Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Tytuł:
Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View = Publiczne Polskie Radio w komunikowaniu i promowaniu wartości - punkt widzenia zarządzania mediami
Źródło:
Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją = Instruments Used to Improve Personnel and Communication Management / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018, s. 58-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Journal of Modern Management Process ; Vol. 3, no. 1)
ISBN:
978-83-65907-47-9
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora = The Development of Management Thought in the Prescientific Period-from Descartes to Frederick W. Taylor
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 37, nr 1 (2018) , s. 35-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327759
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 231-241
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Autor:
Jędrzejewski Stanisław , Beliczyński Jan
Tytuł:
Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point
Źródło:
Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media. - vol. 16, no. 1 (2018) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325333
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 28-41
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329197
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym
Źródło:
Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura / red. Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski - Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017, s. 395-420 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65705-75-4
Nr:
2168328339
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 34-50
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310469
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji = The Concept of the Development Management of the Organization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314427
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Źródło:
Media i dziennikarstwo w XX wieku / red. Michał Kaczmarczyk i Magdalena Boczkowska - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015, s. 105-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64788-12-3
Nr:
2168292725
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami = Radio Management as the Media Management Subdiscipline
Źródło:
Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (60) (2015) , s. 87-103. - Summ., streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168290975
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?
Źródło:
Świat Radio. - nr 7 (2015) , s. 20-23. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293403
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce
Źródło:
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 79-98 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-5-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168282715
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym = Category "Organization Development Capability" in Strategic Management [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279385
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Beliczyński Jan , Jędrzejewski Stanisław
Tytuł:
Bez pośpiechu z cyfrowym radiem
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 196 (2014) , s. A12
Tryb dostępu:
Nr:
2168282439
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 313-333
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295131
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Organizacja w otoczeniu rynkowym
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 24-39
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271304
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej = Development Capability of Radio in Conditions of Media Convergence
Źródło:
Problemy konwergencji mediów. T. 2 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott - Sosnowiec; Praga: Oficyna Wydawnicza "Humanitas"; Verbum, 2013, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61991-43-4 ; 978-80-87800-00-3
Nr:
2168269734
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 351-375
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287227
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 28-41
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237834
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia = The Practice and Knowledge of Management in the Middle Ages and Renaissance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 157-176. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249324
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami = Radio Organisation as a Research Object in Media Management
Źródło:
Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (48) (2012) , s. 15-32. - Streszcz., summ.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168227702
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 245-275
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263426
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce = The Diversification, Integration and Development Radio's Enterprises in the Poland
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 765-784. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220180
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta
Źródło:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 45-99
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Nr:
2168230222
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności = The Practice and Knowledge of Management in Antiquity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218586
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 336-361
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255446
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej = The Radio Organization Development in the Media Convergence Conditions
Źródło:
Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości / red. Patrycja Dudek, Michał Kuś - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 165-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka o Komunikowaniu)
ISBN:
978-83-7611-627-3
Nr:
2165779678
rozdział w monografii
28

Tytuł:
Jakość produktu radiowego
Źródło:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 355-374. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 1)
ISBN:
978-83-930382-1-3
Nr:
2165812497
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
98 s.: il; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-515-9
Nr:
2166147959
monografia
30

Tytuł:
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 59-121
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230934
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009
Źródło:
Radio i gazety / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 20-33
Seria:
(Oblicza Mediów)
ISBN:
978-83-7611-633-4
Nr:
2165773702
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 163-204
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Nr:
2165522653
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej = The Mission and Social Responsibility of Radio Organization
Źródło:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 149-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165688103
rozdział w monografii
34

Tytuł:
Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa
Źródło:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 55-69
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Nr:
2165403150
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych = The Internationalization as the Determinant of Development of Radio Organizations
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 540-547. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895747
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 5 (30), s. 12-13. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275035
varia
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Radio jako obiekt badań naukowych
Źródło:
Teorie komunikacji i mediów. - Vol. 1 (2009) , s. 121-142 - Bibliogr.
Nr:
2165777897
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 198-245
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218982
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej
Źródło:
Budowanie relacji z klientem / red. nauk. Beata Domańska-Szaruga - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 199-210
ISBN:
978-83-60652-45-9
Nr:
2165779389
rozdział w monografii
40

Tytuł:
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 165-200
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149816
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Rozwój organizacji radiowej przez innowacje
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 501-512 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797960
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Zarządzanie rozgłośnią radiową : wybrane aspekty marketingowe : (przedruk artykułów z "Radio-Lidera" za lata 1995-2007)
Adres wydawniczy:
Kluczbork: Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 2009
Opis fizyczny:
294 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-60495-13-0
Nr:
50360
monografia
44

Tytuł:
Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 36-45
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 129)
ISBN:
978-83-7417-445-9
Nr:
2162026619
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców = The Marketing Activity of the Radio Organization and the Listeners' and Advertisers' Behaviour
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 494-507. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161841326
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Źródło:
Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 536-546 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-383-8
Nr:
2165779891
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej = Operating Strategies of Radio and Television Organisations in Conditions of Media Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 65-79. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50499
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Implementacja strategii reklamy = Implementation of Advertising Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51340
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej = Value for the Customer in Creating Competitive Advantage of a Radio Organization
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 106-119. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50957
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Innowacje produktowe organizacji medialnych = Product Innovations of Broadcast Enterprises
Źródło:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 189-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165904390
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 209-259
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230234
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
[Konferencje]
Źródło:
Przegląd Organizacji2008. - nr 11, s. 43-44
Nr:
2168263042
varia
53

Tytuł:
Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2007, s. 101-118 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1192/2/Magazyn
Nr:
2168219356
Zobacz opis całości
54

Autor:
Beliczyński Jan , Goczał Beata
Tytuł:
Słownik mediów, reklamy i marketingu
Źródło:
Media i Marketing Polska. - nr 12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio (2007) , s. 1-15
Nr:
2166184429
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Antykwa, 2007
Opis fizyczny:
194 s.: il., err.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-60495-04-1 ; 978-83-60495049
Nr:
51924
monografia
56

Tytuł:
Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej = Information Systems Supporting the Activities of Radio Stations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 87-103. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50725
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Pojęcie i sposoby rozumienia radia
Źródło:
Radio Lider. - nr 11/12 (103) (2007) , s. 26-30 - Bibliogr.
Nr:
2165831887
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej = Information Systems in Radio and Television Advertising
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 99-119. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50875
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Metody planowania reklamy radiowej
Źródło:
Radio Lider. - nr 7/8 (101) (2007) , s. 20-25 - Bibliogr.
Nr:
2165828764
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej = Value for Client as the Key Factor of the Success the Radio Organization
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 459-473. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51011
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej
Źródło:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 171-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626159
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Nepelski Krzysztof
Tytuł:
Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach
Źródło:
Kongres Innovation Management2007. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Współpraca:
Tryb dostępu:
Nr:
2168270404
varia
63

Tytuł:
Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
74 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-351-8
Nr:
2165775441
monografia
64

Tytuł:
Radio na falach średnich
Źródło:
Radio Lider. - nr 3/4 (99) (2007) , s. 28-33. - Tytuł współwydawany z TV Lider
Nr:
2165834323
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
[Konferencje]
Źródło:
Przegląd Organizacji2006. - nr 11, s. 39-40
Nr:
2168263038
varia
66

Tytuł:
Meteo-show na antenie radiowej
Źródło:
Radio Lider. - nr 11/12 (97) (2006) , s. 35-37. - Tytuł współwydawany z TV Lider
Nr:
2166403531
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Koncepcja zarządzania relacjami z klientami = The Concept of Customer Relations Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52722
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Słownik pojęć radiowych. Cz. 1
Źródło:
Radio Lider. - nr 1/2 (92) (2006) , s. 36-39. - Tytuł współwydawany z TV Lider - Bibliogr.
Nr:
2166406172
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Misja i wizja regionalnego radia publicznego = Public Radio's Mission and Vision
Źródło:
Polskie Radio - radio w Polsce = Polskie Radio - Radio in Poland / ed. by/red. nauk. Danuta Grzelewska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006, s. 32-47. - Streszcz., summ. Materiały z konferencji naukowej Polskie radio - radio w Polsce zorganizowanej w dniach 31 maja-1 czerwca 2005 roku przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Polskiego Radia S.A.
Seria:
(Studia Medioznawcze ; nr 3 (26))
Nr:
2165808547
rozdział w monografii
70

Tytuł:
Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji
Źródło:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]2006, s. 140-164 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1136/Magazyn
Nr:
2168231264
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Słownik pojęć radiowych. Cz. 3
Źródło:
Radio Lider. - nr 5/6 (94) (2006) , s. 38-42. - Tytuł współwydawany z TV Lider - Bibliogr.
Nr:
2166406212
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Słownik pojęć radiowych. Cz. 2
Źródło:
Radio Lider. - nr 3/4 (93) (2006) , s. 34-37. - Tytuł współwydawany z TV Lider - Bibliogr.
Nr:
2166406195
artykuł w czasopiśmie
73

Tytuł:
Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta = Media as the Organizations Producing Value for Client
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176521
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Radio jako obiekt zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
74 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-275-8
Nr:
52508
monografia
75

Tytuł:
Typologia radia. cz. 2
Źródło:
Radio Lider. - nr 9-10 (90) (2005) , s. 30-39 - Bibliogr.
Nr:
2168218214
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu
Źródło:
Radio Lider. - nr 11-12 (91) (2005) , s. 36-40 - Bibliogr.
Nr:
2168218216
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Typologia radia. cz. 1
Źródło:
Radio Lider. - nr 7-8 (85) (2005) , s. 32-41 - Bibliogr.
Nr:
2168218212
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego
Źródło:
Radio Lider. - nr 1/2 (86) (2005) , s. 31-33
Nr:
2168261936
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego
Źródło:
Radio Lider. - nr 5-6 (88) (2005) , s. 42-48
Nr:
2168218206
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
Kierownik projektu
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 198
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej = The Advertising Activity Information System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220404
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Preferencje
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 432
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269732
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Koordynator projektu
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 226
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269730
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego
Źródło:
Radio Lider. - nr 11/12 (85) (2004) , s. 46-48. - Streszcz.
Nr:
2168229998
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy
Źródło:
Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004) , s. 46-48
Nr:
2168261932
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Systemy informacyjne w rozwoju organizacji medialnej na przykładzie instytucji radiowej
Źródło:
Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy / Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK2004, s. 78-116 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-954/Magazyn
Nr:
2168232704
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce
Źródło:
Radionewsletter.pl. - 09/08 (2004) . - [odczyt: 16.07.2015]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168295389
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Zarządzanie reklamą : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
66 s.: il.,; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-212-X
Nr:
2168218364
monografia
89

Tytuł:
Zasady projektowania
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 678-680. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270276
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Podstawowe gatunki (formy) radiowe
Źródło:
Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004) , s. 33-35. - Streszcz.
Nr:
2168229992
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą = The Model of Information System within Advertising Management
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223030
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1
Źródło:
Radio Lider. - nr 5/6 (82) (2004) , s. 44-49
Nr:
2168261930
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej
Źródło:
Radio Lider. - nr 3/4 (81) (2004) , s. 38-44. - Streszcz.
Nr:
2168229990
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Identyfikacja
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 163-164. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269726
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Zalety radia jako nośnika reklamy
Źródło:
Radio Lider. - nr 1/2 (74) (2003) , s. 55-60. - Streszcz.
Nr:
2168230018
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
Metody kontroli realizacji strategii marketingowej = Control Methods in the Implementation of Marketing Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222606
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Analiza sektora radiowego w Polsce
Źródło:
Radio Lider. - nr 5/6 (76) (2003) , s. 40-43
Nr:
2168261894
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Banasik Anna , Beliczyński Jan
Tytuł:
Zarządzanie relacjami z klientami : aplikacje systemu CRM : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
63 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-190-5
Nr:
2168223276
monografia
99

Tytuł:
Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce
Źródło:
Radio Lider. - nr 7/8 (77) (2003) , s. 39-44. - Streszcz.
Nr:
2168229994
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej
Źródło:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 33-39. - Streszcz., summ.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2166280025
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Specyfika działań public relations mediów elektronicznych
Źródło:
Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 41-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-42-1
Nr:
2166291699
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Model radia informacyjnego
Źródło:
Radio Lider. - nr 9/10 (78) (2003) , s. 33-39. - Streszcz.
Nr:
2168229996
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej = The Concept of Management through Advertising Management under the Conditions of Information Technology Development
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 111-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224906
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Strategia reklamy = Advertising Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 55-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225392
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej = Methods of Strategic Analysis and Planning in the Field of Advertising
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 71-87. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230980
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą = Information Support of Advertising Management
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 64-76 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226401
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
[Konferencje]
Źródło:
Przegląd Organizacji2002. - nr 11, s. 40-41
Nr:
2168263020
varia
108

Tytuł:
Radio w Internecie
Źródło:
Radio Lider. - nr 11/12 (73) (2002) , s. 53-55
Nr:
2168261928
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Model radia lokalnego
Źródło:
Radio Lider. - nr 7/8 (71) (2002) , s. 38-43
Nr:
2168261926
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Nepelski Krzysztof , Guzik Wojciech , Beliczyński Jan , Habrat Maja
Tytuł:
Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby
Źródło:
Teletop. - 5 (68) (2002) , s. 44-46
Nr:
2166311962
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą = Planning an Advertising Campaign in Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 107-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236308
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
112

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Public Relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji", Rzeszów, Polska, od 2001-04-26 do 2001-04-27
Tytuł:
Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy
Źródło:
Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001, s. 75-83 - Bibliogr.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-22-7
Nr:
2166291962
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Strukturalny aspekt organizacji uczącej się
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 271-276. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166552436
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą = Media Plan as a Tool of Advertisement Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 107-121. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224170
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2000) , s. 8-9
Nr:
2166620844
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Metody analizy strategicznej w obszarze działalności reklamowej
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 112-129
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232570
117

Tytuł:
Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce
Źródło:
Radio Lider. - nr 3/5 (58) (2000) , s. 19-22
Nr:
2168261914
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 32-37. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168261686
rozdział w monografii
119

Tytuł:
Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy
Źródło:
Polskie Radio (2000) . - [odczyt: 23.10.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168263010
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą
Adres wydawniczy:
Kraków: Antykwa, 1999
Opis fizyczny:
258 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-75-9
Nr:
2168230000
monografia
121

Tytuł:
Metody planowania strategicznego w zakresie działalności reklamowej
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 139-205
Sygnatura:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231366
122

Tytuł:
Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty
Źródło:
Radio Lider. - nr 7-8 (52/53) (1999) , s. 12-14
Nr:
2168261912
artykuł w czasopiśmie
123

Tytuł:
Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H
Źródło:
Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998, s. 205-219
ISBN:
83-907998-3-9
Nr:
2166279713
rozdział w monografii
124

Tytuł:
O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć?
Źródło:
Radio Lider. - nr 4 (37) (1998) , s. 31-33. - Streszcz.
Nr:
2168230002
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 48-75. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166326618
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
Zarządzanie mediami elektronicznymi = Electronics Media Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-76-3
Nr:
2168242278
monografia
128

Tytuł:
Kampania promocyjno-reklamowa "Inwazja mocy '97" Radia RMF FM
Źródło:
Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998, s. 182-204
ISBN:
83-907998-3-9
Nr:
2166277336
rozdział w monografii
129

Tytuł:
Radio - pełen zakres zalet
Źródło:
Aida Media. - nr 7 (50) (1998) , s. 5-6
Nr:
2168252990
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
327 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/721
Nr:
2168262062
doktorat
131

Tytuł:
Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 1-59 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231980
Zobacz opis całości
132

Tytuł:
Zarządzanie reklamą = Advertising Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
133

Autor:
Adamska Izabela , Beliczyński Jan , Markowska Małgorzata , Nepelski Krzysztof , Roda Aleksander
Tytuł:
Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A.
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 185-212. - Załączniki
Nr:
2166344817
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Analiza SWOT nadawcy radiowego
Źródło:
Radio Lider. - nr 10 (31) (1997) , s. 30-31
Nr:
2168261892
artykuł w czasopiśmie
135

Tytuł:
Sposoby zarządzania komunikacją
Źródło:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
136

Autor:
Adamska Izabela , Beliczyński Jan , Nepelski Krzysztof
Tytuł:
Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie
Źródło:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 41-52. - Załączniki
Nr:
2166339625
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
137

Tytuł:
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 9-50 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234678
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Modele organizacji działalności reklamowej = Models of Organization of Advertising Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230024
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Radio doskonałe
Źródło:
Radio Lider. - nr 1 (10) (1996) , s. 19-21
Nr:
2168261906
artykuł w czasopiśmie
140

Tytuł:
Lansujemy swoje radio
Źródło:
Radio Lider. - nr 2 (11) (1996) , s. 12-13
Nr:
2168261902
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 134-156 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232566
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Radiowy spot reklamowy
Źródło:
Aida Media. - nr 9 (28) (1996) , s. 12-13
Nr:
2166308887
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce = Management of a Commercial Broadcasting Station in the Period of Shaping a Media Market in Poland
Źródło:
Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku / red. Jan Kantyka, Marek Jachimowski - Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996, s. 157-178. - Aneksy
ISBN:
83-906325-0-0
Nr:
2165793290
rozdział w monografii
144

Tytuł:
Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych
Źródło:
Radio Lider. - nr 12 (21) (1996) , s. 27-28
Nr:
2168261910
artykuł w czasopiśmie
145

Tytuł:
Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe
Źródło:
Radio Lider. - nr 6 (15) (1996) , s. 7, 10-11
Nr:
2168261900
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Radiowy spot reklamowy
Źródło:
Radio Lider. - nr 4 (13) (1996) , s. 21-23
Nr:
2168261908
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 72-88 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234630
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku
Źródło:
Radio Lider. - nr 9 (grudzień) (1995) , s. 25-26
Nr:
2168261890
artykuł w czasopiśmie
149

Tytuł:
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995) , s. 30-33 - Bibliogr.
Nr:
2168239176
artykuł w czasopiśmie
150

Tytuł:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich = Contemporary Types of Organizational Structures in Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237712
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1995) , s. 28-30 - Bibliogr.
Nr:
2168230028
artykuł w czasopiśmie
152

Tytuł:
Planowanie kampanii reklamowej w radiu
Źródło:
Radio Lider. - nr 8 (listopad) (1995) , s. 26-27
Nr:
2168261896
artykuł w czasopiśmie
153

Tytuł:
Organizacja systemu informacji menedżerskiej
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 162-215
Sygnatura:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233010
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy = The SWOT Analysts as a Tool of Determining the Strategy at Business Activities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230004
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie = Organizational Model of Marketing Activities in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993) , s. 89-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw
Źródło:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1993, s. 8-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232488
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie = The Model of Business Marketing Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992) , s. 89-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246004
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Tworzenie media planu w firmie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992) , s. 3-6 - Bibliogr.
Nr:
2168239194
artykuł w czasopiśmie
159

Tytuł:
Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa
Źródło:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1991, s. 70-99
Sygnatura:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232992
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Formy zarządzania
Źródło:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA1991, s. 175-198[3]k. złoż.
Sygnatura:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232860
161

Autor:
Ćwiąkała Marian , Beliczyński Jan
Tytuł:
Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu
Źródło:
Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa / red. Maria Sławińska, Hanna Drozdowska-Strzemińska - Warszawa: Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM", 1991, s. 7-34 - Bibliogr.
Nr:
2168295255
rozdział w monografii
162

Tytuł:
Formy procesu zarządzania
Źródło:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA1990, s. 7-45
Sygnatura:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232746
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji : wybrane problemy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
81/KPZ/4/05/S/253
Sygnatura:
NP-1078/Magazyn
Nr:
2168231272
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
189 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-868/Magazyn
Nr:
2168232662
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-775/Magazyn
Nr:
2168232658
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 30 cm.
Sygnatura:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
naukowo-badawcze
1
Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View = Publiczne Polskie Radio w komunikowaniu i promowaniu wartości - punkt widzenia zarządzania mediami / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją [on-line] = Instruments Used to Improve Personnel and Communication Management / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - (Journal of Modern Management Process, ISSN 2481-3490 ; Vol. 3, no. 1). - S. 58-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-47-9. - Pełny tekst: http://www.journalmmp.com/index.php/jmmp/article/download/50/50
2
Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora = The Development of Management Thought in the Prescientific Period-from Descartes to Frederick W. Taylor / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 37, nr 1 (2018), s. 35-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/37/35-51.pdf. - ISSN 1506-2635
3
Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 231-241. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
4
Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point / Stanislaw Jędrzejewski, Jan BELICZYŃSKI // Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media. - vol. 16, no. 1 (2018), s. 29-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1476-4504
5
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 28-41. - ISBN 978-83-7252-767-7
6
Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym / Jan BELICZYŃSKI // W: Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura / red. Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska, Roman Wróblewski. - Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. - S. 395-420. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65705-75-4
7
Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu / Jan BELICZYŃSKI // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 34-50. - ISBN 978-83-8085-197-9
8
Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji = The Concept of the Development Management of the Organization / Jan BELICZYŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
9
Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym / Jan BELICZYŃSKI // W: Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice / red. Michał Kaczmarczyk i Magdalena Boczkowska. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S. 105-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64788-12-3
10
Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami = Radio Management as the Media Management Subdiscipline / Jan BELICZYŃSKI // Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (60) (2015), s. 87-103. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_1_60/beliczynski.pdf. - ISSN 1641-0920
11
Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny? / Jan BELICZYŃSKI // Świat Radio. - nr 7 (2015), s. 20-23. - Streszcz. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168293403.pdf. - ISSN 1425-1701
12
Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // W: Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 79-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-5-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=gpWSBAAAQBAJ&lpg=PA94&ots=sx0TR1LFeA&dq=strategie%20rozwoju%20radia%20beliczy%C5%84ski&hl=pl&pg=PA79#v=onepage&q&f=false
13
Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym = Category "Organization Development Capability" in Strategic Management / Jan BELICZYŃSKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 259-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
14
Bez pośpiechu z cyfrowym radiem / Jan BELICZYŃSKI, Stanisław Jędrzejewski // Rzeczpospolita. - nr 196 (2014), s. A12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/1135459.html. - ISSN 0208-9130
15
Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami / Jan BELICZYŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 313-333
16
Organizacja w otoczeniu rynkowym / Jan BELICZYŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 24-39. - ISBN 978-83-7252-636-6
17
Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej = Development Capability of Radio in Conditions of Media Convergence / Jan BELICZYŃSKI // W: Problemy konwergencji mediów. T. 2 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. - Sosnowiec; Praga : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"; Verbum, 2013. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61991-43-4 ; 978-80-87800-00-3
18
Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami / Jan BELICZYŃSKI // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 351-375
19
Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 28-41. - ISBN 978-83-7252-583-3
20
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia = The Practice and Knowledge of Management in the Middle Ages and Renaissance / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 157-176. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami = Radio Organisation as a Research Object in Media Management / Jan BELICZYŃSKI // Studia Medioznawcze = Media Studies. - nr 1 (48) (2012), s. 15-32. - Streszcz., summ. - ISSN 1641-0920
22
Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji / Jan BELICZYŃSKI // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 245-275
23
Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce = The Diversification, Integration and Development Radio's Enterprises in the Poland / Jan BELICZYŃSKI // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 765-784. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
24
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta / Jan BELICZYŃSKI // W: Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2011. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 45-99. - ISBN 978-83-931128-5-2
25
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności = The Practice and Knowledge of Management in Antiquity / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 193-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171188009. - ISSN 1898-6447
26
Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 336-361
27
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej = The Radio Organization Development in the Media Convergence Conditions / Jan BELICZYŃSKI // W: Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości / red. Patrycja Dudek, Michał Kuś. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - (Nauka o Komunikowaniu). - S. 165-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-627-3
28
Jakość produktu radiowego / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Bogusz MIKUŁA]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 1). - S. 355-374. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-1-3
29
Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 98 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-515-9
30
Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta / Jan BELICZYŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 59-121
31
Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009 / Jan BELICZYŃSKI // W: Radio i gazety : transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku / red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - (Oblicza Mediów). - S. 20-33. - ISBN 978-83-7611-633-4
32
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 163-204. - ISBN 978-83-931128-0-7
33
Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej = The Mission and Social Responsibility of Radio Organization / Jan BELICZYŃSKI // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. - S. 149-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
34
Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa / Jan BELICZYŃSKI // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 55-69. - ISBN 978-83-931128-3-8
35
Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych = The Internationalization as the Determinant of Development of Radio Organizations / Jan BELICZYŃSKI // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 540-547. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
36
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK / Jan BELICZYŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 12-13. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
37
Radio jako obiekt badań naukowych / Jan BELICZYŃSKI // Teorie komunikacji i mediów. - Vol. 1 (2009), s. 121-142. - Bibliogr.
38
Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 198-245
39
Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej / Jan BELICZYŃSKI // W: Budowanie relacji z klientem / red. nauk. Beata Domańska-Szaruga. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 199-210. - ISBN 978-83-60652-45-9
40
Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy / Jan BELICZYŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 165-200. - ISBN 978-83-255-0237-9
41
Rozwój organizacji radiowej przez innowacje / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 501-512. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
42
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
43
Zarządzanie rozgłośnią radiową : wybrane aspekty marketingowe : (przedruk artykułów z "Radio-Lidera" za lata 1995-2007) / Jan BELICZYŃSKI. - Kluczbork : Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 2009. - 294 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-60495-13-0
44
Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 129). - S. 36-45. - ISBN 978-83-7417-445-9
45
Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców = The Marketing Activity of the Radio Organization and the Listeners' and Advertisers' Behaviour / Jan BELICZYŃSKI // W: Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 494-507. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-1827-7
46
Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych / red. Colin F. Hales. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 536-546. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-383-8
47
Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej = Operating Strategies of Radio and Television Organisations in Conditions of Media Convergence / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 65-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160343609. - ISSN 1898-6447
48
Implementacja strategii reklamy = Implementation of Advertising Strategy / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167914285. - ISSN 1898-6447
49
Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej = Value for the Customer in Creating Competitive Advantage of a Radio Organization / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 106-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
50
Innowacje produktowe organizacji medialnych = Product Innovations of Broadcast Enterprises / Jan BELICZYŃSKI // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 189-198. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
51
Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 209-259
52
[Konferencje] / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2008), s. 43-44. - ISSN 0137-7221
53
Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji / Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2007), s. 101-118. - Bibliogr.
54
Słownik mediów, reklamy i marketingu / Jan BELICZYŃSKI, Beata Goczał // Media i Marketing Polska. - nr 12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio (2007), s. 1-15. - ISSN 1507-174X
55
Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Antykwa, 2007. - 194 s. : il., err. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60495-04-1 ; 978-83-60495049
56
Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej = Information Systems Supporting the Activities of Radio Stations / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 87-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138500298. - ISSN 0208-7944
57
Pojęcie i sposoby rozumienia radia / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (103) (2007), s. 26-30. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
58
Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej = Information Systems in Radio and Television Advertising / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 99-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153804111. - ISSN 1898-6447
59
Metody planowania reklamy radiowej / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7/8 (101) (2007), s. 20-25. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
60
Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej = Value for Client as the Key Factor of the Success the Radio Organization / Jan BELICZYŃSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 459-473. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
61
Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
62
Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach / Krzysztof Nepelski, współpr. Jan BELICZYŃSKI // W: Kongres Innovation Management : innowacyjnoość w strategii firmy!. - (2007). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
63
Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-351-8
64
Radio na falach średnich / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/4 (99) (2007), s. 28-33. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - ISSN 1234-2122
65
[Konferencje] / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2006), s. 39-40. - ISSN 0137-7221
66
Meteo-show na antenie radiowej / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (97) (2006), s. 35-37. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - ISSN 1234-2122
67
Koncepcja zarządzania relacjami z klientami = The Concept of Customer Relations Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113577578. - ISSN 0208-7944
68
Słownik pojęć radiowych. Cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1/2 (92) (2006), s. 36-39. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
69
Misja i wizja regionalnego radia publicznego = Public Radio's Mission and Vision / Jan BELICZYŃSKI // W: Polskie Radio - radio w Polsce = Polskie Radio - Radio in Poland / ed. by/red. nauk. Danuta Grzelewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. - (Studia Medioznawcze, ISSN 1641-0920 ; nr 3 (26)). - S. 32-47. - Streszcz., summ. Materiały z konferencji naukowej Polskie radio - radio w Polsce zorganizowanej w dniach 31 maja-1 czerwca 2005 roku przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Polskiego Radia S.A.
70
Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji / Jan BELICZYŃSKI // W: Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (2006), s. 140-164. - Bibliogr.
71
Słownik pojęć radiowych. Cz. 3 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5/6 (94) (2006), s. 38-42. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
72
Słownik pojęć radiowych. Cz. 2 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/4 (93) (2006), s. 34-37. - Uzupełnienie do części 1 zamieszczonej w numerze 1/2 (92) 2006. - Tytuł współwydawany z TV Lider. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
73
Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta = Media as the Organizations Producing Value for Client / Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
74
Radio jako obiekt zarządzania / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 74 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-275-8
75
Typologia radia. cz. 2 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9-10 (90) (2005), s. 30-39. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
76
Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11-12 (91) (2005), s. 36-40. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
77
Typologia radia. cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7-8 (85) (2005), s. 32-41. - Bibliogr. - ISSN 1234-2122
78
Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1/2 (86) (2005), s. 31-33. - ISSN 1234-2122
79
Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5-6 (88) (2005), s. 42-48. - ISSN 1234-2122
80
Kierownik projektu / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 198. - ISBN 83-7251-438-0
81
Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej = The Advertising Activity Information System / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64116644. - ISSN 0208-7944
82
Preferencje / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 432. - ISBN 83-7251-438-0
83
Koordynator projektu / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 226. - ISBN 83-7251-438-0
84
Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (85) (2004), s. 46-48. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
85
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004), s. 46-48. - ISSN 1234-2122
86
Systemy informacyjne w rozwoju organizacji medialnej na przykładzie instytucji radiowej / [Jan BELICZYŃSKI] // W: Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy / Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK. - (2004), s. 78-116. - Bibliogr.
87
Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radionewsletter.pl [on-line]. - Dane tekstowe. - 09/08 (2004)[1 ekran]. - [odczyt: 16.07.2015]. - Dostępny w World Wide Web
88
Zarządzanie reklamą : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 66 s. : il., ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-212-X
89
Zasady projektowania / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 678-680. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
90
Podstawowe gatunki (formy) radiowe / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9/10 (84) (2004), s. 33-35. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
91
Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą = The Model of Information System within Advertising Management / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
92
System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5/6 (82) (2004), s. 44-49. - ISSN 1234-2122
93
Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/4 (81) (2004), s. 38-44. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
94
Identyfikacja / Jan BELICZYŃSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 163-164. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
95
Zalety radia jako nośnika reklamy / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1/2 (74) (2003), s. 55-60. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
96
Metody kontroli realizacji strategii marketingowej = Control Methods in the Implementation of Marketing Strategies / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51390856. - ISSN 0208-7944
97
Analiza sektora radiowego w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 5/6 (76) (2003), s. 40-43. - ISSN 1234-2122
98
Zarządzanie relacjami z klientami : aplikacje systemu CRM : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna Banasik, Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 63 s. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-190-5
99
Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7/8 (77) (2003), s. 39-44. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
100
Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej / Jan BELICZYŃSKI // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 33-39. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
101
Specyfika działań public relations mediów elektronicznych / Jan BELICZYŃSKI // W: Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - S. 41-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-42-1
102
Model radia informacyjnego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9/10 (78) (2003), s. 33-39. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
103
Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej = The Concept of Management through Advertising Management under the Conditions of Information Technology Development / Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 111-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
104
Strategia reklamy = Advertising Strategies / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 55-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12818. - ISSN 0208-7944
105
Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej = Methods of Strategic Analysis and Planning in the Field of Advertising / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 71-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15391. - ISSN 0208-7944
106
Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą = Information Support of Advertising Management / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 64-76. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
107
[Konferencje] / Adam STABRYŁA; Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2002), s. 40-41. - ISSN 0137-7221
108
Radio w Internecie / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 11/12 (73) (2002), s. 53-55. - ISSN 1234-2122
109
Model radia lokalnego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7/8 (71) (2002), s. 38-43. - ISSN 1234-2122
110
Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby / Krzysztof Nepelski, Wojciech Guzik, Jan BELICZYŃSKI, Maja Habrat // Teletop : media / reklama. - 5 (68) (2002), s. 44-46. - ISSN 1429-7302
111
Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą = Planning an Advertising Campaign in Enterprise Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 107-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy / Jan BELICZYŃSKI // W: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1 / red. Stanisław Ślusarczyk, Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2001. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 75-83. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-22-7
113
Strukturalny aspekt organizacji uczącej się / Jan BELICZYŃSKI // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 271-276. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
114
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą = Media Plan as a Tool of Advertisement Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 107-121. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10705. - ISSN 0208-7944
115
Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000 / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2000), s. 8-9. - ISSN 0137-7221
116
Metody analizy strategicznej w obszarze działalności reklamowej / Jan BELICZYŃSKI // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 112-129
117
Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 3/5 (58) (2000), s. 19-22. - ISSN 1234-2122
118
Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej / Jan BELICZYŃSKI // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 32-37. - Streszcz. - Bibliogr.
119
Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy / Jan BELICZYŃSKI // Polskie Radio [on-line] : Regionalna Rozgłośnia w Katowicach "Radio Katowice SA". - Dane tekstowe. - ([2000])[1 ekran]. - [odczyt: 23.10.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://web.archive.org/web/20040322085411/http://www.radio.katowice.pl/strona_glowna/dlaczego_radio/zalety.html
120
Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Antykwa, 1999. - 258 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-75-9
121
Metody planowania strategicznego w zakresie działalności reklamowej / Jan BELICZYŃSKI // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 139-205
122
Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 7-8 (52/53) (1999), s. 12-14. - ISSN 1234-2122
123
Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - S. 205-219. - ISBN 83-907998-3-9
124
O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć? / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 4 (37) (1998), s. 31-33. - Streszcz. - ISSN 1234-2122
125
Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 48-75. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
126
Zarządzanie mediami elektronicznymi = Electronics Media Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 121-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Halina PIEKARZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI ; [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-76-3
128
Kampania promocyjno-reklamowa "Inwazja mocy '97" Radia RMF FM / Jan BELICZYŃSKI // W: Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - S. 182-204. - ISBN 83-907998-3-9
129
Radio - pełen zakres zalet / Jan BELICZYŃSKI // Aida Media. - nr 7 (50) (1998), s. 5-6. - ISSN 1231-3289
130
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 1998. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy / Adam STABRYŁA, Jan BELICZYŃSKI // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 1-59. - Bibliogr.
132
Zarządzanie reklamą = Advertising Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 107-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
133
Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A. / Izabela Adamska, Jan BELICZYŃSKI, Małgorzata Markowska, Krzysztof Nepelski, Aleksander Roda // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 185-212. - Załączniki
134
Analiza SWOT nadawcy radiowego / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 10 (31) (1997), s. 30-31. - ISSN 1234-2122
135
Sposoby zarządzania komunikacją / Jan BELICZYŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 50-90. - ISBN 83-87239-00-3
136
Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie / Izabela ADAMSKA, Jan BELICZYŃSKI, Krzysztof Nepelski // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 41-52. - Załączniki
137
Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności / Adam STABRYŁA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Anna NEHRING, Jan BELICZYŃSKI, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 9-50. - Bibliogr.
138
Modele organizacji działalności reklamowej = Models of Organization of Advertising Activities / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
139
Radio doskonałe / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 1 (10) (1996), s. 19-21. - ISSN 1234-2122
140
Lansujemy swoje radio / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 2 (11) (1996), s. 12-13. - ISSN 1234-2122
141
Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne / Jan BELICZYŃSKI // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 134-156. - Bibliogr.
142
Radiowy spot reklamowy / Jan BELICZYŃSKI // Aida Media. - nr 9 (28) (1996), s. 12-13. - ISSN 1231-3289
143
Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce = Management of a Commercial Broadcasting Station in the Period of Shaping a Media Market in Poland / Jan BELICZYŃSKI // W: Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku / red. Jan Kantyka, Marek Jachimowski. - Katowice : Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1996. - S. 157-178. - Aneksy. - ISBN 83-906325-0-0
144
Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 12 (21) (1996), s. 27-28. - ISSN 1234-2122
145
Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 6 (15) (1996), s. 7, 10-11. - ISSN 1234-2122
146
Radiowy spot reklamowy / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 4 (13) (1996), s. 21-23. - ISSN 1234-2122
147
Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi / Jan BELICZYŃSKI // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 72-88. - Bibliogr.
148
Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 9 (grudzień) (1995), s. 25-26. - ISSN 1234-2122
149
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2 / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1995), s. 30-33. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
150
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich = Contemporary Types of Organizational Structures in Polish Enterprises / Jolanta WALAS, Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
151
Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1 / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1995), s. 28-30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
152
Planowanie kampanii reklamowej w radiu / Jan BELICZYŃSKI // Radio Lider. - nr 8 (listopad) (1995), s. 26-27. - ISSN 1234-2122
153
Organizacja systemu informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 162-215
154
Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy = The SWOT Analysts as a Tool of Determining the Strategy at Business Activities / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 430 (1994), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
155
Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie = Organizational Model of Marketing Activities in the Enterprise / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 89-102. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
156
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw / Jolanta WALAS, Jan BELICZYŃSKI // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 8-42. - Bibliogr.
157
Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie = The Model of Business Marketing Management / Jan BELICZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992), s. 89-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
158
Tworzenie media planu w firmie / Jan BELICZYŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1992), s. 3-6. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
159
Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa / Jan BELICZYŃSKI // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 70-99
160
Formy zarządzania / Marek LISIŃSKI, Jan BELICZYŃSKI // W: Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - (1991), s. 175-198[3]k. złoż.
161
Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu / Marian Ćwiąkała, Jan BELICZYŃSKI // W: Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa : materiały seminaryjne / red. Maria Sławińska, Hanna Drozdowska-Strzemińska. - Warszawa : Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM", 1991. - S. 7-34. - Bibliogr.
162
Formy procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Mirosław CHECHELSKI, Jan BELICZYŃSKI // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 7-45
163
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji : wybrane problemy / [kierownik tematu - Halina PIEKARZ] ; Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Paweł CABAŁA, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
164
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
165
Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego / Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 189 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
166
Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej / Jan BELICZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
167
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
1
Beliczyński J., (2018), Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View. [W:] Walas-Trębacz J., Woźniak K. (red.), Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją [on-line]. (Journal of Modern Management Process; Vol. 3, no. 1), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 58-73.
2
Beliczyński J., (2018), Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 37, nr 1, s. 35-51; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/37/35-51.pdf
3
Beliczyński J., (2018), Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 231-241.
4
Jędrzejewski S., Beliczyński J., (2018), Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point, "Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media", vol. 16, no. 1, s. 29-44.
5
Beliczyński J., (2018), Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28-41.
6
Beliczyński J., (2017), Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym. [W:] Lewiński D., Stasiuk-Krajewska K., Wróblewski R. (red.), Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura, Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, s. 395-420.
7
Beliczyński J., (2016), Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 34-50.
8
Beliczyński J., (2016), Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 33-41.
9
Beliczyński J., (2015), Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. [W:] Kaczmarczyk M., Boczkowska M. (red.), Media i dziennikarstwo w XX wieku: studia i szkice, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 105-126.
10
Beliczyński J., (2015), Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami, "Studia Medioznawcze", nr 1 (60), s. 87-103; http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2015_1_60/beliczynski.pdf
11
Beliczyński J., (2015), Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?, "Świat Radio", nr 7, s. 20-23; http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/inne/2168293403.pdf
12
Beliczyński J., (2014), Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 79-98.
13
Beliczyński J., (2014), Kategoria "zdolność rozwojowa organizacji" w zarządzaniu strategicznym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 259-266.
14
Beliczyński J., Jędrzejewski S., (2014), Bez pośpiechu z cyfrowym radiem, "Rzeczpospolita", nr 196, s. A12; http://www.rp.pl/artykul/1135459.html
15
Beliczyński J., (2014), Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 313-333.
16
Beliczyński J., (2013), Organizacja w otoczeniu rynkowym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 24-39.
17
Beliczyński J., (2013), Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej. [W:] Kaczmarczyk M., Rott D. (red.), Problemy konwergencji mediów, T. 2, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" ; Praga : Verbum, s. 107-117.
18
Beliczyński J., (2013), Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 351-375.
19
Beliczyński J., (2012), Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 28-41.
20
Beliczyński J., (2012), Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 157-176.
21
Beliczyński J., (2012), Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami, "Studia Medioznawcze", nr 1 (48), s. 15-32.
22
Beliczyński J., (2012), Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 245-275.
23
Beliczyński J., (2011), Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 765-784.
24
Beliczyński J., (2011), Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta. [W:] Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 45-99.
25
Beliczyński J., (2011), Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 193-209; https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/zeszyty/171188009
26
Beliczyński J., (2011), Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 336-361.
27
Beliczyński J., (2010), Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej. [W:] Dudek P., Kuś M. (red.), Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 165-193.
28
Beliczyński J., (2010), Jakość produktu radiowego. [W:] Miklaszewski S., Mikuła B. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 355-374.
29
Beliczyński J., (2010), Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o.: studium przypadku, Stabryła A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 98 s.
30
Beliczyński J., (2010), Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 59-121.
31
Beliczyński J., (2010), Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009. [W:] Wolny-Zmorzyński K., Furman W., Nierenberg B., Marszałek-Kawa J. (red.), Radio i gazety: transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 20-33.
32
Beliczyński J., (2010), Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 163-204.
33
Beliczyński J., (2010), Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 149-161.
34
Beliczyński J., (2010), Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 55-69.
35
Beliczyński J., (2010), Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 540-547.
36
Beliczyński J., (2009), Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 12-13; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
37
Beliczyński J., (2009), Radio jako obiekt badań naukowych, "Teorie komunikacji i mediów", Vol. 1, s. 121-142.
38
Beliczyński J., (2009), Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 198-245.
39
Beliczyński J., (2009), Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej. [W:] Domańska-Szaruga B. (red.), Budowanie relacji z klientem, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 199-210.
40
Beliczyński J., Mesjasz C., Stabryła A., (2009), Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 165-200.
41
Beliczyński J., (2009), Rozwój organizacji radiowej przez innowacje. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 501-512.
42
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
43
Beliczyński J., (2009), Zarządzanie rozgłośnią radiową: wybrane aspekty marketingowe: (przedruk artykułów z "Radio-Lidera" za lata 1995-2007), Kluczbork : Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa, 294 s.
44
Beliczyński J., (2009), Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 129), Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 36-45.
45
Beliczyński J., (2009), Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców. [W:] Niestrój R. (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 494-507.
46
Beliczyński J., (2008), Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej. [W:] Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 536-546.
47
Beliczyński J., (2008), Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 65-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/160343609
48
Beliczyński J., (2008), Implementacja strategii reklamy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/167914285
49
Beliczyński J., (2008), Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 106-119.
50
Beliczyński J., (2008), Innowacje produktowe organizacji medialnych. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 189-198.
51
Beliczyński J., (2008), Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 209-259.
52
Beliczyński J., (2008), [Konferencje], "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 43-44.
53
Beliczyński J., (2007), Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie, s. 101-118.
54
Beliczyński J., Goczał B., (2007), Słownik mediów, reklamy i marketingu, "Media i Marketing Polska", nr 12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio, s. 1-15.
55
Beliczyński J., (2007), Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej, Kraków : Oficyna Wydawnicza Antykwa, 194 s.
56
Beliczyński J., (2007), Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 87-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/138500298
57
Beliczyński J., (2007), Pojęcie i sposoby rozumienia radia, "Radio Lider", nr 11/12 (103), s. 26-30.
58
Beliczyński J., (2007), Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 99-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/153804111
59
Beliczyński J., (2007), Metody planowania reklamy radiowej, "Radio Lider", nr 7/8 (101), s. 20-25.
60
Beliczyński J., (2007), Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 459-473.
61
Beliczyński J., (2007), Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 171-182.
62
Nepelski K., (2007), Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach. [W:] Kongres Innovation Management: innowacyjnoość w strategii firmy!
63
Beliczyński J., (2007), Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 74 s.
64
Beliczyński J., (2007), Radio na falach średnich, "Radio Lider", nr 3/4 (99), s. 28-33.
65
Beliczyński J., (2006), [Konferencje], "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 39-40.
66
Beliczyński J., (2006), Meteo-show na antenie radiowej, "Radio Lider", nr 11/12 (97), s. 35-37.
67
Beliczyński J., (2006), Koncepcja zarządzania relacjami z klientami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 117-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/113577578
68
Beliczyński J., (2006), Słownik pojęć radiowych. Cz. 1, "Radio Lider", nr 1/2 (92), s. 36-39.
69
Beliczyński J., (2006), Misja i wizja regionalnego radia publicznego. [W:] Grzelewska by. (red.), Polskie Radio - radio w Polsce (Studia Medioznawcze; nr 3 (26)), Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 32-47.
70
Beliczyński J., (2006), Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy, s. 140-164.
71
Beliczyński J., (2006), Słownik pojęć radiowych. Cz. 3, "Radio Lider", nr 5/6 (94), s. 38-42.
72
Beliczyński J., (2006), Słownik pojęć radiowych. Cz. 2, "Radio Lider", nr 3/4 (93), s. 34-37.
73
Beliczyński J., (2006), Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 63-76.
74
Beliczyński J., (2005), Radio jako obiekt zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 74 s.
75
Beliczyński J., (2005), Typologia radia. cz. 2, "Radio Lider", nr 9-10 (90), s. 30-39.
76
Beliczyński J., (2005), Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu, "Radio Lider", nr 11-12 (91), s. 36-40.
77
Beliczyński J., (2005), Typologia radia. cz. 1, "Radio Lider", nr 7-8 (85), s. 32-41.
78
Beliczyński J., (2005), Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego, "Radio Lider", nr 1/2 (86), s. 31-33.
79
Beliczyński J., (2005), Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego, "Radio Lider", nr 5-6 (88), s. 42-48.
80
Beliczyński J., (2004), Kierownik projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 198.
81
Beliczyński J., (2004), Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 103-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/64116644
82
Beliczyński J., (2004), Preferencje. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 432.
83
Beliczyński J., (2004), Koordynator projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 226.
84
Beliczyński J., (2004), Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego, "Radio Lider", nr 11/12 (85), s. 46-48.
85
Beliczyński J., (2004), System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 2, CRM antenvy, "Radio Lider", nr 9/10 (84), s. 46-48.
86
Beliczyński J., (2004), Systemy informacyjne w rozwoju organizacji medialnej na przykładzie instytucji radiowej. [W:] Piekarz H., Walas-Trębacz J., Cabała P., Barczak B. (kierownik tematu), Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy, s. 78-116.
87
Beliczyński J., (2004), Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce, "Radionewsletter.pl" [on-line], 09/08
88
Beliczyński J., (2004), Zarządzanie reklamą: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 66 s.
89
Beliczyński J., (2004), Zasady projektowania. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 678-680.
90
Beliczyński J., (2004), Podstawowe gatunki (formy) radiowe, "Radio Lider", nr 9/10 (84), s. 33-35.
91
Beliczyński J., (2004), Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-64.
92
Beliczyński J., (2004), System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego. Cz. 1, "Radio Lider", nr 5/6 (82), s. 44-49.
93
Beliczyński J., (2004), Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej, "Radio Lider", nr 3/4 (81), s. 38-44.
94
Beliczyński J., (2004), Identyfikacja. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 163-164.
95
Beliczyński J., (2003), Zalety radia jako nośnika reklamy, "Radio Lider", nr 1/2 (74), s. 55-60.
96
Beliczyński J., (2003), Metody kontroli realizacji strategii marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 119-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/51390856
97
Beliczyński J., (2003), Analiza sektora radiowego w Polsce, "Radio Lider", nr 5/6 (76), s. 40-43.
98
Banasik A., Beliczyński J., (2003), Zarządzanie relacjami z klientami: aplikacje systemu CRM: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 63 s.
99
Beliczyński J., (2003), Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce, "Radio Lider", nr 7/8 (77), s. 39-44.
100
Beliczyński J., (2003), Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej. [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 33-39.
101
Beliczyński J., (2003), Specyfika działań public relations mediów elektronicznych. [W:] Tworzydło D. (red.), Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003], Rzeszów : Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 41-56.
102
Beliczyński J., (2003), Model radia informacyjnego, "Radio Lider", nr 9/10 (78), s. 33-39.
103
Beliczyński J., Barczak B., (2002), Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-117.
104
Beliczyński J., (2002), Strategia reklamy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 55-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/12818
105
Beliczyński J., (2002), Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 71-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/15391
106
Beliczyński J., (2002), Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 64-76.
107
Stabryła A., Beliczyński J., (2002), [Konferencje], "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 40-41.
108
Beliczyński J., (2002), Radio w Internecie, "Radio Lider", nr 11/12 (73), s. 53-55.
109
Beliczyński J., (2002), Model radia lokalnego, "Radio Lider", nr 7/8 (71), s. 38-43.
110
Nepelski K., Guzik W., Beliczyński J., Habrat M., (2002), Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby, "Teletop", 5 (68), s. 44-46.
111
Beliczyński J., (2001), Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 107-124.
112
Beliczyński J., (2001), Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy. [W:] Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji, T. 1, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 75-83.
113
Beliczyński J., (2001), Strukturalny aspekt organizacji uczącej się. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 271-276.
114
Beliczyński J., (2000), Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 107-121; https://bazekon.uek.krakow.pl/10705
115
Beliczyński J., (2000), Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 8-9.
116
Beliczyński J., (2000), Metody analizy strategicznej w obszarze działalności reklamowej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 112-129.
117
Beliczyński J., (2000), Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce, "Radio Lider", nr 3/5 (58), s. 19-22.
118
Beliczyński J., (2000), Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 1, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 32-37.
119
Beliczyński J., (2000), Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy, "Polskie Radio" [on-line]; http://web.archive.org/web/20040322085411/http://www.radio.katowice.pl/strona_glowna/dlaczego_radio/zalety.html
120
Beliczyński J., (1999), Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Kraków : Antykwa, 258 s.
121
Beliczyński J., (1999), Metody planowania strategicznego w zakresie działalności reklamowej. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 139-205.
122
Beliczyński J., (1999), Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty, "Radio Lider", nr 7-8 (52/53), s. 12-14.
123
Beliczyński J., (1998), Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H. [W:] Dietl J. (red.), Zarządzanie marketingowe : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 205-219.
124
Beliczyński J., (1998), O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć?, "Radio Lider", nr 4 (37), s. 31-33.
125
Beliczyński J., (1998), Powstanie i strategia rozwoju Radia "Łan" Proszowice. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 48-75.
126
Beliczyński J., (1998), Zarządzanie mediami elektronicznymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 121-132.
127
Piekarz H., Bartusik K., Beliczyński J., (1998), Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Stabryła A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 64 s.
128
Beliczyński J., (1998), Kampania promocyjno-reklamowa "Inwazja mocy '97" Radia RMF FM. [W:] Dietl J. (red.), Zarządzanie marketingowe : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 182-204.
129
Beliczyński J., (1998), Radio - pełen zakres zalet, "Aida Media", nr 7 (50), s. 5-6.
130
Beliczyński J., (1998), Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą, Prom. Niestrój R., Kraków : , 327 k.
131
Stabryła A., Beliczyński J., (1998), Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 1-59.
132
Beliczyński J., (1997), Zarządzanie reklamą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 107-119.
133
Adamska I., Beliczyński J., Markowska M., Nepelski K., Roda A., (1997), Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A.. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 185-212.
134
Beliczyński J., (1997), Analiza SWOT nadawcy radiowego, "Radio Lider", nr 10 (31), s. 30-31.
135
Beliczyński J., Martyniak Z., Potocki A., (1997), Sposoby zarządzania komunikacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 50-90.
136
Adamska I., Beliczyński J., Nepelski K., (1997), Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 41-52.
137
Stabryła A., Chomątowski S., Nehring A., Beliczyński J., Bartusik K., Woźniak K., (1997), Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 9-50.
138
Beliczyński J., (1996), Modele organizacji działalności reklamowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 115-128.
139
Beliczyński J., (1996), Radio doskonałe, "Radio Lider", nr 1 (10), s. 19-21.
140
Beliczyński J., (1996), Lansujemy swoje radio, "Radio Lider", nr 2 (11), s. 12-13.
141
Beliczyński J., (1996), Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 134-156.
142
Beliczyński J., (1996), Radiowy spot reklamowy, "Aida Media", nr 9 (28), s. 12-13.
143
Beliczyński J., (1996), Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce. [W:] Kantyka J., Jachimowski M. (red.), Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku, Katowice : Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, s. 157-178.
144
Beliczyński J., (1996), Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych, "Radio Lider", nr 12 (21), s. 27-28.
145
Beliczyński J., (1996), Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe, "Radio Lider", nr 6 (15), s. 7, 10-11.
146
Beliczyński J., (1996), Radiowy spot reklamowy, "Radio Lider", nr 4 (13), s. 21-23.
147
Beliczyński J., (1995), Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 72-88.
148
Beliczyński J., (1995), Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku, "Radio Lider", nr 9 (grudzień), s. 25-26.
149
Beliczyński J., (1995), Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 30-33.
150
Walas J., Beliczyński J., (1995), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 77-92.
151
Beliczyński J., (1995), Sposoby organizowania działalności reklamowej. Cz. 1, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 28-30.
152
Beliczyński J., (1995), Planowanie kampanii reklamowej w radiu, "Radio Lider", nr 8 (listopad), s. 26-27.
153
Stabryła A., Mesjasz C., Bartusik K., Beliczyński J., (1994), Organizacja systemu informacji menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 162-215.
154
Beliczyński J., (1994), Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 430, s. 59-72.
155
Beliczyński J., (1993), Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 89-102.
156
Walas J., Beliczyński J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 8-42.
157
Beliczyński J., (1992), Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 89-104.
158
Beliczyński J., (1992), Tworzenie media planu w firmie, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 3-6.
159
Beliczyński J., (1991), Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 70-99.
160
Lisiński M., Beliczyński J., (1991), Formy zarządzania. [W:] STABRYŁA A., PIEKARZ H., DZIADOŃ J., LISIŃSKI M., MESJASZ C., NALEPKA A., SKARBEK T., BELICZYŃSKI J., CHECHELSKI M., KOZINA A. (kierownik tematu), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, s. 175-198[3]k. złoż..
161
Ćwiąkała M., Beliczyński J., (1991), Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu. [W:] Sławińska M., Drozdowska-Strzemińska H. (red.), Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa: materiały seminaryjne, Warszawa : Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych "ZETOM", s. 7-34.
162
Stabryła A., Chechelski M., Beliczyński J., (1990), Formy procesu zarządzania. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 7-45.
163
Piekarz H., Walas-Trębacz J., Cabała P., Barczak B., Beliczyński J., (2005), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji: wybrane problemy, Piekarz H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
164
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
165
Mesjasz C., Piekarz H., Kozina A., Małkus T., Beliczyński J., (2002), Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 189 s.
166
Beliczyński J., (2001), Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 s.
167
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
1
@inbook{UEK:2168330099,
author = "Beliczyński Jan and ",
title = "Public Polish Radio in the Communication and Promoting of Values - a Media Management Point of View",
booktitle = "Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją",
pages = "58-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
issn = "2481-3490",
isbn = "978-83-65907-47-9",
}
2
@article{UEK:2168327759,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym - od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 37, 1",
pages = "35-51",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168323781,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie portfelem w organizacji medialnej",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "231-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
4
@article{UEK:2168325333,
author = "Jędrzejewski Stanisław and Beliczyński Jan",
title = "Public Service Radio in Poland vs Technology Challenges : a Turning Point",
journal = "Radio Journal : International Studies in Broadcast & Audio Media",
number = "vol. 16, no. 1",
pages = "29-44",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168329197,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "28-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
6
@inbook{UEK:2168328339,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój polskiej radiofonii w PRL (1945-1989) w aspekcie technicznym i programowym",
booktitle = "Graszewicz.com : media, komunikacja, kultura",
pages = "395-420",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner",
year = "2017",
isbn = "978-83-65705-75-4",
}
7
@inbook{UEK:2168310469,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "34-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
8
@article{UEK:2168314427,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Koncepcja zarządzania rozwojem organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "33-41",
year = "2016",
}
9
@inbook{UEK:2168292725,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Determinanty rozwoju radia w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym",
booktitle = "Media i dziennikarstwo w XX wieku",
pages = "105-126",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2015",
isbn = "978-83-64788-12-3",
}
10
@article{UEK:2168290975,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie radiem jako subdyscyplina zarządzania mediami",
journal = "Studia Medioznawcze",
number = "1 (60)",
pages = "87-103",
year = "2015",
}
11
@article{UEK:2168293403,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Raport o polskiej radiofonii : radiofonia na falach długich, średnich i krótkich - renesans czy relikt historyczny?",
journal = "Świat Radio",
number = "7",
pages = "20-23",
year = "2015",
}
12
@inbook{UEK:2168282715,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Strategie rozwoju organizacji radiowych w Polsce",
booktitle = "Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "79-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-5-0",
}
13
@article{UEK:2168279385,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Kategoria zdolność rozwojowa organizacji w zarządzaniu strategicznym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "259-266",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168282439,
author = "Beliczyński Jan and Jędrzejewski Stanisław",
title = "Bez pośpiechu z cyfrowym radiem",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "196",
pages = "A12",
year = "2014",
}
15
@unpublished{UEK:2168295131,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie organizacją radiową jako dziedzina badawcza zarządzania mediami",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "313-333",
year = "2014",
}
16
@inbook{UEK:2168271304,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Organizacja w otoczeniu rynkowym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "24-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
17
@inbook{UEK:2168269734,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej",
booktitle = "Problemy konwergencji mediów. T. 2",
pages = "107-117",
adress = "Sosnowiec; Praga",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas; Verbum",
year = "2013",
isbn = "978-83-61991-43-4 ; 978-80-87800-00-3",
}
18
@unpublished{UEK:2168287227,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Podstawowe nurty badawcze w zarządzaniu mediami",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "351-375",
year = "2013",
}
19
@inbook{UEK:2168237834,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "28-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
20
@article{UEK:2168249324,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "157-176",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168227702,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Organizacja radiowa jako obiekt badań w zarządzaniu mediami",
journal = "Studia Medioznawcze",
number = "1 (48)",
pages = "15-32",
year = "2012",
}
22
@unpublished{UEK:2168263426,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metodyka analizy zdolności rozwojowej organizacji",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "245-275",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168220180,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Dywersyfikacja, integracja i rozwój przedsiębiorstw radiowych w Polsce",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "765-784",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
24
@inbook{UEK:2168230222,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta",
booktitle = "Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "45-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-5-2",
}
25
@article{UEK:2168218586,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w starożytności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "193-209",
year = "2011",
}
26
@unpublished{UEK:2168255446,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Organizacja radiowa w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "336-361",
year = "2011",
}
27
@inbook{UEK:2165779678,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej",
booktitle = "Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości",
pages = "165-193",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7611-627-3",
}
28
@inbook{UEK:2165812497,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Jakość produktu radiowego",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji",
pages = "355-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-1-3",
}
29
@book{UEK:2166147959,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój organizacji Radio Muzyka Fakty Spółka z o.o. : studium przypadku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-515-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168230934,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza systemu zarządzania wartością dla klienta",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "59-121",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2165773702,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój radia w Polsce w latach 1989-2009",
booktitle = "Radio i gazety",
pages = "20-33",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7611-633-4",
}
32
@inbook{UEK:2165522653,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "163-204",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
33
@inbook{UEK:2165688103,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Misja a społeczna odpowiedzialność organizacji radiowej",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "149-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
34
@inbook{UEK:2165403150,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zdolność rozwojowa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "55-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
35
@inbook{UEK:2164895747,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Internacjonalizacja jako determinanta rozwoju organizacji radiowych",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "540-547",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
36
@article{UEK:2168275035,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej dr hab. Haliny Piekarz, prof. UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "12-13",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:2165777897,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio jako obiekt badań naukowych",
journal = "Teorie komunikacji i mediów",
number = "Vol. 1",
pages = "121-142",
year = "2009",
}
38
@unpublished{UEK:2168218982,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza i projektowanie systemu zarządzania reklamą",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "198-245",
year = "2009",
}
39
@inbook{UEK:2165779389,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie relacjami z klientami w organizacji radiowej",
booktitle = "Budowanie relacji z klientem",
pages = "199-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-45-9",
}
40
@inbook{UEK:2162149816,
author = "Beliczyński Jan and Mesjasz Czesław and Stabryła Adam",
title = "Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "165-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
41
@inbook{UEK:2161797960,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój organizacji radiowej przez innowacje",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "501-512",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
42
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan and Kozina Andrzej and Małkus Tomasz and Stabryła Adam and Wawak Sławomir and Woźniak Krzysztof",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
43
@book{UEK:50360,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie rozgłośnią radiową : wybrane aspekty marketingowe : (przedruk artykułów z Radio-Lidera za lata 1995-2007)",
adress = "Kluczbork",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Antykwa",
year = "2009",
isbn = "83-60495-13-0",
}
44
@inbook{UEK:2162026619,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Kategoria wartość dla klienta w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki",
pages = "36-45",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-445-9",
}
45
@inbook{UEK:2161841326,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Działania marketingowe organizacji radiowej a zachowania słuchaczy i reklamodawców",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
pages = "494-507",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
46
@inbook{UEK:2165779891,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych",
pages = "536-546",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-7338-383-8",
}
47
@article{UEK:50499,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Strategie działania organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji medialnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "65-79",
year = "2008",
}
48
@article{UEK:51340,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Implementacja strategii reklamy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "79-93",
year = "2008",
}
49
@inbook{UEK:50957,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wartość dla klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej organizacji radiowej",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "106-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
50
@inbook{UEK:2165904390,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Innowacje produktowe organizacji medialnych",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "189-198",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
51
@unpublished{UEK:2168230234,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój organizacji radiowej w warunkach konwergencji medialnej",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "209-259",
year = "2008",
}
52
@article{UEK:2168263042,
author = "Beliczyński Jan",
title = "[Konferencje]",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "43-44",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2168219356,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Implementacja strategii organizacji radia i telewizji w warunkach konwergencji",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 2, Przegląd badań w zakresie implementacji strategii w firmie",
pages = "101-118",
year = "2007",
}
54
@article{UEK:2166184429,
author = "Beliczyński Jan and Goczał Beata",
title = "Słownik mediów, reklamy i marketingu",
journal = "Media i Marketing Polska",
number = "12 (250). - Dodatek do czasopisma Media i Marketing Polska, t. Radio",
pages = "1-15",
year = "2007",
}
55
@book{UEK:51924,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Antykwa",
year = "2007",
isbn = "83-60495-04-1 ; 978-83-60495049",
}
56
@article{UEK:50725,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Informacyjne systemy wspomagania działalności rozgłośni radiowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "87-103",
year = "2007",
}
57
@article{UEK:2165831887,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Pojęcie i sposoby rozumienia radia",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (103)",
pages = "26-30",
year = "2007",
}
58
@article{UEK:50875,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Systemy informacyjne w reklamie radiowej i telewizyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "99-119",
year = "2007",
}
59
@article{UEK:2165828764,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody planowania reklamy radiowej",
journal = "Radio Lider",
number = "7/8 (101)",
pages = "20-25",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:51011,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wartość dla klienta jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji radiowej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "459-473",
adress = "",
year = "2007",
}
61
@inbook{UEK:2165626159,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "171-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
62
@article{UEK:2168270404,
author = "Nepelski Krzysztof",
title = "Bez innowacyjności ani rusz! - umiejętność patrzenia w przyszłość w mediach",
journal = "Kongres Innovation Management",
pages = "",
year = "2007",
}
63
@book{UEK:2165775441,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody planowania i kontroli w zarządzaniu reklamą",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-351-8",
}
64
@article{UEK:2165834323,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio na falach średnich",
journal = "Radio Lider",
number = "3/4 (99)",
pages = "28-33",
year = "2007",
}
65
@article{UEK:2168263038,
author = "Beliczyński Jan",
title = "[Konferencje]",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "39-40",
year = "2006",
}
66
@article{UEK:2166403531,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Meteo-show na antenie radiowej",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (97)",
pages = "35-37",
year = "2006",
}
67
@article{UEK:52722,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Koncepcja zarządzania relacjami z klientami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "117-131",
year = "2006",
}
68
@article{UEK:2166406172,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Słownik pojęć radiowych",
journal = "Radio Lider",
number = "1/2 (92)",
pages = "36-39",
year = "2006",
}
69
@inbook{UEK:2165808547,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Misja i wizja regionalnego radia publicznego",
booktitle = "Polskie Radio - radio w Polsce",
pages = "32-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2006",
issn = "1641-0920",
}
70
@unpublished{UEK:2168231264,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Informacyjne wspomaganie implementacji strategii reklamy w organizacji radia i telewizji",
booktitle = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : proces implementacji strategii w firmie : wybrane problemy",
pages = "140-164",
year = "2006",
}
71
@article{UEK:2166406212,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Słownik pojęć radiowych",
journal = "Radio Lider",
number = "5/6 (94)",
pages = "38-42",
year = "2006",
}
72
@article{UEK:2166406195,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Słownik pojęć radiowych",
journal = "Radio Lider",
number = "3/4 (93)",
pages = "34-37",
year = "2006",
}
73
@inbook{UEK:2166176521,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Media jako organizacje tworzące wartość dla klienta",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "63-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
74
@book{UEK:52508,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio jako obiekt zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-275-8",
}
75
@article{UEK:2168218214,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Typologia radia",
journal = "Radio Lider",
number = "9-10 (90)",
pages = "30-39",
year = "2005",
}
76
@article{UEK:2168218216,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wybrane aspekty metodologii monitoringu i prognozowania wydatków reklamowych w radiu",
journal = "Radio Lider",
number = "11-12 (91)",
pages = "36-40",
year = "2005",
}
77
@article{UEK:2168218212,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Typologia radia",
journal = "Radio Lider",
number = "7-8 (85)",
pages = "32-41",
year = "2005",
}
78
@article{UEK:2168261936,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Podstawowe gatunki reklamowo-promocyjne i dźwiękowej oprawy programu radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "1/2 (86)",
pages = "31-33",
year = "2005",
}
79
@article{UEK:2168218206,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Sieciowanie i rozszczepianie programu radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "5-6 (88)",
pages = "42-48",
year = "2005",
}
80
@inbook{UEK:2168269728,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Kierownik projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
81
@article{UEK:2168220404,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Koncepcja systemu informacji działalności reklamowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "103-120",
year = "2004",
}
82
@inbook{UEK:2168269732,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Preferencje",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "432",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
83
@inbook{UEK:2168269730,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Koordynator projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
84
@article{UEK:2168229998,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wskaźniki i mierniki oceny atrakcyjności nadawcy radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (85)",
pages = "46-48",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:2168261932,
author = "Beliczyński Jan",
title = "System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "9/10 (84)",
pages = "46-48",
year = "2004",
}
86
@unpublished{UEK:2168232704,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Systemy informacyjne w rozwoju organizacji medialnej na przykładzie instytucji radiowej",
booktitle = "Systemy informacyjne w zarządzaniu rozwojem organizacji : wybrane problemy",
pages = "78-116",
year = "2004",
}
87
@article{UEK:2168295389,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wykorzystanie zakresu fal średnich w Polsce",
journal = "Radionewsletter.pl",
number = "09/08",
pages = "",
year = "2004",
}
88
@book{UEK:2168218364,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie reklamą : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-212-X",
}
89
@inbook{UEK:2168270276,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zasady projektowania",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "678-680",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
90
@article{UEK:2168229992,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Podstawowe gatunki (formy) radiowe",
journal = "Radio Lider",
number = "9/10 (84)",
pages = "33-35",
year = "2004",
}
91
@inbook{UEK:2168223030,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Model systemu informacyjnego w zarządzaniu reklamą",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1",
pages = "53-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
92
@article{UEK:2168261930,
author = "Beliczyński Jan",
title = "System informacyjny CRM na użytek nadawcy radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "5/6 (82)",
pages = "44-49",
year = "2004",
}
93
@article{UEK:2168229990,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Koncentracja mediów na przykładzie branży radiowej",
journal = "Radio Lider",
number = "3/4 (81)",
pages = "38-44",
year = "2004",
}
94
@inbook{UEK:2168269726,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Identyfikacja",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "163-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
95
@article{UEK:2168230018,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zalety radia jako nośnika reklamy",
journal = "Radio Lider",
number = "1/2 (74)",
pages = "55-60",
year = "2003",
}
96
@article{UEK:2168222606,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody kontroli realizacji strategii marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "119-135",
year = "2003",
}
97
@article{UEK:2168261894,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza sektora radiowego w Polsce",
journal = "Radio Lider",
number = "5/6 (76)",
pages = "40-43",
year = "2003",
}
98
@book{UEK:2168223276,
author = "Banasik Anna and Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie relacjami z klientami : aplikacje systemu CRM : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-190-5",
}
99
@article{UEK:2168229994,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Profil ekonomiczny sektora radiowego w Polsce",
journal = "Radio Lider",
number = "7/8 (77)",
pages = "39-44",
year = "2003",
}
100
@inbook{UEK:2166280025,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Działania public relations w warunkach rozwoju technologii informacyjnej",
booktitle = "Public relations",
pages = "33-39",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
101
@inbook{UEK:2166291699,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Specyfika działań public relations mediów elektronicznych",
booktitle = "Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003]",
pages = "41-56",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-87658-42-1",
}
102
@article{UEK:2168229996,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Model radia informacyjnego",
journal = "Radio Lider",
number = "9/10 (78)",
pages = "33-39",
year = "2003",
}
103
@inbook{UEK:2168224906,
author = "Beliczyński Jan and Barczak Beata",
title = "Koncepcja zarządzania reklamą w warunkach rozwoju technologii informacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "111-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
104
@article{UEK:2168225392,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Strategia reklamy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "55-69",
year = "2002",
}
105
@article{UEK:2168230980,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "71-87",
year = "2002",
}
106
@inbook{UEK:2168226401,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wspomaganie informacyjne zarządzania reklamą",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "64-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
107
@article{UEK:2168263020,
author = "Stabryła Adam and Beliczyński Jan",
title = "[Konferencje]",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "40-41",
year = "2002",
}
108
@article{UEK:2168261928,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio w Internecie",
journal = "Radio Lider",
number = "11/12 (73)",
pages = "53-55",
year = "2002",
}
109
@article{UEK:2168261926,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Model radia lokalnego",
journal = "Radio Lider",
number = "7/8 (71)",
pages = "38-43",
year = "2002",
}
110
@article{UEK:2166311962,
author = "Nepelski Krzysztof and Guzik Wojciech and Beliczyński Jan and Habrat Maja",
title = "Radio w Internecie - nieszkodliwe hobby",
journal = "Teletop",
number = "5 (68)",
pages = "44-46",
year = "2002",
}
111
@article{UEK:2168236308,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "107-124",
year = "2001",
}
112
@inbook{UEK:2166291962,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Wykorzystanie Internetu w działalności public relations firmy",
booktitle = "Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji : materiały z konferencji. T. 1",
pages = "75-83",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-87658-22-7",
}
113
@inbook{UEK:2166552436,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Strukturalny aspekt organizacji uczącej się",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "271-276",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
114
@article{UEK:2168224170,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "107-121",
year = "2000",
}
115
@article{UEK:2166620844,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Strategie wzrostu produktywności firmy : konferencja naukowa Katedry Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane 2000",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "8-9",
year = "2000",
}
116
@unpublished{UEK:2168232570,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze działalności reklamowej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "112-129",
year = "2000",
}
117
@article{UEK:2168261914,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Miejsce i rola VOA Polish na rynku radiowym w Polsce",
journal = "Radio Lider",
number = "3/5 (58)",
pages = "19-22",
year = "2000",
}
118
@inbook{UEK:2168261686,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Strategie zarządzania przedsiębiorstw branży reklamowej",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 1",
pages = "32-37",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
119
@article{UEK:2168263010,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Dlaczego radio? - zalety radia jako nośnika reklamy",
journal = "Polskie Radio",
pages = "",
year = "2000",
}
120
@book{UEK:2168230000,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "1999",
isbn = "83-87493-75-9",
}
121
@unpublished{UEK:2168231366,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metody planowania strategicznego w zakresie działalności reklamowej",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "139-205",
year = "1999",
}
122
@article{UEK:2168261912,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Metodologia badań radiowych - wybrane aspekty",
journal = "Radio Lider",
number = "7-8 (52/53)",
pages = "12-14",
year = "1999",
}
123
@inbook{UEK:2166279713,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Planowanie kampanii reklamowej kamery video Sony NP-55H",
booktitle = "Zarządzanie marketingowe : studia przypadków",
pages = "205-219",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu",
year = "1998",
isbn = "83-907998-3-9",
}
124
@article{UEK:2168230002,
author = "Beliczyński Jan",
title = "O czym nadawca radiowy powinien wiedzieć?",
journal = "Radio Lider",
number = "4 (37)",
pages = "31-33",
year = "1998",
}
125
@inbook{UEK:2166326618,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Powstanie i strategia rozwoju Radia Łan Proszowice",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków",
pages = "48-75",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-9-8",
}
126
@article{UEK:2168238124,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie mediami elektronicznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "121-132",
year = "1998",
}
127
@book{UEK:2168242278,
author = "Piekarz Halina and Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan",
title = "Diagnozowanie i modelowanie wybranych układów ergonomicznych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-76-3",
}
128
@inbook{UEK:2166277336,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Kampania promocyjno-reklamowa Inwazja mocy '97 Radia RMF FM",
booktitle = "Zarządzanie marketingowe : studia przypadków",
pages = "182-204",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu",
year = "1998",
isbn = "83-907998-3-9",
}
129
@article{UEK:2168252990,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio - pełen zakres zalet",
journal = "Aida Media",
number = "7 (50)",
pages = "5-6",
year = "1998",
}
130
@phdthesis{UEK:2168262062,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
131
@unpublished{UEK:2168231980,
author = "Stabryła Adam and Beliczyński Jan",
title = "Współczesne instrumenty zarządzania rozwojem ekonomicznym firmy",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1",
pages = "1-59",
year = "1998",
}
132
@article{UEK:2168237782,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie reklamą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "499",
pages = "107-119",
year = "1997",
}
133
@inbook{UEK:2166344817,
author = "Adamska Izabela and Beliczyński Jan and Markowska Małgorzata and Nepelski Krzysztof and Roda Aleksander",
title = "Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki FA firmy Henkel Polska S.A.",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "185-212",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
134
@article{UEK:2168261892,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza SWOT nadawcy radiowego",
journal = "Radio Lider",
number = "10 (31)",
pages = "30-31",
year = "1997",
}
135
@inbook{UEK:2168306503,
author = "Beliczyński Jan and Martyniak Zbigniew and Potocki Arkadiusz",
title = "Sposoby zarządzania komunikacją",
booktitle = "Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
pages = "50-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-00-3",
}
136
@inbook{UEK:2166339625,
author = "Adamska Izabela and Beliczyński Jan and Nepelski Krzysztof",
title = "Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "41-52",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
137
@unpublished{UEK:2168234678,
author = "Stabryła Adam and Chomątowski Stanisław and Nehring Anna and Beliczyński Jan and Bartusik Katarzyna and Woźniak Krzysztof",
title = "Metodologiczne aspekty analizy strategii produktywności",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "9-50",
year = "1997",
}
138
@article{UEK:2168230024,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Modele organizacji działalności reklamowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "471",
pages = "115-128",
year = "1996",
}
139
@article{UEK:2168261906,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radio doskonałe",
journal = "Radio Lider",
number = "1 (10)",
pages = "19-21",
year = "1996",
}
140
@article{UEK:2168261902,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Lansujemy swoje radio",
journal = "Radio Lider",
number = "2 (11)",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
141
@unpublished{UEK:2168232566,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rozwój form organizacyjnych instytucji działalności reklamowej - rozwiązania strukturalne",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "134-156",
year = "1996",
}
142
@article{UEK:2166308887,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radiowy spot reklamowy",
journal = "Aida Media",
number = "9 (28)",
pages = "12-13",
year = "1996",
}
143
@inbook{UEK:2165793290,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie komercyjną stacją radiową w warunkach kształtowania się rynku mediów w Polsce",
booktitle = "Transformacja radia w Polsce i na świecie (1990-1995) : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 23-24 listopada 1995 roku",
pages = "157-178",
adress = "Katowice",
publisher = "Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki",
year = "1996",
isbn = "83-906325-0-0",
}
144
@article{UEK:2168261910,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Rynek reklamy radiowej nadawców lokalnych",
journal = "Radio Lider",
number = "12 (21)",
pages = "27-28",
year = "1996",
}
145
@article{UEK:2168261900,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Planowanie radiowej kampanii reklamowej - jak wybierać rozgłośnie radiowe",
journal = "Radio Lider",
number = "6 (15)",
pages = "7, 10-11",
year = "1996",
}
146
@article{UEK:2168261908,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Radiowy spot reklamowy",
journal = "Radio Lider",
number = "4 (13)",
pages = "21-23",
year = "1996",
}
147
@unpublished{UEK:2168234630,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Zarządzanie publicznymi i prywatnymi mediami elektronicznymi",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "72-88",
year = "1995",
}
148
@article{UEK:2168261890,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Tajemnica sukcesu - mediaplanowanie czyli reklama radiowa krok po kroku",
journal = "Radio Lider",
number = "9 (grudzień)",
pages = "25-26",
year = "1995",
}
149
@article{UEK:2168239176,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Sposoby organizowania działalności reklamowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "30-33",
year = "1995",
}
150
@article{UEK:2168237712,
author = "Walas Jolanta and Beliczyński Jan",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "446",
pages = "77-92",
year = "1995",
}
151
@article{UEK:2168230028,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Sposoby organizowania działalności reklamowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "28-30",
year = "1995",
}
152
@article{UEK:2168261896,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Planowanie kampanii reklamowej w radiu",
journal = "Radio Lider",
number = "8 (listopad)",
pages = "26-27",
year = "1995",
}
153
@unpublished{UEK:2168233010,
author = "Stabryła Adam and Mesjasz Czesław and Bartusik Katarzyna and Beliczyński Jan",
title = "Organizacja systemu informacji menedżerskiej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego",
pages = "162-215",
year = "1994",
}
154
@article{UEK:2168230004,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Analiza SWOT jako narzędzie określania strategii działania firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "430",
pages = "59-72",
year = "1994",
}
155
@article{UEK:2168246038,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Model organizacji marketingu w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "407",
pages = "89-102",
year = "1993",
}
156
@unpublished{UEK:2168232488,
author = "Walas Jolanta and Beliczyński Jan",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego",
pages = "8-42",
year = "1993",
}
157
@article{UEK:2168246004,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Model zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "375",
pages = "89-104",
year = "1992",
}
158
@article{UEK:2168239194,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Tworzenie media planu w firmie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "3-6",
year = "1992",
}
159
@unpublished{UEK:2168232992,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Formułowanie marketingowej strategii zarządzania przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój struktur i procesów zarządzania",
pages = "70-99",
year = "1991",
}
160
@unpublished{UEK:2168232860,
author = "Lisiński Marek and Beliczyński Jan",
title = "Formy zarządzania",
booktitle = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
pages = "175-198[3]k. złoż.",
year = "1991",
}
161
@inbook{UEK:2168295255,
author = "Ćwiąkała Marian and Beliczyński Jan",
title = "Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań marketingu",
booktitle = "Marketing jako element systemu jakości w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa",
pages = "7-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Badania Jakości Wyrobów Przemysłowych ZETOM",
year = "1991",
}
162
@unpublished{UEK:2168232746,
author = "Stabryła Adam and Chechelski Mirosław and Beliczyński Jan",
title = "Formy procesu zarządzania",
booktitle = "Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze",
pages = "7-45",
year = "1990",
}
163
@unpublished{UEK:2168231272,
author = "Piekarz Halina and Walas-Trębacz Jolanta and Cabała Paweł and Barczak Beata and Beliczyński Jan",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w dziedzinie rozwoju organizacji : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
164
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Kozioł Leszek and Stabryła Adam and Mesjasz Czesław and Kozina Andrzej and Tyrańska Małgorzata and Bińczycki Bernard and Małkus Tomasz and Beliczyński Jan",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
165
@unpublished{UEK:2168232662,
author = "Mesjasz Czesław and Piekarz Halina and Kozina Andrzej and Małkus Tomasz and Beliczyński Jan",
title = "Ewolucja koncepcji organizacji i zarządzania w warunkach społeczeństwa informacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
166
@unpublished{UEK:2168232658,
author = "Beliczyński Jan",
title = "Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
167
@unpublished{UEK:2168232498,
author = "Stabryła Adam and Piekarz Halina and Dziadoń Jan and Nalepka Adam and Barczak Beata and Beliczyński Jan and Chechelski Mirosław and Kozina Andrzej and Walas Jolanta",
title = "Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}