Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Jeden drugiemu pisywał na plecach
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999) , s. 13
Nr:
2168284067
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Project Management - the Flexible Form of Organisation
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230562
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996) , s. 10-12
Nr:
2168332045
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania = A Few Remarks on Development of Science of Organization and Management
Źródło:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995) , s. 37-42. - Summ.
Nr:
2168252264
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990) , s. 3-5
Nr:
2168331955
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Problems of Studies over Organization Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 95-111 - Bibliogr.
Nr:
2168237302
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora = The Role of Communication in Managing Director's Work
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988) , s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246244
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Organizacja w warunkach postępu technicznego = Organization under the Technical Progress Conditions
Źródło:
Prakseologia. - nr 101 (1987) , s. 151-157. - Rez., summ.
Nr:
2168287981
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania = Program for Teaching Organization and Management
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986) , s. 23-24
Nr:
2168332421
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Warunki efektywności studiów dla pracujących
Źródło:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 6 (1985) , s. 3-8
Nr:
2168282565
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985) , s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg.
Nr:
2168261310
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Cel : sprawne zarządzanie
Źródło:
Przegląd Techniczny Innowacje. - nr 18 (1980) , s. 10-11
Nr:
2168287079
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego = The Prognostic Method of Organization Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978) , s. 5-25. - Summ., rez.
Nr:
2168250640
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie = The Problems of Creating Information Channeling in an Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168242358
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Antropotechnika - problemy projektowe
Źródło:
Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne. - nr 4 (1976) , s. 248-250
Nr:
2168331381
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Dyrektor przyszłości = The Director of the Future
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (435-436) (1976) , s. 168-170. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168301765
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Zarządzanie systemowe = Systems Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168249920
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przyszłość zarządzania
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1973) , s. 205-209
Nr:
2168332903
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania = The General Theory of Systems and the Theory of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972) , s. 5-13. - Rez., summ.
Nr:
2168250400
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie = Organizational Designing, Diagnostic and Prognostic
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1970) , s. 309-314 - Bibliogr.
Nr:
2168332889
artykuł w czasopiśmie
21

Konferencja:
Konferencja Naukowa TNOiK: Postęp organizacyjny w teorii i praktyce, Warszawa, Polska, od 1967-06-12 do 1967-06-13
Tytuł:
Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa = Problems of Methodology in Delimitating the Scope of Activities of Organizational Units in an Enterprise's Management
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (114-115) (1967) , s. 51-54. - Summ., rez., zsfg., res. - Bibliogr.
Nr:
2168332831
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963) , s. 1-6
Nr:
2168332821
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy
Źródło:
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 1-2 (1961) , s. 13-22 - Bibliogr.
Nr:
2168332907
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych = The Iniciative of Franciszek Klaja and Ways of its Realisation in Industrial Undertakings
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 7 (1954) , s. 318-322
Nr:
2168337119
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Rozdzielnia = The Dispatcher
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (1947) , s. 280-283. - Summ.
Nr:
2168333003
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości = What Methods Are Used in the U.S.S.R. for Obtaining Time Models in Book-keeping
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1947) , s. 113-116. - Summ.
Nr:
2168332995
artykuł w czasopiśmie
1
Jeden drugiemu pisywał na plecach / Jerzy TRZCIENIECKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 13
2
Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji = Project Management - the Flexible Form of Organisation / Jerzy TRZCIENIECKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (83) (1996), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
3
TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień / Jerzy TRZCIENECKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1996), s. 10-12
4
Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania = A Few Remarks on Development of Science of Organization and Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (82) (1995), s. 37-42. - Summ. - ISSN 0137-5466
5
Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1990), s. 3-5. - ISSN 0137-7221
6
Problems of Studies over Organization Structure / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 95-111. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora = The Role of Communication in Managing Director's Work / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988), s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Organizacja w warunkach postępu technicznego = Organization under the Technical Progress Conditions / Jerzy TRZCIENIECKI // Prakseologia. - nr 101 (1987-1988), s. 151-157. - Rez., summ. - ISSN 0079-4872
9
Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania = Program for Teaching Organization and Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 9 (560) (1986), s. 23-24. - ISSN 0137-7221
10
Warunki efektywności studiów dla pracujących / Jerzy TRZCIENIECKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 33, nr 6 (1985), s. 3-8. - ISSN 0591-2377
11
Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej = Organizational Structure as an Object of System Analysis / Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985), s. 7-31. - Rez., summ., Zsfg. - ISSN 0208-7944
12
Cel : sprawne zarządzanie / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Techniczny Innowacje. - nr 18 (1980), s. 10-11. - ISSN 0137-8783
13
Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego = The Prognostic Method of Organization Planning / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978), s. 5-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie = The Problems of Creating Information Channeling in an Enterprise / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Antropotechnika - problemy projektowe / Jerzy TRZCIENIECKI // Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne. - nr 4 (1976), s. 248-250. - ISSN 0208-6921
16
Dyrektor przyszłości = The Director of the Future / Jerzy TRZCIENIECKI, Jan TARGALSKI // Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (435-436) (1976), s. 168-170. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0137-7221
17
Zarządzanie systemowe = Systems Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 56 (1973), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
18
Przyszłość zarządzania / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 5 (1973), s. 205-209. - ISSN 0137-7221
19
Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania = The General Theory of Systems and the Theory of Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 44 (1972), s. 5-13. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
20
Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie = Organizational Designing, Diagnostic and Prognostic / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1970), s. 309-314. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
21
Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa = Problems of Methodology in Delimitating the Scope of Activities of Organizational Units in an Enterprise's Management / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 4-5 (114-115) (1967), s. 51-54. - Summ., rez., zsfg., res. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
22
Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego / Jerzy TRZCIENIECKI // Przegląd Organizacji. - nr 11 (73) (1963), s. 1-6. - ISSN 0137-7221
23
Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy / Jerzy TRZCIENIECKI // Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. - nr 1-2 (1961), s. 13-22. - Bibliogr.
24
Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych = The Iniciative of Franciszek Klaja and Ways of its Realisation in Industrial Undertakings / Jerzy TRZCIENIECKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 5, nr 7 (1954), s. 318-322. - ISSN 0013-3043
25
Rozdzielnia = The Dispatcher / Jerzy Trzcieniecki // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1947), s. 280-283. - Summ.
26
Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości = What Methods Are Used in the U.S.S.R. for Obtaining Time Models in Book-keeping / Jerzy Trzcieniecki // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1947), s. 113-116. - Summ.
1
Trzcieniecki J., (1999), Jeden drugiemu pisywał na plecach, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 13.
2
Trzcieniecki J., (1996), Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (83), s. 31-37.
3
Trzcieniecki J., (1996), TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 10-12.
4
Trzcieniecki J., (1995), Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (82), s. 37-42.
5
Trzcieniecki J., (1990), Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 3-5.
6
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1988), Problems of Studies over Organization Structure, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 95-111.
7
Trzcieniecki J., (1988), Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 5-15.
8
Trzcieniecki J., (1987), Organizacja w warunkach postępu technicznego, "Prakseologia", nr 101, s. 151-157.
9
Trzcieniecki J., (1986), Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 9 (560), s. 23-24.
10
Trzcieniecki J., (1985), Warunki efektywności studiów dla pracujących, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 6, s. 3-8.
11
Stabryła A., Trzcieniecki J., (1985), Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 208, s. 7-31.
12
Trzcieniecki J., (1980), Cel : sprawne zarządzanie, "Przegląd Techniczny Innowacje", nr 18, s. 10-11.
13
Trzcieniecki J., (1978), Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 5-25.
14
Trzcieniecki J., (1976), Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 5-19.
15
Trzcieniecki J., (1976), Antropotechnika - problemy projektowe, "Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne", nr 4, s. 248-250.
16
Trzcieniecki J., Targalski J., (1976), Dyrektor przyszłości, "Przegląd Organizacji", nr 4-5 (435-436), s. 168-170.
17
Trzcieniecki J., (1973), Zarządzanie systemowe, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 56, s. 5-21.
18
Trzcieniecki J., (1973), Przyszłość zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 205-209.
19
Trzcieniecki J., (1972), Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 44, s. 5-13.
20
Trzcieniecki J., (1970), Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 309-314.
21
Trzcieniecki J., (1967), Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 4-5 (114-115), s. 51-54.
22
Trzcieniecki J., (1963), Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Organizacji", nr 11 (73), s. 1-6.
23
Trzcieniecki J., (1961), Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy, "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa", nr 1-2, s. 13-22.
24
Trzcieniecki J., (1954), Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 5, nr 7, s. 318-322.
25
Trzcieniecki J., (1947), Rozdzielnia, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 280-283.
26
Trzcieniecki J., (1947), Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 113-116.
1
@article{UEK:2168284067,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Jeden drugiemu pisywał na plecach",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "13",
year = "1999",
}
2
@article{UEK:2168230562,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Zespoły projektowe - elastyczna forma organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (83)",
pages = "31-37",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168332045,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "TNOiK w pierwszych latach powojennych - garść wspomnień",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "10-12",
year = "1996",
}
4
@article{UEK:2168252264,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Kilka uwag o rozwoju nauki organizacji i zarządzania",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (82)",
pages = "37-42",
year = "1995",
}
5
@article{UEK:2168331955,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Przyszłość, której nie unikniemy : problemy zarządzania w warunkach komputeryzacji, robotyzacji i elastyczności systemów produkcyjnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "3-5",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168237302,
author = "Stabryła Adam and Trzcieniecki Jerzy",
title = "Problems of Studies over Organization Structure",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "95-111",
year = "1988",
}
7
@article{UEK:2168246244,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Komunikacja i jej znaczenie w pracy dyrektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "5-15",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168287981,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Organizacja w warunkach postępu technicznego",
journal = "Prakseologia",
number = "101",
pages = "151-157",
year = "1987",
}
9
@article{UEK:2168332421,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Konstrukcja programów nauczania organizacji i zarządzania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (560)",
pages = "23-24",
year = "1986",
}
10
@article{UEK:2168282565,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Warunki efektywności studiów dla pracujących",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 33, 6",
pages = "3-8",
year = "1985",
}
11
@article{UEK:2168261310,
author = "Stabryła Adam and Trzcieniecki Jerzy",
title = "Struktura organizacyjna jako przedmiot analizy systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "208",
pages = "7-31",
year = "1985",
}
12
@article{UEK:2168287079,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Cel : sprawne zarządzanie",
journal = "Przegląd Techniczny Innowacje",
number = "18",
pages = "10-11",
year = "1980",
}
13
@article{UEK:2168250640,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Metoda prognostyczna projektowania organizacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "5-25",
year = "1978",
}
14
@article{UEK:2168242358,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Zagadnienia tworzenia przebiegu informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "82",
pages = "5-19",
year = "1976",
}
15
@article{UEK:2168331381,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Antropotechnika - problemy projektowe",
journal = "Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne",
number = "4",
pages = "248-250",
year = "1976",
}
16
@article{UEK:2168301765,
author = "Trzcieniecki Jerzy and Targalski Jan",
title = "Dyrektor przyszłości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4-5 (435-436)",
pages = "168-170",
year = "1976",
}
17
@article{UEK:2168249920,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Zarządzanie systemowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "56",
pages = "5-21",
year = "1973",
}
18
@article{UEK:2168332903,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Przyszłość zarządzania",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "205-209",
year = "1973",
}
19
@article{UEK:2168250400,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Ogólna teoria systemów a teoria zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "44",
pages = "5-13",
year = "1972",
}
20
@article{UEK:2168332889,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Diagnostyczne i prognostyczne projektowanie organizatorskie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "309-314",
year = "1970",
}
21
@article{UEK:2168332831,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Zagadnienia metodyki ustalania zakresu czynności komórek organizacyjnych zarządu przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4-5 (114-115)",
pages = "51-54",
year = "1967",
}
22
@article{UEK:2168332821,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Próba ustalenia rodzajów zakresów badań organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (73)",
pages = "1-6",
year = "1963",
}
23
@article{UEK:2168332907,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Metody czasów elementarnych w badaniu i usprawnianiu organizacji pracy",
journal = "Biuletyn Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
number = "1-2",
pages = "13-22",
year = "1961",
}
24
@article{UEK:2168337119,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Inicjatywa Franciszka Klaji i sposoby jej realizacji w zakładach przemysłowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 5, 7",
pages = "318-322",
year = "1954",
}
25
@article{UEK:2168333003,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Rozdzielnia",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "280-283",
year = "1947",
}
26
@article{UEK:2168332995,
author = "Trzcieniecki Jerzy",
title = "Metody używane w Z.S.S.R. dla ustalania wzorców czasu prac księgowości",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "113-116",
year = "1947",
}