Publikacje wybranego autora

Jachimowska-Jaskólska Lucyna ORCID

Wydział Finansów, Katedra Prawa,

1

Tytuł:
Umowy w zakresie czynności bankowych
Źródło:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 125-137
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166038736
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Ordynacja podatkowa - kazusy i testy z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2004
Opis fizyczny:
115 s.; 23 cm
ISBN:
83-7251-431-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168336247
skrypt
3

Tytuł:
Umowy w zakresie czynności bankowych
Źródło:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 199-208
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223460
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2003
Opis fizyczny:
184 s.; 23 cm
ISBN:
83-7251-359-7
Nr:
2168234846
monografia
5

Tytuł:
Umowa ubezpieczenia
Źródło:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 209-213
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223462
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 4 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
skrypt
7

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
skrypt
8

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
skrypt
9

Tytuł:
Sytuacja prawna właściciela kamienicy
Źródło:
Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993, s. 215-220
Nr:
2168254906
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Sprawy konsumenckie w ocenie środowiska adwokackiego = Consumers' Affairs in the Estimation of the Legal Circles
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 369 (1992) , s. 59-73. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168242474
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Konferencja naukowa "Zmiany systemowe w prawie a problem jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-04-23 do 1990-04-23
Tytuł:
Realizacja uprawnień konsumenckich związanych z wadliwością produktów : (w ocenie krakowskiego środowiska adwokackiego)
Źródło:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 55-57
Nr:
2168350008
artykuł w czasopiśmie
1
Umowy w zakresie czynności bankowych / Filip GRZEGORCZYK, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 125-137. - ISBN 978-83-264-1160-1
2
Ordynacja podatkowa - kazusy i testy z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Filip GRZEGORCZYK, Marcin Targosz. - Warszawa: Difin, 2004. - 115 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7251-431-3
3
Umowy w zakresie czynności bankowych / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 199-208. - ISBN 83-7252-178-6
4
Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Marcin Targosz, Filip GRZEGORCZYK. - Warszawa: Difin, 2003. - 184 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7251-359-7
5
Umowa ubezpieczenia / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 209-213. - ISBN 83-7252-178-6
6
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
7
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
8
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew Żabiński, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
9
Sytuacja prawna właściciela kamienicy / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA // W: Własność prywatna / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Inf. Ekon., 1993. - S. 215-220
10
Sprawy konsumenckie w ocenie środowiska adwokackiego = Consumers' Affairs in the Estimation of the Legal Circles / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 369 (1992), s. 59-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Realizacja uprawnień konsumenckich związanych z wadliwością produktów : (w ocenie krakowskiego środowiska adwokackiego) / Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 55-57
1
Grzegorczyk F., Jachimowska-Jaskólska L., (2011), Umowy w zakresie czynności bankowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 125-137.
2
Jachimowska-Jaskólska L., Grzegorczyk F., Targosz M., (2004), Ordynacja podatkowa - kazusy i testy z rozwiązaniami: materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii, Warszawa : Difin, 115 s.
3
Jachimowska-Jaskólska L., (2003), Umowy w zakresie czynności bankowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 199-208.
4
Jachimowska-Jaskólska L., Targosz M., Grzegorczyk F., (2003), Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami: materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii, Warszawa : Difin, 184 s.
5
Jachimowska-Jaskólska L., (2003), Umowa ubezpieczenia. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 209-213.
6
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
7
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
8
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
9
Jachimowska-Jaskólska L., (1993), Sytuacja prawna właściciela kamienicy. [W:] Wawak T. (red.), Własność prywatna, Kraków : Wydaw. Inf. Ekon., s. 215-220.
10
Jachimowska-Jaskólska L., (1992), Sprawy konsumenckie w ocenie środowiska adwokackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 369, s. 59-73.
11
Jachimowska-Jaskólska L., (1990), Realizacja uprawnień konsumenckich związanych z wadliwością produktów (w ocenie krakowskiego środowiska adwokackiego), "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 55-57.
1
@inbook{UEK:2166038736,
author = "Filip Grzegorczyk and Lucyna Jachimowska-Jaskólska",
title = "Umowy w zakresie czynności bankowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "125-137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
2
@book{UEK:2168336247,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Filip Grzegorczyk and Marcin Targosz",
title = "Ordynacja podatkowa - kazusy i testy z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
url = {},
isbn = "83-7251-431-3",
}
3
@inbook{UEK:2168223460,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska",
title = "Umowy w zakresie czynności bankowych",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "199-208",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
4
@book{UEK:2168234846,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Marcin Targosz and Filip Grzegorczyk",
title = "Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami : materiały pomocnicze dla studentów prawa i ekonomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-359-7",
}
5
@inbook{UEK:2168223462,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska",
title = "Umowa ubezpieczenia",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "209-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
6
@book{UEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
7
@book{UEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
8
@book{UEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
9
@inbook{UEK:2168254906,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska",
title = "Sytuacja prawna właściciela kamienicy",
booktitle = "Własność prywatna",
pages = "215-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Inf. Ekon.",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168242474,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska",
title = "Sprawy konsumenckie w ocenie środowiska adwokackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "369",
pages = "59-73",
year = "1992",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168350008,
author = "Lucyna Jachimowska-Jaskólska",
title = "Realizacja uprawnień konsumenckich związanych z wadliwością produktów : (w ocenie krakowskiego środowiska adwokackiego)",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "55-57",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID