Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Kształtowanie się "nowej świadomości ekonomicznej" społeczeństwa polskiego = Shaping of "New Economic Awareness" of Polish Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997) , s. 67-77. - Summ.
Nr:
2168246138
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 225-243
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240560
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Society's Economic Consciousness in Period of System Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995) , s. 33-59. - Summ.
Nr:
2168234030
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce = The Role of Social Consciousness in the Process of the Transformation of the Political System
Źródło:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 28-34. - Summ.
Nr:
2168259984
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy = Economic Awareness of the Local Governing Elites
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994) , s. 19-32. - Summ.
Nr:
2168254682
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Regionalna elita władzy w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1994
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 36)
ISBN:
83-86088-04-4
Nr:
2168227968
monografia
7

Tytuł:
Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców = Functioning of the Political Life Mechanisms in the Consciousness of Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994) , s. 107-121. - Summ.
Nr:
2168253972
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Demokracja i gospodarka : świadomość zmian ustrojowych w Polsce = Democracy and Economy : the Consciousness of Constitutional Change in Poland
Adres wydawniczy:
Kraków: Universitas, 1994
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7052-152-5
Nr:
2168336213
monografia
9

Tytuł:
Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych = The Functioning of the Social-Economic System as Perceived by Workers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993) , s. 37-51. - Summ.
Nr:
2168255434
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań) = Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 399 (1993) , s. 5-31. - Summ.
Nr:
2168253910
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Źródło:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 8-9
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329009
varia
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland
Adres wydawniczy:
Warsaw: Friedrich Ebert Foundation in Poland, 1993
Opis fizyczny:
120 s.; 20 cm
Seria:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna = Economic and Social Policy Series ; z. 20)
Nr:
2168345514
monografia
13

Tytuł:
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 89-103
Nr:
2168228934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 319-336
Nr:
2168230126
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society
Źródło:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / red. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 95-107
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290627
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Main Directions of Changes - in the Economic Consciousness of the Society in the Light of the Empirical Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992) , s. 67-80. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255516
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 34-43
Nr:
2168228926
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Prywatyzowanie samorządów
Źródło:
Przegląd Tygodniowy. - nr 16 (1991) , s. 4
Nr:
2168356394
artykuł nierecenzowany
19

Tytuł:
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa
Źródło:
Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz - Warszawa: [b.w.], 1991, s. 153-168
Nr:
2168289339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Opis fizyczny:
194, [2] s.; 21cm
ISBN:
83-208-0852-9
Nr:
2168226585
monografia
21

Tytuł:
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Economic Consciousness of People in the Light of Empirical Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991) , s. 21-41. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257738
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Requiem
Źródło:
Przegląd Tygodniowy. - nr 37 (1991) , s. 4
Nr:
2168356400
artykuł nierecenzowany
23

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, s. 41-53
Nr:
2168227296
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Oddział w Krakowie - rok 1989
Źródło:
Przegląd Organizacji1990. - nr 7, s. 9
Nr:
2168331961
varia
25

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 30-38
Nr:
2168228896
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1990) , s. 17
Nr:
2168331951
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 74-87
Nr:
2168228904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 34-43
Uwaga o innym dok.:
Dostępne również w języku angielskim: Indraszkiewicz J., Changes in Economic Consciousness. W: Towards a Market Economy and a Democratic Order, Hausner J. (ed.). Kraków : AE, 1990, s. 34-43
Nr:
2168227306
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Oświecić absolutyzm
Źródło:
Przegląd Tygodniowy. - nr 15 (1990) , s. 5
Nr:
2168356390
polemika
30

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych
Źródło:
Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne / red. Bronisław Pasierb - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 282-306
Nr:
2168349166
rozdział w monografii
31

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 44-57
Nr:
2168228868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Tytuł:
Współdziałanie samorządu i dyrektora
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 2 (589), s. 7
Nr:
2168331905
varia
33

Tytuł:
Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa = The Role of Self-Governing Bodies in the Economy of an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989) , s. 5-23. - Summ., rez.
Nr:
2168269694
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 147-173
Nr:
2168228878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Konferencja:
Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie n.t. Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie zmian społecznych - problemy struktury, wartości i aktywności pracowniczej, Krościenko, Polska, od 1989-09-15 do 1989-09-17
Tytuł:
Przedsiębiorstwo samorządowe w świadomości załóg
Źródło:
Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie zmian społecznych : struktura - wartości - aktywność : konferencja jubileuszowa 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica / red. Lesław H. Haber - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 1989, s. 141-162
Nr:
2168367392
rozdział w materiałach konferencyjnych
36

Tytuł:
Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 1 (588), s. 27-28
Nr:
2168331901
varia
37

Tytuł:
Turystyka 89
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 10-11 (598), s. 61
Nr:
2168331933
varia
38

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r. / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: "Oficyna Obecnych", 1989, s. 37-46
Nr:
2168348872
rozdział w książce
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (590) (1989) , s. 8-10
Nr:
2168331909
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Pięć dylematów
Źródło:
Przegląd Tygodniowy. - nr 11 (1989) , s. 4
Nr:
2168356386
polemika
41

Tytuł:
Z obrad TNOiK w Krakowie
Źródło:
Przegląd Organizacji1989. - nr 10-11 (598), s. 9-10
Nr:
2168331927
varia
42

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 32-39
Nr:
2168228034
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Samorząd załogi : sprzeczności i perspektywy rozwoju
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
Opis fizyczny:
164 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0652-6
Nr:
2168301977
monografia
44

Tytuł:
Spotkania przedkongresowe : Kraków
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 10 (585), s. 10-11
Nr:
2168331881
varia
45

Tytuł:
Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych = The Formation of Position and Role of Employees Self-Management of State-Owned Enterprises
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988
Opis fizyczny:
284 s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 85)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283435
monografia
46

Tytuł:
Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna = Economic Awareness vs Political Awareness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168267524
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 53-74
Nr:
2168237294
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań = Self-Management 's Activity and the Consciousness of the State Enterprises' Employees
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988) , s. 5-33. - Summ., rez.
Nr:
2168233488
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Rok 1987 w Oddziale Krakowskim
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 6 (581), s. 10-11
Nr:
2168331837
varia
50

Tytuł:
Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc
Źródło:
Przegląd Organizacji1988. - nr 10 (585), s. 28
Nr:
2168331883
varia
51

Tytuł:
Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 112-130
Nr:
2168228058
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r.
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 133-151
Nr:
2168228006
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
System polityczny - jego funcjonowanie
Źródło:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 30-61
Opracowanie:
Nr:
2168248618
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Samorząd a efektywność
Źródło:
Przegląd Organizacji1987. - nr 9 (572), s. 46
Nr:
2168331805
varia
55

Tytuł:
Młodzież studiująca jako przedmiot badań = Students in Focus
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987) , s. 21-36. - Summ., rez.
Nr:
2168256720
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 47-57
Nr:
2168227994
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Opis fizyczny:
107 s.; 24 cm
Nr:
2168248612
Zobacz powiązane rozdziały
58

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 6 (1986) , s. 30-31
Nr:
2168367218
recenzja
59

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 4 (1986) , s. 31-32
Nr:
2168367220
recenzja
60

Tytuł:
Aktywność samorządowa pracowników
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986) , s. 27-29
Nr:
2168246830
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej1986. - R. 34, nr 1, s. 93-97
Nr:
2168282543
varia
62

Tytuł:
Przewodnik do studiowania nauki o polityce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
93 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168268908
skrypt
63

Tytuł:
Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie?
Źródło:
Wektory. - nr 1 (1986) , s. 49-51
Nr:
2168329295
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych
Źródło:
Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych - Kraków: TNOiK, 1986, s. 46-66
Nr:
2168271592
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Świadomość ekonomiczna pracowników
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (562) (1986) , s. 10-13
Nr:
2168246828
artykuł w czasopiśmie
66

Tytuł:
Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów = Position of Political Education in Teaching Economists
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986) , s. 31-45. - Summ., rez.
Nr:
2168269738
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg : pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców "Nauki o polityce"
Adres wydawniczy:
Warszawa: COM SNP, 1986
Opis fizyczny:
78 s.; 21 cm.
Nr:
2168345100
książka
68

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Tytuł:
Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych
Źródło:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 65-71
Nr:
2168269804
rozdział w materiałach konferencyjnych
69

Tytuł:
Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 34-49
Nr:
2168281735
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Sprzyja - czy blokuje?
Źródło:
Polityka. - nr 41 (1986) , s. 4
Nr:
2168246444
artykuł nierecenzowany
71

Tytuł:
Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985
Opis fizyczny:
52 s.; 20 cm
Seria:
(Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
Nr:
2168345204
seria wydawnicza
72

Tytuł:
Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien
Źródło:
Polityka. - nr 45 (1985) , s. 5
Nr:
2168246450
artykuł nierecenzowany
73

Tytuł:
Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy = Employees Self-government : Experiences and Perspectives
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985) , s. 36-48
Nr:
2168230752
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 15-16 (1985) , s. 60-61
Nr:
2168367212
recenzja
76

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 11 (1985) , s. 32-33
Nr:
2168367214
recenzja
77

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 3-4 (1985) , s. 63-64
Nr:
2168367210
recenzja
78

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 1-2 (1985) , s. 58-61
Nr:
2168367216
recenzja
79

Tytuł:
Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983
Źródło:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 47-65
Nr:
2168226887
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 22 (1985) , s. 31-32
Nr:
2168367208
recenzja
81

Tytuł:
Nauka o polityce : wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985
Opis fizyczny:
70 s.; 24 cm
Nr:
2168289521
skrypt
82

Tytuł:
Samorządy w woj. krakowskim
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984) , s. 29-31
Nr:
2168230946
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 19-20 (1984) , s. 60-61
Nr:
2168367190
recenzja
84

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 17-18 (1984) , s. 55-56
Nr:
2168367200
recenzja
85

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 13-14 (1984) , s. 59-61
Nr:
2168367192
recenzja
86

Tytuł:
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 9-25 - Bibliogr.
Nr:
2168258532
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 2 (1984) , s. 32-33
Nr:
2168367196
recenzja
88

Tytuł:
Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego : (raport z badań sondażowych)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1984
Opis fizyczny:
57 s.; 20 cm
Seria:
(Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
Nr:
2168345202
seria wydawnicza
89

Tytuł:
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984
Opis fizyczny:
72 s.; 24 cm
Nr:
2168345612
skrypt
90

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 4 (1984) , s. 28-29
Nr:
2168367184
recenzja
91

Tytuł:
Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 2
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 23-24 (1984) , s. 6-11
Nr:
2168367176
artykuł nierecenzowany
92

Tytuł:
Szukanie miejsca : samorząd
Źródło:
Polityka. - nr 46 (1984) , s. 6
Nr:
2168246392
artykuł nierecenzowany
93

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 13-14 (1984) , s. 61-62
Nr:
2168367186
recenzja
94

Tytuł:
Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 1
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 21-22 (1984) , s. 12-18
Nr:
2168367174
artykuł nierecenzowany
95

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 15-16 (1984) , s. 56-57
Nr:
2168367188
recenzja
96

Tytuł:
Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze) = Political Knowledge (Theoretical Outline : Basic Research Problems)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 183 (1984) , s. 103-116. - Summ., rez.
Nr:
2168271932
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Reforma gospodarcza i ty
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 1 (1983) , s. 12-15
Nr:
2168367158
artykuł nierecenzowany
98

Tytuł:
Jak wybierać dyrektora?
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 7-8 (1983) , s. 6-9
Nr:
2168367160
artykuł nierecenzowany
99

Tytuł:
Reforma gospodarcza i co dalej
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 17-18 (1983) , s. 26-29
Nr:
2168367152
artykuł nierecenzowany
100

Tytuł:
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Opis fizyczny:
76 s.; 23 cm
Nr:
2168345894
skrypt
101

Tytuł:
Praca jako proces społeczny
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 6 (1983) , s. 5-8
Nr:
2168367156
artykuł nierecenzowany
102

Tytuł:
Świadomość polityczna i kultura polityczna : (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej) = Political Awareness and Political Culture (Basic Notions and Outline of Research Problems)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 172 (1983) , s. 121-139. - Summ., rez.
Nr:
2168271974
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL = The Impact of Courses in Socio-Political Subjects upon the Level of Knowledge and Interests of Advanced Economics Schools Students in the People's Republic of Poland
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1983
Opis fizyczny:
252 s.: il., tab., rys.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 57)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283703
monografia
104

Tytuł:
System doskonalenia kadr kierowniczych w ZSRR
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 5 (1983) , s. 9-12
Nr:
2168367154
artykuł nierecenzowany
105

Tytuł:
Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL = Directions of Socio-political Interests of Economic Universities' Students in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 155 (1982) , s. 5-30. - Rez., summ.
Nr:
2168267136
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Czy jesteście zadowoleni z pracy
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 3-4 (1982) , s. 6
Nr:
2168367144
artykuł nierecenzowany
107

Tytuł:
Młodzi robotnicy a praca
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 3-4 (1982) , s. 7
Nr:
2168367148
artykuł nierecenzowany
108

Tytuł:
Konflikty w zakładzie pracy
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 7-8 (1982) , s. 6
Nr:
2168367146
artykuł nierecenzowany
109

Tytuł:
Jak oceniać pracowników
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 5-6 (1982) , s. 6
Nr:
2168367150
artykuł nierecenzowany
110

Tytuł:
Rządowy raport o gospodarce narodowej : rządowy program wyjścia z kryzysu
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 21-22 (1981) , s. 18
Nr:
2168367136
artykuł nierecenzowany
111

Tytuł:
Dlaczego powstają kliki
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 23-24 (1981) , s. 7
Nr:
2168367162
artykuł nierecenzowany
112

Tytuł:
Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych = The Teaching of Sociopolitical Subjects VS Interest and Knowledge of Students of University-level Schools of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 137 (1981) , s. 31-56. - Summ., rez.
Nr:
2168228470
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Warunki efektywnego kierowania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1981) , s. 388-389
Nr:
2168332953
recenzja
114

Tytuł:
Deficyt czasu pracy mistrza
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 9 (1981) , s. 7
Nr:
2168367142
artykuł nierecenzowany
115

Tytuł:
Jak efektywnie kierować pracownikami
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 19-20 (1981) , s. 7
Nr:
2168367138
artykuł nierecenzowany
116

Tytuł:
Od czego zależy wydajność pracy
Źródło:
Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 19-20 (1981) , s. 7
Nr:
2168367140
artykuł nierecenzowany
117

Tytuł:
Konferencja naukowa nt. "Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej"
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej1980. - R. 28, nr 4, s. 101-105
Nr:
2168282483
varia
118

Tytuł:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1980
Opis fizyczny:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168289515
skrypt
119

Tytuł:
Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej = Examination of Knowledge, Interests and Socio-Political Attitude of the Students at the Academy of Economics, Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 121 (1980) , s. 29-37. - Summ., rez.
Nr:
2168271996
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 9-34 - Bibliogr.
Nr:
2168255628
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne = On Social and Political Attitudes : Theory and Empirical Surveys
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 111 (1978) , s. 43-59. - Summ., rez.
Nr:
2168250624
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Podstawy nauk politycznych : wybór dokumentów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1978
Opis fizyczny:
57 s.; 24 cm
Nr:
2168289517
skrypt
123

Tytuł:
Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej : (zarys problematyki badawczej) = On Social and Political Attitudes of University Students : an Outline of the Research Рrоblems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 96 (1978) , s. 25-38. - Summ., rez.
Nr:
2168250282
artykuł w czasopiśmie
124

Tytuł:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
66 s.; 24 cm
Nr:
2168327017
skrypt
125

Tytuł:
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1977
Opis fizyczny:
54 s.; 24 cm
Nr:
2168289527
skrypt
126

Tytuł:
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej = Social - Political Consciousness of the Studying Youth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975) , s. 33-72. - Summ., rez.
Nr:
2168249468
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, Pojęcie i geneza partii politycznych
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
75 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345306
skrypt
128

Tytuł:
Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane)
Źródło:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 35-44
Nr:
2168254006
rozdział w materiałach konferencyjnych
129

Tytuł:
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 57 (1973) , s. 27-54. - Summ., rez.
Nr:
2168249970
artykuł w czasopiśmie
130

Tytuł:
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej
Źródło:
Studia Nauk Politycznych. - nr 1(7) (1972) , s. 101-121
Nr:
2168359680
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
124 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-371/Magazyn
Nr:
2168258686
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1994
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/P109/027/04
Sygnatura:
NP-166/Magazyn
Nr:
2168267502
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych : (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
76 k.; 29 cm + Aneks : 15 s.
Uwagi:
Maszynopis,
Program badawczy:
GT-5/11/1988
Sygnatura:
179829/11
Nr:
2168258890
naukowo-badawcze
1
Kształtowanie się "nowej świadomości ekonomicznej" społeczeństwa polskiego = Shaping of "New Economic Awareness" of Polish Society / Jerzy Indraszkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997), s. 67-77. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 225-243. - ISBN 83-903900-1-9
3
Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej = Changes in Society's Economic Consciousness in Period of System Transformation / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Stanisław Mazur // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995), s. 33-59. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce = The Role of Social Consciousness in the Process of the Transformation of the Political System / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 28-34. - Summ.
5
Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy = Economic Awareness of the Local Governing Elites / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994), s. 19-32. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Regionalna elita władzy w Polsce / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1994. - 136 s. : il. ; 21 cm. - (Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 36). - ISBN 83-86088-04-4
7
Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców = Functioning of the Political Life Mechanisms in the Consciousness of Employees / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994), s. 107-121. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Demokracja i gospodarka : świadomość zmian ustrojowych w Polsce = Democracy and Economy : the Consciousness of Constitutional Change in Poland / Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Universitas, 1994. - 152 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - ISBN 83-7052-152-5
9
Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych = The Functioning of the Social-Economic System as Perceived by Workers / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 37-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań) = Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project) / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 5-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa]: ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 8-9
12
Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warsaw: Friedrich Ebert Foundation in Poland, 1993. - 120 s. ; 20 cm. - (Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 20)
13
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 89-103
14
Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 319-336
15
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 95-107. - ISBN 83-85479-38-4
16
Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Main Directions of Changes - in the Economic Consciousness of the Society in the Light of the Empirical Studies / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992), s. 67-80. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 34-43
18
Prywatyzowanie samorządów / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 16 (1991), s. 4. - ISSN 1233-4308
19
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz. - Warszawa: [b.w.], 1991. - S. 153-168
20
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80. / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 194, [2] s. ; 21cm. - ISBN 83-208-0852-9
21
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych = Economic Consciousness of People in the Light of Empirical Studies / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991), s. 21-41. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Requiem / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 37 (1991), s. 4. - ISSN 1233-4308
23
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - S. 41-53
24
Oddział w Krakowie - rok 1989 / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 9. - ISSN 0137-7221
25
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 30-38
26
Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1990), s. 17. - ISSN 0137-7221
27
Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 74-87
28
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 34-43
29
Oświecić absolutyzm / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 15 (1990), s. 5
30
Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne / red. nauk. Bronisław Pasierb. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 282-306
31
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 44-57
32
Współdziałanie samorządu i dyrektora / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (589) (1989), s. 7. - ISSN 0137-7221
33
Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa = The Role of Self-Governing Bodies in the Economy of an Enterprise / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989), s. 5-23. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Aleksander Surdej // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 147-173
35
Przedsiębiorstwo samorządowe w świadomości załóg / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie zmian społecznych : struktura - wartości - aktywność : konferencja jubileuszowa 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica / red. Lesław H. Haber. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 1989. - S. 141-162
36
Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 1 (588) (1989), s. 27-28. - ISSN 0137-7221
37
Turystyka 89 / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989), s. 61. - ISSN 0137-7221
38
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r. / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: "Oficyna Obecnych", 1989. - S. 37-46
39
Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 3 (590) (1989), s. 8-10. - ISSN 0137-7221
40
Pięć dylematów / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Tygodniowy. - nr 11 (1989), s. 4
41
Z obrad TNOiK w Krakowie / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10-11 (598) (1989), s. 9-10. - ISSN 0137-7221
42
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 32-39
43
Samorząd załogi : sprzeczności i perspektywy rozwoju / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - 164 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0652-6
44
Spotkania przedkongresowe : Kraków / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (585) (1988), s. 10-11. - ISSN 0137-7221
45
Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych = The Formation of Position and Role of Employees Self-Management of State-Owned Enterprises / Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988. - 284 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 85)
46
Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna = Economic Awareness vs Political Awareness / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985 / Jerzy HUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 53-74. - ISSN 0208-7944
48
Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań = Self-Management 's Activity and the Consciousness of the State Enterprises' Employees / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988), s. 5-33. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
49
Rok 1987 w Oddziale Krakowskim / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 6 (581) (1988), s. 10-11. - ISSN 0137-7221
50
Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (585) (1988), s. 28. - ISSN 0137-7221
51
Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 112-130
52
Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r. / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 133-151
53
System polityczny - jego funcjonowanie / wybór tekstów i dokumentów Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 30-61
54
Samorząd a efektywność / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (572) (1987), s. 46. - ISSN 0137-7221
55
Młodzież studiująca jako przedmiot badań = Students in Focus / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987), s. 21-36. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Kształtowanie się świadomości ekonomicznej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 47-57
57
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 107 s. ; 24 cm
58
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 6 (1986), s. 30-31. - ISSN 0208-7022
59
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 4 (1986), s. 31-32. - ISSN 0208-7022
60
Aktywność samorządowa pracowników / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 12 (563) (1986), s. 27-29
61
15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 34, nr 1 (1986), s. 93-97. - ISSN 0591-2377
62
Przewodnik do studiowania nauki o polityce / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 93 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
63
Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie? / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Wektory. - nr 1 (1986), s. 49-51. - ISSN 0208-9084
64
Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. - Kraków: TNOiK, 1986. - S. 46-66
65
Świadomość ekonomiczna pracowników / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (562) (1986), s. 10-13
66
Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów = Position of Political Education in Teaching Economists / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986), s. 31-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
67
Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg : pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców "Nauki o polityce" / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: COM SNP, 1986. - 78 s. ; 21 cm
68
Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 65-71
69
Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986. - S. 34-49
70
Sprzyja - czy blokuje? / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Polityka. - nr 41 (1986), s. 4. - ISSN 0032-3500
71
Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - 52 s. ; 20 cm. - (Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
72
Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Polityka. - nr 45 (1985), s. 5. - ISSN 0032-3500
73
Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy = Employees Self-government : Experiences and Perspectives / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1985), s. 36-48. - ISSN 0079-578X
74
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
75
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 15-16 (1985), s. 60-61. - ISSN 0208-7022
76
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 11 (1985), s. 32-33. - ISSN 0208-7022
77
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 3-4 (1985), s. 63-64. - ISSN 0208-7022
78
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 1-2 (1985), s. 58-61. - ISSN 0208-7022
79
Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983 / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 47-65
80
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 22 (1985), s. 31-32. - ISSN 0208-7022
81
Nauka o polityce : wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985. - 70 s. ; 24 cm
82
Samorządy w woj. krakowskim / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984), s. 29-31. - ISSN 0137-7221
83
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 19-20 (1984), s. 60-61. - ISSN 0208-7022
84
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 17-18 (1984), s. 55-56. - ISSN 0208-7022
85
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 13-14 (1984), s. 59-61. - ISSN 0208-7022
86
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 9-25. - Bibliogr.
87
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 2 (1984), s. 32-33. - ISSN 0208-7022
88
Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego : (raport z badań sondażowych) / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1984. - 57 s. ; 20 cm. - (Sprzeczności i Konflikty Społeczne oraz ich Skutki Polityczne. Pomocnicze Materiały Naukowe na Doroczne Kursokonferencje Wrześniowe Wykładowców Nauk Politycznych)
89
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984. - 72 s. ; 24 cm
90
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 4 (1984), s. 28-29. - ISSN 0208-7022
91
Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 2 / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy HAUSNER // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 23-24 (1984), s. 6-11. - ISSN 0208-7022
92
Szukanie miejsca : samorząd / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Polityka. - nr 46 (1984), s. 6. - ISSN 0032-3500
93
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 13-14 (1984), s. 61-62. - ISSN 0208-7022
94
Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 1 / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy HAUSNER // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 21-22 (1984), s. 12-18. - ISSN 0208-7022
95
[Recenzja] / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 15-16 (1984), s. 56-57. - ISSN 0208-7022
96
Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze) = Political Knowledge (Theoretical Outline : Basic Research Problems) / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 183 (1984), s. 103-116. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
97
Reforma gospodarcza i ty / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 1 (1983), s. 12-15. - ISSN 0208-7022
98
Jak wybierać dyrektora? / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 7-8 (1983), s. 6-9. - ISSN 0208-7022
99
Reforma gospodarcza i co dalej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 17-18 (1983), s. 26-29. - ISSN 0208-7022
100
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 76 s. ; 23 cm
101
Praca jako proces społeczny / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 6 (1983), s. 5-8. - ISSN 0208-7022
102
Świadomość polityczna i kultura polityczna : (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej) = Political Awareness and Political Culture (Basic Notions and Outline of Research Problems) / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 172 (1983), s. 121-139. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
103
Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL = The Impact of Courses in Socio-Political Subjects upon the Level of Knowledge and Interests of Advanced Economics Schools Students in the People's Republic of Poland / Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1983. - 252 s. : il., tab., rys. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 57)
104
System doskonalenia kadr kierowniczych w ZSRR / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 5 (1983), s. 9-12. - ISSN 0208-7022
105
Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL = Directions of Socio-political Interests of Economic Universities' Students in Poland / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 155 (1982), s. 5-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
106
Czy jesteście zadowoleni z pracy / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 3-4 (1982), s. 6. - ISSN 0208-7022
107
Młodzi robotnicy a praca / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 3-4 (1982), s. 7. - ISSN 0208-7022
108
Konflikty w zakładzie pracy / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 7-8 (1982), s. 6. - ISSN 0208-7022
109
Jak oceniać pracowników / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 5-6 (1982), s. 6. - ISSN 0208-7022
110
Rządowy raport o gospodarce narodowej : rządowy program wyjścia z kryzysu / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 21-22 (1981), s. 18. - ISSN 0208-7022
111
Dlaczego powstają kliki / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 23-24 (1981), s. 7. - ISSN 0208-7022
112
Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych = The Teaching of Sociopolitical Subjects VS Interest and Knowledge of Students of University-level Schools of Economics / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 137 (1981), s. 31-56. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
113
Warunki efektywnego kierowania / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1981), s. 388-389. - Rec. pracy: Michoń F., Organizacja i kierowanie w przedsiębiorstwie: w świetle socjologii i psychologii pracy. Warszawa, 1981. Wyd. 3 rozsz., s. 252. - ISSN 0137-7221
114
Deficyt czasu pracy mistrza / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 9 (1981), s. 7. - ISSN 0208-7022
115
Jak efektywnie kierować pracownikami / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 19-20 (1981), s. 7. - ISSN 0208-7022
116
Od czego zależy wydajność pracy / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo. - nr 19-20 (1981), s. 7. - ISSN 0208-7022
117
Konferencja naukowa nt. "Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej" / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 28, nr 4 (1980), s. 101-105. - ISSN 0591-2377
118
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1980. - 67 s. ; 24 cm
119
Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej = Examination of Knowledge, Interests and Socio-Political Attitude of the Students at the Academy of Economics, Kraków / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 121 (1980), s. 29-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
120
Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 9-34. - Bibliogr.
121
Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne = On Social and Political Attitudes : Theory and Empirical Surveys / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 111 (1978), s. 43-59. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
122
Podstawy nauk politycznych : wybór dokumentów / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1978. - 57 s. ; 24 cm
123
Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej : (zarys problematyki badawczej) = On Social and Political Attitudes of University Students : an Outline of the Research Рrоblems / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 96 (1978), s. 25-38. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
124
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / aut.: Jerzy HAUSNER, Jerzy JAGIEŁłO, Kazimierz URBAN, Jerzy INDRASZKIEWICZ ; red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 66 s. ; 24 cm
125
Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1977. - 54 s. ; 24 cm
126
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej = Social - Political Consciousness of the Studying Youth / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975), s. 33-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
127
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 75 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
128
Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane) / Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 35-44
129
Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie = The State of Knowledge, Interests and Social and Political Attitudes of the Students of the School of Economics in Cracow / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Marek M. SKWIRUT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 57 (1973), s. 27-54. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
130
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej / Jerzy INDRASZKIEWICZ // Studia Nauk Politycznych. - nr 1(7) (1972), s. 101-121. - ISSN 0511-1765
131
Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport) / Joanna DZWOŃCZYK, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 124 k. : il. ; 30 cm
132
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 1994. - 63 k. : il. ; 30 cm
133
Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych : (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 76 k. ; 29 cm + Aneks : 15 s. - Maszynopis
1
Indraszkiewicz J., (1997), Kształtowanie się "nowej świadomości ekonomicznej" społeczeństwa polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 67-77.
2
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1995), Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] HAUSNER J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Warszawa: Fund. "Polska Praca", s. 225-243.
3
Indraszkiewicz J., Mazur S., (1995), Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 33-59.
4
Indraszkiewicz J., (1995), Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 28-34.
5
Indraszkiewicz J., (1994), Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 19-32.
6
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1994), Regionalna elita władzy w Polsce, Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 136 s.
7
Indraszkiewicz J., (1994), Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 107-121.
8
Indraszkiewicz J., (1994), Demokracja i gospodarka: świadomość zmian ustrojowych w Polsce, Kraków : Universitas, 152 s.
9
Indraszkiewicz J., (1993), Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 37-51.
10
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 5-31.
11
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] Hausner J. (red.), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, [Warszawa] : ISP PAN, s. 8-9.
12
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland, Warsaw : Friedrich Ebert Foundation in Poland, 120 s.
13
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-103.
14
Indraszkiewicz J., (1992), Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 319-336.
15
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 95-107.
16
Indraszkiewicz J., (1992), Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 67-80.
17
Indraszkiewicz J., (1992), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-43.
18
Indraszkiewicz J., (1991), Prywatyzowanie samorządów, "Przegląd Tygodniowy", nr 16, s. 4.
19
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1991), Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, Warszawa : [b.w.], s. 153-168.
20
Czekaj J., Hausner J., Indraszkiewicz J., Owsiak S., (1991), Polityka i gospodarka: Polska w latach 80., Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 194, [2] s.
21
Indraszkiewicz J., (1991), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 21-41.
22
Indraszkiewicz J., (1991), Requiem, "Przegląd Tygodniowy", nr 37, s. 4.
23
Indraszkiewicz J., (1991), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 41-53.
24
Indraszkiewicz J., (1990), Oddział w Krakowie - rok 1989, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 9.
25
Indraszkiewicz J., (1990), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] HAUSNER J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 30-38.
26
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1990), Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 17.
27
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1990), Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-87.
28
Indraszkiewicz J., (1990), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 34-43.
29
Indraszkiewicz J., (1990), Oświecić absolutyzm, "Przegląd Tygodniowy", nr 15, s. 5.
30
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1989), Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych. [W:] Pasierb B. (red.), Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 282-306.
31
Indraszkiewicz J., (1989), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-57.
32
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1989), Współdziałanie samorządu i dyrektora, "Przegląd Organizacji", nr 2 (589), s. 7.
33
Indraszkiewicz J., (1989), Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 5-23.
34
Drąg Z., Indraszkiewicz J., Surdej A., (1989), Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych. [W:] HAUSNER J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 147-173.
35
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1989), Przedsiębiorstwo samorządowe w świadomości załóg. [W:] Haber (red.), Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie zmian społecznych : struktura - wartości - aktywność : konferencja jubileuszowa 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, s. 141-162.
36
Indraszkiewicz J., (1989), Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju, "Przegląd Organizacji", nr 1 (588), s. 27-28.
37
Indraszkiewicz J., (1989), Turystyka 89, "Przegląd Organizacji", nr 10-11 (598), s. 61.
38
Indraszkiewicz J., (1989), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r, Kraków : "Oficyna Obecnych", s. 37-46.
39
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1989), Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg, "Przegląd Organizacji", nr 3 (590), s. 8-10.
40
Indraszkiewicz J., (1989), Pięć dylematów, "Przegląd Tygodniowy", nr 11, s. 4.
41
Indraszkiewicz J., (1989), Z obrad TNOiK w Krakowie, "Przegląd Organizacji", nr 10-11 (598), s. 9-10.
42
Indraszkiewicz J., (1988), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 32-39.
43
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1988), Samorząd załogi: sprzeczności i perspektywy rozwoju, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 164 s.
44
Indraszkiewicz J., (1988), Spotkania przedkongresowe : Kraków, "Przegląd Organizacji", nr 10 (585), s. 10-11.
45
Indraszkiewicz J., (1988), Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 85), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 284 s.
46
Indraszkiewicz J., (1988), Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 5-21.
47
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1988), The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 53-74.
48
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1988), Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 5-33.
49
Indraszkiewicz J., (1988), Rok 1987 w Oddziale Krakowskim, "Przegląd Organizacji", nr 6 (581), s. 10-11.
50
Indraszkiewicz J., (1988), Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc, "Przegląd Organizacji", nr 10 (585), s. 28.
51
Indraszkiewicz J., (1988), Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 112-130.
52
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1987), Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r.. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 133-151.
53
(1987), System polityczny - jego funcjonowanie. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 30-61.
54
Indraszkiewicz J., (1987), Samorząd a efektywność, "Przegląd Organizacji", nr 9 (572), s. 46.
55
Indraszkiewicz J., (1987), Młodzież studiująca jako przedmiot badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 21-36.
56
Indraszkiewicz J., (1987), Kształtowanie się świadomości ekonomicznej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 47-57.
57
Indraszkiewicz J. (red.), (1987), Nauka o polityce: wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 107 s.
58
Indraszkiewicz J., (1986), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 6, s. 30-31.
59
Indraszkiewicz J., (1986), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 4, s. 31-32.
60
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Aktywność samorządowa pracowników, "Przegląd Organizacji", nr 12 (563), s. 27-29.
61
Indraszkiewicz J., (1986), 15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 34, nr 1, s. 93-97.
62
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1986), Przewodnik do studiowania nauki o polityce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 93 s.
63
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie?, "Wektory", nr 1, s. 49-51.
64
Indraszkiewicz J., (1986), Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych. [W:] Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych, Kraków : TNOiK, s. 46-66.
65
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Świadomość ekonomiczna pracowników, "Przegląd Organizacji", nr 11 (562), s. 10-13.
66
Indraszkiewicz J., (1986), Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 31-45.
67
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg: pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców "Nauki o polityce", Warszawa : COM SNP, 78 s.
68
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-71.
69
Indraszkiewicz J., (1986), Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 34-49.
70
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1986), Sprzyja - czy blokuje?, "Polityka", nr 41, s. 4.
71
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 52 s.
72
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien, "Polityka", nr 45, s. 5.
73
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 36-48.
74
Indraszkiewicz J., Kudłacz T., Wojtyna A., Czekaj J., Owsiak S., Mytych M., Pacholski M., Hausner J., (1985), Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 136-197.
75
Indraszkiewicz J., (1985), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 15-16, s. 60-61.
76
Indraszkiewicz J., (1985), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 11, s. 32-33.
77
Indraszkiewicz J., (1985), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 3-4, s. 63-64.
78
Indraszkiewicz J., (1985), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 1-2, s. 58-61.
79
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 47-65.
80
Indraszkiewicz J., (1985), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 22, s. 31-32.
81
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1985), Nauka o polityce: wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 70 s.
82
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Samorządy w woj. krakowskim, "Przegląd Organizacji", nr 11 (538), s. 29-31.
83
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 19-20, s. 60-61.
84
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 17-18, s. 55-56.
85
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 13-14, s. 59-61.
86
Indraszkiewicz J., (1984), Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-25.
87
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 2, s. 32-33.
88
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego: (raport z badań sondażowych), Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 57 s.
89
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Elementy teorii polityki: materiały do studiowania podstaw nauk politycznych, Wyd. 2 zm. i rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 72 s.
90
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 4, s. 28-29.
91
Indraszkiewicz J., Hausner J., (1984), Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 2, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 23-24, s. 6-11.
92
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1984), Szukanie miejsca : samorząd, "Polityka", nr 46, s. 6.
93
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 13-14, s. 61-62.
94
Indraszkiewicz J., Hausner J., (1984), Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 1, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 21-22, s. 12-18.
95
Indraszkiewicz J., (1984), [Recenzja], "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 15-16, s. 56-57.
96
Indraszkiewicz J., (1984), Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 103-116.
97
Indraszkiewicz J., (1983), Reforma gospodarcza i ty, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 1, s. 12-15.
98
Indraszkiewicz J., (1983), Jak wybierać dyrektora?, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 7-8, s. 6-9.
99
Indraszkiewicz J., (1983), Reforma gospodarcza i co dalej, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 17-18, s. 26-29.
100
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1983), Nauka o polityce: przewodnik do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 76 s.
101
Indraszkiewicz J., (1983), Praca jako proces społeczny, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 6, s. 5-8.
102
Indraszkiewicz J., (1983), Świadomość polityczna i kultura polityczna (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 121-139.
103
Indraszkiewicz J., (1983), Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 57), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 252 s.
104
Indraszkiewicz J., (1983), System doskonalenia kadr kierowniczych w ZSRR, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 5, s. 9-12.
105
Indraszkiewicz J., (1982), Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 5-30.
106
Indraszkiewicz J., (1982), Czy jesteście zadowoleni z pracy, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 3-4, s. 6.
107
Indraszkiewicz J., (1982), Młodzi robotnicy a praca, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 3-4, s. 7.
108
Indraszkiewicz J., (1982), Konflikty w zakładzie pracy, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 7-8, s. 6.
109
Indraszkiewicz J., (1982), Jak oceniać pracowników, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 5-6, s. 6.
110
Indraszkiewicz J., (1981), Rządowy raport o gospodarce narodowej : rządowy program wyjścia z kryzysu, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 21-22, s. 18.
111
Indraszkiewicz J., (1981), Dlaczego powstają kliki, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 23-24, s. 7.
112
Indraszkiewicz J., (1981), Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 31-56.
113
Indraszkiewicz J., (1981), Warunki efektywnego kierowania, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 388-389.
114
Indraszkiewicz J., (1981), Deficyt czasu pracy mistrza, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 9, s. 7.
115
Indraszkiewicz J., (1981), Jak efektywnie kierować pracownikami, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 19-20, s. 7.
116
Indraszkiewicz J., (1981), Od czego zależy wydajność pracy, "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo", nr 19-20, s. 7.
117
Indraszkiewicz J., (1980), Konferencja naukowa nt. "Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej", "Życie Szkoły Wyższej ", R. 28, nr 4, s. 101-105.
118
Hausner J., Indraszkiewicz J., Urban K., (1980), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 s.
119
Indraszkiewicz J., (1980), Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 121, s. 29-37.
120
Indraszkiewicz J., (1979), Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-34.
121
Indraszkiewicz J., (1978), Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 111, s. 43-59.
122
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1978), Podstawy nauk politycznych: wybór dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 57 s.
123
Indraszkiewicz J., (1978), Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej (zarys problematyki badawczej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 96, s. 25-38.
124
Hausner J., Jagiełło J., Urban K., Indraszkiewicz J., (1977), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Indraszkiewicz J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 s.
125
Hausner J., Indraszkiewicz J., (1977), Elementy teorii polityki: materiały do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 54 s.
126
Indraszkiewicz J., Urban K., (1975), Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 33-72.
127
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, ^Pojęcie i geneza partii politycznych, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 75 s.
128
Indraszkiewicz J., (1974), Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane). [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-44.
129
Indraszkiewicz J., Skwirut M., (1973), Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 27-54.
130
Indraszkiewicz J., (1972), Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej, "Studia Nauk Politycznych", nr 1(7), s. 101-121.
131
Dzwończyk J., Indraszkiewicz J., (1995), Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku: (raport), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 k.
132
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1994), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 63 k.
133
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1988), Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych: (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 76 k.
1
@article{UEK:2168246138,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się nowej świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "67-77",
year = "1997",
}
2
@inbook{UEK:2168240560,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji ",
pages = "225-243",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fund. Polska Praca",
year = "1995",
isbn = "83-903900-1-9",
}
3
@article{UEK:2168234030,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Stanisław Mazur",
title = "Przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "33-59",
year = "1995",
}
4
@inbook{UEK:2168259984,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rola świadomości społecznej w procesach transformacji systemowej w Polsce",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "28-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
5
@article{UEK:2168254682,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna regionalnej elity władzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "19-32",
year = "1994",
}
6
@book{UEK:2168227968,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Regionalna elita władzy w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja im. Friedricha Eberta",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-86088-04-4",
}
7
@article{UEK:2168253972,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Funkcjonowanie mechanizmów życia politycznego w świadomości pracobiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "107-121",
year = "1994",
}
8
@book{UEK:2168336213,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Demokracja i gospodarka : świadomość zmian ustrojowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "1994",
isbn = "83-7052-152-5",
}
9
@article{UEK:2168255434,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Funkcjonowanie systemu społeczno-gospodarczego w świadomości załóg pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "37-51",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168253910,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "5-31",
year = "1993",
}
11
@misc{UEK:2168329009,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej",
pages = "8-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "ISP PAN",
year = "1993",
issn = "",
}
12
@book{UEK:2168345514,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland",
adress = "Warsaw",
publisher = "Friedrich Ebert Foundation in Poland",
year = "1993",
issn = "",
}
13
@inbook{UEK:2168228934,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "89-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@inbook{UEK:2168230126,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorządność pracownicza w nowych warunkach ustrojowych",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "319-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
15
@inbook{UEK:2168290627,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "95-107",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}
16
@article{UEK:2168255516,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Główne tendencje zmian świadomości ekonomicznej społeczeństwa w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "67-80",
year = "1992",
url = {},
}
17
@inbook{UEK:2168228926,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "34-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
18
@article{UEK:2168356394,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Prywatyzowanie samorządów",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "16",
pages = "4",
year = "1991",
}
19
@inbook{UEK:2168289339,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "1991",
}
20
@book{UEK:2168226585,
author = "Jan Czekaj and Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0852-9",
}
21
@article{UEK:2168257738,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna społeczeństwa w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "21-41",
year = "1991",
url = {},
}
22
@article{UEK:2168356400,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Requiem",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "37",
pages = "4",
year = "1991",
}
23
@misc{UEK:2168227296,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji",
pages = "41-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
24
@misc{UEK:2168331961,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Oddział w Krakowie - rok 1989",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "9",
year = "1990",
}
25
@inbook{UEK:2168228896,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "30-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
26
@article{UEK:2168331951,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Władza w przedsiębiorstwie w świadomości załóg : badania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "17",
year = "1990",
}
27
@inbook{UEK:2168228904,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "74-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
28
@misc{UEK:2168227306,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu",
pages = "34-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
29
@article{UEK:2168356390,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Oświecić absolutyzm",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "15",
pages = "5",
year = "1990",
}
30
@inbook{UEK:2168349166,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju działalności samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne",
pages = "282-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
}
31
@inbook{UEK:2168228868,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "44-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
32
@misc{UEK:2168331905,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Współdziałanie samorządu i dyrektora",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (589)",
pages = "7",
year = "1989",
}
33
@article{UEK:2168269694,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Podmiotowość organów samorządu w oddziaływaniu na ekonomikę przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "5-23",
year = "1989",
}
34
@inbook{UEK:2168228878,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz and Aleksander Surdej",
title = "Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "147-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
35
@inbook{UEK:2168367392,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przedsiębiorstwo samorządowe w świadomości załóg",
booktitle = "Przedsiębiorstwo przemysłowe w okresie zmian społecznych : struktura - wartości - aktywność : konferencja jubileuszowa 70-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica",
pages = "141-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica",
year = "1989",
}
36
@misc{UEK:2168331901,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd załogi - doświadczenia i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "1 (588)",
pages = "27-28",
year = "1989",
}
37
@misc{UEK:2168331933,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Turystyka 89",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10-11 (598)",
pages = "61",
year = "1989",
}
38
@inbook{UEK:2168348872,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r.",
pages = "37-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Obecnych",
year = "1989",
}
39
@article{UEK:2168331909,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Władza w przedsiębiorstwie : w świadomości załóg",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "3 (590)",
pages = "8-10",
year = "1989",
}
40
@article{UEK:2168356386,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Pięć dylematów",
journal = "Przegląd Tygodniowy",
number = "11",
pages = "4",
year = "1989",
}
41
@misc{UEK:2168331927,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Z obrad TNOiK w Krakowie",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10-11 (598)",
pages = "9-10",
year = "1989",
}
42
@inbook{UEK:2168228034,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "32-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
43
@book{UEK:2168301977,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd załogi : sprzeczności i perspektywy rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1988",
isbn = "83-208-0652-6",
}
44
@misc{UEK:2168331881,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Spotkania przedkongresowe : Kraków",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (585)",
pages = "10-11",
year = "1988",
}
45
@book{UEK:2168283435,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się pozycji i roli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1988",
issn = "0209-1674",
}
46
@article{UEK:2168267524,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna a świadomość polityczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
47
@article{UEK:2168237294,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "The Sociopolitical and Economic Conditions for the Development of Workers' Self-Management in Poland, in the Period 1981-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "53-74",
year = "1988",
}
48
@article{UEK:2168233488,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Działalność samorządu a świadomość załóg przedsiębiorstw państwowych : założenia metodologiczne, konceptualizacja i program badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "5-33",
year = "1988",
}
49
@misc{UEK:2168331837,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rok 1987 w Oddziale Krakowskim",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "6 (581)",
pages = "10-11",
year = "1988",
}
50
@misc{UEK:2168331883,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Współpraca zaprzyjaźnionych towarzystw : Kraków-Miszkolc",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (585)",
pages = "28",
year = "1988",
}
51
@inbook{UEK:2168228058,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość polityczna i świadomość ekonomiczna : podstawowe związki i współzależności",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku",
pages = "112-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1988",
}
52
@inbook{UEK:2168228006,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Funkcjonowanie samorządu załogi w 1985 r.",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku",
pages = "133-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1987",
}
53
@inbook{UEK:2168248618,
title = "System polityczny - jego funcjonowanie",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "30-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
54
@misc{UEK:2168331805,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd a efektywność",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (572)",
pages = "46",
year = "1987",
}
55
@article{UEK:2168256720,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Młodzież studiująca jako przedmiot badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "21-36",
year = "1987",
}
56
@inbook{UEK:2168227994,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kształtowanie się świadomości ekonomicznej",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku",
pages = "47-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1987",
}
57
@book{UEK:2168248612,
title = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
58
@article{UEK:2168367218,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "6",
pages = "30-31",
year = "1986",
}
59
@article{UEK:2168367220,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "4",
pages = "31-32",
year = "1986",
}
60
@article{UEK:2168246830,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Aktywność samorządowa pracowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12 (563)",
pages = "27-29",
year = "1986",
}
61
@misc{UEK:2168282543,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "15 lat nauk politycznych w 60-leciu AE w Krakowie",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 34, 1",
pages = "93-97",
year = "1986",
}
62
@book{UEK:2168268908,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania nauki o polityce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
63
@article{UEK:2168329295,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Jaka jest pozycja samorządu w przedsiębiorstwie?",
journal = "Wektory",
number = "1",
pages = "49-51",
year = "1986",
}
64
@inbook{UEK:2168271592,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna załóg w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Materiały na konferencję naukową na temat: Możliwości i perspektywy działania samorządu załogi przedsiębiorstw państwowych",
pages = "46-66",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1986",
}
65
@article{UEK:2168246828,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość ekonomiczna pracowników",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (562)",
pages = "10-13",
year = "1986",
}
66
@article{UEK:2168269738,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rola edukacji politycznej w kształceniu ekonomistów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "31-45",
year = "1986",
}
67
@book{UEK:2168345100,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Działalność samorządu a świadomość ekonomiczna załóg : pomocnicze materiały naukowe na doroczne kurskonferencje wrześniowe wykładowców Nauki o polityce",
adress = "Warszawa",
publisher = "COM SNP",
year = "1986",
}
68
@inbook{UEK:2168269804,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Pozycja samorządu załogi w przedsiębiorstwie w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "65-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
69
@inbook{UEK:2168281735,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Analiza działalności podstawowych podmiotów systemu gospodarczego",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku",
pages = "34-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1986",
}
70
@article{UEK:2168246444,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Sprzyja - czy blokuje?",
journal = "Polityka",
number = "41",
pages = "4",
year = "1986",
}
71
@book{UEK:2168345204,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Pozycja samorządu załogi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
issn = "",
}
72
@article{UEK:2168246450,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przepychanka : samorząd - jaki jest a jaki być powinien",
journal = "Polityka",
number = "45",
pages = "5",
year = "1985",
}
73
@article{UEK:2168230752,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorząd załogi : doświadczenia - perspektywy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "36-48",
year = "1985",
}
74
@inbook{UEK:2168226897,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Wojtyna and Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski and Jerzy Hausner",
title = "Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "136-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
75
@article{UEK:2168367212,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "15-16",
pages = "60-61",
year = "1985",
}
76
@article{UEK:2168367214,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "11",
pages = "32-33",
year = "1985",
}
77
@article{UEK:2168367210,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "3-4",
pages = "63-64",
year = "1985",
}
78
@article{UEK:2168367216,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "1-2",
pages = "58-61",
year = "1985",
}
79
@inbook{UEK:2168226887,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Społeczno-polityczne uwarunkowania działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych w latach 1982-1983",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "47-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
80
@article{UEK:2168367208,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "22",
pages = "31-32",
year = "1985",
}
81
@book{UEK:2168289521,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Nauka o polityce : wybór dokumentów i tekstów do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1985",
}
82
@article{UEK:2168230946,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Samorządy w woj. krakowskim",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (538)",
pages = "29-31",
year = "1984",
}
83
@article{UEK:2168367190,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "19-20",
pages = "60-61",
year = "1984",
}
84
@article{UEK:2168367200,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "17-18",
pages = "55-56",
year = "1984",
}
85
@article{UEK:2168367192,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "13-14",
pages = "59-61",
year = "1984",
}
86
@inbook{UEK:2168258532,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "9-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
87
@article{UEK:2168367196,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "2",
pages = "32-33",
year = "1984",
}
88
@book{UEK:2168345202,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Działalność samorządu załogi w przedsiębiorstwach Krakowskiego Województwa Miejskiego : (raport z badań sondażowych)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1984",
issn = "",
}
89
@book{UEK:2168345612,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozsz.",
}
90
@article{UEK:2168367184,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "4",
pages = "28-29",
year = "1984",
}
91
@article{UEK:2168367176,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Hausner",
title = "Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 2",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "23-24",
pages = "6-11",
year = "1984",
}
92
@article{UEK:2168246392,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Szukanie miejsca : samorząd",
journal = "Polityka",
number = "46",
pages = "6",
year = "1984",
}
93
@article{UEK:2168367186,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "13-14",
pages = "61-62",
year = "1984",
}
94
@article{UEK:2168367174,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Hausner",
title = "Samorząd pracowniczy w świetle badań Cz. 1",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "21-22",
pages = "12-18",
year = "1984",
}
95
@article{UEK:2168367188,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "15-16",
pages = "56-57",
year = "1984",
}
96
@article{UEK:2168271932,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Wiedza polityczna (zarys teoretyczny : podstawowe problem badawcze)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "103-116",
year = "1984",
}
97
@article{UEK:2168367158,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Reforma gospodarcza i ty",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "1",
pages = "12-15",
year = "1983",
}
98
@article{UEK:2168367160,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Jak wybierać dyrektora?",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "7-8",
pages = "6-9",
year = "1983",
}
99
@article{UEK:2168367152,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Reforma gospodarcza i co dalej",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "17-18",
pages = "26-29",
year = "1983",
}
100
@book{UEK:2168345894,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
101
@article{UEK:2168367156,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Praca jako proces społeczny",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "6",
pages = "5-8",
year = "1983",
}
102
@article{UEK:2168271974,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość polityczna i kultura polityczna : (podstawowe pojęcia i zarys problematyki badawczej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "121-139",
year = "1983",
}
103
@book{UEK:2168283703,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1983",
issn = "0209-1674",
}
104
@article{UEK:2168367154,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "System doskonalenia kadr kierowniczych w ZSRR",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "5",
pages = "9-12",
year = "1983",
}
105
@article{UEK:2168267136,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Kierunki zainteresowań społeczno-politycznych studentów uczelni ekonomicznych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "5-30",
year = "1982",
}
106
@article{UEK:2168367144,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Czy jesteście zadowoleni z pracy",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "3-4",
pages = "6",
year = "1982",
}
107
@article{UEK:2168367148,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Młodzi robotnicy a praca",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "3-4",
pages = "7",
year = "1982",
}
108
@article{UEK:2168367146,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Konflikty w zakładzie pracy",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "7-8",
pages = "6",
year = "1982",
}
109
@article{UEK:2168367150,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Jak oceniać pracowników",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "5-6",
pages = "6",
year = "1982",
}
110
@article{UEK:2168367136,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Rządowy raport o gospodarce narodowej : rządowy program wyjścia z kryzysu",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "21-22",
pages = "18",
year = "1981",
}
111
@article{UEK:2168367162,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Dlaczego powstają kliki",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "23-24",
pages = "7",
year = "1981",
}
112
@article{UEK:2168228470,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Dydaktyka przedmiotów społeczno-politycznych a wiedza i zainteresowania studentów uczelni ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "31-56",
year = "1981",
}
113
@article{UEK:2168332953,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Warunki efektywnego kierowania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "388-389",
year = "1981",
}
114
@article{UEK:2168367142,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Deficyt czasu pracy mistrza",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "9",
pages = "7",
year = "1981",
}
115
@article{UEK:2168367138,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Jak efektywnie kierować pracownikami",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "19-20",
pages = "7",
year = "1981",
}
116
@article{UEK:2168367140,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Od czego zależy wydajność pracy",
journal = "Doświadczony Mistrz : hutnictwo-odlewnictwo",
number = "19-20",
pages = "7",
year = "1981",
}
117
@misc{UEK:2168282483,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Konferencja naukowa nt. Roli przedmiotów ideologicznych w komunistycznym wychowaniu młodzieży studiującej",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 28, 4",
pages = "101-105",
year = "1980",
}
118
@book{UEK:2168289515,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1980",
}
119
@article{UEK:2168271996,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Badania wiedzy, zainteresowań i postaw społeczno-politycznych studentów Akademii Ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "121",
pages = "29-37",
year = "1980",
}
120
@inbook{UEK:2168255628,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przedmiot i podstawowe pojęcia nauk politycznych",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
121
@article{UEK:2168250624,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Postawy społeczno-polityczne : teoria i badania empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "111",
pages = "43-59",
year = "1978",
}
122
@book{UEK:2168289517,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Podstawy nauk politycznych : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1978",
}
123
@article{UEK:2168250282,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Postawy społeczno-polityczne młodzieży studiującej : (zarys problematyki badawczej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "96",
pages = "25-38",
year = "1978",
}
124
@book{UEK:2168327017,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
125
@book{UEK:2168289527,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Elementy teorii polityki : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1977",
}
126
@article{UEK:2168249468,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Kazimierz Urban",
title = "Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "68",
pages = "33-72",
year = "1975",
}
127
@book{UEK:2168345306,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Marek Skwirut",
title = "Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 1, Pojęcie i geneza partii politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
128
@inbook{UEK:2168254006,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Postawy społeczno-polityczne studentów : (zagadnienia wybrane)",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "35-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
129
@article{UEK:2168249970,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Marek Skwirut",
title = "Wiedza, zainteresowania i postawy społeczno-polityczne studentów WSE w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "57",
pages = "27-54",
year = "1973",
}
130
@article{UEK:2168359680,
author = "Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej",
journal = "Studia Nauk Politycznych",
number = "1(7)",
pages = "101-121",
year = "1972",
}
131
@unpublished{UEK:2168258686,
author = "Joanna Dzwończyk and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Uwarunkowania i przemiany świadomości ekonomicznej społeczeństwa polskiego w okresie transformacji ustrojowej w 1995 roku : (raport)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
132
@unpublished{UEK:2168267502,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
133
@unpublished{UEK:2168258890,
author = "Zbigniew Drąg and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Czynniki i kierunki przemian w świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych : (raport z I etapu badań panelowych). [Cz. 11], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID