Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. XLIII-XLVIII
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-427-0
Nr:
2168356732
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Analiza procesów restrukturyzacyjnych w polskich realiach gospodarczych w latach 2016-2020
Źródło:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 83-95 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168358168
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny:
XLVIII, 748 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8235-427-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168356728
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
4

Autor:
Tytuł:
Kontynuacja działalności w czasie kryzysu
Źródło:
Rachunkowość. - R. 72, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (86) (2021) , s. 64-78. - Streszcz.
Nr:
2168354484
artykuł nierecenzowany
5

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 39-40
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 453-469
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349930
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1029-1061
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 239-256
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353820
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
E-sprawozdania
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 41-46
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344378
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdawczość finansową
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 147-166
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Wartości niematerialne i prawne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 153-174
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1012-1028
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Ochrona danych osobowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 84-92
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353746
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Aktywa biologiczne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 124-137
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344406
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Autor:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Tytuł:
Rozdzielanie podatkowe źródeł przychodów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 730-740
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353890
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 863-876
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344436
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 204-215
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LXXIII-LXXVIII
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Nr:
2168349942
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. XLVII-LIII
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8198-495-9
Nr:
2168349870
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 188-199
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344422
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 981-1003
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353832
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 382-413
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353826
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Odsetki od należności i zobowiązań w prawie bilansowym i podatkowym
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1090-1100
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353868
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 975-1002
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344450
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 265-274
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349926
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 925-941
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344446
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 29-35
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344370
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1004-1011
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353834
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
LIII, [1], 842 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8198-495-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349818
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
30

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LXI-LXVI
ISBN:
978-83-8235-088-3
Nr:
2168353872
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
31

Autor:
Mariusz Pogoński , Artur Hołda
Tytuł:
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 702-712
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344434
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Zapasy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 179-196
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353776
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
E-sprawozdania
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 44-50
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353740
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 222-238
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344424
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1463-1486
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349940
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 239-254
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344426
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
The Concept of Low-Value in the Context of Fixed Assets = Pojęcie niskocenności w kontekście środków trwałych
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 350 (2020) , s. 7-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is sponsored by the funds of the Cracow University of Economics for the maintenance and development of research potential
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168352808
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1027-1044
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349938
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. LIII-LVI
ISBN:
978-83-8198-190-3
Nr:
2168344350
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
40

Autor:
Tytuł:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 41-43
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353738
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
LVI, 1177 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344348
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
42

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 367-398
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344430
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Autor:
Tytuł:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 38-40
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344374
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Tytuł:
Wartości niematerialne i prawne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 138-159
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344412
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 47-51
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344380
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 31-38
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 895-916
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344440
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-7
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344352
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Tytuł:
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-208-2429-2
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168353912
monografia
50

Autor:
Tytuł:
Using the Beneish M-score Model : Evidence from Non-financial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Investment Management and Financial Innovations. - vol. 17, iss. 4 (2020) , s. 389-401. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication is sponsored by funds from the Cracow University of Economics for the maintenance and development of research potential
Lista 2019:
40.00 pkt
:
Nr:
2168353684
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 41-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu Potencjał, numer umowy 90/ZZR/2020/POT
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168349980
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Ochrona danych osobowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 72-79
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344402
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 181-187
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344420
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 917-924
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 179-243
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349922
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Tytuł:
Aktywa biologiczne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 139-152
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353756
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Zapasy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 164-180
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344418
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 942-974
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344448
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Autor:
Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 167-178
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349920
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 197-203
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353778
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 257-267
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353822
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-121
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349854
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe
Wydanie:
2. wyd.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
LXVIII, 1486 s.: il.; 24 cm + płyta CD
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349850
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
64

Autor:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 431-451
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny:
LXVI, 1378 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353718
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
66

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1062-1089
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353866
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Autor:
Tytuł:
IV Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168352604
varia
68

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 36-37
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344372
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 245-263
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8198-790-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168349924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku 2020
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 62-69
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353744
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 51-55
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353742
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 3-8
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353720
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 83-123
ISBN:
978-83-8198-190-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168344404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Autor:
Tytuł:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 927-940
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353828
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 95-138
ISBN:
978-83-8235-088-3
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353754
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Autor:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 571-587
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340093
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej
Źródło:
Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019) , s. 13-26. - Streszcz.
Nr:
2168344132
artykuł nierecenzowany
79

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-7
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334289
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Listy kontrolne (checklist)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-492
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340087
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334331
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Autor:
Tytuł:
Aktywa biologiczne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 127-140
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LII, 1154 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334267
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
85

Autor:
Artur Hołda , Anna Staszel , Mariusz Pogoński
Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 547-562
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340091
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Autor:
Tytuł:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 26-31
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334307
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334345
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość organizacji non profit
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 161-221
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340073
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Autor:
Tytuł:
Ochrona danych osobowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 76-83
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334329
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Autor:
Mariusz Pogoński , Artur Hołda
Tytuł:
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 631-641
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Autor:
Tytuł:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 971-987
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340101
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Autor:
Artur Hołda , Teresa Krawczyk
Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 321-352
Seria:
(Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-942-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340697
rozdział w monografii
93

Autor:
Tytuł:
Wartości niematerialne i prawne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 141-162
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 32-33
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334309
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 831-847
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334373
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Autor:
Tytuł:
Zapasy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 167-182
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Autor:
Tytuł:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-475
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334273
rozdział w książce
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 765-778
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334365
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Autor:
Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LXIII-LXVII
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Nr:
2168340061
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-124
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340067
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Autor:
Tytuł:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 34-36
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334315
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 797-818
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Autor:
Tytuł:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 95-103
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334271
rozdział w książce
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
106

Autor:
Tytuł:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 183-189
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334341
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
108

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 323-332
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340083
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168332605
artykuł w czasopiśmie
110

Autor:
Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 149-160
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340071
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 303-321
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340081
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 52-56
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LXVII, [1], 1295 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
Uwagi:
Na płycie CD znajdują się 131 wzory dokumentów.,
ISBN:
978-83-8158-458-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339725
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
114

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 239-302
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340079
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
XL, 597 s.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168334269
książka
Zobacz powiązane rozdziały
116

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1277-1295
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340103
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
rozdział w książce
Zobacz opis całości
118

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość kół gospodyń wiejskich
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 223-237
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340077
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LI-LII
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334379
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 333-376
Seria:
(Prawo w Praktyce : podatki i księgowość)
ISBN:
978-83-8158-458-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168340085
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019) , s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (nr umowy 079/WZ-KR/02/2018/S/8079)
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168334249
artykuł w czasopiśmie
122

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168334353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
LVIII, 1121 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Prawo w Praktyce)
Uwagi:
Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów, Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328859
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
124

Autor:
Katarzyna Trzpioła , Artur Hołda
Tytuł:
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 815-820
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328919
rozdział w książce
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
rozdział w książce
Zobacz opis całości
126

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 257-277
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328871
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
127

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość organizacji non profit
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 135-192
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328867
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
129

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 289-352
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328875
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
130

Tytuł:
Listy kontrolne (checklist)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
131

Autor:
Katarzyna Charchut , Artur Hołda
Tytuł:
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 533-541
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328913
rozdział w książce
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-428
Nr:
2168333607
doktorat
133

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Źródło:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
artykuł nierecenzowany
135

Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
136

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 279-288
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328873
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 847-863
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
139

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 193-255
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
XXXVI, 820 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328895
książka
Zobacz powiązane rozdziały
141

Autor:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 577-593
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328885
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
142

Autor:
Tytuł:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 619-632
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328831
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 31-32
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
144

Autor:
Sebastian Bach , Artur Hołda , Piotr Wieczorek
Tytuł:
Instrukcja magazynowa
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 439-448
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328611
rozdział w książce
145

Autor:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 551-567
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
146

Autor:
Tytuł:
Zapasy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 121-136
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328677
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 25-30
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
148

Autor:
Tytuł:
Wartości niematerialne i prawne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 97-116
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328673
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
149

Autor:
Konferencja:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Tytuł:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Źródło:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 381-394. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168327277
rozdział w materiałach konferencyjnych
150

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XLIV, 957 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
Uwagi:
Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna, Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168314989
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
151

Autor:
Dorota Adamek-Hyska , Paweł Barnik , Mieczysława Cellary , Adam Cabała , Elżbieta Dworak , Karolina Gierszewska , Artur Hołda , Jarosław Jurga , Wojciech Lachiewicz , Marek Rotkiewicz , Bożena Rudnicka , Anna Staszel
Tytuł:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
książka
152

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
153

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. XLI-XLIII
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328943
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 663-676
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 255-272
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318855
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
156

Autor:
Tytuł:
Рerception of Creative Accounting
Źródło:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 6-13 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168321119
rozdział w monografii
157

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XLIII, [1], 868 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328629
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
158

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość organizacji non profit
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 133-190
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318851
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 33-37
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
163

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 283-346
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-404
Nr:
2168335003
doktorat
166

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 273-282
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319491
artykuł w czasopiśmie
168

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
169

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
170

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
rozdział w książce
171

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 687-703
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-253
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
173

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168318795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
174

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
175

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
176

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
materiały konferencyjne
177

Autor:
Sebastian Bach , Artur Hołda , Piotr Wieczorek
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 449-468
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328613
rozdział w książce
178

Autor:
Artur Hołda , Małgorzata Adamik-Citak
Tytuł:
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-95-2
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168324973
rozdział w monografii
179

Tytuł:
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market
Źródło:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 32-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305587
artykuł w czasopiśmie
180

Tytuł:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
artykuł w czasopiśmie
181

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 157-173
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Opis fizyczny:
XXXVI, 593 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305525
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
183

Autor:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 471-487
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
184

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 175-184
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305549
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
185

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 109-155
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305541
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
186

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 185-247
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305551
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
187

Autor:
Katarzyna Kobiela-Pionnier , Hanna Bystrzycka , Mateusz Kubas , Piotr Prewysz-Kwinto , Grażyna Voss , Artur Hołda , Jerzy Gierusz , Joanna Kogut
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318237
rozdział w monografii
188

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk
Źródło:
The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016) , s. 93-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305071
artykuł w czasopiśmie
190

Autor:
Tytuł:
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016) , s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308041
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
192

Tytuł:
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy
Źródło:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016) , s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168303287
artykuł w czasopiśmie
193

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Nova Skills, 2016
Opis fizyczny:
74 s.: rys., schematy; 29 cm
Nr:
2168305459
książka
195

Tytuł:
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE
Źródło:
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015) , s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297597
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
197

Autor:
Tytuł:
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information
Źródło:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015) , s. 266-284. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305041
artykuł w czasopiśmie
198

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
199

Tytuł:
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu
Źródło:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015) , s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299255
artykuł w czasopiśmie
200

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 133-150
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299237
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
201

Tytuł:
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics
Źródło:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015) , s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296581
artykuł w czasopiśmie
202

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 161-232
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299247
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
203

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Opis fizyczny:
XXII, 525 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299227
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
204

Tytuł:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
205

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 79-131
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299235
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
206

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294969
rozdział w materiałach konferencyjnych
207

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-59-4
Nr:
2168300801
monografia
208

Autor:
Artur Hołda , Małgorzata Adamik-Citak
Tytuł:
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015) , s. 67-76. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297323
artykuł w czasopiśmie
209

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 151-160
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
210

Autor:
Marek Piotrowski , Artur Hołda
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 473-489
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299249
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
211

Tytuł:
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego
Źródło:
Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295849
artykuł w czasopiśmie
212

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 105-119. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280981
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303225
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303295
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
246, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monografia
217

Autor:
Tytuł:
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-287
Nr:
2168289957
doktorat
218

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014) , s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293727
artykuł w czasopiśmie
219

Autor:
Tytuł:
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
204 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-318
Nr:
2168302255
doktorat
220

Autor:
Tytuł:
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 138-150. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168262950
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
221

Autor:
Tytuł:
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
380, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3352-6
Nr:
2168279005
monografia
222

Autor:
Artur Hołda , Arkadiusz Caryk
Tytuł:
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki
Źródło:
Pracodawca2013. - nr 1 (177), s. 13-14
Tryb dostępu:
Nr:
2168302257
głos w dyskusji/wywiad
223

Autor:
Artur Hołda , Gabriela Malik
Tytuł:
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013) , s. 64-78. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279035
artykuł w czasopiśmie
224

Autor:
Katarzyna Kobiela-Pionnier , Hanna Bystrzycka , Mateusz Kubas , Piotr Prewysz-Kwinto , Grażyna Voss , Artur Hołda , Jerzy Gierusz , Joanna Kogut
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298837
rozdział w monografii
225

Autor:
Tytuł:
Spotkanie opłatkowe w ZOD Dębica
Źródło:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 12
Tryb dostępu:
Nr:
2168347628
varia
226

Autor:
Artur Hołda , Gabriela Malik
Tytuł:
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 135-143. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286089
artykuł w czasopiśmie
227

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 1-57
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235314
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
228

Autor:
Artur Hołda , Łukasz Grzymalski
Tytuł:
Wiosną i latem poczujemy kryzys
Źródło:
Pracodawca2012. - nr 3 (171), s. 8-9
Nr:
2168305707
głos w dyskusji/wywiad
229

Autor:
Tytuł:
Wideokonferencja dębicko-krakowska
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344396
varia
Zobacz opis całości
230

Autor:
Tytuł:
ZOD w Dębicy aktywny w regionie podkarpackim
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 3 (48), s. 26. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345336
varia
Zobacz opis całości
231

Autor:
Tytuł:
Wieści z ZOD-ów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275139
varia
Zobacz opis całości
232

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Wydanie:
Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Opis fizyczny:
X, 422 s.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
Uwagi:
Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235312
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
233

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235020
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
234

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 59-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
235

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168273444
artykuł w czasopiśmie
236

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276749
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
237

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcja magazynowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 79-89
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235318
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
238

Autor:
Tytuł:
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Źródło:
Miasto.Dębica.pl2012. - 30 maja. - [odczyt: 10.05.2016]
Tryb dostępu:
Nr:
2168305639
głos w dyskusji/wywiad
239

Autor:
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 141-220
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
240

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 69-79. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297201
artykuł w czasopiśmie
241

Autor:
Artur Hołda , Łukasz Grzymalski
Tytuł:
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży
Źródło:
Pracodawca2011. - nr 2 (158), s. 10-11
Nr:
2168305705
głos w dyskusji/wywiad
242

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcja obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 139-216
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220700
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
243

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 1-55
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220686
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
244

Autor:
Tytuł:
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica
Źródło:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)
Tryb dostępu:
Nr:
2168305643
artykuł nierecenzowany
245

Autor:
Tytuł:
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 127-148. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168243776
artykuł w czasopiśmie
246

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 57-75
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220690
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
247

Autor:
Tytuł:
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (40), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275107
varia
Zobacz opis całości
248

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Instrukcja magazynowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 77-87
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220696
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
249

Autor:
Tytuł:
ZOD w Dębicy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 43. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168344798
varia
Zobacz opis całości
250

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Opis fizyczny:
X, 394 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes)
Uwagi:
Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220676
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
251

Autor:
Tytuł:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 105-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270832
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
252

Autor:
Tytuł:
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227514
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
253

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165043019
artykuł w czasopiśmie
254

Autor:
Tytuł:
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53114
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
255

Autor:
Tytuł:
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274623
varia
Zobacz opis całości
256

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280645
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
257

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 83-109 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
258

Autor:
Tytuł:
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009) , s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168308339
artykuł w czasopiśmie
259

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50039
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
260

Autor:
Tytuł:
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274493
varia
Zobacz opis całości
261

Tytuł:
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-467-6
Nr:
51320
monografia
262

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 19-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278351
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
263

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 120-136 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278205
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
264

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość dla kadry zarządzającej
Adres wydawniczy:
Opole: , 2008
Opis fizyczny:
43 s.: il.; 30 cm + CD-ROM
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca,
Nr:
2168305711
książka
265

Tytuł:
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością
Adres wydawniczy:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-24-2
Nr:
2165889989
monografia
266

Autor:
Tytuł:
Lulek Tomasz (1878-1962)
Źródło:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 69-79
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774384
hasło w leksykonie
267

Autor:
Tytuł:
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności
Źródło:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 125-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960781
rozdział w materiałach konferencyjnych
268

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
269

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50248
artykuł w czasopiśmie
270

Autor:
Tytuł:
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 101-120 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272714
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
271

Autor:
Tytuł:
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw
Źródło:
Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, s. 433-452 - Bibliogr.
ISBN:
83-7416-253-8
Nr:
2168305209
rozdział w monografii
272

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 97-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286593
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
273

Autor:
Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 174)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-318-5
Nr:
52378
monografia
274

Autor:
Tytuł:
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions
Źródło:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175246
rozdział w materiałach konferencyjnych
275

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006
Opis fizyczny:
65 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168305709
seria wydawnicza
276

Autor:
Małgorzata Kutera , Artur Hołda , Stanisława T. Surdykowska
Tytuł:
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-632-4
Nr:
52402
monografia
277

Autor:
Tytuł:
Oszustwa księgowe w praktyce
Źródło:
Biuletyn e-rachunkowość. - nr 9 (2006) . - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231952
artykuł w czasopiśmie
278

Autor:
Tytuł:
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Adres wydawniczy:
[Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
18 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.,
Nr:
2168305717
książka
279

Autor:
Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 35-69 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273180
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
280

Tytuł:
Rewizja finansowa
Wydanie:
Wyd. 1 (dodruk)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Na s. tyt. rok wyd. 2004., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168238796
monografia
281

Autor:
Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 272-303
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166522078
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
282

Tytuł:
Rewizja finansowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168222916
monografia
283

Autor:
Tytuł:
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219192
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
284

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
38 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia,
Nr:
2168305715
książka
285

Autor:
Tytuł:
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Wiadomości KSN / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - nr 11-12A (104-105A) (2004) , s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231930
artykuł w czasopiśmie
286

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 86-102 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273600
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
287

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union
Źródło:
Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003, s. 82-94. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; z. nr 1)
ISBN:
83-916937-0-8
Nr:
2168239440
rozdział w monografii
288

Autor:
Tytuł:
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View
Źródło:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225316
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
289

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 38-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168274825
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
290

Autor:
Tytuł:
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce
Źródło:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 45-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221468
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
291

Autor:
Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 329-346 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235268
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
292

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 124-166 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273900
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
293

Autor:
Tytuł:
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223358
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
294

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) nr specj. (2003) , s. 116-133 - Bibliogr.
Nr:
2168278767
artykuł w czasopiśmie
295

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce
Źródło:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003) , s. 20-27
Nr:
2168231946
artykuł w czasopiśmie
296

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze)
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 2003
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia,
Nr:
2168305713
książka
297

Autor:
Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 41-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274112
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
298

Autor:
Tytuł:
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
299

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234714
artykuł w czasopiśmie
300

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych
Źródło:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002) , s. 18-20 - Bibliogr.
Nr:
2168231948
artykuł w czasopiśmie
301

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) nr specj. (2002) , s. 75-85 - Bibliogr.
Nr:
2168284101
artykuł w czasopiśmie
302

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki
Źródło:
Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002) , s. 11-20
Nr:
2168283943
artykuł w czasopiśmie
303

Autor:
Tytuł:
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
304

Autor:
Tytuł:
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 263-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225112
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
305

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002) , s. 99-103 - Bibliogr.
Nr:
2168284387
artykuł w czasopiśmie
306

Autor:
Tytuł:
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich
Źródło:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002) , s. 42-46. - Streszcz.
Nr:
2168231934
artykuł w czasopiśmie
307

Autor:
Tytuł:
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 107-113 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279131
rozdział w materiałach konferencyjnych
308

Autor:
Tytuł:
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych
Źródło:
Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001) , s. 3-7. - Streszcz.
Nr:
2168305223
artykuł w czasopiśmie
309

Autor:
Artur Hołda , Wojciech Nowak
Tytuł:
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001) , s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284115
artykuł w czasopiśmie
310

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH
Źródło:
Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001) , s. 306-310 - Bibliogr.
Nr:
2168252212
artykuł w czasopiśmie
311

Autor:
Tytuł:
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 44-52 - Bibliogr.
Nr:
2168254042
artykuł w czasopiśmie
312

Autor:
Tytuł:
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej
Źródło:
Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001) , s. 625-628
Nr:
2168252098
artykuł w czasopiśmie
313

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2001, s. 1[86]-16[101] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274283
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
314

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001) , s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284111
artykuł w czasopiśmie
315

Autor:
Tytuł:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II
Źródło:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000) , s. 67-69 - Bibliogr.
Nr:
2168252386
artykuł w czasopiśmie
316

Autor:
Tytuł:
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259438
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
317

Autor:
Tytuł:
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000) , s. 17-24
Nr:
2168284119
artykuł w czasopiśmie
318

Autor:
Tytuł:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[40]-15[54] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272542
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
319

Autor:
Tytuł:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I
Źródło:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000) , s. 34-37
Nr:
2168252384
artykuł w czasopiśmie
320

Autor:
Konferencja:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Tytuł:
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej
Źródło:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 126-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321367
rozdział w materiałach konferencyjnych
321

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
226 k.: il., załaczniki; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/577
Nr:
2168284091
doktorat
322

Autor:
Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
Źródło:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 221-243
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271952
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
323

Autor:
Tytuł:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269276
artykuł w czasopiśmie
324

Autor:
Tytuł:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269506
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
325

Tytuł:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
podręcznik
326

Autor:
Tytuł:
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]1998. - nr 504, s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168262766
varia
Zobacz opis całości
327

Autor:
Tytuł:
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe
Promotor:
Kisiel A.
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168305221
doktorat
328

Autor:
Tytuł:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
329

Autor:
Tytuł:
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997) , s. 36-49 - Bibliogr.
Nr:
2168268824
artykuł w czasopiśmie
330

Autor:
Tytuł:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[33]-18[50] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268880
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
331

Autor:
Konferencja:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Tytuł:
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 55-64 - Bibliogr.
Nr:
2168305213
rozdział w materiałach konferencyjnych
332

Autor:
Tytuł:
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997) , s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168284333
artykuł w czasopiśmie
333

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń, Polska, od 1997-09-17 do 1997-09-19
Tytuł:
Charakterystyka i zakres badań wiarygodności w rewizji gospodarczej
Źródło:
Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1 - Katowice: AE, 1997, s. 125-129
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-87265-17-9
Nr:
2168343073
rozdział w materiałach konferencyjnych
334

Autor:
Tytuł:
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 nr specj. (1996) , s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96 - Bibliogr.
Nr:
2168268810
artykuł w czasopiśmie
335

Autor:
Tytuł:
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268208
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
336

Autor:
Tytuł:
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[81]-26[106] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268220
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Opis fizyczny:
[95] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
078/WZ-KR/03/2014/S/4274
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303209
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
160/KR/1/2011/S/639
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
32/KR/1/2010/S/545
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280597
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. XLIII-XLVIII. - ISBN 978-83-8235-427-0
2
Analiza procesów restrukturyzacyjnych w polskich realiach gospodarczych w latach 2016-2020 / Paweł Kalandyk, Artur HOŁDA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek / red. nauk. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 83-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-74-2 ; 978-83-61597-75-9. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/09/02-CMQ2021-M2-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-75-9.pdf
3
Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - XLVIII, 748 s. : il. ; 24 cm. - Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck. - ISBN 978-83-8235-427-0
4
Kontynuacja działalności w czasie kryzysu / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 72, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (86) (2021), s. 64-78. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
5
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 39-40. - ISBN 978-83-8235-088-3
6
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 453-469. - ISBN 978-83-8198-790-5
7
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1029-1061. - ISBN 978-83-8235-088-3
8
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 239-256. - ISBN 978-83-8235-088-3
9
E-sprawozdania / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 41-46. - ISBN 978-83-8198-190-3
10
Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdawczość finansową / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 147-166. - ISBN 978-83-8198-790-5
11
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 153-174. - ISBN 978-83-8235-088-3
12
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1012-1028. - ISBN 978-83-8235-088-3
13
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 84-92. - ISBN 978-83-8235-088-3
14
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 124-137. - ISBN 978-83-8198-190-3
15
Rozdzielanie podatkowe źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 730-740. - ISBN 978-83-8235-088-3
16
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 863-876. - ISBN 978-83-8198-190-3
17
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 204-215. - ISBN 978-83-8235-088-3
18
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. LXXIII-LXXVIII. - ISBN 978-83-8198-790-5
19
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. XLVII-LIII. - ISBN 978-83-8198-495-9
20
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 188-199. - ISBN 978-83-8198-190-3
21
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 981-1003. - ISBN 978-83-8235-088-3
22
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 382-413. - ISBN 978-83-8235-088-3
23
Odsetki od należności i zobowiązań w prawie bilansowym i podatkowym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1090-1100. - ISBN 978-83-8235-088-3
24
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 975-1002. - ISBN 978-83-8198-190-3
25
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 265-274. - ISBN 978-83-8198-790-5
26
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 925-941. - ISBN 978-83-8198-190-3
27
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 29-35. - ISBN 978-83-8198-190-3
28
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1004-1011. - ISBN 978-83-8235-088-3
29
Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LIII, [1], 842 s. : il. ; 24 cm. - Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck. - ISBN 978-83-8198-495-9
30
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. LXI-LXVI. - ISBN 978-83-8235-088-3
31
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych / Mariusz Pogoński, Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 702-712. - ISBN 978-83-8198-190-3
32
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 179-196. - ISBN 978-83-8235-088-3
33
E-sprawozdania / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 44-50. - ISBN 978-83-8235-088-3
34
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 222-238. - ISBN 978-83-8198-190-3
35
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1463-1486. - ISBN 978-83-8198-790-5
36
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 239-254. - ISBN 978-83-8198-190-3
37
The Concept of Low-Value in the Context of Fixed Assets = Pojęcie niskocenności w kontekście środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 350 (2020), s. 7-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3204/8925. - ISSN 0208-6018
38
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1027-1044. - ISBN 978-83-8198-790-5
39
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. LIII-LVI. - ISBN 978-83-8198-190-3
40
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 41-43. - ISBN 978-83-8235-088-3
41
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LVI, 1177 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-190-3
42
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 367-398. - ISBN 978-83-8198-190-3
43
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 38-40. - ISBN 978-83-8198-190-3
44
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 138-159. - ISBN 978-83-8198-190-3
45
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 47-51. - ISBN 978-83-8198-190-3
46
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 31-38. - ISBN 978-83-8235-088-3
47
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 895-916. - ISBN 978-83-8198-190-3
48
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 3-7. - ISBN 978-83-8198-190-3
49
Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna / Artur HOŁDA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2429-2
50
Using the Beneish M-score Model : Evidence from Non-financial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA // Investment Management and Financial Innovations. - vol. 17, iss. 4 (2020), s. 389-401. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-366/using-the-beneish-m-score-model-evidence-from-non-financial-companies-listed-on-the-warsaw-stock-exchange. - ISSN 1810-4967
51
Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Analysis of Factors that Affect the Reporting of Impairment Losses on Net Fixed Assets by Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 41-60. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202. - ISSN 1641-4381
52
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 72-79. - ISBN 978-83-8198-190-3
53
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 181-187. - ISBN 978-83-8198-190-3
54
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 917-924. - ISBN 978-83-8198-190-3
55
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 179-243. - ISBN 978-83-8198-790-5
56
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 139-152. - ISBN 978-83-8235-088-3
57
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 164-180. - ISBN 978-83-8198-190-3
58
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 942-974. - ISBN 978-83-8198-190-3
59
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 167-178. - ISBN 978-83-8198-790-5
60
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 197-203. - ISBN 978-83-8235-088-3
61
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 257-267. - ISBN 978-83-8235-088-3
62
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-121. - ISBN 978-83-8198-790-5
63
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LXVIII, 1486 s. : il. ; 24 cm + płyta CD. - Bibliogr. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8198-790-5
64
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 431-451. - ISBN 978-83-8198-790-5
65
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - LXVI, 1378 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8235-088-3
66
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 1062-1089. - ISBN 978-83-8235-088-3
67
IV Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020 / Artur HOŁDA // Kurier UEK. - nr 4 (86) (2020), s. 14-15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/14. - ISSN 1689-7757
68
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 36-37. - ISBN 978-83-8198-190-3
69
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 245-263. - ISBN 978-83-8198-790-5
70
Pandemia COVID-19 a zamknięcie roku 2020 / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 62-69. - ISBN 978-83-8235-088-3
71
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 51-55. - ISBN 978-83-8235-088-3
72
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 3-8. - ISBN 978-83-8235-088-3
73
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 83-123. - ISBN 978-83-8198-190-3
74
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 927-940. - ISBN 978-83-8235-088-3
75
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - S. 95-138. - ISBN 978-83-8235-088-3
76
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
77
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 571-587. - ISBN 978-83-8158-458-6
78
Użyteczność sprawozdania finansowego jednostki małej / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R. 70, nr 11 (2019), s. 13-26. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
79
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-7. - ISBN 978-83-8158-148-6
80
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-492. - ISBN 978-83-8158-458-6
81
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
82
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
83
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 127-140. - ISBN 978-83-8158-148-6
84
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LII, 1154 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-8158-148-6
85
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL, Mariusz Pogoński // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 547-562. - ISBN 978-83-8158-458-6
86
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 26-31. - ISBN 978-83-8158-148-6
87
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
88
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 161-221. - ISBN 978-83-8158-458-6
89
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 76-83. - ISBN 978-83-8158-148-6
90
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych / Mariusz Pogoński, Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 631-641. - ISBN 978-83-8158-148-6
91
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 971-987. - ISBN 978-83-8158-458-6
92
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Teresa Krawczyk // W: Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury / red. Teresa Krawczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 321-352. - ISBN 978-83-8158-942-0
93
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 141-162. - ISBN 978-83-8158-148-6
94
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 32-33. - ISBN 978-83-8158-148-6
95
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 831-847. - ISBN 978-83-8158-148-6
96
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 167-182. - ISBN 978-83-8158-148-6
97
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-475. - ISBN 978-83-8158-461-6
98
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 765-778. - ISBN 978-83-8158-148-6
99
Wstęp / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. LXIII-LXVII. - ISBN 978-83-8158-458-6
100
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-124. - ISBN 978-83-8158-458-6
101
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 34-36. - ISBN 978-83-8158-148-6
102
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 797-818. - ISBN 978-83-8158-148-6
103
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 95-103. - ISBN 978-83-8158-461-6
104
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
105
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
106
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 183-189. - ISBN 978-83-8158-148-6
107
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
108
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 323-332. - ISBN 978-83-8158-458-6
109
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
110
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 149-160. - ISBN 978-83-8158-458-6
111
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 303-321. - ISBN 978-83-8158-458-6
112
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 52-56. - ISBN 978-83-8158-148-6
113
Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LXVII, [1], 1295 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Na płycie CD znajdują się 131 wzory dokumentów. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8158-458-6
114
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 239-302. - ISBN 978-83-8158-458-6
115
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XL, 597 s. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8158-461-6
116
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1277-1295. - ISBN 978-83-8158-458-6
117
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
118
Rachunkowość kół gospodyń wiejskich / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 223-237. - ISBN 978-83-8158-458-6
119
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. LI-LII. - ISBN 978-83-8158-148-6
120
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 333-376. - ISBN 978-83-8158-458-6
121
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees / Artur HOŁDA, Katarzyna Strojny // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019), s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265. - ISSN 1641-4381
122
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
123
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - LVIII, 1121 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów. - Bibliogr. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8583-4
124
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Katarzyna Trzpioła, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 815-820. - ISBN 978-83-812-8580-3
125
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
126
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 257-277. - ISBN 978-83-812-8583-4
127
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 135-192. - ISBN 978-83-812-8583-4
128
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
129
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 289-352. - ISBN 978-83-812-8583-4
130
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
131
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego / Katarzyna Charchut, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 533-541. - ISBN 978-83-812-8580-3
132
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; . - Kraków : , 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003371
133
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
134
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
135
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
136
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 279-288. - ISBN 978-83-812-8583-4
137
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 847-863. - ISBN 978-83-812-8583-4
138
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
139
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 193-255. - ISBN 978-83-812-8583-4
140
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - XXXVI, 820 s. : il. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8580-3
141
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 577-593. - ISBN 978-83-812-8583-4
142
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 619-632. - ISBN 978-83-8128-148-5
143
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 31-32. - ISBN 978-83-8128-148-5
144
Instrukcja magazynowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 439-448. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
145
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 551-567. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
146
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 121-136. - ISBN 978-83-8128-148-5
147
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 25-30. - ISBN 978-83-8128-148-5
148
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 97-116. - ISBN 978-83-8128-148-5
149
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 381-394. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
150
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIV, 957 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna. - Bibliogr. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
151
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
152
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
153
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. XLI-XLIII. - ISBN 978-83-8128-148-5
154
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 663-676. - ISBN 978-83-8128-148-5
155
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 255-272. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
156
Рerception of Creative Accounting / Artur HOŁDA // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv: KNUTD, 2017. - S. 6-13. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0. - Pełny tekst: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9427/3/Determinanty_Mono.pdf
157
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIII, [1], 868 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-148-5
158
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
159
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 133-190. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
160
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
161
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
162
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 33-37. - ISBN 978-83-8128-148-5
163
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 283-346. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
164
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
165
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce / Katarzyna Strojny ; . - Kraków : , 2017. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA; Promotor pomocniczy: Konrad GRABIŃSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003340
166
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 273-282. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
167
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises / Artur HOŁDA, Magdalena Konat-Staniek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf. - ISSN 2450-7741
168
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
169
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
170
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
171
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 687-703. - ISBN 978-83-8128-148-5
172
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 191-253. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
173
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
174
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
175
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
176
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
177
Instrukcja kasowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 449-468. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
178
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
179
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016), s. 32-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/335.pdf
180
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
181
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 157-173. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
182
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XXXVI, 593 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
183
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 471-487. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
184
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 175-184. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
185
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 109-155. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
186
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 185-247. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
187
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
188
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
189
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016), s. 93-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-5943
190
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals / Artut HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016), s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1207432. - ISSN 1641-4381
191
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
192
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy / Artur HOLDA, Ûrij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016), s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.rar. - ISSN 1993-6788
193
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
194
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Warszawa : Nova Skills, 2016. - 74 s. : rys., schematy ; 29 cm
195
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015), s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/761. - ISSN 0137-3056
196
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
197
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information / Tao You, Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015), s. 266-284. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mdpi.com/1911-8074/8/2/266/pdf. - ISSN 1911-8074
198
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
199
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu / Artur HOLDA, Jurij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015), s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.rar. - ISSN 1993-6788
200
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 133-150. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
201
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics / Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015), s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE_1_2015_06_fiedor_holda.pdf. - ISSN 0239-6416
202
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 161-232. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
203
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - XXII, 525 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
204
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
205
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 79-131. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
206
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
207
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości / Artur HOŁDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-59-4
208
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015), s. 67-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30156/Holda_Wycena_w_Wartosci_Godziwej_Rzeczowej_Aktywow_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
209
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 151-160. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
210
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 473-489. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
211
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30303?tab=1. - ISSN 2080-5993
212
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 105-119. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
213
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
214
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
215
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
216
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
217
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy / Jurij RENKAS ; . - Kraków : , 2014. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003001
218
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014), s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf. - ISSN 2307-8030
219
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne / Paweł Fiedor ; . - Kraków : , 2014. - 204 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Artur HOŁDA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003109
220
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis / Artur HOŁDA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 138-150. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/765e7cafccaab4f6e80a9eab8fbe4995/10.pdf. - ISSN 1898-5084
221
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej / Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - 380, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-3352-6
222
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA ; rozm. Arkadiusz Caryk // Pracodawca. - nr 1 (177) (2013), s. 13-14. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/aktualnosci/Pracodawca_1_177_stycze-luty_2013_kor.pdf. - ISSN 1429-589X
223
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013), s. 64-78. - Summ.. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81951&from=publication. - ISSN 2083-8611
224
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
225
Spotkanie opłatkowe w ZOD Dębica / Artur HOŁDA // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 12. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_/6. - ISSN 1689-7757
226
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures / Artur HOŁDA, Gabriela Malik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 135-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
227
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 1-57. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
228
Wiosną i latem poczujemy kryzys / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 3 (171) (2012), s. 8-9. - ISSN 1429-589X
229
Wideokonferencja dębicko-krakowska / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
230
ZOD w Dębicy aktywny w regionie podkarpackim / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (48) (2012), s. 26. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_03. - ISSN 1689-7757
231
Wieści z ZOD-ów / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
232
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - X, 422 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
233
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
234
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 59-77. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
235
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 125-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
236
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
237
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 79-89. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
238
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego / Artur HOŁDA ; rozm. JG // Miasto.Dębica.pl [on-line]. - 30 maja (2012)1 ekran. - [odczyt: 10.05.2016]. - Pełny tekst: http://miasto.debica.pl/aktualnosci/pokaz/12087/UEK+zostaje+w+Debicy+rozmowa+z+Kierownikiem+Zamiejscowego+Osrodka+Dydaktycznego#.VzHse-TGA4B
239
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 141-220. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
240
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012), s. 69-79. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
241
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 2 (158) (2011), s. 10-11. - ISSN 1429-589X
242
Instrukcja obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 139-216. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
243
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 1-55. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
244
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica / Artur HOŁDA // Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/debica/aktualnosci.html,0:lst:1::title-asc:,0:vw:2772
245
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 127-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-5391
246
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 57-75. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
247
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
248
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 77-87. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
249
ZOD w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 43. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
250
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - X, 394 s. ; 24 cm + CD-ROM. - U góry okł.: Finanse dla praktyków.. - Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
251
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 105-122. - Bibliogr.
252
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198401. - ISSN 1898-6447
253
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
254
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 35-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626644. - ISSN 1898-6447
255
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
256
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
257
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 83-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
258
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Artur HOŁDA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009), s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1899-4539
259
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 165-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970709. - ISSN 1898-6447
260
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
261
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-467-6
262
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 19-31. - Bibliogr.
263
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 120-136. - Bibliogr.
264
Rachunkowość dla kadry zarządzającej / Artur HOŁDA. - Opole, 2008. - 43 s. : il. ; 30 cm + CD-ROM. - Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca
265
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością / Artur HOŁDA, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-24-2
266
Lulek Tomasz (1878-1962) / Artur HOŁDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 69-79. - ISBN 978-83-7228-200-2
267
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 125-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
268
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002 / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153761844. - ISSN 1898-6447
269
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
270
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 101-120. - Bibliogr.
271
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw / Artur HOŁDA // W: Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 433-452. - Bibliogr. - ISBN 83-7416-253-8
272
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne / Artur HOŁDA // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 97-111. - Bibliogr.
273
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174). - ISBN 83-7252-318-5
274
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
275
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006. - 65 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
276
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka / Małgorzata Kutera, Artur HOŁDA, Stanisława T. Surdykowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-632-4
277
Oszustwa księgowe w praktyce / Artur HOŁDA // Biuletyn e-rachunkowość [on-line]. - nr 9 (2006)2 ekrany. - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=629&part=1
278
Metody oceny projektów inwestycyjnych / Artur HOŁDA. - [Kraków, 2005]. - 18 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.
279
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 35-69. - Bibliogr.
280
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt. rok wyd. 2004. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
281
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 272-303. - ISBN 83-7252-287-1
282
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
283
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57797940. - ISSN 0208-7944
284
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Kraków, 2004. - 38 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia
285
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [on-line] / Artur HOŁDA // Wiadomości KSN : biuletyn informacyjny Krajowej Sekcji Nauki / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - nr 11-12A (104-105A) (2004), s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Bullet/2004/nr11_12a%28104_105a%29.pdf
286
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 86-102. - Bibliogr.
287
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union / Artur HOŁDA , Wojciech Nowak // W: Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ISSN 1734-5391 ; z. nr 1). - S. 82-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-0-8
288
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View / Artur HOŁDA // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 371-384. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
289
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 38-55. - Bibliogr.
290
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 45-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
291
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 329-346. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
292
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 124-166. - Bibliogr.
293
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 125-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
294
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) nr specj. (2003), s. 116-133. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
295
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003), s. 20-27. - ISSN 0481-5475
296
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze) / [Artur HOŁDA]. - Warszawa, 2003. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia
297
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 41-62. - Bibliogr.
298
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition / Artur HOŁDA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
299
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
300
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002), s. 18-20. - Bibliogr. - ISSN 1509-9830
301
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) nr specj. (2002), s. 75-85. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
302
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002), s. 11-20. - ISSN 0481-5475
303
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13639. - ISSN 0208-7944
304
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 263-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
305
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego / Artur HOŁDA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002), s. 99-103. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
306
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002), s. 42-46. - Streszcz. - ISSN 1506-932X
307
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 107-113. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
308
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001), s. 3-7. - Streszcz. - ISSN 1641-1536
309
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001), s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
310
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001), s. 306-310. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
311
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 44-52. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
312
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001), s. 625-628. - ISSN 0481-5475
313
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2001), s. 1[86]-16[101]. - Bibliogr.
314
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001), s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
315
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000), s. 67-69. - Bibliogr. - ISSN 1506-932X
316
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
317
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000), s. 17-24. - ISSN 0481-5475
318
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[40]-15[54]. - Bibliogr.
319
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000), s. 34-37. - ISSN 1506-932X
320
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 126-134. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
321
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA ; Promotor: M. DOBIJA. - Kraków, 2000. - 226 k. : il., załaczniki ; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka. - Bibliogr.
322
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej / Artur HOŁDA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 221-243. - ISBN 83-7252-010-0
323
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
324
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
325
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
326
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - nr 504 (1998), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
327
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe / Artur HOŁDA ; Promotor: A. Kisiel. - Kraków, 1998. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
328
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
329
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997), s. 36-49. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
330
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[33]-18[50]. - Bibliogr.
331
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997. - S. 55-64. - Bibliogr.
332
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997), s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
333
Charakterystyka i zakres badań wiarygodności w rewizji gospodarczej / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1. - Katowice: AE, 1997. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 125-129. - ISBN 83-87265-17-9
334
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 nr specj. (1996), s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
335
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
336
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[81]-26[106]. - Bibliogr.
337
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
338
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
339
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Hołda A., (2021), Wstęp. [W:] HOŁDA A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XLIII-XLVIII.
2
Kalandyk P., Hołda A., (2021), Analiza procesów restrukturyzacyjnych w polskich realiach gospodarczych w latach 2016-2020. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : wyzwania współczesnych organizacji i gospodarek, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 83-95.
3
Hołda A. (red.), (2021), Zmiany w podatkach i księgowości 2021 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLVIII, 748 s.
4
Hołda A., (2021), Kontynuacja działalności w czasie kryzysu, "Rachunkowość", R. 72, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (86), s. 64-78.
5
Hołda A., (2020), Ogłaszanie sprawozdań finansowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 39-40.
6
Piotrowski M., Hołda A., (2020), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 453-469.
7
Hołda A., Staszel A., (2020), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1029-1061.
8
Hołda A., Staszel A., (2020), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-256.
9
Hołda A., (2020), E-sprawozdania. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 41-46.
10
Hołda A., (2020), Wpływ epidemii koronawirusa na sprawozdawczość finansową. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 147-166.
11
Hołda A., (2020), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 153-174.
12
Hołda A., (2020), Zamknięcie roku a krąg kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1012-1028.
13
Hołda A., (2020), Ochrona danych osobowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 84-92.
14
Hołda A., (2020), Aktywa biologiczne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 124-137.
15
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2020), Rozdzielanie podatkowe źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 730-740.
16
Hołda A., (2020), Wynik finansowy a dochód podatkowy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 863-876.
17
Hołda A., Staszel A., (2020), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 204-215.
18
Hołda A., (2020), Wstęp. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. LXXIII-LXXVIII.
19
Hołda A., (2020), Wstęp. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XLVII-LIII.
20
Hołda A., Staszel A., (2020), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 188-199.
21
Hołda A., (2020), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 981-1003.
22
Hołda A., Staszel A., (2020), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 382-413.
23
Hołda A., Staszel A., (2020), Odsetki od należności i zobowiązań w prawie bilansowym i podatkowym. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1090-1100.
24
Hołda A., Staszel A., (2020), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 975-1002.
25
Hołda A., (2020), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 265-274.
26
Hołda A., (2020), Zamknięcie roku a krąg kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 925-941.
27
Hołda A., (2020), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 29-35.
28
Hołda A., Staszel A., (2020), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1004-1011.
29
Hołda A. (red.), (2020), Zmiany w podatkach i księgowości 2020 z uwzględnieniem tarcz antykryzysowych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LIII, [1], 842 s.
30
Hołda A., (2020), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. LXI-LXVI.
31
Pogoński M., Hołda A., (2020), Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 702-712.
32
Hołda A., (2020), Zapasy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 179-196.
33
Hołda A., (2020), E-sprawozdania. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 44-50.
34
Hołda A., Staszel A., (2020), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 222-238.
35
Hołda A., Staszel A., (2020), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1463-1486.
36
Hołda A., Staszel A., (2020), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 239-254.
37
Hołda A., Staszel A., (2020), The Concept of Low-Value in the Context of Fixed Assets, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, t. 350, s. 7-25; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3204/8925
38
Hołda A., (2020), Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1027-1044.
39
Hołda A., (2020), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. LIII-LVI.
40
Hołda A., (2020), Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 41-43.
41
Hołda A. (red.), (2020), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LVI, 1177 s.
42
Hołda A., Staszel A., (2020), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 367-398.
43
Hołda A., (2020), Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 38-40.
44
Hołda A., (2020), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 138-159.
45
Hołda A., (2020), Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 47-51.
46
Hołda A., (2020), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 31-38.
47
Hołda A., (2020), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 895-916.
48
Hołda A., (2020), Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-7.
49
Hołda A., (2020), Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 162 s.
50
Hołda A., (2020), Using the Beneish M-score Model : Evidence from Non-financial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, "Investment Management and Financial Innovations", vol. 17, iss. 4, s. 389-401; https://businessperspectives.org/journals/investment-management-and-financial-innovations/issue-366/using-the-beneish-m-score-model-evidence-from-non-financial-companies-listed-on-the-warsaw-stock-exchange
51
Hołda A., Staszel A., (2020), Czynniki wpływające na raportowanie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 108, nr 164, s. 41-60; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207202
52
Hołda A., (2020), Ochrona danych osobowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 72-79.
53
Hołda A., (2020), Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 181-187.
54
Hołda A., Staszel A., (2020), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 917-924.
55
Hołda A., (2020), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 179-243.
56
Hołda A., (2020), Aktywa biologiczne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 139-152.
57
Hołda A., (2020), Zapasy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 164-180.
58
Hołda A., Staszel A., (2020), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 942-974.
59
Hołda A., (2020), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 167-178.
60
Hołda A., (2020), Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 197-203.
61
Hołda A., Staszel A., (2020), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 257-267.
62
Hołda A., Staszel A., (2020), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-121.
63
Hołda A. (red.), (2020), Instrukcje księgowe i podatkowe, 2. wyd.Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVIII, 1486 s.
64
Hołda A., Staszel A., Pogoński M., (2020), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 431-451.
65
Hołda A. (red.), (2020), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LXVI, 1378 s.
66
Hołda A., Staszel A., (2020), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1062-1089.
67
Hołda A., (2020), IV Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 14-15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/14
68
Hołda A., (2020), Ogłaszanie sprawozdań finansowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 36-37.
69