Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Recepta na sukces Konrada Hernika - prezesa spółek Grupy Armatura
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 6 (45), s. 18-19
Tryb dostępu:
Nr:
2168275363
głos w dyskusji/wywiad
2

Autor:
Tytuł:
Problemy porównań poziomu rentowności pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi = Problems Connected with Comparing the Profitability Levels of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 550 (2001) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236186
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Zysk inwestora, niechęć fiskusa
Źródło:
Rzeczpospolita. - nr 197 (1997) , s. 20
Nr:
2168358470
artykuł nierecenzowany
4

Tytuł:
Kierunki rozwoju firm produkcyjnych
Źródło:
Penetrator. - nr 8 (1996) , s. 39-41. - Streszcz.
Nr:
2168230906
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ewolucja działalności biur maklerskich w okresie transformacji
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 377-390
Nr:
2168263490
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Autor:
Tytuł:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1
Źródło:
Penetrator. - nr 1 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI (1995) , s. 43-63
Nr:
2168246798
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2
Źródło:
Penetrator. - nr 2 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI (1995) , s. 49-68
Nr:
2168246800
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Konrad Hernik , Artur Szczepaniak
Tytuł:
Ranking branż giełdowych
Źródło:
Penetrator1994. - nr 12, s. 56-57
Nr:
2168233664
varia
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
4/KFin/97/U
Sygnatura:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
naukowo-badawcze
1
Recepta na sukces Konrada Hernika - prezesa spółek Grupy Armatura / Łukasz SALWAROWSKI, Konrad Hernik // Kurier UEK. - nr 6 (45) (2011), s. 18-19. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
2
Problemy porównań poziomu rentowności pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi = Problems Connected with Comparing the Profitability Levels of Enterprises / Konrad HERNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 550 (2001), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Zysk inwestora, niechęć fiskusa / Konrad HERNIK // Rzeczpospolita. - nr 197 (1997), s. 20
4
Kierunki rozwoju firm produkcyjnych / Jadwiga ADAMCZYK, Konrad HERNIK // Penetrator. - nr 8 (1996), s. 39-41. - Streszcz. - ISSN 1233-3050
5
Ewolucja działalności biur maklerskich w okresie transformacji / Konrad HERNIK, Marek LEŚNAIK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 377-390
6
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator. - nr 1 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI (1995), s. 43-63. - ISSN 1233-3050
7
Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2 / Maria SIERPIŃSKA, Konrad HERNIK, Janusz NESTERAK, Artur Szczepaniak // Penetrator. - nr 2 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI (1995), s. 49-68. - ISSN 1233-3050
8
Ranking branż giełdowych / Konrad HERNIK, Artur Szczepaniak // Penetrator. - nr 12 (1994), s. 56-57. - ISSN 1233-3050
9
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1 / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Zbigniew DRESLER, Jan CZEKAJ, Wanda SUŁKOWSKA, Ryszard SZEWCZYK, Krystyna CIUMAN, Joanna RUTKOWSKA, Krzysztof STEPANIUK, Marek LEŚNIAK, Konrad HERNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 228 s. : il. ; 30 cm
1
Salwarowski Ł., Hernik K., (2011), Recepta na sukces Konrada Hernika - prezesa spółek Grupy Armatura, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
2
Hernik K., (2001), Problemy porównań poziomu rentowności pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 550, s. 21-32.
3
Hernik K., (1997), Zysk inwestora, niechęć fiskusa, "Rzeczpospolita", nr 197, s. 20.
4
Adamczyk J., Hernik K., (1996), Kierunki rozwoju firm produkcyjnych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 8, s. 39-41.
5
Hernik K., Leśniak M., (1996), Ewolucja działalności biur maklerskich w okresie transformacji. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 377-390.
6
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1, "Penetrator", nr 1 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI, s. 43-63.
7
Sierpińska M., Hernik K., Nesterak J., Szczepaniak A., (1995), Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2, "Penetrator", nr 2 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI, s. 49-68.
8
Hernik K., Szczepaniak A., (1994), Ranking branż giełdowych, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 12, s. 56-57.
9
Owsiak S., Dresler Z., Czekaj J., Sułkowska W., Szewczyk R., Ciuman K., Rutkowska J., Stepaniuk K., Leśniak M., Hernik K., (1998), Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1, Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
1
@misc{UEK:2168275363,
author = "Łukasz Salwarowski and Konrad Hernik",
title = "Recepta na sukces Konrada Hernika - prezesa spółek Grupy Armatura",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "18-19",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
2
@article{UEK:2168236186,
author = "Konrad Hernik",
title = "Problemy porównań poziomu rentowności pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "550",
pages = "21-32",
year = "2001",
}
3
@article{UEK:2168358470,
author = "Konrad Hernik",
title = "Zysk inwestora, niechęć fiskusa",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "197",
pages = "20",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168230906,
author = "Jadwiga Adamczyk and Konrad Hernik",
title = "Kierunki rozwoju firm produkcyjnych",
journal = "Penetrator",
number = "8",
pages = "39-41",
year = "1996",
}
5
@inbook{UEK:2168263490,
author = "Konrad Hernik and Marek Leśniak",
title = "Ewolucja działalności biur maklerskich w okresie transformacji",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "377-390",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
6
@article{UEK:2168246798,
author = "Maria Sierpińska and Konrad Hernik and Janusz Nesterak and Artur Szczepaniak",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 1",
journal = "Penetrator",
number = "1 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
pages = "43-63",
year = "1995",
}
7
@article{UEK:2168246800,
author = "Maria Sierpińska and Konrad Hernik and Janusz Nesterak and Artur Szczepaniak",
title = "Analiza branżowa - przemysł. Cz. 2",
journal = "Penetrator",
number = "2 (dodatek) - Serwis i Analizy DAI",
pages = "49-68",
year = "1995",
}
8
@misc{UEK:2168233664,
author = "Konrad Hernik and Artur Szczepaniak",
title = "Ranking branż giełdowych",
booktitle = "Penetrator",
number = "12",
pages = "56-57",
year = "1994",
}
9
@unpublished{UEK:2168226643,
author = "Stanisław Owsiak and Zbigniew Dresler and Jan Czekaj and Wanda Sułkowska and Ryszard Szewczyk and Krystyna Ciuman and Joanna Rutkowska and Krzysztof Stepaniuk and Marek Leśniak and Konrad Hernik",
title = "Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID