Publikacje wybranego autora

Uryga Józef ORCID

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu,

1

Autor:
Aleksander Kośmider , Józef Uryga
Tytuł:
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 1997
Opis fizyczny:
132, [3] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345376
książka
2

Autor:
Andrzej Jaklik , Wilhelm Magielski , Józef Uryga
Tytuł:
Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem
Wydanie:
Wg stanu prawnego na 30 września 1992 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Interfin, 1992
Opis fizyczny:
395 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168369248
książka
3

Autor:
Andrzej Jaklik , Wilhelm Magielski , Józef Uryga
Tytuł:
Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem
Wydanie:
Wg stanu prawnego na 30 kwietnia 1991 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Interfin, 1991
Opis fizyczny:
374 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168369246
książka
4

Tytuł:
Kierunki poprawy gospodarowania czynnikami i środkami materialnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1983) , s. 178-193
Nr:
2168221548
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Ryszard Borowiecki , Adolf Podgórski , Józef Uryga
Tytuł:
Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych = The Role of Production Innovations in the Development of Modernization Investment in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983) , s. 71-85. - Rez., summ.
Nr:
2168229572
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Co zagraża reformie?
Źródło:
Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357), s. 1
Opracowanie:
Stec Tadeusz
Nr:
2168283837
głos w dyskusji/wywiad
7

Autor:
Tytuł:
Drugi rok współpracy krakowskich oddziałów wojewódzkich SKwP i TNOiK
Źródło:
Rachunkowość. - R. 32, nr 5 (377), s. 153-156
Nr:
2168356668
varia
8

Autor:
Tytuł:
Koncepcja ustalania efektywności przedsięwzięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w branży kopalnictwa surowców chemicznych = Conceptions of Determination of Effectiveness of Research and Initiating Undertakings in the Mining Industry of Chemical Raw Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 143 (1981) , s. 111-130. - Rez., summ.
Nr:
2168233860
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kształtowanie się produktywności środków trwałych w warunkach parametrycznego systemu zarządzania
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 197-217 - Bibliogr.
Nr:
2168252936
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie / Aleksander Kośmider, Józef Uryga ; red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 1997. - 132, [3] s. : il. ; 24 cm
2
Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem / Andrzej JAKLIK, Wilhelm Magielski, Józef Uryga. - Wg stanu prawnego na 30 września 1992 r. - Kraków : Interfin, 1992. - 395 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
3
Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem / Andrzej JAKLIK, Wilhelm Magielski, Józef Uryga. - Wg stanu prawnego na 30 kwietnia 1991 r. - Kraków : Interfin, 1991. - 374 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
4
Kierunki poprawy gospodarowania czynnikami i środkami materialnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych / Ryszard BOROWIECKI, Józef Uryga // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1983), s. 178-193. - ISSN 0079-578X
5
Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych = The Role of Production Innovations in the Development of Modernization Investment in Industrial Enterprises / Ryszard BOROWIECKI, Adolf Podgórski, Józef Uryga // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983), s. 71-85. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Co zagraża reformie? / Antoni FAJFEREK, Bronisław BYRSKI, Emil Nędzowski, Józef URYGA ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - R. 34, nr 21 (10357) (1982), s. 1. - ISSN 0208-7693
7
Drugi rok współpracy krakowskich oddziałów wojewódzkich SKwP i TNOiK / Józef URYGA // Rachunkowość. - R. 32, nr 5 (377) (1981), s. 153-156
8
Koncepcja ustalania efektywności przedsięwzięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w branży kopalnictwa surowców chemicznych = Conceptions of Determination of Effectiveness of Research and Initiating Undertakings in the Mining Industry of Chemical Raw Materials / Józef URYGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 143 (1981), s. 111-130. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Kształtowanie się produktywności środków trwałych w warunkach parametrycznego systemu zarządzania / Ryszard BOROWIECKI, Józef Uryga // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 197-217. - Bibliogr.
1
Kośmider A., Uryga J., (1997), 90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie, Micherda B. (red.), Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 132, [3] s.
2
Jaklik A., Magielski W., Uryga J., (1992), Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem, Wg stanu prawnego na 30 września 1992 r.Kraków : Interfin, 395 s.
3
Jaklik A., Magielski W., Uryga J., (1991), Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem, Wg stanu prawnego na 30 kwietnia 1991 r.Kraków : Interfin, 374 s.
4
Borowiecki R., Uryga J., (1983), Kierunki poprawy gospodarowania czynnikami i środkami materialnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 178-193.
5
Borowiecki R., Podgórski A., Uryga J., (1983), Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 175, s. 71-85.
6
Fajferek A., Byrski B., Nędzowski E., Uryga J., (1982), Co zagraża reformie?, "Gazeta Krakowska", R. 34, nr 21 (10357), s. 1.
7
Uryga J., (1981), Drugi rok współpracy krakowskich oddziałów wojewódzkich SKwP i TNOiK, "Rachunkowość", R. 32, nr 5 (377), s. 153-156.
8
Uryga J., (1981), Koncepcja ustalania efektywności przedsięwzięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w branży kopalnictwa surowców chemicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 111-130.
9
Borowiecki R., Uryga J., (1976), Kształtowanie się produktywności środków trwałych w warunkach parametrycznego systemu zarządzania. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 197-217.
1
@book{UEK:2168345376,
author = "Aleksander Kośmider and Józef Uryga",
title = "90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie",
year = "1997",
}
2
@book{UEK:2168369248,
author = "Andrzej Jaklik and Wilhelm Magielski and Józef Uryga",
title = "Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Interfin",
year = "1992",
edition = "Wg stanu prawnego na 30 września 1992 r.",
}
3
@book{UEK:2168369246,
author = "Andrzej Jaklik and Wilhelm Magielski and Józef Uryga",
title = "Bankowy plan kont z komentarzem i słownikiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Interfin",
year = "1991",
edition = "Wg stanu prawnego na 30 kwietnia 1991 r.",
}
4
@article{UEK:2168221548,
author = "Ryszard Borowiecki and Józef Uryga",
title = "Kierunki poprawy gospodarowania czynnikami i środkami materialnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "178-193",
year = "1983",
}
5
@article{UEK:2168229572,
author = "Ryszard Borowiecki and Adolf Podgórski and Józef Uryga",
title = "Rola innowacji produkcyjnych w rozwoju inwestycji modernizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "175",
pages = "71-85",
year = "1983",
}
6
@misc{UEK:2168283837,
author = "Antoni Fajferek and Bronisław Byrski and Emil Nędzowski and Józef Uryga",
title = "Co zagraża reformie?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "R. 34, 21 (10357)",
pages = "1",
year = "1982",
}
7
@misc{UEK:2168356668,
author = "Józef Uryga",
title = "Drugi rok współpracy krakowskich oddziałów wojewódzkich SKwP i TNOiK",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 32, 5 (377)",
pages = "153-156",
year = "1981",
}
8
@article{UEK:2168233860,
author = "Józef Uryga",
title = "Koncepcja ustalania efektywności przedsięwzięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych w branży kopalnictwa surowców chemicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "111-130",
year = "1981",
}
9
@inbook{UEK:2168252936,
author = "Ryszard Borowiecki and Józef Uryga",
title = "Kształtowanie się produktywności środków trwałych w warunkach parametrycznego systemu zarządzania",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "197-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID