Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kryteria i zmienne segmentacyjne = Segmentation Criteria and Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168243678
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych
Źródło:
Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski1994, s. 27-58
Program badawczy:
33/KARiBM/1/93/S
Sygnatura:
NP-192/Magazyn
Nr:
2168330773
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich
Źródło:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 111-120
Nr:
2168342515
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach
Źródło:
Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994, s. 39-66
Nr:
2168253874
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Analiza pojemności rynku
Źródło:
Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 59-80
Nr:
2168306259
rozdział w książce
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej
Źródło:
Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI1993, s. 200-228
Program badawczy:
2325/1/91
Sygnatura:
NP-270/Magazyn
Nr:
2168329913
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego = Needs as the Determinant of Marketable Product Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991) , s. 43-53. - Summ., rez.
Nr:
2168246708
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego = Multidimensional Comparative Analysis in Studies on the Quality of Traded Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990) , s. 19-30. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168269172
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży
Źródło:
Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988, s. 122-125
ISBN:
83-7016-337-8
Nr:
2168271566
rozdział w materiałach konferencyjnych
10

Tytuł:
Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej = Quality of Product vs. Market Equilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988) , s. 77-82. - Rez., summ.
Nr:
2168279765
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Jakość w teoriach równowagi = Quality in Equilibrium Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988) , s. 181-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259038
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
72 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279721
skrypt
13

Tytuł:
Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji
Źródło:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 201-204
Nr:
2168297879
rozdział w materiałach konferencyjnych
14

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
15

Konferencja:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Modelowanie ekonometryczne gospodarek socjalistycznych" , XI Konferencja "Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych", Łódź, Polska, od 1984-10-08 do 1984-10-12
Tytuł:
Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym
Źródło:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 1, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350712
varia
16

Tytuł:
Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej
Źródło:
Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, s. 37-46
Nr:
2168267310
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Rynkowe aspekty ubezpieczeń = Market Aspects of Insurances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267134
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej
Źródło:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984, s. 336-339 - Bibliogr.
Nr:
2168275521
rozdział w materiałach konferencyjnych
1
Kryteria i zmienne segmentacyjne = Segmentation Criteria and Variables / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 457 (1995), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych / Kierownik projektu: Stefan Mynarski. - (1994), s. 27-58
3
Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 111-120
4
Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach / Małgorzata KLIMCZYK-BRYK, Anna KARWIŃSKA, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I : materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r. - Warszawa; Kraków: [s.n.], 1994. - S. 39-66
5
Analiza pojemności rynku / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Stefan MYNARSKI // W: Analiza rynku : systemy i mechanizmy / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 59-80
6
Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Małgorzata KLIMCZYK-BRYK // W: Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej / kier. programu: Stefan MYNARSKI. - (1993), s. 200-228
7
Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego = Needs as the Determinant of Marketable Product Quality / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 353 (1991), s. 43-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego = Multidimensional Comparative Analysis in Studies on the Quality of Traded Goods / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 324 (1990), s. 19-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług / red. nauk. Andrzej Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1988. - S. 122-125. - ISBN 83-7016-337-8
10
Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej = Quality of Product vs. Market Equilibrium / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 256 (1988), s. 77-82. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
11
Jakość w teoriach równowagi = Quality in Equilibrium Theory / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 181-193. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Materiały do ćwiczeń z analizy rynku / Kazimierz BAŚCIK, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
13
Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 201-204
14
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
15
Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym / Stefan MYNARSKI, Joanna ŁAZĘCKA, Danuta KOCOŃ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 1 (1986), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Stefan MYNARSKI, Zdzisława TACZANOWSKA // W: Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - S. 37-46
17
Rynkowe aspekty ubezpieczeń = Market Aspects of Insurances / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 81-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej / Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA // W: Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, 1984. - S. 336-339. - Bibliogr.
1
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1995), Kryteria i zmienne segmentacyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 457, s. 37-49.
2
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych, s. 27-58.
3
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1994), Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 111-120.
4
Karwińska A., Klimczyk-Bryk M., Jakubowska-Łazęcka J., (1994), Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach. [W:] Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I: materiały z Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Bukowina Tatrzańska, 21-24 marca 1994 r, Warszawa ; Kraków : [s.n.], s. 39-66.
5
Jakubowska-Łazęcka J., Mynarski S., (1993), Analiza pojemności rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Analiza rynku : systemy i mechanizmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59-80.
6
Jakubowska-Łazęcka J., Klimczyk-Bryk M., (1993), Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej, s. 200-228.
7
Jakubowska-Łazęcka J., (1991), Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 353, s. 43-53.
8
Jakubowska-Łazęcka J., (1990), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 324, s. 19-30.
9
Jakubowska-Łazęcka J., (1988), Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży. [W:] Banasiak A. (red.), Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 122-125.
10
Jakubowska-Łazęcka J., (1988), Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 256, s. 77-82.
11
Jakubowska-Łazęcka J., (1988), Jakość w teoriach równowagi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 181-193.
12
Baścik K., Jakubowska-Łazęcka J., Kocoń D., (1988), Materiały do ćwiczeń z analizy rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
13
Jakubowska-Łazęcka J., (1987), Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 201-204.
14
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
15
Mynarski S., Łazęcka J., Kocoń D., (1986), Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 1, s. 95.
16
Jakubowska-Łazęcka J., Mynarski S., Taczanowska Z., (1985), Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej. [W:] Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 37-46.
17
Jakubowska-Łazęcka J., (1984), Rynkowe aspekty ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 81-91.
18
Jakubowska-Łazęcka J., (1984), Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej. [W:] Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984, T. 2, Doniesienia naukowe, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 336-339.
1
@article{artUEK:2168243678,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Kryteria i zmienne segmentacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "457",
pages = "37-49",
year = "1995",
}
2
@unpublished{fnpUEK:2168330773,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Kryteria identyfikacji i oceny segmentów rynkowych",
booktitle = "Projektowanie badań segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych",
pages = "27-58",
year = "1994",
}
3
@inbook{mkaUEK:2168342515,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Analiza preferencji konsumpcyjnych wybranych artykułów mięsnych i mleczarskich",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "111-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
4
@inbook{mkaUEK:2168253874,
author = "Anna Karwińska and Małgorzata Klimczyk-Bryk and Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Wpływ realizacji programu TEMPUS I na procesy nauczania w uczelniach",
booktitle = "Modernizacja kształcenia w dziedzinie zarządzania i ekonomii w ramach programu Tempus I",
pages = "39-66",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1994",
}
5
@inbook{fksUEK:2168306259,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Stefan Mynarski",
title = "Analiza pojemności rynku",
booktitle = "Analiza rynku : systemy i mechanizmy",
pages = "59-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
6
@unpublished{fnpUEK:2168329913,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Małgorzata Klimczyk-Bryk",
title = "Jakościowe aspekty równowagi strukturalnej",
booktitle = "Badanie równowagi strukturalnej gospodarki rynkowej",
pages = "200-228",
year = "1993",
}
7
@article{artUEK:2168246708,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Potrzeby jako wyznacznik jakości produktu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "353",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
8
@article{artUEK:2168269172,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach jakości produktu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "324",
pages = "19-30",
year = "1990",
url = {},
}
9
@inbook{mkaUEK:2168271566,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość produktu rynkowego jako element aktywizacji sprzedaży",
booktitle = "Uwarunkowania i kierunki aktywizacji handlu i usług : materiały na ogólnopolską konferencję Instytutów i Katedr. Cz. 1, Uwarunkowania zewnętrzne aktywizacji handlu i usług",
pages = "122-125",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1988",
isbn = "83-7016-337-8",
}
10
@article{artUEK:2168279765,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość produktu w aspekcie równowagi rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "256",
pages = "77-82",
year = "1988",
}
11
@article{artUEK:2168259038,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość w teoriach równowagi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "181-193",
year = "1988",
}
12
@book{skrUEK:2168279721,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Materiały do ćwiczeń z analizy rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
13
@inbook{mkaUEK:2168297879,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Jakość produktu rynkowego jako instrument kształtowania konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "201-204",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
14
@book{ksiUEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof Piotr Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
15
@misc{varUEK:2168350712,
author = "Stefan Mynarski and Joanna Łazęcka and Danuta Kocoń",
title = "Relacje strukturalne importu i eksportu w układzie gałęziowym",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 1",
pages = "95",
year = "1986",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168267310,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka and Stefan Mynarski and Zdzisława Taczanowska",
title = "Modelowanie równowagi globalnej w układzie makroproporcji globalnych gospodarki narodowej",
booktitle = "Problemy równowagi rynkowej : konferencja dydaktyczno-naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług. Rytro 18-20 wrzesień 1985. T.1. Część pierwsza - Makroproporcje a równowaga globalna. Część druga - Układy przestrzenne równowagi rynkowej",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
17
@article{artUEK:2168267134,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Rynkowe aspekty ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "81-91",
year = "1984",
}
18
@inbook{mkaUEK:2168275521,
author = "Joanna Jakubowska-Łazęcka",
title = "Analiza równowagi i stabilności układu rynkowego w gospodarce narodowej",
booktitle = "Ogólnopolski Zjazd Katedr i Instytutów Uczelni Ekonomicznych : Kołobrzeg 19-21.09.1984. T. 2, Doniesienia naukowe",
pages = "336-339",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1984",
}