Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Społemowskie doświadczenia i perspektywy
Źródło:
Społem. - 17 (1988) , s. 4-7, 10
Nr:
2168277433
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987) , s. 55-66
Nr:
2168282977
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 238
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168237186
redakcja czasopisma/serii
4

Tytuł:
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986) , s. 43-54
Nr:
2168282979
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego
Numer:
nr 211
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168281509
redakcja czasopisma/serii
6

Tytuł:
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985) , s. 17-23
Nr:
2168282991
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 84-99
Nr:
2168261408
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 53-65
Nr:
2168221502
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983) , s. 3-10
Nr:
2168283103
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168256636
skrypt
11

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doktorat
12

Tytuł:
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982) , s. 37-47
Nr:
2168283107
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982) , s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168297617
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318453
varia
15

Tytuł:
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade?
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21, nr 2/81 (1981) , s. 45-50
Nr:
2168230482
artykuł w czasopiśmie
16

Autor:
Garbacik Eugeniusz , Stec Tadeusz
Tytuł:
Skąd tęsknoty do samodzielności
Źródło:
Gazeta Krakowska1981. - nr 155 (10248), s. 1, 3
Nr:
2168243638
głos w dyskusji/wywiad
17

Tytuł:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Opis fizyczny:
231 s.: rys.; 20 cm
Nr:
2168277129
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333257
varia
19

Tytuł:
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej
Źródło:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979, s. 13-67
Nr:
2168277133
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 23-33. - Summ., rez.
Nr:
2168239318
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1977
Opis fizyczny:
309 k.: il.; 30 cm + Autoreferat
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/223
Nr:
2168256740
doktorat
22

Autor:
Tytuł:
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1976
Opis fizyczny:
273 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/216
Nr:
2168278105
doktorat
23

Tytuł:
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
448 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/117
Nr:
2168305507
doktorat
24

Tytuł:
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975) , s. 19-25
Nr:
2168259844
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974) , s. 653-657
Nr:
2168277951
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426
Nr:
2168333109
varia
27

Autor:
Blaik Piotr
Tytuł:
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
321 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/337
Nr:
2168307379
doktorat
28

Tytuł:
Nowy system w "Społem"
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1149) (1973) , s. 5
Nr:
2168271382
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168278107
raport/sprawozdanie
30

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 59
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
67 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250220
redakcja czasopisma/serii
31

Autor:
Rokosz Jan
Tytuł:
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
339 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/341
Nr:
2168307377
doktorat
32

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 50
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
161 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168249480
redakcja czasopisma/serii
33

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 53
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168249800
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
34

Tytuł:
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168249816
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 45
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
87 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
Nr:
2168250506
redakcja czasopisma/serii
36

Autor:
Cygnarowski Stanisław
Tytuł:
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/338
Nr:
2168307371
doktorat
37

Tytuł:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972) , s. 43-53. - Rez., summ.
Nr:
2168250972
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
228 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/89
Nr:
2168305351
doktorat
39

Tytuł:
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1971
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/90
Nr:
2168305329
doktorat
40

Tytuł:
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 4/40 (1971) , s. 67-80
Nr:
2168224074
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning
Źródło:
Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970) , s. 6-10
Nr:
2168286347
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Społeczny proces planowania - planowanie handlu
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 1 (91) (1970) , s. 12-23
Nr:
2168288675
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Numer:
vol. 7
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969
Opis fizyczny:
103 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168261702
redakcja czasopisma/serii
44

Tytuł:
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 2 (80) (1968) , s. 14-16
Nr:
2168288679
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern technique in the serwice of social progress
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 3-15. - Summ., rez.
Nr:
2168276509
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968) , s. 13-22
Nr:
2168283115
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
154 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/193
Nr:
2168306051
doktorat
48

Tytuł:
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1965
Opis fizyczny:
289 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/195
Nr:
2168306053
doktorat
49

Autor:
Skiba Jan
Tytuł:
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1964
Opis fizyczny:
V, 320, 5 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/42
Nr:
2168303109
doktorat
50

Autor:
Sztucki Tadeusz
Tytuł:
Plan i rynek
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 1964
Opis fizyczny:
237 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/306
Nr:
2168307261
doktorat
51

Tytuł:
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - październik (1962) , s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236862
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962) , s. 18-22
Nr:
2168332817
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961) , s. [3]-34. - Soderž., summ.
Nr:
2168267194
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
296 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/29
Nr:
2168305047
doktorat
55

Tytuł:
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
IX, 420, [29] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/35
Nr:
2168305387
doktorat
56

Autor:
Tytuł:
Założenia systemów płac w handlu detalicznym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
257 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/17
Nr:
2168305347
doktorat
57

Tytuł:
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1959
Opis fizyczny:
168 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/9
Nr:
2168305309
doktorat
58

Tytuł:
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957) , s. 27-52. - Rez., summ.
Nr:
2168284797
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Rewolucja w handlu
Źródło:
Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957) , s. 143-149
Rec. pracy:
H. Gross, Die Preisbindung im Handel - Neue Eindrucke aus Nordamerika und Westeuropa
Nr:
2168285355
recenzja
Zobacz opis całości
1
Społemowskie doświadczenia i perspektywy / Eugeniusz GARBACIK // Społem : pismo Centrali Spółdzielni Spożywców "Społem". - 17 (1988), s. 4-7, 10. - ISSN 0038-7746
2
Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 3 (83) (1987), s. 55-66. - ISSN 0138-0419
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
4
Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 20, nr 4 (80) (1986), s. 43-54. - ISSN 0138-0419
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
6
Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 1 (73) (1985), s. 17-23. - ISSN 0138-0419
7
Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 84-99. - ISSN 0208-7944
8
Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 53-65. - ISSN 0079-578X
9
Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 17, nr 2 (66) (1983), s. 3-10. - ISSN 0138-0419
10
Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia / Eugeniusz GARBACIK, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
11
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 16, nr 1-2 (61-62) (1982), s. 37-47. - ISSN 0138-0419
13
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Roots of Exchange and Social-Economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 25 (1982), s. 23-34. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
14
Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny = Humanistic Elements of Exchange and Socio-economic Development / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 316-317. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Jak uzdrowić uspołeczniony handel? = How to Improve Socialized Trade? / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 21, nr 2/81 (1981), s. 45-50. - ISSN 0079-578X
16
Skąd tęsknoty do samodzielności / Eugeniusz GARBACIK ; rozm. Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 155 (10248) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
17
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 231 s. : rys. ; 20 cm
18
Prawo entropii a procesy ekonomiczne = Law of Entropy and Economic Processes / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
19
Mechanizm rozwoju wymiany towarowej / Eugeniusz GARBACIK // W: Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - S. 13-67
20
Prawo entropii a wzrost gospodarczy = The Law of Entropy and Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 23-33. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
21
Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu / Danuta SURÓWKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1977. - 309 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat. - Bibliogr.
22
Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych / Jan SZUMILAK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1976. - 273 k. : il. ; 30 cm
23
Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych / Krystyna DŁUGOSZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1975. - 448 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 21, nr 2 (122) (1975), s. 19-25. - ISSN 0438-5403
25
Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym = Marketing: Methods and Techniques of Sales Activation in the Capitalist Countries / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 29, 10 (344) (1974), s. 653-657. - ISSN 0017-2421
26
Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego = The Human Element within the Process of Economic Growth / Eugeniusz GARBACIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 425-426. - ISSN 0079-354X
27
Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu / Piotr Blaik ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1973. - 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Nowy system w "Społem" / Eugeniusz GARBACIK // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1149) (1973), s. 5. - ISSN 0137-7299
29
Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973 / Eugeniusz GARBACIK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna; "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 1973. - 59 s. : il. ; 30 cm
30
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - 67 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0075-5125
31
Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji / Jan Rokosz ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 339 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 50. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
33
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 53. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
34
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
35
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art. - ISSN 0075-5125
36
Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości / Stanisław Cygnarowski ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1972. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialist Planning / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 47 (1972), s. 43-53. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
38
Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym / Anna NOWAKOWSKA ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego / Ryszard PILARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 10, nr 4/40 (1971), s. 67-80. - ISSN 0079-578X
41
Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego = Market Analysis as an Instrument of Socialistic Planning / Eugeniusz GARBACIK // Gospodarka Planowa. - R. 25, 5 (294) (1970), s. 6-10. - ISSN 0017-2421
42
Społeczny proces planowania - planowanie handlu / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 1 (91) (1970), s. 12-23
43
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7. - 103 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
44
O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego / Eugeniusz GARBACIK // Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 2 (80) (1968), s. 14-16
45
Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego = Modern technique in the serwice of social progress / Eugeniusz GARBACIK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 3-15. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
46
Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich / Eugeniusz GARBACIK // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 2, nr 3 (1968), s. 13-22. - ISSN 0138-0419
47
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków / Stefan MYNARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego / Felicja KĘDZIOREK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962) / Jan Skiba ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1964. - V, 320, 5 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Plan i rynek : podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego / Tadeusz Sztucki ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa, 1964. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
51
Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim = Economic and Technical Changes in Danish Agriculture / Eugeniusz GARBACIK // Problemy Ekonomiczne. - październik (1962), s. 130-141. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
52
Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej = The Position of Commercial Enterprises in the Socialistic Economy / Eugeniusz GARBACIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (57) (1962), s. 18-22. - ISSN 0137-7221
53
Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym = Commerce in Socialist Economy / Eugeniusz GARBACIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 16 (1961), s. [3]-34. - Soderž., summ. - ISSN 0075-5125
54
Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej / Roman PERETIATKOWICZ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - 296 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958) / Franciszek KOPEĆ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1960. - IX, 420, [29] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Założenia systemów płac w handlu detalicznym / Jerzy ALTKORN ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego) / Zbigniew MISIASZEK ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1959. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Kierunki reorganizacji obrotu towarowego = The Directions of a Reorganization of the Turnover of Goods / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 2 (1957), s. 27-52. - Rez., summ.
59
Rewolucja w handlu / Eugeniusz GARBACIK // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 1, nr 9 (1957), s. 143-149. - Rec. pracy: H. Gross, Die Preisbindung im Handel - Neue Eindrucke aus Nordamerika und Westeuropa
1
Garbacik E., (1988), Społemowskie doświadczenia i perspektywy, "Społem", 17, s. 4-7, 10.
2
Garbacik E., (1987), Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 21, nr 3 (83), s. 55-66.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 238. - 143 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
4
Garbacik E., (1986), Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 20, nr 4 (80), s. 43-54.
5
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 211. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
6
Garbacik E., (1985), Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 1 (73), s. 17-23.
7
Garbacik E., (1985), Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 84-99.
8
Garbacik E., (1983), Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 53-65.
9
Garbacik E., (1983), Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 17, nr 2 (66), s. 3-10.
10
Garbacik E., Surówka-Marszałek D., (1983), Rynek dóbr konsumpcyjnych: wybrane zagadnienia, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 161 s.
11
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
12
Garbacik E., (1982), Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 16, nr 1-2 (61-62), s. 37-47.
13
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 25, s. 23-34.
14
Garbacik E., (1982), Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 316-317.
15
Garbacik E., (1981), Jak uzdrowić uspołeczniony handel?, "Problemy Ekonomiczne", R. 21, nr 2/81, s. 45-50.
16
Garbacik E., Stec T., (1981), Skąd tęsknoty do samodzielności, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 155 (10248), s. 1, 3.
17
Garbacik E. (red.), (1979), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych: zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 231 s.
18
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a procesy ekonomiczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 49.
19
Garbacik E., (1979), Mechanizm rozwoju wymiany towarowej. [W:] Garbacik E. (red.), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 13-67.
20
Garbacik E., (1979), Prawo entropii a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 23-33.
21
Surówka D., (1977), Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 309 k.
22
Szumilak J., (1976), Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 273 k.
23
Długosz K., (1975), Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych, Prom. Garbacik E., Kraków : , 448 k.
24
Garbacik E., (1975), Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej, "Handel Wewnętrzny", R. 21, nr 2 (122), s. 19-25.
25
Garbacik E., (1974), Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym, "Gospodarka Planowa", R. 29, 10 (344), s. 653-657.
26
Garbacik E., (1974), Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 425-426.
27
Blaik P., (1973), Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu, Prom. Garbacik E., Kraków : , 321 k.
28
Garbacik E., (1973), Nowy system w "Społem", "Życie Gospodarcze", nr 38 (1149), s. 5.
29
Garbacik E., (1973), Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej: badania zespołowe: program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna : "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie, 59 s.
30
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - nr 59. - 67 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
31
Rokosz J., (1972), Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji, Prom. Garbacik E., Kraków : , 339 k.
32
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 50. - 161 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
33
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 53. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
34
Garbacik E., Mynarski S., Szumilak J., (1972), Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 5-38.
35
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - nr 45. - 87 s.: il.; 24 cm. - 0075-5125
36
Cygnarowski S., (1972), Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości, Prom. Garbacik E., Kraków : , 287 k.
37
Garbacik E., (1972), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 47, s. 43-53.
38
Nowakowska A., (1971), Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 228 k.
39
Pilarski R., (1971), Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 215 k.
40
Garbacik E., (1971), System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 4/40, s. 67-80.
41
Garbacik E., (1970), Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego, "Gospodarka Planowa", R. 25, 5 (294), s. 6-10.
42
Garbacik E., (1970), Społeczny proces planowania - planowanie handlu, "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 1 (91), s. 12-23.
43
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK] Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1969. - vol. 7. - 103 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
44
Garbacik E., (1968), O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego, "Handel Wewnętrzny", R. 14, nr 2 (80), s. 14-16.
45
Garbacik E., (1968), Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 3-15.
46
Garbacik E., (1968), Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 2, nr 3, s. 13-22.
47
Mynarski S., (1965), Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Prom. Garbacik E., Kraków : , 154 k.
48
Kędziorek F., (1965), Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 289 k.
49
Skiba J., (1964), Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962), Prom. Garbacik E., Kraków : , V, 320, 5 k.
50
Sztucki T., (1964), Plan i rynek: podstawowe instrumenty koordynacji produkcji i spożycia osobistego, Prom. Garbacik E., Warszawa : , 237 k.
51
Garbacik E., (1962), Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim, "Problemy Ekonomiczne", październik, s. 130-141.
52
Garbacik E., (1962), Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Organizacji", nr 7 (57), s. 18-22.
53
Garbacik E., (1961), Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 16, s. [3]-34.
54
Peretiatkowicz R., (1960), Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 296 k.
55
Kopeć F., (1960), Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958), Prom. Garbacik E., Kraków : , IX, 420, [29] k.
56
Altkorn J., (1959), Założenia systemów płac w handlu detalicznym, Prom. Garbacik E., Kraków : , 257 k.
57
Misiaszek Z., (1959), Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego), Prom. Garbacik E., Kraków : , 168 k.
58
Garbacik E., (1957), Kierunki reorganizacji obrotu towarowego, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 2, s. 27-52.
59
Garbacik E., (1957), Rewolucja w handlu, "Myśl Gospodarcza", R. 1, nr 9, s. 143-149.
1
@article{UEK:2168277433,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Społemowskie doświadczenia i perspektywy",
journal = "Społem",
number = "17",
pages = "4-7, 10",
year = "1988",
}
2
@article{UEK:2168282977,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Koncepcja spółdzielczości parcelacyjno-osadniczej i jej realizacja na Ziemiach Odzyskanych",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 21, 3 (83)",
pages = "55-66",
year = "1987",
}
4
@article{UEK:2168282979,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Program gospodarczy spółdzielczości Mariana Rapackiego",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 20, 4 (80)",
pages = "43-54",
year = "1986",
}
6
@article{UEK:2168282991,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Spółdzielczość rolnicza w czterdziestoleciu Polski Ludowej",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 1 (73)",
pages = "17-23",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168261408,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie wymiany towarowej i organizacji handlu w krakowskim środowisku akademickim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "84-99",
year = "1985",
}
8
@article{UEK:2168221502,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Reforma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "53-65",
year = "1983",
}
9
@article{UEK:2168283103,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Studia spółdzielcze w Uniwersytecie Jagiellońskim",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 17, 2 (66)",
pages = "3-10",
year = "1983",
}
10
@book{UEK:2168256636,
author = "Garbacik Eugeniusz and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
11
@phdthesis{UEK:2168312977,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
12
@article{UEK:2168283107,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Forma funkcjonowania gospodarki a spółdzielczość spożywców",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 16, 1-2 (61-62)",
pages = "37-47",
year = "1982",
}
13
@article{UEK:2168297617,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 25",
pages = "23-34",
year = "1982",
}
14
@article{UEK:2168318453,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Humanistyczne pierwiastki wymiany a rozwój społeczno-ekonomiczny",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "316-317",
year = "1982",
}
15
@article{UEK:2168230482,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Jak uzdrowić uspołeczniony handel?",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21, 2/81",
pages = "45-50",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168333257,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Prawo entropii a procesy ekonomiczne",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "49",
year = "1979",
}
19
@inbook{UEK:2168277133,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Mechanizm rozwoju wymiany towarowej",
booktitle = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
pages = "13-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
20
@article{UEK:2168239318,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Prawo entropii a wzrost gospodarczy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "23-33",
year = "1979",
}
21
@phdthesis{UEK:2168256740,
author = "Surówka Danuta",
title = "Czynniki kształtujące przepływy realne w sferze obrotu",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
22
@phdthesis{UEK:2168278105,
author = "Szumilak Jan",
title = "Koszty obrotu jako kryterium racjonalizacji przebiegów towarowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
23
@phdthesis{UEK:2168305507,
author = "Długosz Krystyna",
title = "Innowacja jako instrument kształtowania rynku dóbr konsumpcyjnych",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
24
@article{UEK:2168259844,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Rozwój nauki obrotu towarowego w środowisku krakowskim w XXX-leciu Polski Ludowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 21, 2 (122)",
pages = "19-25",
year = "1975",
}
25
@article{UEK:2168277951,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Marketing - metody i technika aktywizacji sprzedaży w systemie kapitalistycznym",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 29, 10 (344)",
pages = "653-657",
year = "1974",
}
26
@article{UEK:2168333109,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Czynnik ludzki w procesie wzrostu ekonomicznego",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "425-426",
year = "1974",
}
27
@phdthesis{UEK:2168307379,
author = "Blaik Piotr",
title = "Determinanty efektywności społeczno-ekonomicznej handlu detalicznego wiejskiej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
28
@article{UEK:2168271382,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Nowy system w Społem",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "38 (1149)",
pages = "5",
year = "1973",
}
29
@book{UEK:2168278107,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Organizacja i koszty przebiegów masy towarowej : badania zespołowe : program pracy w latach 1972-1975, sprawozdanie za rok 1972 i plan badań na rok 1973",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Społem Związek Spółdzielni Spożywców w Warszawie",
year = "1973",
}
31
@phdthesis{UEK:2168307377,
author = "Rokosz Jan",
title = "Optymalizacja przebiegów towarowych w wybranych branżach środków produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
34
@article{UEK:2168249816,
author = "Garbacik Eugeniusz and Mynarski Stefan and Szumilak Jan",
title = "Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
36
@phdthesis{UEK:2168307371,
author = "Cygnarowski Stanisław",
title = "Tendencje rozwojowe systemu obrotu towarowego środkami produkcji w drobnej wytwórczości",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
37
@article{UEK:2168250972,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "47",
pages = "43-53",
year = "1972",
}
38
@phdthesis{UEK:2168305351,
author = "Nowakowska Anna",
title = "Analiza porównawcza kosztów w miejskim handlu państwowym i spółdzielczym",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
39
@phdthesis{UEK:2168305329,
author = "Pilarski Ryszard",
title = "Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
40
@article{UEK:2168224074,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "System organizacyjny obrotu towarowego : część obszerniejszego opracowania",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 10, 4/40",
pages = "67-80",
year = "1971",
}
41
@article{UEK:2168286347,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Analiza rynku jako instrument planowania socjalistycznego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 25, 5 (294)",
pages = "6-10",
year = "1970",
}
42
@article{UEK:2168288675,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Społeczny proces planowania - planowanie handlu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 16, 1 (91)",
pages = "12-23",
year = "1970",
}
44
@article{UEK:2168288679,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "O ukształtowanie nowego typu przedsiębiorstwa socjalistycznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 14, 2 (80)",
pages = "14-16",
year = "1968",
}
45
@article{UEK:2168276509,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Nowoczesna technika w służbie postępu społecznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 6",
pages = "3-15",
year = "1968",
}
46
@article{UEK:2168283115,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Nauka o spółdzielczości w szkołach akademickich",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 2, 3",
pages = "13-22",
year = "1968",
}
47
@phdthesis{UEK:2168306051,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
48
@phdthesis{UEK:2168306053,
author = "Kędziorek Felicja",
title = "Nurty społeczno-gospodarcze w polskim ruchu spółdzielczym okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
49
@phdthesis{UEK:2168303109,
author = "Skiba Jan",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia artykułów przemysłowych w Polsce Ludowej (1955-1962)",
adress = "Kraków",
year = "1964",
}
50
@phdthesis{UEK:2168307261,
author = "Sztucki Tadeusz",
title = "Plan i rynek",
adress = "Warszawa",
year = "1964",
}
51
@article{UEK:2168236862,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Ekonomiczne i techniczne przemiany w rolnictwie duńskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "październik",
pages = "130-141",
year = "1962",
}
52
@article{UEK:2168332817,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Miejsce przedsiębiorstwa handlowego w gospodarce socjalistycznej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (57)",
pages = "18-22",
year = "1962",
}
53
@article{UEK:2168267194,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Obrót towarowy w ustroju socjalistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "16",
pages = "[3]-34",
year = "1961",
}
54
@phdthesis{UEK:2168305047,
author = "Peretiatkowicz Roman",
title = "Ekonomiczne przesłanki rejonizacji masy towarowej",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
55
@phdthesis{UEK:2168305387,
author = "Kopeć Franciszek",
title = "Przemiany społeczno-gospodarcze wsi w województwie krakowskim (okres 1938-1958)",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
56
@phdthesis{UEK:2168305347,
author = "Altkorn Jerzy",
title = "Założenia systemów płac w handlu detalicznym",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
57
@phdthesis{UEK:2168305309,
author = "Misiaszek Zbigniew",
title = "Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej (na przykładzie handlu wiejskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1959",
}
58
@article{UEK:2168284797,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Kierunki reorganizacji obrotu towarowego",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 2",
pages = "27-52",
year = "1957",
}
59
@rec{UEK:2168285355,
author = "Garbacik Eugeniusz",
title = "Rewolucja w handlu",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 1, 9",
pages = "143-149",
year = "1957",
}