Publikacje wybranego autora

Jaworski Janusz

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

1

Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988 = Selected Problems Pertaining to the Indebtedness of North African and Middle-East Countries in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland
Źródło:
Privatization and Economic Reform in Central Europe / ed. by Rondinelli Dennis A. - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
0-89930-851-1
Nr:
2168281211
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987 = Demometric Analysis of the Effect of Urbanization on Illegitimate Births in Poland in the Years 1975-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 355 (1992) , s. 77-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Autor:
Jaworski Janusz , Kotłowska Monika
Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988 = Selected Problems of East- and South-Asian Countries' Indebtedness in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988 = Selected Problems of Latin American Countries Indebtedness in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Opis fizyczny:
153 [181-334] s.; 20 cm
Nr:
2168319951
raport/sprawozdanie
7

Autor:
Tytuł:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Opis fizyczny:
180 s.; 20 cm
Nr:
2168319947
raport/sprawozdanie
8

Tytuł:
Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985 = Size and Sex Structure of the Population in Working Age in Poland in the Years 1975-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983 = Demometric Analysis of the Influence of Urbanization on Marriages, Divorces and Births in Finland in the Years 1971-1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 169-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253136
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries = Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach Trzeciego Świata
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 132-133. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333353
varia
11

Tytuł:
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES = Decision aspects of the CES production function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986) , s. 23-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246778
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing = Some Remarks on the Application of Threshold Analysis in Urban Development Planning
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 49-51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241040
varia
13

Tytuł:
Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata = Demographic Impact of Urbanization in Third World Countires
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 1/79 (1985) , s. 83-93. - Rez., summ.
Nr:
2168257182
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Próba matematycznej interpretacji analizy progowej = An Attempt at Mathematical Interpretation of the Threshold Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się = The Impact of Urbanization on Demographic Processes in Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 61-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281657
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu = Some Remarks on the Utilization of Results of Estimation of Parameters of the Stochastic Structure of the Econometric Linear Model in Planning
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 116-117. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333313
varia
17

Tytuł:
Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 154 (10247) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168243634
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Od demokracji się nie umiera
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 195 (10288) (1981) , s. 3
Nr:
2168243686
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania = On a Modified Cobba-Douglas Type Production Function as an Instrument for Optimum Control of Manufacturing Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 83-96. - Summ., rez.
Nr:
2168250776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Autor:
Jaworski Janusz , Michalczewska Anna
Tytuł:
Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana = Features of a Modified Production Function of Spillman Type
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) . - Summ., rez.
Nr:
2168249880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Optymalne sterowanie a skala produkcji = Optimal Control and Scale of Production
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Autor:
Jaworski Janusz , Michalczewska Anna
Tytuł:
Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana = Modifications of Output Function of Spillman Type
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 140-142
Nr:
2168333051
varia
24

Tytuł:
Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Jan CZYŻYŃSKI, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/69
Nr:
2168305285
doktorat
25

Tytuł:
Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji = Notes on Dynamization of Production Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 143-153. - Rez., summ.
Nr:
2168250368
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988 = Selected Problems Pertaining to the Indebtedness of North African and Middle-East Countries in the Years 1980-1988 / Janusz JAWORSKI, Lidia MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 59-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland / Małgorzata BEDNARCZYK, Janusz JAWORSKI, Janusz KOT, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / ed. by Rondinelli Dennis A. - Westport, CT; London : Quorum Books, 1994. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 0-89930-851-1
3
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987 = Demometric Analysis of the Effect of Urbanization on Illegitimate Births in Poland in the Years 1975-1987 / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 355 (1992), s. 77-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988 = Selected Problems of East- and South-Asian Countries' Indebtedness in the Years 1980-1988 / Janusz JAWORSKI, Monika Kotłowska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988 = Selected Problems of Latin American Countries Indebtedness in the Years 1980-1988 / Janusz JAWORSKI, Lidia MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia MESJASZ, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 153 [181-334] s. ; 20 cm
7
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia MESJASZ, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 180 s. ; 20 cm
8
Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985 = Size and Sex Structure of the Population in Working Age in Poland in the Years 1975-1985 / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989), s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983 = Demometric Analysis of the Influence of Urbanization on Marriages, Divorces and Births in Finland in the Years 1971-1983 / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 169-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries = Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach Trzeciego Świata / Janusz JAWORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 132-133. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES = Decision aspects of the CES production function / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 23-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing = Some Remarks on the Application of Threshold Analysis in Urban Development Planning / Janusz JAWORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 49-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
13
Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata = Demographic Impact of Urbanization in Third World Countires / Janusz JAWORSKI // Studia Demograficzne. - nr 1/79 (1985), s. 83-93. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
14
Próba matematycznej interpretacji analizy progowej = An Attempt at Mathematical Interpretation of the Threshold Analysis / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się = The Impact of Urbanization on Demographic Processes in Developing Countries // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 61-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu = Some Remarks on the Utilization of Results of Estimation of Parameters of the Stochastic Structure of the Econometric Linear Model in Planning / Janusz JAWORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 116-117. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany / Janusz JAWORSKI // Gazeta Krakowska. - nr 154 (10247) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
18
Od demokracji się nie umiera / Janusz JAWORSKI // Gazeta Krakowska. - nr 195 (10288) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
19
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
20
Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania = On a Modified Cobba-Douglas Type Production Function as an Instrument for Optimum Control of Manufacturing Processes / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 83-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana = Features of a Modified Production Function of Spillman Type / Janusz JAWORSKI, Anna MICHALCZEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977). - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Optymalne sterowanie a skala produkcji = Optimal Control and Scale of Production / Janusz JAWORSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
23
Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana = Modifications of Output Function of Spillman Type / Janusz JAWORSKI, Anna Michalczewska // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 140-142. - ISSN 0079-354X
24
Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji / Janusz JAWORSKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1973. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji = Notes on Dynamization of Production Function / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 143-153. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Jaworski J., Mesjasz L., (1994), Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 59-71.
2
Bednarczyk M., Jaworski J., Kot J., Zieliński K., (1994), Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland. [W:] A. (red.), Privatization and Economic Reform in Central Europe: the Changing Business Climate, Westport, CT ; London : Quorum Books, s. 227-244.
3
Jaworski J., (1992), Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 355, s. 77-94.
4
Jaworski J., Kotłowska M., (1992), Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 77-92.
5
Jaworski J., Mesjasz L., (1992), Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 93-108.
6
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 2, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 153 [181-334] s.
7
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 1, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 180 s.
8
Jaworski J., (1989), Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 307, s. 113-125.
9
Jaworski J., (1988), Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 169-178.
10
Jaworski J., (1987), The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 132-133.
11
Jaworski J., (1986), Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 23-33.
12
Jaworski J., (1986), Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 49-51.
13
Jaworski J., (1985), Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata, "Studia Demograficzne", nr 1/79, s. 83-93.
14
Jaworski J., (1985), Próba matematycznej interpretacji analizy progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 189-200.
15
Jaworski J., (1985), Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 61-73.
16
Jaworski J., (1981), Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 116-117.
17
Jaworski J., (1981), Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany, "Gazeta Krakowska", nr 154 (10247), s. 1, 3.
18
Jaworski J., (1981), Od demokracji się nie umiera, "Gazeta Krakowska", nr 195 (10288), s. 3.
19
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
20
Jaworski J., (1978), Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 83-96.
21
Jaworski J., Michalczewska A., (1977), Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78
22
Jaworski J., (1975), Optymalne sterowanie a skala produkcji. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 119-128.
23
Jaworski J., Michalczewska A., (1974), Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 140-142.
24
Jaworski J., (1973), Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 175 k.
25
Jaworski J., (1972), Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 143-153.
1
@article{UEK:2168254946,
author = "Jaworski Janusz and Mesjasz Lidia",
title = "Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "59-71",
year = "1994",
}
2
@inbook{UEK:2168281211,
author = "Bednarczyk Małgorzata and Jaworski Janusz and Kot Janusz and Zieliński Kazimierz",
title = "Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland",
booktitle = "Privatization and Economic Reform in Central Europe",
pages = "227-244",
adress = "Westport, CT; London",
publisher = "Quorum Books",
year = "1994",
isbn = "0-89930-851-1",
}
3
@article{UEK:2168257164,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "355",
pages = "77-94",
year = "1992",
}
4
@article{UEK:2168249706,
author = "Jaworski Janusz and Kotłowska Monika",
title = "Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "77-92",
year = "1992",
}
5
@article{UEK:2168249710,
author = "Jaworski Janusz and Mesjasz Lidia",
title = "Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "93-108",
year = "1992",
}
6
@misc{UEK:2168319951,
author = "Jasiński Bogusław and Kotkowska Monika and Mesjasz Lidia and Jaworski Janusz",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
7
@misc{UEK:2168319947,
author = "Jasiński Bogusław and Kotkowska Monika and Mesjasz Lidia and Jaworski Janusz",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
8
@article{UEK:2168255584,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "307",
pages = "113-125",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168253136,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "169-178",
year = "1988",
}
10
@misc{UEK:2168333353,
author = "Jaworski Janusz",
title = "The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "132-133",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168246778,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "23-33",
year = "1986",
}
12
@misc{UEK:2168241040,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "49-51",
year = "1986",
}
13
@article{UEK:2168257182,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/79",
pages = "83-93",
year = "1985",
}
14
@article{UEK:2168254726,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Próba matematycznej interpretacji analizy progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "189-200",
year = "1985",
}
15
@article{UEK:2168281657,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "61-73",
year = "1985",
}
16
@misc{UEK:2168333313,
author = "Jaworski Janusz and ",
title = "Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "116-117",
year = "1981",
}
17
@article{UEK:2168243634,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "154 (10247)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
18
@article{UEK:2168243686,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Od demokracji się nie umiera",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "195 (10288)",
pages = "3",
year = "1981",
}
19
@article{UEK:2168243632,
author = "Iwasiewicz Andrzej and Jaworski Janusz and Sikorski Andrzej and Stolarczyk Jadwiga and Szumilak Jan and Zgoda Leopold and Syryjczyk T.",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
20
@article{UEK:2168250776,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "83-96",
year = "1978",
}
21
@article{UEK:2168249880,
author = "Jaworski Janusz and Michalczewska Anna",
title = "Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "",
year = "1977",
}
22
@inbook{UEK:2168243932,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Optymalne sterowanie a skala produkcji",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "119-128",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
23
@misc{UEK:2168333051,
author = "Jaworski Janusz and Michalczewska Anna",
title = "Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "140-142",
year = "1974",
}
24
@unpublished{UEK:2168305285,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
25
@article{UEK:2168250368,
author = "Jaworski Janusz",
title = "Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "143-153",
year = "1972",
}