Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218566
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 15-18
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164888848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia "Financie a riziko", Bratysława, Słowacja, od 2008-11-24 do 2008-11-25
Tytuł:
Fiscal Policy in the Eurozone
Źródło:
Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 1-7 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2745-3
Nr:
2168296011
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Bezrobocie długookresowe - współczesne tendencje = Long-term Unemployment - Current Facts
Źródło:
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. Adam P. Balcerzak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-271-8
Nr:
2168293707
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Bilans handlowy a wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło:
Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 109-120 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-507-8
Nr:
2168255356
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - R. 20, nr 9 (217) (2009) , s. 87-108. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
50151
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien", Piešt'any, Słowacja, od 2008-10-09 do 2008-10-10
Tytuł:
Economic Growth and Employment in Eastern Europe [dokument elektroniczny]
Źródło:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2620-3
Nr:
2168296017
rozdział w materiałach konferencyjnych
8

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008) , s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
50221
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce
Źródło:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 85-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793683
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 265-285. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951400
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Andrzej Adamczyk , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej = The Situation of Women on the Labour Market in Poland and Other European Union Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 793 (2008) , s. 29-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50304
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Dynamika płac a zmiany zatrudnienia w gospodarce polskiej = The Dynamic Perspective in Wages and Changes in Employment in the Polish Economy
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 261-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165725558
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK, s. 6-36
Sygnatura:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219448
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Tytuł:
Polityka rynku pracy i finanse publiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Labour Market Policy and Public Finances in Central and Eastern European Countries
Źródło:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 273-281. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2168293855
rozdział w materiałach konferencyjnych
15

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Visegrad Group Countries ofter Two Years od European Union Membership", Tarnów, Polska, od 2007-05-11 do 2007-05-12
Tytuł:
Emigracja zarobkowa nowym zjawiskiem w polskiej gospodarce = Economic Emigration as a New Phenomenon in the Polish Economy
Źródło:
Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej = Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership / red. Stanisław BELNIAK - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007, s. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89879-08-0
Nr:
2165707731
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Tytuł:
Ograniczanie bezrobocia długookresowego jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy [dokument elektroniczny]
Źródło:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296021
rozdział w materiałach konferencyjnych
17

Tytuł:
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 755 (2007) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50833
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Tytuł:
Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy [dokument elektroniczny]
Źródło:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296023
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych = Changes in Employment Structure in Poland and Euro Countries During the Globalization and Integration Processes
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 983-992. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166163099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski
Źródło:
Państwo w świecie współczesnym / red. Krzysztof Trzciński - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006, s. 245-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-89964-73-2
Nr:
2168296001
rozdział w monografii
21

Autor:
Konferencja:
IV Vseukraïns'ka naukovo-praktična konferencìa molodih včenih "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-04-19 do 2006-04-20
Tytuł:
Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope
Źródło:
Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2 - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006, s. 3-29 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296061
rozdział w materiałach konferencyjnych
22

Autor:
Tytuł:
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (181) (2006) , s. 1-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51929
artykuł w czasopiśmie
23

Autor:
Tytuł:
Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Źródło:
Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia / red. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 103-115 - Bibliogr.
Seria:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
978-83-7378-224-2
Nr:
2168295981
rozdział w materiałach konferencyjnych
24

Autor:
Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Tytuł:
Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy
Źródło:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2 - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006, s. 84-90 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296063
rozdział w materiałach konferencyjnych
25

Autor:
Tytuł:
Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 = Taxonomic Analysis of Competitiveness of EU Countries in 1990-2004
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 253-261. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165761641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries
Źródło:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 13-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166166841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-329-0
Nr:
52160
skrypt
28

Tytuł:
Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech
Źródło:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Stefan Krajewski, Paweł Kaczorowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 9-34 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 13)
ISBN:
83-7171-957-4
Nr:
2168295979
rozdział w monografii
29

Konferencja:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Tytuł:
Op'ìt i perspektiv'ì razvitiâ internet-bankov
Źródło:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2 - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006, s. 97-111 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296067
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie", Bratysława, Słowacja, od 2005-11-03 do 2005-11-04
Tytuł:
Zmiany na rynkach pracy w Czechach, Polsce,Słowacji i na Węgrzech
Źródło:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005, s. 318-343 - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2138-8
Nr:
2168296007
rozdział w materiałach konferencyjnych
31

Tytuł:
Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech = Macroeconomic Conditions Governing Transformational Unemployment in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 170)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-289-8
Nr:
52691
monografia
32

Autor:
Andrzej Adamczyk , Dorota Góral
Tytuł:
Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 2 (2005) , s. 7-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166026804
artykuł w czasopiśmie
33

Autor:
Andrzej Adamczyk , Topolowski Jerzy
Tytuł:
Strategia polskich przedsiębiorstw sektora energetyki na tle europejskiego rynku energii elektrycznej na przykładzie przedsiębiorstw podsektora dystrybucji energii elektrycznej = Strategy of Polish Energetics Companies Against a Background of European Electricity Market - Study on Electricity Distribution Sub-sector
Źródło:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 312-318. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166479598
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
34

Autor:
Andrzej Adamczyk , Dorota Góral
Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej = The Labour Market in Poland in the Process of Accessing the EU
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 255-270. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168012218
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Źródło:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003, s. 147-156 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9)
ISBN:
83-7171-653-2
Nr:
2168295989
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Autor:
Andrzej Adamczyk , Dorota Góral
Tytuł:
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223736
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne
Źródło:
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS, s. 35-49
Sygnatura:
NP-824/Magazyn
Nr:
2168265164
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy
Źródło:
Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 157-169 - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2713-4
Nr:
2168228172
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej = The Challenges for the Polish Labour Market before the Accession to the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 399-409. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250538
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1 (1999) , s. 59-73. - Summ.
Nr:
2168281577
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 59-80. - Summ.
Nr:
2168238378
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu
Źródło:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 169-182
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226184
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki
Źródło:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 119-132
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238576
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Konferencja:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Tytuł:
Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej
Źródło:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 35-41
Nr:
2168254222
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988) , s. 65-88. - Rez., summ.
Nr:
2168282229
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Czynniki ekstensywne i intensywne w strategii wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1984
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 1-13
Nr:
2168362484
rozdział w materiałach konferencyjnych
49

Tytuł:
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
55 s.: il.; 30cm.
Uwagi:
Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).,
Nr:
2168230662
raport/sprawozdanie
50

Tytuł:
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260904
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = The Controversy about the Criteria for Assessing Extensive and Intensive Growth
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241036
varia
52

Tytuł:
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168238826
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272862
artykuł w czasopiśmie
54

Tytuł:
Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980
Promotor:
Nasiłowski Mieczysław
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 1982
Opis fizyczny:
274 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/888
Nr:
2168312967
doktorat
55

Tytuł:
Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Role of Employment and Fixed Assets in the Economic Development Process of Poland and Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168240802
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970 = National Income per Head in Poland and Czechoslovakia in the Period between 1960 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 69-84. - Rez., summ.
Nr:
2168239816
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
36/KTE/1/2008/S/452
Sygnatura:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219446
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy
Adres wydawniczy:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
72 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-895/Magazyn
Nr:
2168265220
naukowo-badawcze
1
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011), s. 63-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189719. - ISSN 1898-6447
2
Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej / Andrzej ADAMCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 15-18. - ISBN 978-83-7526-716-7
3
Fiscal Policy in the Eurozone / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 1-7. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2745-3
4
Bezrobocie długookresowe - współczesne tendencje = Long-term Unemployment - Current Facts / Andrzej ADAMCZYK // W: Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-271-8
5
Bilans handlowy a wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Andrzej ADAMCZYK // W: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 109-120. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-507-8
6
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009), s. 87-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
7
Economic Growth and Employment in Eastern Europe / ADAMCZYK Andrzej // W: Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. - 8 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2620-3
8
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
9
Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce / Andrzej ADAMCZYK // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
10
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 265-285. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
11
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej = The Situation of Women on the Labour Market in Poland and Other European Union Countries / Andrzej ADAMCZYK, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625450. - ISSN 1898-6447
12
Dynamika płac a zmiany zatrudnienia w gospodarce polskiej = The Dynamic Perspective in Wages and Changes in Employment in the Polish Economy / Andrzej ADAMCZYK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 261-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
13
Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej / Andrzej ADAMCZYK, Dorota KUDER // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 6-36
14
Polityka rynku pracy i finanse publiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Labour Market Policy and Public Finances in Central and Eastern European Countries / Andrzej ADAMCZYK // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 273-281. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
15
Emigracja zarobkowa nowym zjawiskiem w polskiej gospodarce = Economic Emigration as a New Phenomenon in the Polish Economy / Andrzej ADAMCZYK // W: Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej = Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership / red. Stanisław BELNIAK. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. 107-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89879-08-0
16
Ograniczanie bezrobocia długookresowego jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / ADAMCZYK Andrzej // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - 7 ekranów. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
17
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union / Piotr ZAJĄC, Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 83-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906. - ISSN 1898-6447
18
Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy / ADAMCZYK Andrzej, Tokarski Tomasz, WŁODARCZYK Robert W. // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - 19 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
19
Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych = Changes in Employment Structure in Poland and Euro Countries During the Globalization and Integration Processes / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 983-992. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
20
Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Państwo w świecie współczesnym / red. nauk. Krzysztof Trzciński. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. - S. 245-264. - Bibliogr. - ISBN 83-89964-73-2
21
Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert WŁODARCZYK // W: Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006. - S. 3-29. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
22
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (181) (2006), s. 1-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
23
Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK, Tomasz Tokarski // W: Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia / red. Janusz Ostaszewski . - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Przedsiębiorczość). - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-224-2
24
Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006. - S. 84-90. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
25
Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 = Taxonomic Analysis of Competitiveness of EU Countries in 1990-2004 / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 253-261. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
26
GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 13-26. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
27
Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP / Andrzej ADAMCZYK, Robert Wojciech WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-329-0
28
Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Stefan Krajewski, Paweł Kaczorowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 13). - S. 9-34. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-957-4
29
Op'ìt i perspektiv'ì razvitiâ internet-bankov / Andrzej ADAMCZYK // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006. - S. 97-111. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
30
Zmiany na rynkach pracy w Czechach, Polsce,Słowacji i na Węgrzech / Andrzej ADAMCZYK // W: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie. - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005. - S. 318-343. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2138-8
31
Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech = Macroeconomic Conditions Governing Transformational Unemployment in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary / Andrzej ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 170). - ISBN 83-7252-289-8
32
Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 2 (2005), s. 7-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
33
Strategia polskich przedsiębiorstw sektora energetyki na tle europejskiego rynku energii elektrycznej na przykładzie przedsiębiorstw podsektora dystrybucji energii elektrycznej = Strategy of Polish Energetics Companies Against a Background of European Electricity Market - Study on Electricity Distribution Sub-sector / Andrzej ADAMCZYK, Jerzy Topolski // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 312-318. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-1-9
34
Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej = The Labour Market in Poland in the Process of Accessing the EU / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 255-270. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
35
Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Andrzej ADAMCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9). - S. 147-156. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-653-2
36
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16224. - ISSN 0208-7944
37
Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne / Andrzej ADAMCZYK // W: Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS. - (2002), s. 35-49
38
Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy / Andrzej ADAMCZYK // W: Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - S. 157-169. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2713-4
39
Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej = The Challenges for the Polish Labour Market before the Accession to the European Union / Andrzej ADAMCZYK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 399-409. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-3-7
40
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 59-73. - Summ. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/528/496. - ISSN 1506-2635
41
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997 / Andrzej ADAMCZYK, Janusz ROSIEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 59-80. - Summ. - ISSN 0208-7944
42
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu / Andrzej ADAMCZYK // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 169-182. - ISBN 83-86077-913
43
Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki / Andrzej ADAMCZYK, Paweł ZAMORA // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 119-132. - ISBN 83-86077-55-7
44
Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej / Andrzej ADAMCZYK // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 35-41
45
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
46
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
47
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980 / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 65-88. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
48
Czynniki ekstensywne i intensywne w strategii wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1984 / Andrzej ADAMCZYK // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 1-13
49
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 55 s. : il. ; 30cm. - Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).
50
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
51
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = The Controversy about the Criteria for Assessing Extensive and Intensive Growth / Andrzej ADAMCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
52
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
54
Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 / Andrzej ADAMCZYK ; Promotor: Mieczysław Nasiłowski. - Warszawa, 1982. - 274 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
55
Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Role of Employment and Fixed Assets in the Economic Development Process of Poland and Czechoslovakia / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
56
Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970 = National Income per Head in Poland and Czechoslovakia in the Period between 1960 and 1970 / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 69-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
57
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
58
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy / Stanisław LIS, Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Adamczyk A., (2011), Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 63-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189719
2
Adamczyk A., (2010), Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. [W:] WŁODARCZYK (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-18.
3
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2009), Fiscal Policy in the Eurozone. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 1-7.
4
Adamczyk A., (2009), Bezrobocie długookresowe - współczesne tendencje. [W:] Balcerzak (red.), Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 111-121.
5
Adamczyk A., (2009), Bilans handlowy a wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Sporek T. (red.), Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, T. 1, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 109-120.
6
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2009), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa", R. 20, nr 9 (217), s. 87-108.
7
Adamczyk A., (2008), Economic Growth and Employment in Eastern Europe. [W:] Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
8
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2008), Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (564), s. 63-73.
9
Adamczyk A., (2008), Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 85-95.
10
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2008), Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 265-285.
11
Adamczyk A., Gorzelany-Plesińska J., (2008), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625450
12
Adamczyk A., (2008), Dynamika płac a zmiany zatrudnienia w gospodarce polskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 261-272.
13
Adamczyk A., Kuder D., (2008), Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 6-36.
14
Adamczyk A., (2008), Polityka rynku pracy i finanse publiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 1, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 273-281.
15
Adamczyk A., (2007), Emigracja zarobkowa nowym zjawiskiem w polskiej gospodarce. [W:] BELNIAK S. (red.), Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 107-115.
16
Adamczyk A., (2007), Ograniczanie bezrobocia długookresowego jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
17
Zając P., Adamczyk A., (2007), Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 83-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906
18
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2007), Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
19
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2007), Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 983-992.
20
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski. [W:] Trzciński K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 245-264.
21
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope. [W:] Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, s. 3-29.
22
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (181), s. 1-33.
23
Adamczyk A., Włodarczyk R., Tokarski T., (2006), Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Ostaszewski J. (red.), Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 103-115.
24
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, s. 84-90.
25
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 253-261.
26
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 13-26.
27
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Analiza gospodarki otwartej: model IS-LM-BP, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 78 s.
28
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. [W:] Krajewski S., Kaczorowski P. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 9-34.
29
Adamczyk A., (2006), Op'ìt i perspektiv'ì razvitiâ internet-bankov. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, s. 97-111.
30
Adamczyk A., (2005), Zmiany na rynkach pracy w Czechach, Polsce,Słowacji i na Węgrzech. [W:] Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, s. 318-343.
31
Adamczyk A., (2005), Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 170), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 232 s.
32
Adamczyk A., Góral D., (2005), Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 2, s. 7-31.
33
Adamczyk A., Jerzy T., (2005), Strategia polskich przedsiębiorstw sektora energetyki na tle europejskiego rynku energii elektrycznej na przykładzie przedsiębiorstw podsektora dystrybucji energii elektrycznej. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 312-318.
34
Adamczyk A., Góral D., (2004), Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 255-270.
35
Adamczyk A., (2003), Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Kwiatkowski E., Tokarski T. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 147-156.
36
Adamczyk A., Góral D., (2003), Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 57-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/16224
37
Adamczyk A., (2002), Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej, s. 35-49.
38
Adamczyk A., (2001), Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 157-169.
39
Adamczyk A., (2000), Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 399-409.
40
Adamczyk A., (1999), Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 59-73; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/528/496
41
Adamczyk A., Rosiek J., (1999), Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 59-80.
42
Adamczyk A., (1996), Sposoby przeciwdziałania bezrobociu. [W:] Lis S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 169-182.
43
Adamczyk A., Zamora P., (1994), Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 18), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", s. 119-132.
44
Adamczyk A., (1993), Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej. [W:] Lis S. (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-41.
45
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
46
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1989), Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 61-79.
47
Adamczyk A., (1988), Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 65-88.
48
Adamczyk A., (1988), Czynniki ekstensywne i intensywne w strategii wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1984. [W:] Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1-13.
49
Adamczyk A., Czekaj J., (1988), Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 s.
50
Adamczyk A., (1987), O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 79-96.
51
Adamczyk A., (1986), Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 46-47.
52
Adamczyk A., (1985), Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 5-23.
53
Adamczyk A., (1984), Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 129-146.
54
Adamczyk A., (1982), Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980, Prom. Nasiłowski M., Warszawa : , 274 k.
55
Adamczyk A., (1978), Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 39-52.
56
Adamczyk A., (1976), Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 69-84.
57
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, (2008), Adamczyk A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 206 s.
58
Lis S., Adamczyk A., Włodarczyk R., (2003), Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy, [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 k.
1
@article{UEK:2168218566,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "63-73",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189719},
}
2
@inbook{UEK:2164888848,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "15-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
3
@inbook{UEK:2168296011,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Fiscal Policy in the Eurozone",
booktitle = "Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008",
pages = "1-7",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2745-3",
}
4
@inbook{UEK:2168293707,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Bezrobocie długookresowe - współczesne tendencje",
booktitle = "Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej",
pages = "111-121",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-271-8",
}
5
@inbook{UEK:2168255356,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Bilans handlowy a wzrost gospodarczy, zatrudnienie i bezrobocie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 1",
pages = "109-120",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-507-8",
}
6
@article{UEK:50151,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 20, 9 (217)",
pages = "87-108",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2168296017,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Economic Growth and Employment in Eastern Europe",
booktitle = "Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2008",
isbn = "978-83-225-2620-3",
}
8
@article{UEK:50221,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (564)",
pages = "63-73",
year = "2008",
}
9
@inbook{UEK:2165793683,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Strukturalne zmiany zatrudnienia w Polsce",
booktitle = "Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "85-95",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-60-5",
}
10
@article{UEK:2165951400,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "265-285",
year = "2008",
}
11
@article{UEK:50304,
author = "Andrzej Adamczyk and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "29-51",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625450},
}
12
@inbook{UEK:2165725558,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Dynamika płac a zmiany zatrudnienia w gospodarce polskiej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
13
@unpublished{UEK:2168219448,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Kuder",
title = "Aspekty teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "6-36",
year = "2008",
}
14
@inbook{UEK:2168293855,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Polityka rynku pracy i finanse publiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1",
pages = "273-281",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
15
@inbook{UEK:2165707731,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Emigracja zarobkowa nowym zjawiskiem w polskiej gospodarce",
booktitle = "Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "107-115",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-89879-08-0",
}
16
@inbook{UEK:2168296021,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Ograniczanie bezrobocia długookresowego jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
17
@article{UEK:50833,
author = "Piotr Zając and Andrzej Adamczyk",
title = "Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "83-98",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906},
}
18
@inbook{UEK:2168296023,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
19
@inbook{UEK:2166163099,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "983-992",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
20
@inbook{UEK:2168296001,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski",
booktitle = "Państwo w świecie współczesnym",
pages = "245-264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2006",
isbn = "83-89964-73-2",
}
21
@inbook{UEK:2168296061,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope",
booktitle = "Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2",
pages = "3-29",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Nauka i osvìta",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
22
@article{UEK:51929,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (181)",
pages = "1-33",
year = "2006",
}
23
@inbook{UEK:2168295981,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk and Tomasz Tokarski",
title = "Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia",
pages = "103-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-224-2",
}
24
@inbook{UEK:2168296063,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2",
pages = "84-90",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Nauka i osvìta",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
25
@inbook{UEK:2165761641,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "253-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
26
@inbook{UEK:2166166841,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "13-26",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
27
@book{UEK:52160,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-329-0",
}
28
@inbook{UEK:2168295979,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
pages = "9-34",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7171-957-4",
}
29
@inbook{UEK:2168296067,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Op'ìt i perspektiv'ì razvitiâ internet-bankov",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2",
pages = "97-111",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
30
@inbook{UEK:2168296007,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Zmiany na rynkach pracy w Czechach, Polsce,Słowacji i na Węgrzech",
booktitle = "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie",
pages = "318-343",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity",
year = "2005",
isbn = "80-225-2138-8",
}
31
@book{UEK:52691,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-289-8",
}
32
@article{UEK:2166026804,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Góral",
title = "Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 2",
pages = "7-31",
year = "2005",
}
33
@inbook{UEK:2166479598,
author = "Andrzej Adamczyk and Topolowski Jerzy",
title = "Strategia polskich przedsiębiorstw sektora energetyki na tle europejskiego rynku energii elektrycznej na przykładzie przedsiębiorstw podsektora dystrybucji energii elektrycznej",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "312-318",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
34
@inbook{UEK:2168012218,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Góral",
title = "Rynek pracy w Polsce w trakcie akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "255-270",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
35
@inbook{UEK:2168295989,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Transformacja rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji",
pages = "147-156",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7171-653-2",
}
36
@article{UEK:2168223736,
author = "Andrzej Adamczyk and Dorota Góral",
title = "Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "57-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16224},
}
37
@unpublished{UEK:2168265164,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Konkurencyjność polskiego rynku pracy - aspekty instytucjonalne",
booktitle = "Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej",
pages = "35-49",
year = "2002",
}
38
@inbook{UEK:2168228172,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Międzynarodowa wymiana siły roboczej - początki globalnego rynku pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie : ku przedsiębiorstwu przyszłości",
pages = "157-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2001",
isbn = "83-204-2713-4",
}
39
@inbook{UEK:2168250538,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "399-409",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
40
@article{UEK:2168281577,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.01.5973},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/528/496},
}
41
@article{UEK:2168238378,
author = "Andrzej Adamczyk and Janusz Rosiek",
title = "Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "59-80",
year = "1999",
}
42
@inbook{UEK:2168226184,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Sposoby przeciwdziałania bezrobociu",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "169-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
43
@inbook{UEK:2168238576,
author = "Andrzej Adamczyk and Paweł Zamora",
title = "Przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego w procesie transformacji gospodarki",
booktitle = "Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce",
pages = "119-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1994",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-55-7",
}
44
@inbook{UEK:2168254222,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Przedsiębiorstwo państwowe w procesie transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
45
@article{UEK:2168226785,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj and Stanisław Wydymus",
title = "Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "77-85",
year = "1990",
}
46
@article{UEK:2168226843,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj and Stanisław Wydymus",
title = "Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "61-79",
year = "1989",
}
47
@article{UEK:2168282229,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "65-88",
year = "1988",
}
48
@inbook{UEK:2168362484,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Czynniki ekstensywne i intensywne w strategii wzrostu gospodarczego Polski w latach 1950-1984",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2",
pages = "1-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
49
@misc{UEK:2168230662,
author = "Andrzej Adamczyk and Jan Czekaj",
title = "Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
50
@article{UEK:2168260904,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "79-96",
year = "1987",
}
51
@misc{UEK:2168241036,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "46-47",
year = "1986",
}
52
@article{UEK:2168238826,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "5-23",
year = "1985",
}
53
@article{UEK:2168272862,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "129-146",
year = "1984",
}
54
@unpublished{UEK:2168312967,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Analiza porównawcza efektywności wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980",
adress = "Warszawa",
year = "1982",
}
55
@article{UEK:2168240802,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "39-52",
year = "1978",
}
56
@article{UEK:2168239816,
author = "Andrzej Adamczyk",
title = "Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "69-84",
year = "1976",
}
57
@unpublished{UEK:2168219446,
title = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
58
@unpublished{UEK:2168265220,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID