Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 149-162. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53191
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 475-481. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292773
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50033
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKAAnaliza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego = An Analysis of the Level and Structure of Local Government Debt in the Świętokrzyskie Province / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 149-162nr 829 (2010), s. 149-162. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916. - ISSN 1898-64471898-6447
2
Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE = Intellectual Capital - Poland vs Selected Countries of European Union / Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 475-481. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
3
Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKADług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego = Public Debt and its Sources in Local Government Institutions / Helena KUREK, Helena ZIELIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 151-164nr 796 (2009), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653. - ISSN 1898-64471898-6447
1
Kurek H., Zielińska H., (2010), Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 149-162; https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916
2
Zielińska H., (2010), Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 475-481; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
3
Kurek H., Zielińska H., (2009), Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 151-164; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653
1
@article{artUEK:53191,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Analiza poziomu i struktury samorządowego długu publicznego województwa świętokrzyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "149-162",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170628916},
}
2
@article{artUEK:2168292773,
author = "Helena Zielińska",
title = "Kapitał intelektualny - Polska a wybrane kraje UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "475-481",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
3
@article{artUEK:50033,
author = "Helena Kurek and Helena Zielińska",
title = "Dług publiczny i jego źródła w jednostkach samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "151-164",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970653},
}