Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
MBA Enterprise Corps
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010) , s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168346538
artykuł nierecenzowany
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Nie widać potrzeby oddolnej
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 198 (1994) , s. 4
Nr:
2168358462
artykuł nierecenzowany
3

Tytuł:
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland
Źródło:
Privatization and Economic Reform in Central Europe / ed. by Rondinelli Dennis A. - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
0-89930-851-1
Nr:
2168281211
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988 = Selected Problems Pertaining to the Indebtedness of North African and Middle-East Countries in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254946
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Autor:
Janusz Jaworski , Monika Kotłowska
Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988 = Selected Problems of East- and South-Asian Countries' Indebtedness in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249706
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987 = Demometric Analysis of the Effect of Urbanization on Illegitimate Births in Poland in the Years 1975-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 355 (1992) , s. 77-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257164
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988 = Selected Problems of Latin American Countries Indebtedness in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Informacja o działalności Międzynarodowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (czerwiec-grudzień 1991 r.)
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 1(3), s. 35-36
Nr:
2168344062
varia
9

Tytuł:
Ważniejsze prace prowadzone w Centrum w okresie styczeń-maj 1992
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 5(7), s. 28-29
Nr:
2168344218
varia
10

Autor:
Tytuł:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Opis fizyczny:
153 [181-334] s.; 20 cm
Nr:
2168319951
raport/sprawozdanie
11

Autor:
Tytuł:
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990
Opis fizyczny:
180 s.; 20 cm
Nr:
2168319947
raport/sprawozdanie
12

Tytuł:
Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985 = Size and Sex Structure of the Population in Working Age in Poland in the Years 1975-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255584
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983 = Demometric Analysis of the Influence of Urbanization on Marriages, Divorces and Births in Finland in the Years 1971-1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 169-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253136
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries = Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach Trzeciego Świata
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 132-133. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333353
varia
15

Tytuł:
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES = Decision aspects of the CES production function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986) , s. 23-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246778
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing = Some Remarks on the Application of Threshold Analysis in Urban Development Planning
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1986. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 49-51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241040
varia
17

Tytuł:
Próba matematycznej interpretacji analizy progowej = An Attempt at Mathematical Interpretation of the Threshold Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254726
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się = The Impact of Urbanization on Demographic Processes in Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985) , s. 61-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281657
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata = Demographic Impact of Urbanization in Third World Countires
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 1/79 (1985) , s. 83-93. - Rez., summ.
Nr:
2168257182
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu = Some Remarks on the Utilization of Results of Estimation of Parameters of the Stochastic Structure of the Econometric Linear Model in Planning
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 116-117. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333313
varia
21

Tytuł:
Od demokracji się nie umiera
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 195 (10288) (1981) , s. 3
Nr:
2168243686
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981) , s. 1, 2
Nr:
2168243632
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany
Źródło:
Gazeta Krakowska. - nr 154 (10247) (1981) , s. 1, 3
Nr:
2168243634
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania = On a Modified Cobba-Douglas Type Production Function as an Instrument for Optimum Control of Manufacturing Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 83-96. - Summ., rez.
Nr:
2168250776
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Decision Aspects of the Spillman Production Function
Źródło:
Canadian Journal of Agricultural Economics. - vol. 25, iss. 3 (1977) , s. 48-53
Nr:
2168347200
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Janusz Jaworski , Anna Michalczewska
Tytuł:
Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana = Features of a Modified Production Function of Spillman Type
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 43-52. - Summ., rez.
Nr:
2168249880
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Optymalne sterowanie a skala produkcji = Optimal Control and Scale of Production
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Janusz Jaworski , Anna Michalczewska
Tytuł:
Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana = Modifications of Output Function of Spillman Type
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 140-142
Nr:
2168333051
varia
29

Tytuł:
Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1973
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/69
Nr:
2168305285
doktorat
30

Autor:
Tytuł:
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa = Decisive Aspects of the Production Function of the Cobb-Douglas Type = Rieszajuszczije aspiekty funkcyi proizwodstwa tipa Kobba-Dugłasa
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 19, z. 4 (1972) , s. 363-370. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350616
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji = Notes on Dynamization of Production Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 143-153. - Rez., summ.
Nr:
2168250368
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Próba cybernetycznej interpretacji problemu zapasów na przykładzie huty żelaza = An Attempt at Cybernetic Interpretation of Inventory Problems on the Example of an Iron Foundry
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1971) , s. 133-145. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168346840
artykuł w czasopiśmie
33

Konferencja:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Tytuł:
Wybrane aspekty problemu zapasów w hucie żelaza
Źródło:
Przegląd Statystyczny1970. - t. 17, z. 3-4, s. 336. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353398
varia
1
MBA Enterprise Corps / Janusz JAWORSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/16. - ISSN 1689-7757
2
Nie widać potrzeby oddolnej / Janusz JAWORSKI // Rzeczpospolita. - nr 198 (1994), s. 4
3
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland / Małgorzata BEDNARCZYK, Janusz JAWORSKI, Janusz KOT, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / ed. by Rondinelli Dennis A. - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 0-89930-851-1
4
Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988 = Selected Problems Pertaining to the Indebtedness of North African and Middle-East Countries in the Years 1980-1988 / Janusz JAWORSKI, Lidia MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 418 (1994), s. 59-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988 = Selected Problems of East- and South-Asian Countries' Indebtedness in the Years 1980-1988 / Janusz JAWORSKI, Monika Kotłowska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987 = Demometric Analysis of the Effect of Urbanization on Illegitimate Births in Poland in the Years 1975-1987 / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 355 (1992), s. 77-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988 = Selected Problems of Latin American Countries Indebtedness in the Years 1980-1988 / Janusz JAWORSKI, Lidia MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Informacja o działalności Międzynarodowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (czerwiec-grudzień 1991 r.) / Janusz JAWORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(3) (1992), s. 35-36
9
Ważniejsze prace prowadzone w Centrum w okresie styczeń-maj 1992 / Janusz JAWORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5(7) (1992), s. 28-29
10
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 2 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia MESJASZ, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 153 [181-334] s. ; 20 cm
11
Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport. T. 1 / Bogusław JASIŃSKI, Monika Kotkowska, Lidia MESJASZ, Janusz JAWORSKI. - Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 1990. - 180 s. ; 20 cm
12
Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985 = Size and Sex Structure of the Population in Working Age in Poland in the Years 1975-1985 / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989), s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983 = Demometric Analysis of the Influence of Urbanization on Marriages, Divorces and Births in Finland in the Years 1971-1983 / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 169-178. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries = Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach Trzeciego Świata / Janusz JAWORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 132-133. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
15
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES = Decision aspects of the CES production function / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 23-33. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing = Some Remarks on the Application of Threshold Analysis in Urban Development Planning / Janusz JAWORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 49-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
17
Próba matematycznej interpretacji analizy progowej = An Attempt at Mathematical Interpretation of the Threshold Analysis / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 189-200. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się = The Impact of Urbanization on Demographic Processes in Developing Countries // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 196 (1985), s. 61-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata = Demographic Impact of Urbanization in Third World Countires / Janusz JAWORSKI // Studia Demograficzne. - nr 1/79 (1985), s. 83-93. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
20
Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu = Some Remarks on the Utilization of Results of Estimation of Parameters of the Stochastic Structure of the Econometric Linear Model in Planning / Janusz JAWORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 116-117. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
21
Od demokracji się nie umiera / Janusz JAWORSKI // Gazeta Krakowska. - nr 195 (10288) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
22
Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi / A. IWASIEWICZ, J. JAWORSKI, A. SIKORSKI, J. STOLARCZYK, J. SZUMILAK, L. ZGODA, T. Syryjczyk // Gazeta Krakowska. - nr 150 (10243) (1981), s. 1, 2. - ISSN 0208-7693
23
Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany / Janusz JAWORSKI // Gazeta Krakowska. - nr 154 (10247) (1981), s. 1, 3. - ISSN 0208-7693
24
Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania = On a Modified Cobba-Douglas Type Production Function as an Instrument for Optimum Control of Manufacturing Processes / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 83-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Decision Aspects of the Spillman Production Function / Janusz JAWORSKI // Canadian Journal of Agricultural Economics. - vol. 25, iss. 3 (1977), s. 48-53. - ISSN 0008-3976
26
Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana = Features of a Modified Production Function of Spillman Type / Janusz JAWORSKI, Anna MICHALCZEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 43-52. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
27
Optymalne sterowanie a skala produkcji = Optimal Control and Scale of Production / Janusz JAWORSKI // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
28
Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana = Modifications of Output Function of Spillman Type / Janusz JAWORSKI, Anna Michalczewska // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 140-142. - ISSN 0079-354X
29
Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji / Janusz JAWORSKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1973. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa = Decisive Aspects of the Production Function of the Cobb-Douglas Type = Rieszajuszczije aspiekty funkcyi proizwodstwa tipa Kobba-Dugłasa / Janusz JAWORSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 19, z. 4 (1972), s. 363-370. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
31
Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji = Notes on Dynamization of Production Function / Janusz JAWORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 143-153. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
32
Próba cybernetycznej interpretacji problemu zapasów na przykładzie huty żelaza = An Attempt at Cybernetic Interpretation of Inventory Problems on the Example of an Iron Foundry / Janusz JAWORSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1971), s. 133-145. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18916/1/010%20JANUSZ%20JAWORSKI.pdf. - ISSN 0035-9629
33
Wybrane aspekty problemu zapasów w hucie żelaza / Janusz JAWORSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 336. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
1
Jaworski J., (2010), MBA Enterprise Corps, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/16
2
Jaworski J., (1994), Nie widać potrzeby oddolnej, "Rzeczpospolita", nr 198, s. 4.
3
Bednarczyk M., Jaworski J., Kot J., Zieliński K., (1994), Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland. [W:] A. (red.), Privatization and Economic Reform in Central Europe: the Changing Business Climate, Westport, CT ; London : Quorum Books, s. 227-244.
4
Jaworski J., Mesjasz L., (1994), Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 59-71.
5
Jaworski J., Kotłowska M., (1992), Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 77-92.
6
Jaworski J., (1992), Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 355, s. 77-94.
7
Jaworski J., Mesjasz L., (1992), Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 93-108.
8
Jaworski J., (1992), Informacja o działalności Międzynarodowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (czerwiec-grudzień 1991 r.), "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1(3), s. 35-36.
9
Jaworski J., (1992), Ważniejsze prace prowadzone w Centrum w okresie styczeń-maj 1992, "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5(7), s. 28-29.
10
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 2, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 153 [181-334] s.
11
Jasiński B., Kotkowska M., Mesjasz L., Jaworski J., (1990), Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych: raport. T. 1, Kraków : Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński, 180 s.
12
Jaworski J., (1989), Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 307, s. 113-125.
13
Jaworski J., (1988), Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 169-178.
14
Jaworski J., (1987), The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 132-133.
15
Jaworski J., (1986), Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 23-33.
16
Jaworski J., (1986), Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 49-51.
17
Jaworski J., (1985), Próba matematycznej interpretacji analizy progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 189-200.
18
Jaworski J., (1985), Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 61-73.
19
Jaworski J., (1985), Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata, "Studia Demograficzne", nr 1/79, s. 83-93.
20
Jaworski J., (1981), Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 116-117.
21
Jaworski J., (1981), Od demokracji się nie umiera, "Gazeta Krakowska", nr 195 (10288), s. 3.
22
Iwasiewicz A., Jaworski J., Sikorski A., Stolarczyk J., Szumilak J., Zgoda L., Syryjczyk T., (1981), Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi, "Gazeta Krakowska", nr 150 (10243), s. 1, 2.
23
Jaworski J., (1981), Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany, "Gazeta Krakowska", nr 154 (10247), s. 1, 3.
24
Jaworski J., (1978), Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 83-96.
25
Jaworski J., (1977), Decision Aspects of the Spillman Production Function, "Canadian Journal of Agricultural Economics", vol. 25, iss. 3, s. 48-53.
26
Jaworski J., Michalczewska A., (1977), Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 43-52.
27
Jaworski J., (1975), Optymalne sterowanie a skala produkcji. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 119-128.
28
Jaworski J., Michalczewska A., (1974), Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 140-142.
29
Jaworski J., (1973), Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 175 k.
30
Jaworski J., (1972), Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa, "Przegląd Statystyczny", t. 19, z. 4, s. 363-370.
31
Jaworski J., (1972), Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 143-153.
32
Jaworski J., (1971), Próba cybernetycznej interpretacji problemu zapasów na przykładzie huty żelaza, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 133-145; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18916/1/010%20JANUSZ%20JAWORSKI.pdf
33
Jaworski J., (1970), Wybrane aspekty problemu zapasów w hucie żelaza, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 336.
1
@article{UEK:2168346538,
author = "Janusz Jaworski",
title = "MBA Enterprise Corps",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "32-33",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/16},
}
2
@article{UEK:2168358462,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Nie widać potrzeby oddolnej",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "198",
pages = "4",
year = "1994",
}
3
@inbook{UEK:2168281211,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Janusz Jaworski and Janusz Kot and Kazimierz Zieliński",
title = "Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland",
booktitle = "Privatization and Economic Reform in Central Europe",
pages = "227-244",
adress = "Westport, CT; London",
publisher = "Quorum Books",
year = "1994",
isbn = "0-89930-851-1",
}
4
@article{UEK:2168254946,
author = "Janusz Jaworski and Lidia Mesjasz",
title = "Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "59-71",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168249706,
author = "Janusz Jaworski and Monika Kotłowska",
title = "Wybrane problemy zadłużenia krajów Azji Południowej i Wschodniej w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "77-92",
year = "1992",
}
6
@article{UEK:2168257164,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na urodzenia pozamałżeńskie w Polsce w latach 1975-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "355",
pages = "77-94",
year = "1992",
}
7
@article{UEK:2168249710,
author = "Janusz Jaworski and Lidia Mesjasz",
title = "Wybrane problemy zadłużenia krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "374",
pages = "93-108",
year = "1992",
}
8
@misc{UEK:2168344062,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Informacja o działalności Międzynarodowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (czerwiec-grudzień 1991 r.)",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(3)",
pages = "35-36",
year = "1992",
}
9
@misc{UEK:2168344218,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Ważniejsze prace prowadzone w Centrum w okresie styczeń-maj 1992",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5(7)",
pages = "28-29",
year = "1992",
}
10
@misc{UEK:2168319951,
author = "Bogusław Jasiński and Monika Kotkowska and Lidia Mesjasz and Janusz Jaworski",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
11
@misc{UEK:2168319947,
author = "Bogusław Jasiński and Monika Kotkowska and Lidia Mesjasz and Janusz Jaworski",
title = "Przegląd sytuacji zadłużeniowej w krajach Trzeciego Świata oraz Europy Środkowo-Wschodniej w latach osiemdziesiątych : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Badań Nad Zadłużeniem i Rozwojem. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1990",
}
12
@article{UEK:2168255584,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "307",
pages = "113-125",
year = "1989",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168253136,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Demometryczna analiza wpływu urbanizacji na małżeństwa, rozwody i urodzenia w Finlandii w latach 1971-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "169-178",
year = "1988",
}
14
@misc{UEK:2168333353,
author = "Janusz Jaworski",
title = "The Impact of Urbanization on Selected Demographic Processes in Third World Countries",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "132-133",
year = "1987",
}
15
@article{UEK:2168246778,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "23-33",
year = "1986",
}
16
@misc{UEK:2168241040,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Some Remarks on Application of Threshold Analysis in Urban Development Planing",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "49-51",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168254726,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Próba matematycznej interpretacji analizy progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "189-200",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168281657,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Wpływ urbanizacji na wybrane procesy demograficzne w krajach rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej",
number = "196",
pages = "61-73",
year = "1985",
}
19
@article{UEK:2168257182,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Demograficzne skutki urbanizacji w krajach Trzeciego Świata",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/79",
pages = "83-93",
year = "1985",
}
20
@misc{UEK:2168333313,
author = "Janusz Jaworski and ",
title = "Kilka uwag o wykorzystaniu ocen parametrów struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego w planowaniu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "116-117",
year = "1981",
}
21
@article{UEK:2168243686,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Od demokracji się nie umiera",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "195 (10288)",
pages = "3",
year = "1981",
}
22
@article{UEK:2168243632,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Janusz Jaworski and Andrzej Sikorski and Jadwiga Stolarczyk and Jan Szumilak and Leopold Zgoda and T. Syryjczyk",
title = "Opinia zespołu pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie rządowych projektów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz samorządzie załogi",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "150 (10243)",
pages = "1, 2",
year = "1981",
}
23
@article{UEK:2168243634,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Reforma gospodarcza wymaga wzrostu cen ale można tego dokonać w sposób umiarkowany",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "154 (10247)",
pages = "1, 3",
year = "1981",
}
24
@article{UEK:2168250776,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "83-96",
year = "1978",
}
25
@article{UEK:2168347200,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Decision Aspects of the Spillman Production Function",
journal = "Canadian Journal of Agricultural Economics",
number = "vol. 25, iss. 3",
pages = "48-53",
year = "1977",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7976.1977.tb02884.x},
url = {},
}
26
@article{UEK:2168249880,
author = "Janusz Jaworski and Anna Michalczewska",
title = "Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "43-52",
year = "1977",
}
27
@inbook{UEK:2168243932,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Optymalne sterowanie a skala produkcji",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "119-128",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
28
@misc{UEK:2168333051,
author = "Janusz Jaworski and Anna Michalczewska",
title = "Modyfikacje funkcji produkcji typu Spillmana",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "140-142",
year = "1974",
}
29
@unpublished{UEK:2168305285,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Cybernetyczne aspekty funkcji produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
30
@article{UEK:2168350616,
author = "Janusz Jaworski and ",
title = "Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 19, z. 4",
pages = "363-370",
year = "1972",
}
31
@article{UEK:2168250368,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "143-153",
year = "1972",
}
32
@article{UEK:2168346840,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Próba cybernetycznej interpretacji problemu zapasów na przykładzie huty żelaza",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "133-145",
year = "1971",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18916/1/010%20JANUSZ%20JAWORSKI.pdf},
}
33
@misc{UEK:2168353398,
author = "Janusz Jaworski",
title = "Wybrane aspekty problemu zapasów w hucie żelaza",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "336",
year = "1970",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID