Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wybrane kwestie społeczne w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
102 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-651-9
Nr:
2168271118
skrypt
2

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczne konsekwencje i wyzwania procesów demograficznych w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 108-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261082
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce = Economic and Social Issues Concerning Individuals with Disabilities in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 33-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222124
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce
Źródło:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 69-134
Sygnatura:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261288
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Zróżnicowania regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 107-126
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225832
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce = The Evolution of the Healthcare System in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 15-32. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222122
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dysproporcje regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej
Źródło:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK, s. 134-156
Sygnatura:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261446
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003 = Economic Freedom in Poland in the Light of the Heritage Foundation Ranking for 1995-2003
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52957
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu = Co-ordination of European Union Budget Policy Using the Example of the Stability and Growth Pact
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 55-71. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52956
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
Źródło:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 50-95
Sygnatura:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264826
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Grażyna Holik , Zygmunt Nowak , Michał Nowak
Tytuł:
Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie
Źródło:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 1-49
Sygnatura:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264824
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec = An Analysis of the Development of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 157-179. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220396
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską = Special Economic Zones in Poland in Light of European Union Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 115-135. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220388
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji = The Commercial Activity and Position of Orbis on the Hotel Market during the Period of Restructuring
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 113-128. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227046
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego = Methodological Aspects of Research into the Competitiveness of Powiats : the Example of the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 229-245. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227654
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego = Determining the Competitiveness Level of Powiats in the Podkarpackie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 65-83. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235070
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim = An Analysis and Typology of the Level of Socio-Economic Development of Powiats in the Małopolskie Voivodship
Źródło:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 219-227. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227652
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów = Małopolska Province Competitiveness in National Ranking of Region
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 821 (1999) , s. 52-87. - Tytuł numeru: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej
Nr:
2168253860
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Wybrane problemy polityki społecznej
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 202-217
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240604
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245752
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-113. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244242
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Analiza strategiczna sektora turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowego w regionie nowosądeckim = Strategic Analysis of the Recreation and Spa Sector in Nowy Sącz Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997) , s. 47-60. - Summ.
Nr:
2168234144
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 87-99. - Summ.
Nr:
2168245800
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej = Differentiation of Economic and Spatial Structure of Kraków Proving in Period of Systemic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 83-97. - Summ.
Nr:
2168246384
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej
Źródło:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA, s. 18-44
Sygnatura:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265956
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Analysis of the Level of Development of Agriculture of the Kraków Voivodship in the Years 1987-1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 53-73. - Summ.
Nr:
2168246288
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 115-134
Nr:
2168228938
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 101-128
Nr:
2168251358
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 251-265
Nr:
2168230116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej
Źródło:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 97-118
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265790
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Analiza efektywności rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Analysis of Efficiency of Agriculture in South-East Macroregion Communes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 39-53. - Summ., rez.
Nr:
2168236806
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa
Źródło:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-30
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266004
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 291-322
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266086
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 25-107
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266070
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990) , s. 26-30
Nr:
2168241444
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985 = Regional differentiation of Productivity of Production Factors in Polish Agriculture in the Years 1975-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 17-35. - Summ., rez.
Nr:
2168245390
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP = Analysis of Structural Ties of Agricultural Production Factors in the Province of Tarnów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 135-150. - Summ., rez.
Nr:
2168234908
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168234906
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego = Modelling the Structure of Agricultural Production Process Exemplified by Tarnów Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 61-81. - Rez., summ.
Nr:
2168244176
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu) = Agrotourism in the Region (Theoretical Outline)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168249494
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1986
Opis fizyczny:
189 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/825
Nr:
2168265714
doktorat
42

Tytuł:
Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 7-13
Nr:
2168251614
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 97-111
Nr:
2168251604
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Analiza dwuzawodowości w rolnictwie woj. tarnowskiego w latach 1970-1978 = Analysis of the Phenomenon of Two Professions in the Tarnów Province in the Years 1970-1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 41-51. - Summ., rez.
Nr:
2167739328
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Ocena poziomu intensywności rolnictwa w województwie tarnowskim w latach 1977-1978 = Estimation of Agricultural Production's Intensity Level in the Tarnów Province in the Period 1977-1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 109-125. - Rez., summ.
Nr:
2168250134
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Grupowanie produkcji rolnej metodą różnic przeciętnych Czekanowskiego - Fiericha na przykładzie województwa tarnowskiego = Regionalization of Agricultural Production in the Tarnów Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 47-61. - Rez., summ.
Nr:
2168233818
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
66 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
28/KPEiPR/1/97/S
Sygnatura:
NP-474/Magazyn
Nr:
2168265582
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
95, [III] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-370/Magazyn
Nr:
2168265580
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
166 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-311/Magazyn
Nr:
2168265594
naukowo-badawcze
1
Wybrane kwestie społeczne w Polsce / Grażyna HOLIK, Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-651-9
2
Społeczno-ekonomiczne konsekwencje i wyzwania procesów demograficznych w Polsce / Grażyna HOLIK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 108-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
3
Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce = Economic and Social Issues Concerning Individuals with Disabilities in Poland / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011), s. 33-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192061. - ISSN 1898-6447
4
Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce / Grażyna HOLIK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 69-134
5
Zróżnicowania regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej / Grażyna HOLIK // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 107-126. - ISBN 978-83-934124-0-2
6
Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce = The Evolution of the Healthcare System in Poland / Zygmunt NOWAK, Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011), s. 15-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192059. - ISSN 1898-6447
7
Dysproporcje regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej / Grażyna HOLIK // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 134-156
8
Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003 = Economic Freedom in Poland in the Light of the Heritage Foundation Ranking for 1995-2003 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97092915. - ISSN 0208-7944
9
Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu = Co-ordination of European Union Budget Policy Using the Example of the Stability and Growth Pact / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 55-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97123652. - ISSN 0208-7944
10
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 50-95
11
Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Michał Nowak // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 1-49
12
Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec = An Analysis of the Development of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 157-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/62458508. - ISSN 0208-7944
13
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską = Special Economic Zones in Poland in Light of European Union Integration / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 115-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57812678. - ISSN 0208-7944
14
Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji = The Commercial Activity and Position of Orbis on the Hotel Market during the Period of Restructuring / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002), s. 113-128. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13598. - ISSN 0208-7944
15
Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego = Methodological Aspects of Research into the Competitiveness of Powiats : the Example of the Małopolskie Voivodship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 229-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-098-4
16
Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego = Determining the Competitiveness Level of Powiats in the Podkarpackie Voivodship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001), s. 65-83. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11559. - ISSN 0208-7944
17
Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim = An Analysis and Typology of the Level of Socio-Economic Development of Powiats in the Małopolskie Voivodship / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 219-227. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
18
Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów = Małopolska Province Competitiveness in National Ranking of Region / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 821 (1999), s. 52-87. - Tytuł numeru: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. - ISSN 0324-8445
19
Wybrane problemy polityki społecznej / Grażyna HOLIK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 202-217. - ISBN 83-87239-89-5
20
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999), s. 53-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 87-113. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
22
Analiza strategiczna sektora turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowego w regionie nowosądeckim = Strategic Analysis of the Recreation and Spa Sector in Nowy Sącz Region / Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 47-60. - Summ. - ISSN 0208-7944
23
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 87-99. - Summ. - ISSN 0208-7944
24
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej = Differentiation of Economic and Spatial Structure of Kraków Proving in Period of Systemic Transformation / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 83-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
25
Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 18-44
26
Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Analysis of the Level of Development of Agriculture of the Kraków Voivodship in the Years 1987-1990 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 53-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
27
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 115-134
28
Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 101-128
29
Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 251-265
30
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 97-118
31
Analiza efektywności rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Analysis of Efficiency of Agriculture in South-East Macroregion Communes / Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992), s. 39-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
32
Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 1-30
33
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 291-322
34
Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 25-107
35
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990), s. 26-30. - ISSN 0043-518X
36
Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985 = Regional differentiation of Productivity of Production Factors in Polish Agriculture in the Years 1975-1985 / Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 17-35. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
37
Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP = Analysis of Structural Ties of Agricultural Production Factors in the Province of Tarnów / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 135-150. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
38
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985) / Stanisław WACŁAWOWICZ, Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego = Modelling the Structure of Agricultural Production Process Exemplified by Tarnów Province / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 61-81. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu) = Agrotourism in the Region (Theoretical Outline) / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego) / Grażyna HOLIK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1986. - 189 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 7-13
43
Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 97-111
44
Analiza dwuzawodowości w rolnictwie woj. tarnowskiego w latach 1970-1978 = Analysis of the Phenomenon of Two Professions in the Tarnów Province in the Years 1970-1978 / Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983), s. 41-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
45
Ocena poziomu intensywności rolnictwa w województwie tarnowskim w latach 1977-1978 = Estimation of Agricultural Production's Intensity Level in the Tarnów Province in the Period 1977-1978 / Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982), s. 109-125. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
46
Grupowanie produkcji rolnej metodą różnic przeciętnych Czekanowskiego - Fiericha na przykładzie województwa tarnowskiego = Regionalization of Agricultural Production in the Tarnów Province / Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981), s. 47-61. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
47
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
48
Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik projektu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 64 k. : il. ; 30 cm
49
Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim / autorzy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 95, [III] k. : il. ; 30 cm
50
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego) / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Małgorzata BIEDA, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 166 k. : il. ; 30 cm
1
Holik G., Zieliński K., Żmija D., (2014), Wybrane kwestie społeczne w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 102 s.
2
Holik G., (2012), Społeczno-ekonomiczne konsekwencje i wyzwania procesów demograficznych w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 108-139.
3
Holik G., Nowak Z., (2011), Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 33-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192061
4
Holik G., (2011), Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 69-134.
5
Holik G., (2011), Zróżnicowania regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-126.
6
Nowak Z., Holik G., (2011), Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 15-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192059
7
Holik G., (2010), Dysproporcje regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 134-156.
8
Holik G., Nowak Z., (2005), Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/97092915
9
Holik G., Nowak Z., (2005), Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 55-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/97123652
10
Holik G., Nowak Z., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 50-95.
11
Holik G., Nowak Z., Nowak M., (2004), Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 1-49.
12
Holik G., Nowak Z., (2004), Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 157-179; https://bazekon.uek.krakow.pl/62458508
13
Holik G., Nowak Z., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 115-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/57812678
14
Holik G., Nowak Z., (2002), Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 113-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/13598
15
Holik G., Nowak Z., (2001), Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 229-245.
16
Holik G., Nowak Z., (2001), Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/11559
17
Prusek A., Holik G., (2001), Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 219-227.
18
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1999), Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 821, s. 52-87.
19
Holik G., (1999), Wybrane problemy polityki społecznej. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 202-217.
20
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1999), Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 53-73.
21
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1997), Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-113.
22
Holik G., (1997), Analiza strategiczna sektora turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowego w regionie nowosądeckim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 47-60.
23
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1996), Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 87-99.
24
Holik G., Nowak Z., (1994), Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 83-97.
25
Holik G., Nowak Z., (1993), Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 18-44.
26
Holik G., Nowak Z., (1993), Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 53-73.
27
Holik G., Kudłacz T., Nowak Z., (1992), Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-134.
28
Guzik H., Holik G., (1992), Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 101-128.
29
Guzik H., Holik G., (1992), Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 251-265.
30
Holik G., Nowak Z., (1992), Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 97-118.
31
Holik G., (1992), Analiza efektywności rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 39-53.
32
Holik G., Nowak Z., (1991), Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 1-30.
33
Holik G., Kudłacz T., Nowak Z., (1990), Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 291-322.
34
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1990), Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 25-107.
35
Holik G., Kudłacz T., Nowak Z., (1990), Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 11 (354), s. 26-30.
36
Holik G., (1990), Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 17-35.
37
Holik G., Nowak Z., (1989), Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 135-150.
38
Wacławowicz S., Holik G., (1989), Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 115-133.
39
Holik G., Nowak Z., (1988), Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 61-81.
40
Holik G., Nowak Z., (1987), Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 79-94.
41
Holik G., (1986), Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 189 k.
42
Guzik H., Holik G., Nowak Z., (1985), Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
43
Guzik H., Holik G., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97-111.
44
Holik G., (1983), Analiza dwuzawodowości w rolnictwie woj. tarnowskiego w latach 1970-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 41-51.
45
Holik G., (1982), Ocena poziomu intensywności rolnictwa w województwie tarnowskim w latach 1977-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 109-125.
46
Holik G., (1981), Grupowanie produkcji rolnej metodą różnic przeciętnych Czekanowskiego - Fiericha na przykładzie województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 47-61.
47
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
48
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1997), Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
49
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1995), Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95, [III] k.
50
Prusek A., Bieda M., Holik G., Nowak Z., (1994), Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej: (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
1
@book{UEK:2168271118,
author = "Grażyna Holik and Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Wybrane kwestie społeczne w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-651-9",
}
2
@inbook{UEK:2168261082,
author = "Grażyna Holik",
title = "Społeczno-ekonomiczne konsekwencje i wyzwania procesów demograficznych w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "108-139",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
3
@article{UEK:2168222124,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "33-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192061},
}
4
@unpublished{UEK:2168261288,
author = "Grażyna Holik",
title = "Wpływ tendencji demograficznych na procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "69-134",
year = "2011",
}
5
@inbook{UEK:2168225832,
author = "Grażyna Holik",
title = "Zróżnicowania regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "107-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
6
@article{UEK:2168222122,
author = "Zygmunt Nowak and Grażyna Holik",
title = "Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "15-32",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192059},
}
7
@unpublished{UEK:2168261446,
author = "Grażyna Holik",
title = "Dysproporcje regionalne w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "134-156",
year = "2010",
}
8
@article{UEK:52957,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "5-21",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97092915},
}
9
@article{UEK:52956,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "55-71",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97123652},
}
10
@unpublished{UEK:2168264826,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "50-95",
year = "2004",
}
11
@unpublished{UEK:2168264824,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Michał Nowak",
title = "Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "1-49",
year = "2004",
}
12
@article{UEK:2168220396,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "157-179",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/62458508},
}
13
@article{UEK:2168220388,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "115-135",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57812678},
}
14
@article{UEK:2168227046,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "113-128",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13598},
}
15
@inbook{UEK:2168227654,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "229-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
16
@article{UEK:2168235070,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "65-83",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11559},
}
17
@inbook{UEK:2168227652,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik",
title = "Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "219-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
18
@article{UEK:2168253860,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "821",
pages = "52-87",
year = "1999",
}
19
@inbook{UEK:2168240604,
author = "Grażyna Holik",
title = "Wybrane problemy polityki społecznej",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "202-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
20
@article{UEK:2168245752,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "53-73",
year = "1999",
}
21
@inbook{UEK:2168244242,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "87-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
22
@article{UEK:2168234144,
author = "Grażyna Holik",
title = "Analiza strategiczna sektora turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowego w regionie nowosądeckim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "47-60",
year = "1997",
}
23
@article{UEK:2168245800,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "87-99",
year = "1996",
}
24
@article{UEK:2168246384,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "83-97",
year = "1994",
}
25
@unpublished{UEK:2168265956,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "18-44",
year = "1993",
}
26
@article{UEK:2168246288,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "53-73",
year = "1993",
}
27
@inbook{UEK:2168228938,
author = "Grażyna Holik and Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "115-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
28
@inbook{UEK:2168251358,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik",
title = "Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "101-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
29
@inbook{UEK:2168230116,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik",
title = "Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "251-265",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
30
@unpublished{UEK:2168265790,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "97-118",
year = "1992",
}
31
@article{UEK:2168236806,
author = "Grażyna Holik",
title = "Analiza efektywności rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "39-53",
year = "1992",
}
32
@unpublished{UEK:2168266004,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "1-30",
year = "1991",
}
33
@unpublished{UEK:2168266086,
author = "Grażyna Holik and Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "291-322",
year = "1990",
}
34
@unpublished{UEK:2168266070,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "25-107",
year = "1990",
}
35
@article{UEK:2168241444,
author = "Grażyna Holik and Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 11 (354)",
pages = "26-30",
year = "1990",
}
36
@article{UEK:2168245390,
author = "Grażyna Holik",
title = "Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "17-35",
year = "1990",
}
37
@article{UEK:2168234908,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "135-150",
year = "1989",
}
38
@article{UEK:2168234906,
author = "Stanisław Wacławowicz and Grażyna Holik",
title = "Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "115-133",
year = "1989",
}
39
@article{UEK:2168244176,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "61-81",
year = "1988",
}
40
@article{UEK:2168249494,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "79-94",
year = "1987",
}
41
@unpublished{UEK:2168265714,
author = "Grażyna Holik",
title = "Modelowanie regionalnej struktury czynników procesu produkcji rolnej (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
42
@inbook{UEK:2168251614,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
43
@inbook{UEK:2168251604,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2167739328,
author = "Grażyna Holik",
title = "Analiza dwuzawodowości w rolnictwie woj. tarnowskiego w latach 1970-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "41-51",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168250134,
author = "Grażyna Holik",
title = "Ocena poziomu intensywności rolnictwa w województwie tarnowskim w latach 1977-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "109-125",
year = "1982",
}
46
@article{UEK:2168233818,
author = "Grażyna Holik",
title = "Grupowanie produkcji rolnej metodą różnic przeciętnych Czekanowskiego - Fiericha na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "47-61",
year = "1981",
}
47
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
48
@unpublished{UEK:2168265582,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
49
@unpublished{UEK:2168265580,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
50
@unpublished{UEK:2168265594,
author = "Andrzej Prusek and Małgorzata Bieda and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID