Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Państwo i Społeczeństwo. - nr 2(10) (2007) , s. 167-182 - Bibliogr.
Nr:
2165726081
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2004
Opis fizyczny:
172, [2] s.: wykr.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-432-1
Nr:
2168220934
monografia
3

Tytuł:
Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 22-38 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258894
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
100, [2] s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-231-6
Nr:
2168220936
monografia
5

Tytuł:
Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej = Management Errors as Factors Impacting on Unethical Behaviour in Business Operations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 111-120. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168221000
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm
Źródło:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 37-44
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221480
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami
Źródło:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 147-165 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166291770
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Dylematy i błędy w działalności kierowniczej = Dilemmas and Errors in Managerial Activity
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 182-190 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226439
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
9

Autor:
Mariusz Strojny
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 8 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/373
Nr:
2168308281
doktorat
10

Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian = Informational Issues Facing the Manager in the Transition Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 13-28. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227210
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
374, [16] k.: il., załącznik; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/590
Nr:
2168276457
doktorat
12

Tytuł:
Globalizacja zarządzania : (uwarunkowania - proces - tendencje) = The Globalisation of Management (Conditions - Processes - Trends)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234802
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Informacja jako czynnik rozwoju organizacji = Information as a Factor of Organization's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000) , s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238714
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju organizacji = Conditions for the Development of Organisations
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 46-47. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226102
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Tytuł:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
252, 9 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/725
Nr:
2168312421
doktorat
16

Tytuł:
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej = Informative Factors of Manager's Work in the Transformation Process of Polish Economy
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 104-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239424
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą = Systems of Information and Its Impact on Company's Management Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234282
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KPOiZ/02
Sygnatura:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
88/SZSZ/2/97/S
Sygnatura:
NP-483/Magazyn
Nr:
2168328983
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
[27] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-301/Magazyn
Nr:
2168329769
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
51 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
112/SZSZ/1/96/S
Sygnatura:
NP-503/Magazyn
Nr:
2168328955
naukowo-badawcze
1
Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Stanisław Galata // Państwo i Społeczeństwo : czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - nr 2(10) (2007), s. 167-182. - Bibliogr. - ISSN 1643-8299
2
Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka / Stanisław GALATA. - Warszawa : Difin, 2004. - 172, [2] s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-432-1
3
Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami / Stanisław GALATA // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 22-38. - Bibliogr.
4
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Stanisław GALATA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2004. - 100, [2] s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-231-6
5
Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej = Management Errors as Factors Impacting on Unethical Behaviour in Business Operations / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 111-120. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/55326654. - ISSN 0208-7944
6
Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm / Stanisław GALATA, Halina SMUTEK // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 37-44. - ISBN 83-7252-175-1
7
Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami / Stanisław GALATA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 147-165. - Bibliogr. - ISBN 83-916758-5-8
8
Dylematy i błędy w działalności kierowniczej = Dilemmas and Errors in Managerial Activity / Stanisław GALATA // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 182-190. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
9
Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa / Strojny Mariusz ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2002. - 209 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 8 k. - Bibliogr.
10
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian = Informational Issues Facing the Manager in the Transition Period / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14087. - ISSN 0208-7944
11
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2001. - 374, [16] k. : il., załącznik ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
12
Globalizacja zarządzania (uwarunkowania - proces - tendencje) = The Globalisation of Management (Conditions - Processes - Trends) / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9933. - ISSN 0208-7944
13
Informacja jako czynnik rozwoju organizacji = Information as a Factor of Organization's Development / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000), s. 31-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Uwarunkowania rozwoju organizacji = Conditions for the Development of Organisations / Stanisław GALATA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 46-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
15
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm / Halina SMUTEK ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 1998. - 252, 9 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
16
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management / Stanisław GALATA, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej = Informative Factors of Manager's Work in the Transformation Process of Polish Economy / Stanisław GALATA // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 104-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-6-0
18
Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą = Systems of Information and Its Impact on Company's Management Strategy / Stanisław GALATA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 444 (1994), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie / Stanisław GALATA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu / Stanisław GALATA, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1997]. - [27] k. : il. ; 30 cm
25
Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy / Stanisław GALATA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Walas-Trębacz J., Galata S., (2007), Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie, "Państwo i Społeczeństwo", nr 2(10), s. 167-182.
2
Galata S., (2004), Strategiczne zarządzanie organizacjami: wiedza, intuicja, strategie, etyka, Warszawa : Difin, 172, [2] s.
3
Galata S., (2004), Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 22-38.
4
Galata S., (2004), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 100, [2] s.
5
Galata S., (2003), Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 111-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/55326654
6
Galata S., Smutek H., (2003), Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 37-44.
7
Galata S., (2002), Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 147-165.
8
Galata S., (2002), Dylematy i błędy w działalności kierowniczej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 182-190.
9
Strojny M., (2002), Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, Prom. Galata S., Kraków : , 209 k.
10
Galata S., (2002), Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 13-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/14087
11
Fudaliński J., (2001), Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Galata S., Kraków : , 374, [16] k.
12
Galata S., (2001), Globalizacja zarządzania (uwarunkowania - proces - tendencje), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 7-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/9933
13
Galata S., (2000), Informacja jako czynnik rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 31-39.
14
Galata S., (1998), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 46-47.
15
Smutek H., (1998), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm, Prom. Galata S., Kraków : , 252, 9 k.
16
Galata S., Fudaliński J., (1997), Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 23-36.
17
Galata S., (1997), Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 104-108.
18
Galata S., (1994), Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, s. 21-30.
19
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
20
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
21
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
22
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
23
Galata S., (1998), Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
24
Galata S., Markiewicz P., Smutek H., (1997), Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [27] k.
25
Galata S., (1996), Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
1
@article{artUEK:2165726081,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Stanisław Galata",
title = "Ocena efektywności kadry kierowniczej w przedsiębiorstwie",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "2(10)",
pages = "167-182",
year = "2007",
}
2
@book{monUEK:2168220934,
author = "Stanisław Galata",
title = "Strategiczne zarządzanie organizacjami : wiedza, intuicja, strategie, etyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-432-1",
}
3
@unpublished{fnpUEK:2168258894,
author = "Stanisław Galata",
title = "Wiedza, informacja i intuicja w zarządzaniu organizacjami",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "22-38",
year = "2004",
}
4
@book{monUEK:2168220936,
author = "Stanisław Galata",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-231-6",
}
5
@article{artUEK:2168221000,
author = "Stanisław Galata",
title = "Błędy w zarządzaniu jako czynniki wpływające na nieetyczne zachowanie się w działalności gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "111-120",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/55326654},
}
6
@inbook{fmUEK:2168221480,
author = "Stanisław Galata and Halina Smutek",
title = "Czynniki kształtujące efektywność wybranych obszarów działalności małych i średnich firm",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "37-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
7
@inbook{mkaUEK:2166291770,
author = "Stanisław Galata",
title = "Uwarunkowania systemów zarządzania organizacjami",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "147-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
8
@inbook{mkaUEK:2168226439,
author = "Stanisław Galata",
title = "Dylematy i błędy w działalności kierowniczej",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "182-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
9
@unpublished{drUEK:2168308281,
author = "Mariusz Strojny",
title = "Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
10
@article{artUEK:2168227210,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w okresie przemian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "13-28",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14087},
}
11
@unpublished{drUEK:2168276457,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
12
@article{artUEK:2168234802,
author = "Stanisław Galata",
title = "Globalizacja zarządzania : (uwarunkowania - proces - tendencje)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "7-19",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9933},
}
13
@article{artUEK:2168238714,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacja jako czynnik rozwoju organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "31-39",
year = "2000",
}
14
@inbook{fmUEK:2168226102,
author = "Stanisław Galata",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "46-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
15
@unpublished{drUEK:2168312421,
author = "Halina Smutek",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego przedsiębiorcy na funkcjonowanie małych i średnich firm",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
16
@article{artUEK:2168237766,
author = "Stanisław Galata and Janusz Fudaliński",
title = "Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "23-36",
year = "1997",
}
17
@inbook{mkaUEK:2168239424,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "104-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
18
@article{artUEK:2168234282,
author = "Stanisław Galata",
title = "Informacyjne uwarunkowania strategii zarządzania firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "444",
pages = "21-30",
year = "1994",
}
19
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
20
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
21
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
22
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
23
@unpublished{UEK:2168328983,
author = "Stanisław Galata",
title = "Zasoby niematerialne organizacji i ich wpływ na jej funkcjonowanie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
24
@unpublished{UEK:2168329769,
author = "Stanisław Galata and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Wpływ potencjału kwalifikacyjnego menedżera na sprawność zespołu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
25
@unpublished{UEK:2168328955,
author = "Stanisław Galata",
title = "Kompetencje strategiczne menedżera w realizacji strategii małej i średniej firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}