Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 475-481. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292773
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50033
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Główne determinanty kosztów pracy = Principal Determinants of the Labour Costs
Źródło:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 213-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165641875
rozdział w monografii
5

Konferencja:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Tytuł:
Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 351-361 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987952
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 137-146. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50920
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 57-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51067
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005
Źródło:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007, s. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-16-5
Nr:
2166713334
rozdział w monografii
1
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 475-481. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
2
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170628916. - ISSN 1898-6447
3
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163970653. - ISSN 1898-6447
4
Główne determinanty kosztów pracy = Principal Determinants of the Labour Costs / Helena ZIELIŃSKA // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 213-222. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
5
Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa / Helena ZIELIŃSKA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 351-361. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
6
Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju = Public Utility Investments and their Main Development Determinants / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 137-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153762211. - ISSN 1898-6447
7
Dowodowa funkcja rachunkowości = The Evidence Function of Accounting / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 57-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135586432. - ISSN 0208-7944
8
Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej = Budgeting for Enterprises and the Neo-classical Theory of Production / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 25-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135327229. - ISSN 0208-7944
9
Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005 / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // W: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, 2007. - S. 66-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60056-16-5
1
Zielińska H., (2010), Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 475-481; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
2
Kurek H., Zielińska H., (2010), Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916
3
Kurek H., Zielińska H., (2009), Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 151-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653
4
Zielińska H., (2008), Główne determinanty kosztów pracy. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 213-222.
5
Zielińska H., (2007), Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 351-361.
6
Kurek H., Zielińska H., (2007), Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 137-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211
7
Kurek H., Zielińska H., (2007), Dowodowa funkcja rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 57-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432
8
Zielińska H., (2007), Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 25-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229
9
Kurek H., Zielińska H., (2007), Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005. [W:] Szplit A. (red.), Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce, s. 66-79.
1
@article{artUEK:2168292773,
author = "Helena Zielińska",
title = "Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "475-481",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
2
@article{artUEK:53191,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "149-162",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916},
}
3
@article{artUEK:50033,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "151-164",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653},
}
4
@inbook{fmUEK:2165641875,
author = "Helena Zielińska",
title = "Główne determinanty kosztów pracy",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "213-222",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
5
@inbook{mkaUEK:2165987952,
author = "Helena Zielińska",
title = "Koszty jako element oceny efektywności działania współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "351-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
6
@article{artUEK:50920,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Inwestycje komunalne i główne determinanty ich rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "137-146",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153762211},
}
7
@article{artUEK:51067,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dowodowa funkcja rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "57-67",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135586432},
}
8
@article{artUEK:51066,
author = "Helena Zielińska",
title = "Budżetowanie przedsięwzięć a neoklasyczna teoria produkcji : na przykładzie produkcji rolniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "25-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135327229},
}
9
@inbook{fmUEK:2166713334,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Deficyt budżetowy jako czynnik generujący dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w latach 2001-2005",
booktitle = "Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji",
pages = "66-79",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Kielce",
year = "2007",
isbn = "978-83-60056-16-5",
}