Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard = Lifelong Learning as a Framework Condition for Innovation of the Economies of European Union Countries in the Light of the European Innovation Scoreboard Methodology
Źródło:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330705
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Konferencja:
3rd Biennial International Conference Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018, Split, Chorwacja, od 2018-06-01 do 2018-06-02
Tytuł:
The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business
Źródło:
Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conferenece Proceedings / ed. Bože Plazibat, Silvana Kosanović - Split: University of Split, 2018, s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-7220-29-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168328923
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Program badawczy:
This article is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331313
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
9th International Scientific Conference ENTRE 2018 and 5th Academy of International Business Central and Eastern Europe AIB-CEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-09-12 do 2018-09-14
Tytuł:
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective
Źródło:
International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 205-216. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-83-65262-19-6
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168331231
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji = Trends in the Polish Exports of Fresh Fruits and Vegetables in the Context of the Embargo on Imports of Certain Agri-food Products to Russia
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326133
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms
Źródło:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 93-107. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319303
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu = Directions of Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Trade Negotiations at the WTO and Brexit
Źródło:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 109-130. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313899
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa = Opportunities for Expanding Exports of the Polish Agri-food Products to India in the Context of the New Bilateral Agreement on Cooperation in the Field of Agriculture
Źródło:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 335-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
Ten rozdział powstał w ramach projektu nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-ND
Nr:
2168319709
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie = Opportunities and Barriers for the Development of Polish Agri-Food Exports to Selected Scandinavian Markets
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318003
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line
Tryb dostępu:
Nr:
2168322293
varia
11

Tytuł:
Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie = The Importance of Cultural Differences in International Negotiations on the Example of Polish-Indian Business Relations
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017) , s. 102-111. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328927
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = From Bali to Nairobi : a New Impetus for the Multilateral Liberalisation of Agricultural Trade within the WTO
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016) , s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310385
artykuł w czasopiśmie
13

Konferencja:
The International Scientific Conference "Trade Perspectives 2016: Safety, Security, Privacy and Loyalty", Zagrzeb, Chorwacja, od 2016-11-23 do 2016-11-24
Tytuł:
A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform
Źródło:
Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / ed. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016, s. 159-171. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-953-346-035-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168311491
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Źródło:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 100-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309565
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO
Źródło:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 105-116. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307135
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie = Opportunities and Challenges for Polish Agri-Food Export Development to Selected Asian Markets
Źródło:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016) , s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308195
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym = Sanitary and Phytosanitary Measures as Non-tariff Barriers in Contemporary International Trade
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 71-79. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308567
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego = Geographical Indications for Agri-food Products as an Contentious Issue in the Negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 39-51. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294873
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Znaczenie "Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO
Źródło:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 41-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295469
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów = Transatlantic Trade and Investment Partnership as a Development Opportunity for the Exports of Polish Goods
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015) , s. 28-42. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302699
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2015
Opis fizyczny:
307 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295435
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 80-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295449
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się = Food Security and Trade Policies of Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015) , s. 93-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305757
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji = Agricultural Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership
Źródło:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014) , s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288607
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski
Źródło:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 65-94 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301833
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective
Źródło:
Folia Horticulturae. - 26/1 (2014) , s. 3-17. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168294865
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu
Źródło:
Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2014, s. 141-162 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91)
ISBN:
978-83-63638-11-5
Nr:
2168295755
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Konferencja:
Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Wrocław, Polska, od 2014-05-12 do 2014-05-13
Tytuł:
Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku = Reasons for the Increase in World Prices of Agri-food Products in the First Decade of the XXI Century
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014) , s. 239-250. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294887
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 179-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283079
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 154-182 - Bibliogr.
Program badawczy:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258092
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO
Źródło:
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 189-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-750-4
Nr:
2168267520
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne
Źródło:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 152-177
Sygnatura:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289121
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych = Conditions and Development Factors of Polish Agri-Food Exports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 217-233. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266560
artykuł w czasopiśmie
34

Tytuł:
Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje = Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications
Źródło:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 786-802. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168264654
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 219-252 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238162
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego
Źródło:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 143-172 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266934
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 175-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222406
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji = Liberalisation of International Trade in Agricultural Products within the Doha Round of WTO - Current Status and Perspectives on Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu
Źródło:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 211-248 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260116
Zobacz opis całości
40

Konferencja:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski", Kraków, Polska, od 2011-11-07 do 2011-11-07
Tytuł:
Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO
Źródło:
Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 129-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-41-9
Nr:
2168230310
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi = Poland's Competitive Position in the Foreign Trade of Agricultural and Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53267
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 107-131 - Bibliogr.
Program badawczy:
74/KHZ/1/2010/S/572
Sygnatura:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318647
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce
Źródło:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 37-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166536927
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53201
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 93-112 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165615170
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym
Źródło:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 161-186 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168215743
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO = The Subsidisation of Agriculture as the Subject of Multilateral Regulations and Controversies at the GATT/WTO Forum
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50049
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych = Export Refunds as a Form of Direct Export Subsidy in the European Union and their Application in the Export of Polish Agricultural and Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008) , s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50465
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Konferencja:
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym", Kraków, Polska, od 2008-10-20 do 2008-10-20
Tytuł:
Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO
Źródło:
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 151-165 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-1-8
Nr:
2165706899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi
Źródło:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 175-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075727
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej
Źródło:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 82-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282619
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym = Changes in Poland's Trade with the European Union and CEFTA during the Pre-accession Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 723 (2006) , s. 59-72. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52696
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 193-207. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską
Źródło:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 130-143 - Bibliogr.
Program badawczy:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Sygnatura:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326823
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski
Źródło:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 121-138 - Bibliogr.
Program badawczy:
32/KHZ/1/2005/S/224
Sygnatura:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317983
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych = The European Union's Common Agricultural Policy in the Light of New Internal and External Challenges
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004) , s. 5-15. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220238
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
58

Autor:
Tytuł:
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik
Źródło:
Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 301-325
Seria:
(Publikacje Biznesowe)
ISBN:
83-89355-15-9
Nr:
2168269174
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej = The WTO Conflict Resolution Mechanism Based on the Example of the United States and the European Union Conflict on the Use of Hormones in Animal Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219492
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA
Źródło:
Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS2003, s. 42-61
Sygnatura:
NP-905/1/Magazyn
Nr:
2168266508
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską = Areas of Dispute in Trade Relations Between the USA and the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002) , s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO
Źródło:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 208-216
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225942
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO = Potential for the Development of World Trade Based on an Evaluation of the GATT/WTO Multilateral Trade System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230836
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO
Źródło:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 19-27
Sygnatura:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265482
Zobacz opis całości
65

Tytuł:
Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO
Źródło:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 257-266
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228784
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty = The International Competitiveness of a National Economy and Its Determinants
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168233686
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
WTO - mity i rzeczywistość
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 328-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238514
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
68

Autor:
Hajdukiewicz Agnieszka , Nietresta Agnieszka
Tytuł:
Wrota do kariery
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 6
Nr:
2168272404
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1999
Opis fizyczny:
215 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/549
Nr:
2168311349
doktorat
70

Tytuł:
Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 207-221 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241884
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych = Foreign Trade Deficit and the Competitiveness of the U.S.A
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259578
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
72

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Tytuł:
Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 110-118
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238668
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Tytuł:
Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 119-129
Nr:
2168238234
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym = External and Internal Conditioning of Changes in Polish Customs Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 67-73. - Summ.
Nr:
2168251206
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 231-238
Nr:
2168252968
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej
Źródło:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994, s. 97-103
Nr:
2168252904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
77

Konferencja:
II konferencja naukowa: Handel Wschód-Zachód, Kraków, Polska, od 1993-10-18 do 1993-10-21
Tytuł:
Kierunki zmian w polskiej polityce celnej
Źródło:
Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1993, s. 65-69
Nr:
2168253422
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.; 30 cm.
Program badawczy:
31/KHZ/1/2004/S/141
Sygnatura:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
naukowo-badawcze
1
Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard = Lifelong Learning as a Framework Condition for Innovation of the Economies of European Union Countries in the Light of the European Innovation Scoreboard Methodology / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 187-196. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1536/1575. - ISSN 1643-9171
2
The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conferenece Proceedings [on-line] / ed. Bože Plazibat, Silvana Kosanović. - Split : University of Split, 2018. - S. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-7220-29-7. - Pełny tekst: http://ciet.oss.unist.hr/sites/default/files/pictures/CIET%202018%20Conference%20Proceedings.pdf
3
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 167-180. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 205-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-19-6. - Pełny tekst: https://pm.uek.krakow.pl/article/download/1772/pdf
5
Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji = Trends in the Polish Exports of Fresh Fruits and Vegetables in the Context of the Embargo on Imports of Certain Agri-food Products to Russia / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 81-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
6
Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 93-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
7
Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu = Directions of Changes of the Common Agricultural Policy in the Context of Trade Negotiations at the WTO and Brexit / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 109-130. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/897/1059. - ISSN 2082-5897
8
Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa = Opportunities for Expanding Exports of the Polish Agri-food Products to India in the Context of the New Bilateral Agreement on Cooperation in the Field of Agriculture / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - S. 335-348. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
9
Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie = Opportunities and Barriers for the Development of Polish Agri-Food Exports to Selected Scandinavian Markets / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 55-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304448/edition/287632/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
10
Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 46-47. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
11
Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie = The Importance of Cultural Differences in International Negotiations on the Example of Polish-Indian Business Relations / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 498 (2017), s. 102-111. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81710/edition/50626/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
12
Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = From Bali to Nairobi : a New Impetus for the Multilateral Liberalisation of Agricultural Trade within the WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016), s. 209-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2046. - ISSN 2300-6102
13
A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line] = Perspektive trgovine 2016 : sigurnost, privatnost i lojalnost : zbornik međunarodne znanstvene konferencije / ed. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, 2016. - S. 159-171. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-035-2. - Pełny tekst: http://web.efzg.hr/dok//trg/trade%20perspectives%202016/Trade%20Perspectives%202016_proceedings.pdf
14
Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 100-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
15
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO = Special and Differential Treatment for Developing Countries in the Process of Agricultural Trade Liberalization in the WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 105-116. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-105.pdf. - ISSN 2450-7741
16
Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie = Opportunities and Challenges for Polish Agri-Food Export Development to Selected Asian Markets / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 266 (2016), s. 109-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_266/09.pdf. - ISSN 2083-8611
17
Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym = Sanitary and Phytosanitary Measures as Non-tariff Barriers in Contemporary International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 71-79. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,695,Agnieszka_Hajdukiewicz_Srodki_sanitarne_i_fitosanitarne_jako_bariery_pozataryfowe_we_wspolczesnym_handlu_miedzynarodowym.html. - ISSN 2081-2345
18
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego = Geographical Indications for Agri-food Products as an Contentious Issue in the Negotiations of the Transatlantic Partnership in Trade and Investment / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 1 (2015), s. 39-51. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-39.pdf. - ISSN 2080-4881
19
Znaczenie "Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - S. 41-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
20
Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów = Transatlantic Trade and Investment Partnership as a Development Opportunity for the Exports of Polish Goods / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015), s. 28-42. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31437/Hajdukiewicz_Transatlantyckie_Partnerstwo_Handlowo_Inwestycyjne_Jako_Szansa_Rozwoju_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa : Difin, 2015. - 307 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7930-848-4
22
Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa : Difin, 2015. - S. 80-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
23
Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się = Food Security and Trade Policies of Developing Countries / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015), s. 93-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/973/728. - ISSN 1898-6447
24
Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji = Agricultural Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 33 (2014), s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1401. - ISSN 2300-6102
25
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 65-94. - Bibliogr.
26
European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Folia Horticulturae. - 26/1 (2014), s. 3-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fhort.2014.26.issue-1/fhort-2014-0001/fhort-2014-0001.xml. - ISSN 0867-1761
27
Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 91). - S. 141-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-11-5
28
Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku = Reasons for the Increase in World Prices of Agri-food Products in the First Decade of the XXI Century / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 369, t. 1 (2014), s. 239-250. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 179-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
30
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 154-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
31
Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 189-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-750-4
32
Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 152-177
33
Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych = Conditions and Development Factors of Polish Agri-Food Exports / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 217-233. - Summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-217.pdf. - ISSN 1733-2842
34
Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje = Protectionism in Agricultural Trade in Times of the Global Crisis and Its Implications / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 786-802. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=952. - ISSN 2300-6153
35
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2012. - S. 219-252. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-459-4
36
Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 143-172. - Bibliogr.
37
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 175-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
38
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji = Liberalisation of International Trade in Agricultural Products within the Doha Round of WTO - Current Status and Perspectives on Negotiations / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 888 (2012), s. 45-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2011), s. 211-248. - Bibliogr.
40
Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 129-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-41-9
41
Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi = Poland's Competitive Position in the Foreign Trade of Agricultural and Food Products / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 101-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170942703. - ISSN 1898-6447
42
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - (2010), s. 107-131. - Bibliogr.
43
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 37-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
44
Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Conditions of Poland's Post-EU Accession Export of Agricultural and Food Products / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 93-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
46
Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 161-186. - Bibliogr.
47
Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO = The Subsidisation of Agriculture as the Subject of Multilateral Regulations and Controversies at the GATT/WTO Forum / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 63-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163398109. - ISSN 1898-6447
48
Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych = Export Refunds as a Form of Direct Export Subsidy in the European Union and their Application in the Export of Polish Agricultural and Food Products / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159855860. - ISSN 1898-6447
49
Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 151-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-1-8
50
Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 175-193. - Bibliogr.
51
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131611150. - ISSN 0208-7944
52
Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 82-98. - Bibliogr.
53
Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym = Changes in Poland's Trade with the European Union and CEFTA during the Pre-accession Period / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 723 (2006), s. 59-72. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=128203399. - ISSN 0208-7944
54
Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 193-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
55
Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 130-143. - Bibliogr.
56
Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 121-138. - Bibliogr.
57
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych = The European Union's Common Agricultural Policy in the Light of New Internal and External Challenges / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004), s. 5-15. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=73506428. - ISSN 0208-7944
58
Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik / Bjärn Bjerke, Czesław MESJASZ, Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji / Bjärn Bjerke. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Publikacje Biznesowe). - S. 301-325. - ISBN 83-89355-15-9
59
Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej = The WTO Conflict Resolution Mechanism Based on the Example of the United States and the European Union Conflict on the Use of Hormones in Animal Production / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 53-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=59655646. - ISSN 0208-7944
60
Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002 / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2003), s. 42-61
61
Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską = Areas of Dispute in Trade Relations Between the USA and the European Union / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002), s. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11611. - ISSN 0208-7944
62
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 208-216. - ISBN 83-88397-05-1
63
Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO = Potential for the Development of World Trade Based on an Evaluation of the GATT/WTO Multilateral Trade System / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13630. - ISSN 0208-7944
64
Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 19-27
65
Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 257-266. - ISBN 83-88397-05-0
66
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty = The International Competitiveness of a National Economy and Its Determinants / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11565. - ISSN 0208-7944
67
WTO - mity i rzeczywistość / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 328-336. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
68
Wrota do kariery / Agnieszka HAJDUKIEWICZ ; rozm. Agnieszka Nietresta // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 6. - ISSN 1509-5975
69
Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 207-221. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
71
Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych = Foreign Trade Deficit and the Competitiveness of the U.S.A / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
72
Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1998. - S. 110-118. - ISBN 83-910502-0-3
73
Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : [s.n.], 1997. - S. 119-129
74
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym = External and Internal Conditioning of Changes in Polish Customs Law / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 67-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
75
WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 231-238
76
Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994. - S. 97-103
77
Kierunki zmian w polskiej polityce celnej / Agnieszka HAJDUKIEWICZ // W: Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r. / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1993. - S. 65-69
78
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Hajdukiewicz A., (2018), Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 187-196; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1536/1575
2
Hajdukiewicz A., (2018), The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business. [W:] Plazibat B., Kosanović S. (red.), Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conferenece Proceedings [on-line], Split : University of Split, s. 107-118.
3
Hajdukiewicz A., (2018), Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 167-180; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
4
Hajdukiewicz A., (2018), Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective. [W:] Wach K., Maciejewski M. (red.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 205-216.
5
Hajdukiewicz A., (2018), Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 81-92; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
6
Hajdukiewicz A., (2017), Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms. [W:] Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 93-107.
7
Hajdukiewicz A., (2017), Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 109-130; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/897/1059
8
Hajdukiewicz A., (2017), Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa. [W:] Maciejewski M., Wach K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 335-348.
9
Hajdukiewicz A., (2017), Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 55-69; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/304448/edition/287632/content?ref=desc
10
Hajdukiewicz A., (2017), Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
11
Hajdukiewicz A., (2017), Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 498, s. 102-111; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/81710/edition/50626/content?ref=desc
12
Hajdukiewicz A., (2016), Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 209-221; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2046
13
Hajdukiewicz A., (2016), A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform. [W:] Knego N., Renko S., Knežević B. (red.), Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference [on-line], Zagreb : Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy, s. 159-171.
14
Hajdukiewicz A., (2016), Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 100-123.
15
Hajdukiewicz A., (2016), Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 105-116; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-105.pdf
16
Hajdukiewicz A., (2016), Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 266, s. 109-120; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_266/09.pdf
17
Hajdukiewicz A., (2016), Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 71-79; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,695,Agnieszka_Hajdukiewicz_Srodki_sanitarne_i_fitosanitarne_jako_bariery_pozataryfowe_we_wspolczesnym_handlu_miedzynarodowym.html
18
Hajdukiewicz A., (2015), Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 1, s. 39-51; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-39.pdf
19
Hajdukiewicz A., (2015), Znaczenie "Pakietu z Bali" dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 41-55.
20
Hajdukiewicz A., (2015), Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 406, s. 28-42; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/31437/Hajdukiewicz_Transatlantyckie_Partnerstwo_Handlowo_Inwestycyjne_Jako_Szansa_Rozwoju_2015.pdf
21
Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), (2015), Liberalizacja handlu a protekcjonizm: korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, 307 s.
22
Hajdukiewicz A., (2015), Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 80-111.
23
Hajdukiewicz A., (2015), Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (946), s. 93-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/973/728
24
Hajdukiewicz A., (2014), Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, "International Business and Global Economy", nr 33, s. 285-296; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1401
25
Hajdukiewicz A., (2014), Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 65-94.
26
Hajdukiewicz A., (2014), European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective, "Folia Horticulturae", 26/1, s. 3-17; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/fhort.2014.26.issue-1/fhort-2014-0001/fhort-2014-0001.xml
27
Hajdukiewicz A., (2014), Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu. [W:] Kawa P. (red.), Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 141-162.
28
Hajdukiewicz A., (2014), Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 1, s. 239-250.
29
Hajdukiewicz A., (2014), Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 179-206.
30
Hajdukiewicz A., (2013), Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 154-182.
31
Hajdukiewicz A., (2013), Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO. [W:] Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (red.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 189-198.
32
Hajdukiewicz A., (2013), Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 152-177.
33
Hajdukiewicz A., (2013), Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 217-233; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-217.pdf
34
Hajdukiewicz A., (2012), Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 786-802; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=952
35
Hajdukiewicz A., (2012), Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, s. 219-252.
36
Hajdukiewicz A., (2012), Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 143-172.
37
Hajdukiewicz A., (2012), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 175-200.
38
Hajdukiewicz A., (2012), Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 888, s. 45-60.
39
Hajdukiewicz A., (2011), Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, s. 211-248.
40
Hajdukiewicz A., (2011), Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 129-146.
41
Hajdukiewicz A., (2010), Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 101-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942703
42
Hajdukiewicz A., (2010), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 107-131.
43
Hajdukiewicz A., (2010), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-52.
44
Hajdukiewicz A., (2010), Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651889
45
Hajdukiewicz A., (2009), Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-112.
46
Hajdukiewicz A., (2009), Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 161-186.
47
Hajdukiewicz A., (2009), Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 63-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398109
48
Hajdukiewicz A., (2008), Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 93-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855860
49
Hajdukiewicz A., (2008), Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO. [W:] Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-165.
50
Hajdukiewicz A., (2008), Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 175-193.
51
Hajdukiewicz A., Michalik A., (2007), Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150
52
Hajdukiewicz A., (2007), Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 82-98.
53
Hajdukiewicz A., (2006), Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 723, s. 59-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/128203399
54
Hajdukiewicz A., (2006), Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 193-207.
55
Hajdukiewicz A., (2006), Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 130-143.
56
Hajdukiewicz A., (2006), Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 121-138.
57
Hajdukiewicz A., (2004), Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/73506428
58
Bjerke B., Mesjasz C., Hajdukiewicz A., (2004), Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik. [W:] Bjerke B. (red.), Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 301-325.
59
Hajdukiewicz A., (2004), Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/59655646
60
Hajdukiewicz A., (2003), Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002, s. 42-61.
61
Hajdukiewicz A., (2002), Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 19-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/11611
62
Hajdukiewicz A., (2002), Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 208-216.
63
Hajdukiewicz A., (2002), Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 601, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/13630
64
Hajdukiewicz A., (2002), Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 19-27.
65
Hajdukiewicz A., (2001), Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 257-266.
66
Hajdukiewicz A., (2001), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/11565
67
Hajdukiewicz A., (2000), WTO - mity i rzeczywistość. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 328-336.
68
Hajdukiewicz A., Nietresta A., (2000), Wrota do kariery, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 6.
69
Hajdukiewicz A., (1999), Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 215 k.
70
Hajdukiewicz A., (1999), Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 207-221.
71
Hajdukiewicz A., (1999), Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 528, s. 13-21.
72
Hajdukiewicz A., (1998), Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 110-118.
73
Hajdukiewicz A., (1997), Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 119-129.
74
Hajdukiewicz A., (1997), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 67-73.
75
Hajdukiewicz A., (1996), WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 231-238.
76
Hajdukiewicz A., (1994), Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 97-103.
77
Hajdukiewicz A., (1993), Kierunki zmian w polskiej polityce celnej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 65-69.
78
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168330705,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "187-196",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168328923,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "The Role of Commercial Diplomacy in Promoting and Facilitating International Business",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET 2018 : Conferenece Proceedings",
pages = "107-118",
adress = "Split",
publisher = "University of Split",
year = "2018",
isbn = "978-953-7220-29-7",
}
3
@article{UEK:2168331313,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "167-180",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168331231,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Specific Trade Concerns Regarding the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures by WTO Countries - the European Union's Perspective",
booktitle = "International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference",
pages = "205-216",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-65262-19-6",
}
5
@article{UEK:2168326133,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych owoców i warzyw w kontekście embarga na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych do Rosji",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "81-92",
year = "2018",
}
6
@inbook{UEK:2168319303,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Trade-related Issues of the European Union's Regulation and Policy on Genetically Modified Organisms",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "93-107",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
isbn = "978-953-346-044-4",
}
7
@article{UEK:2168313899,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście negocjacji handlowych na forum WTO i Brexitu",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "109-130",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168319709,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Możliwości rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Indii w kontekście nowej bilateralnej umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "335-348",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
9
@article{UEK:2168318003,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Szanse i bariery rozwoju polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych na wybrane rynki skandynawskie",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "55-69",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168322293,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Katedra Handlu Zagranicznego stawia na umiędzynarodowienie",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "46-47",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168328927,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Znaczenie różnic kulturowych w negocjacjach międzynarodowych na przykładzie polsko-indyjskich relacji w biznesie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "498",
pages = "102-111",
year = "2017",
}
12
@article{UEK:2168310385,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Od Bali do Nairobi - nowy impuls dla wielostronnej liberalizacji handlu rolnego na forum WTO",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/1",
pages = "209-221",
year = "2016",
}
13
@inbook{UEK:2168311491,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "A New Approach To Customer Loyalty Programs in the Era of Digitalization : the Example of the Freebee Loyalty Technology Platform",
booktitle = "Trade Perspectives 2016 : Safety, Security, Privacy and Loyalty : Proceedings of the International Scientific Conference",
pages = "159-171",
adress = "Zagreb",
publisher = "Faculty of Economics and Business Zagreb & Croatian Chamber of Economy",
year = "2016",
isbn = "978-953-346-035-2",
}
14
@inbook{UEK:2168309565,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Towary rolno-spożywcze w wymianie handlowej krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "100-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
15
@article{UEK:2168307135,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "105-116",
adress = "",
year = "2016",
}
16
@article{UEK:2168308195,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Szanse i wyzwania rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych na wybrane rynki azjatyckie",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "266",
pages = "109-120",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168308567,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Środki sanitarne i fitosanitarne jako bariery pozataryfowe we współczesnym handlu międzynarodowym",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "71-79",
adress = "",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168294873,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 1",
pages = "39-51",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
19
@inbook{UEK:2168295469,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Znaczenie Pakietu z Bali dla procesu liberalizacji handlu w ramach Rundy Doha WTO",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "41-55",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
20
@article{UEK:2168302699,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne jako szansa rozwoju eksportu polskich towarów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "406",
pages = "28-42",
adress = "",
year = "2015",
}
22
@inbook{UEK:2168295449,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wielostronna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi i jej skutki dla Polski",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "80-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
23
@article{UEK:2168305757,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Bezpieczeństwo żywnościowe a polityka handlowa krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (946)",
pages = "93-111",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168288607,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "33",
pages = "285-296",
adress = "",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168301833,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum wielostronnym WTO i jej skutki dla Polski",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "65-94",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168294865,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "European Union Agri-food Quality Schemes for the Protection and Promotiono Geographical Indications and Traditional Specialities : an Economic Perspective",
journal = "Folia Horticulturae",
number = "26/1",
pages = "3-17",
year = "2014",
}
27
@inbook{UEK:2168295755,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Spory handlowe między krajami członkowskimi WTO w dobie globalnego kryzysu",
booktitle = "Krajowe i międzynarodowe aspekty funkcjonowania gospodarek - perspektywa pokryzysowa",
pages = "141-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-11-5",
}
28
@article{UEK:2168294887,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Przyczyny wzrostu światowych cen produktów rolno-spożywczych w pierwszej dekadzie XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 1",
pages = "239-250",
adress = "",
year = "2014",
}
29
@inbook{UEK:2168283079,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "179-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
30
@inbook{UEK:2168258092,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "154-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
31
@inbook{UEK:2168267520,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Restrykcje sanitarne i fitosanitarne jako przedmiot sporów handlowych na forum WTO",
booktitle = "Trendy rozwojowe w gospodarce światowej",
pages = "189-198",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-750-4",
}
32
@unpublished{UEK:2168289121,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Polski eksport artykułów rolno-spożywczych na rynki pozaunijne",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "152-177",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168266560,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "217-233",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
34
@article{UEK:2168264654,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Protekcjonizm w handlu rolnym w czasach globalnego kryzysu i jego implikacje",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "786-802",
adress = "",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168238162,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "219-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
36
@unpublished{UEK:2168266934,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Nowoczesna biotechnologia w produkcji rolnej i jej implikacje dla handlu międzynarodowego",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "143-172",
year = "2012",
}
37
@inbook{UEK:2168222406,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "175-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
38
@article{UEK:2168257910,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "888",
pages = "45-60",
year = "2012",
}
39
@unpublished{UEK:2168260116,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "211-248",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168230310,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Specjalne środki ochronne w handlu produktami rolnymi jako kwestia sporna w negocjacjach multilateralnych na forum Rundy Doha WTO",
booktitle = "Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-41-9",
}
41
@article{UEK:53267,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "101-120",
year = "2010",
}
42
@unpublished{UEK:2168318647,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój i konkurencyjność międzynarodową polskiego przemysłu spożywczego",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "107-131",
year = "2010",
}
43
@inbook{UEK:2166536927,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i handel zagraniczny jako czynniki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "37-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
44
@article{UEK:53201,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Uwarunkowania polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "41-56",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2165615170,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "93-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
46
@unpublished{UEK:2168215743,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Reformy Wspólnej Polityki Rolnej a pozycja Unii Europejskiej w multilateralnych negocjacjach na forum WTO i w światowym handlu rolnym",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "161-186",
year = "2009",
}
47
@article{UEK:50049,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Subsydiowanie rolnictwa jako przedmiot wielostronnych uregulowań i kontrowersji na forum GATT/WTO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "63-77",
year = "2009",
}
48
@article{UEK:50465,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Refundacje wywozowe jako forma bezpośrednich subsydiów eksportowych w Unii Europejskiej i ich stosowanie w polskim eksporcie towarów rolno-spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "93-114",
year = "2008",
}
49
@inbook{UEK:2165706899,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Przebieg i główne kwestie sporne wielostronnych negocjacji handlowych w obszarze rolnictwa na forum Rundy Doha WTO",
booktitle = "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania",
pages = "151-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-1-8",
}
50
@unpublished{UEK:2165075727,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Analiza konkurencyjności wynikowej Polski w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "175-193",
year = "2008",
}
51
@article{UEK:50804,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka and Michalik Adam",
title = "Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "45-62",
year = "2007",
}
52
@unpublished{UEK:2168282619,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Uwarunkowania zmian wielkości i struktury polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych po akcesji do Unii Europejskiej",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "82-98",
year = "2007",
}
53
@article{UEK:52696,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Zmiany w wymianie handlowej Polski z Unią Europejską i CEFTA w okresie przedakcesyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "723",
pages = "59-72",
year = "2006",
}
54
@inbook{UEK:2166048641,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wpływ różnic kulturowych na działalność marketingową przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Marketing",
pages = "193-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
55
@unpublished{UEK:2168326823,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Zasady i formy wspierania polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego i integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "130-143",
year = "2006",
}
56
@unpublished{UEK:2168317983,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Bezpośrednie subsydiowanie eksportu rolnego w Unii Europejskiej - konsekwencje dla Polski",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "121-138",
year = "2006",
}
57
@article{UEK:2168220238,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "5-15",
year = "2004",
}
58
@inbook{UEK:2168269174,
author = "Bjerke Bjärn and Mesjasz Czesław and Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Kultura i przywództwo w biznesie w Polsce : załącznik",
booktitle = "Kultura a style przywództwa : zarządzanie w warunkach globalizacji",
pages = "301-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-15-9",
}
59
@article{UEK:2168219492,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Mechanizm rozstrzygania sporów WTO na przykładzie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wokół stosowania hormonów w produkcji zwierzęcej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "53-63",
year = "2004",
}
60
@unpublished{UEK:2168266508,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Struktura geograficzna i towarowa wymiany handlowej Polski z UE i CEFTA",
booktitle = "Ocena konkurencyjności i struktury polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA. Cz. 1, Ocena konkurencyjności polskiego eksportu do krajów UE i CEFTA w latach 1995-2002",
pages = "42-61",
year = "2003",
}
61
@article{UEK:2168225418,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Obszary sporne w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "19-33",
year = "2002",
}
62
@inbook{UEK:2168225942,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "208-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
63
@article{UEK:2168230836,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Możliwości rozwoju światowego handlu w świetle oceny funkcjonowania wielostronnego systemu handlowego GATT/WTO",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "601",
pages = "5-17",
year = "2002",
}
64
@unpublished{UEK:2168265482,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Wspólnota Europejska jako strona konfliktów na forum WTO",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "19-27",
year = "2002",
}
65
@inbook{UEK:2168228784,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Negocjacje dotyczące liberalizacji handlu artykułami rolnymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na forum Rundy Urugwajskiej i WTO",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "257-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
66
@article{UEK:2168233686,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej i jej determinanty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "5-16",
year = "2001",
}
67
@inbook{UEK:2168238514,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "WTO - mity i rzeczywistość",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "328-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
69
@phdthesis{UEK:2168311349,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Źródła i metody rywalizacji w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
70
@inbook{UEK:2168241884,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Konflikty w handlu artykułami rolnymi miedzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "207-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
71
@article{UEK:2168259578,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Deficyt handlowy a konkurencyjność międzynarodowa Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "528",
pages = "13-21",
year = "1999",
}
72
@inbook{UEK:2168238668,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Scenariusze rozwoju stosunków handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2",
pages = "110-118",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
73
@inbook{UEK:2168238234,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1",
pages = "119-129",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
74
@article{UEK:2168251206,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w polskim prawie celnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "67-73",
year = "1997",
}
75
@inbook{UEK:2168252968,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "WTO a stosunki handlowe USA - Unia Europejska",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "231-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
76
@inbook{UEK:2168252904,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Od GATT do Światowej Organizacji Handlu - ocena wyników Rundy Urugwajskiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1994",
}
77
@inbook{UEK:2168253422,
author = "Hajdukiewicz Agnieszka",
title = "Kierunki zmian w polskiej polityce celnej",
booktitle = "Handel Wschód-Zachód : materiały II konferencji naukowej, która odbyła się w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i w Cracow Expo Center w dniach 18-21 października 1993 r.",
pages = "65-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1993",
}
78
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Czermińska Małgorzata and Czubek Henryk and Hajdukiewicz Agnieszka and Klima Stanisława and Kosiec Krzysztof and Maciejewski Marek and Michalik Adam and Pera Bożena and Zysk Wojciech",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}