Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market
Źródło:
Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131.40 PLN
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168342073
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów = Selected Aspects of the Project Portfolio Management
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 175-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338843
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym
Źródło:
Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / red. nauk. Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 183-194 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Monografie ; nr 107)
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64971-83-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168346142
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2019
Opis fizyczny:
231 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
eDr-450
Nr:
2168338583
doktorat
5

Tytuł:
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research
Źródło:
Acta Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019) , s. 77-81. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338991
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329243
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329199
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Funkcjonalność systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych = The Functionality of Competency Assessment System of Management Staff in the Light of Empirical Research
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018) , s. 631-650. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330953
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329245
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Klasyfikacja i dobór metod zarządzania portfelem projektów = The Classification and Selection of Project Portfolio Management Methods
Źródło:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018) , s. 217-233. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327649
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna = The Assessment of Managerial Competences - a Methodological Proposal
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (945) (2018) , s. 36-42. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168331277
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Przegląd metod zarządzania portfelem projektów
Źródło:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 97-116
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168323767
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Categorization of Assessment System of Managerial Competencies in Polish Enterprises - Research Results
Źródło:
Journal of Positive Management. - vol. 8, nr 2 (2017) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321755
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : zarządzanie projektami i procesami
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 38-40. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322287
varia
15

Tytuł:
Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej = Mistakes in the Assessment of Managerial Competencies
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2017) , s. 79-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321753
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Zarządzanie projektami innowacyjnymi
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322505
varia
17

Tytuł:
Różnorodność metod diagnozowania kompetencji menedżerskich - ujęcie teoretyczne i empiryczne = Diversity of Methods in Diagnosing Managerial Competencies - Theoretical and Empirical Approach
Źródło:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3(45) (2017) , s. 201-216. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319117
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej = The Role of Managerial Competences Assessment in the Process Organization
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (927) (2017) , s. 61-67. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168316125
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-60561-00-3
Nr:
2168318189
monografia
20

Tytuł:
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313073
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Managerial Competencies for Various Management Levels = Kompetencje kadry menedżerskiej na różnych szczeblach zarządzania
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016) , s. 21-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313077
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Wykorzystanie wielokryterialnej analizy porównawczej w wartościowaniu pracy i ocenianiu pracowników = The Use of Multi-criteria Comparative Analysis in Job Evaluation and Assessment of Employees
Źródło:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 379-395. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308793
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Kształtowanie wynagrodzeń zespołu projektowego
Źródło:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 127-147
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310479
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Effects of Competency Assessment System of the Management Staff in Terms of Business Management System
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 261-271 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Process Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168310785
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Projektowanie systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 593-623
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293227
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
The Criteria for Assessing the Performance of Managers in Network Organizations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 225-234 - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168304107
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Makiety badawcze i listy kontrolne
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 185-203
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293175
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Wartościowanie profili kompetencyjnych kadry kierowniczej
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 177-190
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288841
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015) , s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została opracowana w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego przyznanej Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301781
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Motywacyjna funkcja systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych
Źródło:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 61-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Realizacja funkcji diagnostycznej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych = Implementation of Diagnostic Function of Competency Assessment Systems of Management Staff in the Light of Empirical Research [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2015) , s. 1259-1273. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292857
artykuł w czasopiśmie
32

Tytuł:
Projektowanie systemów motywacyjnych
Źródło:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 565-591
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293225
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Analiza problemów w procesie projektowania
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 65-76
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288813
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 41-63
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288811
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Doskonalenie systemu premiowania kadry kierowniczej
Źródło:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 161-175
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168288837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników = A Methodology for Designing an Employee Motivation System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297627
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Metody analizy i projektowania systemu motywacyjnego - przegląd literatury = Methods of Analysis and Design of Motivation System - a Literature Review
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (167) (2015) , s. 91-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168299809
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie = The Concept of a System for Assessing Management Competency in an Enterprise
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
330 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 238)
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-699-1
Nr:
2168298437
monografia
39

Tytuł:
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi = Theoretical Management Models of Managerial Competences
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2015) , s. 3-13. - Summ., streszcz.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168296057
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Przegląd teorii zarządzania kompetencjami = The Overview of Managerial Competence-Based Theory
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2015) , s. 4-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168296565
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research
Źródło:
Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 101-115 - Bibliogr.
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-3-6
Nr:
2168282699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
The Significance of Managerial Competence : Result of the Delphi Method
Źródło:
Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2014, s. 263-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0954-2
Nr:
2168288275
rozdział w monografii
43

Tytuł:
The Design Principles of Enterprises' Organizational Systems in View of Results of the Conducted Researches
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 67-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168287673
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Teorie zarządzania kompetencjami menedżerskimi - poziom organizacji
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 63-88
Sygnatura:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295091
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Kategoryzacja systemów oceny kompetencji menedżerskich = Categorization of Assessment System of Managerial Competence [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 1242-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279583
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Problemy w procesie projektowania systemów organizacyjnych = The Problems in the Design Process of Organizational Systems
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 171-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285815
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 192-200
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271432
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Competency Management Process of the Hotel Staff
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 691-707 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
The Prospect of a Psychological Assessment of Leadership's Competencies
Źródło:
Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013, s. 214-216. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0736-4
Nr:
2168288885
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Zarządzanie działalnością operacyjną
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 182-191
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271426
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego = Methodological Aspects of the Analysis and Assessment of a Motivation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013) , s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276025
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi
Źródło:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 63-86
Sygnatura:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287095
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Metodyka projektowania modelu kompetencyjnego dla stanowisk organizacyjnych = The Design Methodology Competence Model from the Organizational Position
Źródło:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 65-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264064
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 40-54
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271360
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Personal Managers Role in Modern Organizations
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 191-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254498
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym = Information Systems in Operations Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282845
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises
Źródło:
Human Resource Management and Corporate Competitiveness / ed. by Csaba Bálint Illés - Gödöllő: Szent István University, 2012, s. 211-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-269-327-9
Nr:
2168246876
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
240 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-588-8
Nr:
2168228598
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
59

Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 11-55
ISBN:
978-83-7641-588-8
Nr:
2168228732
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
60

Konferencja:
International Conference on Management of Human Resources 2012: Management, Leadership, Strategy, Competitiveness, Gödöllő, Węgry, od 2012-06-14 do 2012-06-15
Tytuł:
The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises
Źródło:
Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012 / ed. Illés B. Csaba - Gödöllő; Hungary: Szent István University, 2012, s. 267-274. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-269-294-4
Nr:
2168246888
rozdział w materiałach konferencyjnych
61

Tytuł:
Struktury organizacyjne
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 42-66
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237838
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Features of Management Competency Assessment System - Results of Pilot Studies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 331-346 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242758
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System
Źródło:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 77-86
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235734
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Perspektywa psychologicznej oceny w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Psychological Perspective of Leadership's Competency Assessment in Context of Enterprise's Restructuring
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247444
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w przedsiębiorstwie
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 56-92
ISBN:
978-83-7641-588-8
Nr:
2168228736
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej = Model for an Evaluation System of Management Competencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012) , s. 127-149. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249314
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 75-104
Sygnatura:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263412
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Organizacja działalności operacyjnej
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 254-270
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237952
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
System logistyczny
Źródło:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 271-286
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237958
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Assessment of Managerial Competences in the Light of Business Ethics
Źródło:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 205-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247710
rozdział w monografii
71

Tytuł:
Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników = Designing an Employee Efficiency Assessment System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 129-151. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218596
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Tytuł:
Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu
Źródło:
Współczesna turystyka : zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne / red. Stefan Sacha - Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 275-293. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 11, nr 1)
Nr:
2168245130
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 164-222
Sygnatura:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255370
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Rola diagnozy funkcji personalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa strategicznego w przedsiębiorstwie = The Role of Diagnosis of the Personal Function in the Establishing of Strategic Security in Business
Źródło:
Securitologia = Securitology. - nr 2 (14) (2011) , s. 112-124. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246874
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Kompetencje kadry menedżerskiej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Managerial Competences as a Determinant of Business Development - the Results from Empirical Research
Źródło:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 657-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220140
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Balanced Scorecard as a Method for Formation of Strategic Safety in Tourist Enterprise
Źródło:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 341-355. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166666219
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Tytuł:
Wykorzystanie metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach = Methods of Managerial Competences Appraisal of Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2167669209
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Competency Assessment System of Managerial Staff
Źródło:
Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2011, s. 282-286. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0419-6
Nr:
2168221348
rozdział w monografii
79

Tytuł:
System oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2011, s. 101-126
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-5-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168230226
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Competence Model as a Competence Management Tool of Management Staff
Źródło:
The Role of Human Capital in Knowledge Based Management / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński - Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 133-144. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Faculty of Management Częstochowa University of Technology)
ISBN:
978-83-61118-35-0
Nr:
2168245138
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Źródło:
Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu / red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, s. 123-131 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-669-3
Nr:
2168228306
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
83 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-464-5
Nr:
51042
skrypt
83

Tytuł:
Determinanty jakości pracy kadry menedżerskiej = Determinants of the Quality of Work of Managerial Staff
Źródło:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 432-448. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991310
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 319-351
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Tryb dostępu:
Nr:
2165522746
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Managerial Competence Development Methods
Źródło:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 808-814. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Nr:
2165729093
rozdział w materiałach konferencyjnych
86

Tytuł:
The Directions of Analysis of the Employees' Assessment System
Źródło:
Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital / ed. Dagmara Lewicka - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 603-620. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-277-4
Nr:
2165724313
rozdział w monografii
87

Tytuł:
Kompetencje menedżerskie jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa
Źródło:
Człowiek - praca - organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze / red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2010, s. 488-500. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 184)
ISBN:
978-83-7193-463-6
Nr:
2165721370
rozdział w monografii
88

Tytuł:
Rola kompetencji kadry menedżerskiej w kreowaniu efektywności organizacyjnej
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 549-571. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702101
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
89

Tytuł:
Quality System at the Hotel = System jakości w hotelu
Źródło:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010) , s. 149-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165634297
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Metody oceny kompetencji menedżerskich
Źródło:
Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 229-241
Seria:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-3-8
Tryb dostępu:
Nr:
2165411261
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Determinants of Management Effectiveness
Źródło:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. [153]-158. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161894588
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym = Balanced Scoreboard as a Tool for Accomplishment of the Strategy at a Tourist Enterprise
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 4-5 (327-328) (2010) , s. 22-31. - Summ., rez.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
51882
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
System oceny kompetencji kadry menedżerskiej
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 161-199
Sygnatura:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230932
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym = Efficiency of Human Resources Management in the Terminological and Methodological Aspect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 257-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2165787276
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Synteza wyników badań
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 443-451
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157788
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa = Quality of the human resources as the determining factor in the company effectiveness
Źródło:
Problemy Jakości. - nr 5 (2009) , s. 9-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
50166
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Uwarunkowania efektywności zarządzania w obliczu kryzysu gospodarczego = Determinants of Management Effectiveness Facing Economic Crisis
Źródło:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
2162222442
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
98

Tytuł:
Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego = The Role of the Strategic Analysis in the Assessment of a Tourist Enterprise's Operations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009) , s. 63-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165779953
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie turystycznym
Źródło:
Budowanie relacji z klientem / red. nauk. Beata Domańska-Szaruga - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 186-198
ISBN:
987-83-60652-45-9
Nr:
2165689962
rozdział w monografii
100

Tytuł:
Koncepcja i przebieg badań
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 203-240
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162149955
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie
Źródło:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 386-426
Sygnatura:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168219052
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Controlling as an Instrument of Evaluating Enterprise Effectiveness
Źródło:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 219-226. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162099141
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
103

Tytuł:
Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych
Źródło:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 319-327 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797702
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej
Źródło:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 17-51
Seria:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162144762
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego = Methodology of Formulating Touristic Company's Strategy
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 123-132. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162185044
artykuł w czasopiśmie
106

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Tytuł:
Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach = Personal Strategies in Contemporary Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 351-362. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165897215
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Role menedżerów personalnych w nowoczesnych organizacjach
Źródło:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 294-305. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2165690873
rozdział w monografii
108

Tytuł:
Pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (15) (2009) , s. 51-59 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2165070685
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie = Analysis and Assessment of the Process of Implementing Audits in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50506
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Metody analizy efektywności strategii personalnej = The Methods of the Analysis of Personal Strategy Effectiveness
Źródło:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 579-587. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165695233
rozdział w monografii
111

Tytuł:
Kierunki doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania organizacji w świetle badań empirycznych = The Courses of Improvement within Selected Areas of the Organizational Performance - Conclusions from Empirical Research
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 471-483. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764573
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego
Źródło:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 475-483 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628902
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych = The Development of Knowledge Management System Components in Polish Companies - Empirical Research Findings
Źródło:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 552-568. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50981
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
114

Autor:
Leszek Kozioł , Małgorzata Tyrańska , Magdalena Sas-Ćwięczek
Tytuł:
Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce
Źródło:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 75-107
Seria:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2168306333
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Areas of Risk in Human Resource Management in a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 221-235. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51349
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 363-410
Sygnatura:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230348
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
117

Tytuł:
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości organizacji
Źródło:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 169-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165695516
rozdział w monografii
118

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym
Źródło:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 9-44
Seria:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2168306331
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
119

Konferencja:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Tytuł:
Nowoczesne metody pomiaru efektywności = Modern Methods of Effectiveness Measurement
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 243-252. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Tryb dostępu:
Nr:
2165694029
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
120

Tytuł:
Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych
Źródło:
Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz - Łódź: Wydawnictwo Media Press, 2008, s. 345-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61215-06-6
Nr:
2165692216
rozdział w monografii
121

Tytuł:
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Źródło:
Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008, s. 45-74
Seria:
(Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 31)
ISBN:
978-83-89121-09-7
Nr:
2165699386
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego = Measuring Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 139-157. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50734
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Methods of Hotel Personnel Competence Advancement
Źródło:
Socio-Economic Aspects of Tourism and Recreation / ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński - Warszawa: Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007, s. 331-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89630-76-6
Nr:
2165706042
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji = Human Capital as a Determinant of Entrepreneurial Development in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 177-195. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50884
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
125

Tytuł:
Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej = Effects of the Restructuring Process in the Publishing Enterprise
Źródło:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 971-981. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2165701869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
126

Tytuł:
System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Opis fizyczny:
62 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-342-6
Tryb dostępu:
Nr:
51886
skrypt
127

Autor:
Leszek Kozioł , Katarzyna Michalik , Małgorzata Tyrańska
Tytuł:
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 161-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50885
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
128

Tytuł:
Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji = The Monitoring of the Personal Risk as Conditioning the Success of the Organization
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 216-231. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51010
artykuł w czasopiśmie
129

Tytuł:
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research
Źródło:
Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference / ed. Jana Hančlová - Ostrava: VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007, s. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1458-2
Nr:
2165705720
rozdział w materiałach konferencyjnych
130

Tytuł:
Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym = The Role of Personnel Information System in Personal Risk Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007) , s. 157-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165777266
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym : case study
Źródło:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 557-566 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166097078
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
132

Autor:
Tytuł:
Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie
Źródło:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 57-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099092
rozdział w monografii
133

Tytuł:
Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej
Źródło:
Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński - Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006, s. 289-294 - Bibliogr.
ISBN:
83-89630-32-X ; 978-83-89630-32-2
Nr:
2165706371
rozdział w monografii
134

Tytuł:
Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej = Management Remuneration Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 199-220. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym = Shaping Labour Potential in Tourist Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 279-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
136

Tytuł:
The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential : Case Study = Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku : badanie empiryczne
Źródło:
Internet a bezpečnost organizací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006, s. 88-97. - [Materiały z Międzynarodowej Konferencji pt. Internet a Bezpieczeństwo Organizacji, Zlín, 14. marca 2006 r.] - Bibliogr.
ISBN:
80-7318-393-5
Nr:
2165706767
rozdział w materiałach konferencyjnych
137

Tytuł:
Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego = Possible Applications of the Strategic Performance Card in HR Management - the Case of a Heat-generating Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006) , s. 175-198. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52521
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
138

Tytuł:
Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku = The Analysis of Intellectual Capital Components - Case Study
Źródło:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 387-403. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218881
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
139

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 25-45. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52731
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego = Information System as an Instrument of Improving the Human Capital Management in an Organization
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 186-199. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168218112
artykuł w czasopiśmie
141

Tytuł:
Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku = Diagnosis of Qualifying Potential of Bank Employees
Źródło:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 277-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166400198
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
142

Tytuł:
Efekty wykorzystania lean production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Effects of Availing the Lean Production in the Process of Restructurisation of the Firm
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 298-307. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166039195
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
143

Tytuł:
Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi = Outsourcing in Management of the Public Sector
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 185-191. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52488
artykuł w czasopiśmie
144

Tytuł:
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 511-522. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389070
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji = Influence of Human Capital for Realization of Organization Goals
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 627-634. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52490
artykuł w czasopiśmie
146

Tytuł:
Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji = Strategic Aspects of Human Resources Analysis in Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 153-173. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52512
artykuł w czasopiśmie
147

Tytuł:
Prawdopodobieństwo subiektywne
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 431
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270174
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Prawdopodobieństwo obiektywne
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 431
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270172
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Modele
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 343-345. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270138
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
150

Tytuł:
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie = The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 189-212. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220420
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
151

Tytuł:
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania = A Methodology for Establishing a Remuneration System for Middle Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 171-188. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
152

Tytuł:
Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania = Determinants of Pay Schemes for Executives at Medium Level Managerial Positions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220876
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
153

Tytuł:
Drzewo funkcji
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 111-112. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269944
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
154

Tytuł:
Drzewo celów
Źródło:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 111. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269942
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Zmiana roli zasobów ludzkich w organizacji
Źródło:
Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2004, s. 117-129 - Bibliogr.
Seria:
(Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 4)
ISBN:
83-7363-171-2
Nr:
2168302865
rozdział w monografii
156

Tytuł:
Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Information Systems in Human Resources Management
Źródło:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 311-320. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165993584
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
157

Tytuł:
Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA = An Analysis of Personnel Strategy with Reference to Tabor SA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 149-175. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168222618
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
158

Tytuł:
Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw = Barriers of Innovation in Polish Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 29-37. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223590
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej jako element strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak - Łódź: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003, s. 177-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-913058-3-X
Nr:
2168264924
rozdział w monografii
160

Tytuł:
Współczesne koncepcje oceny efektywności pracy kadry kierowniczej = Modern Concepts of Assessing the Effectiveness of Management Personnel
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224922
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
161

Tytuł:
Koncepcja zintegrowanego modelu oceny efektywności pracy kadry kierowniczej = Concept of Integrated Model of Assessment of Effectiveness of Managers
Źródło:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 809-821 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227156
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania = The Problem of Assessing the Effectiveness of a Pay System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230994
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
163

Konferencja:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Tytuł:
Przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie produkcyjnym = Employment Restructuring in a Production Company
Źródło:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta] - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 249-264. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241812
rozdział w materiałach konferencyjnych
164

Tytuł:
Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie = The Criteria for Assessing an Employee Wage System in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 139-158. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225404
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
165

Tytuł:
Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
57 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-115-8
Nr:
2168236742
skrypt
166

Tytuł:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 257-270. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230992
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Biblioteczka Pracownicza, 2002
Opis fizyczny:
329, [7] s.: il.; 20 cm.
Seria:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 137)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
8388616269
Nr:
2168233098
monografia
168

Tytuł:
Menedżerowie pod mikroskopem : jak oceniać pracę kadry kierowniczej
Źródło:
Personel i Zarządzanie. - nr 24 - dodatek: Ekspert Personalny nr 2 (2002) , s. 3-11 - Bibliogr.
Nr:
2168245380
artykuł w czasopiśmie
169

Tytuł:
Formułowanie strategii produktu w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
62 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-116-6
Nr:
2168236744
skrypt
170

Tytuł:
Kompetencje kadry kierowniczej jako element kapitału intelektualnego firmy
Źródło:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 175-184. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166551908
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
171

Tytuł:
Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu = Controlling as a Tool for Analysing Productivity in the Areas of Production and Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 125-147. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236322
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
172

Autor:
Małgorzata Tyrańska , Lilianna Tomaszewska-Kaczor , Katarzyna Wójcik , Robert Szydło
Konferencja:
International Analytics for Management and Economics Conference - AMEC, Petersburg, Rosja, od 2019-09-27 do 2019-09-28
Tytuł:
Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results
Źródło:
Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina - Saint Petersburg: National Research University - HSE, 2001, s. 86-88. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-5-90363-339-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168342095
varia
173

Tytuł:
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
360, [43] k.: il., aneks; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/600
Nr:
2168248224
doktorat
174

Tytuł:
Kontrakt kierowniczy jako narzędzie kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej
Źródło:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 493-502. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270344
rozdział w materiałach konferencyjnych
175

Tytuł:
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 174-202. - Załącznik
Sygnatura:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232580
fragment pracy naukowo badawczej
176

Tytuł:
Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa = Owner's Supervision in the Context of a Company Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000) , s. 93-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238952
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Determinanty wynagradzania menedżerów = Determinants of Managerial Wages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 151-163. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168224184
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
178

Tytuł:
Zarządzanie zapasami produkcyjnymi : planowanie potrzeb materiałowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
34 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-005-4
Nr:
2168236746
skrypt
179

Tytuł:
Metody planowania personelu
Źródło:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]1999, s. 245-314
Sygnatura:
NP-648/[2]/Magazyn
Nr:
2168231372
fragment pracy naukowo badawczej
180

Tytuł:
System planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie = A System of Material Supply Planning in a Company
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245462
varia
181

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Rola pracy zespołowej w realizacji programu restrukturyzacji firmy = The Role of Team-Work Within Implementing Corporate Restrukturing Programme
Źródło:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 609-620. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237406
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń KFAP S.A.
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 147-170. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329105
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
183

Tytuł:
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych = System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 165-190. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238138
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
184

Tytuł:
System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła
Źródło:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 66-83. - Załączniki
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246524
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
Strategia produktu w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A.
Źródło:
Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998, s. 118-132
ISBN:
83-907998-3-9
Nr:
2166272204
rozdział w monografii
186

Tytuł:
Kierownik pod lupą : system ocen kadr w firmie (1)
Źródło:
Personel. - nr 11 (56) (1998) , s. 37-43
Nr:
2168236822
artykuł w czasopiśmie
187

Tytuł:
Efektywność systemu wynagradzania
Źródło:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]1998, s. 5-74 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-527/2/Magazyn
Nr:
2168232792
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
Zastosowanie systemu MRP II do planowania produkcji w Optimus SA
Źródło:
Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 130-141
ISBN:
83-907998-8-X
Nr:
2168245238
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Analiza wybranych aspektów struktury organizacyjnej Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A.
Źródło:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 259-276. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329871
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
190

Tytuł:
Pracownik pod lupą : system ocen kadr w firmie. Cz. 2
Źródło:
Personel. - nr 12 (57) (1998) , s. 46-50
Nr:
2168242940
artykuł w czasopiśmie
191

Tytuł:
Rola restrukturyzacji w przekształceniach firmy = The Role of Restructuring in Transformations of the Firm
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 10 (585) (1998) , s. 3-6
Nr:
2168245044
artykuł w czasopiśmie
192

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
System ocen pracowników jako narzędzie wspomagające restrukturyzację zatrudnienia w KFAP S.A = Employee Evaluation System as Tool Supporting Process of Employment Restructurisation - the Case of KFAP S.A.
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 274-281. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234338
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
System ocen pracowników
Źródło:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 157-172
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242702
rozdział w książce
Zobacz opis całości
194

Tytuł:
Elementy systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Źródło:
Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: TNOiK, 1997, s. 19-60
ISBN:
83-901550-5-2
Nr:
2168242470
rozdział w książce
Zobacz opis całości
195

Tytuł:
Zarządzanie jakością w Instytucie Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata w Krakowie
Źródło:
Problemy Jakości. - R. 29, nr 5 (1997) , s. 23-27 - Bibliogr.
Nr:
2168245402
artykuł w czasopiśmie
196

Tytuł:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie = Introduction of Managerial Contracts into Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 21-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237796
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
197

Tytuł:
Kontrakty kierownicze w firmie
Źródło:
Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych - Jurata; Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 1-15 [372-386] - Bibliogr.
Nr:
2168278533
rozdział w materiałach konferencyjnych
198

Tytuł:
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie
Źródło:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]1997, s. 170-216 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
199

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna = Human Resources Aspect of Corporate Restructuring - the Case of KFAP S.A.
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 439-446. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240232
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
200

Tytuł:
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA1996, s. 55-90 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232562
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
201

Tytuł:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996) , s. 18-21
Nr:
2168236748
artykuł w czasopiśmie
202

Tytuł:
Elastyczność systemu wytwórczego = Flexibility of Manufacturing System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 31-59. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231848
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
203

Konferencja:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Tytuł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki
Źródło:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 29-34
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230364
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
204

Tytuł:
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie
Źródło:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1995, s. 89-111. - Załączniki - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
205

Tytuł:
Ewolucja systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa w okresie przemian gospodarczych = Evolution of the System of Motivation in Enterprises in the Period of Economic Transformations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237710
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
206

Tytuł:
Elastyczność w systemie wytwórczym
Źródło:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA1994, s. 216-249
Sygnatura:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233014
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
77: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPZ/1/07/S/411
Sygnatura:
NP-1192/3/Magazyn
Nr:
2168219320
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
75/KPZ/1/2006/S/333
Sygnatura:
NP-1138/Magazyn
Nr:
2166568662
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Aneks, Bibliogr.
Program badawczy:
80/KPZ/3/05/S/252
Sygnatura:
NP-1077/Magazyn
Nr:
2168263750
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-953/Magazyn
Nr:
2168263752
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
183[1] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-915/Magazyn
Nr:
2168232670
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
System informacji kadrowej w organizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Sygnatura:
NP-867/Magazyn
Nr:
2168263998
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
71 [2] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-783/Magazyn
Nr:
2168264002
naukowo-badawcze
1
Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market / Paweł LULA, Anna Kovaleva, Renata OCZKOWSKA, Małgorzata TYRAŃSKA, Sylwia WIŚNIEWSKA // Central European Business Review. - vol. 8, no. 4 (2019), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf. - ISSN 1805-4854
2
Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów = Selected Aspects of the Project Portfolio Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 175-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
3
Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian / red. nauk. Krzysztof Witkowski, Katarzyna Huk, Zofia Patora-Wysocka. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 107). - S. 183-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-83-9. - Pełny tekst: http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SiM-107_11-05-2020_ELEK.pdf
4
Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw / Małgorzata MARCHEWKA ; Promotor: Czesław MESJASZ ; promotor pomocniczy: Małgorzata TYRAŃSKA. - Kraków, 2019. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Acta Logistica. - vol. 6, iss. 3 (2019), s. 77-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf. - ISSN 1339-5629
6
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-767-7
7
Struktury organizacyjne / Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 42-66. - ISBN 978-83-7252-767-7
8
Funkcjonalność systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych = The Functionality of Competency Assessment System of Management Staff in the Light of Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 8, cz. 1 (2018), s. 631-650. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf. - ISSN 1733-2486
9
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-767-7
10
Klasyfikacja i dobór metod zarządzania portfelem projektów = The Classification and Selection of Project Portfolio Management Methods / Małgorzata TYRAŃSKA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 16, nr 1, cz. 1 (2018), s. 217-233. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
11
Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna = The Assessment of Managerial Competences - a Methodological Proposal / Małgorzata TYRAŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 10 (945) (2018), s. 36-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24b716/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.10.pdf. - ISSN 0137-7221
12
Przegląd metod zarządzania portfelem projektów / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 97-116. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
13
Categorization of Assessment System of Managerial Competencies in Polish Enterprises - Research Results / Małgorzata TYRAŃSKA // Journal of Positive Management. - vol. 8, nr 2 (2017), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/JPM.2017.010/13871. - ISSN 2083-103X
14
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : zarządzanie projektami i procesami / Małgorzata TYRAŃSKA // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 38-40. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
15
Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej = Mistakes in the Assessment of Managerial Competencies / Małgorzata TYRAŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2017), s. 79-93. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-08-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
16
Zarządzanie projektami innowacyjnymi / Małgorzata TYRAŃSKA, Mariusz SOŁTYSIK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 41. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
17
Różnorodność metod diagnozowania kompetencji menedżerskich - ujęcie teoretyczne i empiryczne = Diversity of Methods in Diagnosing Managerial Competencies - Theoretical and Empirical Approach / Małgorzata TYRAŃSKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3(45) (2017), s. 201-216. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=156267. - ISSN 1734-087X
18
Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej = The Role of Managerial Competences Assessment in the Process Organization / Małgorzata TYRAŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 4 (927) (2017), s. 61-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924974f1d8/po.2017.04.09.pdf. - ISSN 0137-7221
19
Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy / red. Paweł CABAŁA i Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60561-00-3
20
Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym = Risk Management Methodology in Cooperation with a Logistics Service Provider / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 109-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918. - ISSN 1898-6447
21
Managerial Competencies for Various Management Levels = Kompetencje kadry menedżerskiej na różnych szczeblach zarządzania / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (959) (2016), s. 21-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1227/913. - ISSN 1898-6447
22
Wykorzystanie wielokryterialnej analizy porównawczej w wartościowaniu pracy i ocenianiu pracowników = The Use of Multi-criteria Comparative Analysis in Job Evaluation and Assessment of Employees / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 379-395. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
23
Kształtowanie wynagrodzeń zespołu projektowego / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 127-147. - ISBN 978-83-8085-197-9
24
Effects of Competency Assessment System of the Management Staff in Terms of Business Management System / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 261-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
25
Projektowanie systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 593-623. - ISBN 978-83-255-7048-4
26
The Criteria for Assessing the Performance of Managers in Network Organizations / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 225-234. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
27
Makiety badawcze i listy kontrolne / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 185-203. - ISBN 978-83-255-7048-4
28
Wartościowanie profili kompetencyjnych kadry kierowniczej / Janusz CZEKAJ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 177-190. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
29
Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie = The Construction Assumptions of the Logistics System Regarding the Return of Waste and Secondary Raw Materials in the Enterprises / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 27, nr 2-3 (2015), s. 67-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf. - ISSN 1506-2635
30
Motywacyjna funkcja systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych : praca zbiorowa / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 61-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
31
Realizacja funkcji diagnostycznej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych = Implementation of Diagnostic Function of Competency Assessment Systems of Management Staff in the Light of Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2015), s. 1259-1273. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1259=Fit. - ISSN 1231-7853
32
Projektowanie systemów motywacyjnych / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 565-591. - ISBN 978-83-255-7048-4
33
Analiza problemów w procesie projektowania / Paweł CABAŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Mariusz SOŁTYSIK // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 65-76. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
34
Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów / Paweł CABAŁA, Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 41-63. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
35
Doskonalenie systemu premiowania kadry kierowniczej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 161-175. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
36
Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników = A Methodology for Designing an Employee Motivation System / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 67-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/486. - ISSN 1898-6447
37
Metody analizy i projektowania systemu motywacyjnego - przegląd literatury = Methods of Analysis and Design of Motivation System - a Literature Review / Małgorzata TYRAŃSKA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (167) (2015), s. 91-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_2_(167).pdf. - ISSN 0137-5466
38
Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie = The Concept of a System for Assessing Management Competency in an Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 238). - ISBN 978-83-7252-699-1
39
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi = Theoretical Management Models of Managerial Competences / Małgorzata TYRAŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2015), s. 3-13. - Summ., streszcz. - ISSN 0860-6846
40
Przegląd teorii zarządzania kompetencjami = The Overview of Managerial Competence-Based Theory / Małgorzata TYRAŃSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2015), s. 4-15. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
41
The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS // W: Managing Organizations in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA and Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-3-6
42
The Significance of Managerial Competence : Result of the Delphi Method / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2014. - S. 263-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0954-2
43
The Design Principles of Enterprises' Organizational Systems in View of Results of the Conducted Researches / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 67-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
44
Teorie zarządzania kompetencjami menedżerskimi - poziom organizacji / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 63-88
45
Kategoryzacja systemów oceny kompetencji menedżerskich = Categorization of Assessment System of Managerial Competence / Małgorzata TYRAŃSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 1242-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
46
Problemy w procesie projektowania systemów organizacyjnych = The Problems in the Design Process of Organizational Systems / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 171-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
47
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 192-200. - ISBN 978-83-7252-636-6
48
Competency Management Process of the Hotel Staff / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 691-707. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
49
The Prospect of a Psychological Assessment of Leadership's Competencies / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina, 2013. - S. 214-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0736-4
50
Zarządzanie działalnością operacyjną / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 182-191. - ISBN 978-83-7252-636-6
51
Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego = Methodological Aspects of the Analysis and Assessment of a Motivation / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 915 (2013), s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/744/569. - ISSN 1898-6447
52
Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 63-86
53
Metodyka projektowania modelu kompetencyjnego dla stanowisk organizacyjnych = The Design Methodology Competence Model from the Organizational Position / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 65-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
54
Struktury organizacyjne / Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 40-54. - ISBN 978-83-7252-636-6
55
Personal Managers Role in Modern Organizations / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 191-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
56
Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym = Information Systems in Operations Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/694. - ISSN 1898-6447
57
The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Human Resource Management and Corporate Competitiveness / ed. by Csaba Bálint Illés. - Gödöllő : Szent István University, 2012. - S. 211-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-327-9
58
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-588-8
59
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 11-55. - ISBN 978-83-7641-588-8
60
The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012 / ed. Illés B. Csaba. - Gödöllő; Hungary : Szent István University, 2012. - S. 267-274. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-294-4
61
Struktury organizacyjne / Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 42-66. - ISBN 978-83-7252-583-3
62
Features of Management Competency Assessment System - Results of Pilot Studies / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 331-346. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
63
Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 77-86. - ISBN 978-83-935104-0-5
64
Perspektywa psychologicznej oceny w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Psychological Perspective of Leadership's Competency Assessment in Context of Enterprise's Restructuring / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
65
Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w przedsiębiorstwie / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 56-92. - ISBN 978-83-7641-588-8
66
Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej = Model for an Evaluation System of Management Competencies / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 127-149. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
67
Metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 75-104
68
Organizacja działalności operacyjnej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 254-270. - ISBN 978-83-7252-583-3
69
System logistyczny / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 271-286. - ISBN 978-83-7252-583-3
70
Assessment of Managerial Competences in the Light of Business Ethics / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2012. - S. 205-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
71
Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników = Designing an Employee Efficiency Assessment System / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 129-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
72
Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesna turystyka : zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne / red. Stefan Sacha. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 11, nr 1). - S. 275-293. - Summ. - Bibliogr.
73
Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Tomasz MAŁKUS, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 164-222
74
Rola diagnozy funkcji personalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa strategicznego w przedsiębiorstwie = The Role of Diagnosis of the Personal Function in the Establishing of Strategic Security in Business / Małgorzata TYRAŃSKA // Securitologia = Securitology. - nr 2 (14) (2011), s. 112-124. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1898-4509
75
Kompetencje kadry menedżerskiej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Managerial Competences as a Determinant of Business Development - the Results from Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 657-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
76
Balanced Scorecard as a Method for Formation of Strategic Safety in Tourist Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 341-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
77
Wykorzystanie metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach = Methods of Managerial Competences Appraisal of Enterprise Management / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 34 (2011), s. 75-86. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1426-9724
78
Competency Assessment System of Managerial Staff / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina : University of Zilina, 2011. - S. 282-286. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0419-6
79
System oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2011. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-126. - ISBN 978-83-931128-5-2. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf
80
Competence Model as a Competence Management Tool of Management Staff / Małgorzata TYRAŃSKA // W: The Role of Human Capital in Knowledge Based Management : Monograph / ed. by Felicjan Bylok, Leszek Cichobłaziński. - Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011. - (Faculty of Management Częstochowa University of Technology, ISSN 1428-1600). - S. 133-144. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61118-35-0
81
Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu / red. Wojciech Czakon, Marcin Komańda. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 123-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-669-3
82
Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 83 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-464-5
83
Determinanty jakości pracy kadry menedżerskiej = Determinants of the Quality of Work of Managerial Staff / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 432-448. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
84
Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka] : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 319-351. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
85
Managerial Competence Development Methods / Małgorzata TYRAŃSKA // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná : Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 808-814. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9
86
The Directions of Analysis of the Employees' Assessment System / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital / ed. Dagmara Lewicka. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. - S. 603-620. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-277-4
87
Kompetencje menedżerskie jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Człowiek - praca - organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze / red. Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka, Anna Słocińska. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2010. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 184). - S. 488-500. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7193-463-6
88
Rola kompetencji kadry menedżerskiej w kreowaniu efektywności organizacyjnej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 549-571. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
89
Quality System at the Hotel = System jakości w hotelu / Małgorzata TYRAŃSKA // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nauk. Leszek Kozioł]. - iss. 2(16) (2010), s. 149-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
90
Metody oceny kompetencji menedżerskich / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 229-241. - ISBN 978-83-931128-3-8. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
91
Determinants of Management Effectiveness / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. [153]-158. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
92
Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym = Balanced Scoreboard as a Tool for Accomplishment of the Strategy at a Tourist Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - R. 56, nr 4-5 (327-328) (2010), s. 22-31. - Summ., rez. - ISSN 0438-5403
93
System oceny kompetencji kadry menedżerskiej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 161-199
94
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym = Efficiency of Human Resources Management in the Terminological and Methodological Aspect / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 257-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
95
Synteza wyników badań / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 443-451. - ISBN 978-83-255-0237-9
96
Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa = Quality of the human resources as the determining factor in the company effectiveness / Małgorzata TYRAŃSKA // Problemy Jakości. - nr 5 (2009), s. 9-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
97
Uwarunkowania efektywności zarządzania w obliczu kryzysu gospodarczego = Determinants of Management Effectiveness Facing Economic Crisis / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-6-3
98
Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego = The Role of the Strategic Analysis in the Assessment of a Tourist Enterprise's Operations / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - 3(14) (2009), s. 63-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
99
Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie turystycznym / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Budowanie relacji z klientem / red. nauk. Beata Domańska-Szaruga. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 186-198. - ISBN 987-83-60652-45-9
100
Koncepcja i przebieg badań / Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 203-240. - ISBN 978-83-255-0237-9
101
Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 386-426
102
Controlling as an Instrument of Evaluating Enterprise Effectiveness / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 219-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
103
Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 319-327. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
104
Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Adam STABRYŁA // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 17-51. - ISBN 978-83-255-0237-9
105
Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego = Methodology of Formulating Touristic Company's Strategy / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 123-132. - Summ. - ISSN 0438-5403
106
Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach = Personal Strategies in Contemporary Enterprises / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 351-362. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/339-362.pdf. - ISSN 1506-2635
107
Role menedżerów personalnych w nowoczesnych organizacjach / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 294-305. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3
108
Pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi / Małgorzata TYRAŃSKA // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (15) (2009), s. 51-59. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
109
Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie = Analysis and Assessment of the Process of Implementing Audits in a Company / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 97-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160358758. - ISSN 1898-6447
110
Metody analizy efektywności strategii personalnej = The Methods of the Analysis of Personal Strategy Effectiveness / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 579-587. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
111
Kierunki doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania organizacji w świetle badań empirycznych = The Courses of Improvement within Selected Areas of the Organizational Performance - Conclusions from Empirical Research / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 471-483. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
112
Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 475-483. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
113
Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych = The Development of Knowledge Management System Components in Polish Companies - Empirical Research Findings / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 552-568. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
114
Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Magdalena Sas-Ćwięczek // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 75-107. - ISBN 978-83-89121-09-7
115
Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Areas of Risk in Human Resource Management in a Company / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 221-235. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167919203. - ISSN 1898-6447
116
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstwa / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 363-410
117
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości organizacji / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 169-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
118
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym / Leszek KOZIOŁ, Anna Belniak, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 9-44. - ISBN 978-83-89121-09-7
119
Nowoczesne metody pomiaru efektywności = Modern Methods of Effectiveness Measurement / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 243-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
120
Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy = Personal Function in Changing Organization : Diagnosis and Perspectives / red. Elżbieta Jędrych, Agnieszka Pietras, Anna Stankiewicz-Mróz. - Łódź : Wydawnictwo Media Press, 2008. - S. 345-353. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61215-06-6
121
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2008. - (Podręczniki i Skrypty, ISSN 1429-8635 ; nr 31). - S. 45-74. - ISBN 978-83-89121-09-7
122
Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego = Measuring Human Capital / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 139-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138817636. - ISSN 0208-7944
123
Methods of Hotel Personnel Competence Advancement / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Socio-Economic Aspects of Tourism and Recreation / ed. by Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, 2007. - S. 331-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89630-76-6
124
Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji = Human Capital as a Determinant of Entrepreneurial Development in an Organisation / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 177-195. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=154005112. - ISSN 1898-6447
125
Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej = Effects of the Restructuring Process in the Publishing Enterprise / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 971-981. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
126
System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym / Bernard BIŃCZYCKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 62 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-342-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010706_System_informacyjny_w_zarzadzaniu_operacyjnym/links/55a3985508ae69432ac5454b/System-informacyjny-w-zarzadzaniu-operacyjnym.pdf
127
Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie = Issues Pertaining to the Definition and Division of the Company Bonus Fund / Leszek KOZIOŁ, Katarzyna Michalik, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 161-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153988294. - ISSN 1898-6447
128
Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji = The Monitoring of the Personal Risk as Conditioning the Success of the Organization / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 216-231. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
129
System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Information System as an Enterprise Competitiveness Determinant : Findings from Empirical Research / Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK // W: Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference : Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007 / ed. Jana Hančlová. - Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, 2007. - S. 237-251. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1458-2
130
Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym = The Role of Personnel Information System in Personal Risk Management / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(10) (2007), s. 157-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
131
Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym : case study / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 557-566. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
132
Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna Belniak // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 57-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-84-7
133
Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 : założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki / red. nauk. Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2006. - S. 289-294. - Bibliogr. - ISBN 83-89630-32-X ; 978-83-89630-32-2
134
Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej = Management Remuneration Strategies / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 199-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=114337355. - ISSN 0208-7944
135
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym = Shaping Labour Potential in Tourist Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006), s. 279-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
136
The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential : Case Study = Doskonalenie potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku : badanie empiryczne / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Internet a bezpečnost organizací : 8. Ročník mezinárodní konference / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. - S. 88-97. - Streszcz., summ.. - [Materiały z Międzynarodowej Konferencji pt. Internet a Bezpieczeństwo Organizacji, Zlín, 14. marca 2006 r.]. - Bibliogr. - ISBN 80-7318-393-5
137
Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego = Possible Applications of the Strategic Performance Card in HR Management - the Case of a Heat-generating Company / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006), s. 175-198. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
138
Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku = The Analysis of Intellectual Capital Components - Case Study / Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 387-403. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
139
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym = Perfecting Information Processes in Operational Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 25-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113455153. - ISSN 0208-7944
140
Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego = Information System as an Instrument of Improving the Human Capital Management in an Organization / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 186-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf. - ISSN 1732-1565
141
Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku = Diagnosis of Qualifying Potential of Bank Employees / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 277-294. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
142
Efekty wykorzystania lean production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Effects of Availing the Lean Production in the Process of Restructurisation of the Firm / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 298-307. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
143
Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi = Outsourcing in Management of the Public Sector / Beata BARCZAK, Małgorzata TYRAŃSKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 185-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
144
Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Negotiations within Human Resources Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 511-522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
145
Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji = Influence of Human Capital for Realization of Organization Goals / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 627-634. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
146
Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji = Strategic Aspects of Human Resources Analysis in Organizations / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 153-173. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
147
Prawdopodobieństwo subiektywne / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 431. - ISBN 83-7251-438-0
148
Prawdopodobieństwo obiektywne / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 431. - ISBN 83-7251-438-0
149
Modele / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 343-345. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
150
Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie = The Organisation and Functioning of the Personnel Information System in the Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 189-212. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=66001238. - ISSN 0208-7944
151
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania = A Methodology for Establishing a Remuneration System for Middle Management / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 171-188. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64055404. - ISSN 0208-7944
152
Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania = Determinants of Pay Schemes for Executives at Medium Level Managerial Positions / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_5.pdf#page=125=Fit. - ISSN 1506-2635
153
Drzewo funkcji / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 111-112. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
154
Drzewo celów / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 111. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
155
Zmiana roli zasobów ludzkich w organizacji / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych / red. Marek Lisiecki, Henryk Ponikowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. - (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; t. 4). - S. 117-129. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-171-2
156
Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Information Systems in Human Resources Management / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 311-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
157
Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA = An Analysis of Personnel Strategy with Reference to Tabor SA / Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 149-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=57079503. - ISSN 0208-7944
158
Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw = Barriers of Innovation in Polish Enterprises / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 29-37. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
159
Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej jako element strategii przedsiębiorstwa / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2 / red. nauk. Jan Jeżak. - Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, 2003. - S. 177-190. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-913058-3-X
160
Współczesne koncepcje oceny efektywności pracy kadry kierowniczej = Modern Concepts of Assessing the Effectiveness of Management Personnel / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 127-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
161
Koncepcja zintegrowanego modelu oceny efektywności pracy kadry kierowniczej = Concept of Integrated Model of Assessment of Effectiveness of Managers / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 809-821. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
162
Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania = The Problem of Assessing the Effectiveness of a Pay System / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 211-228. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15437. - ISSN 0208-7944
163
Przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie produkcyjnym = Employment Restructuring in a Production Company / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 249-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
164
Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie = The Criteria for Assessing an Employee Wage System in an Enterprise / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 139-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12823. - ISSN 0208-7944
165
Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 57 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-115-8
166
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = Methods of Strategic Analysis in the Field of Human Resources Management / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 257-270. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15492. - ISSN 0208-7944
167
Motywowanie pracowników w teorii i praktyce / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, 2002. - 329, [7] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 137). - ISBN 8388616269
168
Menedżerowie pod mikroskopem : jak oceniać pracę kadry kierowniczej / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Personel i Zarządzanie. - nr 24 - dodatek: Ekspert Personalny nr 2 (2002), s. 3-11. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
169
Formułowanie strategii produktu w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 62 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-116-6
170
Kompetencje kadry kierowniczej jako element kapitału intelektualnego firmy / Beata BARCZAK, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 175-184. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
171
Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu = Controlling as a Tool for Analysing Productivity in the Areas of Production and Marketing / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 125-147. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
172
Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results / Małgorzata TYRAŃSKA, Lilianna TOMASZEWSKA-KACZOR, Katarzyna WÓJCIK, Robert SZYDŁO // W: Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference / ed. Elena Shakina. - Saint Petersburg : National Research University - HSE, 20019. - S. 86-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-5-90363-339-5. - Pełny tekst: https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166
173
Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych / Małgorzata TYRAŃSKA ; Promotor: Leszek KOZIOŁ. - Kraków, 2001. - 360, [43] k. : il., aneks ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
174
Kontrakt kierowniczy jako narzędzie kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 493-502. - Streszcz. - Bibliogr.
175
Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 174-202. - Załącznik
176
Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa = Owner's Supervision in the Context of a Company Development / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000), s. 93-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
177
Determinanty wynagradzania menedżerów = Determinants of Managerial Wages / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 151-163. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10709. - ISSN 0208-7944
178
Zarządzanie zapasami produkcyjnymi : planowanie potrzeb materiałowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Małgorzata TYRAŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 34 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-005-4
179
Metody planowania personelu / Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2] / [autorzy: Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZIOŁ, Czesław MESJASZ]. - (1999), s. 245-314
180
System planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie = A System of Material Supply Planning in a Company / Beata BARCZAK, Małgorzata TYRAŃSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
181
Rola pracy zespołowej w realizacji programu restrukturyzacji firmy = The Role of Team-Work Within Implementing Corporate Restrukturing Programme / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS-TRĘBACZ // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 609-620. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
182
Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń KFAP S.A. / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 147-170. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
183
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych = System of Controlling within the Context of Issues Pertaining to Managerial Contracts / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 165-190. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
184
System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 66-83. - Załączniki. - ISBN 83-907998-7-1
185
Strategia produktu w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A. / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // W: Zarządzanie marketingowe : studia przypadków / red. Jerzy Dietl. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 1998. - S. 118-132. - ISBN 83-907998-3-9
186
Kierownik pod lupą : system ocen kadr w firmie (1) / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // Personel. - nr 11 (56) (1998), s. 37-43. - ISSN 1233-0299
187
Efektywność systemu wynagradzania / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 5-74. - Bibliogr.
188
Zastosowanie systemu MRP II do planowania produkcji w Optimus SA / Beata BARCZAK, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 130-141. - ISBN 83-907998-8-X
189
Analiza wybranych aspektów struktury organizacyjnej Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A. / Beata BARCZAK, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 259-276. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
190
Pracownik pod lupą : system ocen kadr w firmie. Cz. 2 / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // Personel : . - nr 12 (57) (1998), s. 46-50. - ISSN 1233-0299
191
Rola restrukturyzacji w przekształceniach firmy = The Role of Restructuring in Transformations of the Firm / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 10 (585) (1998), s. 3-6. - ISSN 0860-6846
192
System ocen pracowników jako narzędzie wspomagające restrukturyzację zatrudnienia w KFAP S.A = Employee Evaluation System as Tool Supporting Process of Employment Restructurisation - the Case of KFAP S.A / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 274-281. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-8-7
193
System ocen pracowników / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - S. 157-172. - ISBN 83-901550-5-2
194
Elementy systemu motywowania w przedsiębiorstwie / Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : TNOiK, 1997. - S. 19-60. - ISBN 83-901550-5-2
195
Zarządzanie jakością w Instytucie Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata w Krakowie / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // Problemy Jakości. - R. 29, nr 5 (1997), s. 23-27. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
196
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie = Introduction of Managerial Contracts into Firms / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 21-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
197
Kontrakty kierownicze w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych. - Jurata; Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 1-15 [372-386]. - Bibliogr.
198
Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 170-216. - Bibliogr.
199
Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna = Human Resources Aspect of Corporate Restructuring - the Case of KFAP S.A / Małgorzata TYRAŃSKA, Jolanta WALAS // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 439-446. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
200
System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 55-90. - Bibliogr.
201
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1996), s. 18-21. - ISSN 0137-7221
202
Elastyczność systemu wytwórczego = Flexibility of Manufacturing System / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 31-59. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
203
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 29-34. - ISBN 83-86439-43-2
204
Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 89-111. - Załączniki. - Bibliogr.
205
Ewolucja systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa w okresie przemian gospodarczych = Evolution of the System of Motivation in Enterprises in the Period of Economic Transformations / Małgorzata TYRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 93-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Elastyczność w systemie wytwórczym / Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 216-249
207
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 77 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
208
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 134 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
209
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym / [kierownik tematu: Leszek KOZIOŁ] ; Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS, Ewa ZYCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
210
Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ, Czesław MESJASZ, Małgorzata TYRAŃSKA, Tomasz MAŁKUS, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
211
Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 183[1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
212
System informacji kadrowej w organizacji / Leszek KOZIOŁ - kierownik tematu, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
213
Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna / Leszek KOZIOŁ, Adam STABRYŁA, Małgorzata TYRAŃSKA, Bernard BIŃCZYCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Lula P., Kovaleva A., Oczkowska R., Tyrańska M., Wiśniewska S., (2019), Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market, "Central European Business Review", vol. 8, no. 4, s. 1-25; https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf
2
Tyrańska M., Małkus T., (2019), Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 175-188.
3
Tyrańska M., Małkus T., (2019), Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym. [W:] Witkowski K., Huk K., Patora-Wysocka Z. (red.), Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 183-194.
4
Marchewka M., (2019), Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw, Prom. Mesjasz C., Kraków : , 231 k.
5
Małkus T., Tyrańska M., (2019), Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research, "Acta Logistica", vol. 6, iss. 3, s. 77-81; http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf
6
Małkus T., Tyrańska M., (2018), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 254-270.
7
Stabryła A., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2018), Struktury organizacyjne. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 42-66.
8
Tyrańska M., (2018), Funkcjonalność systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 8, cz. 1, s. 631-650; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf
9
Małkus T., Tyrańska M., (2018), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-286.
10
Tyrańska M., (2018), Klasyfikacja i dobór metod zarządzania portfelem projektów, "Zarządzanie i Finanse", R. 16, nr 1, cz. 1, s. 217-233.
11
Tyrańska M., (2018), Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna, "Przegląd Organizacji", nr 10 (945), s. 36-42; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24b716/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.10.pdf
12
Tyrańska M., (2018), Przegląd metod zarządzania portfelem projektów. [W:] Cabała P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 97-116.
13
Tyrańska M., (2017), Categorization of Assessment System of Managerial Competencies in Polish Enterprises - Research Results, "Journal of Positive Management", vol. 8, nr 2, s. 43-56; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/JPM.2017.010/13871
14
Tyrańska M., (2017), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : zarządzanie projektami i procesami, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 38-40; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
15
Tyrańska M., (2017), Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 79-93.
16
Tyrańska M., Sołtysik M., (2017), Zarządzanie projektami innowacyjnymi, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
17
Tyrańska M., (2017), Różnorodność metod diagnozowania kompetencji menedżerskich - ujęcie teoretyczne i empiryczne, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3(45), s. 201-216; https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=156267
18
Tyrańska M., (2017), Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej, "Przegląd Organizacji", nr 4 (927), s. 61-67; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924974f1d8/po.2017.04.09.pdf
19
Cabała P., Tyrańska M. (red.), (2017), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy, Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 208 s.
20
Tyrańska M., Małkus T., (2016), Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 109-127; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918
21
Tyrańska M., (2016), Managerial Competencies for Various Management Levels, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (959), s. 21-38; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1227/913
22
Tyrańska M., (2016), Wykorzystanie wielokryterialnej analizy porównawczej w wartościowaniu pracy i ocenianiu pracowników. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-395.
23
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2016), Kształtowanie wynagrodzeń zespołu projektowego. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 127-147.
24
Tyrańska M., (2016), Effects of Competency Assessment System of the Management Staff in Terms of Business Management System. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 261-271.
25
Tyrańska M., (2015), Projektowanie systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 593-623.
26
Tyrańska M., (2015), The Criteria for Assessing the Performance of Managers in Network Organizations. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 225-234.
27
Tyrańska M., (2015), Makiety badawcze i listy kontrolne. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 185-203.
28
Czekaj J., Tyrańska M., (2015), Wartościowanie profili kompetencyjnych kadry kierowniczej. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 177-190.
29
Małkus T., Tyrańska M., (2015), Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 27, nr 2-3, s. 67-75; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf
30
Tyrańska M., (2015), Motywacyjna funkcja systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 61-68.
31
Tyrańska M., (2015), Realizacja funkcji diagnostycznej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1259-1273; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1259=Fit
32
Tyrańska M., (2015), Projektowanie systemów motywacyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 565-591.
33
Cabała P., Tyrańska M., Sołtysik M., (2015), Analiza problemów w procesie projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 65-76.
34
Cabała P., Małkus T., Tyrańska M., (2015), Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 41-63.
35
Tyrańska M., (2015), Doskonalenie systemu premiowania kadry kierowniczej. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 161-175.
36
Tyrańska M., (2015), Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 67-85; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/486
37
Tyrańska M., (2015), Metody analizy i projektowania systemu motywacyjnego - przegląd literatury, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (167), s. 91-106; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_2_(167).pdf
38
Tyrańska M., (2015), Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 238), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 330 s.
39
Tyrańska M., (2015), Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 3-13.
40
Tyrańska M., (2015), Przegląd teorii zarządzania kompetencjami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 4-15.
41
Tyrańska M., Małkus T., (2014), The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research. [W:] Stabryła A., Woźniak K. (red.), Managing Organizations in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-115.
42
Tyrańska M., (2014), The Significance of Managerial Competence : Result of the Delphi Method. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 263-265.
43
Tyrańska M., (2014), The Design Principles of Enterprises' Organizational Systems in View of Results of the Conducted Researches. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-80.
44
Tyrańska M., (2014), Teorie zarządzania kompetencjami menedżerskimi - poziom organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 63-88.
45
Tyrańska M., (2014), Kategoryzacja systemów oceny kompetencji menedżerskich, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 1242-1248.
46
Tyrańska M., (2014), Problemy w procesie projektowania systemów organizacyjnych. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 171-183.
47
Małkus T., Tyrańska M., (2013), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 192-200.
48
Tyrańska M., (2013), Competency Management Process of the Hotel Staff. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 691-707.
49
Tyrańska M., (2013), The Prospect of a Psychological Assessment of Leadership's Competencies. [W:] Hittmár Š. (red.), Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers, Zilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina : Institute of Management by Univeristy of Zilina, s. 214-216.
50
Małkus T., Tyrańska M., (2013), Zarządzanie działalnością operacyjną. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 182-191.
51
Tyrańska M., (2013), Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 915, s. 23-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/744/569
52
Tyrańska M., (2013), Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 63-86.
53
Tyrańska M., (2013), Metodyka projektowania modelu kompetencyjnego dla stanowisk organizacyjnych. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-79.
54
Tyrańska M., Stabryła A., Walas-Trębacz J., (2013), Struktury organizacyjne. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 40-54.
55
Tyrańska M., (2013), Personal Managers Role in Modern Organizations. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 191-201.
56
Tyrańska M., Walczak M., (2013), Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/694
57
Tyrańska M., (2012), The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises. [W:] Illés (red.), Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Gödöllő : Szent István University, s. 211-222.
58
Tyrańska M. (red.), (2012), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, 240 s.
59
Tyrańska M., (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 11-55.
60
Tyrańska M., (2012), The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises. [W:] Csaba (red.), Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012, Gödöllő ; Hungary : Szent István University, s. 267-274.
61
Stabryła A., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2012), Struktury organizacyjne. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 42-66.
62
Tyrańska M., (2012), Features of Management Competency Assessment System - Results of Pilot Studies. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 331-346.
63
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 77-86.
64
Tyrańska M., (2012), Perspektywa psychologicznej oceny w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 235-246.
65
Tyrańska M., (2012), Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w przedsiębiorstwie. [W:] Tyrańska M. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Difin, s. 56-92.
66
Tyrańska M., (2012), Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 127-149.
67
Tyrańska M., (2012), Metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 75-104.
68
Małkus T., Tyrańska M., (2012), Organizacja działalności operacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 254-270.
69
Małkus T., Tyrańska M., (2012), System logistyczny. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-286.
70
Tyrańska M., (2012), Assessment of Managerial Competences in the Light of Business Ethics. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 205-209.
71
Tyrańska M., (2011), Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 129-151; https://bazekon.uek.krakow.pl/171188001
72
Tyrańska M., (2011), Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu. [W:] Sacha S. (red.), Współczesna turystyka : zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne (Państwo i Społeczeństwo; R. 11, nr 1), Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 275-293.
73
Małkus T., Tyrańska M., (2011), Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 164-222.
74
Tyrańska M., (2011), Rola diagnozy funkcji personalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa strategicznego w przedsiębiorstwie, "Securitologia", nr 2 (14), s. 112-124.
75
Tyrańska M., (2011), Kompetencje kadry menedżerskiej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 657-675.
76
Tyrańska M., (2011), Balanced Scorecard as a Method for Formation of Strategic Safety in Tourist Enterprise. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 341-355.
77
Tyrańska M., (2011), Wykorzystanie metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, s. 75-86.
78
Tyrańska M., (2011), Competency Assessment System of Managerial Staff. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 282-286.
79
Tyrańska M., (2011), System oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (red.), Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-126.
80
Tyrańska M., (2011), Competence Model as a Competence Management Tool of Management Staff. [W:] Bylok F., Cichobłaziński L. (red.), The Role of Human Capital in Knowledge Based Management: Monograph (Faculty of Management Częstochowa University of Technology), Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 133-144.
81
Walas-Trębacz J., Tyrańska M., (2011), Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. [W:] Czakon W., Komańda M. (red.), Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 123-131.
82
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2010), Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83 s.
83
Tyrańska M., (2010), Determinanty jakości pracy kadry menedżerskiej. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 432-448.
84
Tyrańska M., (2010), Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 319-351.
85
Tyrańska M., (2010), Managerial Competence Development Methods. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 808-814.
86
Tyrańska M., (2010), The Directions of Analysis of the Employees' Assessment System. [W:] Lewicka D. (red.), Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, Kraków : Wydawnictwa AGH, s. 603-620.
87
Tyrańska M., (2010), Kompetencje menedżerskie jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. [W:] Bylok F., Czarnecka A., Słocińska A. (red.), Człowiek - praca - organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 184), Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 488-500.
88
Tyrańska M., (2010), Rola kompetencji kadry menedżerskiej w kreowaniu efektywności organizacyjnej. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 549-571.
89
Tyrańska M., (2010), Quality System at the Hotel, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection", iss. 2(16), s. 149-159.
90
Tyrańska M., (2010), Metody oceny kompetencji menedżerskich. [W:] Stabryła A. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Kraków : Mfiles.pl, s. 229-241.
91
Tyrańska M., (2010), Determinants of Management Effectiveness. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. [153]-158.
92
Tyrańska M., (2010), Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym, "Handel Wewnętrzny", R. 56, nr 4-5 (327-328), s. 22-31.
93
Tyrańska M., (2010), System oceny kompetencji kadry menedżerskiej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 161-199.
94
Tyrańska M., (2009), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 257-271.
95
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2009), Synteza wyników badań. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 443-451.
96
Tyrańska M., (2009), Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa, "Problemy Jakości", nr 5, s. 9-16.
97
Tyrańska M., (2009), Uwarunkowania efektywności zarządzania w obliczu kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 117-127.
98
Tyrańska M., (2009), Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 3(14), s. 63-83.
99
Tyrańska M., (2009), Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Domańska-Szaruga B. (red.), Budowanie relacji z klientem, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 186-198.
100
Stabryła A., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2009), Koncepcja i przebieg badań. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 203-240.
101
Tyrańska M., (2009), Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 386-426.
102
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2009), Controlling as an Instrument of Evaluating Enterprise Effectiveness. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-226.
103
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2009), Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 319-327.
104
Walas-Trębacz J., Tyrańska M., Stabryła A., (2009), Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 17-51.
105
Kozioł L., Tyrańska M., (2009), Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego, "Handel Wewnętrzny", Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, s. 123-132.
106
Tyrańska M., (2009), Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 351-362; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/339-362.pdf
107
Tyrańska M., (2009), Role menedżerów personalnych w nowoczesnych organizacjach. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, s. 294-305.
108
Tyrańska M., (2009), Pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Jakością", nr 1 (15), s. 51-59.
109
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2008), Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 97-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/160358758
110
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2008), Metody analizy efektywności strategii personalnej. [W:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 579-587.
111
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2008), Kierunki doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania organizacji w świetle badań empirycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 471-483.
112
Tyrańska M., (2008), Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 475-483.
113
Walas-Trębacz J., Tyrańska M., (2008), Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 552-568.
114
Kozioł L., Tyrańska M., Sas-Ćwięczek M., (2008), Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 75-107.
115
Tyrańska M., (2008), Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 221-235; https://bazekon.uek.krakow.pl/167919203
116
Tyrańska M., (2008), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 363-410.
117
Tyrańska M., (2008), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości organizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 169-183.
118
Kozioł L., Belniak A., Tyrańska M., (2008), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 9-44.
119
Tyrańska M., (2008), Nowoczesne metody pomiaru efektywności. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 243-252.
120
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2008), Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych. [W:] Jędrych E., Pietras A., Stankiewicz-Mróz A. (red.), Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy, Łódź : Wydawnictwo Media Press, s. 345-353.
121
Tyrańska M., (2008), Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Kozioł L. (red.), Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym (Podręczniki i Skrypty - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 31), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, s. 45-74.
122
Tyrańska M., (2007), Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 139-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/138817636
123
Tyrańska M., (2007), Methods of Hotel Personnel Competence Advancement. [W:] Dąbrowski A., Rowiński R. (red.), Socio-Economic Aspects of Tourism and Recreation, Warszawa : Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation, s. 331-336.
124
Tyrańska M., (2007), Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 177-195; https://bazekon.uek.krakow.pl/154005112
125
Walas-Trębacz J., Tyrańska M., (2007), Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 971-981.
126
Bińczycki B., Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2007), System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 62 s.
127
Kozioł L., Michalik K., Tyrańska M., (2007), Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 161-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/153988294
128
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2007), Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 216-231.
129
Tyrańska M., Kozina A., Walas-Trębacz J., Woźniak K., (2007), System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference: Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges : September 4-6, 2007, Ostrava : VŠB - Technical University, Faculty of Economics, s. 237-251.
130
Tyrańska M., (2007), Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania", nr 1(10), s. 157-178.
131
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2007), Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym : case study. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 557-566.
132
Kozioł L., Tyrańska M., Belniak A., (2006), Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie. [W:] Nowakowska A., Przydział M. (red.), Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne: prace ekonomiczne, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania ; Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 57-69.
133
Tyrańska M., (2006), Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej. [W:] Dąbrowski A., Rowiński R. (red.), Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013: założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 289-294.
134
Tyrańska M., (2006), Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 199-220; https://bazekon.uek.krakow.pl/114337355
135
Tyrańska M., (2006), Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki", nr 1(9), s. 279-298.
136
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2006), The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential : Case Study. [W:] Bati ve Zlíně (red.), Internet a bezpečnost organizací: 8. Ročník mezinárodní konference, Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. 88-97.
137
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2006), Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 175-198.
138
Walas-Trębacz J., Tyrańska M., (2006), Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 387-403.
139
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2006), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 25-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153
140
Tyrańska M., Bińczycki B., (2005), Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 186-199; https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf
141
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2005), Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 277-294.
142
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2005), Efekty wykorzystania lean production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 298-307.
143
Barczak B., Tyrańska M., (2005), Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 185-191.
144
Tyrańska M., Kozina A., (2005), Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 511-522.
145
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2005), Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 627-634.
146
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2005), Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 153-173.
147
Tyrańska M., (2004), Prawdopodobieństwo subiektywne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 431.
148
Tyrańska M., (2004), Prawdopodobieństwo obiektywne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 431.
149
Tyrańska M., (2004), Modele. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 343-345.
150
Tyrańska M., Bińczycki B., (2004), Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 189-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/66001238
151
Tyrańska M., (2004), Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 171-188; https://bazekon.uek.krakow.pl/64055404
152
Tyrańska M., (2004), Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 125-141; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_5.pdf#page=125=Fit
153
Tyrańska M., (2004), Drzewo funkcji. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 111-112.
154
Tyrańska M., (2004), Drzewo celów. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 111.
155
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2004), Zmiana roli zasobów ludzkich w organizacji. [W:] Lisiecki M., Ponikowski H. (red.), Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 117-129.
156
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2004), Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 311-320.
157
Tyrańska M., Bińczycki B., (2003), Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 149-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/57079503
158
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2003), Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 29-37.
159
Tyrańska M., (2003), Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej jako element strategii przedsiębiorstwa. [W:] Jeżak J. (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe, T. 2, Łódź : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, s. 177-190.
160
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2002), Współczesne koncepcje oceny efektywności pracy kadry kierowniczej. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-133.
161
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2002), Koncepcja zintegrowanego modelu oceny efektywności pracy kadry kierowniczej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 809-821.
162
Tyrańska M., (2002), Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 211-228; https://bazekon.uek.krakow.pl/15437
163
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2002), Przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 249-264.
164
Tyrańska M., (2002), Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 139-158; https://bazekon.uek.krakow.pl/12823
165
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2002), Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 57 s., [1] k. tabl. złoż.
166
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 257-270; https://bazekon.uek.krakow.pl/15492
167
Kozioł L., Tyrańska M., (2002), Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Warszawa : Biblioteczka Pracownicza, 329, [7] s.
168
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2002), Menedżerowie pod mikroskopem : jak oceniać pracę kadry kierowniczej, "Personel i Zarządzanie", nr 24 - dodatek: Ekspert Personalny nr 2, s. 3-11.
169
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2002), Formułowanie strategii produktu w firmie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 62 s.
170
Barczak B., Tyrańska M., (2001), Kompetencje kadry kierowniczej jako element kapitału intelektualnego firmy. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 175-184.
171
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (2001), Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 125-147.
172
Tyrańska M., Tomaszewska-Kaczor L., Wójcik K., Szydło R., (2001), Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results. [W:] Shakina E. (red.), Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference, Saint Petersburg : National Research University - HSE, s. 86-88.
173
Tyrańska M., (2001), Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych, Prom. Kozioł L., Kraków : , 360, [43] k.
174
Tyrańska M., (2000), Kontrakt kierowniczy jako narzędzie kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 2, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 493-502.
175
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (2000), Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 174-202.
176
Tyrańska M., (2000), Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 3, s. 93-111.
177
Tyrańska M., (2000), Determinanty wynagradzania menedżerów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 151-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/10709
178
Tyrańska M., (1999), Zarządzanie zapasami produkcyjnymi: planowanie potrzeb materiałowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 34 s.
179
Bińczycki B., Kozioł L., Tyrańska M., (1999), Metody planowania personelu. [W:] BARCZAK , CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZIOŁ A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2], s. 245-314.
180
Barczak B., Tyrańska M., (1999), System planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 59-61.
181
Tyrańska M., Walas-Trębacz J., (1999), Rola pracy zespołowej w realizacji programu restrukturyzacji firmy. [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 609-620.
182
Tyrańska M., Walas J., (1998), Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń KFAP S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 147-170.
183
Kozioł L., Tyrańska M., (1998), System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 165-190.
184
Tyrańska M., Walas J., (1998), System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 66-83.
185
Tyrańska M., Walas J., (1998), Strategia produktu w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A.. [W:] Dietl J. (red.), Zarządzanie marketingowe : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, s. 118-132.
186
Tyrańska M., Walas J., (1998), Kierownik pod lupą : system ocen kadr w firmie (1), "Personel", nr 11 (56), s. 37-43.
187
Kozioł L., Tyrańska M., (1998), Efektywność systemu wynagradzania. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 2, s. 5-74.
188
Barczak B., Tyrańska M., (1998), Zastosowanie systemu MRP II do planowania produkcji w Optimus SA. [W:] Lisiński M. (red.), Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 130-141.
189
Barczak B., Tyrańska M., (1998), Analiza wybranych aspektów struktury organizacyjnej Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Vistula" S.A.. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 259-276.
190
Tyrańska M., Walas J., (1998), Pracownik pod lupą : system ocen kadr w firmie. Cz. 2, "Personel", nr 12 (57), s. 46-50.
191
Tyrańska M., Walas J., (1998), Rola restrukturyzacji w przekształceniach firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 49, nr 10 (585), s. 3-6.
192
Tyrańska M., Walas J., (1998), System ocen pracowników jako narzędzie wspomagające restrukturyzację zatrudnienia w KFAP S.A. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 274-281.
193
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), System ocen pracowników. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 157-172.
194
Tyrańska M., (1997), Elementy systemu motywowania w przedsiębiorstwie. [W:] Kozioł L. (red.), Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki, Kraków : TNOiK, s. 19-60.
195
Tyrańska M., Walas J., (1997), Zarządzanie jakością w Instytucie Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata w Krakowie, "Problemy Jakości", R. 29, nr 5, s. 23-27.
196
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 21-40.
197
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Kontrakty kierownicze w firmie. [W:] Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych, Jurata ; Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 1-15 [372-386].
198
Kozioł L., Tyrańska M., (1997), Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 170-216.
199
Tyrańska M., Walas J., (1997), Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 439-446.
200
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 55-90.
201
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-21.
202
Kozioł L., Tyrańska M., (1996), Elastyczność systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 31-59.
203
Kozioł L., Tyrańska M., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-34.
204
Kozioł L., Tyrańska M., (1995), Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 89-111.
205
Tyrańska M., (1995), Ewolucja systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa w okresie przemian gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 93-104.
206
Kozioł L., Tyrańska M., (1994), Elastyczność w systemie wytwórczym. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 216-249.
207
Kozioł L., Tyrańska M., Bińczycki B., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 3, Metodyka diagnozy procesu zarządzania zasobami ludzkim w działalności operacyjnej przedsiębiorstw, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 77
208
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 134 s.
209
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Zych E., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
210
Kozioł L., Mesjasz C., Tyrańska M., Małkus T., Bińczycki B., (2004), Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
211
Kozioł L., Stabryła A., Mesjasz C., Kozina A., Tyrańska M., Bińczycki B., Małkus T., Beliczyński J., (2003), Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183[1] s.
212
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2002), System informacji kadrowej w organizacji, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 61 s.
213
Kozioł L., Stabryła A., Tyrańska M., Bińczycki B., (2001), Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 [2] s.
1
@article{UEK:2168342073,
author = "Paweł Lula and Anna Kovaleva and Renata Oczkowska and Małgorzata Tyrańska and Sylwia Wiśniewska",
title = "Bipartite Competency Schemas on Polish Labour Market",
journal = "Central European Business Review",
number = "vol. 8, no. 4",
pages = "1-25",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18267/j.cebr.222},
url = {https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2019/04/01.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168338843,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Wybrane aspekty zarządzania portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "175-188",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
3
@inbook{UEK:2168346142,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Ocena ryzyka współpracy z operatorem logistycznym",
booktitle = "Systemy logistyczne w gospodarowaniu - nowe trendy i kierunki zmian",
pages = "183-194",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
url = {http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/SiM-107_11-05-2020_ELEK.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-83-9",
}
4
@unpublished{UEK:2168338583,
author = "Małgorzata Marchewka",
title = "Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności organów naczelnego kierownictwa przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2019",
}
5
@article{UEK:2168338991,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Reaction to Risk in Logistics Cooperation - Results of Empirical Research",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 6, iss. 3",
pages = "77-81",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.22306/al.v6i3.124},
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2019/III_2019_03_Malkus_Tyranska.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168329243,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
7
@inbook{UEK:2168329199,
author = "Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Struktury organizacyjne",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "42-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
8
@article{UEK:2168330953,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Funkcjonalność systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 8, cz. 1",
pages = "631-650",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-8-1.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168329245,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
10
@article{UEK:2168327649,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Klasyfikacja i dobór metod zarządzania portfelem projektów",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 16, 1, cz. 1",
pages = "217-233",
year = "2018",
url = {http://wzr.ug.edu.pl/.zif/7_18.pdf},
}
11
@article{UEK:2168331277,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (945)",
pages = "36-42",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2018.10.05},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb24b716/Przeglad%20Organizacji%20-%202018.10.pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168323767,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Przegląd metod zarządzania portfelem projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "97-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
13
@article{UEK:2168321755,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Categorization of Assessment System of Managerial Competencies in Polish Enterprises - Research Results",
journal = "Journal of Positive Management",
number = "vol. 8, 2",
pages = "43-56",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2017.010},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/JPM.2017.010/13871},
}
14
@misc{UEK:2168322287,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym : zarządzanie projektami i procesami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "38-40",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
15
@article{UEK:2168321753,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Błędy w ocenie kompetencji kadry menedżerskiej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "79-93",
year = "2017",
url = {},
}
16
@misc{UEK:2168322505,
author = "Małgorzata Tyrańska and Mariusz Sołtysik",
title = "Zarządzanie projektami innowacyjnymi",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "41",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
17
@article{UEK:2168319117,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Różnorodność metod diagnozowania kompetencji menedżerskich - ujęcie teoretyczne i empiryczne",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "3(45)",
pages = "201-216",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.6285},
url = {https://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=156267},
}
18
@article{UEK:2168316125,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Rola oceny kompetencji kadry menedżerskiej w organizacji procesowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4 (927)",
pages = "61-67",
year = "2017",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e0924974f1d8/po.2017.04.09.pdf},
}
19
@book{UEK:2168318189,
title = "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym innowacje, projekty, procesy",
editor = Cabała Paweł,
editor = Tyrańska Małgorzata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ",
year = "2017",
isbn = "978-83-60561-00-3",
}
20
@article{UEK:2168313073,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "Metodyka zarządzania ryzykiem współpracy z operatorem logistycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "109-127",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1168/918},
}
21
@article{UEK:2168313077,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Managerial Competencies for Various Management Levels",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (959)",
pages = "21-38",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0959.1102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1227/913},
}
22
@inbook{UEK:2168308793,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Wykorzystanie wielokryterialnej analizy porównawczej w wartościowaniu pracy i ocenianiu pracowników",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "379-395",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
23
@inbook{UEK:2168310479,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Kształtowanie wynagrodzeń zespołu projektowego",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "127-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
24
@inbook{UEK:2168310785,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Effects of Competency Assessment System of the Management Staff in Terms of Business Management System",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "261-271",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
25
@inbook{UEK:2168293227,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Projektowanie systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "593-623",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
26
@inbook{UEK:2168304107,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Criteria for Assessing the Performance of Managers in Network Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "225-234",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
27
@inbook{UEK:2168293175,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Makiety badawcze i listy kontrolne",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "185-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
28
@inbook{UEK:2168288841,
author = "Janusz Czekaj and Małgorzata Tyrańska",
title = "Wartościowanie profili kompetencyjnych kadry kierowniczej",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "177-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
29
@article{UEK:2168301781,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Założenia budowy systemu logistyki zwrotów odpadów i surowców wtórnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 27, 2-3",
pages = "67-75",
year = "2015",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/Zeszyty-Naukowe-Vol.-27-2-3_2015.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168296339,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Motywacyjna funkcja systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "61-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
31
@article{UEK:2168292857,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Realizacja funkcji diagnostycznej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1259-1273",
year = "2015",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd_popr.pdf#page=1259=Fit},
}
32
@inbook{UEK:2168293225,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Projektowanie systemów motywacyjnych",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "565-591",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
33
@inbook{UEK:2168288813,
author = "Paweł Cabała and Małgorzata Tyrańska and Mariusz Sołtysik",
title = "Analiza problemów w procesie projektowania",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "65-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
34
@inbook{UEK:2168288811,
author = "Paweł Cabała and Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zasady i strategie projektowania w opiniach kierowników i ekspertów",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "41-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
35
@inbook{UEK:2168288837,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Doskonalenie systemu premiowania kadry kierowniczej",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "161-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
36
@article{UEK:2168297627,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyka projektowania systemu motywowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "67-85",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0305},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/486},
}
37
@article{UEK:2168299809,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody analizy i projektowania systemu motywacyjnego - przegląd literatury",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (167)",
pages = "91-106",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2015_NR_2_(167).pdf},
}
38
@book{UEK:2168298437,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-699-1",
}
39
@article{UEK:2168296057,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "3-13",
year = "2015",
}
40
@article{UEK:2168296565,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Przegląd teorii zarządzania kompetencjami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "4-15",
year = "2015",
}
41
@inbook{UEK:2168282699,
author = "Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus",
title = "The Process of Designing Organizational Systems - Results of Empirical Research",
booktitle = "Managing Organizations in the Information Society",
pages = "101-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-3-6",
}
42
@inbook{UEK:2168288275,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Significance of Managerial Competence : Result of the Delphi Method",
booktitle = "Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "263-265",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0954-2",
}
43
@inbook{UEK:2168287673,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Design Principles of Enterprises' Organizational Systems in View of Results of the Conducted Researches",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "67-80",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
44
@unpublished{UEK:2168295091,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Teorie zarządzania kompetencjami menedżerskimi - poziom organizacji",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "63-88",
year = "2014",
}
45
@article{UEK:2168279583,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kategoryzacja systemów oceny kompetencji menedżerskich",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "1242-1248",
year = "2014",
}
46
@inbook{UEK:2168285815,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Problemy w procesie projektowania systemów organizacyjnych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy",
pages = "171-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-88-4",
}
47
@inbook{UEK:2168271432,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "192-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
48
@inbook{UEK:2168274781,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Competency Management Process of the Hotel Staff",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "691-707",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
49
@inbook{UEK:2168288885,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Prospect of a Psychological Assessment of Leadership's Competencies",
booktitle = "Management Trends in Theory and Practice : Scientific Papers",
pages = "214-216",
adress = "Zilina",
publisher = "Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina; Institute of Management by Univeristy of Zilina",
year = "2013",
isbn = "978-80-554-0736-4",
}
50
@inbook{UEK:2168271426,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie działalnością operacyjną",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "182-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
51
@article{UEK:2168276025,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyczne aspekty analizy i oceny systemu motywacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "915",
pages = "23-41",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/744/569},
}
52
@unpublished{UEK:2168287095,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Teoretyczne modele zarządzania kompetencjami menedżerskimi",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "63-86",
year = "2013",
}
53
@inbook{UEK:2168264064,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyka projektowania modelu kompetencyjnego dla stanowisk organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "65-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
54
@inbook{UEK:2168271360,
author = "Małgorzata Tyrańska and Adam Stabryła and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Struktury organizacyjne",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "40-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
55
@inbook{UEK:2168254498,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Personal Managers Role in Modern Organizations",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "191-201",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
56
@article{UEK:2168282845,
author = "Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak",
title = "Systemy informacyjne w zarządzaniu operacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "47-62",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.03},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/694},
}
57
@inbook{UEK:2168246876,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises",
booktitle = "Human Resource Management and Corporate Competitiveness",
pages = "211-222",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University",
year = "2012",
isbn = "978-963-269-327-9",
}
58
@book{UEK:2168228598,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
editor = Tyrańska Małgorzata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
59
@inbook{UEK:2168228732,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "11-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
60
@inbook{UEK:2168246888,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Assessment of Managerial Staff in Competence Management System in Enterprises",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012",
pages = "267-274",
adress = "Gödöllő; Hungary",
publisher = "Szent István University",
year = "2012",
isbn = "978-963-269-294-4",
}
61
@inbook{UEK:2168237838,
author = "Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Struktury organizacyjne",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "42-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
62
@inbook{UEK:2168242758,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Features of Management Competency Assessment System - Results of Pilot Studies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "331-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
63
@inbook{UEK:2168235734,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Evaluation Criteria in Static Aspects of HR Outsourcing Management System",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
64
@inbook{UEK:2168247444,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Perspektywa psychologicznej oceny w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "235-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
65
@inbook{UEK:2168228736,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "56-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-588-8",
}
66
@article{UEK:2168249314,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "127-149",
year = "2012",
}
67
@unpublished{UEK:2168263412,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "75-104",
year = "2012",
}
68
@inbook{UEK:2168237952,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Organizacja działalności operacyjnej",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "254-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
69
@inbook{UEK:2168237958,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "System logistyczny",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "271-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
70
@inbook{UEK:2168247710,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Assessment of Managerial Competences in the Light of Business Ethics",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "205-209",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
71
@article{UEK:2168218596,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Projektowanie usprawniające systemu oceniania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "129-151",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171188001},
}
72
@inbook{UEK:2168245130,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie kompetencjami pracowników hotelu",
booktitle = "Współczesna turystyka : zagadnienia prawne, społeczno-ekonomiczne i przestrzenne",
pages = "275-293",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
issn = "1643-8299",
}
73
@unpublished{UEK:2168255370,
author = "Tomasz Małkus and Małgorzata Tyrańska",
title = "Kierunki oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "164-222",
year = "2011",
}
74
@article{UEK:2168246874,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Rola diagnozy funkcji personalnej w kształtowaniu bezpieczeństwa strategicznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Securitologia",
number = "2 (14)",
pages = "112-124",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2168220140,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kompetencje kadry menedżerskiej jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "657-675",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
76
@inbook{UEK:2166666219,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Balanced Scorecard as a Method for Formation of Strategic Safety in Tourist Enterprise",
booktitle = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
pages = "341-355",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
77
@article{UEK:2167669209,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Wykorzystanie metod oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "34",
pages = "75-86",
adress = "",
year = "2011",
}
78
@inbook{UEK:2168221348,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Competency Assessment System of Managerial Staff",
booktitle = "Theory of Management 3 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "282-286",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2011",
isbn = "978-80-554-0419-6",
}
79
@inbook{UEK:2168230226,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "System oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "101-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2011",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/files/PDDSZP/PPDSZP-st.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-5-2",
}
80
@inbook{UEK:2168245138,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Competence Model as a Competence Management Tool of Management Staff",
booktitle = "The Role of Human Capital in Knowledge Based Management",
pages = "133-144",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
year = "2011",
issn = "1428-1600",
isbn = "978-83-61118-35-0",
}
81
@inbook{UEK:2168228306,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Małgorzata Tyrańska",
title = "Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu",
pages = "123-131",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-669-3",
}
82
@book{UEK:51042,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Wykorzystanie metod analizy strategicznej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-464-5",
}
83
@inbook{UEK:2162991310,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Determinanty jakości pracy kadry menedżerskiej",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "432-448",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
84
@inbook{UEK:2165522746,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "319-351",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
85
@inbook{UEK:2165729093,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Managerial Competence Development Methods",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "808-814",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
86
@inbook{UEK:2165724313,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "The Directions of Analysis of the Employees' Assessment System",
booktitle = "Organisation Management : Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital",
pages = "603-620",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-277-4",
}
87
@inbook{UEK:2165721370,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kompetencje menedżerskie jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Człowiek - praca - organizacja : wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze",
pages = "488-500",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2010",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-463-6",
}
88
@inbook{UEK:2165702101,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Rola kompetencji kadry menedżerskiej w kreowaniu efektywności organizacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "549-571",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
89
@article{UEK:2165634297,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Quality System at the Hotel",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection",
number = "iss. 2(16)",
pages = "149-159",
year = "2010",
}
90
@inbook{UEK:2165411261,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody oceny kompetencji menedżerskich",
booktitle = "Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "229-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=ch-SyiPLFpMC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-3-8",
}
91
@inbook{UEK:2161894588,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Determinants of Management Effectiveness",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "[153]-158",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
92
@article{UEK:51882,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zrównoważona karta wyników jako narzędzie realizacji strategii w przedsiębiorstwie turystycznym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 56, 4-5 (327-328)",
pages = "22-31",
year = "2010",
}
93
@unpublished{UEK:2168230932,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "System oceny kompetencji kadry menedżerskiej",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "161-199",
year = "2010",
}
94
@article{UEK:2165787276,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(12)",
pages = "257-271",
year = "2009",
}
95
@inbook{UEK:2162157788,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Synteza wyników badań",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "443-451",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
96
@article{UEK:50166,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "9-16",
year = "2009",
}
97
@inbook{UEK:2162222442,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Uwarunkowania efektywności zarządzania w obliczu kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "117-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-6-3",
}
98
@article{UEK:2165779953,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Rola analizy strategicznej w ocenie działalności przedsiębiorstwa turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "3(14)",
pages = "63-83",
year = "2009",
}
99
@inbook{UEK:2165689962,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie relacjami z klientami w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Budowanie relacji z klientem",
pages = "186-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "987-83-60652-45-9",
}
100
@inbook{UEK:2162149955,
author = "Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Koncepcja i przebieg badań",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "203-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
101
@unpublished{UEK:2168219052,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Analiza i projektowanie systemu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "386-426",
year = "2009",
}
102
@inbook{UEK:2162099141,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Controlling as an Instrument of Evaluating Enterprise Effectiveness",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "219-226",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
103
@inbook{UEK:2161797702,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "319-327",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
104
@inbook{UEK:2162144762,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Małgorzata Tyrańska and Adam Stabryła",
title = "Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "17-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
105
@article{UEK:2162185044,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Listopad [spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów",
pages = "123-132",
year = "2009",
}
106
@article{UEK:2165897215,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Strategie personalne we współczesnych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "351-362",
year = "2009",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/339-362.pdf},
}
107
@inbook{UEK:2165690873,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Role menedżerów personalnych w nowoczesnych organizacjach",
booktitle = "Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "294-305",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2009",
issn = "0860-5017",
isbn = "987-83-7193-435-3",
}
108
@article{UEK:2165070685,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Pomiar efektywności zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1 (15)",
pages = "51-59",
year = "2009",
}
109
@article{UEK:50506,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Analiza procesu wdrożenia audytu w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "97-116",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160358758},
}
110
@inbook{UEK:2165695233,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Metody analizy efektywności strategii personalnej",
booktitle = "Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne",
pages = "579-587",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-7464-169-2",
}
111
@inbook{UEK:2165764573,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Kierunki doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania organizacji w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "471-483",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
112
@inbook{UEK:2165628902,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody doskonalenia jakości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "475-483",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
113
@inbook{UEK:50981,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Małgorzata Tyrańska",
title = "Poziom rozwoju elementów systemu zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "552-568",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
114
@inbook{UEK:2168306333,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Magdalena Sas-Ćwięczek",
title = "Zasady i narzędzia kształtowania potencjału pracy w turystyce",
booktitle = "Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym",
pages = "75-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha",
year = "2008",
issn = "1429-8635",
isbn = "978-83-89121-09-7",
}
115
@article{UEK:51349,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "221-235",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167919203},
}
116
@unpublished{UEK:2168230348,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego w procesie kształtowania efektywności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "363-410",
year = "2008",
}
117
@inbook{UEK:2165695516,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Determinanty rozwoju przedsiębiorczości organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "169-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
118
@inbook{UEK:2168306331,
author = "Leszek Kozioł and Anna Belniak and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym",
pages = "9-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha",
year = "2008",
issn = "1429-8635",
isbn = "978-83-89121-09-7",
}
119
@inbook{UEK:2165694029,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Nowoczesne metody pomiaru efektywności",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "243-252",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2008",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88-421-57-0",
}
120
@inbook{UEK:2165692216,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Kapitał ludzki jako źródło przewagi konkurencyjnej w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Funkcja personalna w zmieniającej się organizacji : diagnoza i perspektywy",
pages = "345-353",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Media Press",
year = "2008",
isbn = "978-83-61215-06-6",
}
121
@inbook{UEK:2165699386,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym",
pages = "45-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha",
year = "2008",
issn = "1429-8635",
isbn = "978-83-89121-09-7",
}
122
@article{UEK:50734,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Możliwości pomiaru kapitału ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "139-157",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138817636},
}
123
@inbook{UEK:2165706042,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Methods of Hotel Personnel Competence Advancement",
booktitle = "Socio-Economic Aspects of Tourism and Recreation",
pages = "331-336",
adress = "Warszawa",
publisher = "Józef Piłsudski University of Physical Education. Institute of Tourism and Recreation",
year = "2007",
isbn = "978-83-89630-76-6",
}
124
@article{UEK:50884,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "177-195",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154005112},
}
125
@inbook{UEK:2165701869,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Małgorzata Tyrańska",
title = "Efekty procesu restrukturyzacji przeprowadzonego w drukarni wydawniczej",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "971-981",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
126
@book{UEK:51886,
author = "Bernard Bińczycki and Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "System informacyjny w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010706_System_informacyjny_w_zarzadzaniu_operacyjnym/links/55a3985508ae69432ac5454b/System-informacyjny-w-zarzadzaniu-operacyjnym.pdf},
isbn = "978-83-7252-342-6",
}
127
@article{UEK:50885,
author = "Leszek Kozioł and Katarzyna Michalik and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zagadnienia określenia i podziału funduszu premiowego w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "161-175",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153988294},
}
128
@article{UEK:51010,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Monitoring ryzyka personalnego jako uwarunkowanie sukcesu organizacji",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "216-231",
adress = "",
year = "2007",
}
129
@inbook{UEK:2165705720,
author = "Małgorzata Tyrańska and Andrzej Kozina and Jolanta Walas-Trębacz and Krzysztof Woźniak",
title = "System informacyjny jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Proceedings of Abstracts of an International Academic Conference",
pages = "237-251",
adress = "Ostrava",
publisher = "VŠB - Technical University, Faculty of Economics",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1458-2",
}
130
@article{UEK:2165777266,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Rola systemu informacji kadrowej w zarządzaniu ryzykiem personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Wybrane problemy współczesnego zarządzania",
number = "1(10)",
pages = "157-178",
year = "2007",
}
131
@inbook{UEK:2166097078,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym : case study",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "557-566",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
132
@inbook{UEK:2166099092,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Anna Belniak",
title = "Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie",
booktitle = "Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne",
pages = "57-69",
adress = "Rzeszów; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego",
year = "2006",
isbn = "83-87658-84-7",
}
133
@inbook{UEK:2165706371,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody doskonalenia kompetencji kadry hotelarskiej",
booktitle = "Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013",
pages = "289-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego",
year = "2006",
isbn = "83-89630-32-X ; 978-83-89630-32-2",
}
134
@article{UEK:52732,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "199-220",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/114337355},
}
135
@article{UEK:51842,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki",
number = "1(9)",
pages = "279-298",
year = "2006",
}
136
@inbook{UEK:2165706767,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "The Improvement of the Bank Workers' Qualifying Potential : Case Study",
booktitle = "Internet a bezpečnost organizací",
pages = "88-97",
adress = "Zlín",
publisher = "Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
year = "2006",
isbn = "80-7318-393-5",
}
137
@article{UEK:52521,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "175-198",
year = "2006",
}
138
@inbook{UEK:2166218881,
author = "Jolanta Walas-Trębacz and Małgorzata Tyrańska",
title = "Analiza składników kapitału intelektualnego - studium przypadku",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "387-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
139
@article{UEK:52731,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "25-45",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113455153},
}
140
@article{UEK:2168218112,
author = "Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście funkcjonowania systemu informacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "186-199",
adress = "",
year = "2005",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernard_Binczycki2/publication/280010631_Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_w_kontekscie_funkcjonowania_systemu_informacyjnego/links/55a3970608ae69432ac543c5/Zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-kontekscie-funkcjonowania-systemu-informacyjnego.pdf},
}
141
@inbook{UEK:2166400198,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Diagnoza potencjału kwalifikacyjnego pracowników banku",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "277-294",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
142
@inbook{UEK:2166039195,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Efekty wykorzystania lean production w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "298-307",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
143
@article{UEK:52488,
author = "Beata Barczak and Małgorzata Tyrańska",
title = "Outsourcing w zarządzaniu usługami publicznymi",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "185-191",
adress = "",
year = "2005",
}
144
@inbook{UEK:2166389070,
author = "Małgorzata Tyrańska and Andrzej Kozina",
title = "Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "511-522",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
145
@article{UEK:52490,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "627-634",
adress = "",
year = "2005",
}
146
@article{UEK:52512,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Strategiczne aspekty analizy zasobów ludzkich organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "153-173",
year = "2005",
}
147
@inbook{UEK:2168270174,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Prawdopodobieństwo subiektywne",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
148
@inbook{UEK:2168270172,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Prawdopodobieństwo obiektywne",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "431",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
149
@inbook{UEK:2168270138,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Modele",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "343-345",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
150
@article{UEK:2168220420,
author = "Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Organizacja i funkcjonowanie systemu informacji kadrowej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "189-212",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66001238},
}
151
@article{UEK:2168220418,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "171-188",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64055404},
}
152
@article{UEK:2168220876,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "125-141",
year = "2004",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_5.pdf#page=125=Fit},
}
153
@inbook{UEK:2168269944,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Drzewo funkcji",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "111-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
154
@inbook{UEK:2168269942,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Drzewo celów",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
155
@inbook{UEK:2168302865,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Zmiana roli zasobów ludzkich w organizacji",
booktitle = "Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych",
pages = "117-129",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7363-171-2",
}
156
@inbook{UEK:2165993584,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Rola systemów informacyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "311-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
157
@article{UEK:2168222618,
author = "Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Analiza strategii personalnej na przykładzie przedsiębiorstwa Tabor SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "149-175",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57079503},
}
158
@inbook{UEK:2168223590,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "29-37",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
159
@inbook{UEK:2168264924,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Strategie wynagrodzeń kadry kierowniczej jako element strategii przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego : doświadczenia krajowe i międzynarodowe. T. 2",
pages = "177-190",
adress = "Łódź",
publisher = "Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-913058-3-X",
}
160
@inbook{UEK:2168224922,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Współczesne koncepcje oceny efektywności pracy kadry kierowniczej",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "127-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
161
@inbook{UEK:2168227156,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Koncepcja zintegrowanego modelu oceny efektywności pracy kadry kierowniczej",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "809-821",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
162
@article{UEK:2168230994,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Problem oceny skuteczności systemu wynagradzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "211-228",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15437},
}
163
@inbook{UEK:2168241812,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Przebieg restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie produkcyjnym",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "249-264",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
164
@article{UEK:2168225404,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kryteria oceny systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "139-158",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12823},
}
165
@book{UEK:2168236742,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-115-8",
}
166
@article{UEK:2168230992,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "257-270",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15492},
}
167
@book{UEK:2168233098,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Motywowanie pracowników w teorii i praktyce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biblioteczka Pracownicza",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "8388616269",
}
168
@article{UEK:2168245380,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Menedżerowie pod mikroskopem : jak oceniać pracę kadry kierowniczej",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "24 - dodatek: Ekspert Personalny 2",
pages = "3-11",
year = "2002",
}
169
@book{UEK:2168236744,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Formułowanie strategii produktu w firmie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-116-6",
}
170
@inbook{UEK:2166551908,
author = "Beata Barczak and Małgorzata Tyrańska",
title = "Kompetencje kadry kierowniczej jako element kapitału intelektualnego firmy",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "175-184",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
171
@article{UEK:2168236322,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "125-147",
year = "2001",
}
172
@misc{UEK:2168342095,
author = "Małgorzata Tyrańska and Lilianna Tomaszewska-Kaczor and Katarzyna Wójcik and Robert Szydło",
title = "Self-Assessment of Soft Digital Competencies of Students of Economic Universities in the Context of Empirical Results",
booktitle = "Proceedings of International Analytics for Management and Economics Conference",
pages = "86-88",
adress = "Saint Petersburg",
publisher = "National Research University - HSE",
year = "2001",
url = {https://amec.hse.ru/mirror/pubs/share/320114166},
isbn = "978-5-90363-339-5",
}
173
@unpublished{UEK:2168248224,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Metodyka budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej w organizacjach gospodarczych",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
174
@inbook{UEK:2168270344,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Kontrakt kierowniczy jako narzędzie kształtowania wynagrodzeń kadry kierowniczej",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2",
pages = "493-502",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
175
@unpublished{UEK:2168232580,
author = "Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody analizy strategicznej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "174-202",
year = "2000",
}
176
@article{UEK:2168238952,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Nadzór właścicielski w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "3",
pages = "93-111",
year = "2000",
}
177
@article{UEK:2168224184,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Determinanty wynagradzania menedżerów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "151-163",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10709},
}
178
@book{UEK:2168236746,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie zapasami produkcyjnymi : planowanie potrzeb materiałowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-005-4",
}
179
@unpublished{UEK:2168231372,
author = "Bernard Bińczycki and Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Metody planowania personelu",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 2]",
pages = "245-314",
year = "1999",
}
180
@misc{UEK:2168245462,
author = "Beata Barczak and Małgorzata Tyrańska",
title = "System planowania potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 41/2, lipiec-grudzień 1997",
pages = "59-61",
year = "1999",
}
181
@inbook{UEK:2168237406,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas-Trębacz",
title = "Rola pracy zespołowej w realizacji programu restrukturyzacji firmy",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "609-620",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
182
@inbook{UEK:2166329105,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Zmiany ekonomiczno-produkcyjne w procesie przekształceń KFAP S.A.",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków",
pages = "147-170",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-9-8",
}
183
@article{UEK:2168238138,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "165-190",
year = "1998",
}
184
@inbook{UEK:2168246524,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "System motywacyjny na przykładzie Huty Szkła",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
pages = "66-83",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
185
@inbook{UEK:2166272204,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Strategia produktu w Zakładach Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A.",
booktitle = "Zarządzanie marketingowe : studia przypadków",
pages = "118-132",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu",
year = "1998",
isbn = "83-907998-3-9",
}
186
@article{UEK:2168236822,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Kierownik pod lupą : system ocen kadr w firmie (1)",
journal = "Personel",
number = "11 (56)",
pages = "37-43",
year = "1998",
}
187
@unpublished{UEK:2168232792,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Efektywność systemu wynagradzania",
booktitle = "Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 2",
pages = "5-74",
year = "1998",
}
188
@inbook{UEK:2168245238,
author = "Beata Barczak and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zastosowanie systemu MRP II do planowania produkcji w Optimus SA",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne i operacyjne : studia przypadków",
pages = "130-141",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-8-X",
}
189
@inbook{UEK:2166329871,
author = "Beata Barczak and Małgorzata Tyrańska",
title = "Analiza wybranych aspektów struktury organizacyjnej Zakładów Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A.",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków",
pages = "259-276",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-9-8",
}
190
@article{UEK:2168242940,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Pracownik pod lupą : system ocen kadr w firmie",
journal = "Personel",
number = "12 (57)",
pages = "46-50",
year = "1998",
}
191
@article{UEK:2168245044,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Rola restrukturyzacji w przekształceniach firmy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 49, 10 (585)",
pages = "3-6",
year = "1998",
}
192
@inbook{UEK:2168234338,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "System ocen pracowników jako narzędzie wspomagające restrukturyzację zatrudnienia w KFAP S.A",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "274-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
193
@inbook{UEK:2168242702,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "System ocen pracowników",
booktitle = "Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki",
pages = "157-172",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1997",
isbn = "83-901550-5-2",
}
194
@inbook{UEK:2168242470,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Elementy systemu motywowania w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : zarys problematyki",
pages = "19-60",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1997",
isbn = "83-901550-5-2",
}
195
@article{UEK:2168245402,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Zarządzanie jakością w Instytucie Technologii Nafty im. prof. Stanisława Pilata w Krakowie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 29, 5",
pages = "23-27",
year = "1997",
}
196
@article{UEK:2168237796,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "499",
pages = "21-40",
year = "1997",
}
197
@inbook{UEK:2168278533,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Kontrakty kierownicze w firmie",
booktitle = "Ewolucja zarządzania polskimi przedsiębiorstwami w latach dziewięćdziesiątych",
pages = "1-15 [372-386]",
adress = "Jurata; Sopot",
publisher = "Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
}
198
@unpublished{UEK:2168234688,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Strategia wzrostu produktywności firmy",
pages = "170-216",
year = "1997",
}
199
@inbook{UEK:2168240232,
author = "Małgorzata Tyrańska and Jolanta Walas",
title = "Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "439-446",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
200
@unpublished{UEK:2168232562,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "System controllingu w problematyce kontraktów kierowniczych",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "55-90",
year = "1996",
}
201
@article{UEK:2168236748,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "18-21",
year = "1996",
}
202
@article{UEK:2168231848,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Elastyczność systemu wytwórczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "471",
pages = "31-59",
year = "1996",
}
203
@inbook{UEK:2168230364,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w ekonomice przedsiębiorstw - zarys problematyki",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "29-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
204
@unpublished{UEK:2168234648,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Przesłanki wprowadzania kontraktów kierowniczych w firmie",
booktitle = "Proces zarządzania firmą",
pages = "89-111",
year = "1995",
}
205
@article{UEK:2168237710,
author = "Małgorzata Tyrańska",
title = "Ewolucja systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa w okresie przemian gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "446",
pages = "93-104",
year = "1995",
}
206
@unpublished{UEK:2168233014,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska",
title = "Elastyczność w systemie wytwórczym",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego",
pages = "216-249",
year = "1994",
}
207
@unpublished{UEK:2168219320,
author = "Leszek Kozioł and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
208
@unpublished{UEK:2166568662,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : współczesne metody zarządzania operacyjnego w organizacji opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
209
@unpublished{UEK:2168263750,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Ewa Zych",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
210
@unpublished{UEK:2168263752,
author = "Leszek Kozioł and Czesław Mesjasz and Małgorzata Tyrańska and Tomasz Małkus and Bernard Bińczycki",
title = "Modele i metody usprawniania procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
211
@unpublished{UEK:2168232670,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Czesław Mesjasz and Andrzej Kozina and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki and Tomasz Małkus and Jan Beliczyński",
title = "Doskonalenie procesów informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
212
@unpublished{UEK:2168263998,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "System informacji kadrowej w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
213
@unpublished{UEK:2168264002,
author = "Leszek Kozioł and Adam Stabryła and Małgorzata Tyrańska and Bernard Bińczycki",
title = "Wdrażanie strategii personalnych i kontrola strategiczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}