Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK, s. 126-137 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222352
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Problematyka OZE w badaniach patentowych
Źródło:
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK, s. 97-120
Sygnatura:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164929481
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Estimation of Product Innovation Based on the State of Art
Źródło:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 9. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168277183
varia
4

Tytuł:
Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny
Źródło:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 105-113 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165775174
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego
Źródło:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 100-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231116
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Wynalazki ekologiczne jako element OOS
Źródło:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 176-178
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239568
varia
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych = Analysis of Polish Patents Concerning the Environment Protection in the Modernization of Technological Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 508 (1998) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234080
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Internetowe źródła informacji ekologicznej
Źródło:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 105-112 - Bibliogr.
Nr:
2168240442
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Opakowania chronione wzorami zdobniczymi
Źródło:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 389
Nr:
2168240476
poster
10

Tytuł:
Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993 = Increase of Resources of Technology on the Example of Polish Patents Granted between 1973-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 468 (1996) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247762
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Unfair Competition in Trade Marks
Źródło:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 320
Nr:
2168255136
rozdział w materiałach konferencyjnych
12

Tytuł:
Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych
Źródło:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239154
varia
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Licencja jako element transferu technologii = Licence as an Element of the Transfer of Technology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 435 (1994) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247560
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Commodity for Products Quality Protection
Źródło:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-9. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347050
varia
15

Tytuł:
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991) , s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247532
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki = Studies on the State of Technics as the First Stage of the Research Works
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991) , s. 81-94. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247534
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
120, 9 s.; 24 cm
Nr:
2168282507
materiały konferencyjne
18

Tytuł:
Badanie odporności tkanin na ścieranie = Testing Fabrics' Resistance to Abrasion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280057
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Aparatura GMSF-76 do pomiarów ścieralności płaskich wyrobów włókienniczych = Аппаратура GMSF-76 для измерения стираемости плоских текстильных изделий = A Discrete Algorithm of Force Stabilization in Traverse Cylindrical Grinding Process
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 8 (1983) , s. 255-256. - Streszcz., res., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168370970
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
158 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/857
Nr:
2168313233
doktorat
21

Tytuł:
Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru = AG-1 Apparatus for Kinetic Measuring with the Use of Conductometer
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 241-249. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241196
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Tytuł:
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings
Źródło:
Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977) , s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168350952
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Aparatura DG-1 do pomiarów konduktometrycznych
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 12 (1977) , s. 456. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168371026
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
95 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
072/WT-KTEW/02/2014/S/4268
Sygnatura:
NP-1465/1/Magazyn
Nr:
2168301683
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Opis fizyczny:
91 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
050/WT-KTEW/2/2013/S/3050
Sygnatura:
NP-1421/2/Magazyn
Nr:
2168288805
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
80 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
60KTiEW/2/2012/S/060
Sygnatura:
NP-1421/1/Magazyn
Nr:
2168277103
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Sygnatura:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Współczesne kierunki działań zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
90 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
49/KTiEW/1/2006
Sygnatura:
NP-1094/Magazyn
Nr:
2166591818
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1]
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
91 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
104/KTiEW/3/99/S
Sygnatura:
NP-599/[1]/Magazyn
Nr:
2168257012
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Ekologia wyrobów
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
121 s.; 30 cm
Program badawczy:
73/KTiEW/1/97/S
Sygnatura:
NP-521/Magazyn
Nr:
2168258270
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
19 k.: il.; 30 cm + Aneks : 10, [5] k.
Program badawczy:
73/SZTO/1/95/S
Sygnatura:
NP-390/Magazyn
Nr:
2168251744
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
35 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
46/IT/17/93/S
Sygnatura:
NP-212/Magazyn
Nr:
2168252294
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-320/Magazyn
Nr:
2168252276
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
36, [13] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Dodatek, Bibliogr.
Program badawczy:
62/ISEI/22/91/W
Sygnatura:
NP-100/Magazyn
Nr:
2168251568
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Możliwości wykorzystania techniki skanerowej do gromadzenia i wyszukiwania opisów zgłoszeń wynalazków
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
54/RzP/91/W
Sygnatura:
NP-98/Magazyn
Nr:
2168258474
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Zastosowanie techniki skanerowej do mikrokomputerowego systemu gromadzenia i wyszukiwania opisów patentowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
H/12/191/90-2
Sygnatura:
NP-85/Magazyn
Nr:
2168258468
naukowo-badawcze
1
Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii / Andrzej GRZĄKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 126-137. - Bibliogr.
2
Problematyka OZE w badaniach patentowych / Andrzej GRZĄKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2008), s. 97-120
3
Estimation of Product Innovation Based on the State of Art / Andrzej GRZĄKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 9. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
4
Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny / Andrzej GRZĄKA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 105-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
5
Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 100-107. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
6
Wynalazki ekologiczne jako element OOS / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 176-178. - ISBN 83-910502-6-2
7
Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych = Analysis of Polish Patents Concerning the Environment Protection in the Modernization of Technological Processes / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Internetowe źródła informacji ekologicznej / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 105-112. - Bibliogr.
9
Opakowania chronione wzorami zdobniczymi / Andrzej GRZĄKA // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 389
10
Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993 = Increase of Resources of Technology on the Example of Polish Patents Granted between 1973-1993 / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 468 (1996), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Unfair Competition in Trade Marks / Andrzej GRZĄKA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 320
12
Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych / Andrzej GRZĄKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
13
Licencja jako element transferu technologii = Licence as an Element of the Transfer of Technology / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 435 (1994), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Commodity for Products Quality Protection / Andrzej GRZĄKA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. A-9. - Dostępne tylko streszczenie
15
Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych = A New Device for Determining the Usability of Plane Textile Goods / Andrzej GRZĄKA, Sławomir Cybula // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991), s. 95-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki = Studies on the State of Technics as the First Stage of the Research Works / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991), s. 81-94. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa / red.: Zdzisław MAŁECKI, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 120, 9 s. ; 24 cm
18
Badanie odporności tkanin na ścieranie = Testing Fabrics' Resistance to Abrasion / Andrzej GRZĄKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Aparatura GMSF-76 do pomiarów ścieralności płaskich wyrobów włókienniczych = Аппаратура GMSF-76 для измерения стираемости плоских текстильных изделий = A Discrete Algorithm of Force Stabilization in Traverse Cylindrical Grinding Process / Andrzej GRZĄKA // Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 8 (1983), s. 255-256. - Streszcz., res., summ. - Bibliogr. - ISSN 0032-4140
20
Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76 / Andrzej GRZĄKA ; Promotor: Sławomir CYBULA. - Kraków, 1981. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru = AG-1 Apparatus for Kinetic Measuring with the Use of Conductometer / Andrzej GRZĄKA, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978), s. 241-249. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych = The Durability Test of Suitings / Janusz FECZKO, Sławomir CYBULA, Andrzej GRZĄKA, Janusz Szlachta // Przegląd Włókienniczy. - R. 31, nr 2 (1977), s. 66-68. - Streszcz., rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-2410
23
Aparatura DG-1 do pomiarów konduktometrycznych / Andrzej GRZĄKA // Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 12 (1977), s. 456. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0032-4140
24
Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1 / kierownik zespołu: Tadeusz FIJAŁ ; członkowie zespołu: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2 / kier. tematu: Tadeusz FIJAŁ ; członkowie zespołu: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Andrzej GRZĄKA, Konrad ZARĘBA, Halina Dzik. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1 / kier. tematu: Marta GOLLINGER-TARAJKO ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Andrzej GRZĄKA, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin Paprocki, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
28
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Współczesne kierunki działań zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska / zespół autorski: Marta GOLLINGER-TARAJKO - kierownik tematu, Tadeusz FIJAŁ, Andrzej GRZĄKA, Anna Henclik. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 90 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1] / kier. tematu: Tadeusz FIJAŁ, zespół: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Ekologia wyrobów / kier. Wacław ADAMCZYK; Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 121 s. ; 30 cm
31
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK ; wykonawcy: Wacław ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 19 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 10, [5] k
32
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. zesp.: Wacław ADAMCZYK ; pozostali wykonawcy: , Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1995]. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993 / Andrzej ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / aut.: Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Andrzej GRZĄKA, Piotr STEFANÓW. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 36, [13] k. : il. ; 30 cm. - Dodatek. - Bibliogr.
35
Możliwości wykorzystania techniki skanerowej do gromadzenia i wyszukiwania opisów zgłoszeń wynalazków / Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Zastosowanie techniki skanerowej do mikrokomputerowego systemu gromadzenia i wyszukiwania opisów patentowych / Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Grząka A., (2009), Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 126-137.
2
Grząka A., (2008), Problematyka OZE w badaniach patentowych. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 1, s. 97-120.
3
Grząka A., (2006), Estimation of Product Innovation Based on the State of Art. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 9.
4
Grząka A., (2006), Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 105-113.
5
Grząka A., (2003), Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 100-107.
6
Grząka A., (2000), Wynalazki ekologiczne jako element OOS. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 176-178.
7
Grząka A., (1998), Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 508, s. 41-53.
8
Grząka A., (1997), Internetowe źródła informacji ekologicznej. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-112.
9
Grząka A., (1997), Opakowania chronione wzorami zdobniczymi. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 389.
10
Grząka A., (1996), Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 468, s. 41-57.
11
Grząka A., (1996), Unfair Competition in Trade Marks. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 320.
12
Grząka A., (1995), Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80-81.
13
Grząka A., (1994), Licencja jako element transferu technologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 435, s. 5-13.
14
Grząka A., (1993), Commodity for Products Quality Protection. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-9.
15
Grząka A., Cybula S., (1991), Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 95-98.
16
Grząka A., (1991), Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy "POLPAT" w badaniach stanu techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 81-94.
17
Małecki Z., Grząka A. (red.), (1984), Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 120, 9 s.
18
Grząka A., (1983), Badanie odporności tkanin na ścieranie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 41-55.
19
Grząka A., (1983), Aparatura GMSF-76 do pomiarów ścieralności płaskich wyrobów włókienniczych, "Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny", nr 8, s. 255-256.
20
Grząka A., (1981), Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76, Prom. Cybula S., Kraków : , 158 k.
21
Grząka A., Stokłosa K., (1978), Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 241-249.
22
Feczko J., Cybula S., Grząka A., Szlachta J., (1977), Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych, "Przegląd Włókienniczy", R. 31, nr 2, s. 66-68.
23
Grząka A., (1977), Aparatura DG-1 do pomiarów konduktometrycznych, "Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny", nr 12, s. 456.
24
Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Zaręba K., (2014), Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1, Fijał T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 95 k.
25
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Tarajko-Kowalska J., Grząka A., Zaręba K., Dzik H., (2013), Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2, Fijał T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 91 k.
26
Fijał T., Grząka A., Tarajko-Kowalska J., Zaręba K., (2012), Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1, Gollinger-Tarajko M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 80 k.
27
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1], Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 123 s.
28
Gollinger-Tarajko M., Fijał T., Grząka A., Henclik A., (2006), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Współczesne kierunki działań zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska, Gollinger-Tarajko M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 s.
29
Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (2000), Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1], Fijał T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 91 k.
30
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1997), Ekologia wyrobów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
31
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1996), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 19 k.
32
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1995), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
33
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger M., Grząka A., (1995), Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
34
Wołoszyn J., Grząka A., Stefanów P., (1991), Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36, [13] k.
35
Grząka A., (1991), Możliwości wykorzystania techniki skanerowej do gromadzenia i wyszukiwania opisów zgłoszeń wynalazków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
36
Grząka A., (1991), Zastosowanie techniki skanerowej do mikrokomputerowego systemu gromadzenia i wyszukiwania opisów patentowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
1
@unpublished{UEK:2168222352,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Efekty ekonomiczne wdrożenia wynalazku w zakresie odnawialnych źródeł energii",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii ",
pages = "126-137",
year = "2009",
}
2
@unpublished{UEK:2164929481,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Problematyka OZE w badaniach patentowych",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 1",
pages = "97-120",
year = "2008",
}
3
@misc{UEK:2168277183,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Estimation of Product Innovation Based on the State of Art",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "9",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
4
@inbook{UEK:2165775174,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Ocena innowacyjności produktu w oparciu o stan techniczny",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "105-113",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
5
@inbook{UEK:2168231116,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Oznaczenie geograficzne pochodzenia towaru - jako element ochrony produktu ekologicznego",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "100-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
6
@misc{UEK:2168239568,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Wynalazki ekologiczne jako element OOS",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "176-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
7
@article{UEK:2168234080,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Analiza polskich patentów z zakresu ochrony środowiska dotyczących modernizacji procesów technologicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "508",
pages = "41-53",
year = "1998",
}
8
@inbook{UEK:2168240442,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Internetowe źródła informacji ekologicznej",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "105-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
9
@misc{UEK:2168240476,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Opakowania chronione wzorami zdobniczymi",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "389",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
10
@article{UEK:2168247762,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Rozwój stanu techniki na przykładzie polskich patentów w latach 1973-1993",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "468",
pages = "41-57",
year = "1996",
}
11
@inbook{UEK:2168255136,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Unfair Competition in Trade Marks",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "320",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
12
@misc{UEK:2168239154,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Znaki towarowe symbolem jakości produktów żywnościowych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "80-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
13
@article{UEK:2168247560,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Licencja jako element transferu technologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "435",
pages = "5-13",
year = "1994",
}
14
@misc{UEK:2168347050,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Commodity for Products Quality Protection",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-9",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
15
@article{UEK:2168247532,
author = "Andrzej Grząka and Sławomir Cybula",
title = "Nowe urządzenie do określania przydatności użytkowej płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "95-98",
year = "1991",
}
16
@article{UEK:2168247534,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Wykorzystanie mikrokomputerowej bazy POLPAT w badaniach stanu techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "81-94",
year = "1991",
}
17
@book{UEK:2168282507,
title = "Problem zagospodarowania stłuczki szklanej w aglomeracji Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
18
@article{UEK:2168280057,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Badanie odporności tkanin na ścieranie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "41-55",
year = "1983",
}
19
@article{UEK:2168370970,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Aparatura GMSF-76 do pomiarów ścieralności płaskich wyrobów włókienniczych",
journal = "Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "8",
pages = "255-256",
year = "1983",
}
20
@unpublished{UEK:2168313233,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Pomiar i ocena odporności tkanin odzieżowych na ścieranie przy zastosowaniu prototypowego urządzenia GMSF-76",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
21
@article{UEK:2168241196,
author = "Andrzej Grząka and Krzesław Stokłosa",
title = "Aparatura AG-1 do pomiarów kinetycznych z użyciem konduktometru",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "241-249",
year = "1978",
}
22
@article{UEK:2168350952,
author = "Janusz S. Feczko and Sławomir Cybula and Andrzej Grząka and Janusz Szlachta",
title = "Analiza pomiaru trwałości tkanin ubraniowych",
journal = "Przegląd Włókienniczy",
number = "R. 31, 2 ",
pages = "66-68",
year = "1977",
}
23
@article{UEK:2168371026,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Aparatura DG-1 do pomiarów konduktometrycznych",
journal = "Pomiary Automatyka Kontrola : miesięcznik naukowo-techniczny",
number = "12",
pages = "456",
year = "1977",
}
24
@unpublished{UEK:2168301683,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Konrad Zaręba",
title = "Możliwości poprawy efektywności energetycznej procesów wytwarzania i wykorzystywania energii. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168288805,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Justyna Tarajko-Kowalska and Andrzej Grząka and Konrad Zaręba and Halina Dzik",
title = "Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
26
@unpublished{UEK:2168277103,
author = "Tadeusz Fijał and Andrzej Grząka and Justyna Tarajko-Kowalska and Konrad Zaręba",
title = "Ekoinnowacyjność stymulatorem rozwoju procesów produkcyjnych. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
27
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
28
@unpublished{UEK:2166591818,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Tadeusz Fijał and Andrzej Grząka and Anna Henclik",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Współczesne kierunki działań zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń środowiska",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
29
@unpublished{UEK:2168257012,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Ocena oddziaływania na środowisko w realizacji polityki ekologicznej. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
30
@unpublished{UEK:2168258270,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Ekologia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
31
@unpublished{UEK:2168251744,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
32
@unpublished{UEK:2168252294,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
33
@unpublished{UEK:2168252276,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger and Andrzej Grząka",
title = "Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
34
@unpublished{UEK:2168251568,
author = "Jacek Wołoszyn and Andrzej Grząka and Piotr Stefanów",
title = "Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
35
@unpublished{UEK:2168258474,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Możliwości wykorzystania techniki skanerowej do gromadzenia i wyszukiwania opisów zgłoszeń wynalazków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
36
@unpublished{UEK:2168258468,
author = "Andrzej Grząka",
title = "Zastosowanie techniki skanerowej do mikrokomputerowego systemu gromadzenia i wyszukiwania opisów patentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID