Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe = Fiscal Councils as Innovative Budget Institutions
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 313-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326329
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 147-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Nr:
2168311221
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311209
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza = The Tax Wedge, the Implicit Labour Taxation and the Labour Market Performance in Selected Countries - Comparative Analysis
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
21 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Program badawczy:
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych Katedry Teori Ekonomii pod tytułem "Wahania koniuktury a funkcjonowanie rynku pracy" - umowa 33/KTE/1/2012/S/033.
Nr:
2168311225
książka
7

Tytuł:
Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro
Źródło:
Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 119-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3439-8
Nr:
2168299789
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Deficyt budżetowy i dług publiczny
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168311217
książka
1
Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe = Fiscal Councils as Innovative Budget Institutions / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 313-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150194/tekst%2022%20Ma%C5%82gorzata%20Gajda-Kantorowska.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 147-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
3
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017), s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/125169/tekst%208%C2%A0Kantorowska.pdf. - ISSN 1898-5084
4
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017), s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.ur.edu.pl/file/121199/tekst%206%C2%A0Gajda-Kantorowska.pdf. - ISSN 1898-5084
5
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 848). - nr 116 (2015), s. 433-441. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf. - ISSN 1896-382X
6
Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza = The Tax Wedge, the Implicit Labour Taxation and the Labour Market Performance in Selected Countries - Comparative Analysis / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA. - Kraków, 2015. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
7
Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - S. 119-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3439-8
8
Deficyt budżetowy i dług publiczny / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA. - Kraków, 2015. - 115 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Gajda-Kantorowska M., (2018), Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 313-323; http://www.ur.edu.pl/file/150194/tekst%2022%20Ma%C5%82gorzata%20Gajda-Kantorowska.pdf
2
Gajda-Kantorowska M., (2017), Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 147-192.
3
Gajda-Kantorowska M., (2017), Koszty bankructwa państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 50(2), s. 131-143; http://www.ur.edu.pl/file/125169/tekst%208%C2%A0Kantorowska.pdf
4
Gajda-Kantorowska M., (2017), Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 49(1), s. 84-95; www.ur.edu.pl/file/121199/tekst%206%C2%A0Gajda-Kantorowska.pdf
5
Sierpińska M., Gajda-Kantorowska M., (2015), Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 116, s. 433-441; http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
6
Gajda-Kantorowska M., (2015), Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza, Kraków : , 21 s.
7
Gajda-Kantorowska M., (2015), Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro. [W:] Buszko M., Krupa D., Drews A. (red.), Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki, T. 1, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 119-130.
8
Gajda-Kantorowska M., (2015), Deficyt budżetowy i dług publiczny, Kraków : , 115 s.
1
@article{UEK:2168326329,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "313-323",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168311221,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju",
pages = "147-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19209-9",
}
3
@article{UEK:2168311213,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Koszty bankructwa państwa",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 50(2)",
pages = "131-143",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168311209,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 49(1)",
pages = "84-95",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168297523,
author = "Sierpińska Maria and Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "116",
pages = "433-441",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
6
@book{UEK:2168311225,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
7
@inbook{UEK:2168299789,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro",
booktitle = "Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1",
pages = "119-130",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2015",
isbn = "978-83-231-3439-8",
}
8
@book{UEK:2168311217,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Deficyt budżetowy i dług publiczny",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}