Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 475-481. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292773
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50033
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50920
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51067
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52654
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005) , s. 115-123. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Nr:
2166248571
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Analityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 49-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259446
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1/2 (1999) , s. 29-32
Nr:
2168284453
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Współczesne znaczenie terminu rachunkowość
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 11-18 - Bibliogr.
Nr:
2168269320
artykuł w czasopiśmie
1
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKAAnaliza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 149-162nr 829 (2010), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916. - ISSN 1898-64471898-6447
2
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 475-481. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
3
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKADług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 151-164nr 796 (2009), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653. - ISSN 1898-64471898-6447
4
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 25-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229. - ISSN 0208-7944
5
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKAInwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 137-146nr 752 (2007), s. 137-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211. - ISSN 1898-64471898-6447
6
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKADowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 57-67nr 735 (2007), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432. - ISSN 0208-79440208-7944
7
Kontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKAKontrolna funkcja rachunkowości = The Control Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 31-42nr 691 (2006), s. 31-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516. - ISSN 0208-79440208-7944
8
Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKARola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Studia i Materiały. Miscellanea OeconomicaeStudia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 9, nr 2 (2005), s. 115-123R. 9, nr 2 (2005), s. 115-123. - Tytuł numeru: Gospodarowanie zasobami w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2081-23452081-2345
9
Analityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZielińskaAnalityczna funkcja rachunkowości = The Analytical Function of Accounting / Helena KUREK, Helena Zielińska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 49-61nr 619 (2004), s. 49-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677. - ISSN 0208-79440208-7944
10
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKAInformacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [139]-149nr 553 (2000), s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
11
Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych / Helena ZIELIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1/2 (1999), s. 29-32. - ISSN 1230-9850
12
Współczesne znaczenie terminu rachunkowość / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKAWspółczesne znaczenie terminu rachunkowość / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Ekspert : rachunkowość i finanseEkspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998), s. 11-18nr 2 (1998), s. 11-18. - Bibliogr. - ISSN 1230-98501230-9850
1
Kurek H., Zielińska H., (2010), Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916
2
Zielińska H., (2010), Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 475-481; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
3
Kurek H., Zielińska H., (2009), Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 151-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653
4
Zielińska H., (2007), Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 25-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229
5
Kurek H., Zielińska H., (2007), Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 137-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211
6
Kurek H., Zielińska H., (2007), Dowodowa funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 57-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432
7
Kurek H., Zielińska H., (2006), Kontrolna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 31-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516
8
Kurek H., Zielińska H., (2005), Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 9, nr 2, s. 115-123.
9
Kurek H., Zielińska H., (2004), Analityczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 49-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677
10
Kurek H., Zielińska H., (2000), Informacyjna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [139]-149.
11
Zielińska H., (1999), Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1/2, s. 29-32.
12
Kurek H., Zielińska H., (1998), Współczesne znaczenie terminu rachunkowość, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 11-18.
1
@article{artUEK:53191,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "149-162",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916},
}
2
@article{artUEK:2168292773,
author = "Helena Zielińska",
title = "Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "475-481",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
3
@article{artUEK:50033,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "151-164",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653},
}
4
@article{artUEK:51066,
author = "Helena Zielińska",
title = "Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "25-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229},
}
5
@article{artUEK:50920,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "137-146",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211},
}
6
@article{artUEK:51067,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dowodowa funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "57-67",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432},
}
7
@article{artUEK:52654,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "31-42",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227516},
}
8
@article{artUEK:2166248571,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Rola uproszczonej i pełnej ewidencji w zarządzaniu współczesną jednostką gospodarczą",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 9, 2",
pages = "115-123",
adress = "",
year = "2005",
}
9
@article{artUEK:2168219246,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analityczna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "49-61",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57812677},
}
10
@article{artUEK:2168259446,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Informacyjna funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[139]-149",
year = "2000",
}
11
@article{artUEK:2168284453,
author = "Helena Zielińska",
title = "Leasing jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1/2",
pages = "29-32",
year = "1999",
}
12
@article{artUEK:2168269320,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Współczesne znaczenie terminu rachunkowość",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "11-18",
year = "1998",
}