Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-582-6
Nr:
2168238626
monografia
2

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Numer:
nr 763
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Nr:
2161974641
redakcja czasopisma/serii
3

Tytuł:
Wspomnienie o doc. dr. Jerzym Szafrudze
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 779, s. 5-7
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162108258
varia
4

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50. XX wieku : (wybrane elementy stanu posiadania) = Religious Minorities in 1950s Poland - Selected Elements of Ownership
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 779 (2008) , s. 45-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50677
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 : zarys problematyki = The Jewish Religious Union in Poland in the Years 1965-1985 : an Overview
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 749 (2007) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50826
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 749
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162158795
redakcja czasopisma/serii
7

Tytuł:
Profesor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996 = Professor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 706, s. 5-6
Nr:
52938
varia
8

Tytuł:
Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 : wybór materiałów = Jewish Cemeteries, Synagogues and Houses of Prayer in Polandy 1944-1966 (Selected Documents)
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2006
Opis fizyczny:
819 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-60490-16-3
Nr:
2168321291
monografia
9

Tytuł:
Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945-1961 (zarys działalności) = Judaism in Poland, 1945-1961 (An Outline of Activities)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 706 (2006) , s. 61-80. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52939
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Problem of Jewish Cemeteries in Poland after World War II
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 121-137 - Bibliogr.
Nr:
2166400683
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945-1956 (zarys problematyki) = A Sketch of the Issue of Synogogues and Cemeteries Formerly Belonging to Polish Jews in the Years 1945-56
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 692 (2005) , s. 39-62. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52979
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950-1963 : przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej państwa
Źródło:
Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych : szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin / red. Beata Górowska - Warszawa: ASPRA-JR, 2004, s. 503-527
ISBN:
83-88766-91-0
Nr:
2168320125
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej = Attempts to Reactivate Orthodox Theological Studies at Warsaw University after World War Two
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 655 (2004) , s. 25-37. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220464
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Z "peryferii" polskiej nierzymskokatolickiej mapy wyznaniowej połowy lat 50. Ubiegłego wieku
Źródło:
W kręgu sacrum i pogranicza / red. Ewa Matuszczyk, Maciej Krzywosz - Białystok: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu. Instytut Socjologii, 2004, s. 287-306
ISBN:
83-87881-33-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168320161
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej) = The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland during the Early 1960s (Selected Political Issues of the National Government in the Perspectives of Existing Internal Situation)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 638 (2003) , s. 65-79. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223832
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego : druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Cz. 4 - Białystok: Wydaw. Orthdruk, 2003, s. 7-8
ISBN:
83-89396-00-9
Nr:
2168320221
wstęp/zakończenie
17

Tytuł:
Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : wybór materiałów
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2003
Opis fizyczny:
653 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88508-52-0
Nr:
2168320179
książka
18

Tytuł:
Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : (zarys problematyki) = German Protestant Churches in Poland, 1948-70 (An Outline)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 611 (2002) , s. 21-40. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168224406
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Przyczynek do historii "akcji mazurskiej" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 r. = A Contribution to the History of "Operation Masuria" Carried out by the Evangelical Augsburg Church in 1952
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 571 (2001) , s. 5-20. - Summ.
Nr:
2168247310
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce po drugiej wojnie światowej : wybrane zagadnienia z zakresu statystyki wyznaniowej
Źródło:
Nomos : kwartalnik religioznawczy. - nr 30-31 (2000) , s. 61-78. - Tytuł numeru: W kręgu współczesnych przemian religijnych
Nr:
2168320005
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych) = The Orthodox Church in the Białystok Area in the Years 1944-1946 (the Issue of the Jurisdiction of Parishes, Clergy and the Faithful)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 548 (2000) , s. 5-16. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168223418
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957 : wybór materiałów
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2000
Opis fizyczny:
498 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88508-06-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168320989
monografia
23

Tytuł:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku
Źródło:
Religia i polityka / red. Bogumił Grott - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2000, s. 275-292
ISBN:
83-233-1340-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168321147
rozdział w monografii
24

Tytuł:
Ks. Stefan Biegun (1903-1983) : zapis jednego życia
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2000
Opis fizyczny:
344 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-85527-96-6
Nr:
2168321045
książka
25

Tytuł:
Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania) = Augsburg Evangelical Church in Poland in the Late 1960s (Selected Problems of State Policy Towards the Church Viewed in Terms of Its Assets)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 521 (1999) , s. 29-44. - Summ.
Nr:
2168254660
artykuł w czasopiśmie
26

Konferencja:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Tytuł:
Przemiany ustrojowe a świadomość religijna XXI wieku - recepcja nowych ruchów religijnych w Polsce
Źródło:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 231-244
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230972
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
27

Konferencja:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Tytuł:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: [s. n.], 1998
Opis fizyczny:
259 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230904
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
28

Tytuł:
Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944-1956 : studia i materiały
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 1998
Opis fizyczny:
273 s.: il.; 21 cm
ISBN:
83-85527-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168339867
29

Tytuł:
Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956 : pamięci księdza Mitrata Stefana Bieguna (1903-1983)
Adres wydawniczy:
Białystok: Orthdruk, 1998
Opis fizyczny:
130, [1] s.: il.; 23x24 cm
ISBN:
83-85368-35-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168339869
książka
30

Tytuł:
Obrządek greckokatolicki a kościół prawosławny u progu lat pięćdziesiątych = The Greek Catholic Confession in Poland at the Beginning of 1950s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998) , s. 17-30. - Summ.
Nr:
2168251462
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Dr hab. Jerzy Indraszkiewicz, prof. AE w Krakowie (1942-1996)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998) , s. 5-7. - fot.
Nr:
2168251466
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza
Źródło:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 11-18
Opracowanie:
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168308977
varia
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500, s. 9-15
Nr:
2168251468
varia
34

Tytuł:
Studium Nauk Politycznych
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 197-201
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255668
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Duchowieństwo i zwierzchności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w opinii władz administracyjnych (z lat 1949-1950) = Clergy and Leaders of Evangelical-Augsburg Church in Poland and How They Were Perceived by Administration (1949-1950)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997) , s. 21-37. - Summ.
Nr:
2168246144
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny)
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 1996
Opis fizyczny:
412 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85527-35-4
Nr:
2168345068
monografia
37

Tytuł:
Regulacje prawne "Państwo - Związki religijne" w Polsce a stosunki międzywyznaniowe (1989-1995) = The Legal Regulations between the State and Religious Communities in Poland, and Interdenominational Relations (1989-1995)
Źródło:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 41-49. - Summ.
Nr:
2168259986
rozdział w materiałach konferencyjnych
38

Tytuł:
Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 = From History of Orthodox Church on Lemek People's Territory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995) , s. 95-112. - Summ.
Nr:
2168234032
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Dwudziestopięciolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Twenty-fifth Anniversary of the Department of Political Science in the Academy of Economics in Krakow
Źródło:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168259972
rozdział w materiałach konferencyjnych
40

Autor:
Henryk Paprocki , Kazimierz Urban
Tytuł:
Kościół prawosławny na świecie i w Polsce = The Orthodox Church in the World and in Poland = Православная церковь в мире и в Польше
Źródło:
Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz - Warszawa: GUS, 1994, s. 19-47 - Bibliogr.
Nr:
2168366460
rozdział w monografii
41

Tytuł:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce 1945-1950 (z zagadnień kształtowania się struktury diecezjalno-parafialnej) = Evangelic-Augsburg Church in Poland in the 1945-1950 Period (Selected Issues of Shaping Diocese-Parish Structure)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 437 (1994) , s. 65-80. - Summ.
Nr:
2168254692
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce w latach 1945-1950 : (wybrane elementy stanu posiadania) = Religious Minorities in Poland in the Years 1945-1950 (Selected Elements of the Possessions)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994) , s. 33-50. - Summ.
Nr:
2168253980
artykuł w czasopiśmie
43

Autor:
Jarosław Choiński , Kazimierz Urban , Grzegorz Misijuk
Tytuł:
Wydawnictwa, prasa prawosławna oraz audycje radiowe i telewizyjne = Orthodox Publications, Press, Radio and TV = Церковные издательства, пресса, радио- и телепередачи
Źródło:
Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz - Warszawa: GUS, 1994, s. 146-156 - Bibliogr.
Nr:
2168366466
rozdział w monografii
44

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 : (zarys statystyczny)
Adres wydawniczy:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 1994
Opis fizyczny:
XI, 299, [2] s.: mapy, wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85527-13-3
Nr:
2168291565
monografia
45

Autor:
Antoni Mironowicz , Mirosława Papierzyńska-Turek , Kazimierz Urban
Tytuł:
Struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła = Organizational and Territorial Structure of the Church = Структура территориально-организационная Церкви
Źródło:
Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz - Warszawa: GUS, 1994, s. 48-74 - Bibliogr.
Nr:
2168366462
rozdział w monografii
46

Autor:
Antoni Mironowicz , Eugeniusz Mironowicz , Kazimierz Urban
Tytuł:
Hierarchia i duchowieństwo = Hierarchy and Clergy = Иерархия и духовенство
Źródło:
Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz - Warszawa: GUS, 1994, s. 75-98 - Bibliogr.
Nr:
2168366464
rozdział w monografii
47

Tytuł:
Sprawa prawosławnych gospodarstw rolnych na Białostocczyźnie w 1950 r. = On the Orthodox Church Estate in the Region of Białystok in 1950
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993) , s. 69-84. - Summ.
Nr:
2168255440
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Polityka państwa wobec wyznań nierzymskokatolickich w Polsce 1945-1970 : (wybrane problemy) = Government Policy as Regards Non-Roman-Catholic Religions in Poland in the Years 1945-1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 399 (1993) , s. 85-102. - Summ.
Nr:
2168253918
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 : z zagadnień stabilizacji życia kościelnego = The Orthodox Church in Poland in the Years 1945-1970 : Some Problems of the Stabilization of the Church Life
Adres wydawniczy:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1992
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 25 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 109)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168283153
monografia
50

Tytuł:
Weryfikacja duchowieństwa prawosławnego w Polsce w 1953 roku : (przyczynek do polityki wyznaniowej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych) = Verification of the Orthodox Clergy in Poland in 1953
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992) , s. 37-53. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255474
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Nowoapostolski kościół w Polsce Ludowej : (z historii i działalności) = Neo-Apostolic Church In Poland (History and Activities)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991) , s. 73-91. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257752
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tytuł:
Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce : (wybrane dane statystyczne na 31 grudnia 1988 roku)
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345088
książka
53

Tytuł:
Kościoły pod okupacją niemiecką
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 9 (284) (1989) , s. 127-134
Nr:
2168307635
recenzja
54

Tytuł:
Rozmowy Ksawerego Pruszyńskiego w Watykanie : (z historii stosunków polsko-watykańskich po II wojnie światowej) = The Vatican Tasks of Ksawery Pruszyński (Extracts from the History of Polish - Vatican Relations after World War II)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989) , s. 45-61. - Summ., rez.
Nr:
2168269698
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
O podręczniku religioznawstwa
Źródło:
Edukacja Filozoficzna. - vol. 8 (1989) , s. 343-347
Nr:
2168367498
recenzja
56

Tytuł:
Chrześcijanie i pokój
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 6 (269) (1988) , s. 116-121
Nr:
2168307631
recenzja
57

Tytuł:
Ruch ekumeniczny - wczoraj i dziś
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 4 (267) (1988) , s. 127-140
Nr:
2168307627
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Wyznania nierzymskokatolickie
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 3 (266) (1988) , s. 121-126
Nr:
2168307625
recenzja
59

Tytuł:
Związki wyznaniowe II Rzeczypospolitej
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 11 (274) (1988) , s. 103-109
Nr:
2168307633
recenzja
60

Tytuł:
Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w PRL. Z charakterystyki ich stanu posiadania = Non Roman-Catholic Churches in People's Poland (description of their property)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988) , s. 69-86
Nr:
2168267532
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Chrześcijańska Rada Ekumeniczna w Polsce 1945-1950 : z historii i aktywności społecznej = The Christian Ecumenical Council in Poland in the Years 1945-1950
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988) , s. 35-53. - Summ., rez.
Nr:
2168233490
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Wyznania nierzymskokatolickie w Polsce Ludowej
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 1 (252) (1987) , s. 142-157 - Bibliogr.
Nr:
2168307621
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Z genezy i historii chrześcijańskich ruchów pokojowych w Polsce Ludowej = Origin and History of Christian Reace Movement in Post - War Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987) , s. 79-96. - Summ., rez.
Nr:
2168256710
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Sprawa autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej = The Autocephalia of the Orthodox Church in Poland After the Second World War
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - z. 18 (1987) , s. 51-69. - summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 833)
Nr:
2168365190
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Ekumenizm
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 12 (263) (1987) , s. 119-126
Nr:
2168307623
recenzja
66

Tytuł:
Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku
Źródło:
Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987, s. 62-91
Nr:
2168248626
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Przewodnik do studiowania nauki o polityce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
93 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168268908
skrypt
68

Tytuł:
Omówienie dyskusji
Źródło:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 72-74
Opracowanie:
Nr:
2168269808
varia
69

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Tytuł:
Piętnastolecie nauk politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 5-7
Nr:
2168269806
rozdział w materiałach konferencyjnych
70

Tytuł:
Piętnastolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986) , s. 7-12
Nr:
2168269768
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych) = Judaist Religions Union in Poland (Attitude to State and Political System)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986) , s. 81-97. - Summ., rez.
Nr:
2168269752
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Publikacje pracowników Katedry Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1969-1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216, s. 13-29
Nr:
2168269770
varia
73

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Państwo polskie - historia i współczesność, Kraków, Polska, od 1985-04-18 do 1985-04-18
Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i kościoły członkowskie wobec wydarzeń posierpniowych
Źródło:
Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 48-56
Nr:
2168269800
rozdział w materiałach konferencyjnych
74

Tytuł:
Kościół a państwo w Czechosłowacji : przegląd ważniejszych publikacji za lata 1975-1984
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 1, s. 30-35
Nr:
2168367260
varia
75

Tytuł:
Radzieckie publikacje religioznawcze (1981-1984)
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 12 (1985) , s. 1-4
Nr:
2168367262
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 13 (1985) , s. 21-30
Nr:
2168346808
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Ewangelicy polscy
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 9 (224) (1984) , s. 135-141
Nr:
2168307619
recenzja
78

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 2 (1984) , s. XV-XXIII
Nr:
2168367248
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 2 (1984) , s. 15-23
Nr:
2168346812
artykuł w czasopiśmie
80

Tytuł:
System polityczny PRL
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 54-74 - Bibliogr.
Nr:
2168306619
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 2
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 22 (1984) , s. 5-8
Nr:
2168367254
artykuł w czasopiśmie
82

Tytuł:
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 1
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 21 (1984) , s. 5-9
Nr:
2168367252
artykuł w czasopiśmie
83

Tytuł:
System polityczny współczesnego kapitalizmu
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 75-85 - Bibliogr.
Nr:
2168258550
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polsce (niezależnych od Rzymu)
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 35 (1984) , s. XXVII-XXXIX
Nr:
2168367256
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Pojęcie kościoła, denominacji religijnej, sekty, wyznania, związku wyznaniowego
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 30 (1984) , s. I-XII
Nr:
2168367258
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 1 (1984) , s. I-VII
Nr:
2168367246
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego
Źródło:
Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER - Wyd. 2 zm. i rozszerz.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 27-39 - Bibliogr.
Nr:
2168306617
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych) = The Association of the Explorers of the Bible In People's Poland (Its Attitude towards State and Political System's Transformations)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 183 (1984) , s. 153-171. - Summ., rez.
Nr:
2168271940
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 17-18 (1984) , s. I-VII
Nr:
2168367250
artykuł w czasopiśmie
90

Tytuł:
Ekumenizm a tolerancja w Polsce Ludowej
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 8 (223) (1984) , s. 111-130
Nr:
2168307617
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 3
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 2 (1983) , s. 11-17
Nr:
2168367238
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 28 (1983) , s. 32-40
Nr:
2168367226
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983
Opis fizyczny:
76 s.; 23 cm
Nr:
2168345894
skrypt
94

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 3
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 46 (1983) , s. 32-40
Nr:
2168367230
artykuł w czasopiśmie
95

Tytuł:
Świadkowie Jehowy a państwo polskie w Polsce Ludowej = Jehova's Witnesses Vs State in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 172 (1983) , s. 179-197. - Summ., rez.
Nr:
2168271980
artykuł w czasopiśmie
96

Tytuł:
"Caritas" postawa zaangażowania
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 9 (212) (1983) , s. 148-151
Nr:
2168307611
recenzja
97

Tytuł:
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 4
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 5 (1983) , s. 11-18
Nr:
2168367240
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce Ludowej : z historii i działalności
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 10 (213) (1983) , s. 51-60
Nr:
2168307615
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 2
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 42 (1983) , s. 12-17
Nr:
2168367228
artykuł w czasopiśmie
100

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 52 (1983) , s. 1-10
Nr:
2168367232
artykuł w czasopiśmie
101

Tytuł:
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 1
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 26 (1982) , s. 30-40
Nr:
2168367234
artykuł w czasopiśmie
102

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego : (z chronologii wydarzeń) = Attitude of Polish Ecumenical Council and Its Member Churches Towards the German Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 155 (1982) , s. 155-176. - Rez., summ.
Nr:
2168267216
artykuł w czasopiśmie
103

Tytuł:
Polski Oddział Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 22 (1982) , s. IX-XIII
Nr:
2168367244
artykuł w czasopiśmie
104

Autor:
Kazimierz Urban , Andrzej Popielarz
Tytuł:
Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : wybrane problemy i dokumenty
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
93 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345196
skrypt
105

Tytuł:
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 2
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 27 (1982) , s. 11-21
Nr:
2168367236
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Pokojowe zaangażowanie polskich Kościołów Chrześcijańskich
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 22 (1982) , s. 6-9
Nr:
2168367242
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej (próba typologii i klasyfikacji) = Non-Roman-Catholic Religious Groups in the Polish People's Republic : an Attempt of Typology and Classification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - z. 7 (1982) , s. 95-110. - summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 659)
Nr:
2168365186
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Z historii działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 29, nr 12 (1981) , s. 21
Nr:
2168357354
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Świadkowie Jehowy (z historii i działalności w Polsce Ludowej)
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 46 (1981) , s. 1-30
Nr:
2168346806
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Świecki Ruch Misyjny Epifania w PRL = The Secular Missionary Movement-Epiphany-in the Polish People's Republic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 137 (1981) , s. 101-116. - Summ., rez.
Nr:
2168228508
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Omówienie dyskusji w zespole trzecim
Źródło:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 90-93
Opracowanie:
Nr:
2168274006
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (z problematyki stosunku do państwa i przemian w Polsce Ludowej)
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 47 (1981) , s. 1-31
Nr:
2168346802
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Polska Rada Ekumeniczna i jej Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego
Źródło:
Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 30 (1981) , s. 11-25
Nr:
2168346800
artykuł w czasopiśmie
114

Tytuł:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
93 s.; 20 cm
Nr:
2168273996
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
115

Tytuł:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1980
Opis fizyczny:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168289515
skrypt
116

Tytuł:
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w PRL : /z problematyki stosunku do państwa i przeobrażeń ustrojowych/ = The Association of the Independent Explorers of the Holy Script in People's Poland /out in the Problems of the Attitude towards the State and Structural Reforms/
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 121 (1980) , s. 125-142. - Summ., rez.
Nr:
2168272012
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej = Religious Non Roman Catholic Press in Poland
Źródło:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980) , s. 65-80. - Streszcz., summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168240648
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
System polityczny PRL
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 70-88 - Bibliogr.
Nr:
2168258760
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Istota i charakter demokracji socjalistycznej
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 89-100 - Bibliogr.
Nr:
2168258762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 35-52 - Bibliogr.
Nr:
2168258756
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Tytuł:
Socjalistyczny system polityczny
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 53-69 - Bibliogr.
Nr:
2168258758
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
System polityczny współczesnego kapitalizmu
Źródło:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 101-114 - Bibliogr.
Nr:
2168258764
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Państwo a związki wyznaniowe
Źródło:
Człowiek i Światopogląd. - nr 1 (150) (1978) , s. 194-197
Nr:
2168307607
recenzja
124

Tytuł:
Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej : (stosunek do przemian ustrojowych w Polsce) = On the Polish Catholic Church (the Attitude Towards the Political Changes in Poland)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 111 (1978) , s. 79-99. - Summ., rez.
Nr:
2168250644
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej : (uwagi o organizacji, rozwoju i założeniach religijno-społecznych) = The Polish Catholic Church in the Polish People's Republic : (Notes on the Organization, Development and Religious and Social Assumptions)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 96 (1978) , s. 39-61. - Summ., rez.
Nr:
2168250348
artykuł w czasopiśmie
126

Autor:
Tytuł:
Formy państwa socjalistycznego : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
49 s.; 24 cm
Nr:
2168345294
skrypt
127

Tytuł:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
66 s.; 24 cm
Nr:
2168327017
skrypt
128

Tytuł:
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej = Social - Political Consciousness of the Studying Youth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975) , s. 33-72. - Summ., rez.
Nr:
2168249468
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
Postawy światopoglądowe a niektóre wyznaczniki i orientacje wiedzy studentów = Students' Outlooks and their Determinants and Orientations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975) , s. 5-31. - Summ., rez.
Nr:
2168249470
artykuł w czasopiśmie
130

Autor:
Andrzej Popielarz , Kazimierz Urban
Tytuł:
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974
Opis fizyczny:
78 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345198
skrypt
131

Tytuł:
Niektóre aspekty normalizacji stosunków państwa z kościołem w Polsce Ludowej
Źródło:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 64-80
Nr:
2168254022
rozdział w materiałach konferencyjnych
132

Tytuł:
Legalizacja związków wyznaniowych w Polsce Ludowej : (uwagi ogólne) = Legalization Of Religions Associations In People's Poland (General Remarks)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 57 (1973) , s. 67-77. - Summ., rez.
Nr:
2168250028
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
132 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
20/KNP/1/2006/S/295
Sygnatura:
NP-436/[11]/Magazyn
Nr:
2168220714
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
[Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61 : (zarys działalności)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
33/KNP/1/2004/S/143
Sygnatura:
NP-436/[10]/Magazyn
Nr:
2168258160
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
21, [5] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
44/KNP/2/2003/S
Sygnatura:
NP-436/[8]/Magazyn
Nr:
2168258158
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej (kontynuacja badań). [9], Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 1950-tych (wybrane elementy stanu posiadania)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
[5] k.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
44/KNP/2/2003/S
Sygnatura:
NP-436/[9]/Magazyn
Nr:
2168329107
naukowo-badawcze
5

Autor:
Kazimierz Urban , Ryszard Michalak
Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [7]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
34 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
87/KNP/1/2001/S
Sygnatura:
NP-436/[7]/Magazyn
Nr:
2168263036
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [6], Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : zarys problematyki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
17 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
43/KNP/1/2000/S
Sygnatura:
NP-436/[6]/Magazyn
Nr:
2168263034
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [4], Kościół Ewangelicko-Augsburski a Zachód w połowie lat 1950-tych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
16 k.; 30 cm
Program badawczy:
30/KNP/1/99/3
Sygnatura:
NP-436/[4]/Magazyn
Nr:
2168263030
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [5], Przyczynek do historii "akcji mazurskiej" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 roku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
22 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
30/KNP/1/99/3
Sygnatura:
NP-436/[5]/Magazyn
Nr:
2168263032
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce. [3], Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 : (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
17 k.; 30 cm
Program badawczy:
32/KNP/1/98/S
Sygnatura:
NP-436/[3]/Magazyn
Nr:
2168263028
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce. [2], Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych : (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania)
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
25/KNP/1/97/S
Sygnatura:
NP-436/[2]/Magazyn
Nr:
2168263024
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Mniejszości religijne w Polsce 1944-1956. [1], Obrządek greckokatolicki a Kościół Prawosławny w Polsce u progu lat pięćdziesiątych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
20 k.; 30 cm
Program badawczy:
21/KNP/2/96/s
Sygnatura:
NP-436/[1]/Magazyn
Nr:
2168263022
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Duchowieństwo ewangelicko - augsburskie w Polsce w opinii władz administracyjnych z 1949 roku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
26/KNP/2/95/S
Sygnatura:
NP-372/Magazyn
Nr:
2168329127
naukowo-badawcze
1
Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały / Kazimierz Urban ; [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 341 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-582-6
2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz Urban]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 763. - ISSN 1898-6447
3
Wspomnienie o doc. dr. Jerzym Szafrudze / Kazimierz Urban // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 779 (2008), s. 5-7. - ISSN 1898-6447
4
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50. XX wieku (wybrane elementy stanu posiadania) = Religious Minorities in 1950s Poland - Selected Elements of Ownership / Kazimierz Urban // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 779 (2008), s. 45-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160850557. - ISSN 1898-6447
5
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 : zarys problematyki = The Jewish Religious Union in Poland in the Years 1965-1985 : an Overview / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - nr 749 (2007), s. 57-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153421236. - ISSN 0208-7944
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 749. - ISSN 0208-7944
7
Profesor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996 = Professor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 706 (2006), s. 5-6. - ISSN 0208-7944
8
Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 : wybór materiałów = Jewish Cemeteries, Synagogues and Houses of Prayer in Polandy 1944-1966 (Selected Documents) / Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2006. - 819 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60490-16-3
9
Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945-1961 (zarys działalności) = Judaism in Poland, 1945-1961 (An Outline of Activities) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 706 (2006), s. 61-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111884599. - ISSN 0208-7944
10
The Problem of Jewish Cemeteries in Poland after World War II / Kazimierz URBAN // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 121-137. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
11
Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945-1956 (zarys problematyki) = A Sketch of the Issue of Synogogues and Cemeteries Formerly Belonging to Polish Jews in the Years 1945-56 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 692 (2005), s. 39-62. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106924012. - ISSN 0208-7944
12
Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950-1963 : przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej państwa / Kazimierz URBAN // W: Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych : szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin / red. Beata Górowska. - Warszawa: ASPRA-JR, 2004. - S. 503-527. - ISBN 83-88766-91-0
13
Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej = Attempts to Reactivate Orthodox Theological Studies at Warsaw University after World War Two / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 655 (2004), s. 25-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68278367. - ISSN 0208-7944
14
Z "peryferii" polskiej nierzymskokatolickiej mapy wyznaniowej połowy lat 50. Ubiegłego wieku / Kazimierz URBAN // W: W kręgu sacrum i pogranicza / red. Ewa Matuszczyk, Maciej Krzywosz. - Białystok: Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu. Instytut Socjologii, 2004. - S. 287-306. - ISBN 83-87881-33-3. - Pełny tekst: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5805/1/E_Matuszczyk_M_Krzywosz_W%20kregu_sacrum_i_pogranicza.pdf
15
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej) = The Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland during the Early 1960s (Selected Political Issues of the National Government in the Perspectives of Existing Internal Situation) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 638 (2003), s. 65-79. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16293. - ISSN 0208-7944
16
Wstęp / Kazimierz URBAN // W: Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego : druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Cz. 4. - Białystok: Wydaw. Orthdruk, 2003. - S. 7-8. - ISBN 83-89396-00-9
17
Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : wybór materiałów / Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2003. - 653 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88508-52-0
18
Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : (zarys problematyki) = German Protestant Churches in Poland, 1948-70 (An Outline) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 611 (2002), s. 21-40. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14407. - ISSN 0208-7944
19
Przyczynek do historii "akcji mazurskiej" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 r. = A Contribution to the History of "Operation Masuria" Carried out by the Evangelical Augsburg Church in 1952 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 571 (2001), s. 5-20. - Summ. - ISSN 0208-7944
20
Mniejszości religijne w Polsce po drugiej wojnie światowej : wybrane zagadnienia z zakresu statystyki wyznaniowej / Kazimierz URBAN // Nomos : kwartalnik religioznawczy. - nr 30-31 (2000), s. 61-78. - Tytuł numeru: W kręgu współczesnych przemian religijnych. - ISSN 1230-7858
21
Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych) = The Orthodox Church in the Białystok Area in the Years 1944-1946 (the Issue of the Jurisdiction of Parishes, Clergy and the Faithful) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 548 (2000), s. 5-16. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10711. - ISSN 0208-7944
22
Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957 : wybór materiałów / Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2000. - 498 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88508-06-7
23
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku / Kazimierz URBAN // W: Religia i polityka / red. Bogumił Grott. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2000. - S. 275-292. - ISBN 83-233-1340-7
24
Ks. Stefan Biegun (1903-1983) : zapis jednego życia / Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2000. - 344 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-85527-96-6
25
Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania) = Augsburg Evangelical Church in Poland in the Late 1960s (Selected Problems of State Policy Towards the Church Viewed in Terms of Its Assets) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 521 (1999), s. 29-44. - Summ. - ISSN 0208-7944
26
Przemiany ustrojowe a świadomość religijna XXI wieku - recepcja nowych ruchów religijnych w Polsce / Kazimierz URBAN // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 231-244. - ISBN 83-903900-8-6
27
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-903900-8-6
28
Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944-1956 : studia i materiały / oprac. Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 1998. - 273 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-85527-73-7
29
Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956 : pamięci księdza Mitrata Stefana Bieguna (1903-1983) / Kazimierz URBAN. - Białystok: Orthdruk, 1998. - 130, [1] s. : il. ; 23x24 cm. - ISBN 83-85368-35-3
30
Obrządek greckokatolicki a kościół prawosławny u progu lat pięćdziesiątych = The Greek Catholic Confession in Poland at the Beginning of 1950s / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998), s. 17-30. - Summ. - ISSN 0208-7944
31
Dr hab. Jerzy Indraszkiewicz, prof. AE w Krakowie (1942-1996) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 5-7. - fot. - ISSN 0208-7944
32
Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza / zestawili: J. DZWOŃCZYK, K. URBAN // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 11-18. - ISBN 83-903900-8-6
33
Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza / Joanna DZWOŃCZYK, Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 500 (1998), s. 9-15. - ISSN 0208-7944
34
Studium Nauk Politycznych / Kazimierz URBAN // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 197-201. - ISBN 83-87239-38-0
35
Duchowieństwo i zwierzchności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w opinii władz administracyjnych (z lat 1949-1950) = Clergy and Leaders of Evangelical-Augsburg Church in Poland and How They Were Perceived by Administration (1949-1950) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 484 (1997), s. 21-37. - Summ. - ISSN 0208-7944
36
Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny) / Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 1996. - 412 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85527-35-4
37
Regulacje prawne "Państwo - Związki religijne" w Polsce a stosunki międzywyznaniowe (1989-1995) = The Legal Regulations between the State and Religious Communities in Poland, and Interdenominational Relations (1989-1995) / Kazimierz URBAN // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 41-49. - Summ.
38
Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 = From History of Orthodox Church on Lemek People's Territory / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 460 (1995), s. 95-112. - Summ. - ISSN 0208-7944
39
Dwudziestopięciolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = The Twenty-fifth Anniversary of the Department of Political Science in the Academy of Economics in Krakow / Kazimierz URBAN // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 5-10. - Summ.
40
Kościół prawosławny na świecie i w Polsce = The Orthodox Church in the World and in Poland = Православная церковь в мире и в Польше / Henryk Paprocki, Kazimierz URBAN // W: Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz. - Warszawa: GUS, 1994. - S. 19-47. - Bibliogr.
41
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce 1945-1950 (z zagadnień kształtowania się struktury diecezjalno-parafialnej) = Evangelic-Augsburg Church in Poland in the 1945-1950 Period (Selected Issues of Shaping Diocese-Parish Structure) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 437 (1994), s. 65-80. - Summ. - ISSN 0208-7944
42
Mniejszości religijne w Polsce w latach 1945-1950 : (wybrane elementy stanu posiadania) = Religious Minorities in Poland in the Years 1945-1950 (Selected Elements of the Possessions) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 424 (1994), s. 33-50. - Summ. - ISSN 0208-7944
43
Wydawnictwa, prasa prawosławna oraz audycje radiowe i telewizyjne = Orthodox Publications, Press, Radio and TV = Церковные издательства, пресса, радио- и телепередачи / Jarosław Choiński, Kazimierz URBAN, Grzegorz Misijuk // W: Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz. - Warszawa: GUS, 1994. - S. 146-156. - Bibliogr.
44
Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 : (zarys statystyczny) / Kazimierz URBAN. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 1994. - XI, 299, [2] s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85527-13-3
45
Struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła = Organizational and Territorial Structure of the Church = Структура территориально-организационная Церкви / Antoni Mironowicz, Mirosława Papierzyńska-Turek, Kazimierz URBAN // W: Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz. - Warszawa: GUS, 1994. - S. 48-74. - Bibliogr.
46
Hierarchia i duchowieństwo = Hierarchy and Clergy = Иерархия и духовенство / Antoni Mironowicz, Eugeniusz Mironowicz, Kazimierz URBAN // W: Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś = Orthodox Church in Poland Yesterday and Today = Православная церковь в Польше в древности и сегодня / red. Lucjan Adamczuk, Antoni Mironowicz. - Warszawa: GUS, 1994. - S. 75-98. - Bibliogr.
47
Sprawa prawosławnych gospodarstw rolnych na Białostocczyźnie w 1950 r. = On the Orthodox Church Estate in the Region of Białystok in 1950 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 409 (1993), s. 69-84. - Summ. - ISSN 0208-7944
48
Polityka państwa wobec wyznań nierzymskokatolickich w Polsce 1945-1970 : (wybrane problemy) = Government Policy as Regards Non-Roman-Catholic Religions in Poland in the Years 1945-1970 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 399 (1993), s. 85-102. - Summ. - ISSN 0208-7944
49
Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 : z zagadnień stabilizacji życia kościelnego = The Orthodox Church in Poland in the Years 1945-1970 : Some Problems of the Stabilization of the Church Life / Kazimierz URBAN. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1992. - 200 s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 109)
50
Weryfikacja duchowieństwa prawosławnego w Polsce w 1953 roku : (przyczynek do polityki wyznaniowej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych) = Verification of the Orthodox Clergy in Poland in 1953 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 358 (1992), s. 37-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Nowoapostolski kościół w Polsce Ludowej : (z historii i działalności) = Neo-Apostolic Church In Poland (History and Activities) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 339 (1991), s. 73-91. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce : (wybrane dane statystyczne na 31 grudnia 1988 roku) / Kazimierz URBAN. - Kraków: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990. - 113 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
53
Kościoły pod okupacją niemiecką / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 9 (284) (1989), s. 127-134. - Rec. pracy: Jan Sziling: Kościoły chrześcijańskiej w polityce niemieckich władz okupacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945). Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1988, s. 228
54
Rozmowy Ksawerego Pruszyńskiego w Watykanie : (z historii stosunków polsko-watykańskich po II wojnie światowej) = The Vatican Tasks of Ksawery Pruszyński (Extracts from the History of Polish - Vatican Relations after World War II) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 303 (1989), s. 45-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
55
O podręczniku religioznawstwa / Kazimierz URBAN // Edukacja Filozoficzna. - vol. 8 (1989), s. 343-347. - ISSN 0860-3839
56
Chrześcijanie i pokój / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 6 (269) (1988), s. 116-121. - Rec. pracy: Chrześcijanie w służbie pokoju: 30 lat działalności Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", Warszawa 1987, s. 232. Seria: Biblioteka Ekumeniczna
57
Ruch ekumeniczny - wczoraj i dziś / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 4 (267) (1988), s. 127-140. - ISSN 0137-7957
58
Wyznania nierzymskokatolickie / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 3 (266) (1988), s. 121-126. - Rec. pracy: Andrzej Tokarczyk: Trzydzieści wyznań. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 372. Wydanie drugie
59
Związki wyznaniowe II Rzeczypospolitej / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 11 (274) (1988), s. 103-109. - Rec. pracy: Krzysztof Krasowski: Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej: studium historyczno-prawne. PWN, Warszawa-Poznań 1988, s. 355
60
Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w PRL. Z charakterystyki ich stanu posiadania = Non Roman-Catholic Churches in People's Poland (description of their property) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 274 (1988), s. 69-86. - ISSN 0208-7944
61
Chrześcijańska Rada Ekumeniczna w Polsce 1945-1950 : z historii i aktywności społecznej = The Christian Ecumenical Council in Poland in the Years 1945-1950 / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 250 (1988), s. 35-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Wyznania nierzymskokatolickie w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 1 (252) (1987), s. 142-157. - Bibliogr. - ISSN 0137-7957
63
Z genezy i historii chrześcijańskich ruchów pokojowych w Polsce Ludowej = Origin and History of Christian Reace Movement in Post - War Poland / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 227 (1987), s. 79-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
64
Sprawa autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej = The Autocephalia of the Orthodox Church in Poland After the Second World War / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; z. 833). - z. 18 (1987), s. 51-69. - summ. - ISSN 0137-2432
65
Ekumenizm / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 12 (263) (1987), s. 119-126. - Rec. pracy: Karol Karski: Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie. Warszawa 1986, s. 424, wyd. drugie zmienione i rozszerzone. Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", seria "Biblioteka Ekumeniczna"
66
Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku / wybór tekstów i dokumentów Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN // W: Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu / red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - S. 62-91
67
Przewodnik do studiowania nauki o polityce / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 93 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
68
Omówienie dyskusji / Kazimierz URBAN (oprac.) // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 72-74
69
Piętnastolecie nauk politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Kazimierz URBAN // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 5-7
70
Piętnastolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986), s. 7-12. - ISSN 0208-7944
71
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych) = Judaist Religions Union in Poland (Attitude to State and Political System) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 216 (1986), s. 81-97. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
72
Publikacje pracowników Katedry Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1969-1984 / Kazimierz URBAN (oprac.) // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 216 (1986), s. 13-29. - ISSN 0208-7944
73
Polska Rada Ekumeniczna i kościoły członkowskie wobec wydarzeń posierpniowych / Kazimierz URBAN // W: Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 48-56
74
Kościół a państwo w Czechosłowacji : przegląd ważniejszych publikacji za lata 1975-1984 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 1 (1985), s. 30-35
75
Radzieckie publikacje religioznawcze (1981-1984) / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 12 (1985), s. 1-4
76
Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 13 (1985), s. 21-30
77
Ewangelicy polscy / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 9 (224) (1984), s. 135-141. - Rec. pracy: Ks. Waldemar Gastpary: Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII w. do I wojny światowej, nakł. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Warszawa 1977, s. 399. ; Protestantyzmu w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część pierwsza 1914-1939, ChAT, Warszawa 1978, s. 305. ; Protestantyzmu w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część druga 1939-1945, ChAT, Warszawa 1981, s. 234
78
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 2 (1984), s. XV-XXIII
79
Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 2 (1984), s. 15-23
80
System polityczny PRL / Michał MYTYCH, Kazimierz URBAN // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 54-74. - Bibliogr.
81
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 2 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 22 (1984), s. 5-8
82
Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 1 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 21 (1984), s. 5-9
83
System polityczny współczesnego kapitalizmu / Kazimierz URBAN // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 75-85. - Bibliogr.
84
Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polsce (niezależnych od Rzymu) / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 35 (1984), s. XXVII-XXXIX
85
Pojęcie kościoła, denominacji religijnej, sekty, wyznania, związku wyznaniowego / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 30 (1984), s. I-XII
86
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 1 (1984), s. I-VII
87
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego / Michał MYTYCH, Kazimierz URBAN // W: Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych / red. Erhard CZIOMER. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 27-39. - Bibliogr.
88
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych) = The Association of the Explorers of the Bible In People's Poland (Its Attitude towards State and Political System's Transformations) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 183 (1984), s. 153-171. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
89
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 17-18 (1984), s. I-VII
90
Ekumenizm a tolerancja w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 8 (223) (1984), s. 111-130. - ISSN 0137-7957
91
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 3 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 2 (1983), s. 11-17
92
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 28 (1983), s. 32-40
93
Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Jerzy KORNAŚ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1983. - 76 s. ; 23 cm
94
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 3 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 46 (1983), s. 32-40
95
Świadkowie Jehowy a państwo polskie w Polsce Ludowej = Jehova's Witnesses Vs State in People's Poland / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 172 (1983), s. 179-197. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
96
"Caritas" postawa zaangażowania / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 9 (212) (1983), s. 148-151. - Rec. pracy: Ks. Stanisław Owczarek: Być zaangażowanym - być księdzem, wyd. "Caritas", Warszawa 1982, s. 471
97
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 4 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 5 (1983), s. 11-18
98
Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce Ludowej : z historii i działalności / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 10 (213) (1983), s. 51-60. - ISSN 0137-7957
99
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 2 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 42 (1983), s. 12-17
100
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 52 (1983), s. 1-10
101
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 1 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 26 (1982), s. 30-40
102
Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego : (z chronologii wydarzeń) = Attitude of Polish Ecumenical Council and Its Member Churches Towards the German Problem / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 155 (1982), s. 155-176. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
103
Polski Oddział Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 22 (1982), s. IX-XIII
104
Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : wybrane problemy i dokumenty / Kazimierz URBAN, Andrzej Popiela ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 93 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
105
Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 2 / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 27 (1982), s. 11-21
106
Pokojowe zaangażowanie polskich Kościołów Chrześcijańskich / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 22 (1982), s. 6-9
107
Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej (próba typologii i klasyfikacji) = Non-Roman-Catholic Religious Groups in the Polish People's Republic : an Attempt of Typology and Classification / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; z. 659). - z. 7 (1982), s. 95-110. - summ. - ISSN 0137-2432
108
Z historii działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie / Kazimierz URBAN // Życie Szkoły Wyższej. - R. 29, nr 12 (1981), s. 21. - ISSN 0591-2377
109
Świadkowie Jehowy (z historii i działalności w Polsce Ludowej) / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 46 (1981), s. 1-30
110
Świecki Ruch Misyjny Epifania w PRL = The Secular Missionary Movement-Epiphany-in the Polish People's Republic / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 137 (1981), s. 101-116. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
111
Omówienie dyskusji w zespole trzecim / oprac. K. URBAN // Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - (1981), s. 90-93
112
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (z problematyki stosunku do państwa i przemian w Polsce Ludowej) / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 47 (1981), s. 1-31
113
Polska Rada Ekumeniczna i jej Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego / Kazimierz URBAN // Problemy Wyznań i Laicyzacji. - nr 30 (1981), s. 11-25
114
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 93 s. ; 20 cm
115
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1980. - 67 s. ; 24 cm
116
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w PRL : /z problematyki stosunku do państwa i przeobrażeń ustrojowych/ = The Association of the Independent Explorers of the Holy Script in People's Poland /out in the Problems of the Attitude towards the State and Structural Reforms/ / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 121 (1980), s. 125-142. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
117
Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej = Religious Non Roman Catholic Press in Poland / Kazimierz URBAN // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 65-80. - Streszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
118
System polityczny PRL / Jerzy JAGIEŁŁO, Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 70-88. - Bibliogr.
119
Istota i charakter demokracji socjalistycznej / Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 89-100. - Bibliogr.
120
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego / Jerzy JAGIEŁŁO, Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 35-52. - Bibliogr.
121
Socjalistyczny system polityczny / Jerzy JAGIEŁŁO, Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 53-69. - Bibliogr.
122
System polityczny współczesnego kapitalizmu / Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 101-114. - Bibliogr.
123
Państwo a związki wyznaniowe / Kazimierz URBAN // Człowiek i Światopogląd. - nr 1 (150) (1978), s. 194-197. - Rec. pracy: Michał T. Staszewski: Państwo a związki wyznaniowe w europejskich krajach socjalistycznych. Książka i Wiedza, Warszawa 1976, s. 421
124
Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej : (stosunek do przemian ustrojowych w Polsce) = On the Polish Catholic Church (the Attitude Towards the Political Changes in Poland) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 111 (1978), s. 79-99. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
125
Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej : (uwagi o organizacji, rozwoju i założeniach religijno-społecznych) = The Polish Catholic Church in the Polish People's Republic : (Notes on the Organization, Development and Religious and Social Assumptions) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 96 (1978), s. 39-61. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
126
Formy państwa socjalistycznego : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych / Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 49 s. ; 24 cm
127
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / aut.: Jerzy HAUSNER, Jerzy JAGIEŁłO, Kazimierz URBAN, Jerzy INDRASZKIEWICZ ; red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 66 s. ; 24 cm
128
Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej = Social - Political Consciousness of the Studying Youth / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975), s. 33-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
129
Postawy światopoglądowe a niektóre wyznaczniki i orientacje wiedzy studentów = Students' Outlooks and their Determinants and Orientations / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 68 (1975), s. 5-31. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
130
Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, ^Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej / Andrzej Popiela, Kazimierz URBAN ; red. Jerzy SZAFRUGA. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1974. - 78 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
131
Niektóre aspekty normalizacji stosunków państwa z kościołem w Polsce Ludowej / Kazimierz URBAN // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 64-80
132
Legalizacja związków wyznaniowych w Polsce Ludowej : (uwagi ogólne) = Legalization Of Religions Associations In People's Poland (General Remarks) / Kazimierz URBAN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 57 (1973), s. 67-77. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
133
Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11] / kierownik projektu: Kazimierz URBAN ; zespół: Łukasz DANEL, Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 132 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
[Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61 : (zarys działalności) / kier. tematu: Kazimierz URBAN, członek zespołu: Robert JAKIMOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
135
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej / Kazimierz URBAN, Robert JAKIMOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 21, [5] k. : il. ; 30 cm
136
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej (kontynuacja badań). [9], Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 1950-tych (wybrane elementy stanu posiadania) / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - [5] k. : il. ; 30 cm
137
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [7] / Kazimierz URBAN, Ryszard Michalak. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 34 k. : il. ; 30 cm
138
Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [6], Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : zarys problematyki / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 17 k. : il. ; 30 cm
139
Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [4], Kościół Ewangelicko-Augsburski a Zachód w połowie lat 1950-tych / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 16 k. ; 30 cm
140
Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [5], Przyczynek do historii "akcji mazurskiej" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 roku / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 22 k. : il. ; 30 cm
141
Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce. [3], Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 : (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych) / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 17 k. ; 30 cm
142
Mniejszości religijne w Polsce. [2], Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych : (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania) / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. : il. ; 30 cm
143
Mniejszości religijne w Polsce 1944-1956. [1], Obrządek greckokatolicki a Kościół Prawosławny w Polsce u progu lat pięćdziesiątych / Kazimierz URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 20 k. ; 30 cm
144
Duchowieństwo ewangelicko - augsburskie w Polsce w opinii władz administracyjnych z 1949 roku / Kazimierz URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 24 k. : il. ; 30 cm
1
Urban K., (2012), Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej: szkice i materiały, Bywalec C. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 341 s.
2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz Urban] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - nr 763. - . - 1898-6447
3
Urban K., (2008), Wspomnienie o doc. dr. Jerzym Szafrudze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 5-7.
4
Urban K., (2008), Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50. XX wieku (wybrane elementy stanu posiadania), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 779, s. 45-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/160850557
5
Urban K., (2007), Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 : zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 749, s. 57-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/153421236
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz URBAN] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 749. - . - 0208-7944
7
Urban K., (2006), Profesor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 5-6.
8
Urban K., (2006), Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966: wybór materiałów, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 819 s.
9
Urban K., (2006), Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945-1961 (zarys działalności), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 706, s. 61-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/111884599
10
Urban K., (2005), The Problem of Jewish Cemeteries in Poland after World War II, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 121-137.
11
Urban K., (2005), Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945-1956 (zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 692, s. 39-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/106924012
12
Urban K., (2004), Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950-1963 : przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej państwa. [W:] Górowska B. (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych : szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Warszawa : ASPRA-JR, s. 503-527.
13
Urban K., (2004), Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 655, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/68278367
14
Urban K., (2004), Z "peryferii" polskiej nierzymskokatolickiej mapy wyznaniowej połowy lat 50. Ubiegłego wieku. [W:] Matuszczyk E., Krzywosz M. (red.), W kręgu sacrum i pogranicza, Białystok : Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu. Instytut Socjologii, s. 287-306.
15
Urban K., (2003), Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 638, s. 65-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/16293
16
Urban K., (2003), Wstęp. [W:] Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego : druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Cz. 4, Białystok : Wydaw. Orthdruk, s. 7-8.
17
Urban K., (2003), Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970: wybór materiałów, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 653 s.
18
Urban K., (2002), Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 (zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 611, s. 21-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/14407
19
Urban K., (2001), Przyczynek do historii "akcji mazurskiej" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 571, s. 5-20.
20
Urban K., (2000), Mniejszości religijne w Polsce po drugiej wojnie światowej : wybrane zagadnienia z zakresu statystyki wyznaniowej, "Nomos : kwartalnik religioznawczy", nr 30-31, s. 61-78.
21
Urban K., (2000), Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 548, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/10711
22
Urban K., (2000), Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957: wybór materiałów, Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 498 s.
23
Urban K., (2000), Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. [W:] Grott B. (red.), Religia i polityka, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 275-292.
24
Urban K., (2000), Ks. Stefan Biegun (1903-1983): zapis jednego życia, Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 344 s.
25
Urban K., (1999), Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 29-44.
26
Urban K., (1998), Przemiany ustrojowe a świadomość religijna XXI wieku - recepcja nowych ruchów religijnych w Polsce. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 231-244.
27
Urban K. (red.), (1998), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna: materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r., Kraków : [s. n.], 259 s.
28
Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944-1956: studia i materiały, (1998), Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 273 s.
29
Urban K., (1998), Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956: pamięci księdza Mitrata Stefana Bieguna (1903-1983), Białystok : Orthdruk, 130, [1] s.
30
Urban K., (1998), Obrządek greckokatolicki a kościół prawosławny u progu lat pięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 17-30.
31
Urban K., (1998), Dr hab. Jerzy Indraszkiewicz, prof. AE w Krakowie (1942-1996), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 5-7.
32
(1998), Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 11-18.
33
Dzwończyk J., Urban K., (1998), Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 9-15.
34
Urban K., (1997), Studium Nauk Politycznych. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 197-201.
35
Urban K., (1997), Duchowieństwo i zwierzchności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w opinii władz administracyjnych (z lat 1949-1950), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 21-37.
36
Urban K., (1996), Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny), Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 412 s.
37
Urban K., (1995), Regulacje prawne "Państwo - Związki religijne" w Polsce a stosunki międzywyznaniowe (1989-1995). [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 41-49.
38
Urban K., (1995), Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 95-112.
39
Urban K., (1995), Dwudziestopięciolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 5-10.
40
Paprocki H., Urban K., (1994), Kościół prawosławny na świecie i w Polsce. [W:] Adamczuk L., Mironowicz A. (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa : GUS, s. 19-47.
41
Urban K., (1994), Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce 1945-1950 (z zagadnień kształtowania się struktury diecezjalno-parafialnej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 437, s. 65-80.
42
Urban K., (1994), Mniejszości religijne w Polsce w latach 1945-1950 (wybrane elementy stanu posiadania), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 33-50.
43
Choiński J., Urban K., Misijuk G., (1994), Wydawnictwa, prasa prawosławna oraz audycje radiowe i telewizyjne. [W:] Adamczuk L., Mironowicz A. (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa : GUS, s. 146-156.
44
Urban K., (1994), Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991: (zarys statystyczny), Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", XI, 299, [2] s.
45
Mironowicz A., Papierzyńska-Turek M., Urban K., (1994), Struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła. [W:] Adamczuk L., Mironowicz A. (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa : GUS, s. 48-74.
46
Mironowicz A., Mironowicz E., Urban K., (1994), Hierarchia i duchowieństwo. [W:] Adamczuk L., Mironowicz A. (red.), Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, Warszawa : GUS, s. 75-98.
47
Urban K., (1993), Sprawa prawosławnych gospodarstw rolnych na Białostocczyźnie w 1950 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 69-84.
48
Urban K., (1993), Polityka państwa wobec wyznań nierzymskokatolickich w Polsce 1945-1970 (wybrane problemy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 85-102.
49
Urban K., (1992), Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970: z zagadnień stabilizacji życia kościelnego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 109), Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 200 s.
50
Urban K., (1992), Weryfikacja duchowieństwa prawosławnego w Polsce w 1953 roku (przyczynek do polityki wyznaniowej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 37-53.
51
Urban K., (1991), Nowoapostolski kościół w Polsce Ludowej (z historii i działalności), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 73-91.
52
Urban K., (1990), Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce: (wybrane dane statystyczne na 31 grudnia 1988 roku), Kraków : Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 113 s.
53
Urban K., (1989), Kościoły pod okupacją niemiecką, "Człowiek i Światopogląd", nr 9 (284), s. 127-134.
54
Urban K., (1989), Rozmowy Ksawerego Pruszyńskiego w Watykanie (z historii stosunków polsko-watykańskich po II wojnie światowej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 303, s. 45-61.
55
Urban K., (1989), O podręczniku religioznawstwa, "Edukacja Filozoficzna", vol. 8, s. 343-347.
56
Urban K., (1988), Chrześcijanie i pokój, "Człowiek i Światopogląd", nr 6 (269), s. 116-121.
57
Urban K., (1988), Ruch ekumeniczny - wczoraj i dziś, "Człowiek i Światopogląd", nr 4 (267), s. 127-140.
58
Urban K., (1988), Wyznania nierzymskokatolickie, "Człowiek i Światopogląd", nr 3 (266), s. 121-126.
59
Urban K., (1988), Związki wyznaniowe II Rzeczypospolitej, "Człowiek i Światopogląd", nr 11 (274), s. 103-109.
60
Urban K., (1988), Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w PRL. Z charakterystyki ich stanu posiadania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 274, s. 69-86.
61
Urban K., (1988), Chrześcijańska Rada Ekumeniczna w Polsce 1945-1950 : z historii i aktywności społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 250, s. 35-53.
62
Urban K., (1987), Wyznania nierzymskokatolickie w Polsce Ludowej, "Człowiek i Światopogląd", nr 1 (252), s. 142-157.
63
Urban K., (1987), Z genezy i historii chrześcijańskich ruchów pokojowych w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 227, s. 79-96.
64
Urban K., (1987), Sprawa autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica", z. 18, s. 51-69.
65
Urban K., (1987), Ekumenizm, "Człowiek i Światopogląd", nr 12 (263), s. 119-126.
66
Kornaś J., Urban K., (1987), Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku. [W:] Indraszkiewicz J. (red.), Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 62-91.
67
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1986), Przewodnik do studiowania nauki o polityce, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 93 s.
68
(1986), Omówienie dyskusji. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 72-74.
69
Urban K., (1986), Piętnastolecie nauk politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-7.
70
Urban K., (1986), Piętnastolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 7-12.
71
Urban K., (1986), Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 81-97.
72
Urban K., (1986), Publikacje pracowników Katedry Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1969-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 216, s. 13-29.
73
Urban K., (1986), Polska Rada Ekumeniczna i kościoły członkowskie wobec wydarzeń posierpniowych. [W:] Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 48-56.
74
Urban K., (1985), Kościół a państwo w Czechosłowacji : przegląd ważniejszych publikacji za lata 1975-1984, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 1, s. 30-35.
75
Urban K., (1985), Radzieckie publikacje religioznawcze (1981-1984), "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 12, s. 1-4.
76
Urban K., (1985), Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 13, s. 21-30.
77
Urban K., (1984), Ewangelicy polscy, "Człowiek i Światopogląd", nr 9 (224), s. 135-141.
78
Urban K., (1984), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 2, s. XV-XXIII.
79
Urban K., (1984), Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 2, s. 15-23.
80
Mytych M., Urban K., (1984), System polityczny PRL. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 54-74.
81
Urban K., (1984), Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 2, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 22, s. 5-8.
82
Urban K., (1984), Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 1, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 21, s. 5-9.
83
Urban K., (1984), System polityczny współczesnego kapitalizmu. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 75-85.
84
Urban K., (1984), Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polsce (niezależnych od Rzymu), "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 35, s. XXVII-XXXIX.
85
Urban K., (1984), Pojęcie kościoła, denominacji religijnej, sekty, wyznania, związku wyznaniowego, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 30, s. I-XII.
86
Urban K., (1984), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 1, s. I-VII.
87
Mytych M., Urban K., (1984), Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego. [W:] Cziomer E. (red.), Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-39.
88
Urban K., (1984), Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w PRL (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 183, s. 153-171.
89
Urban K., (1984), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 17-18, s. I-VII.
90
Urban K., (1984), Ekumenizm a tolerancja w Polsce Ludowej, "Człowiek i Światopogląd", nr 8 (223), s. 111-130.
91
Urban K., (1983), Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 3, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 2, s. 11-17.
92
Urban K., (1983), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 28, s. 32-40.
93
Hausner J., Indraszkiewicz J., Kornaś J., Urban K., (1983), Nauka o polityce: przewodnik do studiowania przedmiotu, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 76 s.
94
Urban K., (1983), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 3, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 46, s. 32-40.
95
Urban K., (1983), Świadkowie Jehowy a państwo polskie w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 172, s. 179-197.
96
Urban K., (1983), "Caritas" postawa zaangażowania, "Człowiek i Światopogląd", nr 9 (212), s. 148-151.
97
Urban K., (1983), Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 4, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 5, s. 11-18.
98
Urban K., (1983), Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce Ludowej : z historii i działalności, "Człowiek i Światopogląd", nr 10 (213), s. 51-60.
99
Urban K., (1983), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 2, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 42, s. 12-17.
100
Urban K., (1983), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 52, s. 1-10.
101
Urban K., (1982), Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 1, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 26, s. 30-40.
102
Urban K., (1982), Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego (z chronologii wydarzeń), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 155, s. 155-176.
103
Urban K., (1982), Polski Oddział Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 22, s. IX-XIII.
104
Urban K., Popielarz A., (1982), Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej: wybrane problemy i dokumenty, Szafruga J. (red.), Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
105
Urban K., (1982), Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 2, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 27, s. 11-21.
106
Urban K., (1982), Pokojowe zaangażowanie polskich Kościołów Chrześcijańskich, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 22, s. 6-9.
107
Urban K., (1982), Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej (próba typologii i klasyfikacji), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica", z. 7, s. 95-110.
108
Urban K., (1981), Z historii działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, "Życie Szkoły Wyższej", R. 29, nr 12, s. 21.
109
Urban K., (1981), Świadkowie Jehowy (z historii i działalności w Polsce Ludowej), "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 46, s. 1-30.
110
Urban K., (1981), Świecki Ruch Misyjny Epifania w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 101-116.
111
Omówienie dyskusji w zespole trzecim, oprac. K. Urban, (1981) "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.", s. 90-93.
112
Urban K., (1981), Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (z problematyki stosunku do państwa i przemian w Polsce Ludowej), "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 47, s. 1-31.
113
Urban K., (1981), Polska Rada Ekumeniczna i jej Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego, "Problemy Wyznań i Laicyzacji", nr 30, s. 11-25.
114
Urban K., Szpak J., Wajda W. (red.), (1981), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej: gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
115
Hausner J., Indraszkiewicz J., Urban K., (1980), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 67 s.
116
Urban K., (1980), Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w PRL : /z problematyki stosunku do państwa i przeobrażeń ustrojowych/, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 121, s. 125-142.
117
Urban K., (1980), Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 65-80; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
118
Jagiełło J., Urban K., (1979), System polityczny PRL. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 70-88.
119
Urban K., (1979), Istota i charakter demokracji socjalistycznej. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-100.
120
Jagiełło J., Urban K., (1979), Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-52.
121
Jagiełło J., Urban K., (1979), Socjalistyczny system polityczny. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-69.
122
Urban K., (1979), System polityczny współczesnego kapitalizmu. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 101-114.
123
Urban K., (1978), Państwo a związki wyznaniowe, "Człowiek i Światopogląd", nr 1 (150), s. 194-197.
124
Urban K., (1978), Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej (stosunek do przemian ustrojowych w Polsce), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 111, s. 79-99.
125
Urban K., (1978), Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej (uwagi o organizacji, rozwoju i założeniach religijno-społecznych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 96, s. 39-61.
126
Urban K., (1977), Formy państwa socjalistycznego: materiały do studiowania podstaw nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
127
Hausner J., Jagiełło J., Urban K., Indraszkiewicz J., (1977), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Indraszkiewicz J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 s.
128
Indraszkiewicz J., Urban K., (1975), Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 33-72.
129
Urban K., (1975), Postawy światopoglądowe a niektóre wyznaczniki i orientacje wiedzy studentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 68, s. 5-31.
130
Popielarz A., Urban K., (1974), Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, ^Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, Szafruga J. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 78 s.
131
Urban K., (1974), Niektóre aspekty normalizacji stosunków państwa z kościołem w Polsce Ludowej. [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 64-80.
132
Urban K., (1973), Legalizacja związków wyznaniowych w Polsce Ludowej (uwagi ogólne), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 57, s. 67-77.
133
Urban K., Danel Ł., Dzwończyk J., (2006), Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych: wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa: zarys problematyki. [11], Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 s.
134
Urban K., Jakimowicz R., (2004), [Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61: (zarys działalności), Urban K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
135
Urban K., Jakimowicz R., (2003), Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej: kontynuacja badań. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21, [5] k.
136
Urban K., (2003), Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej (kontynuacja badań). [9], Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 1950-tych (wybrane elementy stanu posiadania), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [5] k.
137
Urban K., Michalak R., (2001), Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej: kontynuacja badań. [7], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
138
Urban K., (2000), Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [6], Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970: zarys problematyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
139
Urban K., (1999), Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [4], Kościół Ewangelicko-Augsburski a Zachód w połowie lat 1950-tych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 16 k.
140
Urban K., (1999), Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [5], Przyczynek do historii "akcji mazurskiej" Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
141
Urban K., (1998), Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce. [3], Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946: (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
142
Urban K., (1997), Mniejszości religijne w Polsce. [2], Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych: (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
143
Urban K., (1996), Mniejszości religijne w Polsce 1944-1956. [1], Obrządek greckokatolicki a Kościół Prawosławny w Polsce u progu lat pięćdziesiątych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k.
144
Urban K., (1995), Duchowieństwo ewangelicko - augsburskie w Polsce w opinii władz administracyjnych z 1949 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
1
@book{UEK:2168238626,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce po II wojnie światowej : szkice i materiały",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-582-6",
}
2
@misc{UEK:2161974641,
title = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
3
@misc{UEK:2162108258,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wspomnienie o doc. dr. Jerzym Szafrudze",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "5-7",
year = "2008",
}
4
@article{UEK:50677,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50. XX wieku : (wybrane elementy stanu posiadania)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "779",
pages = "45-63",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160850557},
}
5
@article{UEK:50826,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce w latach 1965-1985 : zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "749",
pages = "57-74",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153421236},
}
6
@misc{UEK:2162158795,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
}
7
@misc{UEK:52938,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Profesor Jerzy Indraszkiewicz 1942-1996",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "5-6",
year = "2006",
}
8
@book{UEK:2168321291,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 : wybór materiałów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2006",
isbn = "83-60490-16-3",
}
9
@article{UEK:52939,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wyznanie mojżeszowe w Polsce 1945-1961 (zarys działalności)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "706",
pages = "61-80",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111884599},
}
10
@article{UEK:2166400683,
author = "Kazimierz Urban",
title = "The Problem of Jewish Cemeteries in Poland after World War II",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "4",
pages = "121-137",
year = "2005",
}
11
@article{UEK:52979,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce w latach 1945-1956 (zarys problematyki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "692",
pages = "39-62",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106924012},
}
12
@inbook{UEK:2168320125,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Świadkowie Jehowy w Polsce w latach 1950-1963 : przyczynek do likwidacyjnej tendencji w polityce wyznaniowej państwa",
booktitle = "Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych : szkice dedykowane Profesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin",
pages = "503-527",
adress = "Warszawa",
publisher = "ASPRA-JR",
year = "2004",
isbn = "83-88766-91-0",
}
13
@article{UEK:2168220464,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Próby reaktywowania Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego po II wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "655",
pages = "25-37",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68278367},
}
14
@inbook{UEK:2168320161,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z peryferii polskiej nierzymskokatolickiej mapy wyznaniowej połowy lat 50. Ubiegłego wieku",
booktitle = "W kręgu sacrum i pogranicza",
pages = "287-306",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu. Instytut Socjologii",
year = "2004",
url = {http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5805/1/E_Matuszczyk_M_Krzywosz_W%20kregu_sacrum_i_pogranicza.pdf},
isbn = "83-87881-33-3",
}
15
@article{UEK:2168223832,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w początkach lat 60. (wybrane problemy polityki władz państwowych na tle jego sytuacji wewnętrznej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "638",
pages = "65-79",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16293},
}
16
@misc{UEK:2168320221,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego : druki polskojęzyczne okresu współczesnego. Cz. 4",
pages = "7-8",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydaw. Orthdruk",
year = "2003",
isbn = "83-89396-00-9",
}
17
@book{UEK:2168320179,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : wybór materiałów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2003",
isbn = "83-88508-52-0",
}
18
@article{UEK:2168224406,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : (zarys problematyki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "611",
pages = "21-40",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14407},
}
19
@article{UEK:2168247310,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Przyczynek do historii akcji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "571",
pages = "5-20",
year = "2001",
}
20
@article{UEK:2168320005,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce po drugiej wojnie światowej : wybrane zagadnienia z zakresu statystyki wyznaniowej",
journal = "Nomos : kwartalnik religioznawczy",
number = "30-31",
pages = "61-78",
year = "2000",
}
21
@article{UEK:2168223418,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "548",
pages = "5-16",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10711},
}
22
@book{UEK:2168320989,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Luteranie i metodyści na Mazurach 1945-1957 : wybór materiałów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-88508-06-7",
}
23
@inbook{UEK:2168321147,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku",
booktitle = "Religia i polityka",
pages = "275-292",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-233-1340-7",
}
24
@book{UEK:2168321045,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Ks. Stefan Biegun (1903-1983) : zapis jednego życia",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2000",
isbn = "83-85527-96-6",
}
25
@article{UEK:2168254660,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "29-44",
year = "1999",
}
26
@inbook{UEK:2168230972,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Przemiany ustrojowe a świadomość religijna XXI wieku - recepcja nowych ruchów religijnych w Polsce",
booktitle = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
pages = "231-244",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
27
@book{UEK:2168230904,
title = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
28
@book{UEK:2168339867,
title = "Kościół prawosławny w Polsce w latach 1944-1956 : studia i materiały",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-85527-73-7",
}
29
@book{UEK:2168339869,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z dziejów Kościoła prawosławnego na Dolnym Śląsku 1946-1956 : pamięci księdza Mitrata Stefana Bieguna (1903-1983)",
adress = "Białystok",
publisher = "Orthdruk",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-85368-35-3",
}
30
@article{UEK:2168251462,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Obrządek greckokatolicki a kościół prawosławny u progu lat pięćdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "17-30",
year = "1998",
}
31
@article{UEK:2168251466,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Dr hab. Jerzy Indraszkiewicz, prof. AE w Krakowie (1942-1996)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "5-7",
year = "1998",
}
32
@misc{UEK:2168308977,
title = "Wykaz publikacji Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza",
booktitle = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
pages = "11-18",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
33
@misc{UEK:2168251468,
author = "Joanna Dzwończyk and Kazimierz Urban",
title = "Wykaz publikacji Profesora Jerzego Indraszkiewicza",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "9-15",
year = "1998",
}
34
@inbook{UEK:2168255668,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Studium Nauk Politycznych",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "197-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
35
@article{UEK:2168246144,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Duchowieństwo i zwierzchności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w opinii władz administracyjnych (z lat 1949-1950)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "21-37",
year = "1997",
}
36
@book{UEK:2168345068,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół prawosławny w Polsce 1945-1970 (rys historyczny)",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "1996",
isbn = "83-85527-35-4",
}
37
@inbook{UEK:2168259986,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Regulacje prawne Państwo - Związki religijne w Polsce a stosunki międzywyznaniowe (1989-1995)",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
38
@article{UEK:2168234032,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z dziejów Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "95-112",
year = "1995",
}
39
@inbook{UEK:2168259972,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Dwudziestopięciolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "5-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
40
@inbook{UEK:2168366460,
author = "Henryk Paprocki and Kazimierz Urban",
title = "Kościół prawosławny na świecie i w Polsce",
booktitle = "Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś",
pages = "19-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "GUS",
year = "1994",
}
41
@article{UEK:2168254692,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce 1945-1950 (z zagadnień kształtowania się struktury diecezjalno-parafialnej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "437",
pages = "65-80",
year = "1994",
}
42
@article{UEK:2168253980,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w latach 1945-1950 : (wybrane elementy stanu posiadania)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "33-50",
year = "1994",
}
43
@inbook{UEK:2168366466,
author = "Jarosław Choiński and Kazimierz Urban and Grzegorz Misijuk",
title = "Wydawnictwa, prasa prawosławna oraz audycje radiowe i telewizyjne",
booktitle = "Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś",
pages = "146-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "GUS",
year = "1994",
}
44
@book{UEK:2168291565,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 : (zarys statystyczny)",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "1994",
isbn = "83-85527-13-3",
}
45
@inbook{UEK:2168366462,
author = "Antoni Mironowicz and Mirosława Papierzyńska-Turek and Kazimierz Urban",
title = "Struktura organizacyjno-terytorialna Kościoła",
booktitle = "Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś",
pages = "48-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "GUS",
year = "1994",
}
46
@inbook{UEK:2168366464,
author = "Antoni Mironowicz and Eugeniusz Mironowicz and Kazimierz Urban",
title = "Hierarchia i duchowieństwo",
booktitle = "Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś",
pages = "75-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "GUS",
year = "1994",
}
47
@article{UEK:2168255440,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Sprawa prawosławnych gospodarstw rolnych na Białostocczyźnie w 1950 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "69-84",
year = "1993",
}
48
@article{UEK:2168253918,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polityka państwa wobec wyznań nierzymskokatolickich w Polsce 1945-1970 : (wybrane problemy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "85-102",
year = "1993",
}
49
@book{UEK:2168283153,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970 : z zagadnień stabilizacji życia kościelnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE",
year = "1992",
issn = "0209-1674",
}
50
@article{UEK:2168255474,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Weryfikacja duchowieństwa prawosławnego w Polsce w 1953 roku : (przyczynek do polityki wyznaniowej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "37-53",
year = "1992",
url = {},
}
51
@article{UEK:2168257752,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Nowoapostolski kościół w Polsce Ludowej : (z historii i działalności)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "73-91",
year = "1991",
url = {},
}
52
@book{UEK:2168345088,
author = "Kazimierz Urban and ",
title = "Nierzymskokatolickie związki religijne w Polsce : (wybrane dane statystyczne na 31 grudnia 1988 roku)",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1990",
}
53
@article{UEK:2168307635,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościoły pod okupacją niemiecką",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "9 (284)",
pages = "127-134",
year = "1989",
}
54
@article{UEK:2168269698,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Rozmowy Ksawerego Pruszyńskiego w Watykanie : (z historii stosunków polsko-watykańskich po II wojnie światowej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "303",
pages = "45-61",
year = "1989",
}
55
@article{UEK:2168367498,
author = "Kazimierz Urban",
title = "O podręczniku religioznawstwa",
journal = "Edukacja Filozoficzna",
number = "vol. 8",
pages = "343-347",
year = "1989",
}
56
@article{UEK:2168307631,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Chrześcijanie i pokój",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "6 (269)",
pages = "116-121",
year = "1988",
}
57
@article{UEK:2168307627,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Ruch ekumeniczny - wczoraj i dziś",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "4 (267)",
pages = "127-140",
year = "1988",
}
58
@article{UEK:2168307625,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wyznania nierzymskokatolickie",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "3 (266)",
pages = "121-126",
year = "1988",
}
59
@article{UEK:2168307633,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Związki wyznaniowe II Rzeczypospolitej",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "11 (274)",
pages = "103-109",
year = "1988",
}
60
@article{UEK:2168267532,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w PRL. Z charakterystyki ich stanu posiadania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "274",
pages = "69-86",
year = "1988",
}
61
@article{UEK:2168233490,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Chrześcijańska Rada Ekumeniczna w Polsce 1945-1950 : z historii i aktywności społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "250",
pages = "35-53",
year = "1988",
}
62
@article{UEK:2168307621,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wyznania nierzymskokatolickie w Polsce Ludowej",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "1 (252)",
pages = "142-157",
year = "1987",
}
63
@article{UEK:2168256710,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z genezy i historii chrześcijańskich ruchów pokojowych w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "227",
pages = "79-96",
year = "1987",
}
64
@article{UEK:2168365190,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Sprawa autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce po drugiej wojnie światowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica",
number = "z. 18",
pages = "51-69",
year = "1987",
issn = "0860-0139",
}
65
@article{UEK:2168307623,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Ekumenizm",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "12 (263)",
pages = "119-126",
year = "1987",
}
66
@inbook{UEK:2168248626,
author = "Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Doktryny i ruchy polityczne XIX i XX wieku",
booktitle = "Nauka o polityce : wybór tekstów i dokumentów do studiowania przedmiotu",
pages = "62-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
67
@book{UEK:2168268908,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania nauki o polityce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
68
@misc{UEK:2168269808,
title = "Omówienie dyskusji",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "72-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
69
@inbook{UEK:2168269806,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Piętnastolecie nauk politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
70
@article{UEK:2168269768,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Piętnastolecie Katedry Nauk Politycznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "7-12",
year = "1986",
}
71
@article{UEK:2168269752,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "81-97",
year = "1986",
}
72
@misc{UEK:2168269770,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Publikacje pracowników Katedry Nauk Politycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie za lata 1969-1984",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "216",
pages = "13-29",
year = "1986",
}
73
@inbook{UEK:2168269800,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i kościoły członkowskie wobec wydarzeń posierpniowych",
booktitle = "Państwo polskie - historia i współczesność : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 18 kwietnia 1985 r. z okazji 60-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie i 15-lecia nauk politycznych w AE",
pages = "48-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
74
@misc{UEK:2168367260,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół a państwo w Czechosłowacji : przegląd ważniejszych publikacji za lata 1975-1984",
booktitle = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "1",
pages = "30-35",
year = "1985",
}
75
@article{UEK:2168367262,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Radzieckie publikacje religioznawcze (1981-1984)",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "12",
pages = "1-4",
year = "1985",
}
76
@article{UEK:2168346808,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "13",
pages = "21-30",
year = "1985",
}
77
@article{UEK:2168307619,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Ewangelicy polscy",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "9 (224)",
pages = "135-141",
year = "1984",
}
78
@article{UEK:2168367248,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "2",
pages = "XV-XXIII",
year = "1984",
}
79
@article{UEK:2168346812,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "2",
pages = "15-23",
year = "1984",
}
80
@inbook{UEK:2168306619,
author = "Michał Mytych and Kazimierz Urban",
title = "System polityczny PRL",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "54-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
81
@article{UEK:2168367254,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 2",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "22",
pages = "5-8",
year = "1984",
}
82
@article{UEK:2168367252,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego a państwo w Polsce Ludowej. Cz. 1",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "21",
pages = "5-9",
year = "1984",
}
83
@inbook{UEK:2168258550,
author = "Kazimierz Urban",
title = "System polityczny współczesnego kapitalizmu",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "75-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
84
@article{UEK:2168367256,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Polsce (niezależnych od Rzymu)",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "35",
pages = "XXVII-XXXIX",
year = "1984",
}
85
@article{UEK:2168367258,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Pojęcie kościoła, denominacji religijnej, sekty, wyznania, związku wyznaniowego",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "30",
pages = "I-XII",
year = "1984",
}
86
@article{UEK:2168367246,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "1",
pages = "I-VII",
year = "1984",
}
87
@inbook{UEK:2168306617,
author = "Michał Mytych and Kazimierz Urban",
title = "Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego",
booktitle = "Zarys nauk politycznych dla studiów ekonomicznych",
pages = "27-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 zm. i rozszerz.",
}
88
@article{UEK:2168271940,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w PRL : (z problematyki stosunku do państwa i przemian ustrojowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "183",
pages = "153-171",
year = "1984",
}
89
@article{UEK:2168367250,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "17-18",
pages = "I-VII",
year = "1984",
}
90
@article{UEK:2168307617,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Ekumenizm a tolerancja w Polsce Ludowej",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "8 (223)",
pages = "111-130",
year = "1984",
}
91
@article{UEK:2168367238,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 3",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "2",
pages = "11-17",
year = "1983",
}
92
@article{UEK:2168367226,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "28",
pages = "32-40",
year = "1983",
}
93
@book{UEK:2168345894,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Jerzy Kornaś and Kazimierz Urban",
title = "Nauka o polityce : przewodnik do studiowania przedmiotu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1983",
}
94
@article{UEK:2168367230,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 3",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "46",
pages = "32-40",
year = "1983",
}
95
@article{UEK:2168271980,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Świadkowie Jehowy a państwo polskie w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "172",
pages = "179-197",
year = "1983",
}
96
@article{UEK:2168307611,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Caritas postawa zaangażowania",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "9 (212)",
pages = "148-151",
year = "1983",
}
97
@article{UEK:2168367240,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 4",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "5",
pages = "11-18",
year = "1983",
}
98
@article{UEK:2168307615,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce Ludowej : z historii i działalności",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "10 (213)",
pages = "51-60",
year = "1983",
}
99
@article{UEK:2168367228,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 2",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "42",
pages = "12-17",
year = "1983",
}
100
@article{UEK:2168367232,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemów społeczno-politycznych w Polsce Ludowej. cz. 1",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "52",
pages = "1-10",
year = "1983",
}
101
@article{UEK:2168367234,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 1",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "26",
pages = "30-40",
year = "1982",
}
102
@article{UEK:2168267216,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego : (z chronologii wydarzeń)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "155",
pages = "155-176",
year = "1982",
}
103
@article{UEK:2168367244,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polski Oddział Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "22",
pages = "IX-XIII",
year = "1982",
}
104
@book{UEK:2168345196,
author = "Kazimierz Urban and Andrzej Popielarz",
title = "Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej : wybrane problemy i dokumenty",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
}
105
@article{UEK:2168367236,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z historii Polskiej Rady Ekumenicznej (na tle działań unifikacyjno-łącznościowych mniejszości religijnych w Polsce). Cz. 2",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "27",
pages = "11-21",
year = "1982",
}
106
@article{UEK:2168367242,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Pokojowe zaangażowanie polskich Kościołów Chrześcijańskich",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "22",
pages = "6-9",
year = "1982",
}
107
@article{UEK:2168365186,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej (próba typologii i klasyfikacji)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica",
number = "z. 7",
pages = "95-110",
year = "1982",
issn = "0860-0139",
}
108
@article{UEK:2168357354,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Z historii działalności Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 29, 12",
pages = "21",
year = "1981",
}
109
@article{UEK:2168346806,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Świadkowie Jehowy (z historii i działalności w Polsce Ludowej)",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "46",
pages = "1-30",
year = "1981",
}
110
@article{UEK:2168228508,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Świecki Ruch Misyjny Epifania w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "101-116",
year = "1981",
}
111
@misc{UEK:2168274006,
title = "Omówienie dyskusji w zespole trzecim",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "90-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
112
@article{UEK:2168346802,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (z problematyki stosunku do państwa i przemian w Polsce Ludowej)",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "47",
pages = "1-31",
year = "1981",
}
113
@article{UEK:2168346800,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Polska Rada Ekumeniczna i jej Kościoły członkowskie wobec problemu niemieckiego",
journal = "Problemy Wyznań i Laicyzacji",
number = "30",
pages = "11-25",
year = "1981",
}
114
@book{UEK:2168273996,
title = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
115
@book{UEK:2168289515,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Indraszkiewicz and Kazimierz Urban",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1980",
}
116
@article{UEK:2168272012,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w PRL : /z problematyki stosunku do państwa i przeobrażeń ustrojowych/",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "121",
pages = "125-142",
year = "1980",
}
117
@article{UEK:2168240648,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Wyznaniowa prasa nierzymskokatolicka w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "65-80",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
118
@inbook{UEK:2168258760,
author = "Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban",
title = "System polityczny PRL",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "70-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
119
@inbook{UEK:2168258762,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Istota i charakter demokracji socjalistycznej",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "89-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
120
@inbook{UEK:2168258756,
author = "Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban",
title = "Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
121
@inbook{UEK:2168258758,
author = "Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban",
title = "Socjalistyczny system polityczny",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "53-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
122
@inbook{UEK:2168258764,
author = "Kazimierz Urban",
title = "System polityczny współczesnego kapitalizmu",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "101-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
123
@article{UEK:2168307607,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Państwo a związki wyznaniowe",
journal = "Człowiek i Światopogląd",
number = "1 (150)",
pages = "194-197",
year = "1978",
}
124
@article{UEK:2168250644,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej : (stosunek do przemian ustrojowych w Polsce)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "111",
pages = "79-99",
year = "1978",
}
125
@article{UEK:2168250348,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Kościół polskokatolicki w Polsce Ludowej : (uwagi o organizacji, rozwoju i założeniach religijno-społecznych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "96",
pages = "39-61",
year = "1978",
}
126
@book{UEK:2168345294,
author = "Kazimierz Urban and and and ",
title = "Formy państwa socjalistycznego : materiały do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
127
@book{UEK:2168327017,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
128
@article{UEK:2168249468,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Kazimierz Urban",
title = "Świadomość społeczno-polityczna młodzieży studiującej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "68",
pages = "33-72",
year = "1975",
}
129
@article{UEK:2168249470,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Postawy światopoglądowe a niektóre wyznaczniki i orientacje wiedzy studentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "68",
pages = "5-31",
year = "1975",
}
130
@book{UEK:2168345198,
author = "Andrzej Popielarz and Kazimierz Urban",
title = "Materiały do studiowania podstaw nauk politycznych. Temat 2, Polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1974",
}
131
@inbook{UEK:2168254022,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Niektóre aspekty normalizacji stosunków państwa z kościołem w Polsce Ludowej",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "64-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
132
@article{UEK:2168250028,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Legalizacja związków wyznaniowych w Polsce Ludowej : (uwagi ogólne)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "57",
pages = "67-77",
year = "1973",
}
133
@unpublished{UEK:2168220714,
author = "Kazimierz Urban and Łukasz Danel and Joanna Dzwończyk",
title = "Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 50-tych : wybrane elementy stanu posiadania na tle polityki wyznaniowej państwa : zarys problematyki. [11]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
134
@unpublished{UEK:2168258160,
author = "Kazimierz Urban and Robert Jakimowicz",
title = "[Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej]. [10], Wyznanie mojżeszowe w Polsce w latach 1945-61 : (zarys działalności)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
135
@unpublished{UEK:2168258158,
author = "Kazimierz Urban and Robert Jakimowicz",
title = "Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [8], Zagadnienie pożydowskich synagog i cmentarzy w Polsce po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
136
@unpublished{UEK:2168329107,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej (kontynuacja badań). [9], Mniejszości religijne w Polsce w połowie lat 1950-tych (wybrane elementy stanu posiadania)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
137
@unpublished{UEK:2168263036,
author = "Kazimierz Urban and Ryszard Michalak",
title = "Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce po II wojnie światowej : kontynuacja badań. [7]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
138
@unpublished{UEK:2168263034,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [6], Zbory Niemieckie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce 1948-1970 : zarys problematyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
139
@unpublished{UEK:2168263030,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [4], Kościół Ewangelicko-Augsburski a Zachód w połowie lat 1950-tych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
140
@unpublished{UEK:2168263032,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej. [5], Przyczynek do historii akcji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1952 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
141
@unpublished{UEK:2168263028,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości wyznaniowe i narodowe w Polsce. [3], Kościół Prawosławny na Białostocczyźnie w latach 1944-1946 : (sprawa jurysdykcji parafii, duchowieństwa i wiernych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
142
@unpublished{UEK:2168263024,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce. [2], Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce u schyłku lat sześćdziesiątych : (wybrane problemy polityki władz wobec Kościoła na tle jego stanu posiadania)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
143
@unpublished{UEK:2168263022,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Mniejszości religijne w Polsce 1944-1956. [1], Obrządek greckokatolicki a Kościół Prawosławny w Polsce u progu lat pięćdziesiątych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
144
@unpublished{UEK:2168329127,
author = "Kazimierz Urban",
title = "Duchowieństwo ewangelicko - augsburskie w Polsce w opinii władz administracyjnych z 1949 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID