Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
O zasadach prawa gospodarczego prywatnego
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999) , s. 56-68. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego
Nr:
2168218398
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Czesława Żuławska , Józef Frąckowiak , Bogusława Gnela , Jan Kryński , Jan Kufel , Andrzej Śmieja , Wojciech Siuda
Tytuł:
Wypowiedzi uczestników konferencji
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu1999. - nr 840, s. 69-83. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego
Nr:
2168321025
głos w dyskusji/wywiad
3

Tytuł:
Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny)
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 9 (1999) , s. 69-75
Nr:
2168363098
recenzja
4

Tytuł:
System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej : reforma administracyjna z 1998 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
14 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-011-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168339925
książka
5

Tytuł:
Zasady prawa gospodarczego prywatnego
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999
Opis fizyczny:
70, [2] s.; 21 cm
Seria:
(Problemy Legislacji)
ISBN:
83-7059-400-X
Tryb dostępu:
Nr:
2168339927
monografia
6

Autor:
Czesława Żuławska , Władysław Górski , Jan Kryński , Wojciech Siuda , Wojciech Wasiak , Jan Kufel , Bogusława Gnela , Krzysztof Szuma , Adam Chełmoński , Wojciech Łukowski , Jerzy Gospodarek , Krzysztof Wesołowski , Barbara Ćwierz-Matysiak , Jerzy Barański , Andrzej Śmieja
Tytuł:
Wypowiedzi uczestników konferencji
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu1999. - nr 840, s. 16-38. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego
Nr:
2168321023
głos w dyskusji/wywiad
7

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 4 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
220 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-013-5
Nr:
2168243572
skrypt
8

Tytuł:
Encyklopedia prawa dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Opis fizyczny:
236 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-68-2
Nr:
2168243600
monografia
9

Tytuł:
Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura) = The Legal Forms Employed in Management Processes (Representation - Full Authority - Proxy)
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 48-50. - Summ.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226104
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Gerard Bieniek , Helena Ciepła , Stanisław Dmowski , Jacel Gudowski , Krzysztof Kołakowski , Marek Sychowicz , Tadeusz Wiśniewski , Czesława Żuławska
Tytuł:
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2
Adres wydawniczy:
Warszawa: Gerard, 1997
Opis fizyczny:
643, [1] s.; 25 cm
ISBN:
83-219-0723-7
Nr:
2168346512
monografia
11

Tytuł:
Katedra Prawa
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 124-147
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255660
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji
Źródło:
Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki / red. Wojciech Pyzioł, Jerzy Rajski, Zbigniew Radwański, Mirosław Stec, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Ireneusz Weiss - Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 1996, s. 549-565
ISBN:
83-86813-19-9
Nr:
2168363542
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-74-2
Nr:
2168320323
skrypt
14

Tytuł:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Wydanie:
Wyd. 3
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-96-3
Nr:
2168245534
skrypt
15

Autor:
Gerard Bieniek , Helena Ciepła , Stanisław Dmowski , Jacel Gudowski , Krzysztof Kołakowski , Marek Sychowicz , Tadeusz Wiśniewski , Czesława Żuławska
Tytuł:
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1
Adres wydawniczy:
Warszawa: Gerard, 1996
Opis fizyczny:
516, [4] s.; 25 cm
ISBN:
83-219-0717-2
Nr:
2168346514
monografia
16

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 4
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-97-1
Nr:
2168245538
skrypt
17

Tytuł:
Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie
Źródło:
Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne / red. nauk. Marek Safjan - Warszawa: Oficyna Naukowa, 1995, s. 223-235
ISBN:
83-85505-47-4 ; 83-85505-17-2
Nr:
2168366162
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Zasady prawa gospodarczego prywatnego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1995
Opis fizyczny:
55 s.; 21 cm
Seria:
(Problemy Legislacji)
ISBN:
83-7059-212-0
Nr:
2168345102
monografia
19

Tytuł:
Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 7-8 (1994) , s. 101-108
Nr:
2168363102
polemika
20

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 3 zaktual. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
104 s.; 24 cm
Nr:
2168245536
skrypt
21

Tytuł:
Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju)
Źródło:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 238 (1994) , s. 173-186
Tryb dostępu:
Nr:
2168362838
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Wydanie:
Wyd. 2 zaktual.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168243586
skrypt
23

Tytuł:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Wydanie:
[Wyd. 1 dodr.]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320137
skrypt
24

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Wydanie:
Wyd. 2 zaktual.i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
223 s.; 24 cm
Nr:
2168320317
skrypt
25

Tytuł:
Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (1993) , s. 3-23
Nr:
2168356482
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 410, s. 5-6
Nr:
2168236158
varia
27

Tytuł:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168345932
skrypt
28

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Wydanie:
Wyd. 2. zm. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 s.; 24 cm
Nr:
2168320121
skrypt
29

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa
Wydanie:
Wyd. 2 zm.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
48 s.; 24 cm
Nr:
2168345830
skrypt
30

Tytuł:
Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.)
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 4 (1991) , s. 101-112
Nr:
2168363108
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320131
skrypt
32

Tytuł:
Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego
Źródło:
Przegląd Sądowy. - nr 4 (1991) , s. 12-26
Nr:
2168356480
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 2 (1991) , s. 3-12
Nr:
2168363104
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
165 s.; 24 cm
Nr:
2168320115
skrypt
35

Tytuł:
Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 8 (1989) , s. 24-34
Nr:
2168363096
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
174, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168320101
skrypt
37

Tytuł:
Lokomotywa czy hamulec
Źródło:
Prawo i Życie. - nr 34 (1988) , s. 4
Nr:
2168353022
artykuł nierecenzowany
38

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 279
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Nr:
2168242408
redakcja czasopisma/serii
39

Tytuł:
Sąd dla gospodarki
Źródło:
Prawo i Życie. - nr 51 (1988) , s. 3
Nr:
2168354714
polemika
40

Tytuł:
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
44 s.; 24 cm
Nr:
2168345828
skrypt
41

Autor:
Ewa Łętowska , Czesława Żuławska
Tytuł:
Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1986
Opis fizyczny:
220 s.; 21 cm
ISBN:
83-219-0307-X
Nr:
2168345832
monografia
42

Tytuł:
Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce
Źródło:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985) , s. 41-48
Nr:
2168282997
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 1 (1984) , s. 18-30
Nr:
2168363086
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984) , s. 15-21
Nr:
2168254426
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Cena a jakość sprzedawanego towaru = The Price and the Quality of the Sold Good
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 199 (1984) , s. 31-42. - Summ., rez.
Nr:
2168242348
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Dwa spojrzenia na problem jakości towarów = Two Outlooks on the Problem of Commodities' Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984) , s. 157-171. - Rez., summ.
Nr:
2168254838
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej)
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 121-132
Nr:
2168221520
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej = Some Legislative Aspects of Agreemets under Economic Reform Conditions
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 5 (1983) , s. 134-137
Nr:
2168356916
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej)
Źródło:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 306-326
Nr:
2168273058
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Uwagi o prawnej problematyce jakości
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 119-123
Nr:
2168255072
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne
Źródło:
Problemy ochrony konsumenta / red. Remigiusz Krzyżewski - Warszawa: Wydawnictwo "Warta", 1980, s. 246-259
ISBN:
83-225-0063-7
Nr:
2168327015
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 10 (1980) , s. 40-50
Nr:
2168364436
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 115
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Nr:
2168250920
redakcja czasopisma/serii
54

Tytuł:
Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu = Information Giving Marking of Goods Offered for Purchase
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979) , s. 57-71. - Summ., rez.
Nr:
2168251026
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji)
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 1 (1979) , s. 31-44
Nr:
2168363084
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Świadczenie : jego przedmiot i jakość = Prestation : Its Subject and Quality
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271702
varia
57

Tytuł:
Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 1 (1977) , s. 51-61
Nr:
2168363082
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców
Adres wydawniczy:
Warszawa: ZW CZSR, 1977
Opis fizyczny:
198 s.; 24 cm
Seria:
(Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego ; 29)
Nr:
2168345730
monografia
59

Tytuł:
Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku = The Producer's Guarantee for Sales of Durable Consumer Goods
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975) , s. 43-52
Nr:
2168259850
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Prawne problemy jakości
Adres wydawniczy:
Kraków: TNOiK, 1975
Opis fizyczny:
87 s.; 21 cm
Nr:
2168345818
książka
61

Tytuł:
Gwarancja jakości : studium prawne = The Guaranty of Quality - a Legal Study
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 25)
Uwagi:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168288745
monografia
62

Tytuł:
Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym = The Legal Aspects of the Quality of Goods
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1972) , s. 86-99
Nr:
2168224734
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa) = Protection of Public Economic Welfare in the Socialized Turnoever (Some Remarks on the Margin of Law Regulations and Jurisdiction)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 9 (1970) , s. 149-164. - Summ., rez.
Nr:
2168265930
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego
Źródło:
Państwo i Prawo. - z. 8-9 (1969) , s. 257-267
Nr:
2168363078
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego1962. - R. 15, nr 7 (169), s. 237-238
Nr:
2168356902
varia
66

Tytuł:
Jeszcze o odpowiedzialności za wady
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 10 (160) (1961) , s. 346-347
Nr:
2168356920
polemika
67

Tytuł:
Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 13, nr 8 (146) (1960) , s. 255-259
Nr:
2168356922
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów
Źródło:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 12, nr 6 (132) (1959) , s. 196-198
Nr:
2168356928
artykuł w czasopiśmie
1
O zasadach prawa gospodarczego prywatnego / Czesława ŻUŁAWSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999), s. 56-68. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego. - ISSN 0324-8445
2
Wypowiedzi uczestników konferencji / Czesława ŻUŁAWSKA, Józef Frąckowiak, Bogusława GNELA, Jan Kryński, Jan Kufel, Andrzej Śmieja, Wojciech Siuda // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999), s. 69-83. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego. - ISSN 0324-8445
3
Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny) / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 9 (1999), s. 69-75. - ISSN 0031-0980
4
System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej : reforma administracyjna z 1998 r. / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 14 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-011-9
5
Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1999. - 70, [2] s. ; 21 cm. - (Problemy Legislacji). - ISBN 83-7059-400-X
6
Wypowiedzi uczestników konferencji / Czesława ŻUŁAWSKA, Władysław Górski, Jan Kryński, Wojciech Siuda, Wojciech Wasiak, Jan Kufel, Bogusława GNELA, Krzysztof Szuma, Adam Chełmoński, Wojciech Łukowski, Jerzy Gospodarek, Krzysztof Wesołowski, Barbara Ćwierz-Matysiak, Jerzy Barański, Andrzej Śmieja // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 840 (1999), s. 16-38. - Tytuł numeru: Zasady prawa gospodarczego. - ISSN 0324-8445
7
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4 zaktual. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 220 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-013-5
8
Encyklopedia prawa dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 236 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-68-2
9
Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura) = The Legal Forms Employed in Management Processes (Representation - Full Authority - Proxy) / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 48-50. - Summ. - ISBN 83-87239-71-2
10
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2 / Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa : Gerard, 1997. - 643, [1] s. ; 25 cm. - ISBN 83-219-0723-7
11
Katedra Prawa / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 124-147. - ISBN 83-87239-38-0
12
Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki / red. Wojciech Pyzioł, Jerzy Rajski, Zbigniew Radwański, Mirosław Stec, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja, Ireneusz Weiss. - Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych, 1996. - S. 549-565. - ISBN 83-86813-19-9
13
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 223 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-74-2
14
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 165 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-96-3
15
Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1 / Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski, Krzysztof Kołakowski, Marek Sychowicz, Tadeusz Wiśniewski, Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa : Gerard, 1996. - 516, [4] s. ; 25 cm. - ISBN 83-219-0717-2
16
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 4. - Kraków: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 1996. - 104 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-97-1
17
Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne / red. nauk. Marek Safjan. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 1995. - S. 223-235. - ISBN 83-85505-47-4 ; 83-85505-17-2
18
Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 1995. - 55 s. ; 21 cm. - (Problemy Legislacji). - ISBN 83-7059-212-0
19
Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny? / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 7-8 (1994), s. 101-108. - ISSN 0031-0980
20
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 104 s. ; 24 cm
21
Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju) / Czesława ŻUŁAWSKA // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 238 (1994), s. 173-186. - ISSN 0524-4544
22
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 165 s. ; 24 cm
23
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - [Wyd. 1 dodr.]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 165 s. ; 24 cm
24
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Lucyna JACHIMOWSKA-JASKÓLSKA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zaktual.i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 223 s. ; 24 cm
25
Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (1993), s. 3-23. - ISSN 0867-7255
26
Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993), s. 5-6. - ISSN 0208-7944
27
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 1 (dodr.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 165 s. ; 24 cm
28
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2. zm. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 s. ; 24 cm
29
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa / Czesława ŻUŁAWSKA. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 48 s. ; 24 cm
30
Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.) / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 4 (1991), s. 101-112. - ISSN 0031-0980
31
Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 165 s. ; 24 cm
32
Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Sądowy. - nr 4 (1991), s. 12-26. - ISSN 0867-7255
33
Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 2 (1991), s. 3-12. - ISSN 0031-0980
34
Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 165 s. ; 24 cm
35
Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 8 (1989), s. 24-34. - ISSN 0031-0980
36
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Czesława ŻUŁAWSKA ; red. Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 174, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
37
Lokomotywa czy hamulec / Czesława ŻUŁAWSKA // Prawo i Życie. - nr 34 (1988), s. 4. - ISSN 0551-9101
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 279. - ISSN 0208-7944
39
Sąd dla gospodarki / Czesława ŻUŁAWSKA // Prawo i Życie. - nr 51 (1988), s. 3
40
Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 44 s. ; 24 cm
41
Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich / Ewa Łętowska, Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1986. - 220 s. ; 21 cm. - ISBN 83-219-0307-X
42
Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce / Czesława ŻUŁAWSKA // Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 19, nr 3 (75) (1985), s. 41-48. - ISSN 0138-0419
43
Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 1 (1984), s. 18-30. - ISSN 0031-0980
44
Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej / Czesława ŻUŁAWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1984), s. 15-21. - ISSN 0438-5403
45
Cena a jakość sprzedawanego towaru = The Price and the Quality of the Sold Good / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 199 (1984), s. 31-42. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Dwa spojrzenia na problem jakości towarów = Two Outlooks on the Problem of Commodities' Quality / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984), s. 157-171. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej) / Czesława ŻUŁAWSKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 121-132. - ISSN 0079-578X
48
Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej = Some Legislative Aspects of Agreemets under Economic Reform Conditions / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 5 (1983), s. 134-137. - ISSN 0137-5490
49
Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej) / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 306-326
50
Uwagi o prawnej problematyce jakości / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 119-123
51
Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne / Czesława ŻUŁAWSKA // W: Problemy ochrony konsumenta / red. Remigiusz Krzyżewski. - Warszawa: Wydawnictwo "Warta", 1980. - S. 246-259. - ISBN 83-225-0063-7
52
Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 10 (1980), s. 40-50. - ISSN 0031-0980
53
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 115. - ISSN 0208-7944
54
Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu = Information Giving Marking of Goods Offered for Purchase / Czesława ŻUŁAWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 115 (1979), s. 57-71. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
55
Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji) / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 1 (1979), s. 31-44. - ISSN 0031-0980
56
Świadczenie : jego przedmiot i jakość = Prestation : Its Subject and Quality / Czesława ŻUŁAWSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
57
Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 1 (1977), s. 51-61. - ISSN 0031-0980
58
Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców / Czesława ŻUŁAWSKA. - Warszawa: ZW CZSR, 1977. - 198 s. ; 24 cm. - (Studia, Materiały i Przyczynki / Spółdzielczy Instytut Badawczy, ISSN 0137-1614 ; 29)
59
Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku = The Producer's Guarantee for Sales of Durable Consumer Goods / Czesława ŻUŁAWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1975), s. 43-52. - ISSN 0438-5403
60
Prawne problemy jakości / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: TNOiK, 1975. - 87 s. ; 21 cm
61
Gwarancja jakości : studium prawne = The Guaranty of Quality - a Legal Study / Czesława ŻUŁAWSKA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 25)
62
Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym = The Legal Aspects of the Quality of Goods / Czesława ŻUŁAWSKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 3 (1972), s. 86-99. - ISSN 0079-578X
63
Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa) = Protection of Public Economic Welfare in the Socialized Turnoever (Some Remarks on the Margin of Law Regulations and Jurisdiction) / Czesława ŻUŁAWSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 149-164. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
64
Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego / Czesława ŻUŁAWSKA // Państwo i Prawo. - z. 8-9 (1969), s. 257-267. - ISSN 0031-0980
65
Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 15, nr 7 (169) (1962), s. 237-238. - ISSN 0137-5490
66
Jeszcze o odpowiedzialności za wady / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 36, nr 10 (160) (1961), s. 346-347. - ISSN 0137-5490
67
Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 13, nr 8 (146) (1960), s. 255-259. - ISSN 0137-5490
68
Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów / Czesława ŻUŁAWSKA // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. - R. 12, nr 6 (132) (1959), s. 196-198. - ISSN 0137-5490
1
Żuławska C., (1999), O zasadach prawa gospodarczego prywatnego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 840, s. 56-68.
2
Żuławska C., Frąckowiak J., Gnela B., Kryński J., Kufel J., Śmieja A., Siuda W., (1999), Wypowiedzi uczestników konferencji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 840, s. 69-83.
3
Żuławska C., (1999), Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny), "Państwo i Prawo", z. 9, s. 69-75.
4
Żuławska C., (1999), System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej: reforma administracyjna z 1998 r., Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 14 s.
5
Żuławska C., (1999), Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Wyd. 2 zm.Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 70, [2] s.
6
Żuławska C., Górski W., Kryński J., Siuda W., Wasiak W., Kufel J., Gnela B., Szuma K., Chełmoński A., Łukowski W., Gospodarek J., Wesołowski K., Ćwierz-Matysiak B., Barański J., Śmieja A., (1999), Wypowiedzi uczestników konferencji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 840, s. 16-38.
7
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1999), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 4 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 220 s.
8
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1998), Encyklopedia prawa dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 236 s.
9
Żuławska C., (1998), Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura). [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 48-50.
10
Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., (1997), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2, Warszawa : Gerard, 643, [1] s.
11
Żuławska C., (1997), Katedra Prawa. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 124-147.
12
Żuławska C., (1996), Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji. [W:] Pyzioł W., Rajski J., Radwański Z., Stec M., Szumański A., Szwaja J., Weiss I. (red.), Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, s. 549-565.
13
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 223 s.
14
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 3Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165 s.
15
Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., (1996), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1, Warszawa : Gerard, 516, [4] s.
16
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1996), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 4Kraków : Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, 104 s.
17
Żuławska C., (1995), Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie. [W:] Safjan M. (red.), Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze, T. 2, Prawo cywilne, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 223-235.
18
Żuławska C., (1995), Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 55 s.
19
Żuławska C., (1994), Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?, "Państwo i Prawo", z. 7-8, s. 101-108.
20
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 3 zaktual. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
21
Żuławska C., (1994), Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju), "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 238, s. 173-186.
22
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1994), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 2 zaktual.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 165 s.
23
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1993), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, [Wyd. 1 dodr.]Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
24
Gnela B., Jachimowska-Jaskólska L., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1993), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Wyd. 2 zaktual.i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 223 s.
25
Żuławska C., (1993), Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena, "Przegląd Sądowy", nr 7-8, s. 3-23.
26
Żuławska C., (1993), Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 410, s. 5-6.
27
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Wyd. 1 (dodr.)Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
28
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1992), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Wyd. 2. zm. i uzup. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
29
Żuławska C., (1991), Podstawowe zagadnienia prawne: skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 s.
30
Żuławska C., (1991), Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.), "Państwo i Prawo", z. 4, s. 101-112.
31
Gnela B., Koczanowski J., Żuławska C., (1991), Elementy prawa: prawo administracyjne, karne i ochrona prawna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
32
Żuławska C., (1991), Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego, "Przegląd Sądowy", nr 4, s. 12-26.
33
Żuławska C., (1991), Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji, "Państwo i Prawo", z. 2, s. 3-12.
34
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1989), Elementy prawa: prawo państwowe i cywilne, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
35
Żuławska C., (1989), Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny, "Państwo i Prawo", z. 8, s. 24-34.
36
Gnela B., Koczanowski J., Żabiński Z., Żuławska C., (1988), Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów, Żuławska C. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
37
Żuławska C., (1988), Lokomotywa czy hamulec, "Prawo i Życie", nr 34, s. 4.
38
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 279. - . - 0208-7944
39
Żuławska C., (1988), Sąd dla gospodarki, "Prawo i Życie", nr 51, s. 3.
40
Żuławska C., (1986), Podstawowe zagadnienia prawne: skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
41
Łętowska E., Żuławska C., (1986), Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich, Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 220 s.
42
Żuławska C., (1985), Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy", R. 19, nr 3 (75), s. 41-48.
43
Żuławska C., (1984), Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji, "Państwo i Prawo", z. 1, s. 18-30.
44
Żuławska C., (1984), Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 15-21.
45
Żuławska C., (1984), Cena a jakość sprzedawanego towaru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 199, s. 31-42.
46
Żuławska C., (1984), Dwa spojrzenia na problem jakości towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 157-171.
47
Żuławska C., (1983), Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej), "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 121-132.
48
Żuławska C., (1983), Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 36, nr 5, s. 134-137.
49
Żuławska C., (1982), Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej). [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 306-326.
50
Żuławska C., (1981), Uwagi o prawnej problematyce jakości. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 119-123.
51
Żuławska C., (1980), Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne. [W:] Krzyżewski R. (red.), Problemy ochrony konsumenta, Warszawa : Wydawnictwo "Warta", s. 246-259.
52
Żuławska C., (1980), Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta, "Państwo i Prawo", z. 10, s. 40-50.
53
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesława ŻUŁAWSKA] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 115. - . - 0208-7944
54
Żuławska C., (1979), Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 115, s. 57-71.
55
Żuławska C., (1979), Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji), "Państwo i Prawo", z. 1, s. 31-44.
56
Żuławska C., (1979), Świadczenie : jego przedmiot i jakość, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 88-89.
57
Żuławska C., (1977), Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego, "Państwo i Prawo", z. 1, s. 51-61.
58
Żuławska C., (1977), Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców, (Studia, Materiały i Przyczynki Spółdzielczego Instytutu Badawczego, 29), Warszawa : ZW CZSR, 198 s.
59
Żuławska C., (1975), Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 43-52.
60
Żuławska C., (1975), Prawne problemy jakości, Kraków : TNOiK, 87 s.
61
Żuławska C., (1973), Gwarancja jakości: studium prawne, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 302 s.
62
Żuławska C., (1972), Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 86-99.
63
Żuławska C., (1970), Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 149-164.
64
Żuławska C., (1969), Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego, "Państwo i Prawo", z. 8-9, s. 257-267.
65
Żuławska C., (1962), Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 15, nr 7 (169), s. 237-238.
66
Żuławska C., (1961), Jeszcze o odpowiedzialności za wady, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 36, nr 10 (160), s. 346-347.
67
Żuławska C., (1960), Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 13, nr 8 (146), s. 255-259.
68
Żuławska C., (1959), Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", R. 12, nr 6 (132), s. 196-198.
1
@article{UEK:2168218398,
author = "Czesława Żuławska",
title = "O zasadach prawa gospodarczego prywatnego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "840",
pages = "56-68",
adress = "",
year = "1999",
}
2
@misc{UEK:2168321025,
author = "Czesława Żuławska and Józef Frąckowiak and Bogusława Gnela and Jan Kryński and Jan Kufel and Andrzej Śmieja and Wojciech Siuda",
title = "Wypowiedzi uczestników konferencji",
booktitle = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "840",
pages = "69-83",
adress = "",
year = "1999",
}
3
@article{UEK:2168363098,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Rozwój polskiego prawa konsumenckiego w ramach implementacji (artykuł recenzyjny)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 9",
pages = "69-75",
year = "1999",
}
4
@book{UEK:2168339925,
author = "Czesława Żuławska",
title = "System terytorialnych wspólnot samorządowych i rządowej administracji publicznej : reforma administracyjna z 1998 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
url = {},
isbn = "83-7252-011-9",
}
5
@book{UEK:2168339927,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Zasady prawa gospodarczego prywatnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe",
year = "1999",
url = {},
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "83-7059-400-X",
}
6
@misc{UEK:2168321023,
author = "Czesława Żuławska and Władysław Górski and Jan Kryński and Wojciech Siuda and Wojciech Wasiak and Jan Kufel and Bogusława Gnela and Krzysztof Szuma and Adam Chełmoński and Wojciech Łukowski and Jerzy Gospodarek and Krzysztof Wesołowski and Barbara Ćwierz-Matysiak and Jerzy Barański and Andrzej Śmieja",
title = "Wypowiedzi uczestników konferencji",
booktitle = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "840",
pages = "16-38",
adress = "",
year = "1999",
}
7
@book{UEK:2168243572,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 zaktual.",
isbn = "83-7252-013-5",
}
8
@book{UEK:2168243600,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Encyklopedia prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-68-2",
}
9
@inbook{UEK:2168226104,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Formy prawne wykorzystywane w procesach zarządzania (reprezentacja - pełnomocnictwo - prokura)",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "48-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
10
@book{UEK:2168346512,
author = "Gerard Bieniek and Helena Ciepła and Stanisław Dmowski and Jacel Gudowski and Krzysztof Kołakowski and Marek Sychowicz and Tadeusz Wiśniewski and Czesława Żuławska",
title = "Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 2",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gerard",
year = "1997",
isbn = "83-219-0723-7",
}
11
@inbook{UEK:2168255660,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Katedra Prawa",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "124-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
12
@inbook{UEK:2168363542,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja bankowa : uwagi o funkcji i konstrukcji",
booktitle = "Studia z prawa gospodarczego i handlowego : księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki",
pages = "549-565",
adress = "Kraków",
publisher = "Dom Wydawnictw Naukowych",
year = "1996",
isbn = "83-86813-19-9",
}
13
@book{UEK:2168320323,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-74-2",
}
14
@book{UEK:2168245534,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-86439-96-3",
}
15
@book{UEK:2168346514,
author = "Gerard Bieniek and Helena Ciepła and Stanisław Dmowski and Jacel Gudowski and Krzysztof Kołakowski and Marek Sychowicz and Tadeusz Wiśniewski and Czesława Żuławska",
title = "Komentarz do kodeksu cywilnego. Ks. 3, Zobowiązania. T. 1",
adress = "Warszawa",
publisher = "Gerard",
year = "1996",
isbn = "83-219-0717-2",
}
16
@book{UEK:2168245538,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-97-1",
}
17
@inbook{UEK:2168366162,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Rezolucja nr (76)47 w sprawie klauzul niedozwolonych w umowach sprzedaży towarów i świadczenia usług oraz odpowiednich metod kontroli oraz Rekomendacja nr R (81)2 w sprawie ochrony prawnej interesów wspólnych konsumentów przez organizacje konsumenckie a prawo polskie",
booktitle = "Standardy prawne Rady Europy : teksty i komentarze. T. 2, Prawo cywilne",
pages = "223-235",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Naukowa",
year = "1995",
isbn = "83-85505-47-4 ; 83-85505-17-2",
}
18
@book{UEK:2168345102,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Zasady prawa gospodarczego prywatnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-7059-212-0",
}
19
@article{UEK:2168363102,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Czy rzeczywiście negatywny spór kompetencyjny?",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 7-8",
pages = "101-108",
year = "1994",
}
20
@book{UEK:2168245536,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3 zaktual. i uzup.",
}
21
@article{UEK:2168362838,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Wokół zasady wolności umów (art. 3531 k.c. i wykładnia zwyczaju)",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
number = "t. 238",
pages = "173-186",
year = "1994",
url = {},
}
22
@book{UEK:2168243586,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zaktual.",
}
23
@book{UEK:2168320137,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "[Wyd. 1 dodr.]",
}
24
@book{UEK:2168320317,
author = "Bogusława Gnela and Lucyna Jachimowska-Jaskólska and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zaktual.i uzup.",
}
25
@article{UEK:2168356482,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Aporty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością : przedmiot i wycena",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "7-8",
pages = "3-23",
year = "1993",
}
26
@misc{UEK:2168236158,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Żabińskim",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "410",
pages = "5-6",
year = "1993",
}
27
@book{UEK:2168345932,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 1 (dodr.)",
}
28
@book{UEK:2168320121,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
edition = "Wyd. 2. zm. i uzup. ",
}
29
@book{UEK:2168345830,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
30
@article{UEK:2168363108,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Glosa do orzeczenia TK z 4 XII 1990, K. 12/90 (niepub.)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 4",
pages = "101-112",
year = "1991",
}
31
@book{UEK:2168320131,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo administracyjne, karne i ochrona prawna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
32
@article{UEK:2168356480,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Źródła prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem normotwórstwa bankowego",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "4",
pages = "12-26",
year = "1991",
}
33
@article{UEK:2168363104,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Niektóre prawne i ekonomiczne aspekty prywatyzacji",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 2",
pages = "3-12",
year = "1991",
}
34
@book{UEK:2168320115,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Elementy prawa : prawo państwowe i cywilne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
35
@article{UEK:2168363096,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Prawo do własności - problem nie tylko konstytucyjnoprawny",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8",
pages = "24-34",
year = "1989",
}
36
@book{UEK:2168320101,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Zbigniew Żabiński and Czesława Żuławska",
title = "Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
37
@article{UEK:2168353022,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Lokomotywa czy hamulec",
journal = "Prawo i Życie",
number = "34",
pages = "4",
year = "1988",
}
38
@misc{UEK:2168242408,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
39
@article{UEK:2168354714,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Sąd dla gospodarki",
journal = "Prawo i Życie",
number = "51",
pages = "3",
year = "1988",
}
40
@book{UEK:2168345828,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Podstawowe zagadnienia prawne : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
41
@book{UEK:2168345832,
author = "Ewa Łętowska and Czesława Żuławska",
title = "Komentarz do ogólnych warunków umów konsumenckich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze",
year = "1986",
isbn = "83-219-0307-X",
}
42
@article{UEK:2168282997,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona konsumenta w reformowanej gospodarce",
journal = "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy",
number = "R. 19, 3 (75)",
pages = "41-48",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168363086,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Nowe przepisy o sprzedaży detalicznej i gwarancji",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 1",
pages = "18-30",
year = "1984",
}
44
@article{UEK:2168254426,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Nowa regulacja prawna sprzedaży detalicznej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4-5",
pages = "15-21",
year = "1984",
}
45
@article{UEK:2168242348,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Cena a jakość sprzedawanego towaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "199",
pages = "31-42",
year = "1984",
}
46
@article{UEK:2168254838,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Dwa spojrzenia na problem jakości towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "157-171",
year = "1984",
}
47
@article{UEK:2168221520,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Mechanizmy prawne i ich skuteczność (w aspekcie reformy gospodarczej)",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "121-132",
year = "1983",
}
48
@article{UEK:2168356916,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Niektóre aspekty legislacyjne umów w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 36, 5",
pages = "134-137",
year = "1983",
}
49
@inbook{UEK:2168273058,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Mechanizmy prawne i zagadnienie ich skuteczności : (aspekty prawne reformy gospodarczej)",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "306-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
50
@inbook{UEK:2168255072,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Uwagi o prawnej problematyce jakości",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "119-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
51
@inbook{UEK:2168327015,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja jakości towaru i jej funkcje ochronne",
booktitle = "Problemy ochrony konsumenta",
pages = "246-259",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Warta",
year = "1980",
isbn = "83-225-0063-7",
}
52
@article{UEK:2168364436,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Uwagi o sytuacji prawnej konsumenta",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 10",
pages = "40-50",
year = "1980",
}
53
@misc{UEK:2168250920,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
54
@article{UEK:2168251026,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Informacyjne oznaczanie towarów znajdujących się w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "115",
pages = "57-71",
year = "1979",
}
55
@article{UEK:2168363084,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Jakość świadczenia rzeczowego w świetle przepisów prawnych i orzecznictwa (kierunki ewolucji)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 1",
pages = "31-44",
year = "1979",
}
56
@misc{UEK:2168271702,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Świadczenie : jego przedmiot i jakość",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "88-89",
year = "1979",
}
57
@article{UEK:2168363082,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 1",
pages = "51-61",
year = "1977",
}
58
@book{UEK:2168345730,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona interesów prawnych konsumenta w działalności spółdzielczości spożywców",
adress = "Warszawa",
publisher = "ZW CZSR",
year = "1977",
issn = "0137-1614",
}
59
@article{UEK:2168259850,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja producenta przy sprzedaży artykułów trwałego użytku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "43-52",
year = "1975",
}
60
@book{UEK:2168345818,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Prawne problemy jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1975",
}
61
@book{UEK:2168288745,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Gwarancja jakości : studium prawne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
issn = "",
}
62
@article{UEK:2168224734,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Problematyka jakości towarów w aspekcie prawnym",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "86-99",
year = "1972",
}
63
@article{UEK:2168265930,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Ochrona ogólnospołecznego interesu gospodarczego w obrocie uspołecznionym (uwagi na tle przepisów prawnych i orzecznictwa)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 9",
pages = "149-164",
year = "1970",
}
64
@article{UEK:2168363078,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Klauzule generalne kodeksu cywilnego a rola arbitrażu gospodarczego",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 8-9",
pages = "257-267",
year = "1969",
}
65
@misc{UEK:2168356902,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Narada w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wykonawczego za usterki budowlane",
booktitle = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 15, 7 (169)",
pages = "237-238",
year = "1962",
}
66
@article{UEK:2168356920,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Jeszcze o odpowiedzialności za wady",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 36, 10 (160)",
pages = "346-347",
year = "1961",
}
67
@article{UEK:2168356922,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Niektóre zagadnienia z zakresu gwarancji",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 13, 8 (146)",
pages = "255-259",
year = "1960",
}
68
@article{UEK:2168356928,
author = "Czesława Żuławska",
title = "Parę uwag i wątpliwości w przedmiocie zawierania umów",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "R. 12, 6 (132)",
pages = "196-198",
year = "1959",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID