Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
XL, 597 s.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168334269
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
2

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. LI-LII
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334379
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019) , s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Artykuł sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału badawczego (nr umowy 079/WZ-KR/02/2018/S/8079)
Nr:
2168334249
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 364-395
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334353
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Autor:
Tytuł:
Wartości niematerialne i prawne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 141-162
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334335
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-7
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334289
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Autor:
Tytuł:
Aktywa biologiczne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 127-140
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 819-830
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334371
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 831-847
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334373
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Tytuł:
Zapasy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 167-182
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 87-126
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334331
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Autor:
Tytuł:
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 183-189
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334341
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 848-879
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334375
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
14

Autor:
Tytuł:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 765-778
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334365
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 224-239
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334345
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Tytuł:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 469-475
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334273
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 797-818
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334369
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Autor:
Tytuł:
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 34-36
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334315
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 631-641
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw
Źródło:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019) , s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the financial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
Nr:
2168332605
artykuł w czasopiśmie
21

Autor:
Tytuł:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 26-31
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334307
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 190-201
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334343
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny:
LII, 1154 s.: il.; 30 cm
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334267
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
24

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 52-56
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334327
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Zmiany w ustawie o rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 95-103
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334271
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Autor:
Tytuł:
Ochrona danych osobowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 76-83
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334329
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 240-255
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334347
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 477-491
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-8158-461-6
Nr:
2168334275
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 32-33
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334309
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 880-907
ISBN:
978-83-8158-148-6
Nr:
2168334377
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 1099-1121
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328891
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 257-277
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328871
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 353-401
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328877
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 745-755
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328917
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-428
Nr:
2168333607
doktorat
36

Autor:
Tytuł:
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 847-863
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328889
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Charchut Katarzyna , Hołda Artur
Tytuł:
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 533-541
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328913
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych
Źródło:
Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018) , s. 3-11. - Streszcz.
Nr:
2168328921
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 525-535
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328883
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 3-112
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 289-352
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328875
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
LVIII, 1121 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Prawo w Praktyce)
Uwagi:
Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów, Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328859
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
43

Tytuł:
Listy kontrolne (checklist)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 495-521
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Autor:
Trzpioła Katarzyna , Hołda Artur
Tytuł:
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Źródło:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 815-820
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328919
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 279-288
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328873
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość organizacji non profit
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 135-192
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328867
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Autor:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 577-593
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328885
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Zmiany w podatkach i księgowości 2018
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Opis fizyczny:
XXXVI, 820 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8580-3
Nr:
2168328895
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
49

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 193-255
Seria:
(Prawo w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8583-4
Nr:
2168328869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Leasing
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 704-734
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
51

Autor:
Tytuł:
Рerception of Creative Accounting
Źródło:
Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik - Kiïv: KNUTD, 2017, s. 7-14 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7506-04-0
Nr:
2168321119
rozdział w monografii
52

Autor:
Tytuł:
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 33-37
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328669
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Kontrakty długoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 735-762
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328845
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Konferencja:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Tytuł:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Opis fizyczny:
457 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
monografia
55

Autor:
Hołda Artur , Adamik-Citak Małgorzata
Tytuł:
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk - Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017, s. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-95-2
Nr:
2168324973
rozdział w monografii
56

Autor:
Tytuł:
Wprowadzenie
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. XLI-XLIII
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328943
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Tytuł:
Inwentaryzacja
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 663-676
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość organizacji non profit
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 133-190
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318851
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Należności krótkoterminowe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 143-154
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328679
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 191-253
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Tytuł:
Wartości niematerialne i prawne
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 97-116
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328673
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
62

Autor:
Tytuł:
Wynik finansowy a dochód podatkowy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 619-632
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328831
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 347-408
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318861
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Środki trwałe
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 63-96
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XLIV, 957 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
Uwagi:
Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna, Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168314989
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
66

Autor:
Konferencja:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Tytuł:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Źródło:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 381-394. - Streszcz., summ.; artykuł opublikowany w "Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości", t. 56, nr 112 (2010) - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168327277
rozdział w monografii
67

Autor:
Bach Sebastian , Hołda Artur , Wieczorek Piotr
Tytuł:
Instrukcja magazynowa
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 439-448
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328611
rozdział w monografii
68

Autor:
Tytuł:
Zamknięcie roku a krąg kosztów
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 687-703
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Autor:
Tytuł:
Ogłaszanie sprawozdań finansowych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 31-32
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328667
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-404
Nr:
2168335003
doktorat
71

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 361-392
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328689
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
72

Autor:
Tytuł:
Zapasy
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 121-136
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328677
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Autor:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 551-567
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Klasyfikacja Środków Trwałych
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 677-686
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328839
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
75

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 255-272
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318855
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Autor:
Tytuł:
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
Źródło:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 25-30
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Autor:
Adamek-Hyska Dorota , Barnik Paweł , Cellary Mieczysława , Cabała Adam , Dworak Elżbieta , Gierszewska Karolina , Hołda Artur , Jurga Jarosław , Lachiewicz Wojciech , Rotkiewicz Marek , Rudnicka Bożena , Staszel Anna
Tytuł:
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XXIV, 404 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-812-8147-8
Nr:
2168328627
monografia
78

Tytuł:
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Opis fizyczny:
XLIII, [1], 868 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8128-148-5
Nr:
2168328629
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
79

Tytuł:
Klasyfikacja środków trwałych
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 417-438
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328609
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017) , s. 273-282. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168319491
artykuł w czasopiśmie
81

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 283-346
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318859
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 273-282
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318857
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 3-111
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318795
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 53-62 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168322243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Autor:
Bach Sebastian , Hołda Artur , Wieczorek Piotr
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 449-468
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce)
ISBN:
978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
Nr:
2168328613
rozdział w monografii
86

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 907-929
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Autor:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 471-487
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World
Źródło:
China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016) , s. 205-225. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307241
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 157-173
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305545
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
Opis fizyczny:
XXXVI, 593 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305525
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market
Źródło:
e-Finanse. - vol. 12, nr 1 (2016) , s. 32-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305587
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk
Źródło:
The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016) , s. 93-109. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305071
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 155-162 - Bibliogr.
Program badawczy:
This publication was funded out of the fi nancial resources of the Polish Ministry of Science and Higher Education granted to the Cracow University of Economics' Department of Management towards the research of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168310825
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy
Źródło:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016) , s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168303287
artykuł w czasopiśmie
95

Autor:
Tytuł:
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze)
Adres wydawniczy:
Warszawa: Nova Skills, 2016
Opis fizyczny:
74 s.: rys., schematy; 29 cm
Nr:
2168305459
monografia
96

Autor:
Kobiela-Pionnier Katarzyna , Bystrzycka Hanna , Kubas Mateusz , Prewysz-Kwinto Piotr , Voss Grażyna , Hołda Artur , Gierusz Jerzy , Kogut Joanna
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318237
rozdział w monografii
97

Tytuł:
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 573-593
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305563
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Autor:
Tytuł:
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016) , s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308041
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 1-107
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305529
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
100

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 185-247
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305551
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 109-155
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305541
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 175-184
Seria:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305549
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu
Źródło:
Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015) , s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168299255
artykuł w czasopiśmie
104

Konferencja:
3rd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM2014), Kragujevac, Serbia, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Tytuł:
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges
Źródło:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic - Kragujevac: Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015, s. 99-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-049-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168294969
rozdział w monografii
105

Tytuł:
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE
Źródło:
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015) , s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168297597
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics
Źródło:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015) , s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296581
artykuł w czasopiśmie
107

Autor:
Hołda Artur , Adamik-Citak Małgorzata
Tytuł:
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015) , s. 67-76. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297323
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Polityka rachunkowości
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 1-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
109

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 161-232
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299247
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow Univesity of Economics (Project No. 014/WZ-KR/02/2015/S/5014)
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168304333
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
111

Autor:
Tytuł:
Instrukcja gospodarki magazynowej
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 151-160
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299243
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości
Adres wydawniczy:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015
Opis fizyczny:
238 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-59-4
Nr:
2168300801
monografia
113

Autor:
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 79-131
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299235
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Opis fizyczny:
XXII, 525 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299227
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
115

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 133-150
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299237
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
116

Autor:
Tytuł:
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information
Źródło:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015) , s. 266-284. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168305041
artykuł w czasopiśmie
117

Autor:
Piotrowski Marek , Hołda Artur
Tytuł:
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 473-489
Seria:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168299249
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168299829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2014, s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1494/Magazyn
Nr:
2168303295
Zobacz opis całości
120

Autor:
Tytuł:
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
225 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-287
Nr:
2168289957
doktorat
121

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303225
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting
Źródło:
Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014) , s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293727
artykuł w czasopiśmie
123

Autor:
Tytuł:
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
204 k.: il. kolor.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-318
Nr:
2168302255
doktorat
124

Tytuł:
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 325-332 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168287659
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
125

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 105-119. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280981
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego
Źródło:
Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168295849
artykuł w czasopiśmie
127

Tytuł:
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
Opis fizyczny:
246, [1] s.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
Nr:
2168289951
monografia
128

Autor:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Tytuł:
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013) , s. 64-78. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279035
artykuł w czasopiśmie
129

Autor:
Tytuł:
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Opis fizyczny:
380, [1] s.: il.; 24 cm
Seria:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3352-6
Nr:
2168279005
monografia
130

Autor:
Tytuł:
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 138-150. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168262950
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Autor:
Kobiela-Pionnier Katarzyna , Bystrzycka Hanna , Kubas Mateusz , Prewysz-Kwinto Piotr , Voss Grażyna , Hołda Artur , Gierusz Jerzy , Kogut Joanna
Tytuł:
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości
Źródło:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298837
rozdział w monografii
132

Autor:
Tytuł:
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki
Źródło:
Pracodawca2013. - nr 1 (177), s. 13-14
Tryb dostępu:
Nr:
2168302257
głos w dyskusji/wywiad
133

Autor:
Hołda Artur , Malik Gabriela
Tytuł:
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 135-143. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286089
artykuł w czasopiśmie
134

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276749
Zobacz opis całości
135

Autor:
Tytuł:
Wiosną i latem poczujemy kryzys
Źródło:
Pracodawca2012. - nr 3 (171), s. 8-9
Nr:
2168305707
głos w dyskusji/wywiad
136

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 1-57
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235314
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
137

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 125-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168273444
artykuł w czasopiśmie
138

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Wydanie:
Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Opis fizyczny:
X, 422 s.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
Uwagi:
Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235312
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
139

Autor:
Tytuł:
Instrukcje obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 141-220
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235320
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
140

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcja magazynowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 79-89
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235318
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
141

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 59-77
Seria:
(Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków)
ISBN:
978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
Nr:
2168235316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
142

Autor:
Tytuł:
Wieści z ZOD-ów
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 4 (49), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275139
varia
Zobacz opis całości
143

Autor:
Tytuł:
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego
Źródło:
Miasto.Dębica.pl2012. - 30 maja. - [odczyt: 10.05.2016]
Tryb dostępu:
Nr:
2168305639
głos w dyskusji/wywiad
144

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235020
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
145

Autor:
Tytuł:
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012) , s. 69-79. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297201
artykuł w czasopiśmie
146

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcja obiegu dokumentów
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 139-216
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220700
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
147

Autor:
Tytuł:
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 127-148. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 0.00 pkt
Nr:
2168243776
artykuł w czasopiśmie
148

Tytuł:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Opis fizyczny:
X, 394 s.; 24 cm + CD-ROM
Seria:
(Beck Info Biznes)
Uwagi:
Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje,
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220676
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
149

Autor:
Tytuł:
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 105-122 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270832
Zobacz opis całości
150

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcja magazynowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 77-87
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220696
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
151

Autor:
Tytuł:
Instrukcja kasowa
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 57-75
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220690
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
152

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Instrukcja inwentaryzacyjna
Źródło:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 1-55
Seria:
(Beck Info Biznes)
ISBN:
978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
Nr:
2168220686
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
153

Autor:
Tytuł:
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (40), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168275107
varia
Zobacz opis całości
154

Autor:
Tytuł:
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży
Źródło:
Pracodawca2011. - nr 2 (158), s. 10-11
Nr:
2168305705
głos w dyskusji/wywiad
155

Autor:
Tytuł:
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica
Źródło:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)
Tryb dostępu:
Nr:
2168305643
artykuł w czasopiśmie
156

Autor:
Tytuł:
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227514
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
157

Autor:
Tytuł:
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274623
varia
Zobacz opis całości
158

Autor:
Tytuł:
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 83-109 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378138
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
159

Autor:
Tytuł:
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165043019
artykuł w czasopiśmie
160

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Źródło:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280645
Zobacz opis całości
161

Autor:
Tytuł:
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 35-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53114
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
162

Autor:
Tytuł:
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009) , s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168308339
artykuł w czasopiśmie
163

Autor:
Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 19-31 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278351
Zobacz opis całości
164

Autor:
Tytuł:
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274493
varia
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Opis fizyczny:
216 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-467-6
Nr:
51320
monografia
166

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 165-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50039
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
167

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 120-136 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278205
Zobacz opis całości
168

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość dla kadry zarządzającej
Adres wydawniczy:
Opole: , 2008
Opis fizyczny:
43 s.: il.; 30 cm + CD-ROM
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca,
Nr:
2168305711
monografia
169

Autor:
Tytuł:
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 101-120 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272714
Zobacz opis całości
170

Autor:
Tytuł:
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności
Źródło:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 125-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960781
rozdział w monografii
171

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50911
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
172

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007) , s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50248
artykuł w czasopiśmie
173

Autor:
Tytuł:
Lulek Tomasz (1878-1962)
Źródło:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 69-79
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774384
rozdział w monografii
174

Tytuł:
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością
Adres wydawniczy:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-24-2
Nr:
2165889989
monografia
175

Autor:
Tytuł:
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw
Źródło:
Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2006, s. 433-452 - Bibliogr.
ISBN:
83-7416-253-8
Nr:
2168305209
rozdział w monografii
176

Autor:
Kutera Małgorzata , Hołda Artur , Surdykowska Stanisława T.
Tytuł:
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2006
Opis fizyczny:
277 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-632-4
Nr:
52402
monografia
177

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne
Źródło:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 97-111 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286593
Zobacz opis całości
178

Autor:
Tytuł:
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006
Opis fizyczny:
65 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168305709
monografia
179

Autor:
Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Opis fizyczny:
286 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 174)
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-318-5
Nr:
52378
monografia
180

Autor:
Tytuł:
Oszustwa księgowe w praktyce
Źródło:
Biuletyn e-rachunkowość. - nr 9 (2006) . - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231952
artykuł w czasopiśmie
181

Autor:
Tytuł:
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions
Źródło:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175246
rozdział w monografii
182

Autor:
Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA2005, s. 35-69 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273180
Zobacz opis całości
183

Autor:
Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości
Źródło:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 272-303
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166522078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
184

Autor:
Tytuł:
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Adres wydawniczy:
[Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
18 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.,
Nr:
2168305717
monografia
185

Tytuł:
Rewizja finansowa
Wydanie:
Wyd. 1 (dodruk)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Na s. tyt. rok wyd. 2004., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168238796
monografia
186

Tytuł:
Rewizja finansowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168222916
monografia
187

Autor:
Tytuł:
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [dokument elektroniczny]
Źródło:
Wiadomości KSN / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - nr 11-12A (104-105A) (2004) , s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168231930
artykuł w czasopiśmie
188

Autor:
Tytuł:
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ2004, s. 86-102 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273600
Zobacz opis całości
189

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
38 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia,
Nr:
2168305715
monografia
190

Autor:
Tytuł:
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219192
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
191

Autor:
Tytuł:
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak2003, s. 124-166 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273900
Zobacz opis całości
192

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union
Źródło:
Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003, s. 82-94. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; z. nr 1)
ISBN:
83-916937-0-8
Nr:
2168239440
rozdział w monografii
193

Autor:
Tytuł:
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce
Źródło:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 45-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221468
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
194

Autor:
Tytuł:
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View
Źródło:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225316
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
195

Autor:
Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 329-346 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235268
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
196

Autor:
Tytuł:
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze)
Adres wydawniczy:
Warszawa: , 2003
Opis fizyczny:
63 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia,
Nr:
2168305713
monografia
197

Autor:
Tytuł:
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223358
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
198

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce
Źródło:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003) , s. 20-27
Nr:
2168231946
artykuł w czasopiśmie
199

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak2003, s. 38-55 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168274825
Zobacz opis całości
200

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) numer specjalny (2003) , s. 116-133 - Bibliogr.
Nr:
2168278767
artykuł w czasopiśmie
201

Autor:
Tytuł:
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 263-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225112
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
202

Autor:
Tytuł:
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002) , s. 17-29. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224246
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
203

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki
Źródło:
Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002) , s. 11-20
Nr:
2168283943
artykuł w czasopiśmie
204

Autor:
Tytuł:
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; skład zespołu: Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA2002, s. 41-62 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274112
Zobacz opis całości
205

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234714
artykuł w czasopiśmie
206

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego
Źródło:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002) , s. 99-103 - Bibliogr.
Nr:
2168284387
artykuł w czasopiśmie
207

Autor:
Tytuł:
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition
Źródło:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
208

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych
Źródło:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002) , s. 18-20 - Bibliogr.
Nr:
2168231948
artykuł w czasopiśmie
209

Autor:
Tytuł:
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich
Źródło:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002) , s. 42-46. - Streszcz.
Nr:
2168231934
artykuł w czasopiśmie
210

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) numer specjalny (2002) , s. 75-85 - Bibliogr.
Nr:
2168284101
artykuł w czasopiśmie
211

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH
Źródło:
Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001) , s. 306-310 - Bibliogr.
Nr:
2168252212
artykuł w czasopiśmie
212

Autor:
Hołda Artur , Nowak Wojciech
Tytuł:
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001) , s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284115
artykuł w czasopiśmie
213

Autor:
Tytuł:
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych
Źródło:
Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001) , s. 3-7. - Streszcz.
Nr:
2168305223
artykuł w czasopiśmie
214

Autor:
Tytuł:
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) numer specjalny (2001) , s. 44-52 - Bibliogr.
Nr:
2168254042
artykuł w czasopiśmie
215

Autor:
Tytuł:
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Źródło:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ2001, s. 1[86]-16[101] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274283
Zobacz opis całości
216

Autor:
Tytuł:
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej
Źródło:
Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001) , s. 625-628
Nr:
2168252098
artykuł w czasopiśmie
217

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001) , s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284111
artykuł w czasopiśmie
218

Autor:
Tytuł:
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych
Źródło:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 107-113 - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279131
rozdział w monografii
219

Autor:
Tytuł:
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000) , s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259438
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
220

Autor:
Tytuł:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[40]-15[54] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272542
Zobacz opis całości
221

Autor:
Tytuł:
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
226 k.: il., załaczniki; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/577
Nr:
2168284091
doktorat
222

Autor:
Konferencja:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Tytuł:
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej
Źródło:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 126-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321367
rozdział w monografii
223

Autor:
Tytuł:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I
Źródło:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000) , s. 34-37
Nr:
2168252384
artykuł w czasopiśmie
224

Autor:
Tytuł:
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000) , s. 17-24
Nr:
2168284119
artykuł w czasopiśmie
225

Autor:
Tytuł:
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II
Źródło:
Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000) , s. 67-69 - Bibliogr.
Nr:
2168252386
artykuł w czasopiśmie
226

Tytuł:
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
319 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-016-X
Nr:
2168272314
monografia
227

Autor:
Tytuł:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999) , s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269276
artykuł w czasopiśmie
228

Autor:
Tytuł:
Problematyka istotności w rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269506
Zobacz opis całości
229

Autor:
Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej
Źródło:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 221-243
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271952
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
230

Autor:
Tytuł:
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]1998. - nr 504, s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168262766
varia
Zobacz opis całości
231

Autor:
Tytuł:
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe
Promotor:
Kisiel A.
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1998
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168305221
doktorat
232

Autor:
Tytuł:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259566
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
233

Autor:
Konferencja:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Tytuł:
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości
Źródło:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 55-64 - Bibliogr.
Nr:
2168305213
rozdział w monografii
234

Autor:
Tytuł:
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Źródło:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997) , s. 36-49 - Bibliogr.
Nr:
2168268824
artykuł w czasopiśmie
235

Autor:
Tytuł:
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[33]-18[50] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268880
Zobacz opis całości
236

Autor:
Tytuł:
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997) , s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168284333
artykuł w czasopiśmie
237

Autor:
Tytuł:
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[81]-26[106] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268220
Zobacz opis całości
238

Autor:
Tytuł:
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 numer specjalny (1996) , s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96 - Bibliogr.
Nr:
2168268810
artykuł w czasopiśmie
239

Autor:
Tytuł:
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1996, s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-184/4/Magazyn
Nr:
2168268208
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości
Kierownik projektu:
Adres wydawniczy:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Opis fizyczny:
[95] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Program badawczy:
078/WZ-KR/03/2014/S/4274
Sygnatura:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303209
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
160/KR/1/2011/S/639
Sygnatura:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
70 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
32/KR/1/2010/S/545
Sygnatura:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280597
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
1
Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - XL, 597 s. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-8158-461-6
2
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. LI-LII. - ISBN 978-83-8158-148-6
3
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków = Determinants of Entrepreneurs' Bankruptcy in Poland - Systematics and Comparative Analysis of the Opinion of Management and Trustees / Artur HOŁDA, Katarzyna Strojny // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 101, nr 157 (2019), s. 9-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265. - ISSN 1641-4381
4
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 364-395. - ISBN 978-83-8158-148-6
5
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 141-162. - ISBN 978-83-8158-148-6
6
Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-7. - ISBN 978-83-8158-148-6
7
Aktywa biologiczne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 127-140. - ISBN 978-83-8158-148-6
8
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 819-830. - ISBN 978-83-8158-148-6
9
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 831-847. - ISBN 978-83-8158-148-6
10
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 167-182. - ISBN 978-83-8158-148-6
11
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 87-126. - ISBN 978-83-8158-148-6
12
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 183-189. - ISBN 978-83-8158-148-6
13
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 848-879. - ISBN 978-83-8158-148-6
14
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 765-778. - ISBN 978-83-8158-148-6
15
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 224-239. - ISBN 978-83-8158-148-6
16
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 469-475. - ISBN 978-83-8158-461-6
17
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 797-818. - ISBN 978-83-8158-148-6
18
Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 34-36. - ISBN 978-83-8158-148-6
19
Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych / Mariusz Pogoński, Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 631-641. - ISBN 978-83-8158-148-6
20
The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions = Wpływ zmian szacunków stopy dyskontowej na koszty tworzenia rezerw / Anna STASZEL, Artur HOŁDA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 1 (2019), s. 94-114. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529. - ISSN 2080-5993
21
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 26-31. - ISBN 978-83-8158-148-6
22
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 190-201. - ISBN 978-83-8158-148-6
23
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - LII, 1154 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 978-83-8158-148-6
24
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 52-56. - ISBN 978-83-8158-148-6
25
Zmiany w ustawie o rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 95-103. - ISBN 978-83-8158-461-6
26
Ochrona danych osobowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 76-83. - ISBN 978-83-8158-148-6
27
Zobowiązania długo- i krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 240-255. - ISBN 978-83-8158-148-6
28
Sporządzanie sprawozdań elektronicznych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2019 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 477-491. - ISBN 978-83-8158-461-6
29
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 32-33. - ISBN 978-83-8158-148-6
30
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 880-907. - ISBN 978-83-8158-148-6
31
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 1099-1121. - ISBN 978-83-812-8583-4
32
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 257-277. - ISBN 978-83-812-8583-4
33
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 353-401. - ISBN 978-83-812-8583-4
34
Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 745-755. - ISBN 978-83-812-8580-3
35
Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych / Anna STASZEL ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2018. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003371
36
Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 847-863. - ISBN 978-83-812-8583-4
37
Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego / Katarzyna Charchut, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 533-541. - ISBN 978-83-812-8580-3
38
"Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // Rachunkowość. - R.69, nr 3 (2018), s. 3-11. - Streszcz. - ISSN 0481-5475
39
Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 525-535. - ISBN 978-83-812-8583-4
40
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 3-112. - ISBN 978-83-812-8583-4
41
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 289-352. - ISBN 978-83-812-8583-4
42
Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - LVIII, 1121 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Na płycie CD znajdują się 134 wzory dokumentów. - Bibliogr. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8583-4
43
Listy kontrolne (checklist) / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 495-521. - ISBN 978-83-812-8583-4
44
Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / Katarzyna Trzpioła, Artur HOŁDA // W: Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 815-820. - ISBN 978-83-812-8580-3
45
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 279-288. - ISBN 978-83-812-8583-4
46
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 135-192. - ISBN 978-83-812-8583-4
47
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 577-593. - ISBN 978-83-812-8583-4
48
Zmiany w podatkach i księgowości 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : C.H. Beck, 2018. - XXXVI, 820 s. : il. ; 24 cm. - (Prawo w Praktyce : podatki i księgowość. Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - ISBN 978-83-812-8580-3
49
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - (Prawo w Praktyce - Wydawnictwo C. H. Beck). - S. 193-255. - ISBN 978-83-812-8583-4
50
Leasing / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 704-734. - ISBN 978-83-8128-148-5
51
Рerception of Creative Accounting / Artur HOŁDA // W: Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì / red. M.Ì. Skripnik. - Kiïv : KNUTD, 2017. - S. 7-14. - Bibliogr. - ISBN 978-617-7506-04-0
52
Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 33-37. - ISBN 978-83-8128-148-5
53
Kontrakty długoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 735-762. - ISBN 978-83-8128-148-5
54
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
55
Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe = The Effect of the Mandatory Adoption of IFRS by Polish Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // W: Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej / red. Krystyna Barczyk. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2017. - S. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-95-2
56
Wprowadzenie / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. XLI-XLIII. - ISBN 978-83-8128-148-5
57
Inwentaryzacja / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 663-676. - ISBN 978-83-8128-148-5
58
Rachunkowość organizacji non profit / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 133-190. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
59
Należności krótkoterminowe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 143-154. - ISBN 978-83-8128-148-5
60
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 191-253. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
61
Wartości niematerialne i prawne / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 97-116. - ISBN 978-83-8128-148-5
62
Wynik finansowy a dochód podatkowy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 619-632. - ISBN 978-83-8128-148-5
63
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 347-408. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
64
Środki trwałe / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 63-96. - ISBN 978-83-8128-148-5
65
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIV, 957 s. ; 24 cm + CD-ROM. - Dysk optyczny zawiera: wzór polityki rachunkowości na 2017 r., 91 wzorów dokumentów w postaci gotowych do pracy dokumentow Word, dokumentacja inwentaryzacyjna. - Bibliogr. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
66
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 381-394. - Streszcz., summ.; artykuł opublikowany w "Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości", t. 56, nr 112 (2010). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
67
Instrukcja magazynowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 439-448. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
68
Zamknięcie roku a krąg kosztów / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 687-703. - ISBN 978-83-8128-148-5
69
Ogłaszanie sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 31-32. - ISBN 978-83-8128-148-5
70
Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce / Katarzyna Strojny ; Promotor: Artur HOŁDA; Promotor pomocniczy: Konrad GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003340
71
Rachunek przepływów pieniężnych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 361-392. - ISBN 978-83-8128-148-5
72
Zapasy / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 121-136. - ISBN 978-83-8128-148-5
73
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 551-567. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
74
Klasyfikacja Środków Trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 677-686. - ISBN 978-83-8128-148-5
75
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 255-272. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
76
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta / Artur HOŁDA // W: Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 25-30. - ISBN 978-83-8128-148-5
77
Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych / D. Adamek-Hyska, P. Barnik, M. Cellary, A. Cabała, E. Dworak, K. Gierszewska, A. HOŁDA, J. Jurga, W. Lachiewicz, M. Rotkiewicz, B. Rudnicka, A. STASZEL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XXIV, 404 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - ISBN 978-83-812-8147-8
78
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - XLIII, [1], 868 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8128-148-5
79
Klasyfikacja środków trwałych / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 417-438. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
80
Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw = Analysis of Free Cash Flows as the Element of the Hazard Assessment of the Bankruptcy of Small and Average Enterprises / Artur HOŁDA, Magdalena Konat-Staniek // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (88) cz. 1 (2017), s. 273-282. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf. - ISSN 2450-7741
81
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 283-346. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
82
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 273-282. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
83
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 3-111. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
84
Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 53-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
85
Instrukcja kasowa / Sebastian Bach, Artur HOŁDA, Piotr Wieczorek // W: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / red. Piotr Walczak. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Sektor Publiczny w Praktyce). - S. 449-468. - ISBN 978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8
86
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 907-929. - ISBN 978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
87
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 471-487. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
88
Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // China-USA Business Review. - vol. 15, no. 5 (2016), s. 205-225. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf. - ISSN 1537-1514
89
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 157-173. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
90
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - XXXVI, 593 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny CD-ROM. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
91
The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // e-Finanse [on-line]. - vol. 12, nr 1 (2016), s. 32-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/335.pdf. - ISSN 1734-039X
92
Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // The Journal of Risk Finance. - vol. 17, iss. 1 (2016), s. 93-109. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1526-5943
93
Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 155-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
94
Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy = Pokaznik produktivnostì pracì ì valûtnij kurs v ekonomìcì Ukraïni = Labour Productivity and Exchange Rate in Ukrainian Economy / Artur HOLDA, Ûrij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 2 (176) (2016), s. 337-347. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.rar. - ISSN 1993-6788
95
Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Warszawa : Nova Skills, 2016. - 74 s. : rys., schematy ; 29 cm
96
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
97
Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 573-593. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
98
Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce = Perception of the Concept of Creative Accounting by the Polish Public and by Accounting Professionals / Artut HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 87, nr 143 (2016), s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1207432. - ISSN 1641-4381
99
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 1-107. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
100
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 185-247. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
101
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 109-155. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
102
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki). - S. 175-184. - ISBN 978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
103
Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement = Spravedliva zarobìtna plata ta rozmìr pensìї v mežah teorìї vimìrûvannâ lûdskogo kapìtalu / Artur HOLDA, Jurij RENKAS // Actual Problems of Economics = Aktual'nì problemi ekonomìki. - no. 12 (174) (2015), s. 302-311. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.rar. - ISSN 1993-6788
104
The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings / ed. by Gordana Radosavljevic. - Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, 2015. - S. 99-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6091-049-5. - Pełny tekst: http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM2014%20-%20Faculty%20od%20Economics%20Kragujevac.pdf
105
Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW = The Effects of Bankruptcy on the Structural Complexity of the Price Changes on WSE / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 41 (2015), s. 59-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/761. - ISSN 0137-3056
106
Istota ekonofizyki = The Essence of Econophysics / Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1 (84) (2015), s. 108-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE_1_2015_06_fiedor_holda.pdf. - ISSN 0239-6416
107
Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne = Valuation in Fair Value of Fixed Tangible Assets vs. the Value of Equity as a Result of IFRS Implementation in Polish Economic Reality - Pragmatic Approach / Artur HOŁDA, Małgorzata Adamik-Citak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 396 (2015), s. 67-76. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. T. 2, Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30156/Holda_Wycena_w_Wartosci_Godziwej_Rzeczowej_Aktywow_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
108
Polityka rachunkowości / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 1-77. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
109
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 161-232. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
110
Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
111
Instrukcja gospodarki magazynowej / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 151-160. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
112
Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości / Artur HOŁDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2015. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-59-4
113
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 79-131. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
114
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - XXII, 525 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
115
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 133-150. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
116
Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information / Tao You, Paweł Fiedor, Artur HOŁDA // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 8, iss. 2 (2015), s. 266-284. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mdpi.com/1911-8074/8/2/266/pdf. - ISSN 1911-8074
117
Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis) / Marek Piotrowski, Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki). - S. 473-489. - ISBN 978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
118
Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej = The Positive Aspects of Creative Accounting / Artur HOŁDA, Anna STASZEL // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 132-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
119
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - ([2014]), s. [35]-[40]. - Summ., rez. - Bibliogr.
120
Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy / Jurij RENKAS ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2014. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003001
121
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [41]-[46]. - Summ., rez. - Bibliogr.
122
Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst' = Human Capital and Financial Reporting / A. HOLDA, Û. RENKAS // Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki. - vip. 6, č. 3 (2014), s. 209-214. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf. - ISSN 2307-8030
123
Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne / Paweł Fiedor ; Promotor: Artur HOŁDA. - Kraków, 2014. - 204 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003109
124
Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud? / Artur HOŁDA, Anna Staszel // W: Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 325-332. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/0b/25/CFM_2014_ksiazka_2.pdf#page=326=Fit
125
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 105-119. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
126
A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis = Perspektywa firmy w ekonofizycznej analizie ryzyka walutowego / Paweł FIEDOR, Artur HOŁDA // Nauki o Finansach = Financial Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 92-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30303?tab=1. - ISSN 2080-5993
127
Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy / Artur HOŁDA, Anna Staszel. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - 246, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5
128
Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli = Copula-Based Modeling the Correlations between Commodity Futures Prices Quoted on the CME / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 135 (2013), s. 64-78. - Summ.. - Tytuł numeru: Analiza i wspomaganie decyzji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81951&from=publication. - ISSN 2083-8611
129
MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej / Artur HOŁDA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - 380, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Rachunkowość). - ISBN 978-83-255-3352-6
130
Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych = Factors Determining the Fair Value Accounting in the Context of Financial Crisis / Artur HOŁDA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 138-150. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/file/36612/10.pdf. - ISSN 1898-5084
131
Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości / Katarzyna Kobiela-Pionnier, Hanna Bystrzycka, Mateusz Kubas, Piotr Prewysz-Kwinto, Grażyna Voss, Artur HOŁDA, Jerzy Gierusz, Joanna Kogut // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 469-583. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
132
Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA ; rozm. Arkadiusz Caryk // Pracodawca. - nr 1 (177) (2013), s. 13-14. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/aktualnosci/Pracodawca_1_177_stycze-luty_2013_kor.pdf. - ISSN 1429-589X
133
Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne = Conditional Variance Modeling of Returns of Soft Commodity Futures / Artur HOŁDA, Gabriela Malik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 135-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=135&view=Fit. - ISSN 1734-5391
134
Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości = Fair Value and the Prospective Nature of Accounting / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 118-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
135
Wiosną i latem poczujemy kryzys / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 3 (171) (2012), s. 8-9. - ISSN 1429-589X
136
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 1-57. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
137
Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne = Accounting as an Information System Management - Retrospective and Prospective Approach / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 125-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=125&view=Fit. - ISSN 1734-5391
138
Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - X, 422 s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Na okł.: Obowiązki płatników, księgowanie podatkowe, przechowywanie dokumentów, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obieg dokumentów, inwentaryzacja, kasa, magazyn, samochody służbowe, świadczenia niematerialne dla pracowników. Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
139
Instrukcje obiegu dokumentów / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 141-220. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
140
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 79-89. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
141
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - (Beck Info Biznes - Finanse dla Praktyków). - S. 59-77. - ISBN 978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8
142
Wieści z ZOD-ów / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
143
UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego / Artur HOŁDA ; rozm. JG // Miasto.Dębica.pl [on-line]. - 30 maja (2012)1 ekran. - [odczyt: 10.05.2016]. - Pełny tekst: http://miasto.debica.pl/aktualnosci/pokaz/12087/UEK+zostaje+w+Debicy+rozmowa+z+Kierownikiem+Zamiejscowego+Osrodka+Dydaktycznego#.VzHse-TGA4B
144
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
145
Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw = The Fair Value in Process of the Bankruptcy of Enterprises / Artur HOŁDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 126 (2012), s. 69-79. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication. - ISSN 2083-8611
146
Instrukcja obiegu dokumentów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 139-216. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
147
Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych = Zero Points (Border) in the Income Tax from Natural Persons in the Polish Economic Realities / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 127-148. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
148
Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - X, 394 s. ; 24 cm + CD-ROM. - U góry okł.: Finanse dla praktyków.. - Płyta zawiera: Dowody księgowe, akty prawne, formularze, instrukcje. - (Beck Info Biznes). - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
149
Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 105-122. - Bibliogr.
150
Instrukcja magazynowa / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 77-87. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
151
Instrukcja kasowa / Artur HOŁDA // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 57-75. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
152
Instrukcja inwentaryzacyjna / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami / red. Artur HOŁDA. - Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Beck Info Biznes). - S. 1-55. - ISBN 978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6
153
Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
154
Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży / Artur HOŁDA ; rozm. Łukasz Grzymalski // Pracodawca. - nr 2 (158) (2011), s. 10-11. - ISSN 1429-589X
155
Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica / Artur HOŁDA // Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - 7 czerwca (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/debica/aktualnosci.html,0:lst:1::title-asc:,0:vw:2772
156
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej = Sampling Research in Internal Auditing / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
157
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 24-25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
158
Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 83-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
159
Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością = Prospects for Development of Models Warning about Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 83-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
160
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 4-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
161
Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych = The Relevance of Sampling in Financial Auditing and the Selection of Samples / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 35-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170626644. - ISSN 1898-6447
162
Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości / Artur HOŁDA // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 10 (2009), s. 149-176. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1899-4539
163
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 19-31. - Bibliogr.
164
Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie / Artur HOŁDA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
165
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-467-6
166
Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej = Use of Decision Trees to Forecast the Bankruptcy of Enterprises in the Construction Industry / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 165-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163970709. - ISSN 1898-6447
167
Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 120-136. - Bibliogr.
168
Rachunkowość dla kadry zarządzającej / Artur HOŁDA. - Opole, 2008. - 43 s. : il. ; 30 cm + CD-ROM. - Materiał szkoleniowy - Federacja Związków Pracodawców Energetyki Polskiej, Opole 4-5 marca
169
Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 101-120. - Bibliogr.
170
Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 125-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
171
Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002 = Economic Factors Governing Enterprise Bankruptcy and its Extent in Poland, 1990-2002 / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153761844. - ISSN 1898-6447
172
Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości = Theory of Decision Trees in Prediction of Bankruptcy / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007), s. 32-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
173
Lulek Tomasz (1878-1962) / Artur HOŁDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 69-79. - ISBN 978-83-7228-200-2
174
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością / Artur HOŁDA, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-24-2
175
Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw / Artur HOŁDA // W: Szacowanie nieruchomości / red. Jerzy Dydenko. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - S. 433-452. - Bibliogr. - ISBN 83-7416-253-8
176
Oszustwa księgowe : teoria i praktyka / Małgorzata Kutera, Artur HOŁDA, Stanisława T. Surdykowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-632-4
177
Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne / Artur HOŁDA // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 97-111. - Bibliogr.
178
Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2006. - 65 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie)
179
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych = The Going Concern Principle and Forecasting Bankruptcy in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 286 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 174). - ISBN 83-7252-318-5
180
Oszustwa księgowe w praktyce / Artur HOŁDA // Biuletyn e-rachunkowość [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - nr 9 (2006)2 ekrany. - [odczyt: 05.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=629&part=1
181
Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych = Essence of Decision Trees and Opportunities of Using Decision Trees for Prediction of Bankruptcy of Manufacture Companies in Polish Economic Conditions / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 349-359. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
182
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA. - (2005), s. 35-69. - Bibliogr.
183
Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 272-303. - ISBN 83-7252-287-1
184
Metody oceny projektów inwestycyjnych / Artur HOŁDA. - [Kraków, 2005]. - 18 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sp. z o.o.
185
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt. rok wyd. 2004. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
186
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
187
Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych [on-line] / Artur HOŁDA // Wiadomości KSN : biuletyn informacyjny Krajowej Sekcji Nauki / Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność". - Dane tekstowe(plik pdf). - nr 11-12A (104-105A) (2004), s. 2-24. - [odczyt: 05.07.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Bullet/2004/nr11_12a%28104_105a%29.pdf
188
Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ. - (2004), s. 86-102. - Bibliogr.
189
Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze) / Artur HOŁDA. - Kraków, 2004. - 38 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Polskie Zakłady Zbożowe PZZ w Krakowie, Kraków, 6 grudnia
190
System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej = Cognitive Systems and the Structure of Accounting and Financial Audits / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 619 (2004), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57797940. - ISSN 0208-7944
191
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak. - (2003), s. 124-166. - Bibliogr.
192
Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej = Attestation of Economic Data and Fraud in the Face of Polish Access to the European Union / Artur HOŁDA , Wojciech Nowak // W: Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Henryk Gurgul. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ISSN 1734-5391 ; z. nr 1). - S. 82-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-0-8
193
Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 45-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
194
Going-concern Principle from the Auditor's Point of View / Artur HOŁDA // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 371-384. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
195
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa : KIBR, 2003. - S. 329-346. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
196
Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze) / [Artur HOŁDA]. - Warszawa, 2003. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Materiał szkoleniowy - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ; Zespół Ekspertów Manager w Krakowie, Warszawa, 11-12 sierpnia
197
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli = Evaluating Companies' Economic Situation Using Synthetic Standards - the Quartile Concept / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 125-138. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
198
Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2003), s. 20-27. - ISSN 0481-5475
199
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak. - (2003), s. 38-55. - Bibliogr.
200
Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 13 (69) numer specjalny (2003), s. 116-133. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
201
Wyzwania współczesności w rewizji finansowej = The Challenges of Modernity in Financial Auditing / Artur HOŁDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 263-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
202
Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych = Basic Concepts in Selecting Materiality in Financial Statements' Research / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 562 (2002), s. 17-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13639. - ISSN 0208-7944
203
Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Rachunkowość. - R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14) (2002), s. 11-20. - ISSN 0481-5475
204
Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; skład zespołu: Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA. - (2002), s. 41-62. - Bibliogr.
205
Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera = Audit Risk Model Based on Dempster-Shafer Theory / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 56-73. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
206
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego / Artur HOŁDA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 11 (143) (2002), s. 99-103. - Bibliogr. - ISSN 1508-9711
207
Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw = The Synthetic Ratio in Estimation of Financial Condition / Artur HOŁDA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 227-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
208
Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // Zarządzanie i Rozwój. - nr 28 (9/2002) (2002), s. 18-20. - Bibliogr. - ISSN 1509-9830
209
Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 1 (36) (2002), s. 42-46. - Streszcz. - ISSN 1506-932X
210
Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 8 (64) numer specjalny (2002), s. 75-85. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
211
Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 5 (2001), s. 306-310. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
212
Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych = Expert Systems with Fuzzy Logic in Audit Risk Management / Artur HOŁDA, Wojciech Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 6 (62) (2001), s. 46-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
213
Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych / Artur HOŁDA // Problemy Rachunkowości. - R. 2, nr 3 (6) (2001), s. 3-7. - Streszcz. - ISSN 1641-1536
214
Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) numer specjalny (2001), s. 44-52. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
215
Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej / Artur HOŁDA // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ. - (2001), s. 1[86]-16[101]. - Bibliogr.
216
Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 52, nr 10 (2001), s. 625-628. - ISSN 0481-5475
217
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe = Use of Discriminant Analysis in Prediction of Bankruptcy - World Practice / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 5 (61) (2001), s. 59-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
218
Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 107-113. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 83-88057-35-9
219
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 553 (2000), s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
220
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[40]-15[54]. - Bibliogr.
221
Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA ; Promotor: M. DOBIJA. - Kraków, 2000. - 226 k. : il., załaczniki ; 30 cm + Autoreferat : 14 s. , dyskietka. - Bibliogr.
222
Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej / Artur HOŁDA // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 126-134. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
223
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 10 (22) (2000), s. 34-37. - ISSN 1506-932X
224
Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Rachunkowość. - R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2) (2000), s. 17-24. - ISSN 0481-5475
225
Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II / Artur HOŁDA // Monitor Rachunkowości i Finansów. - nr 11 (23) (2000), s. 67-69. - Bibliogr. - ISSN 1506-932X
226
Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań / red. Marta STĘPIEŃ ; [aut.: Mariusz ANDRZEJEWSKI, Dorota DOBIJA, Artur HOŁDA, Anna LITWA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ, Barbara SUMEK-BRANDYS, Aneta ŚWIECHOWSKA, Piotr WÓJTOWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 319 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-016-X
227
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 52 (1999), s. 5-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
228
Problematyka istotności w rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[23]-21[42]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
229
Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej / Artur HOŁDA // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 221-243. - ISBN 83-7252-010-0
230
Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka = Profile and Scientific Output of Professor Tomasz Lulek / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krystyna RAJZER]. - nr 504 (1998), s. 5-16. - Summ. - ISSN 0208-7944
231
Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe / Artur HOŁDA ; Promotor: A. Kisiel. - Kraków, 1998. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
232
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej = Evolution of Auditing and Its Role in Market Economy / Artur HOŁDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 514 (1998), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
233
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości / Artur HOŁDA // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. - S. 55-64. - Bibliogr.
234
Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1997), s. 36-49. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
235
Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[33]-18[50]. - Bibliogr.
236
Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 38 (1997), s. 11-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
237
Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[81]-26[106]. - Bibliogr.
238
Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 35 numer specjalny (1996), s. 52-54. - Referat na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
239
Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4 / Mieczysław DOBIJA, Jerzy KUCHMACZ, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1996), s. 1[42]-21[62]. - Streszcz. - Bibliogr.
240
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [95] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
241
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
242
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych rozdziałach. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Hołda A. (red.), (2019), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XL, 597 s.
2
Hołda A., (2019), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. LI-LII.
3
Hołda A., Strojny K., (2019), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 101, nr 157, s. 9-34; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=187265
4
Hołda A., Staszel A., (2019), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 364-395.
5
Hołda A., (2019), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 141-162.
6
Hołda A., (2019), Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-7.
7
Hołda A., (2019), Aktywa biologiczne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 127-140.
8
Hołda A., Staszel A., (2019), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 819-830.
9
Hołda A., (2019), Zamknięcie roku a krąg kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 831-847.
10
Hołda A., (2019), Zapasy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 167-182.
11
Hołda A., Staszel A., (2019), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 87-126.
12
Hołda A., (2019), Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 183-189.
13
Hołda A., Staszel A., (2019), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 848-879.
14
Hołda A., (2019), Wynik finansowy a dochód podatkowy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 765-778.
15
Hołda A., Staszel A., (2019), Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 224-239.
16
Hołda A., (2019), Zmiany w ustawie o rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 469-475.
17
Hołda A., (2019), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 797-818.
18
Hołda A., (2019), Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 34-36.
19
Pogoński M., Hołda A., (2019), Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 631-641.
20
Staszel A., Hołda A., (2019), The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions, "Financial Sciences", vol. 24, nr 1, s. 94-114; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/109529
21
Hołda A., (2019), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 26-31.
22
Hołda A., Staszel A., (2019), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 190-201.
23
Hołda A. (red.), (2019), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, LII, 1154 s.
24
Hołda A., (2019), Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 52-56.
25
Hołda A., (2019), Zmiany w ustawie o rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 95-103.
26
Hołda A., (2019), Ochrona danych osobowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 76-83.
27
Hołda A., Staszel A., (2019), Zobowiązania długo- i krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 240-255.
28
Hołda A., Staszel A., (2019), Sporządzanie sprawozdań elektronicznych. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2019, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 477-491.
29
Hołda A., (2019), Ogłaszanie sprawozdań finansowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 32-33.
30
Hołda A., Staszel A., (2019), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 880-907.
31
Hołda A., Staszel A., (2018), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 1099-1121.
32
Hołda A., (2018), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 257-277.
33
Hołda A., Staszel A., (2018), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 353-401.
34
Hołda A., Staszel A., (2018), Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 745-755.
35
Staszel A., (2018), Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych, Prom. Hołda A., Kraków : , 231 k.
36
Hołda A., (2018), Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 847-863.
37
Charchut K., Hołda A., (2018), Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 533-541.
38
Hołda A., Staszel A., (2018), "Niskocenność" w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, "Rachunkowość", R.69, nr 3, s. 3-11.
39
Hołda A., Staszel A., (2018), Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 525-535.
40
Hołda A., Staszel A., (2018), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 3-112.
41
Hołda A., Nowak W., (2018), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 289-352.
42
Hołda A. (red.), (2018), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LVIII, 1121 s.
43
Hołda A., Staszel A., (2018), Listy kontrolne (checklist). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 495-521.
44
Trzpioła K., Hołda A., (2018), Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. [W:] Hołda A. (red.), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, s. 815-820.
45
Hołda A., (2018), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 279-288.
46
Hołda A., (2018), Rachunkowość organizacji non profit. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 135-192.
47
Piotrowski M., Hołda A., (2018), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 577-593.
48
Hołda A. (red.), (2018), Zmiany w podatkach i księgowości 2018, Warszawa : C.H. Beck, XXXVI, 820 s.
49
Hołda A., (2018), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2018, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 193-255.
50
Hołda A., Staszel A., (2017), Leasing. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 704-734.
51
Hołda A., (2017), Рerception of Creative Accounting. [W:] Skripnik M. (red.), Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì, Kiïv : KNUTD, s. 7-14.
52
Hołda A., (2017), Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 33-37.
53
Hołda A., Staszel A., (2017), Kontrakty długoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 735-762.
54
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
55
Hołda A., Adamik-Citak M., (2017), Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. [W:] Barczyk K. (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 273-284.
56
Hołda A., (2017), Wprowadzenie. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. XLI-XLIII.
57
Hołda A., (2017), Inwentaryzacja. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 663-676.
58
Hołda A., (2017), Rachunkowość organizacji non profit. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 133-190.
59
Hołda A., Staszel A., (2017), Należności krótkoterminowe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 143-154.
60
Hołda A., (2017), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 191-253.
61
Hołda A., (2017), Wartości niematerialne i prawne. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 97-116.
62
Hołda A., (2017), Wynik finansowy a dochód podatkowy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 619-632.
63
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 347-408.
64
Hołda A., Staszel A., (2017), Środki trwałe. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-96.
65
Hołda A. (red.), (2017), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLIV, 957 s.
66
Hołda A., (2017), Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością. [W:] Luty Z. (red.), Rachunkowość : dokonania i przyszłość, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 381-394.
67
Bach S., Hołda A., Wieczorek P., (2017), Instrukcja magazynowa. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 439-448.
68
Hołda A., (2017), Zamknięcie roku a krąg kosztów. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 687-703.
69
Hołda A., (2017), Ogłaszanie sprawozdań finansowych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 31-32.
70
Strojny K., (2017), Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce, Prom. Hołda A., Kraków : , 258 k.
71
Hołda A., Staszel A., (2017), Rachunek przepływów pieniężnych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 361-392.
72
Hołda A., (2017), Zapasy. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 121-136.
73
Piotrowski M., Hołda A., (2017), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 551-567.
74
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja Środków Trwałych. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 677-686.
75
Hołda A., (2017), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-272.
76
Hołda A., (2017), Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. [W:] Hołda A. (red.), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 25-30.
77
Adamek-Hyska D., Barnik P., Cellary M., Cabała A., Dworak E., Gierszewska K., Hołda A., Jurga J., Lachiewicz W., Rotkiewicz M., Rudnicka B., Staszel A., (2017), Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIV, 404 s.
78
Hołda A. (red.), (2017), Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XLIII, [1], 868 s.
79
Hołda A., Staszel A., (2017), Klasyfikacja środków trwałych. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 417-438.
80
Hołda A., Konat-Staniek M., (2017), Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (88) cz. 1, s. 273-282; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4219/33211.pdf
81
Hołda A., Nowak W., (2017), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 283-346.
82
Hołda A., (2017), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 273-282.
83
Hołda A., Staszel A., (2017), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-111.
84
Hołda A., Staszel A., (2017), Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 53-62.
85
Bach S., Hołda A., Wieczorek P., (2017), Instrukcja kasowa. [W:] Walczak P. (red.), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 449-468.
86
Hołda A., Staszel A., (2017), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 907-929.
87
Piotrowski M., Hołda A., (2016), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 471-487.
88
Hołda A., Staszel A., (2016), Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World, "China-USA Business Review", vol. 15, no. 5, s. 205-225; http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/579b27d866b30.pdf
89
Hołda A., (2016), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 157-173.
90
Hołda A. (red.), (2016), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXVI, 593 s.
91
Fiedor P., Hołda A., (2016), The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market, "e-Finanse" [on-line], vol. 12, nr 1, s. 32-42; http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/335.pdf
92
Fiedor P., Hołda A., (2016), Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk, "The Journal of Risk Finance", vol. 17, iss. 1, s. 93-109.
93
Hołda A., Staszel A., (2016), Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 155-162.
94
Holda A., Renkas J., (2016), Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy, "Actual Problems of Economics", no. 2 (176), s. 337-347; http://eco-science.net/archive/2016/APE-02-2016.rar
95
Hołda A., (2016), Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne: (materiały pomocnicze), Warszawa : Nova Skills, 74 s.
96
Kobiela-Pionnier K., Bystrzycka H., Kubas M., Prewysz-Kwinto P., Voss G., Hołda A., Gierusz J., Kogut J., (2016), Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 469-583.
97
Hołda A., Staszel A., (2016), Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 573-593.
98
Hołda A., (2016), Percepcja pojęcia "rachunkowość kreatywna" przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 87, nr 143, s. 43-54; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1207432
99
Hołda A., Staszel A., (2016), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-107.
100
Hołda A., Nowak W., (2016), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 185-247.
101
Hołda A., (2016), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 109-155.
102
Hołda A., (2016), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 175-184.
103
Hołda A., Renkas J., (2015), Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement, "Actual Problems of Economics", no. 12 (174), s. 302-311; http://eco-science.net/archive/2015/APE-12-2015.rar
104
Hołda A., Staszel A., (2015), The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges. [W:] Radosavljevic G. (red.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings, Kragujevac : Faculty of Economics University of Kragujevac, s. 99-116.
105
Fiedor P., Hołda A., (2015), Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW, "Ekonomia / Uniwersytet Warszawski", nr 41, s. 59-79; http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/761
106
Fiedor P., Hołda A., (2015), Istota ekonofizyki, "Studia Ekonomiczne", nr 1 (84), s. 108-127; http://www.inepan.waw.pl/images/pliki/SE/SE_1_2015_06_fiedor_holda.pdf
107
Hołda A., Adamik-Citak M., (2015), Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 396, s. 67-76; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30156/Holda_Wycena_w_Wartosci_Godziwej_Rzeczowej_Aktywow_2015.pdf
108
Hołda A., Staszel A., (2015), Polityka rachunkowości. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-77.
109
Hołda A., Nowak W., (2015), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 161-232.
110
Hołda A., Staszel A., (2015), Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 193-202.
111
Hołda A., (2015), Instrukcja gospodarki magazynowej. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 151-160.
112
Hołda A., (2015), Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 238 s.
113
Hołda A., (2015), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 79-131.
114
Hołda A. (red.), (2015), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXII, 525 s.
115
Hołda A., (2015), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 133-150.
116
You T., Fiedor P., Hołda A., (2015), Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 8, iss. 2, s. 266-284; http://www.mdpi.com/1911-8074/8/2/266/pdf
117
Piotrowski M., Hołda A., (2015), Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis). [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 473-489.
118
Hołda A., Staszel A., (2015), Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 132-143.
119
Hołda A., Renkas J., ([2014]), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie, s. [35]-[40].
120
Renkas J., (2014), Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy, Prom. Hołda A., Kraków : , 225 k.
121
Hołda A., Renkas J., ([2014]), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [41]-[46].
122
Hołda A., Renkas J., (2014), Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost', "Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki", vip. 6, č. 3, s. 209-214; http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/economic_06_3.pdf
123
Fiedor P., (2014), Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne, Prom. Hołda A., Kraków : , 204 k.
124
Hołda A., Staszel A., (2014), Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 325-332.
125
Hołda A., (2014), Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-119.
126
Fiedor P., Hołda A., (2014), A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis, "Nauki o Finansach", nr 4 (21), s. 92-107; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/30303?tab=1
127
Hołda A., Staszel A., (2014), Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli: podejście pragmatyczne: teoria, zadania, testy, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 246, [1] s.
128
Hołda A., Malik G., (2013), Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 135, s. 64-78; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81951&from=publication
129
Hołda A., (2013), MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 380, [1] s.
130
Hołda A., (2013), Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 138-150; https://www.ur.edu.pl/file/36612/10.pdf
131
Kobiela-Pionnier K., Bystrzycka H., Kubas M., Prewysz-Kwinto P., Voss G., Hołda A., Gierusz J., Kogut J., (2013), Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 469-583.
132
Hołda A., (2013), Zmiany iście rewolucyjne : z prof. Arturem Hołdą, wykładowcą krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, rozmawiamy o zmianach w podatkach i problemach polskiej gospodarki, "Pracodawca", nr 1 (177), s. 13-14; http://www.wsei.edu.pl/files/images/aktualnosci/Pracodawca_1_177_stycze-luty_2013_kor.pdf
133
Hołda A., Malik G., (2013), Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 135-143; http://www.wsei.edu.pl/files/wydawnictwa/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf#page=135&view=Fit
134
Hołda A., (2012), Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 118-135.
135
Hołda A., (2012), Wiosną i latem poczujemy kryzys, "Pracodawca", nr 3 (171), s. 8-9.
136
Hołda A., Nowak W., (2012), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-57.
137
Hołda A., (2012), Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 125-140; http://www.wsei.edu.pl/files/images/biblioteka/ZN-nr-8.pdf#page=125&view=Fit
138
Hołda A. (red.), (2012), Instrukcje księgowe i podatkowe: wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, X, 422 s.
139
Hołda A., (2012), Instrukcje obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 141-220.
140
Hołda A., Nowak W., (2012), Instrukcja magazynowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 79-89.
141
Hołda A., (2012), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 59-77.
142
Hołda A., (2012), Wieści z ZOD-ów, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
143
Hołda A., (2012), UEK zostaje w Dębicy - rozmowa z Kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, "Miasto.Dębica.pl" [on-line], 30 maja; http://miasto.debica.pl/aktualnosci/pokaz/12087/UEK+zostaje+w+Debicy+rozmowa+z+Kierownikiem+Zamiejscowego+Osrodka+Dydaktycznego#.VzHse-TGA4B
144
Hołda A., (2012), Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 5-16.
145
Hołda A., (2012), Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 126, s. 69-79; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81792&from=publication
146
Hołda A., Nowak W., (2011), Instrukcja obiegu dokumentów. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 139-216.
147
Hołda A., (2011), Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 7, s. 127-148.
148
Hołda A. (red.), (2011), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011: wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, X, 394 s.
149
Hołda A., (2011), Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 105-122.
150
Hołda A., Nowak W., (2011), Instrukcja magazynowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 77-87.
151
Hołda A., (2011), Instrukcja kasowa. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 57-75.
152
Hołda A., Nowak W., (2011), Instrukcja inwentaryzacyjna. [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 1-55.
153
Hołda A., (2011), Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
154
Hołda A., (2011), Nowa sprawozdawczość i inne wyzwania dla branży, "Pracodawca", nr 2 (158), s. 10-11.
155
Hołda A., (2011), Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica, "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie", 7 czerwca; http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/debica/aktualnosci.html,0:lst:1::title-asc:,0:vw:2772
156
Hołda A., (2011), Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. s. 23-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198401
157
Hołda A., (2010), Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
158
Hołda A., (2010), Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-109.
159
Hołda A., (2010), Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 83-95.
160
Hołda A., (2010), Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, s. 4-16.
161
Hołda A., (2010), Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 35-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626644
162
Hołda A., (2009), Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach", nr 10, s. 149-176.
163
Hołda A., (2009), Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 19-31.
164
Hołda A., (2009), Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
165
Hołda A., Pociecha J., (2009), Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 216 s.
166
Hołda A., (2009), Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 165-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970709
167
Hołda A., (2008), Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 120-136.
168
Hołda A., (2008), Rachunkowość dla kadry zarządzającej, Opole : , 43 s.
169
Hołda A., (2007), Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 101-120.
170
Hołda A., (2007), Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 125-136.
171
Hołda A., (2007), Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 51-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761844
172
Hołda A., (2007), Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 36 (92), s. 32-48.
173
Hołda A., (2007), Lulek Tomasz (1878-1962). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 69-79.
174
Hołda A., Micherda B., (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 198 s.
175
Hołda A., (2006), Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw. [W:] Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości, Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, s. 433-452.
176
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., (2006), Oszustwa księgowe: teoria i praktyka, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 277 s.
177
Hołda A., (2006), Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 97-111.
178
Hołda A., (2006), Rachunkowość zarządcza: zbiór wykładów, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 65 s.
179
Hołda A., (2006), Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 174), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 286 s.
180
Hołda A., (2006), Oszustwa księgowe w praktyce, "Biuletyn e-rachunkowość" [on-line], nr 9; http://e-rachunkowosc.pl/artykul.php?view=629&part=1
181
Hołda A., (2006), Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 349-359.
182
Hołda A., (2005), Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 35-69.
183
Hołda A., (2005), Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 272-303.
184
Hołda A., (2005), Metody oceny projektów inwestycyjnych, [Kraków : , 18 s.
185
Hołda A., Pociecha J., (2005), Rewizja finansowa, Wyd. 1 (dodruk)Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 187 s.
186
Hołda A., Pociecha J., (2004), Rewizja finansowa, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 187 s.
187
Hołda A., (2004), Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych, "Wiadomości KSN", nr 11-12A (104-105A), s. 2-24; http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Bullet/2004/nr11_12a%28104_105a%29.pdf
188
Hołda A., (2004), Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 86-102.
189
Hołda A., (2004), Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych: (materiały pomocnicze), Kraków : , 38 s.
190
Hołda A., (2004), System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 619, s. 37-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/57797940
191
Hołda A., (2003), Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 124-166.
192
Hołda A., Nowak W., (2003), Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Gurgul H. (red.), Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie; z. nr 1), Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 82-94.
193
Hołda A., (2003), Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 45-55.
194
Hołda A., (2003), Going-concern Principle from the Auditor's Point of View. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 371-384.
195
Hołda A., (2003), Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 329-346.
196
Hołda A., (2003), Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług: (materiały pomocnicze), Warszawa : , 63 s.
197
Hołda A., (2003), Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 125-138.
198
Hołda A., Nowak W., (2003), Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce, "Rachunkowość", nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3, s. 20-27.
199
Hołda A., Nowak W., (2003), Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 38-55.
200
Hołda A., Nowak W., (2003), Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 13 (69) numer specjalny, s. 116-133.
201
Hołda A., (2002), Wyzwania współczesności w rewizji finansowej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 263-272.
202
Hołda A., (2002), Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 562, s. 17-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/13639
203
Hołda A., Nowak W., (2002), Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki, "Rachunkowość", R. 53, nr 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 3 (14), s. 11-20.
204
Hołda A., (2002), Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 41-62.
205
Hołda A., Nowak W., (2002), Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 9 (65), s. 56-73.
206
Hołda A., (2002), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 11 (143), s. 99-103.
207
Hołda A., (2002), Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 227-236.
208
Hołda A., (2002), Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych, "Zarządzanie i Rozwój", nr 28 (9/2002), s. 18-20.
209
Hołda A., (2002), Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 1 (36), s. 42-46.
210
Hołda A., Nowak W., (2002), Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 8 (64) numer specjalny, s. 75-85.
211
Hołda A., (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", R. 52, nr 5, s. 306-310.
212
Hołda A., Nowak W., (2001), Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 6 (62), s. 46-65.
213
Hołda A., (2001), Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych, "Problemy Rachunkowości", R. 2, nr 3 (6), s. 3-7.
214
Hołda A., (2001), Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) numer specjalny, s. 44-52.
215
Hołda A., (2001), Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1, s. 1[86]-16[101].
216
Hołda A., (2001), Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość", R. 52, nr 10, s. 625-628.
217
Hołda A., (2001), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), s. 59-70.
218
Hołda A., (2001), Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 107-113.
219
Hołda A., (2000), Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 553, s. [111]-128.
220
Hołda A., (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[40]-15[54].
221
Hołda A., (2000), Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych, Prom. Dobija M., Kraków : , 226 k.
222
Hołda A., (2000), Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 126-134.
223
Hołda A., (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 10 (22), s. 34-37.
224
Hołda A., (2000), Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych, "Rachunkowość", R. 51, nr 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (2), s. 17-24.
225
Hołda A., (2000), Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 11 (23), s. 67-69.
226
Andrzejewski M., Dobija D., Hołda A., Litwa A., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., Sumek-Brandys B., Świechowska A., Wójtowicz P., (1999), Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym: zbiór zadań, Stępień M. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 319 s.
227
Hołda A., (1999), Problematyka istotności w rewizji finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 52, s. 5-20.
228
Hołda A., (1999), Problematyka istotności w rewizji finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7, s. 1[23]-21[42].
229
Hołda A., (1999), Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 221-243.
230
Hołda A., (1998), Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 5-16.
231
Hołda A., (1998), Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe, Prom. Kisiel A., Kraków : , 96 k.
232
Hołda A., (1998), Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 514, s. 61-73.
233
Hołda A., (1997), Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 55-64.
234
Hołda A., (1997), Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 36-49.
235
Hołda A., (1997), Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5, s. 1[33]-18[50].
236
Hołda A., (1997), Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 38, s. 11-24.
237
Hołda A., (1996), Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej. [W:] DOBIJA M., KUCHMACZ J., HOŁDA A., WÓJTOWICZ P. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4, s. 1[81]-26[106].
238
Hołda A., (1996), Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 35 numer specjalny, s. 52-54.
239
Hołda A., (1996), Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych. [W:] DOBIJA M., KUCHMACZ J., HOŁDA A., WÓJTOWICZ P. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4, s. 1[42]-21[62].
240
Hołda A. (red.), (2014), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [95] k.
241
Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (red.), (2011), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. Cz. [4], Dobija M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
242
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, (2010), Hołda A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 70 k.
2
@inbook{UEK:2168334379,
author = "Hołda Artur",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "LI-LII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
3
@article{UEK:2168334249,
author = "Hołda Artur and Strojny Katarzyna",
title = "Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce - systematyka i badanie komparatywne opinii kadry zarządzającej i syndyków",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 101, 157",
pages = "9-34",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168334353,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "364-395",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
5
@inbook{UEK:2168334335,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartości niematerialne i prawne",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "141-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
6
@inbook{UEK:2168334289,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "3-7",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
7
@inbook{UEK:2168334333,
author = "Hołda Artur",
title = "Aktywa biologiczne",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "127-140",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
8
@inbook{UEK:2168334371,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "819-830",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
9
@inbook{UEK:2168334373,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamknięcie roku a krąg kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "831-847",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
10
@inbook{UEK:2168334339,
author = "Hołda Artur",
title = "Zapasy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "167-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
11
@inbook{UEK:2168334331,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "87-126",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
12
@inbook{UEK:2168334341,
author = "Hołda Artur",
title = "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "183-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
13
@inbook{UEK:2168334375,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "848-879",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
14
@inbook{UEK:2168334365,
author = "Hołda Artur",
title = "Wynik finansowy a dochód podatkowy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "765-778",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
15
@inbook{UEK:2168334345,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "224-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
16
@inbook{UEK:2168334273,
author = "Hołda Artur",
title = "Zmiany w ustawie o rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "469-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
17
@inbook{UEK:2168334369,
author = "Hołda Artur",
title = "Inwentaryzacja",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "797-818",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
18
@inbook{UEK:2168334315,
author = "Hołda Artur",
title = "Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "34-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
19
@inbook{UEK:2168334357,
author = "Pogoński Mariusz and Hołda Artur",
title = "Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "631-641",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
20
@article{UEK:2168332605,
author = "Staszel Anna and Hołda Artur",
title = "The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 1",
pages = "94-114",
year = "2019",
}
21
@inbook{UEK:2168334307,
author = "Hołda Artur",
title = "Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "26-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
22
@inbook{UEK:2168334343,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "190-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
24
@inbook{UEK:2168334327,
author = "Hołda Artur",
title = "Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "52-56",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
25
@inbook{UEK:2168334271,
author = "Hołda Artur",
title = "Zmiany w ustawie o rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "95-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
26
@inbook{UEK:2168334329,
author = "Hołda Artur",
title = "Ochrona danych osobowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "76-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
27
@inbook{UEK:2168334347,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zobowiązania długo- i krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "240-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
28
@inbook{UEK:2168334275,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Sporządzanie sprawozdań elektronicznych",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2019",
pages = "477-491",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-461-6",
}
29
@inbook{UEK:2168334309,
author = "Hołda Artur",
title = "Ogłaszanie sprawozdań finansowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "32-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
30
@inbook{UEK:2168334377,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018",
pages = "880-907",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-148-6",
}
31
@inbook{UEK:2168328891,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "1099-1121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
32
@inbook{UEK:2168328871,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "257-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
33
@inbook{UEK:2168328877,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "353-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
34
@inbook{UEK:2168328917,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Zmiana kwoty granicznej do uznania składnika majątku za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a nowe zasady (polityki) rachunkowości",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "745-755",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
35
@phdthesis{UEK:2168333607,
author = "Staszel Anna",
title = "Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
36
@inbook{UEK:2168328889,
author = "Hołda Artur",
title = "Mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "847-863",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
37
@inbook{UEK:2168328913,
author = "Charchut Katarzyna and Hołda Artur",
title = "Transfer wartości niematerialnych i prawnych w kontekście kosztów uzyskania przychodów i ujęcia bilansowego",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "533-541",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
38
@article{UEK:2168328921,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Niskocenność w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R.69, 3",
pages = "3-11",
year = "2018",
}
39
@inbook{UEK:2168328883,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Instrukcja rozdzielania podatkowego źródeł przychodów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "525-535",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
40
@inbook{UEK:2168328861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "3-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
41
@inbook{UEK:2168328875,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "289-352",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
43
@inbook{UEK:2168328881,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Listy kontrolne (checklist)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "495-521",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
44
@inbook{UEK:2168328919,
author = "Trzpioła Katarzyna and Hołda Artur",
title = "Zmiany dla biur rachunkowych i innych podmiotów związane z wprowadzeniem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu",
booktitle = "Zmiany w podatkach i księgowości 2018",
pages = "815-820",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8580-3",
}
45
@inbook{UEK:2168328873,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "279-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
46
@inbook{UEK:2168328867,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość organizacji non profit",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "135-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
47
@inbook{UEK:2168328885,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "577-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
49
@inbook{UEK:2168328869,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2018",
pages = "193-255",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8583-4",
}
50
@inbook{UEK:2168328843,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Leasing",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "704-734",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
51
@inbook{UEK:2168321119,
author = "Hołda Artur",
title = "Рerception of Creative Accounting",
booktitle = "Determìnanti stalogo rozvitku pìdpriêmstv v umovah turbulentnostì",
pages = "7-14",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNUTD",
year = "2017",
isbn = "978-617-7506-04-0",
}
52
@inbook{UEK:2168328669,
author = "Hołda Artur",
title = "Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "33-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
53
@inbook{UEK:2168328845,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Kontrakty długoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "735-762",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
55
@inbook{UEK:2168324973,
author = "Hołda Artur and Adamik-Citak Małgorzata",
title = "Wpływ implementacji MSR/MSSF przez grupy kapitałowe notowane na GPW na skonsolidowane sprawozdanie finansowe",
booktitle = "Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej",
pages = "273-284",
adress = "Katowice",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2017",
isbn = "978-83-60953-95-2",
}
56
@inbook{UEK:2168328943,
author = "Hołda Artur",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "XLI-XLIII",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
57
@inbook{UEK:2168328837,
author = "Hołda Artur",
title = "Inwentaryzacja",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "663-676",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
58
@inbook{UEK:2168318851,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość organizacji non profit",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "133-190",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
59
@inbook{UEK:2168328679,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Należności krótkoterminowe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "143-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
60
@inbook{UEK:2168318853,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "191-253",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
61
@inbook{UEK:2168328673,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartości niematerialne i prawne",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "97-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
62
@inbook{UEK:2168328831,
author = "Hołda Artur",
title = "Wynik finansowy a dochód podatkowy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "619-632",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
63
@inbook{UEK:2168318861,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "347-408",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
64
@inbook{UEK:2168328671,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Środki trwałe",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "63-96",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
66
@inbook{UEK:2168327277,
author = "Hołda Artur",
title = "Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością",
booktitle = "Rachunkowość : dokonania i przyszłość",
pages = "381-394",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2017",
isbn = "978-83-7228-411-2",
}
67
@inbook{UEK:2168328611,
author = "Bach Sebastian and Hołda Artur and Wieczorek Piotr",
title = "Instrukcja magazynowa",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "439-448",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
68
@inbook{UEK:2168328841,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamknięcie roku a krąg kosztów",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "687-703",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
69
@inbook{UEK:2168328667,
author = "Hołda Artur",
title = "Ogłaszanie sprawozdań finansowych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "31-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
70
@phdthesis{UEK:2168335003,
author = "Strojny Katarzyna",
title = "Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
71
@inbook{UEK:2168328689,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "361-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
72
@inbook{UEK:2168328677,
author = "Hołda Artur",
title = "Zapasy",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "121-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
73
@inbook{UEK:2168318863,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji : (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "551-567",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
74
@inbook{UEK:2168328839,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja Środków Trwałych",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "677-686",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
75
@inbook{UEK:2168318855,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "255-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
76
@inbook{UEK:2168328665,
author = "Hołda Artur",
title = "Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta",
booktitle = "Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017",
pages = "25-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-8128-148-5",
}
77
@book{UEK:2168328627,
author = "Adamek-Hyska Dorota and Barnik Paweł and Cellary Mieczysława and Cabała Adam and Dworak Elżbieta and Gierszewska Karolina and Hołda Artur and Jurga Jarosław and Lachiewicz Wojciech and Rotkiewicz Marek and Rudnicka Bożena and Staszel Anna",
title = "Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8147-8",
}
79
@inbook{UEK:2168328609,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Klasyfikacja środków trwałych",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "417-438",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
80
@article{UEK:2168319491,
author = "Hołda Artur and Konat-Staniek Magdalena",
title = "Analiza wolnych przepływów pieniężnych jako element oceny zagrożenia upadłością małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (88) cz. 1",
pages = "273-282",
year = "2017",
}
81
@inbook{UEK:2168318859,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "283-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
82
@inbook{UEK:2168318857,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "273-282",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
83
@inbook{UEK:2168318795,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "3-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
84
@inbook{UEK:2168322243,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - the Ordinary Perception of the Concept on the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "53-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
85
@inbook{UEK:2168328613,
author = "Bach Sebastian and Hołda Artur and Wieczorek Piotr",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych",
pages = "449-468",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
edition = "Wyd. 4",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9706-1 ; 978-83-255-9707-8",
}
86
@inbook{UEK:2168318865,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "907-929",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
87
@inbook{UEK:2168305555,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "471-487",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
88
@article{UEK:2168307241,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practice of Different Languages, Countries and Parts of the World",
journal = "China-USA Business Review",
number = "vol. 15, no. 5",
pages = "205-225",
year = "2016",
}
89
@inbook{UEK:2168305545,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "157-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
91
@article{UEK:2168305587,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "The Effects of Bankruptcy on the Predictability of Price Formation Processes on Warsaw's Stock Market",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 12, 1",
pages = "32-42",
year = "2016",
}
92
@article{UEK:2168305071,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Information-theoretic Approach to Quantifying Currency Risk",
journal = "The Journal of Risk Finance",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "93-109",
year = "2016",
}
93
@inbook{UEK:2168310825,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Creative Accounting - Review of Definitions from Different Countries and Regions of the World",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "155-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
94
@article{UEK:2168303287,
author = "Holda Artur and Renkas Jurij",
title = "Pokazatel' proizvoditel'nosti truda i valûtnyj kurs v èkonomike Ukrainy",
journal = "Actual Problems of Economics",
number = "no. 2 (176)",
pages = "337-347",
year = "2016",
}
95
@book{UEK:2168305459,
author = "Hołda Artur",
title = "Oszustwa księgowe w polskich warunkach gospodarczych - ujęcie pragmatyczne : (materiały pomocnicze)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nova Skills",
year = "2016",
}
96
@inbook{UEK:2168318237,
author = "Kobiela-Pionnier Katarzyna and Bystrzycka Hanna and Kubas Mateusz and Prewysz-Kwinto Piotr and Voss Grażyna and Hołda Artur and Gierusz Jerzy and Kogut Joanna",
title = "Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "469-583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
97
@inbook{UEK:2168305563,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Odsetki w obrocie profesjonalnym i nieprofesjonalnym",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "573-593",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
98
@article{UEK:2168308041,
author = "Hołda Artur",
title = "Percepcja pojęcia rachunkowość kreatywna przez opinię publiczną i środowisko profesjonalnych księgowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 87, 143",
pages = "43-54",
year = "2016",
}
99
@inbook{UEK:2168305529,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "1-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
100
@inbook{UEK:2168305551,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "185-247",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
101
@inbook{UEK:2168305541,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "109-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
102
@inbook{UEK:2168305549,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "175-184",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
103
@article{UEK:2168299255,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the Theory of Human Capital Measurement",
journal = "Actual Problems of Economics",
number = "no. 12 (174)",
pages = "302-311",
year = "2015",
}
104
@inbook{UEK:2168294969,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "The Notion of Human Capital and Its Essence in the Study of Economics - Contemporary Challenges",
booktitle = "Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2014 : Conference Proceedings",
pages = "99-116",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Economics University of Kragujevac",
year = "2015",
isbn = "978-86-6091-049-5",
}
105
@article{UEK:2168297597,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Wpływ ogłoszenia upadłości na złożoność strukturalną zmian cen na GPW",
journal = "Ekonomia / Uniwersytet Warszawski",
number = "41",
pages = "59-79",
year = "2015",
}
106
@article{UEK:2168296581,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Istota ekonofizyki",
journal = "Studia Ekonomiczne",
number = "1 (84)",
pages = "108-127",
year = "2015",
}
107
@article{UEK:2168297323,
author = "Hołda Artur and Adamik-Citak Małgorzata",
title = "Wycena w wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych a wartość kapitałów własnych w wyniku implementacji MSSF w polskich realiach gospodarczych - podejście pragmatyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "396",
pages = "67-76",
adress = "",
year = "2015",
}
108
@inbook{UEK:2168299231,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Polityka rachunkowości",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "1-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
109
@inbook{UEK:2168299247,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "161-232",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
110
@inbook{UEK:2168304333,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Reliability of Financial Statements versus Creative Accounting",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "193-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
111
@inbook{UEK:2168299243,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja gospodarki magazynowej",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "151-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
112
@book{UEK:2168300801,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2015",
isbn = "978-83-89255-59-4",
}
113
@inbook{UEK:2168299235,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "79-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
115
@inbook{UEK:2168299237,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "133-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
116
@article{UEK:2168305041,
author = "You Tao and Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "266-284",
year = "2015",
}
117
@inbook{UEK:2168299249,
author = "Piotrowski Marek and Hołda Artur",
title = "Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis)",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "473-489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
118
@inbook{UEK:2168299829,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne",
pages = "132-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-710-3",
}
119
@unpublished{UEK:2168303295,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'",
booktitle = "Kapitał ludzki pracownika a ekwiwalentne wynagrodzenie",
pages = "[35]-[40]",
year = "2014",
}
120
@phdthesis{UEK:2168289957,
author = "Renkas Jurij",
title = "Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
121
@unpublished{UEK:2168303225,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost' = Lûds'kij kapìtal ì fìnansova zvìtnìst'",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[41]-[46]",
year = "2014",
}
122
@article{UEK:2168293727,
author = "Hołda Artur and Renkas Jurij",
title = "Čelovečeskij kapital i finansovaâ otčetnost'",
journal = "Naukovij vìsnik Hersonsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki",
number = "vip. 6, č. 3",
pages = "209-214",
year = "2014",
}
123
@phdthesis{UEK:2168302255,
author = "Fiedor Paweł",
title = "Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
124
@inbook{UEK:2168287659,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Is it Creative Accounting, Risk Management, Manipulation or a Fraud?",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Managing Organizations : Concepts and Their Applications",
pages = "325-332",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-19-8 ; 978-83-62511-54-9",
}
125
@inbook{UEK:2168280981,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
126
@article{UEK:2168295849,
author = "Fiedor Paweł and Hołda Artur",
title = "A Firm's Perspective on Econophysics-based Currency Risk Analysis",
journal = "Nauki o Finansach",
number = "4 (21)",
pages = "92-107",
year = "2014",
}
127
@book{UEK:2168289951,
author = "Hołda Artur and Staszel Anna",
title = "Rachunkowość finansowa ubezpieczycieli : podejście pragmatyczne : teoria, zadania, testy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6683-8 ; 978-83-255-6684-5",
}
128
@article{UEK:2168279035,
author = "Hołda Artur and Malik Gabriela",
title = "Modelowanie zależności cen kontraktów terminowych na produkty rolne notowanych na giełdzie towarowej w Chicago z wykorzystaniem funkcji kopuli",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "135",
pages = "64-78",
adress = "",
year = "2013",
}
129
@book{UEK:2168279005,
author = "Hołda Artur",
title = "MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-3352-6",
}
130
@article{UEK:2168262950,
author = "Hołda Artur",
title = "Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "138-150",
adress = "",
year = "2013",
}
131
@inbook{UEK:2168298837,
author = "Kobiela-Pionnier Katarzyna and Bystrzycka Hanna and Kubas Mateusz and Prewysz-Kwinto Piotr and Voss Grażyna and Hołda Artur and Gierusz Jerzy and Kogut Joanna",
title = "Opracowania autorskie w sprawie międzynarodowych aspektów rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "469-583",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
133
@article{UEK:2168286089,
author = "Hołda Artur and Malik Gabriela",
title = "Modelowanie warunkowej wariancji stóp zwrotu kontraktów terminowych na produkty rolne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "135-143",
year = "2013",
}
134
@unpublished{UEK:2168276749,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa a prospektywny charakter rachunkowości",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "118-135",
year = "2012",
}
136
@inbook{UEK:2168235314,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "1-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
137
@article{UEK:2168273444,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość jako system informacyjny zarządzania - ujęcie retrospektywne i prospektywne",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "125-140",
year = "2012",
}
139
@inbook{UEK:2168235320,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcje obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "141-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
140
@inbook{UEK:2168235318,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja magazynowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "79-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
141
@inbook{UEK:2168235316,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "59-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 stan prawny: maj 2012 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4123-1 ; 978-83-255-4124-8",
}
142
@article{UEK:2168275139,
author = "Hołda Artur",
title = "Wieści z ZOD-ów",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "35",
year = "2012",
}
144
@article{UEK:2168235020,
author = "Hołda Artur",
title = "Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "5-16",
year = "2012",
}
145
@article{UEK:2168297201,
author = "Hołda Artur",
title = "Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "126",
pages = "69-79",
adress = "",
year = "2012",
}
146
@inbook{UEK:2168220700,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja obiegu dokumentów",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "139-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
147
@article{UEK:2168243776,
author = "Hołda Artur",
title = "Punkty zerowe (graniczne) w podatku dochodowym od osób fizycznych w polskich realiach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "127-148",
year = "2011",
}
149
@unpublished{UEK:2168270832,
author = "Hołda Artur",
title = "Determinanty informacji generowanej przez system rachunkowości jednostki",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "105-122",
year = "2011",
}
150
@inbook{UEK:2168220696,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja magazynowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "77-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
151
@inbook{UEK:2168220690,
author = "Hołda Artur",
title = "Instrukcja kasowa",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "57-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
152
@inbook{UEK:2168220686,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Instrukcja inwentaryzacyjna",
booktitle = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 : wzory dokumentów z wyjaśnieniami",
pages = "1-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, stan prawny: marzec 2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2511-8 ; 978-83-255-2713-6",
}
153
@article{UEK:2168275107,
author = "Hołda Artur",
title = "Patronat UEK nad klasą menedżerską w Dębicy",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "33",
year = "2011",
}
155
@article{UEK:2168305643,
author = "Hołda Artur",
title = "Otwarcie wystawy papierów wartościowych ZOD Dębica",
journal = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
number = "7 czerwca",
pages = "",
year = "2011",
}
156
@article{UEK:2168227514,
author = "Hołda Artur",
title = "Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "s. 23-39",
year = "2011",
}
157
@article{UEK:2168274623,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "24-25",
year = "2010",
}
158
@inbook{UEK:2165378138,
author = "Hołda Artur",
title = "Przedsiębiorczy kontekst funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "83-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
159
@article{UEK:2165043019,
author = "Hołda Artur",
title = "Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 56 (112)",
pages = "83-95",
year = "2010",
}
160
@unpublished{UEK:2168280645,
author = "Hołda Artur",
title = "Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości",
pages = "4-16",
year = "2010",
}
161
@article{UEK:53114,
author = "Hołda Artur",
title = "Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "35-50",
year = "2010",
}
162
@article{UEK:2168308339,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowy i sprawozdawczy wymiar kontraktów budowlanych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach",
number = "10",
pages = "149-176",
year = "2009",
}
163
@unpublished{UEK:2168278351,
author = "Hołda Artur",
title = "Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "19-31",
year = "2009",
}
164
@article{UEK:2168274493,
author = "Hołda Artur",
title = "Zamiejscowy Wydział Rozwoju Regionalnego UEK w Dębicy w telegraficznym skrócie",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "35",
year = "2009",
}
165
@book{UEK:51320,
author = "Hołda Artur and Pociecha Józef",
title = "Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-467-6",
}
166
@article{UEK:50039,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie drzew decyzyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w branży budowlanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "165-175",
year = "2009",
}
167
@unpublished{UEK:2168278205,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie metod próbkowych w badaniu sprawozdań finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "120-136",
year = "2008",
}
168
@book{UEK:2168305711,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość dla kadry zarządzającej",
adress = "Opole",
year = "2008",
}
169
@unpublished{UEK:2168272714,
author = "Hołda Artur",
title = "Istota drzew decyzyjnych i ich wykorzystanie w praktyce światowej i polskiej do prognozy upadłości - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "101-120",
year = "2007",
}
170
@inbook{UEK:2164960781,
author = "Hołda Artur",
title = "Sprawozdawczy wymiar zasady kontynuacji działalności",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "125-136",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
171
@article{UEK:50911,
author = "Hołda Artur",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce i ich zakres w latach 1990-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "51-66",
year = "2007",
}
172
@article{UEK:50248,
author = "Hołda Artur",
title = "Teoretyczne podstawy drzew decyzyjnych w kontekście prognozowania upadłości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 36 (92)",
pages = "32-48",
year = "2007",
}
173
@inbook{UEK:2165774384,
author = "Hołda Artur",
title = "Lulek Tomasz (1878-1962)",
booktitle = "Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce",
pages = "69-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7228-200-2",
}
174
@book{UEK:2165889989,
author = "Hołda Artur and Micherda Bronisław",
title = "Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-24-2",
}
175
@inbook{UEK:2168305209,
author = "Hołda Artur",
title = "Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw",
booktitle = "Szacowanie nieruchomości",
pages = "433-452",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "2006",
edition = "",
isbn = "83-7416-253-8",
}
176
@book{UEK:52402,
author = "Kutera Małgorzata and Hołda Artur and Surdykowska Stanisława T.",
title = "Oszustwa księgowe : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-632-4",
}
177
@unpublished{UEK:2168286593,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie upadłości z wykorzystaniem drzew decyzyjnych i ich podstawy teoretyczne",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "97-111",
year = "2006",
}
178
@book{UEK:2168305709,
author = "Hołda Artur",
title = "Rachunkowość zarządcza : zbiór wykładów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2006",
issn = "",
}
179
@book{UEK:52378,
author = "Hołda Artur",
title = "Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-318-5",
}
180
@article{UEK:2168231952,
author = "Hołda Artur",
title = "Oszustwa księgowe w praktyce",
journal = "Biuletyn e-rachunkowość",
number = "9",
pages = "",
year = "2006",
}
181
@inbook{UEK:2166175246,
author = "Hołda Artur",
title = "Istota drzew decyzyjnych i możliwość ich wykorzystania w prognozowaniu upadłości jednostek produkcyjnych w polskich realiach gospodarczych",
booktitle = "Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2",
pages = "349-359",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3",
}
182
@unpublished{UEK:2168273180,
author = "Hołda Artur",
title = "Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości w kontekście oszustw",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "35-69",
year = "2005",
}
183
@inbook{UEK:2166522078,
author = "Hołda Artur",
title = "Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "272-303",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
184
@book{UEK:2168305717,
author = "Hołda Artur",
title = "Metody oceny projektów inwestycyjnych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
185
@book{UEK:2168238796,
author = "Hołda Artur and Pociecha Józef",
title = "Rewizja finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1 (dodruk)",
isbn = "83-7252-198-0",
}
186
@book{UEK:2168222916,
author = "Hołda Artur and Pociecha Józef",
title = "Rewizja finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-198-0",
}
187
@article{UEK:2168231930,
author = "Hołda Artur",
title = "Wycena wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem jednostek badawczo-rozwojowych",
journal = "Wiadomości KSN",
number = "11-12A (104-105A)",
pages = "2-24",
year = "2004",
}
188
@unpublished{UEK:2168273600,
author = "Hołda Artur",
title = "Ekonomiczne i statystyczne uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "86-102",
year = "2004",
}
189
@book{UEK:2168305715,
author = "Hołda Artur",
title = "Wybrane problemy konsolidacji sprawozdań finansowych z uwzględnieniem cen transferowych : (materiały pomocnicze)",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
190
@article{UEK:2168219192,
author = "Hołda Artur",
title = "System poznawczy oraz struktura rachunkowości i rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "619",
pages = "37-48",
year = "2004",
}
191
@unpublished{UEK:2168273900,
author = "Hołda Artur",
title = "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "124-166",
year = "2003",
}
192
@inbook{UEK:2168239440,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Atestacja informacji ekonomicznych a oszustwa w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej",
pages = "82-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2003",
issn = "1734-5391",
isbn = "83-916937-0-8",
}
193
@inbook{UEK:2168221468,
author = "Hołda Artur",
title = "Historia i zakres podmiotowy auditingu w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "45-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
194
@inbook{UEK:2168225316,
author = "Hołda Artur",
title = "Going-concern Principle from the Auditor's Point of View",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "371-384",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
195
@inbook{UEK:2168235268,
author = "Hołda Artur",
title = "Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym",
pages = "329-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "KIBR",
year = "2003",
isbn = "83-89255-00-6",
}
196
@book{UEK:2168305713,
author = "Hołda Artur",
title = "Wybrane zagadnienia rachunkowości z uwzględnieniem podatku of towarów i usług : (materiały pomocnicze)",
adress = "Warszawa",
year = "2003",
}
197
@article{UEK:2168223358,
author = "Hołda Artur",
title = "Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja kwartyli",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "125-138",
year = "2003",
}
198
@article{UEK:2168231946,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Nowy standard badania sprawozdań finansowych, dotyczący sposobu uwzględniania ryzyka dokonywania oszustw w jednostce",
journal = "Rachunkowość",
number = "8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 3",
pages = "20-27",
year = "2003",
}
199
@unpublished{UEK:2168274825,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "38-55",
year = "2003",
}
200
@article{UEK:2168278767,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 13 (69) numer specjalny",
pages = "116-133",
year = "2003",
}
201
@inbook{UEK:2168225112,
author = "Hołda Artur",
title = "Wyzwania współczesności w rewizji finansowej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "263-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
202
@article{UEK:2168224246,
author = "Hołda Artur",
title = "Podstawowe koncepcje doboru istotności w badaniach sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "562",
pages = "17-29",
year = "2002",
}
203
@article{UEK:2168283943,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 8 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 3 (14)",
pages = "11-20",
year = "2002",
}
204
@unpublished{UEK:2168274112,
author = "Hołda Artur",
title = "Zasada kontynuacji działalności a badanie ksiąg rachunkowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "41-62",
year = "2002",
}
205
@article{UEK:2168234714,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Model ryzyka badania sprawozdania finansowego w ramach teorii Dempstera-Shafera",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 9 (65)",
pages = "56-73",
year = "2002",
}
206
@article{UEK:2168284387,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "11 (143)",
pages = "99-103",
year = "2002",
}
207
@inbook{UEK:2168224934,
author = "Hołda Artur",
title = "Syntetyczne mierniki oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "227-236",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
208
@article{UEK:2168231948,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie bankructwa w polskich realiach gospodarczych",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "28 (9/2002)",
pages = "18-20",
year = "2002",
}
209
@article{UEK:2168231934,
author = "Hołda Artur",
title = "Ustalanie sytuacji finansowej jednostki z wykorzystaniem mierników syntetycznych - koncepcja wartości średnich",
journal = "Monitor Rachunkowości i Finansów",
number = "1 (36)",
pages = "42-46",
year = "2002",
}
210
@article{UEK:2168284101,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Metody estymacji ryzyka oszustwa przez niezależnych audytorów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 8 (64) numer specjalny",
pages = "75-85",
year = "2002",
}
211
@article{UEK:2168252212,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 5",
pages = "306-310",
year = "2001",
}
212
@article{UEK:2168284115,
author = "Hołda Artur and Nowak Wojciech",
title = "Systemy ekspertowe z logiką rozmytą w zarządzaniu ryzykiem badania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 6 (62)",
pages = "46-65",
year = "2001",
}
213
@article{UEK:2168305223,
author = "Hołda Artur",
title = "Podstawowe uwarunkowania i charakter rewizji ksiąg rachunkowych",
journal = "Problemy Rachunkowości",
number = "R. 2, 3 (6)",
pages = "3-7",
year = "2001",
}
214
@article{UEK:2168254042,
author = "Hołda Artur",
title = "Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 4 (60) numer specjalny",
pages = "44-52",
year = "2001",
}
215
@unpublished{UEK:2168274283,
author = "Hołda Artur",
title = "Prognozowanie bankructwa w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[86]-16[101]",
year = "2001",
}
216
@article{UEK:2168252098,
author = "Hołda Artur",
title = "Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 10",
pages = "625-628",
year = "2001",
}
217
@article{UEK:2168284111,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa - doświadczenia światowe",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 5 (61)",
pages = "59-70",
year = "2001",
}
218
@inbook{UEK:2168279131,
author = "Hołda Artur",
title = "Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów upadłości jednostek w polskich realiach gospodarczych",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi",
pages = "107-113",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
219
@article{UEK:2168259438,
author = "Hołda Artur",
title = "Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "553",
pages = "[111]-128",
year = "2000",
}
220
@unpublished{UEK:2168272542,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości",
pages = "1[40]-15[54]",
year = "2000",
}
221
@phdthesis{UEK:2168284091,
author = "Hołda Artur",
title = "Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
222
@inbook{UEK:2168321367,
author = "Hołda Artur",
title = "Dylematy ustalania i interpretacji wartości normatywnych w analizie wskaźnikowej",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "126-134",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
223
@article{UEK:2168252384,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część I",
journal = "Monitor Rachunkowości i Finansów",
number = "10 (22)",
pages = "34-37",
year = "2000",
}
224
@article{UEK:2168284119,
author = "Hołda Artur",
title = "Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 1 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (2)",
pages = "17-24",
year = "2000",
}
225
@article{UEK:2168252386,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - część II",
journal = "Monitor Rachunkowości i Finansów",
number = "11 (23)",
pages = "67-69",
year = "2000",
}
226
@book{UEK:2168272314,
author = "Andrzejewski Mariusz and Dobija Dorota and Hołda Artur and Litwa Anna and Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta and Stępień Marta and Sumek-Brandys Barbara and Świechowska Aneta and Wójtowicz Piotr",
title = "Rachunkowość w arkuszu kalkulacyjnym : zbiór zadań",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-016-X",
}
227
@article{UEK:2168269276,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka istotności w rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 52",
pages = "5-20",
year = "1999",
}
228
@unpublished{UEK:2168269506,
author = "Hołda Artur",
title = "Problematyka istotności w rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7",
pages = "1[23]-21[42]",
year = "1999",
}
229
@inbook{UEK:2168271952,
author = "Hołda Artur",
title = "Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "221-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
230
@article{UEK:2168262766,
author = "Hołda Artur",
title = "Sylwetka i dorobek naukowy Profesora Tomasza Lulka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "5-16",
year = "1998",
}
231
@phdthesis{UEK:2168305221,
author = "Hołda Artur",
title = "Wpływ stanów elektronowych metali przejściowych na strukturę pasmową matrycy ZnSe",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
232
@article{UEK:2168259566,
author = "Hołda Artur",
title = "Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "514",
pages = "61-73",
year = "1998",
}
233
@inbook{UEK:2168305213,
author = "Hołda Artur",
title = "Wykorzystanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w rachunkowości",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "55-64",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1997",
}
234
@article{UEK:2168268824,
author = "Hołda Artur",
title = "Analiza wskaźnikowa jako pomocnicze narzędzie rewizji finansowej",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "36-49",
year = "1997",
}
235
@unpublished{UEK:2168268880,
author = "Hołda Artur",
title = "Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5",
pages = "1[33]-18[50]",
year = "1997",
}
236
@article{UEK:2168284333,
author = "Hołda Artur",
title = "Ryzyko badania w weryfikacji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 38",
pages = "11-24",
year = "1997",
}
237
@unpublished{UEK:2168268220,
author = "Hołda Artur",
title = "Analiza wskaźnikowa - pomocnicze narzędzie rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4",
pages = "1[81]-26[106]",
year = "1996",
}
238
@article{UEK:2168268810,
author = "Hołda Artur",
title = "Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 35 numer specjalny",
pages = "52-54",
year = "1996",
}
239
@unpublished{UEK:2168268208,
author = "Hołda Artur",
title = "Analiza ryzyka w badaniu sprawozdań finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 4",
pages = "1[42]-21[62]",
year = "1996",
}
240
@unpublished{UEK:2168303209,
title = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
}
241
@unpublished{UEK:2168270816,
title = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
242
@unpublished{UEK:2168280597,
title = "Rozwój teorii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}