Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161 (2015) , s. 459-468. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297139
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 201-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296555
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295107
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Źródło:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 300-323
Sygnatura:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301809
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną = Economic Aspects of Management of Tourist Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 57-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273158
artykuł w czasopiśmie
6

Konferencja:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd", Lwów, Ukraina, od 2013-04-25 do 2013-04-26
Tytuł:
Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa
Źródło:
Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї - L'vìv: Lìga Pres, 2013, s. 57-59
ISBN:
978-966-397-178-6
Nr:
2168302009
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Tytuł:
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 221-254. - Streszcz.
Sygnatura:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 189-216
Sygnatura:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266372
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
9

Autor:
Konferencja:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Tytuł:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów = The Cultural Tourist Product as a Chance for the Development of the Country and Regions
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 107-120. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168225910
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 78-91
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
11

Autor:
Tytuł:
Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 2000-2006 = Health Resort Activity in Ustroń 2000-2006
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 821 (2010) , s. 111-128. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53121
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego
Źródło:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 189-206
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640158
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Autor:
Tytuł:
Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce : (kontekst europejski) = The Select Instruments of Regional Tourist Policy in Poland : (European Context)
Źródło:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 131 (2010) , s. 109-122. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165794035
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego) = Dilemmas in the Growth of Tourism in Protected Areas - the Example of the Bieszczady National Park
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 842 (2010) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
53220
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Turystyka industrialna jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 185-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788118
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Autor:
Halina Guzik , Aneta Ciesielska
Tytuł:
Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim = Selected Programmes for Combating Unemployment in the Podkarpackie Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006) , s. 95-113. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52656
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce = Regional Differences of Unemployment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 681 (2005) , s. 29-43. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
52706
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Tytuł:
Bezrobocie na lokalnym rynku pracy powiatu nowotarskiego
Źródło:
Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 15-34
Sygnatura:
NP-966/Magazyn
Nr:
2168266142
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
19

Autor:
Tytuł:
Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Differences in Unemployment in Southeast Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168219656
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Przemiany regionalnych struktur bezrobocia w Polsce
Źródło:
Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-25
Sygnatura:
NP-1269/Magazyn
Nr:
2165104684
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
21

Autor:
Tytuł:
Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski = Unemployment in Provincial Capitals in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003) , s. 77-90. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168221046
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie euroregionu karpackiego) = Regional Aspects of Competitiveness with Reference to the Carpathian Euroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 47-62. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227034
artykuł w czasopiśmie
23

Konferencja:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Tytuł:
Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market
Źródło:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 161-171
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166207997
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
24

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-25 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-819/Magazyn
Nr:
2168266150
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 27-50. - Summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235064
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Tytuł:
Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski
Źródło:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 37-54
Sygnatura:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266160
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
27

Autor:
Tytuł:
Przekształcenia strukturalne rynku pracy Ziemi Chrzanowskiej = Structural Transformations on the Labour Market in the Chrzanów Sub-region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000) , s. 87-97. - Summ.
Nr:
2168245578
artykuł w czasopiśmie
28

Autor:
Tytuł:
Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie Euroregionu "Karpackiego")
Źródło:
Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 47-64
Sygnatura:
NP-679/Magazyn
Nr:
2168264452
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
29

Autor:
Tytuł:
Strategia rynku pracy województwa przemyskiego = The Strategy of the Labour Market in the Przemyśl Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 141-153. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245738
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego
Źródło:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[14]-50[64]
Sygnatura:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265192
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Autor:
Tytuł:
Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych
Źródło:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 218-230
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240606
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
Wpływ transformacji na funkcjonowanie lokalnego rynku pracy
Źródło:
Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, s. 1[17]-13[30]
Sygnatura:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265416
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Autor:
Tytuł:
Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce południowo-wschodniej = Changes in the Labour Market and Unemployment in Southeastern Poland
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 127-142. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244246
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Autor:
Tytuł:
Strategia rynku pracy województwa przemyskiego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1[31]-14[45]
Sygnatura:
NP-472/Magazyn
Nr:
2168265462
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
35

Autor:
Tytuł:
Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa : (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu) = Structure of Tourism-Driven Traffic in Cracow (on the Basis of Number of Visitors in the Royal Castle of Wawel)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 75-87. - Summ.
Nr:
2168245764
artykuł w czasopiśmie
36

Autor:
Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej = Regional Differences in Labour Markets in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 101-112. - Summ.
Nr:
2168245786
artykuł w czasopiśmie
37

Autor:
Tytuł:
Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce Południowo-Wschodniej
Źródło:
Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA, s. 1-18
Sygnatura:
NP-434/Magazyn
Nr:
2168265490
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
38

Autor:
Tytuł:
Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy : (na przykładzie województwa katowickiego)
Źródło:
Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 42-61
Sygnatura:
NP-368/Magazyn
Nr:
2168265524
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
39

Autor:
Tytuł:
Tendencje kształtowania się rozmiarów i struktury bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Unemployment Extent and Structure Formation in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168244648
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski Południowo-Wschodniej
Źródło:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 44-62
Sygnatura:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265616
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
41

Autor:
Tytuł:
Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992 = Structure of Unemployment is Kraków Province in Years 1990-1992
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 117-131. - Summ.
Nr:
2168246348
artykuł w czasopiśmie
42

Autor:
Tytuł:
Bezrobotni na rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej - tendencje i zagrożenia
Źródło:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA, s. 68-98
Sygnatura:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265984
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach województwa krakowskiego
Źródło:
Problemy Turystyki = Problems of Tourism. - vol. 16, 4 (1993) , s. 45-54. - Streszcz.
Nr:
2168252084
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski = Synthetic Tourist Attractiveness Estimation of South-East Polish Provinces
Źródło:
Folia Turistica. - nr 4 (1993) , s. 65-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168263610
artykuł w czasopiśmie
45

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej = Classification of Kraków Voivodship Parishes According to their Tourist Attractiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 75-87. - Summ.
Nr:
2168246282
artykuł w czasopiśmie
46

Autor:
Tytuł:
Atrakcyjność turystyczna walorów naturalnych gmin Makroregionu Południowo-Wschodniego = Tourist Attractiveness of Natural Environment of South-East Macroregion Communes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 71-85. - Summ., rez.
Nr:
2168236810
artykuł w czasopiśmie
47

Autor:
Tytuł:
Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bezrobocia w województwie krakowskim
Źródło:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 19-44
Sygnatura:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265762
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia
Źródło:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 101-128
Nr:
2168251358
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 251-265
Nr:
2168230116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 350 (1991) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168246690
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Zmiany w rozwoju turystyki
Źródło:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 31-58
Sygnatura:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266006
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Potencjalne możliwości rozwoju funkcji turystycznej gmin MPW
Źródło:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 130-183
Sygnatura:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266076
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
53

Autor:
Tytuł:
Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski = Qualifications of People Employed in Tourist Business in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 235-247. - Summ., rez.
Nr:
2168245490
artykuł w czasopiśmie
54

Autor:
Tytuł:
Przeobrażenia poziomu i struktury zatrudnienia w gospodarce turystycznej Polski w latach 1975-1986 = Transformations in the Employment Level and Structure in Tourist Services in Poland in the Years 1975 - 1986
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 290 (1989) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168235078
artykuł w czasopiśmie
55

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy wykorzystania wysoko kwalifikowanych kadr turystycznych : w świetle wyników Spisu Kadrowego z 1983 r. = Selected Problems of Use of Highly Qualified Tourism Personnel : in the Light of Results of Personnel Census of 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 243-260. - Summ., rez.
Nr:
2168234920
artykuł w czasopiśmie
56

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka absolwentów Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Characterization of the Participants of the Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988) , s. 61-79. - Rez., summ.
Nr:
2168249560
artykuł w czasopiśmie
57

Autor:
Tytuł:
Wybrane problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej województwa miejskiego krakowskiego na tle kraju = Selected Issues in Employment in Tourist Sector in Cracow Province against Country Background
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 121-139. - Rez., summ.
Nr:
2168249508
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 97-111
Nr:
2168251604
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
59

Tytuł:
Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego
Źródło:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 7-13
Nr:
2168251614
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
60

Autor:
Tytuł:
Mierniki oceny poziomu kadr kwalifikowanych w gospodarce turystycznej
Źródło:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - nr 3/65 (1983) , s. 30-38
Nr:
2168280845
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980 = Tourist Traffic VS Basic Reception Base in Kraków Municipal Province in the Years 1975-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 141-168. - Summ., rez.
Nr:
2167744736
artykuł w czasopiśmie
62

Autor:
Tytuł:
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
347 k.: il.; 30 cm + Aneks: 35 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/870
Nr:
2168246146
doktorat
63

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie metody ankietowej do analizy zatrudnienia kadr turystycznych (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) = Use of Questionnaires for Employment Analysis of Tourist Personnel (on the Example of the Municipal Province of Cracow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 195-210. - Rez., summ.
Nr:
2168233832
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Zastosowanie tablicy szachownicowej do badania przepływów towarowych : (na przykładzie regionu krakowskiego) = The Application of Chess-Board Table to Examining the Flow of Goods : (on the Example of the Cracow Region)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 363-377. - Rez., summ.
Nr:
2168280847
artykuł w czasopiśmie
1
Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa = Turist Accomodation as an Element of City Megaproduct on a Case of Cracow / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 459-468. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112269/edition/97536/content. - ISSN 0079-3507
2
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 201-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
3
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru = Tourist Development as a Factor in the Economic Formation of Tourist Area Products / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 17-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671. - ISSN 1898-6447
4
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 300-323
5
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną = Economic Aspects of Management of Tourist Space / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 57-76. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/759/584. - ISSN 1898-6447
6
Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї. - L'vìv: Lìga Pres, 2013. - S. 57-59. - ISBN 978-966-397-178-6
7
Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa / Halina GUZIK, Wojciech Strzelczyk // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 221-254. - Streszcz.
8
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 189-216
9
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów = The Cultural Tourist Product as a Chance for the Development of the Country and Regions / Halina GUZIK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 107-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
10
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku / Halina GUZIK // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 78-91
11
Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 2000-2006 = Health Resort Activity in Ustroń 2000-2006 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 111-128. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647176. - ISSN 1898-6447
12
Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego / Halina GUZIK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 189-206. - ISBN 978-83-7252-488-1
13
Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce : (kontekst europejski) = The Select Instruments of Regional Tourist Policy in Poland : (European Context) / Halina GUZIK // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 109-122. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
14
Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego) = Dilemmas in the Growth of Tourism in Protected Areas - the Example of the Bieszczady National Park / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010), s. 69-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170655942. - ISSN 1898-6447
15
Turystyka industrialna jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej / Halina GUZIK // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 185-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
16
Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim = Selected Programmes for Combating Unemployment in the Podkarpackie Voivodship / Halina GUZIK, Aneta Ciesielska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 693 (2006), s. 95-113. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110283609. - ISSN 0208-7944
17
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce = Regional Differences of Unemployment in Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 681 (2005), s. 29-43. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/95087670. - ISSN 0208-7944
18
Bezrobocie na lokalnym rynku pracy powiatu nowotarskiego / Halina GUZIK // W: Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2004), s. 15-34
19
Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Differences in Unemployment in Southeast Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 645 (2004), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50417562. - ISSN 0208-7944
20
Przemiany regionalnych struktur bezrobocia w Polsce / Halina GUZIK // W: Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2003), s. 1-25
21
Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski = Unemployment in Provincial Capitals in Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 617 (2003), s. 77-90. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15961. - ISSN 0208-7944
22
Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie euroregionu karpackiego) = Regional Aspects of Competitiveness with Reference to the Carpathian Euroregion / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002), s. 47-62. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13591. - ISSN 0208-7944
23
Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy = Selected Aspects of the Małopolska Employment Market / Anna HARAŃCZYK, Halina GUZIK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 161-171. - ISBN 83-7252-135-2
24
Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina GUZIK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2002), s. 1-25. - Bibliogr.
25
Bezrobocie w województwie małopolskim = Unemployment in the Małopolska Voivodship / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001), s. 27-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11553. - ISSN 0208-7944
26
Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski / Halina GUZIK // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2001), s. 37-54
27
Przekształcenia strukturalne rynku pracy Ziemi Chrzanowskiej = Structural Transformations on the Labour Market in the Chrzanów Sub-region / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 545 (2000), s. 87-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
28
Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie Euroregionu "Karpackiego") / Halina GUZIK // W: Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2000), s. 47-64
29
Strategia rynku pracy województwa przemyskiego = The Strategy of the Labour Market in the Przemyśl Voivodship / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999), s. 141-153. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego / Halina GUZIK, Anna HARAŃCZYK // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[14]-50[64]
31
Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych / Halina GUZIK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 218-230. - ISBN 83-87239-89-5
32
Wpływ transformacji na funkcjonowanie lokalnego rynku pracy / Halina GUZIK // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu. - (1998), s. 1[17]-13[30]
33
Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce południowo-wschodniej = Changes in the Labour Market and Unemployment in Southeastern Poland / Halina GUZIK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 127-142. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
34
Strategia rynku pracy województwa przemyskiego / Halina GUZIK // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1997), s. 1[31]-14[45]
35
Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa : (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu) = Structure of Tourism-Driven Traffic in Cracow (on the Basis of Number of Visitors in the Royal Castle of Wawel) / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997), s. 75-87. - Summ. - ISSN 0208-7944
36
Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej = Regional Differences in Labour Markets in South-East Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 101-112. - Summ. - ISSN 0208-7944
37
Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce Południowo-Wschodniej / Halina GUZIK // W: Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej / kier. Zygmunt SZYMLA. - (1996), s. 1-18
38
Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy : (na przykładzie województwa katowickiego) / Halina GUZIK // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1995), s. 42-61
39
Tendencje kształtowania się rozmiarów i struktury bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Unemployment Extent and Structure Formation in South-East Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
40
Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski Południowo-Wschodniej / Halina GUZIK // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 44-62
41
Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992 = Structure of Unemployment is Kraków Province in Years 1990-1992 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 117-131. - Summ. - ISSN 0208-7944
42
Bezrobotni na rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej - tendencje i zagrożenia / Halina GUZIK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 68-98
43
Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach województwa krakowskiego / Barbara OSTROWSKA, Halina GUZIK // Problemy Turystyki = Problems of Tourism. - vol. 16, 4 (1993), s. 45-54. - Streszcz. - ISSN 0138-0478
44
Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski = Synthetic Tourist Attractiveness Estimation of South-East Polish Provinces / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // Folia Turistica. - nr 4 (1993), s. 65-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
45
Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej = Classification of Kraków Voivodship Parishes According to their Tourist Attractiveness / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 75-87. - Summ. - ISSN 0208-7944
46
Atrakcyjność turystyczna walorów naturalnych gmin Makroregionu Południowo-Wschodniego = Tourist Attractiveness of Natural Environment of South-East Macroregion Communes / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992), s. 71-85. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
47
Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bezrobocia w województwie krakowskim / Halina GUZIK // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 19-44
48
Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 101-128
49
Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 251-265
50
Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej = Theoretical Problems of Employment in the Tourist Industry / Halina GUZIK, Jerzy KRUCZAŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 350 (1991), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
51
Zmiany w rozwoju turystyki / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 31-58
52
Potencjalne możliwości rozwoju funkcji turystycznej gmin MPW / Halina GUZIK, Barbara OSTROWSKA // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 130-183
53
Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski = Qualifications of People Employed in Tourist Business in Poland / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 235-247. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
54
Przeobrażenia poziomu i struktury zatrudnienia w gospodarce turystycznej Polski w latach 1975-1986 = Transformations in the Employment Level and Structure in Tourist Services in Poland in the Years 1975 - 1986 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 290 (1989), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
55
Wybrane problemy wykorzystania wysoko kwalifikowanych kadr turystycznych : w świetle wyników Spisu Kadrowego z 1983 r. = Selected Problems of Use of Highly Qualified Tourism Personnel : in the Light of Results of Personnel Census of 1983 / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 243-260. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
56
Charakterystyka absolwentów Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Characterization of the Participants of the Postgraduate Course of Economics and Tourist Management in Cracow Academy of Economics / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988), s. 61-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
57
Wybrane problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej województwa miejskiego krakowskiego na tle kraju = Selected Issues in Employment in Tourist Sector in Cracow Province against Country Background / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987), s. 121-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
58
Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 97-111
59
Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 7-13
60
Mierniki oceny poziomu kadr kwalifikowanych w gospodarce turystycznej / Halina GUZIK // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - nr 3/65 (1983), s. 30-38. - ISSN 0867-650X
61
Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980 = Tourist Traffic VS Basic Reception Base in Kraków Municipal Province in the Years 1975-1980 / Halina GUZIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983), s. 141-168. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Halina GUZIK ; . - Kraków : , 1982. - 347 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 35 k. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁA. - Bibliogr.
63
Wykorzystanie metody ankietowej do analizy zatrudnienia kadr turystycznych (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) = Use of Questionnaires for Employment Analysis of Tourist Personnel (on the Example of the Municipal Province of Cracow) / Halina GUZIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981), s. 195-210. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
64
Zastosowanie tablicy szachownicowej do badania przepływów towarowych : (na przykładzie regionu krakowskiego) = The Application of Chess-Board Table to Examining the Flow of Goods : (on the Example of the Cracow Region) / Halina KASZUBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 363-377. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Guzik H., Strzelczyk W., (2015), Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 459-468; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112269/edition/97536/content
2
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2015), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 201-224.
3
Guzik H., Strzelczyk W., (2014), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 17-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671
4
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2014), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 300-323.
5
Guzik H., Ostrowska B., (2013), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 57-76; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/759/584
6
Guzik H., Strzelczyk W., (2013), Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa. [W:] Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї, L'vìv : Lìga Pres, s. 57-59.
7
Guzik H., Strzelczyk W., (2013), Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 221-254.
8
Guzik H., Ostrowska B., (2012), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 189-216.
9
Guzik H., (2011), Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 107-120.
10
Guzik H., (2011), Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 78-91.
11
Guzik H., (2010), Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 2000-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 111-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647176
12
Guzik H., (2010), Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 189-206.
13
Guzik H., (2010), Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce (kontekst europejski), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 109-122.
14
Guzik H., (2010), Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 842, s. 69-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/170655942
15
Guzik H., (2007), Turystyka industrialna jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 185-195.
16
Guzik H., Ciesielska A., (2006), Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 693, s. 95-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/110283609
17
Guzik H., (2005), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 681, s. 29-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/95087670
18
Guzik H., (2004), Bezrobocie na lokalnym rynku pracy powiatu nowotarskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych, s. 15-34.
19
Guzik H., (2004), Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 645, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/50417562
20
Guzik H., (2003), Przemiany regionalnych struktur bezrobocia w Polsce. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce, s. 1-25.
21
Guzik H., (2003), Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/15961
22
Guzik H., (2002), Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie euroregionu karpackiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/13591
23
Harańczyk A., Guzik H., (2002), Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-171.
24
Guzik H., (2002), Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 1-25.
25
Guzik H., Harańczyk A., (2001), Bezrobocie w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 27-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/11553
26
Guzik H., (2001), Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego, s. 37-54.
27
Guzik H., (2000), Przekształcenia strukturalne rynku pracy Ziemi Chrzanowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 87-97.
28
Guzik H., (2000), Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie Euroregionu "Karpackiego"). [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 47-64.
29
Guzik H., (1999), Strategia rynku pracy województwa przemyskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 141-153.
30
Guzik H., Harańczyk A., (1999), Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej, s. 1[14]-50[64].
31
Guzik H., (1999), Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 218-230.
32
Guzik H., (1998), Wpływ transformacji na funkcjonowanie lokalnego rynku pracy. [W:] - kierownik tematu (kierownik tematu), Problemy transformacji struktur regionalnych, s. 1[17]-13[30].
33
Guzik H., (1997), Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce południowo-wschodniej. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-142.
34
Guzik H., (1997), Strategia rynku pracy województwa przemyskiego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Strategia rozwoju gospodarki regionalnej, s. 1[31]-14[45].
35
Guzik H., (1997), Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 75-87.
36
Guzik H., (1996), Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 101-112.
37
Guzik H., (1996), Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej, s. 1-18.
38
Guzik H., (1995), Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy : (na przykładzie województwa katowickiego). [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych, s. 42-61.
39
Guzik H., (1995), Tendencje kształtowania się rozmiarów i struktury bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 59-70.
40
Guzik H., (1994), Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej, s. 44-62.
41
Guzik H., (1994), Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 117-131.
42
Guzik H., (1993), Bezrobotni na rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej - tendencje i zagrożenia. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 68-98.
43
Ostrowska B., Guzik H., (1993), Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach województwa krakowskiego, "Problemy Turystyki", vol. 16, 4, s. 45-54.
44
Guzik H., Ostrowska B., (1993), Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski, "Folia Turistica", nr 4, s. 65-81.
45
Guzik H., (1993), Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 75-87.
46
Guzik H., (1992), Atrakcyjność turystyczna walorów naturalnych gmin Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 71-85.
47
Guzik H., (1992), Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bezrobocia w województwie krakowskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 19-44.
48
Guzik H., Holik G., (1992), Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 101-128.
49
Guzik H., Holik G., (1992), Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 251-265.
50
Guzik H., Kruczała J., (1991), Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 5-21.
51
Guzik H., Ostrowska B., (1991), Zmiany w rozwoju turystyki. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 31-58.
52
Guzik H., Ostrowska B., (1990), Potencjalne możliwości rozwoju funkcji turystycznej gmin MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 130-183.
53
Guzik H., (1990), Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 235-247.
54
Guzik H., (1989), Przeobrażenia poziomu i struktury zatrudnienia w gospodarce turystycznej Polski w latach 1975-1986, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 5-22.
55
Guzik H., (1989), Wybrane problemy wykorzystania wysoko kwalifikowanych kadr turystycznych : w świetle wyników Spisu Kadrowego z 1983 r., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 243-260.
56
Guzik H., (1988), Charakterystyka absolwentów Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 61-79.
57
Guzik H., (1987), Wybrane problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej województwa miejskiego krakowskiego na tle kraju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 121-139.
58
Guzik H., Holik G., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97-111.
59
Guzik H., Holik G., Nowak Z., (1985), Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
60
Guzik H., (1983), Mierniki oceny poziomu kadr kwalifikowanych w gospodarce turystycznej, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", nr 3/65, s. 30-38.
61
Guzik H., Nowak Z., (1983), Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 141-168.
62
Guzik H., (1982), Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 347 k.
63
Guzik H., (1981), Wykorzystanie metody ankietowej do analizy zatrudnienia kadr turystycznych (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 195-210.
64
Kaszuba H., (1978), Zastosowanie tablicy szachownicowej do badania przepływów towarowych (na przykładzie regionu krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 363-377.
1
@article{UEK:2168297139,
author = "Halina Guzik and Wojciech Strzelczyk",
title = "Baza noclegowa jako element megaproduktu miasta na przykładzie Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "459-468",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112269/edition/97536/content},
}
2
@inbook{UEK:2168296555,
author = "Halina Guzik and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "201-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
3
@article{UEK:2168295107,
author = "Halina Guzik and Wojciech Strzelczyk",
title = "Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "17-33",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1202},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/671},
}
4
@unpublished{UEK:2168301809,
author = "Halina Guzik and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "300-323",
year = "2014",
}
5
@article{UEK:2168273158,
author = "Halina Guzik and Barbara Ostrowska",
title = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "57-76",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/759/584},
}
6
@inbook{UEK:2168302009,
author = "Halina Guzik and Wojciech Strzelczyk",
title = "Produkt turystyczny Lwowa w opinii mieszkańców Rzeszowa",
booktitle = "Zbalansovanij rozvitok turističnih regìonìv : nacìonal'nij ì svitovij dosvìd : zbìrnik materìalìv Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї",
pages = "57-59",
adress = "L'vìv",
publisher = "Lìga Pres",
year = "2013",
isbn = "978-966-397-178-6",
}
7
@unpublished{UEK:2168290319,
author = "Halina Guzik and Wojciech Strzelczyk",
title = "Zagospodarowanie turystyczne jako ekonomiczny czynnik kształtowania produktu turystycznego obszaru na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "221-254",
year = "2013",
}
8
@unpublished{UEK:2168266372,
author = "Halina Guzik and Barbara Ostrowska",
title = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "189-216",
year = "2012",
}
9
@article{UEK:2168225910,
author = "Halina Guzik",
title = "Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "107-120",
year = "2011",
}
10
@unpublished{UEK:2168257992,
author = "Halina Guzik",
title = "Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "78-91",
year = "2011",
}
11
@article{UEK:53121,
author = "Halina Guzik",
title = "Działalność uzdrowiskowa w Ustroniu w latach 2000-2006",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "111-128",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647176},
}
12
@inbook{UEK:2165640158,
author = "Halina Guzik",
title = "Przestrzenne aspekty zagospodarowania turystycznego",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "189-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
13
@article{UEK:2165794035,
author = "Halina Guzik",
title = "Wybrane instrumenty regionalnej polityki turystycznej w Polsce : (kontekst europejski)",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "109-122",
adress = "",
year = "2010",
}
14
@article{UEK:53220,
author = "Halina Guzik",
title = "Dylematy rozwoju turystyki na obszarach chronionych (na przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "842",
pages = "69-84",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170655942},
}
15
@inbook{UEK:2165788118,
author = "Halina Guzik",
title = "Turystyka industrialna jako czynnik rozwoju gospodarki lokalnej",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "185-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
16
@article{UEK:52656,
author = "Halina Guzik and Aneta Ciesielska",
title = "Wybrane programy przeciwdziałania bezrobociu w województwie podkarpackim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "693",
pages = "95-113",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110283609},
}
17
@article{UEK:52706,
author = "Halina Guzik",
title = "Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "681",
pages = "29-43",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/95087670},
}
18
@unpublished{UEK:2168266142,
author = "Halina Guzik",
title = "Bezrobocie na lokalnym rynku pracy powiatu nowotarskiego",
booktitle = "Determinanty rozwoju gospodarki w układach lokalnych",
pages = "15-34",
year = "2004",
}
19
@article{UEK:2168219656,
author = "Halina Guzik",
title = "Dywersyfikacja bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "645",
pages = "53-68",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50417562},
}
20
@unpublished{UEK:2165104684,
author = "Halina Guzik",
title = "Przemiany regionalnych struktur bezrobocia w Polsce",
booktitle = "Problemy zróżnicowań regionalnych w Polsce",
pages = "1-25",
year = "2003",
}
21
@article{UEK:2168221046,
author = "Halina Guzik",
title = "Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "77-90",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15961},
}
22
@article{UEK:2168227034,
author = "Halina Guzik",
title = "Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie euroregionu karpackiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "47-62",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13591},
}
23
@inbook{UEK:2166207997,
author = "Anna Harańczyk and Halina Guzik",
title = "Wybrane aspekty małopolskiego rynku pracy",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "161-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
24
@unpublished{UEK:2168266150,
author = "Halina Guzik",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "1-25",
year = "2002",
}
25
@article{UEK:2168235064,
author = "Halina Guzik and Anna Harańczyk",
title = "Bezrobocie w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "27-50",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11553},
}
26
@unpublished{UEK:2168266160,
author = "Halina Guzik",
title = "Bezrobocie w miastach wojewódzkich Polski",
booktitle = "Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego",
pages = "37-54",
year = "2001",
}
27
@article{UEK:2168245578,
author = "Halina Guzik",
title = "Przekształcenia strukturalne rynku pracy Ziemi Chrzanowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "87-97",
year = "2000",
}
28
@unpublished{UEK:2168264452,
author = "Halina Guzik",
title = "Regionalne aspekty konkurencyjności (na przykładzie Euroregionu Karpackiego)",
booktitle = "Konkurencyjność województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "47-64",
year = "2000",
}
29
@article{UEK:2168245738,
author = "Halina Guzik",
title = "Strategia rynku pracy województwa przemyskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "141-153",
year = "1999",
}
30
@unpublished{UEK:2168265192,
author = "Halina Guzik and Anna Harańczyk",
title = "Uwarunkowania rozwoju rynku pracy województwa małopolskiego",
booktitle = "Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "1[14]-50[64]",
year = "1999",
}
31
@inbook{UEK:2168240606,
author = "Halina Guzik",
title = "Polityka zatrudnienia w warunkach rynkowych",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "218-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
32
@unpublished{UEK:2168265416,
author = "Halina Guzik",
title = "Wpływ transformacji na funkcjonowanie lokalnego rynku pracy",
booktitle = "Problemy transformacji struktur regionalnych",
pages = "1[17]-13[30]",
year = "1998",
}
33
@inbook{UEK:2168244246,
author = "Halina Guzik",
title = "Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce południowo-wschodniej",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "127-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
34
@unpublished{UEK:2168265462,
author = "Halina Guzik",
title = "Strategia rynku pracy województwa przemyskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarki regionalnej",
pages = "1[31]-14[45]",
year = "1997",
}
35
@article{UEK:2168245764,
author = "Halina Guzik",
title = "Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa : (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "75-87",
year = "1997",
}
36
@article{UEK:2168245786,
author = "Halina Guzik",
title = "Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "101-112",
year = "1996",
}
37
@unpublished{UEK:2168265490,
author = "Halina Guzik",
title = "Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki regionalnej i samorządowej",
pages = "1-18",
year = "1996",
}
38
@unpublished{UEK:2168265524,
author = "Halina Guzik",
title = "Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy : (na przykładzie województwa katowickiego)",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarki w układach regionalnych",
pages = "42-61",
year = "1995",
}
39
@article{UEK:2168244648,
author = "Halina Guzik",
title = "Tendencje kształtowania się rozmiarów i struktury bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "59-70",
year = "1995",
}
40
@unpublished{UEK:2168265616,
author = "Halina Guzik",
title = "Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej",
pages = "44-62",
year = "1994",
}
41
@article{UEK:2168246348,
author = "Halina Guzik",
title = "Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "117-131",
year = "1994",
}
42
@unpublished{UEK:2168265984,
author = "Halina Guzik",
title = "Bezrobotni na rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej - tendencje i zagrożenia",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "68-98",
year = "1993",
}
43
@article{UEK:2168252084,
author = "Barbara Ostrowska and Halina Guzik",
title = "Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminach województwa krakowskiego",
journal = "Problemy Turystyki",
number = "vol. 16, 4",
pages = "45-54",
year = "1993",
}
44
@article{UEK:2168263610,
author = "Halina Guzik and Barbara Ostrowska",
title = "Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski",
journal = "Folia Turistica",
number = "4",
pages = "65-81",
year = "1993",
}
45
@article{UEK:2168246282,
author = "Halina Guzik",
title = "Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "75-87",
year = "1993",
}
46
@article{UEK:2168236810,
author = "Halina Guzik",
title = "Atrakcyjność turystyczna walorów naturalnych gmin Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "71-85",
year = "1992",
}
47
@unpublished{UEK:2168265762,
author = "Halina Guzik",
title = "Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie bezrobocia w województwie krakowskim",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "19-44",
year = "1992",
}
48
@inbook{UEK:2168251358,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik",
title = "Wybrane problemy polityki społecznej i zatrudnienia",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "101-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
49
@inbook{UEK:2168230116,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik",
title = "Możliwości reprezentacji interesów społeczności lokalnych w warunkach gospodarki samorządowej",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "251-265",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
50
@article{UEK:2168246690,
author = "Halina Guzik and Jerzy Kruczała",
title = "Problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "5-21",
year = "1991",
}
51
@unpublished{UEK:2168266006,
author = "Halina Guzik and Barbara Ostrowska",
title = "Zmiany w rozwoju turystyki",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "31-58",
year = "1991",
}
52
@unpublished{UEK:2168266076,
author = "Halina Guzik and Barbara Ostrowska",
title = "Potencjalne możliwości rozwoju funkcji turystycznej gmin MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "130-183",
year = "1990",
}
53
@article{UEK:2168245490,
author = "Halina Guzik",
title = "Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "235-247",
year = "1990",
}
54
@article{UEK:2168235078,
author = "Halina Guzik",
title = "Przeobrażenia poziomu i struktury zatrudnienia w gospodarce turystycznej Polski w latach 1975-1986",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "5-22",
year = "1989",
}
55
@article{UEK:2168234920,
author = "Halina Guzik",
title = "Wybrane problemy wykorzystania wysoko kwalifikowanych kadr turystycznych : w świetle wyników Spisu Kadrowego z 1983 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "243-260",
year = "1989",
}
56
@article{UEK:2168249560,
author = "Halina Guzik",
title = "Charakterystyka absolwentów Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Turystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "61-79",
year = "1988",
}
57
@article{UEK:2168249508,
author = "Halina Guzik",
title = "Wybrane problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej województwa miejskiego krakowskiego na tle kraju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "121-139",
year = "1987",
}
58
@inbook{UEK:2168251604,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
59
@inbook{UEK:2168251614,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
60
@article{UEK:2168280845,
author = "Halina Guzik",
title = "Mierniki oceny poziomu kadr kwalifikowanych w gospodarce turystycznej",
journal = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "3/65",
pages = "30-38",
year = "1983",
}
61
@article{UEK:2167744736,
author = "Halina Guzik and Zygmunt Nowak",
title = "Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "141-168",
year = "1983",
}
62
@unpublished{UEK:2168246146,
author = "Halina Guzik",
title = "Studium analityczne kształcenia i zatrudnienia kwalifikowanych kadr turystycznych w regionie (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
63
@article{UEK:2168233832,
author = "Halina Guzik",
title = "Wykorzystanie metody ankietowej do analizy zatrudnienia kadr turystycznych (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "195-210",
year = "1981",
}
64
@article{UEK:2168280847,
author = "Halina Kaszuba",
title = "Zastosowanie tablicy szachownicowej do badania przepływów towarowych : (na przykładzie regionu krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "363-377",
year = "1978",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID