Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe = Fiscal Councils as Innovative Budget Institutions
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 313-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326329
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017) , s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311209
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania
Źródło:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 147-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Nr:
2168311221
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe = Fiscal Councils as Innovative Budget Institutions / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 313-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150194/tekst%2022%20Ma%C5%82gorzata%20Gajda-Kantorowska.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 49(1) (2017), s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.ur.edu.pl/file/121199/tekst%206%C2%A0Gajda-Kantorowska.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 147-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
4
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017), s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/125169/tekst%208%C2%A0Kantorowska.pdf. - ISSN 1898-5084
1
Gajda-Kantorowska M., (2018), Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54 (2), s. 313-323; http://www.ur.edu.pl/file/150194/tekst%2022%20Ma%C5%82gorzata%20Gajda-Kantorowska.pdf
2
Gajda-Kantorowska M., (2017), Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 49(1), s. 84-95; www.ur.edu.pl/file/121199/tekst%206%C2%A0Gajda-Kantorowska.pdf
3
Gajda-Kantorowska M., (2017), Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 147-192.
4
Gajda-Kantorowska M., (2017), Koszty bankructwa państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 50(2), s. 131-143; http://www.ur.edu.pl/file/125169/tekst%208%C2%A0Kantorowska.pdf
1
@article{UEK:2168326329,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54 (2)",
pages = "313-323",
year = "2018",
}
2
@article{UEK:2168311209,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 49(1)",
pages = "84-95",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168311221,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju",
pages = "147-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19209-9",
}
4
@article{UEK:2168311213,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata",
title = "Koszty bankructwa państwa",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 50(2)",
pages = "131-143",
year = "2017",
}