Publikacje wybranego autora

Szczepankiewicz Urszula

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego,

1

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 56-85
Nr:
2168268984
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Proces budowy systemu informatycznego
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983, s. 116-153 - Bibliogr.
Nr:
2168269012
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Proces budowy systemu informatycznego
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 116-153 - Bibliogr.
Nr:
2168266316
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)
Źródło:
Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 56-85
Nr:
2168269260
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 23-47
Nr:
2168247388
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 29, nr 5 (341) (1978) , s. 133-136
Nr:
2168356614
artykuł w czasopiśmie
7

Konferencja:
Sympozjum Naukowego Uczelnianej Rady Młodych Pracowników Nauki SZSP Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, Polska, od 1976-05-19 do 1976-05-20
Tytuł:
Propozycja konstrukcji ćwiczeń z zastosowaniem środków audiowizualnych oraz z elementami nauczania programowanego na przykładzie tematu: "Transmisja danych w systemach informatycznych"
Źródło:
Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978, s. 89-107
Nr:
2168263348
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wybrane problemy rachunkowości w warunkach elektronicznej techniki obliczeniowej = On Accountancy and Electronic Data Processing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 39-50. - Summ., rez.
Nr:
2168250462
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKOWICZ[!] // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 56-85
2
Proces budowy systemu informatycznego / Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - S. 116-153. - Bibliogr.
3
Proces budowy systemu informatycznego / Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 116-153. - Bibliogr.
4
Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD) / Danuta KRZYWDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia / red. Krystyna RAJZER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 56-85
5
Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 23-47. - ISSN 0137-2211
6
Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych / Irena Kulis, Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Rachunkowość. - R. 29, nr 5 (341) (1978), s. 133-136. - ISSN 0481-5475
7
Propozycja konstrukcji ćwiczeń z zastosowaniem środków audiowizualnych oraz z elementami nauczania programowanego na przykładzie tematu: "Transmisja danych w systemach informatycznych" / Urszula SZCZEPANKIEWICZ // W: Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - S. 89-107
8
Wybrane problemy rachunkowości w warunkach elektronicznej techniki obliczeniowej = On Accountancy and Electronic Data Processing / Urszula SZCZEPANKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 39-50. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1983), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
2
Szczepankiewicz U., (1983), Proces budowy systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 116-153.
3
Szczepankiewicz U., (1980), Proces budowy systemu informatycznego. [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 116-153.
4
Krzywda D., Pogodzińska-Mizdrak E., Szczepankiewicz U., (1980), Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD). [W:] Rajzer K. (red.), Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 56-85.
5
Gaik F., Krzywda D., Szczepankiewicz U., (1979), Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 3, s. 23-47.
6
Kulis I., Szczepankiewicz U., (1978), Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych, "Rachunkowość", R. 29, nr 5 (341), s. 133-136.
7
Szczepankiewicz U., (1978), Propozycja konstrukcji ćwiczeń z zastosowaniem środków audiowizualnych oraz z elementami nauczania programowanego na przykładzie tematu: "Transmisja danych w systemach informatycznych". [W:] Steczkowski J. (red.), Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-107.
8
Szczepankiewicz U., (1978), Wybrane problemy rachunkowości w warunkach elektronicznej techniki obliczeniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 110, s. 39-50.
1
@inbook{fskrUEK:2168268984,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
2
@inbook{fskrUEK:2168269012,
author = "Urszula Szczepankiewicz",
title = "Proces budowy systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "116-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
edition = "Wyd. 2",
}
3
@inbook{fskrUEK:2168266316,
author = "Urszula Szczepankiewicz",
title = "Proces budowy systemu informatycznego",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie",
pages = "116-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
4
@inbook{fskrUEK:2168269260,
author = "Danuta Krzywda and Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane zagadnienia z projektowania systemów informatycznych (EPD)",
booktitle = "Podstawy organizacji przetwarzania danych w przedsiębiorstwie : przykłady : ćwiczenia",
pages = "56-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
5
@article{artUEK:2168247388,
author = "Franciszek Gaik and Danuta Krzywda and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Rachunkowość w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 3",
pages = "23-47",
year = "1979",
}
6
@article{artUEK:2168356614,
author = "Irena Kulis and Urszula Szczepankiewicz",
title = "Realizacja funkcji informacyjnej rachunkowości w świetle badań ankietowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 29, 5 (341)",
pages = "133-136",
year = "1978",
}
7
@inbook{mkaUEK:2168263348,
author = "Urszula Szczepankiewicz",
title = "Propozycja konstrukcji ćwiczeń z zastosowaniem środków audiowizualnych oraz z elementami nauczania programowanego na przykładzie tematu: Transmisja danych w systemach informatycznych",
booktitle = "Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w procesie nauczania : materiały z sympozjum",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
8
@article{artUEK:2168250462,
author = "Urszula Szczepankiewicz",
title = "Wybrane problemy rachunkowości w warunkach elektronicznej techniki obliczeniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "110",
pages = "39-50",
year = "1978",
}