Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Główne determinanty kosztów pracy = Principal Determinants of the Labour Costs
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 213-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165641875
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005
Źródło:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007, s. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-16-5
Nr:
2166713334
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych = The Dylemmas of Farm Enterprise Budgeting
Źródło:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 801-808. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281723
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 139-146. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes
Źródło:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 104-118. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 5)
ISBN:
83-89473-66-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168237138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Główne determinanty kosztów pracy = Principal Determinants of the Labour Costs / Helena ZIELIŃSKA // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 213-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
2
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005 / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007. - S. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-16-5
3
Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych = The Dylemmas of Farm Enterprise Budgeting / Helena ZIELIŃSKA // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka : Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 801-808. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
4
Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa / Helena ZIELIŃSKA // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 139-146. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
5
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes / Helena ZIELIŃSKA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 5). - S. 104-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-66-6. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf
1
Zielińska H., (2008), Główne determinanty kosztów pracy. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 213-222.
2
Kurek H., Zielińska H., (2007), Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, s. 66-79.
3
Zielińska H., (2006), Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza ; Ostrołęka : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 801-808.
4
Zielińska H., (2004), Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 139-146.
5
Zielińska H., Zieliński K., (2004), Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian. [W:] Woźniak M. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 5), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 104-118.
1
@inbook{fmUEK:2165641875,
author = "Helena Zielińska",
title = "Główne determinanty kosztów pracy",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "213-222",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
2
@inbook{fmUEK:2166713334,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "66-79",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce",
year = "2007",
isbn = "978-83-60056-16-5",
}
3
@inbook{fmUEK:2168281723,
author = "Helena Zielińska",
title = "Dylematy budżetowania przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "801-808",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
4
@inbook{fmUEK:2166339391,
author = "Helena Zielińska",
title = "Rachunek kosztów jako czynnik kształtujący pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "139-146",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
5
@inbook{fmUEK:2168237138,
author = "Helena Zielińska and Kazimierz Zieliński",
title = "Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian",
booktitle = "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny",
pages = "104-118",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2004",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-66-6",
}