
@article{UEK:2168283107,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 16, 1-2 (61-62)",
pages = "37-47",
year = "1982",
}
14
@misc{UEK:2168318453,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "316-317",
year = "1982",
}
15
@article{UEK:2168297617,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 25",
pages = "23-34",
year = "1982",
}
16
@misc{UEK:2168243638,
author = "Eugeniusz Garbacik and Tadeusz Stec",
title = "Skąd tęsknoty do samodzielności",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "155 (10248)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
17
@article{UEK:2168230482,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Jak uzdrowić uspołeczniony handel?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21, 2/81",
pages = "45-50",
year = "1981",
}
18
@book{UEK:2168335701,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa ; Łódź",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "83-01-02689-8",
}
19
@article{UEK:2168239318,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Prawo entropii a wzrost gospodarczy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "23-33",
year = "1979",
}
20
@misc{UEK:2168333257,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Prawo entropii a procesy ekonomiczne",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "49",
year = "1979",
}
21
@book{UEK:2168277129,
title = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
22
@inbook{UEK:2168277133,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Mechanizm rozwoju wymiany towarowej",
booktitle = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
pages = "13-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
23
@book{UEK:2168335699,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego i usług",
adress = "Warszawa ; Łódź",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1978",
url = {},
}
24
@article{UEK:2168340555,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Problemy energetyczno-surowcowe świata",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "12 (656)",
pages = "397-401",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168340547,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Podyplomowe Studium Gospodarki Środkami Produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "13 (633)",
pages = "457-458",
year = "1977",
}
26
@unpublished{UEK:2168256740,
author = "Danuta Surówka",
title = "Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
27
@book{UEK:2168346326,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
28
@unpublished{UEK:2168278105,
author = "Jan Szumilak",
title = "Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
29
@article{UEK:2168358108,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Mechanizm rozwoju wymiany towarowej (założenia wstępne)",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 20, z. 3-4",
pages = "3-17",
year = "1975",
}
30
@article{UEK:2168259844,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "19-25",
year = "1975",
}
31
@unpublished{UEK:2168305507,
author = "Krystyna Długosz",
title = "Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
32
@article{UEK:2168277951,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 10 (344)",
pages = "653-657",
year = "1974",
}
33
@misc{UEK:2168333109,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "425-426",
year = "1974",
}
34
@article{UEK:2168340517,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Towarowy charakter obrotu środkami produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "5 (529)",
pages = "145-149",
year = "1973",
}
35
@book{UEK:2168345582,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Teoria obrotu towarowego : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1973",
}
36
@article{UEK:2168271382,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowy system w Społem",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "38 (1149)",
pages = "5",
year = "1973",
}
37
@unpublished{UEK:2168307379,
author = "Piotr Blaik",
title = "Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
38
@misc{UEK:2168250220,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
39
@misc{UEK:2168278107,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Społem Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie",
year = "1973",
}
40
@article{UEK:2168340515,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium Podyplomowe Gospodarki Środkami Produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "24 (524)",
pages = "844-845",
year = "1972",
}
41
@misc{UEK:2168249480,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
42
@unpublished{UEK:2168307377,
author = "Jan Rokosz",
title = "Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
43
@article{UEK:2168337675,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego (aspekt makroekonomiczny)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "13-22",
year = "1972",
}
44
@book{UEK:2168345540,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1972",
}
45
@unpublished{UEK:2168307371,
author = "Stanisław Cygnarowski",
title = "Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
46
@misc{UEK:2168249800,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
47
@article{UEK:2168250972,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "43-53",
year = "1972",
}
48
@article{UEK:2168249816,
author = "Eugeniusz Garbacik and Stefan Mynarski and Jan Szumilak",
title = "Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
49
@misc{UEK:2168250506,
title = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1972",
}
50
@article{UEK:2168224074,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 4/40",
pages = "67-80",
year = "1971",
}
51
@unpublished{UEK:2168305351,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
52
@unpublished{UEK:2168305329,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
53
@book{UEK:2168345498,
author = "Eugeniusz Garbacik and ",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1970",
}
54
@article{UEK:2168286347,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 5 (294)",
pages = "6-10",
year = "1970",
}
55
@article{UEK:2168288675,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczny proces planowania - planowanie handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "12-23",
year = "1970",
}
56
@article{UEK:2168340513,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "22 (450)",
pages = "757-762",
year = "1969",
}
57
@misc{UEK:2168261702,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1969",
}
58
@misc{UEK:2168348468,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1969",
}
59
@book{UEK:2168345542,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1969",
issn = "",
}
60
@article{UEK:2168276509,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "3-15",
year = "1968",
}
61
@article{UEK:2168283115,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 2, 3",
pages = "13-22",
year = "1968",
}
62
@book{UEK:2168345506,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1968",
edition = "Wyd. 2",
}
63
@article{UEK:2168288679,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "14-16",
year = "1968",
}
64
@book{UEK:2168345544,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu (zagadnienia wybrane)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1968",
issn = "",
}
65
@misc{UEK:2168348464,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1968",
}
66
@misc{UEK:2168348316,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Garbacik Eugeniusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "1967",
}
67
@article{UEK:2168340497,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 1",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "23 (403)",
pages = "793-795",
year = "1967",
}
68
@book{UEK:2168345104,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Problemy demokracji spółdzielczej i samorządu na tle nowej rewolucji techniczno-ekonomicznej : referat na Konferencję Pedagogiki Społecznej i Polityki Społecznej w dniach 20-22 stycznia 1967",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1967",
}
69
@article{UEK:2168340499,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, cz. 2",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "24 (404)",
pages = "829-832",
year = "1967",
}
70
@book{UEK:2168345500,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
}
71
@article{UEK:2168340491,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Studium Gospodarki Środkami Produkcji : studium podyplomowe",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "5 (385)",
pages = "157-159",
year = "1967",
}
72
@article{UEK:2168337649,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Społeczne konsekwencje postępu technicznego i koncentracji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "1-8",
year = "1967",
}
73
@book{UEK:2168345662,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wybrane zagadnienia ekonomiki handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1967",
}
74
@article{UEK:2168340487,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Zbyt i gospodarka materiałowa przemysłu w ogólnym systemie obrotu towarowego",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "4 (360)",
pages = "109-114",
year = "1966",
}
75
@article{UEK:2168358170,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Przemiany organizacyjno-strukturalne ruchu spółdzielczego w Polsce Ludowej",
journal = "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego",
number = "z. 6",
pages = "5-27",
year = "1966",
}
76
@article{UEK:2168340489,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Założenia programu nauczania w uczelniach akademickich w zakresie gospodarki materiałowej i obrotu towarowego środkami produkcji",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "4 (360)",
pages = "115-116",
year = "1966",
}
77
@book{UEK:2168335533,
author = "Svend Dahl",
title = "Dzieje książki",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakł. Narod. im. Ossolińskich",
year = "1965",
url = {},
}
78
@unpublished{UEK:2168306051,
author = "Stefan Mynarski",
title = "Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
79
@article{UEK:2168337639,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "95-97",
year = "1965",
}
80
@article{UEK:2168337637,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Założenia i główne kierunki zmian w systemie zarządzania i organizacji handlu w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "1-7",
year = "1965",
}
81
@book{UEK:2168345570,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Nowy etap reform systemu obrotu towarowego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakł. Wydaw. CRS",
year = "1965",
}
82
@unpublished{UEK:2168306053,
author = "Felicja Kędziorek",
title = "Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
83
@misc{UEK:2168358270,
author = "Henryk Landesberg and Bogdan Kołodziejek and Fedor Rocco and Willy Köppert and Jan Drozdowicz and Józefa Kramer and Tadeusz Szelążek and Eugeniusz Michalski and Tadeusz Romanowski and Leon Buczowski and Jerzy Petri and Eugeniusz Garbacik and Zbigniew Zakrzewski and Mirosław Bogusławski and Andrzej Szpanderski and Franciszek Łoś and Istvan Kazsmer and Roman Peretiatkowicz and Cecylia Bitter and Wilhelm Jampel",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 10, z. 4",
pages = "11-47",
year = "1965",
}
84
@book{UEK:2168345510,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1964",
edition = "Wyd. 3",
}
85
@unpublished{UEK:2168303109,
author = "Jan Skiba",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
86
@unpublished{UEK:2168307261,
author = "Tadeusz Sztucki",
title = "Plan i rynek",
adress = "Warszawa",
year = "1964",
}
87
@article{UEK:2168358152,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ewolucja organizacji handlu w Polsce",
journal = "Roczniki Spółdzielczego Instytutu Badawczego",
number = "z. 1",
pages = "7-27",
year = "1963",
}
88
@article{UEK:2168337617,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kierunki i tendencje w rozwoju obrotu towarowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "3-12",
year = "1963",
}
89
@article{UEK:2168332817,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (57)",
pages = "18-22",
year = "1962",
}
90
@article{UEK:2168337603,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój teorii handlu wewnętrznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "3-8",
year = "1962",
}
91
@article{UEK:2168236862,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "130-141",
year = "1962",
}
92
@article{UEK:2168267194,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "16",
pages = "[3]-34",
year = "1961",
}
93
@book{UEK:2168345504,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1961",
edition = "Wyd. 2, popr.",
}
94
@article{UEK:2168337583,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "3-13",
year = "1961",
}
95
@misc{UEK:2168337589,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wstęp do badań rynku",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "95-97",
year = "1961",
}
96
@book{UEK:2168345512,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Ekonomika obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1960",
}
97
@unpublished{UEK:2168305047,
author = "Roman Peretiatkowicz",
title = "Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
98
@article{UEK:2168337575,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "3-11",
year = "1960",
}
99
@unpublished{UEK:2168305387,
author = "Franciszek Kopeć",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
100
@misc{UEK:2168337581,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Daniel Adam : Zachowanie się konsumenta wobec cen",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "75-78",
year = "1960",
}
101
@article{UEK:2168337571,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "W sprawie rozwoju nauki o handlu w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "3-9",
year = "1959",
}
102
@unpublished{UEK:2168305347,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "Założenia systemów płac w handlu detalicznym",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
103
@unpublished{UEK:2168305309,
author = "Zbigniew Misiaszek",
title = "Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
104
@article{UEK:2168337569,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "3-16",
year = "1958",
}
105
@article{UEK:2168357320,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Drogi podniesienia poziomu pracy dydaktycznej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 5, 12",
pages = "24-32",
year = "1957",
}
106
@article{UEK:2168285355,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rewolucja w handlu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 9",
pages = "143-149",
year = "1957",
}
107
@article{UEK:2168284797,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Kierunki reorganizacji obrotu towarowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "27-52",
year = "1957",
}
108
@article{UEK:2168337549,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Z zagadnień analizy rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "29-37",
year = "1955",
}
109
@book{UEK:2168345530,
author = "Eugeniusz Garbacik and ",
title = "Metody planowania zaopatrzenia ludności : na przykładzie zaopatrzenia ludności wiejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Gospodarcze",
year = "1955",
}
110
@article{UEK:2168357306,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rola przedmiotów towarzyszących w kształceniu towroznawców",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 2, 6",
pages = "30-33",
year = "1954",
}
111
@article{UEK:2168341793,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Formy kooperacji produkcyjnej w rolnictwie",
journal = "Spółdzielczy Przegląd Naukowy",
number = "R. 14, z. 4",
pages = "76-99",
year = "1948",
}
112
@article{UEK:2168341781,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Analiza teoretyczna spółdzielni spożywców (według A. Bekensteina)",
journal = "Spółdzielczy Przegląd Naukowy",
number = "R. 13, z. 1-2",
pages = "41-50",
year = "1947",
}
113
@article{UEK:2168341673,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Sytuacja gospodarcza Szwecji",
journal = "Jantar : przegląd naukowy zagadnień pomorskich i bałtyckich",
number = "R. 5, z. 2",
pages = "122-133",
year = "1947",
url = {https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=358836},
}
114
@article{UEK:2168341659,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O współpracy spółdzielców słowiańskich",
journal = "Życie Słowiańskie",
number = "R. 1, 4-5",
pages = "125-126",
year = "1946",
url = {},
}
115
@book{UEK:2168341579,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Spółdzielczość w planowanym zagospodarowaniu wsi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1946",
}
116
@article{UEK:2168341995,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "W trosce o naukę i wychowanie spółdzielcze",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "508-516",
year = "1946",
}
117
@book{UEK:2168335707,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Wieś duńska dawniej i dziś",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Studium Spółdzielczego U. J.",
year = "1946",
issn = "",
}
118
@article{UEK:2168341993,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Uniwersytety ludowe w wyzwolonej Polsce",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 3, 4",
pages = "284-291",
year = "1946",
url = {},
}
119
@book{UEK:2168335705,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "nakł. Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "1939",
issn = "",
}
120
@article{UEK:2168341553,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
journal = "Przegląd Współczesny",
number = "R. 18, t. 69, 6(206)",
pages = "126-138",
year = "1939",
url = {https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-6,NTUzODU3MTk/0/#info:metadata},
}
121
@article{UEK:2168341551,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Gospodarczo-prawne podstawy spółdzielczości duńskiej",
journal = "Przegląd Współczesny",
number = "R. 18, t. 69, 4(204)",
pages = "136-144",
year = "1939",
url = {https://polona.pl/item/przeglad-wspolczesny-miesiecznik-pod-redakcja-stanislawa-wedkiewicza-r-18-t-69-nr-4,NTUzODU3MTM/},
}
122
@article{UEK:2168341549,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Chałupnictwo czy przemysł ludowy",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 2, 4",
pages = "263-272",
year = "1939",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/40230?id=40230},
}
123
@article{UEK:2168341547,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Istotny sens uniwersytetów ludowych w Polsce",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 8",
pages = "583-593",
year = "1938",
url = {https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/show-content/publication/edition/56849?id=56849},
}
124
@article{UEK:2168341541,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Warunki i tendencje w rozwoju spółdzielczości duńskiej",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 6",
pages = "431-441",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35135?id=35135},
}
125
@article{UEK:2168341545,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Rozwój duńskich uniwersytetów ludowych",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 1",
pages = "37-46",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35120?id=35120},
}
126
@article{UEK:2168341543,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "Warunki i tendencje rozwoju spółdzielczości duńskiej",
journal = "Wieś i Państwo",
number = "R. 1, 5",
pages = "344-353",
year = "1938",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/35134?id=35134},
}
127
@article{UEK:2168341535,
author = "Eugeniusz Garbacik",
title = "O zadaniach duńskiej kooperacji spożywców : (korespondencja własna)",
journal = "Społem",
number = "21-22",
pages = "26-29",
year = "1937",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID