Publikacje wybranego autora

1

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
Opis fizyczny:
341 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2018)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-93-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168330131
monografia
2

Tytuł:
Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy
Źródło:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 419-454
ISBN:
978-83-01-19813-8
Nr:
2168328759
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Tytuł:
Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa = The Problem of Information Infotopia Presented on the Example of GUS Data Extracted from the Reports Regarding Tourism Usage of KT-1 Accommodation Facility for the City of Krakow in the Period of 2003-2017
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 7, t. 13, nr 1 (2018) , s. 5-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331855
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Babiarz Patryk , Grabiński Tadeusz , Migała-Warchoł Aldona , Szczygieł Elżbieta
Tytuł:
The Application of Customized Human Development Index to the Analysis of Socio-Economic Development of the European Union Member States
Źródło:
Economics and Sociology. - vol. 11, no 4 (2018) , s. 332-342. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 15.00 pkt
Nr:
2168330407
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Gorczyca Katarzyna , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Ageing in Place : Residential Satisfaction in Polish Housing-estate Communities
Źródło:
Ageing and Society. - vol. 38, iss. 12 (2018) , s. 2410-2434. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This paper is part of research conducted under the research project on 'The Social and Spatial Transformations of Large Housing Estates of the Selected Polish Towns at the Turn of the 21st Century'. The project was financed from the resources of the Polish National Science Centre, allocated by Decision Number DEC-2011/01/N/HS4/02164
Lista MNiSW:
a 25.00 pkt
Nr:
2168316159
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Uproszczona metoda delimitacji wektorowej = The Simplified Method of Vector Delimitation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320749
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie)
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 107-129 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319505
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-371
Nr:
2168321677
doktorat
9

Tytuł:
Process of Economic Convergence of European Countries
Źródło:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 433-457
ISBN:
978-83-01-19812-1
Nr:
2168323869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Opis fizyczny:
274 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2017)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-27-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168319147
monografia
11

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Keywords Publication as a Tool for Analysis of Research Areas in the Field of Finance : (on the Example of the Publication of UE Staff in Cracow) = Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie)
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 46-47. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336239
varia
12

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej = Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 - Implications for Business Practice
Źródło:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 2(34) (2016) , s. 177-187. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny i jego obsługa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305883
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Grabiński Tadeusz , Farbaniec Marzena , Woźniak-Zapór Marta , Zając Wacław
Tytuł:
Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-69-9
Nr:
2168313309
monografia
14

Autor:
Kiercz Oskar
Tytuł:
Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2016
Opis fizyczny:
287 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-360
Nr:
2168315457
doktorat
15

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Jackowski Antoni , Ostrowski Maciej , Seweryn Renata , Bogacz Roman , Bilska-Wodecka Elżbieta , Sołjan Izabela , Łabaj Marek , Alejziak Bożena , Grabińska Ewa , Mróz Franciszek , Sobczuk Jadwiga , Liro Justyna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
, Gądek Katarzyna
, Perłowski Rafał
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 2/2017)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-94-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168338491
monografia
16

Tytuł:
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012
Źródło:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 429-456
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310313
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego = Evaluation of Selected Aspects of the Opole Province Tourist Product Based on Tourist Movement Research
Źródło:
Folia Turistica. - nr 34 (2015) , s. 43-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168314721
artykuł w czasopiśmie
18

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia
Redaktor:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015
Opis fizyczny:
269 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie ; nr 1/2015)
Uwagi:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-65249-27-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168299423
monografia
19

Autor:
Wilusz Wojciech
Tytuł:
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
177 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-337
Nr:
2168315453
doktorat
20

Autor:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zając Wacław
Tytuł:
Benford's Law as Method of Financial Datasets Quality Assessment
Źródło:
Improving the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2015, s. 107-116. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-100-2
Nr:
2168311771
rozdział w monografii
21

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof
Tytuł:
Metody szacowania efektów finansowych wzrostu poczucia bezpieczeństwa turystów = Methods of Estimating the Financial Effects Resulting from the Increase in Tourists' Sense of Security
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 4, t. 8, nr 2 (2015) , s. 70-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168311723
artykuł w czasopiśmie
22

Autor:
Lipczyńska Aneta
Tytuł:
Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
255 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-323
Nr:
2168302577
doktorat
23

Tytuł:
Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
237 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-353
Nr:
2168315465
doktorat
24

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek , Grabińska Ewa
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014
Opis fizyczny:
359 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168288383
monografia
25

Autor:
Tytuł:
Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2014
Opis fizyczny:
275 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-308
Nr:
2168308665
doktorat
26

Autor:
Korzeniak Grażyna , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Cel, metoda, zakres badań
Źródło:
Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014, s. 7-13
ISBN:
978-83-89440-87-7
Nr:
2168311827
rozdział w monografii
27

Tytuł:
Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych
, Wilk-Kołodziejczyk Dorota
, Woźniak-Zapór Marta
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Uwagi:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7571-312-1
Nr:
2168311823
monografia
28

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof
Tytuł:
Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego = The Use of Comparative Analysis of Multidimentional Objects in a Survey on Tourist Flow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014) , s. 19-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168293091
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Grabiński Tadeusz , Bugaj Justyna
Tytuł:
Taksonometryczne modele obszarów aktywności zawodowej pracowników naukowo-dydaktycznych = Taxometric Model Areas of Professional Activity of Research and Didactic Staff
Źródło:
Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014, s. 73-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-936453-0-5
Nr:
2168311797
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 331-361
Sygnatura:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302543
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Analiza skupień
Źródło:
Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2014, s. 111-125
ISBN:
978-83-89440-87-7
Nr:
2168311831
rozdział w monografii
32

Tytuł:
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012
Źródło:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2014, s. 298-331 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287143
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Analiza liczby absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1928-2013 = Analysis of the Number of Graduates of the University of Economics in Krakow in the Years 1928-2013
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 201-217. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283213
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz , Mielec Piotr , Kiraga Urszula
Tytuł:
Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka poprawy efektywności gospodarki turystycznej na pograniczu polsko-czeskim = The Structure of Tourist Traffic as the Premise of Improving the Efficiency of the Tourist Economy on the Polish-Czech Border Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 2 (40) (2014) , s. 239-263. - Tytuł numeru: spółczesne determinanty rozwoju gospodarczego - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168290909
artykuł w czasopiśmie
35

Tytuł:
Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki
Redaktor:
Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-936453-0-5
Nr:
2168311789
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
36

Autor:
Grabiński Tadeusz , Milenković-Kerković Tamara , Milojević Miroslav , Paszek Zbigniew , Tomić Radovan
Tytuł:
Współpraca naukowa i wydawnicza Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze szkołami wyższymi w Serbii 2010-2014 = The Academic and Publishing Cooperation of the Faculty of Management and Social Communication of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University with the Universities from Serbia 2010-2014
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168311755
książka
37

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Opis fizyczny:
464 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-85-4
Nr:
2168294819
materiały konferencyjne
38

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabinski Tadeusz
Tytuł:
V'ïznij turizm u krakìv z ukraïni v 2003-2011 rokah : (naris rezul'tatìv doslìdžen')
Źródło:
Strategìâ rozvitku Ukraïni. Ekonomìka, socìologìâ, pravo. - no 2 (2013) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168288693
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Grabiński Tadeusz , Barszcz-Przełożny Barbara , Paszek Zbigniew , Urlik Szczepan
Tytuł:
Classes Evaluation - Methods and Tools = Evaluacija časova - metode i sredstva
Źródło:
Škola biznisa = Business School = Škola biznesa. - 3-4 (2013) , s. 78-99. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168311807
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Grabiński Tadeusz , Merklinger-Gruchała Anna
Tytuł:
Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów
Źródło:
Krajowe Ramy Kwalifikacji / red. nauk. Maria Kapiszewska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 83-94
ISBN:
978-83-7571-250-6
Nr:
2168276587
rozdział w monografii
41

Konferencja:
V Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2013-09-12 do 2013-09-12
Tytuł:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Opis fizyczny:
417 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu "PITWIN - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce". Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-89274-80-9
Nr:
2168303061
materiały konferencyjne
42

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications
Numer:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Opis fizyczny:
383 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168324267
redakcja czasopisma/serii
43

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications
Numer:
2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013
Opis fizyczny:
427 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168304153
redakcja czasopisma/serii
44

Tytuł:
Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji
Źródło:
Krajowe Ramy Kwalifikacji / red. nauk. Maria Kapiszewska - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s. 39-51
ISBN:
978-83-7571-250-6
Nr:
2168276583
rozdział w monografii
45

Tytuł:
Wiedza z pasją : promujemy młodych naukowców : projekty badawcze i sylwetki młodych naukowców = Knowledge with Passion : Promotion of Young Scientists : Research Projects and Profiles of Young Scientists
Adres wydawniczy:
Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2013
Opis fizyczny:
64 s.: il.; 21x30 cm
Program badawczy:
Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu "PITWM - Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce". Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ISBN:
978-83-89274-33-5
Nr:
2168315299
książka
46

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013
Opis fizyczny:
208 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168288379
raport/sprawozdanie
47

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Cestovní ruch v opolském vojvodství a na česko polském pohraničí v roce 2012 : zpráva z výzkumu
Adres wydawniczy:
Opole: Opolská regionální turistická organizace, 2012
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328281
raport/sprawozdanie
48

Tytuł:
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 321-364. - Streszcz.
Seria:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229530
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Autor:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Metody oceny zgodności rozkładów cyfr znaczących z prawami Benforda
Źródło:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 143-178
ISBN:
978-83-7571-249-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168327771
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji = Proposals for Record Connections of Learning Outcomes in the National Qualifications Framework
Źródło:
Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 91-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Materiały konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
ISBN:
978-83-7695-300-7
Nr:
2168265424
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Autor:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Empiryczne prawa liczbowe w nauce
Źródło:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 123-142
ISBN:
978-83-7571-249-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168327769
rozdział w monografii
52

Tytuł:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314903
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
53

Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-559-8
Nr:
2168233836
książka
54

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012
Opis fizyczny:
237 s.: il.; 30 cm
Seria:
(Ruch Turystyczny w Krakowie)
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168284929
raport/sprawozdanie
55

Autor:
Grabiński Tadeusz , Farbaniec Marzena , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Przydatność analizy rozkładów cyfr znaczących w wykrywaniu oszustw wyborczych = The Usefulness of the Analysis of the Distribution of First Digits in Detection of Election Fraud
Źródło:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012, s. 179-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Autor:
Grabiński Tadeusz , Farbaniec Marzena , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Wyniki wyborów powszechnych w Polsce w latach 2000-2010 w świetle analizy rozkładów cyfr znaczących = The Results of the General Election in Poland in the Years of 2000-2010 in the Perspective of the Analysis of the Distribution of First Digits
Źródło:
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012, s. 161-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-8-2
Nr:
2168314911
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Autor:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Geneza, istota i rozwój badań nad prawem Benforda
Źródło:
Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 101-122
ISBN:
978-83-7571-249-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168327767
rozdział w monografii
58

Autor:
Puciato Daniel , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Ruch turystyczny w województwie opolskim i na pograniczu polsko-czeskim w 2012 roku : raport z badań
Adres wydawniczy:
Opole: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012
Opis fizyczny:
101 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168328277
raport/sprawozdanie
59

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011
Opis fizyczny:
317 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Nr:
2168264950
redakcja czasopisma/serii
60

Autor:
Borkowski Krzysztof , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata
Tytuł:
Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009
Źródło:
Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński] - Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011, s. 93-115
ISBN:
978-83-62644-10-0
Nr:
2168225778
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011
Opis fizyczny:
330 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168315761
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
62

Autor:
Figurski Artur
Tytuł:
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2011
Opis fizyczny:
194 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-199
Nr:
2168224472
doktorat
63

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011
Opis fizyczny:
244 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228734
raport/sprawozdanie
64

Autor:
Farbaniec Marzena , Grabiński Tadeusz , Zabłocki Bartłomiej , Zając Wacław
Tytuł:
Analiza wpływu przekształceń matematycznych na zbiory o zadanym rozkładzie cyfr = The Impact Analysis of Mathematical Transformations on the Set of Numbers of a Given Distribution
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2011) , s. 210-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168315807
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
65

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne", Kielce, Polska, od 2011-09-15 do 2011-09-15
Tytuł:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011
Opis fizyczny:
397 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-60-1
Nr:
2168325631
materiały konferencyjne
66

Tytuł:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011
Opis fizyczny:
420 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-89274-65-6
Nr:
2168304361
monografia
67

Tytuł:
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów
Redaktor:
Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-915693-7-5
Nr:
2165811029
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
68

Tytuł:
Benford's Law
Źródło:
Poland - Serbia / scient. ed. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 73-85. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165793547
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-502-4
Nr:
2165794675
książka
70

Tytuł:
Wybrane determinanty bogactwa narodów - niebezpieczeństwa analizy regresyjno-korelacyjnej = Selected Determinants of National Wealth - Risks Arising from the Regression and Correlation an Analysis
Źródło:
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010, s. 11-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-7-5
Nr:
2165811755
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010
Opis fizyczny:
414 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Materiały nadesłane na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 9 września 20010 roku przez Wyższą Szkołę Handlową, Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-89274-50-2
Nr:
2168290103
materiały konferencyjne
72

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie)
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168228738
raport/sprawozdanie
73

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165818271
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
74

Autor:
Łapczyński Artur
Tytuł:
Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
181 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-187
Nr:
2168219560
doktorat
75

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010
Opis fizyczny:
318 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165820423
redakcja czasopisma/serii
76

Autor:
Betlej Piotr
Tytuł:
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2010
Opis fizyczny:
195 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-162
Nr:
51659
doktorat
77

Tytuł:
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 1/2010
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2010) , s. 185-187
Nr:
2165818464
recenzja
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 3/2009 "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne."
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 3 (2009) , s. [305-308]
Nr:
2165821576
recenzja
Zobacz opis całości
79

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Tryb dostępu:
Nr:
2165713565
raport/sprawozdanie
80

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
Opis fizyczny:
170 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165707820
raport/sprawozdanie
81

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009
Opis fizyczny:
145 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi,
Tryb dostępu:
Nr:
2165712684
raport/sprawozdanie
82

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
2, t. 1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Opis fizyczny:
429 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową, Bibliogr. przy art.
Nr:
2165822488
redakcja czasopisma/serii
83

Tytuł:
Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu : aspekty psychospołeczne i ekonomiczne
Redaktor:
Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009
Opis fizyczny:
337 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-915693-6-8
Nr:
2165812372
monografia
84

Tytuł:
Opinia na temat pracy "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne."
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 2 (2009) , s. 363-366
Nr:
2166211545
recenzja
Zobacz opis całości
85

Autor:
Borkowski Krzysztof , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata
Tytuł:
Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych) = Assessment of the Tourist Traffic on the Basis of the Population Surveys in the City of Cracow Between 2006-2007 (On the Example of Questionnaire's Research)
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009) , s. 57-69. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2162185163
artykuł w czasopiśmie
86

Autor:
Grabiński Tadeusz , Migała-Warchoł Aldona
Tytuł:
Próba typologii rozkładów dwumodalnych = Some Remarks about Types of Bimodal Distributions
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009) , s. 57-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2164955224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Kilka uwag o możliwościach wykorzystania prawa Benforda = Some Remarks on Possible Utilisations of Benford's Law
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009) , s. 31-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2164954451
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
88

Autor:
Cichocka Izabela , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej = Psychographic - Motivating Profile of the Polish Consumer of Eco-Food
Źródło:
Żywność : nauka - technologia - jakość. - nr 5 (66) (2009) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168286183
artykuł w czasopiśmie
89

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
Opis fizyczny:
217 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Badanie zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zamówienie Województwa Małopolskiego,
Tryb dostępu:
Nr:
2165706862
raport/sprawozdanie
90

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
3
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Opis fizyczny:
304, [4] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Tryb dostępu:
Nr:
2165820070
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
91

Tytuł:
Opinia na temat artykułów naukowych zawartych w publikacji wydanej w ramach projektu PITWIN przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne" pod red. Z. Zielińskiego
Źródło:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2009) , s. 161-163
Nr:
2165818662
recenzja
Zobacz opis całości
92

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
2, t. 2
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Opis fizyczny:
366 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Na okł.: 2/2009, Bibliogr. przy art.
Nr:
2166211477
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
93

Autor:
Migała-Warchoł Aldona
Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie jakości i poziomu życia w województwie podkarpackim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
174 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-137
Nr:
51388
doktorat
94

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 11
, Woszczek Leszek
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165794578
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
95

Tytuł:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne
Numer:
1
Redaktor:
Zieliński Zbigniew E.
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009
Opis fizyczny:
163 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2165818125
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
96

Tytuł:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306665
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Uwarunkowania pomiaru współzależności cech = Problems of Measuring Statistical Dependence of Variables
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 91-107. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51998
artykuł w czasopiśmie
98

Autor:
Marek Rafał
Tytuł:
Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
208 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-99
Nr:
51599
doktorat
99

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 10
, Woszczek Leszek
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 23 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165785548
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
100

Tytuł:
Prawo Benforda - fikcja czy rzeczywistość = Benford's Law - Fiction or Realisty
Źródło:
Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Adam Tabor - Chrzanów - Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008, s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-915693-5-1
Nr:
2165812681
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości
, Woszczek Leszek
, Tabor Adam
Adres wydawniczy:
Chrzanów - Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008
Opis fizyczny:
303 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-915693-5-1
Nr:
2165812556
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
102

Autor:
Grabiński Tadeusz , Borkowski Krzysztof , Seweryn Renata , Wilkońska Anna , Mazanek Leszek
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Mierniczak Paweł
, Wieczorkowski Jan
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2008
Opis fizyczny:
158 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa,
Tryb dostępu:
Nr:
2165712443
raport/sprawozdanie
103

Tytuł:
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa
Źródło:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 104-137
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306655
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Ważone miary współzależności = Weighed Co-dependence Measures
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165789732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
105

Autor:
Piotrowski Maciej
Tytuł:
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju strategii masowej indywidualizacji produktu
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
190 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-47
Nr:
52356
doktorat
106

Tytuł:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu
, Woszczek Leszek
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007
Opis fizyczny:
215 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Na okł.: Publikacja z konferencji naukowej zrealizowanej w ramach projektu: "Społeczeństwo obywatelskie w strategii rozwoju regionu"., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165796576
materiały konferencyjne
107

Tytuł:
Wiedza i świadomość konsumencka na temat małopolskich produktów tradycyjnych oraz ich rozpoznawalności : raport z badań ankietowych w Małopolsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006
Opis fizyczny:
51 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C,
Nr:
2165809156
raport/sprawozdanie
108

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Opis fizyczny:
116 s.: il.
Uwagi:
Badanie wykonane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Województwa Małopolskiego,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745644
raport/sprawozdanie
109

Autor:
Szplit Marcin
Tytuł:
Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientem
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
238 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 16 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/299
Nr:
52573
doktorat
110

Tytuł:
Zbiory złożone w taksonometrii = Complex Sets in Taxonometry
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51742
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
111

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Tytuł:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy
Kierownik projektu:
Borkowski Krzysztof
Koordynator:
Kobus Jolanta
, Wieczorkowski Jan
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Opis fizyczny:
111 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745414
raport/sprawozdanie
112

Autor:
Wawrzynkiewicz Małgorzata
Tytuł:
Ocena jakości edukacji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
210 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-21
Nr:
52445
doktorat
113

Tytuł:
Diagnoza stanu : znakowanie produktów regionalnych i tradycyjnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C, Bibliogr.
Nr:
2165809393
raport/sprawozdanie
114

Tytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Numer:
nr 9
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165674787
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
115

Autor:
Patla Janusz
Tytuł:
Rozwój systemów bankowości elektronicznej i ich wpływ na wyniki banku
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
220 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-24
Nr:
52446
doktorat
116

Autor:
Borkowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Tytuł:
Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004
Źródło:
Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział - Rzeszów; Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 533-548. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-87658-84-7
Nr:
2166099123
rozdział w monografii
117

Autor:
Cichocka Izabela
Tytuł:
Modelowanie relacji między wybranymi determinantami zachowań konsumpcyjnych na rynku żywności ekologicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2005
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/264
Nr:
2168219730
doktorat
118

Tytuł:
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005
Opis fizyczny:
298 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-915693-3-0
Nr:
2165815779
monografia
119

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Kobus Jolanta
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005
Opis fizyczny:
174 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744672
raport/sprawozdanie
120

Tytuł:
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych
Źródło:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 227-263
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192574
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
121

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005
Opis fizyczny:
157 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165745201
raport/sprawozdanie
122

Tytuł:
O zawodach przyszłości : wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Grabińskiego wygłoszony podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w dniu 8 października 2004 r.
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004
Opis fizyczny:
19 s.; 21 cm
Nr:
2168315065
książka
123

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna , Chuchrowska-Tupta Aneta
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004
Opis fizyczny:
122 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744311
raport/sprawozdanie
124

Autor:
Grabiński Tadeusz , Seweryn Renata , Gut-Mostowy Andrzej , Mazanek Leszek , Wilkońska Anna
Tytuł:
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Kierownik tematu:
Borkowski Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004
Opis fizyczny:
105 s.: il.
Uwagi:
Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
Tryb dostępu:
Nr:
2165744217
raport/sprawozdanie
125

Tytuł:
Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Opis fizyczny:
158, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-177-8
Nr:
2168224602
monografia
126

Autor:
Zieliński Zbigniew E.
Tytuł:
Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
213 k.: il.; 30 cm + Aneks; autoreferat : 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/368
Nr:
2168308261
doktorat
127

Tytuł:
Gospodarka sieciowa - mit czy rzeczywistość? : wykład inauguracyjny
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 11-24
Nr:
2168318177
rozdział w książce
128

Tytuł:
Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Opis fizyczny:
141 s., [54] s. tabl. kolor.: il., portr.; 24 cm
Uwagi:
Indeks,
ISBN:
83-7252-137-9
Nr:
2168242356
monografia
129

Autor:
Tytuł:
Czynniki sukcesu wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania (klasy MRP II/ERP)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2002
Opis fizyczny:
141 k.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/533
Nr:
2168257418
doktorat
130

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2001 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2001/2002 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 3-11
ISBN:
83-7252-118-2
Nr:
2168315537
rozdział w książce
131

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2000 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 3-10
ISBN:
83-7252-093-3
Nr:
2168315541
rozdział w książce
132

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monografia
133

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monografia
134

Autor:
Grabiński Tadeusz , Jankowski Stanisław M.
Tytuł:
Chcemy być w ekstraklasie
Źródło:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 1, 15
Nr:
2168272360
głos w dyskusji/wywiad
Zobacz opis całości
135

Tytuł:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : księga pracowników
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
142 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-058-5
Nr:
2168316943
książka
136

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1999 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 3-11
ISBN:
83-7252-034-8
Nr:
2168242486
rozdział w książce
137

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 522
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168259650
redakcja czasopisma/serii
138

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 12 października 1998 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 3-11
ISBN:
83-7252-009-7
Nr:
2168315533
rozdział w książce
139

Tytuł:
The 75th Anniversary of the Funding of Cracow University of Economics 1925-2000
Źródło:
Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999, s. 17-20
ISBN:
83-88114-42-5
Nr:
2168235414
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
140

Tytuł:
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera
Źródło:
Przegląd Organizacji1998. - nr 10, s. 9-10
Nr:
2168239480
varia
141

Tytuł:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie
Źródło:
Marketing i Rynek1998. - nr 11, s. 35-[37]
Nr:
2168234576
varia
142

Tytuł:
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1998. - R. 49, nr 12 (587), s. 3-4
Nr:
2168317053
varia
143

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone na uroczystości inauguracyjnej w dniu 13 października 1997 r.
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 3-12
ISBN:
83-87239-54-2
Nr:
2168315525
rozdział w książce
144

Tytuł:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1998. - nr 3(45), s. 2-4
Nr:
2168316645
fragment raportu/sprawozdania
145

Tytuł:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1996 roku
Źródło:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 3-12
ISBN:
83-87239-03-8
Nr:
2168315515
rozdział w książce
146

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 493
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
96 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256642
redakcja czasopisma/serii
147

Tytuł:
Symulacyjne metody analizy efektywności procedur predykcji = Simulation Methods of Analysing the Effectiveness of Prediction Procedures
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252774
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
148

Tytuł:
Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 19-26
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282329
rozdział w książce
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Elementy podstaw informatyki : edytory - grafika - typografia : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
85 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-75-0
Nr:
2168290771
skrypt
150

Tytuł:
Elementy podstaw informatyki : urządzenia peryferyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
76 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-71-8
Nr:
2168290773
skrypt
151

Tytuł:
Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 27-64
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282331
rozdział w książce
Zobacz opis całości
152

Autor:
Bąk Andrzej
Tytuł:
Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej
Adres wydawniczy:
Jelenia Góra: , 1995
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm + Aneks : 127 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168315447
doktorat
153

Tytuł:
Elementy podstaw informatyki : rynek komputerowy : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
69 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-48-3
Nr:
2168264428
skrypt
154

Tytuł:
Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 9 (412) (1995) , s. 32-36
Nr:
2168243964
artykuł w czasopiśmie
155

Tytuł:
Elementy podstaw informatyki : algorytmy - języki programowania - programy komputerowe : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
86 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-54-8
Nr:
2168315569
skrypt
156

Tytuł:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1993/94
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 7 (29), s. 2-48
Nr:
2168316673
fragment raportu/sprawozdania
157

Konferencja:
Konferencja naukowa "Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce", Karpacz, Polska, od 1993-10-13 do 1993-10-15
Tytuł:
Wykorzystanie metody ekspertów do regionalizacji Polski w ujęciu województw
Źródło:
Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak] - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 69-76
Seria:
(Taksonomia ; z. 1)
ISBN:
87-7011-138-6
Nr:
2168315433
rozdział w materiałach konferencyjnych
158

Tytuł:
Analiza kosztów rozmów telefonicznych w roku 1993
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 2 (24), s. 25-27
Nr:
2168316633
fragment raportu/sprawozdania
159

Tytuł:
Analiza stopnia informacyjności kostek danych
Źródło:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 68-84
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269566
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
160

Tytuł:
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1993/94
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 7 (29), s. 49-63
Nr:
2168316675
fragment raportu/sprawozdania
161

Konferencja:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Tytuł:
Bank danych "EURODATA"
Źródło:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 55-68
Nr:
2168274813
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Wybrane informacje statystyczne o uczelniach ekonomicznych oraz uczelniach krakowskich wg stanu w dniu 31 grudnia 1992 r.
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 1 (23), s. 19-38
Nr:
2168316631
fragment raportu/sprawozdania
163

Konferencja:
Konferencja naukowa "Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce", Karpacz, Polska, od 1993-10-13 do 1993-10-15
Tytuł:
System podziału terytorialnego krajów Wspólnoty Europejskiej
Źródło:
Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak] - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 57-68
Seria:
(Taksonomia ; z. 1)
ISBN:
87-7011-138-6
Nr:
2168315429
rozdział w materiałach konferencyjnych
164

Tytuł:
Zmiany zatrudnienia w wybranych jednostkach organizacyjnych AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 1 (23), s. 16-19
Nr:
2168316625
fragment raportu/sprawozdania
165

Tytuł:
Zakres badań naukowych w AE w Krakowie w latach 1991-1993
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1994. - nr 4 (26), s. 4-17
Nr:
2168316641
fragment raportu/sprawozdania
166

Tytuł:
Vademecum podstaw informatyki : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
34 s.; 24 cm
Nr:
2168315567
skrypt
167

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
291 s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237996
monografia
168

Tytuł:
Propozycje systemu podwyżek płac dla pracowników naukowo-dydaktycznych
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 25-41
Nr:
2168316681
fragment raportu/sprawozdania
169

Tytuł:
Finansowanie badań własnych uczelni wyższych
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 4 (16), s. 23-28
Nr:
2168316647
fragment raportu/sprawozdania
170

Tytuł:
Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
43 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168315573
skrypt
171

Tytuł:
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1992/93
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 58-65
Nr:
2168316669
fragment raportu/sprawozdania
172

Tytuł:
Finansowanie badań naukowych uczelni MEN w 1992 roku
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 6 (18), s. 26-37
Nr:
2168316657
fragment raportu/sprawozdania
173

Tytuł:
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Opis fizyczny:
129 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; 5 (17))
Nr:
2168237056
monografia
174

Tytuł:
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1993
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 66-73
Nr:
2168316671
fragment raportu/sprawozdania
175

Tytuł:
Płace pracowników naukowo-dydaktycznych AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 20-24
Nr:
2168316679
fragment raportu/sprawozdania
176

Tytuł:
Sytuacja lokalowa katedr
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 8 (20), s. 41-63
Nr:
2168316683
fragment raportu/sprawozdania
177

Tytuł:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1992/93
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 30-57
Nr:
2168316667
fragment raportu/sprawozdania
178

Tytuł:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1992/93
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 7 (19), s. 2-29
Nr:
2168316665
fragment raportu/sprawozdania
179

Tytuł:
Analiza preferencji młodzieży szkół średnich w zakresie wyboru form i kierunków studiów
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 9 (21), s. 10-12
Nr:
2168316677
fragment raportu/sprawozdania
180

Tytuł:
Wielkość i koszty produkcji wydawniczej AE w Krakowie w latach 1990-1993
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1993. - nr 10 (22), s. 27-31
Nr:
2168316619
fragment raportu/sprawozdania
181

Tytuł:
Wydawnictwa uczelniane AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 2(4), s. 19-32
Nr:
2168316577
fragment raportu/sprawozdania
182

Autor:
Tytuł:
Badanie odporności taksonomicznych metod grupowania
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1992
Opis fizyczny:
162 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/757
Nr:
2168254166
doktorat
183

Tytuł:
Informacja o terminach realizacji prac habilitacyjnych
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 26-29
Nr:
2168316595
fragment raportu/sprawozdania
184

Tytuł:
Problem kompletności informacji w komputerowych bazach danych statystycznych = The Problem of Completeness of Information in Statistical Computer Data Bases
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 5-18. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264088
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
185

Tytuł:
AE w Krakowie na tle innych uczelni
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 21-26
Nr:
2168316591
fragment raportu/sprawozdania
186

Tytuł:
Uwagi na temat systemu wynagrodzeń
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 37-39
Nr:
2168316607
fragment raportu/sprawozdania
187

Tytuł:
Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 161-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230738
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
188

Tytuł:
Bazy danych gospodarczych w systemie SYZYF = Economic Data Bases in SYZYF System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992) , s. 59-75. - Summ., streszcz.
Nr:
2168262238
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
189

Tytuł:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku akademickim 1990/91
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 1(3), s. 14-26
Nr:
2168316569
fragment raportu/sprawozdania
190

Tytuł:
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
133 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; nr 6(8), wyd. specjalne Studencka ocena dydaktyki)
Nr:
2168316651
raport/sprawozdanie
191

Tytuł:
Analiza finansowa wydawnictw uczelnianych w 1991 roku
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 2(4), s. 13-19
Nr:
2168316573
fragment raportu/sprawozdania
192

Tytuł:
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 117-160 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230736
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
193

Tytuł:
Metody taksonometrii
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
176 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
Nr:
2168237488
skrypt
194

Tytuł:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1991/92
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 31-70
Nr:
2168316659
fragment raportu/sprawozdania
195

Tytuł:
Uwagi na temat polityki awansowania samodzielnych pracowników naukowych
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 1(3), s. 27-29
Nr:
2168316571
fragment raportu/sprawozdania
196

Tytuł:
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1992
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 89-95
Nr:
2168316663
fragment raportu/sprawozdania
197

Tytuł:
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1991/92
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 71-88
Nr:
2168316661
fragment raportu/sprawozdania
198

Tytuł:
Podstawy kwantyfikacji zmiennych przestrzennych
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 25-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230722
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
199

Tytuł:
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 6-9
Nr:
2168316589
fragment raportu/sprawozdania
200

Tytuł:
Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 76-105 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230728
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
201

Autor:
Tytuł:
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe
Adres wydawniczy:
Warszawa; Kraków: Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
176 s.: il., wykr.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-85719-00-8
Nr:
2168236426
monografia
202

Tytuł:
Informacja o ocenie b. instytutów AE w Krakowie przez Komitet Badań Naukowych i proponowanych środkach na badania statutowe w roku 1992 : (opracowano na podstawie materiałów KBN)
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 3(5), s. 26-39
Nr:
2168316585
fragment raportu/sprawozdania
203

Tytuł:
Granty indywidualne KBN przyznane pracownikom AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 29-32
Nr:
2168316601
fragment raportu/sprawozdania
204

Tytuł:
Źródłowe podstawy badań
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
205

Tytuł:
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1991/92
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 9 (11), s. 2-30
Nr:
2168316655
fragment raportu/sprawozdania
206

Tytuł:
Sprawozdanie z wykorzystania w roku 1991 środków przyznanych w ramach tzw. działalności ogólnotechnicznej w AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 3(5), s. 39-44
Nr:
2168316587
fragment raportu/sprawozdania
207

Tytuł:
Wykorzystanie i koszty eksploatacji kserografów w AE w Krakowie
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 32-36
Nr:
2168316605
fragment raportu/sprawozdania
208

Tytuł:
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej
Źródło:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991) , s. 207-209
Nr:
2168316903
artykuł w czasopiśmie
209

Tytuł:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej i taksonomii numerycznej w zastosowaniu do porównań międzynarodowych
Źródło:
Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA1991, s. 1-34
Sygnatura:
NP-27/2/Magazyn
Nr:
2168315679
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
210

Tytuł:
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235604
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
211

Konferencja:
XII Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1990-04-26 do 1990-04-28
Tytuł:
Strukturalne podejście w analizie danych przekrojowo-czasowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 3-4, s. 360. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314925
varia
212

Tytuł:
Organizacja baz danych statystycznych
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 39-44
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242374
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Taksonometryczne metody wyodrębniania jednorodnych zbiorowości
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 75-96
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242382
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Granty MEN realizowane w AE w Krakowie w roku 1991
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1991. - nr 2, s. 6-14
Nr:
2168316563
fragment raportu/sprawozdania
215

Konferencja:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Tytuł:
Konstrukcja quasi-modeli grawitacji i potencjału
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 1, s. 97. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314921
varia
216

Tytuł:
Wyposażenie AE w Krakowie w aparaturę badawczo-dydaktyczną : (stan na 31.12.1991)
Źródło:
Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie1991. - nr 2, s. 15-26
Nr:
2168316567
fragment raportu/sprawozdania
217

Tytuł:
Statystyczna analiza danych przekrojowych
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 45-74
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242378
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
218

Tytuł:
Modele generalizacji przestrzennej
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 157-180
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242392
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
219

Tytuł:
Próba modyfikacji klasycznych modeli grawitacji = A Trial to Modify Classical Gravitational Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 343 (1991) , s. 51-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260874
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
220

Konferencja:
Konferencja naukowa Taksonomia - teoria i jej zastosowania, Mogilany k. Krakowa, Polska, od 1989-09-27 do 1989-09-28
Tytuł:
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1991. - t. 38, z. 2, s. 229. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314923
varia
221

Tytuł:
Podstawy informacyjne ekonometrii przestrzennej
Źródło:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 26-38
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242372
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
222

Tytuł:
Graficzne metody redukcji przestrzeni wielowymiarowych
Źródło:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 124-146
Nr:
2168242850
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
223

Tytuł:
Ocena poprawności wybranych metod grupowania hierarchicznego i niehierarchicznego = An Assessment of Correctness of Selected Methods of Hierarchical and Nonhierarchical Grouping
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255676
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Narzędzia przetwarzania danych statystycznych
Źródło:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 8-26
Nr:
2168242528
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
225

Tytuł:
Graficzna prezentacja związków między zmiennymi
Źródło:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 46-63
Nr:
2168242532
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
226

Tytuł:
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant
Źródło:
Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 121-146
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168315073
rozdział w monografii
227

Tytuł:
Wybrane problemy statystycznej analizy danych
Źródło:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 27-45
Nr:
2168242530
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
228

Tytuł:
Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987
Źródło:
Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1990 (1990) , s. 112-122
Nr:
2168316899
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych
Źródło:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 61-80 - Bibliogr.
Nr:
2168242456
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
230

Autor:
Bajer Kazimierz , Bulsza Jan , Grabiński Tadeusz , Zeliaś Aleksander
Tytuł:
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
294 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168315585
skrypt
231

Tytuł:
Taksonomiczne metody porządkowania i grupowania obiektów
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 49-83
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243002
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
232

Konferencja:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Tytuł:
Prognozowanie struktur przestrzennych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 1, s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314915
varia
233

Tytuł:
Komputerowy bank danych i programów "Gostur"
Źródło:
Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (1989) , s. 60-67
Nr:
2168316529
artykuł w czasopiśmie
234

Tytuł:
Ogólne założenia taksonomii numerycznej
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 9-18
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242912
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
235

Tytuł:
Funkcje i mierniki odległości
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 19-35
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
236

Tytuł:
Ekonometryczne modele krajowego ruchu turystycznego ze zmiennymi agregatowymi = Econometric Models of National Tourist Traffic with Synthetic Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989) , s. 53-76. - Rez., summ.
Nr:
2168235084
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
237

Tytuł:
Analiza poprawności metod grupowania
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 136-167
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243028
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
238

Tytuł:
Ocena poprawności procedur porządkowania liniowego
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 110-135
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243020
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
239

Tytuł:
Problemy wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 84-109
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168243004
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
240

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Źródło:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 156-167
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337963
rozdział w monografii
241

Autor:
Woźniak Sławomira , Adamski Jerzy , Dolny Barbara , Grabiński Tadeusz , Michalak Barbara
Tytuł:
Mikrokomputerowy system zintegrowanej bazy danych o produkcji i zużyciu materiałów budowlanych. Zadanie nr 2, Założenia systemu
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "ORGBUD", 1989
Opis fizyczny:
88 s. + [15] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Prace projektowo-programowe związane z tym systemem prowadzono w ramach tematu nr 1.4.3.0. problemu resortowego R-508 "Uwarunkowania surowcowo-materiałowe i paliwowo-energetyczne rozwoju budownictwa",
Nr:
2168315415
raport/sprawozdanie
242

Tytuł:
Organizacja statystyki międzynarodowej
Źródło:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 13-39
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240944
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
243

Tytuł:
Założenia i kierunki badań jakości metod taksonomicznych = Assumptions and Directions of Taxonomic Methods Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988) , s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236178
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
244

Tytuł:
Metody określania opóźnień czasowych i wykorzystanie ich w procesie prognozowania
Źródło:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 200-234
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240974
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
245

Tytuł:
Analiza relacji między cenami, spożyciem i dochodami na podstawie metody porównań międzynarodowych = An Analysis of Relations Between Prices, Consumption and Income Using International Comparisons Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 55-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251404
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
246

Tytuł:
Metody analizy tablicy przepływów handlu międzynarodowego
Źródło:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 99-124
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240962
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
247

Tytuł:
Metody statystycznej analizy porównawczej
Źródło:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 235-260
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240976
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
248

Autor:
Pańkowska Małgorzata
Tytuł:
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej do identyfikacji skupień na podstawie macierzy typu input-output
Adres wydawniczy:
Katowice: , 1988
Opis fizyczny:
240 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168315439
doktorat
249

Tytuł:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
250

Tytuł:
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275955
varia
251

Tytuł:
Modele grawitacji i potencjału
Źródło:
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988, s. 125-161
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240966
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
252

Tytuł:
Analiza macierzy handlu międzynarodowego
Źródło:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 70-91
Nr:
2168237924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
253

Tytuł:
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Polsce na podstawie porównań międzynarodowych i klasycznych modeli tendencji rozwojowej = Prediction of Energy Consumption in Poland on Basis of International Comparisons and Classical Models of Development Tendencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 21-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257424
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
254

Tytuł:
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
174 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/397
Nr:
2168309679
doktorat
255

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
256

Tytuł:
Statystyczne metody prognozowania przez analogie
Źródło:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 157-178
Nr:
2168237932
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
257

Tytuł:
Problemy szacowania brakujących informacji w komputerowych bazach danych statystycznych
Źródło:
Jakość danych w systemach informacyjnych / [red. nauk. Józef Oleński] - Warszawa: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987, s. 169-183
Seria:
(Systemy Informatyczne ; 1/87)
Nr:
2168291445
rozdział w materiałach konferencyjnych
258

Tytuł:
Organizacja statystyki międzynarodowej
Źródło:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 11-23
Nr:
2168237912
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
259

Konferencja:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Tytuł:
Z badań nad wielowymiarową analizą porównawczą na podstawie trójwymiarowych macierzy danych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 393-394. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314907
varia
260

Tytuł:
Modele grawitacji i potencjału
Źródło:
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 92-120
Nr:
2168237928
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
261

Autor:
Moszumański Janusz
Tytuł:
Analiza komputerowa ankiety pt. "Wymagania kwalifikacyjne robotników i mistrzów w branżach przemysłu materiałów budowlanych". Zeszyt nr 3
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, 1986
Opis fizyczny:
13 k.: il.; 29 cm
Program badawczy:
Pracę wykonano za zlecenie Departamentu Kadr i Szkolenia MBGPiK, w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Instytutu "Orgbud" Oddział w Krakowie; symbol tematu: 58/DOT/86
Nr:
2168318179
raport/sprawozdanie
262

Konferencja:
XXVI European Congress of the Regional Science Association, Kraków, Polska, od 1986-08-26 do 1986-08-29
Tytuł:
Dynamic and Multidimensional Comparative Analysis of the Living Standard in Selected OECD and CMEA European Countries
Źródło:
Papers of the Polish Participants. Part 2 - Warszawa: 1986, s. 1 [12]-24 [34] - Bibliogr.
Nr:
2168315205
rozdział w materiałach konferencyjnych
263

Konferencja:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Tytuł:
Taksometryczna koncepcja określania struktury cen na podstawie danych międzynarodowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 447. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314935
varia
264

Tytuł:
Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych = Statistical Methods of Forecasting by Analogy and Evaluation of Their Utility in Comparison with Classical Methods
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986) , s. 145-160. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238432
artykuł w czasopiśmie
265

Konferencja:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Tytuł:
Problemy konstrukcji komputerowych baz danych do celów analizy statystycznej szeregów przekrojowo-czasowych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 447-448. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314943
varia
266

Konferencja:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1985-04-26 do 1985-04-28
Tytuł:
Analiza porównawcza poprawności metod taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 2, s. 203. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314933
varia
267

Tytuł:
Wybrane problemy dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej = Selected Problems of a Dynamic Multidimensional Comparative Analysis
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 47, z. 2 (1985) , s. 189-206. - Summ.
Nr:
2168242420
artykuł w czasopiśmie
268

Autor:
Amin Mohammed , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania na podstawie danych empirycznych = The Analysis of the Effectiveness of Selected Methods of Forecasting on the Basis of Empirical Data
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 115-151. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269458
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
269

Tytuł:
Charakterystyka wybranych nieklasycznych metod prognozowania = The Characteristics of the Selected Non-Classical Forecasting Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 25-51. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269448
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
270

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Tytuł:
Informacja o aktualnej bibliotece programów obejmującej procedury obliczeniowe z zakresu taksonomii numerycznej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1985. - t. 32, z. 1, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315239
varia
271

Tytuł:
Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej = Methods of Specifying the Character of Variables in Multivariate Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 35-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237896
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
272

Tytuł:
Analiza własności wybranych współczynników zależności dla cech jakościowych metodami symulacyjnymi = Analysis of Properties of Selected Contingency Coefficients for Quality Variables Using Simulation Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 129-152. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237876
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
273

Konferencja:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1974-05-05
Tytuł:
Z badań nad nieklasycznymi metodami predykcji
Źródło:
Przegląd Statystyczny1985. - t. 32, z. 1, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315235
varia
274

Tytuł:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych = Multivariate Comparative Analysis in Research ower Dynamics of Economic Phenomena
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
265 s.: tab.; 24 cm.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 61)
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168237548
monografia
275

Tytuł:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237886
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
276

Tytuł:
Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego = The Conception of Research over the Effectiveness of the Procedures of Linear Arrangement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984) , s. 5-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237882
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
277

Tytuł:
Wybrane elementy statystyki międzynarodowej
Źródło:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ1983, s. 1[30]-43[73] - Bibliogr.
Nr:
2168315881
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
278

Konferencja:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Tytuł:
Informacja o bibliotece programów obliczeniowych z zakresu taksonomii numerycznej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 333. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314965
varia
279

Tytuł:
Wykorzystanie metod z zakresu analizy dyskryminacyjnej oraz teorii rozpoznawania obrazów do określenia wektorów predykant = The Use of Methods Coming within the Sphere of Discrimination Analysis and Theory of Pattern Recognition for the Determination of Prediction Vectors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 73-91. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251782
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
280

Konferencja:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Tytuł:
Z badań nad efektywnością procedur porządkowania liniowego
Źródło:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 3-4, s. 330-331. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314969
varia
281

Tytuł:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Opis fizyczny:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monografia
282

Tytuł:
The Effectiveness of Some Clustering Procedures
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241514
varia
283

Tytuł:
Organizacja statystyki międzynarodowej
Źródło:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ1983, s. 1[4]-28[32] - Bibliogr.
Nr:
2168315875
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
284

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Opis fizyczny:
255, [1] s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0273-3
Nr:
2168237674
monografia
285

Tytuł:
Problemy i metody dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ1983, s. 1[59]-76[135] - Bibliogr.
Nr:
2168315883
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
286

Tytuł:
Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystania ich do predykcji
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1982
Opis fizyczny:
137 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168266756
skrypt
287

Konferencja:
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1980-05-15 do 1980-05-16
Tytuł:
Informacja o pakiecie programów numerycznych realizujących wybór zmiennych objaśniających
Źródło:
Przegląd Statystyczny1982. - t. 29, z. 1-2, s. 274. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315245
varia
288

Konferencja:
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1980-05-15 do 1980-05-16
Tytuł:
Badanie własności wybranych procedur doboru zmiennych metodami symulacyjnymi
Źródło:
Przegląd Statystyczny1982. - t. 29, z. 1-2, s. 272. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315243
varia
289

Tytuł:
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 566. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314045
varia
290

Autor:
Bulsza Jan , Al-Sinawi Suhair , Bajer Kazimierz , Raouf Bassim , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Adhamy Mundir Bashier , Hager Stanisław , Hasson Khalid Ibrahim , Ra'ouf Numan Mumtaz , Khazal Abbas M. , Hajduk Henryk , Salim Zuhair Abdul Husain , Yassim Jaffar Sadik , Saleh Hussain Abid , Al-Rubiai Abdul Rahman , Kłosiewicz Lech , Zeliaś Aleksander , Babiarz Władysław , Górski Wit , Grabiński Tadeusz , Hiroń Zbigniew , Jankowski Zdzisław , Kijak Marian , Kmita Leopold , Michalska Izabella , Mieszkowska Danuta , Myszkowski Tadeusz , Reczek Adam , Rolle Władysław , Strzelecki Roman , Szulewska Jolanta , Tyszkowski Jerzy , Wydro Jan , Cholewa Maria , Fiodorow Jerzy
Tytuł:
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168316175
raport/sprawozdanie
291

Tytuł:
Konstrukcja komputerowego banku danych jako podstawy prowadzenia analiz statystycznych = The Design of Data Bank for Statistical Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 103-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239476
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
292

Tytuł:
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Opis fizyczny:
310, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. i ros., Bibliogr.
ISBN:
83-01-02675-8
Nr:
2168237546
monografia
293

Tytuł:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
343, [1] s.: rys.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237738
monografia
294

Tytuł:
Analiza efektywności wybranych procedur doboru zmiennych objaśniających przy pomocy metod symulacyjnych = Analysis of the Efficiency of Chosen Methods of Selection of Explanatory Variables. Application of Simulation Techniques
Źródło:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982) , s. 71-88. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255802
artykuł w czasopiśmie
295

Autor:
Bajer Kazimierz , Bulsza Jan , Grabiński Tadeusz , Michalski Stanisław , Zeliaś Aleksander
Tytuł:
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168263760
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
296

Autor:
Klepacki Jerzy , Borawska Zofia , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Badania nad stałą dielektryczną kazeiny = Studies on the Dielectric Constant of Casein
Źródło:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mleczarskiego. - R. 23, z. 1 (66) (1981) , s. 47-53. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168315059
artykuł w czasopiśmie
297

Tytuł:
Regionalizacja struktury społecznej i produkcji rolnej na Śląsku w końcu XVIII w. = Regionalization of the Social Structure and Agricultural Production in Silesia in the Late XVIIIth Century
Źródło:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia. - t. 13 (1981) , s. 11-36. - Summ.
Nr:
2168316551
artykuł w czasopiśmie
298

Tytuł:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Wydanie:
Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237734
monografia
299

Tytuł:
Analiza związków handlu i gastronomii z potrzebami ruchu turystycznego : (na przykładzie województwa nowosądeckiegoj) = The Analysis of Links Between the Trade and Catering Industry and the Needs of Tourist Traffic : (On the Example of Nowy Sącz Voivodship)
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981) , s. 137-152. - Summ.
Nr:
2168260006
artykuł w czasopiśmie
300

Tytuł:
Program na testowanie poprawności generatorów liczb losowych o rozkładzie równoramiennym = Programme for the Testing of the Correctness of Generators of Random Numbers with Regular Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 138 (1981) , s. 189-228. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
301

Tytuł:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247424
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
302

Konferencja:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Tytuł:
Z badań nad efektywnością procedur doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych na podstawie danych generowanych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 212-213. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314785
varia
303

Tytuł:
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237416
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
304

Tytuł:
Metody analizy zbieżności wyników dyskryminacji zbiorów = Methods of Analysis of Convergence of Sets Discrimination Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 127 (1980) , s. 5-36. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231280
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
305

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków z Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Pokrzywna k. Prudnika, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 3-4, s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314791
varia
306

Konferencja:
EUSIPCO-80, First European Signal Processing Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 1980-09-16 do 1980-09-18
Tytuł:
The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures
Źródło:
Signal Processing : Theories and Applications / eds. M. Kunt and F. de Coulon - Amsterdam ; New York: North-Holland Publishing Company, 1980, s. 617-623. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-444-86050-7
Nr:
2168316161
rozdział w materiałach konferencyjnych
307

Konferencja:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Tytuł:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The III Polish Seminar : "Methods of Choosing Variables for Econometric Models"
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 211-214
Nr:
2168314781
varia
308

Tytuł:
Rozwój rynku wewnętrznego a poziom gospodarczy regionów w Polsce = Development of the Internal Market and Economic Level of Regions in Poland
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 25, nr 1 (93) (1980) , s. 52-71. - Summ.
Nr:
2168260020
artykuł w czasopiśmie
309

Konferencja:
III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1979-04-06 do 1979-04-07
Tytuł:
Analiza wybranych metod taksonomicznych do określenia zmiennych w modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 1-2, s. 212. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314783
varia
310

Tytuł:
Statystyczna analiza poprawności wybranych generatorów liczb losowych o rozkładzie równomiernym = Statistical Analysis of the Correctness of the Selected Generators of Random Numbers with Regular Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 57-83. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237418
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
311

Autor:
Bulsza Jan , Bollman-Brzozowski Jerzy , Chwalibogowski Krzysztof , Grabiński Tadeusz , Hager Stanisław , Jarosz Jan
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report Four, Final Report : Appendices : June 1980
Adres wydawniczy:
[b.m.]: [b.w.], 1980
Opis fizyczny:
7 k.; 30 cm
Nr:
2168320511
raport/sprawozdanie
312

Konferencja:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Tytuł:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, . - nr 160 (182) (1979) , s. 127-147. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244562
artykuł w czasopiśmie
313

Tytuł:
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239330
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
314

Tytuł:
Taksonomiczna koncepcja predykcji ekonometrycznej = Taxonomic Conception of Econometric Prediction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979) , s. 87-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237908
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
315

Tytuł:
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979
Opis fizyczny:
126 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315391
raport/sprawozdanie
316

Tytuł:
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979) , s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237904
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
317

Konferencja:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Tytuł:
Informacja o bibliotece programów obliczeniowych obejmującej procedury estymacji modeli ekonometrycznych oraz algorytmy doboru zmiennych objaśniających
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 579. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314841
varia
318

Konferencja:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Tytuł:
Ocena efektywności wybranych metod doboru zmiennych w modelach jednorównaniowych na podstawie danych empirycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 578. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314837
varia
319

Autor:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
raport/sprawozdanie
320

Tytuł:
Programy obliczeniowe na EMC-MIŃSK 32
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 25 cm + Przykłady obliczeniowe do programów numerycznych na EMC-MIŃSK 32 : (załącznik do skryptu) : [33] k.
Uwagi:
Bibliogr. po rozdz.
Nr:
2168314777
skrypt
321

Tytuł:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
297, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168237676
monografia
322

Konferencja:
XIV Konferencja Naukowa Statystyków i Ekonometryków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Krościenko, Polska, od 1978-04-03 do 1978-04-05
Tytuł:
Uwagi na temat porównywania zgodności ciągów klasyfikacji
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 3, s. 460. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314833
varia
323

Konferencja:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Tytuł:
O możliwościach wykorzystania funkcji dyskryminacyjnych i statystycznych metod identyfikacji do zagadnienia doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 578-579. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314839
varia
324

Tytuł:
Periodyzacja rozwoju gospodarki narodowej oraz jej podstawowych sfer w okresie Polski Ludowej : (studium statystyczne) = On Periods in the Development of National Economy and Its Basic Branches in the Polish People's Republic : (a Statistical Study)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 111-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
325

Autor:
Wyrostek Zbigniew , Al-Madfai Kahtan , Basista Andrzej , Bollman-Brzozowski Jerzy , Lewandowski Jan , Gorynski Juliusz , Al-Madfai Husham , Hager Stanislaw , Babiarz Wladyslaw , Al-Mudilal Sabah Shakib , Klimek Julian , Baqi Giada Yahya Abdul , Kmita Leopold , Knap Janina , Al-Mufti Darkham Amin Mohammed , Leonowicz Wladyslaw , Lesniewska-Wyrostek Ewa , Al-Wazeer Riadh Hamoodi , Michalski Stanislaw , Myszkowski Tadeusz , Najaf Janan , Piotrowski Jozef , Bulsza Jan , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Mashat Abdul Ameer , Krotla Winicjusz , Jabrael Yashaar Dervish , Wierzchowski Maciej , Ali Jaafar Mohammed , Oyrzanowski Bronislaw , Adamczyk Elżbieta , Al-Sekouti Natik Mohammed Rushdi , Forys Stanislaw , Kaczor Joanna , Mankowski Tomasz , Glen Wlodzimierz , Al-Adhamy Mundir Bashier , Golenia Emil , Kolodziej Maria , Beno Roxy Hamid , Kozlowski Dariusz , Nowakowska Zofia , Nyklinska Krystyna , Hassan Yousif Khalid , Zuziak Zbigniew , Bar Ludwik , Kulesza Michal , Zaki Adil Mohammed Salah , Rudnicki Zbigniew , Maciaszek Janusz , Al-Howaadi Ibrahim H. , Steczkowski Jan , Grabiński Tadeusz , Al-Tikriti Younis , Pucek Zbigniew , Dyoniziak Ryszard , Jassim Al'a Al-Deen , Pacholski Maksymilian , Rusinek Andrzej , Sowa Kazimierz , Dominiak Wladyslaw , Al-Sa'Adi Samir Salah , Kulesza Hanna , Wlas Mowaffag , Kodelska-Laszek Teresa , Stasiak Andrzej , Al-Sinawi Suhail , Uchman Ryszard , Michalik Andrzej , Setmajer Jerzy , Abdu-Kadir Amanj Noori , Golonka Zbigniew , Nakashi Adnan
Tytuł:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Adres wydawniczy:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Opis fizyczny:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
raport/sprawozdanie
326

Tytuł:
Algorytm klasyfikacji zbiorów liniowo uporządkowanych = On the Classification Algorithm of Linearly Arranged Sets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 223-235. - Summ., rez.
Nr:
2168250816
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
327

Konferencja:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1978-05-03 do 1978-05-04
Tytuł:
II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = The IInd Polish Scientific Seminar on "Methods of Choosing the Variables for Econometric Models"
Źródło:
Przegląd Statystyczny1978. - t. 25, z. 4, s. 577-580
Nr:
2168314843
varia
328

Tytuł:
Komputerowy zbiór danych RYNEK
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
Uwagi:
Streszcz.,
Nr:
2168315039
monografia
329

Tytuł:
Propozycje w zakresie porządkowania diagramu Jana Czekanowskiego = How to Put in Order the Czekanovski's Diagram - a New Proposal
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243144
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
330

Autor:
Tytuł:
Analiza taksonomiczna rezultatów najlepszych dziesięcioboistów
Źródło:
Kultura Fizyczna. - R. 31, nr 6 (1977) , s. 256-261 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168316295
artykuł w czasopiśmie
331

Tytuł:
Wyznaczanie najkrótszego dendrytu punktów w przestrzeni wielowymiarowej = Calculation of the Shortest Dendrite of Points in the Multidimensional Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 175-196. - Summ., rez.
Nr:
2168250180
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
332

Tytuł:
Ustalanie hierarchii gminnych ośrodków handlowych : (na przykładzie podregionu tarnowskiego) = Hierarchy of Shopping Centres in Tarnów Subregion
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 4/64 (1977) , s. 60-72
Nr:
2168228094
artykuł w czasopiśmie
333

Tytuł:
Numeryczne metody periodyzacji i prognozowania ruchu naturalnego ludności CSRS w latach 1949-1972 = Numerical Methods for Periodization and Prediction of Natural Movement of Population in Tschechoslovakia in 1949-1972
Źródło:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243130
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
334

Konferencja:
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1977-04-19 do 1977-04-20
Tytuł:
Wykorzystanie metod taksonomicznych do ustalania zbioru zmiennych objaśniających
Źródło:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 4, s. 521-522. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314817
varia
335

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekonometryczne modele rynku", Tuszyn k. Łodzi, Polska, od 1975-06-05 do 1975-06-06
Tytuł:
Próba ustalenia rejonów konsumpcyjnych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 2, s. 298. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314815
varia
336

Tytuł:
Wykorzystanie liniowych funkcji trendu do prognozowania zjawisk ekonomicznych
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 122-133
Nr:
2168227230
artykuł w czasopiśmie
337

Tytuł:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej = Dynamic Models of Taxonomic Analysis
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 106-107. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315467
varia
338

Tytuł:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
artykuł w czasopiśmie
339

Tytuł:
Taksonomiczne metody określania faz rozwojowych procesów demograficznych = Taxonomic Methods in Defining the Development Phases of Demographic Processes
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 43 (1976) , s. 15-40. - Rez., summ.
Nr:
2168237750
artykuł w czasopiśmie
340

Tytuł:
Čislennye metody periodizacii i prognozirovaniâ estestvennogo dviženiâ naseleniâ ČRS za 1949-1972 gg.
Źródło:
Mezinárodní konference demografu socialistickýh zemí Liblice 1976 : soubor referátu. Č. 1 - [b.m.]: [b.w.], 1976, s. [33]-[50]. - Rez.
Nr:
2168315079
rozdział w materiałach konferencyjnych
341

Tytuł:
Badanie popytu konsumpcyjnego ludności wiejskiej = Research on Demand for Consumer Goods by Rural Population
Źródło:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976) , s. 76-84. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315497
artykuł w czasopiśmie
342

Tytuł:
O pewnych metodach badania struktury i dynamiki procesów demograficznych na przykładzie NRD = On Some Methods of Investigation into the Structure and Dynamics of Demographic Processes with Special
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976) , s. 109-125. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
343

Tytuł:
Dynamiczna metoda badania struktur demograficznych = Dynamic Method of Investigation of Demographic Structures
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 15-39. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
344

Konferencja:
Konferencja Naukowa Zakładów Statystyki Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Jeleniów k. Kudowy, Polska, od 1975-01-27 do 1975-01-29
Tytuł:
Dynamiczne aspekty analizy taksonomicznej
Źródło:
Przegląd Statystyczny1975. - t. 22, z. 3, s. 468. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314829
varia
345

Tytuł:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
189 k.: il.; 30 cm + Aneks: 184 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/347 (aneks)
Nr:
2168242434
doktorat
346

Autor:
Czermiński Jurand , Grabiński Tadeusz , Paszek Zbigniew , Szeja Jan
Tytuł:
Weryfikacja poprawności grupowania zbiorowości statystycznych za pomocą metod statystyki wielowymiarowej = The Verification of the Goodness of Grouping in Statistical Populations through the Multivariate Statistical Methods
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243864
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
347

Tytuł:
Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystania ich do predykcji
Adres wydawniczy:
Kraków: [Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej], 1975
Opis fizyczny:
95, [9] s.; 30 cm
Nr:
2168242442
skrypt
348

Tytuł:
Statystyczna procedura ustalania faz rozwoju obiektów historycznych = Statistical Procedure for Determination of Development Phase of Historical Objects
Źródło:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 57-71. - Summ.
Seria:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243924
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
349

Tytuł:
Szacowanie liniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów przy pomocy wzorów uproszczonych
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 20, nr 4(167) (1975) , s. 20-21 - Bibliogr.
Nr:
2168240784
artykuł w czasopiśmie
350

Tytuł:
Numeryczne metody periodyzacji rozwoju obiektów gospodarczych = Numerical Methods of Periodization of Economic Objects Development
Źródło:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 3 (1975) , s. 435-444. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237802
artykuł w czasopiśmie
351

Tytuł:
Wykorzystanie metod statystyki wielowymiarowej do rozwiązywania problemów periodyzacji = The Application of Multivariate Statistic Methods to Resolving the Problem of Periodication
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256110
varia
352

Tytuł:
Niektóre nowe metody badania struktury i dynamiki procesów demograficznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej = Some New Methods in Research of the Structure and Dynamics of Demographic Processes in GDR
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 37, z. 3 (1975) , s. 89-103. - Summ.
Nr:
2168315683
artykuł w czasopiśmie
353

Tytuł:
Metody periodyzacji rozwoju demograficznego ludności miejskiej = Methods of Periodization of the Demographic Development of the Сity
Źródło:
Studia Demograficzne. - nr 41 (1975) , s. 75-92. - Rez., summ.
Nr:
2168315469
artykuł w czasopiśmie
354

Autor:
Grabińska Maria , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Kilka uwag na temat zastosowania taksonomii numerycznej w zagadnieniach ekonomicznych = Some Observations Concerning the Adaptation of Numerical Taxonomy to Economical Problems
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 3/55 (1975) , s. 105-115 - Bibliogr.
Nr:
2168226749
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
355

Autor:
Grabińska M. , Orzechowska E. , Hendrysiak E. , Łęczyńska B. , Górski J. , Sikorski W. , Łabno H. , Grabiński Tadeusz
Tytuł:
Metodologia ustalania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane i w oparciu o programy na EMC ustalenie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane do roku 1985
Adres wydawniczy:
Kraków: Instytut Gazownictwa, 1974
Opis fizyczny:
79, [2], 7, [8] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168315281
raport/sprawozdanie
356

Konferencja:
X Konferencja Ekonometryków i Statystyków Polski Południowej, Jeleniów k. Kudowy, Polska, od 1974-03-21 do 1974-03-23
Tytuł:
Statystyczny algorytm periodyzacji rozwoju obiektów ekonomicznych
Źródło:
Przegląd Statystyczny1974. - t. 21, z. 4, s. 649. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314779
varia
357

Konferencja:
Internationales Demographischen Symposium, Berlin, Niemiecka Republika Demokratyczna, od 1974-12-16 do 1974-12-18
Tytuł:
Manche numerische Forschungsmethoden der Struktur und der Dynamik von demographischen Prozessen am Beispiel der DDR
Źródło:
Internationales Demographischen Symposium, Humboldt-Universität zu Berlin1974. - Referat wygłoszony - nieopublikowany
Nr:
2168317253
varia
358

Tytuł:
Metody budowy prognoz rozkładów płac według wysokości = Methods of the construction of prognoses concerning the schedule of salaries in view of their amount
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 132-134
Nr:
2168314737
varia
359

Tytuł:
Rozkład logarytmiczno-normalny, jako model rozkładu płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1959-1967 = Logarithmic-Normal Distribution as a Model of Pay Distribution of Employees in Nationalized Economy in Kraków in the Years 1959-1967
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 21-42. - Rez., summ.
Nr:
2168250312
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
360

Tytuł:
Prognozy rozkładów według wysokości płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa = Prognoses of Pay Distributions of Employees in Nationalized Economy in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 43-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250314
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
75, [2] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-878/Magazyn
Nr:
2168274164
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-763/Magazyn
Nr:
2168274162
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
56 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
117/KMUT/1/99/S
Sygnatura:
NP-668/Magazyn
Nr:
2168315685
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
38 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-490/Magazyn
Nr:
2168274571
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
31, [4] k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-363/Magazyn
Nr:
2168274569
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Struktura konsumpcji usług turystycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
49 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-193/Magazyn
Nr:
2168274565
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Symulacyjne procedury badania efektywności statystycznych algorytmów analizy danych : symulacyjne badanie efektywności wybranych metod predykcji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
92 k.: il.; 30 cm + Aneksy
Program badawczy:
63/KI/1/93/S
Sygnatura:
NP-177/2/Magazyn
Nr:
2168274943
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.3 : baza REGIO Regional Data Base
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
42 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/3/Magazyn
Nr:
2168274709
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.2 : ocena kompletności danych EURODATA
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
78 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/2/Magazyn
Nr:
2168274699
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Informacyjne i software'owe wspomaganie kompleksowych analiz statystyczno-ekonometrycznych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
[120] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
11/KI/3/92/S
Sygnatura:
NP-245/Magazyn
Nr:
2168274947
naukowo-badawcze
11

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.4 : wykorzystanie metody ekspertów do regionalizacji Polski w ujęciu województw
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
11 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/4/Magazyn
Nr:
2168274715
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Analiza prawidłowości strukturalno-dynamicznych rozwoju krajów Europy : zadanie badawcze nr 2.1 : ogólna charakterystyka banku danych EURODATA
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
20 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/0358/91/01
Sygnatura:
NP-272/1/Magazyn
Nr:
2168274695
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Adaptacja pakietów programów statystyczno-ekonometrycznych z dużych komputerów na mikrokomputery
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
[170] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
63/ISEI/23/91/W
Sygnatura:
NP-107/Magazyn
Nr:
2168274951
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Testowanie równowagi i stabilności rynku w warunkach tłumienia inflacji
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
35, [56] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
H/12/029/90-2
Sygnatura:
NP-71/Magazyn
Nr:
2168274945
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Metody i analiza relacji - ceny - konsumpcja - dochody
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1990
Opis fizyczny:
[58] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314861
naukowo-badawcze
16

Tytuł:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1989
Opis fizyczny:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej : (wstępna diagnoza, propozycje metodologiczne)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
72 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji. Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji. Temat: 5,7 Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce
Nr:
2168315815
naukowo-badawcze
18

Tytuł:
System przetwarzania i analizy danych ankietowych producentów mleka
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
121 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Wykonano w ramach tematu: P-09-00-01 Kontraktacja mleka jako czynnik organizujący bazę surowcową przemysłu mleczarskiego na zlecenie Instytutu Przemysłu Mleczarskiego w Warszawie
Nr:
2168315823
naukowo-badawcze
19

Tytuł:
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL"
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1981
Opis fizyczny:
144 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Temat 050501 opracowany w ramach problemu resortowego 221 pt.: "Rozwój systemów zarządzania i przetwarzania informacji w resorcie energetyki i energii atomowej"
Nr:
2168315889
naukowo-badawcze
20

Tytuł:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1979
Opis fizyczny:
329 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
naukowo-badawcze
1
Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1 / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018. - 341 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2018). - ISBN 978-83-65249-93-7. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=226253&wer=0&new=t&mode=shw
2
Proces konwergencji gospodarczej krajów Europy / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 419-454. - ISBN 978-83-01-19813-8
3
Problem infotopii informacji na przykładzie danych GUS pochodzących ze sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 z lat 2003-2017 dla miasta Krakowa = The Problem of Information Infotopia Presented on the Example of GUS Data Extracted from the Reports Regarding Tourism Usage of KT-1 Accommodation Facility for the City of Krakow in the Period of 2003-2017 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 7, t. 13, nr 1 (2018), s. 5-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn13.pdf. - ISSN 2084-8722
4
The Application of Customized Human Development Index to the Analysis of Socio-Economic Development of the European Union Member States / Patryk Babiarz, Tadeusz GRABIŃSKI, Aldona Migała-Warchoł, Elżbieta Szczygieł // Economics and Sociology. - vol. 11, no 4 (2018), s. 332-342. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.economics-sociology.eu/?638,en_the-application-of-customized-hdi-to-the-analysis-of-socio-economic-development-of-the-european-union-member-states. - ISSN 2071-789X
5
Ageing in Place : Residential Satisfaction in Polish Housing-estate Communities / Katarzyna Gorczyca, Tadeusz GRABIŃSKI // Ageing and Society. - vol. 38, iss. 12 (2018), s. 2410-2434. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7867EA8DE7885445D290AF6B7B0D64AF/S0144686X17000630a.pdf/ageing_in_place_residential_satisfaction_in_polish_housingestate_communities.pdf. - ISSN 0144-686X
6
Uproszczona metoda delimitacji wektorowej = The Simplified Method of Vector Delimitation / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1322/988. - ISSN 1898-6447
7
Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie) / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-129. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
8
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych / Barbara KAWA ; Promotor: Bronisław MICHERDA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283b
9
Process of Economic Convergence of European Countries / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 433-457. - ISBN 978-83-01-19812-1
10
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 274 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2017). - ISBN 978-83-65249-27-2. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=185106&wer=0&new=t&mode=shw
11
Keywords Publication as a Tool for Analysis of Research Areas in the Field of Finance : (on the Example of the Publication of UE Staff in Cracow) = Słowa kluczowe publikacji jako narzędzie analizy obszarów badań w zakresie nauk o finansach : (na przykładzie publikacji pracowników UE w Krakowie) / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 46-47. - Dostępne tylko streszczenia
12
Sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009-2012 - implikacje dla praktyki gospodarczej = Seasonality Utilization of Accommodation in Opole Province in 2009-2012 - Implications for Business Practice / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI // Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 2(34) (2016), s. 177-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny i jego obsługa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/ept/34/ept34.pdf. - ISSN 1644-0501
13
Metody i narzędzia weryfikacji rzetelności danych liczbowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Marzena Farbaniec, Marta Woźniak-Zapór, Wacław Zając. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-69-9
14
Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce / Oskar Kiercz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2016. - 287 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003252
15
Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata SEWERYN, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Jadwiga Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski ; Koordynator UM Krakowa: Katarzyna Gądek, Rafał Perłowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2016-2017. - 188 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 2/2017). - ISBN 978-83-65249-94-4. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/uczestnicy-swiatowych-dni-mlodziezy-2016.pdf
16
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012 / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 429-456. - ISBN 978-83-208-2231-1
17
Ocena wybranych aspektów produktu turystycznego Opolszczyzny w świetle badań ruchu turystycznego = Evaluation of Selected Aspects of the Opole Province Tourist Product Based on Tourist Movement Research / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI // Folia Turistica. - nr 34 (2015), s. 43-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_34_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
18
Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / autorzy: Krzysztof Borkowski - red. nauk., Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - 269 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863 ; nr 1/2015). - ISBN 978-83-65249-27-2. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/149573/karta
19
Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych / Wojciech Wilusz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 177 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003223&col=doktoraty_full
20
Benford's Law as Method of Financial Datasets Quality Assessment / Marzena Farbaniec, Tadeusz GRABIŃSKI, Wacław Zając // W: Improving the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2015. - S. 107-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-100-2
21
Metody szacowania efektów finansowych wzrostu poczucia bezpieczeństwa turystów = Methods of Estimating the Financial Effects Resulting from the Increase in Tourists' Sense of Security / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - R. 4, t. 8, nr 2 (2015), s. 70-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/zn%208.pdf. - ISSN 2084-8722
22
Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych / Aneta Lipczyńska ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 255 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003114
23
Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce / Joanna Kubarek-Burkat ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2015. - 237 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003245
24
Ruch turystyczny w Krakowie w 2014 roku : monografia : (badania triangulacyjne) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014. - 359 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/129953/karta
25
Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym / Marcin Krupa ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2014. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003094
26
Cel, metoda, zakres badań / Grażyna Korzeniak, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2014. - S. 7-13. - ISBN 978-83-89440-87-7
27
Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Marta Woźniak-Zapór. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7571-312-1
28
Wykorzystanie analizy porównawczej obiektów wielowymiarowych w badaniach ankietowych ruchu turystycznego = The Use of Comparative Analysis of Multidimentional Objects in a Survey on Tourist Flow / Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały. - nr 5 (2014), s. 19-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/materialyII/ZESZ_NAUK/ZN_nr_5.pdf. - ISSN 2084-8722
29
Taksonometryczne modele obszarów aktywności zawodowej pracowników naukowo-dydaktycznych = Taxometric Model Areas of Professional Activity of Research and Didactic Staff / Tadeusz GRABIŃSKI, Justyna Bugaj // W: Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014. - S. 73-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-936453-0-5
30
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012 / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 331-361
31
Analiza skupień / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski / red. Grażyna Korzeniak. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2014. - S. 111-125. - ISBN 978-83-89440-87-7
32
Delimitacja krajów UE z punktu widzenia struktury systemu podatkowego w latach 2003-2012 / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 298-331. - Bibliogr.
33
Analiza liczby absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1928-2013 = Analysis of the Number of Graduates of the University of Economics in Krakow in the Years 1928-2013 / Tadeusz GRABIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 201-217. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
34
Struktura ruchu turystycznego jako przesłanka poprawy efektywności gospodarki turystycznej na pograniczu polsko-czeskim = The Structure of Tourist Traffic as the Premise of Improving the Efficiency of the Tourist Economy on the Polish-Czech Border Area / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI, Piotr Mielec, Urszula Kiraga // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 2 (40) (2014), s. 239-263. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: spółczesne determinanty rozwoju gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/374/zn_wroc_2014_40_Puciato_Grabi%C5%84ski_Mielec_Kiraga.pdf. - ISSN 1643-7772
35
Kompetencje, wiedza, umiejętności : teoria i praktyka w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2014. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-936453-0-5
36
Współpraca naukowa i wydawnicza Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze szkołami wyższymi w Serbii 2010-2014 = The Academic and Publishing Cooperation of the Faculty of Management and Social Communication of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University with the Universities from Serbia 2010-2014 / Tadeusz GRABIŃSKI, Tamara Milenković-Kerković, Miroslav Milojević, Zbigniew Paszek, Radovan Tomić. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. - 64 s. : il. ; 24 cm
37
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 464 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-89274-85-4
38
V'ïznij turizm u krakìv z ukraïni v 2003-2011 rokah : (naris rezul'tatìv doslìdžen') / Kšištof Borkovs'kì, Tadeuš GRABIN'SKÌ // Strategìâ rozvitku Ukraïni. Ekonomìka, socìologìâ, pravo. - no 2 (2013), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/6212/6931. - ISSN 1729-7036
39
Classes Evaluation - Methods and Tools = Evaluacija časova - metode i sredstva / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara Barszcz-Przełożny, Zbigniew Paszek, Szczepan Urlik // Škola biznisa = Business School = Škola biznesa. - 3-4 (2013), s. 78-99. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1451-6551
40
Procedury opiniowania kierunkowych efektów kształcenia przez studentów / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna Merklinger-Gruchała // W: Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. - S. 83-94. - ISBN 978-83-7571-250-6
41
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 417 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-89274-80-9
42
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 1. - 383 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 2081-478X
43
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2013. - 2. - 427 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 2081-478X
44
Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Krajowe Ramy Kwalifikacji : biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? / red. nauk. Maria Kapiszewska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. - S. 39-51. - ISBN 978-83-7571-250-6
45
Wiedza z pasją : promujemy młodych naukowców : projekty badawcze i sylwetki młodych naukowców = Knowledge with Passion : Promotion of Young Scientists : Research Projects and Profiles of Young Scientists / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2013. - 64 s. : il. ; 21x30 cm. - ISBN 978-83-89274-33-5
46
Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013. - 208 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/115093/karta
47
Cestovní ruch v opolském vojvodství a na česko polském pohraničí v roce 2012 : zpráva z výzkumu / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI. - Opole : Opolská regionální turistická organizace, 2012. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orot.pl/download/attachment/3182/raport-ruch-turystyczny-w-woj-opolskim-2012-czeska-wersja-jezykowa.pdf
48
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 321-364. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
49
Metody oceny zgodności rozkładów cyfr znaczących z prawami Benforda / Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 143-178. - ISBN 978-83-7571-249-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/5834/Metody_analizy_i_oceny_bezpiecze%c5%84stwa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
50
Propozycje ewidencji powiązań efektów kształcenia w ramach Krajowych Ram Kwalifikacji = Proposals for Record Connections of Learning Outcomes in the National Qualifications Framework / Alicja Dziuba-Burczyk, Artur Budzowski, Dariusz FATUŁA, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Dydaktyka finansów w szkołach wyższych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz, Adam Nosowski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012. - (Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). - S. 91-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-300-7
51
Empiryczne prawa liczbowe w nauce / Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 123-142. - ISBN 978-83-7571-249-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/5834/Metody_analizy_i_oceny_bezpiecze%c5%84stwa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
52
W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-915693-8-2
53
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 2, Prace habilitacyjne i doktorskie / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-559-8
54
Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012. - 237 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - (Ruch Turystyczny w Krakowie, ISSN 2299-2863). - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=102090&wer=0&new=t&mode=shw
55
Przydatność analizy rozkładów cyfr znaczących w wykrywaniu oszustw wyborczych = The Usefulness of the Analysis of the Distribution of First Digits in Detection of Election Fraud / Tadeusz GRABIŃSKI, Marzena Farbaniec, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - S. 179-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-8-2
56
Wyniki wyborów powszechnych w Polsce w latach 2000-2010 w świetle analizy rozkładów cyfr znaczących = The Results of the General Election in Poland in the Years of 2000-2010 in the Perspective of the Analysis of the Distribution of First Digits / Tadeusz GRABIŃSKI, Marzena Farbaniec, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: W poszukiwaniu skutecznych narzędzi i modeli analizy zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Stanisław Sorys, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2012. - S. 161-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-8-2
57
Geneza, istota i rozwój badań nad prawem Benforda / Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // W: Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji / red. nauk. Wojciech Z. Chmielowski, Dorota Wilk-Kołodziejczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 101-122. - ISBN 978-83-7571-249-0. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/5834/Metody_analizy_i_oceny_bezpiecze%c5%84stwa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
58
Ruch turystyczny w województwie opolskim i na pograniczu polsko-czeskim w 2012 roku : raport z badań / Daniel Puciato, Tadeusz GRABIŃSKI. - Opole : Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2012. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orot.pl/download/attachment/3183/raport-ruch-turystyczny-w-woj-opolskim-2012-polska-wersja-jezykowa.pdf
59
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - 1. - 317 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.pitwin.edu.pl/pdf/zeszyt1-2011.pdf. - ISSN 2081-478X
60
Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN // W: Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński]. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011. - S. 93-115. - ISBN 978-83-62644-10-0
61
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, 2011. - 2. - 330 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
62
Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw / Artur Figurski ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2011. - 194 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002510
63
Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011. - 244 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/83623/karta
64
Analiza wpływu przekształceń matematycznych na zbiory o zadanym rozkładzie cyfr = The Impact Analysis of Mathematical Transformations on the Set of Numbers of a Given Distribution / Marzena Farbaniec, Tadeusz GRABIŃSKI, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2 (2011), s. 210-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
65
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : Innovations and Interdisciplinary Implications / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - 397 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-89274-60-1
66
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 2 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2011. - 420 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-89274-65-6
67
Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-915693-7-5
68
Benford's Law / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation / scient. ed. Zbigniew Paszek. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 73-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-156-1
69
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : retrospekcja. Cz. 1, Pracownicy / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 112 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-502-4
70
Wybrane determinanty bogactwa narodów - niebezpieczeństwa analizy regresyjno-korelacyjnej = Selected Determinants of National Wealth - Risks Arising from the Regression and Correlation an Analysis / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Rozwój ekonomiczno-społeczny mikro i makroregionów / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2010. - S. 11-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-7-5
71
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. T. 1 / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - 414 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Materiały nadesłane na II Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 9 września 20010 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-89274-50-2
72
Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy : (opracowanie autorskie) / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010. - 182 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf
73
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - 1. - 187 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
74
Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej / Artur Łapczyński ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2010. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002423
75
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2010. - 2. - 318 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
76
Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych / Piotr Betlej ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2010. - 195 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001856
77
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 1/2010 / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2010), s. 185-187. - Rec. pracy: red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI], Zeszyt Naukowy PITWIN nr 1/2010. - ISSN 2081-478X
78
Opinia na temat Zeszytu Naukowego PITWIN nr 3/2009 "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne." / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 3 (2009), s. [305-308]. - Rec. pracy: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - ISSN 2081-478X
79
Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator ROT województwa łódzkiego: Tomasz Koralewski. - Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009. - 156 s. : il. ; 30 cm. - Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodzkie_2008.pdf
80
Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/zalacznik.php?zid=70884&wer=0&new=t&mode=shw
81
Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator ROT województwa łódzkiego: Tomasz Koralewski. - Kraków : [Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego], 2009. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Projekt finansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi. - Pełny tekst: http://www.rotwl.pl/resources/dokumenty_pdf/raport_ruch_turystyczny_lodz_2008.pdf
82
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 2, t. 1. - 429 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
83
Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu : aspekty psychospołeczne i ekonomiczne / red. nauk. Leszek Woszczek, Tadeusz GRABIŃSKI, Adam Tabor. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009. - 337 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-915693-6-8
84
Opinia na temat pracy "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne." / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 2 (2009), s. 363-366. - Rec. pracy: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - ISSN 2081-478X
85
Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 : (na podstawie badań ankietowych) = Assessment of the Tourist Traffic on the Basis of the Population Surveys in the City of Cracow Between 2006-2007 (On the Example of Questionnaire's Research) / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN // Handel Wewnętrzny. - Listopad [nr spec.] : Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów (2009), s. 57-69. - Summ. - ISSN 0438-5403
86
Próba typologii rozkładów dwumodalnych = Some Remarks about Types of Bimodal Distributions / Tadeusz GRABIŃSKI, Aldona Migała-Warchoł // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009), s. 57-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
87
Kilka uwag o możliwościach wykorzystania prawa Benforda = Some Remarks on Possible Utilisations of Benford's Law / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 11 (2009), s. 31-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
88
Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej = Psychographic - Motivating Profile of the Polish Consumer of Eco-Food / Izabela Cichocka, Tadeusz GRABIŃSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość. - nr 5 (66) (2009), s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2451-0769
89
Ruch turystyczny w Małopolsce w 2009 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009. - 217 s. : il. ; 30 cm. - Badanie zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zamówienie Województwa Małopolskiego. - Pełny tekst: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2010/Ruch_tur_w_Malop2010.pdf
90
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 3. - 304, [4] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.pitwin.edu.pl/pdf/zeszyt3.pdf. - ISSN 2081-478X
91
Opinia na temat artykułów naukowych zawartych w publikacji wydanej w ramach projektu PITWIN przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne" pod red. Z. Zielińskiego / Tadeusz GRABIŃSKI // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 1 (2009), s. 161-163. - Rec. pracy: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - ISSN 2081-478X
92
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 2, t. 2. - 366 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - Na okł.: 2/2009. - Bibliogr. przy art. - ISSN 2081-478X
93
Przestrzenne zróżnicowanie jakości i poziomu życia w województwie podkarpackim / Aldona Migała-Warchoł ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2009. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001761a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001761b
94
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009. - nr 11. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
95
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2009. - 1. - 163 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.pitwin.edu.pl/pdf/e-book1.pdf. - ISSN 2081-478X
96
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 281-338. - ISBN 978-83-208-1757-7
97
Uwarunkowania pomiaru współzależności cech = Problems of Measuring Statistical Dependence of Variables / Tadeusz GRABIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 91-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
98
Determinanty rozwoju polskich biur podróży w Internecie / Rafał Marek ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2008. - 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001461a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001461b
99
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008. - nr 10. - 176 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
100
Prawo Benforda - fikcja czy rzeczywistość = Benford's Law - Fiction or Realisty / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Adam Tabor. - Chrzanów - Kraków : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008. - S. 293-303. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-915693-5-1
101
Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości / red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek, Adam Tabor. - Chrzanów - Kraków : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-915693-5-1
102
Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof Borkowski, Renata SEWERYN, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek ; koordynator MOT: Paweł Mierniczak, Jan Wieczorkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2008. - 158 s. : il. ; 30 cm. - Projekt zrealizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2008.pdf
103
Weryfikacja założeń makroekonomicznych do budżetu państwa / Alicja KASPEROWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 104-137. - ISBN 978-83-208-1757-7
104
Ważone miary współzależności = Weighed Co-dependence Measures / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek]. - nr 10 (2008), s. 37-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju strategii masowej indywidualizacji produktu / Maciej Piotrowski ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2007. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001165a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001165b
106
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - 215 s. : il. ; 24 cm. - Na okł.: Publikacja z konferencji naukowej zrealizowanej w ramach projektu: "Społeczeństwo obywatelskie w strategii rozwoju regionu". - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-915693-4-4
107
Wiedza i świadomość konsumencka na temat małopolskich produktów tradycyjnych oraz ich rozpoznawalności : raport z badań ankietowych w Małopolsce / wykonawca: Tadeusz GRABIŃSKI ; konsultanci: Joanna Jakubowska-Łazęcka, Ewa Obora, Aneta Foryś. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006. - 51 s. : il. ; 30 cm. - Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C
108
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2006 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT Jan Wieczorkowski, Jolanta Kobus ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 116 s. : il. - Badanie wykonane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Województwa Małopolskiego. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=157
109
Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientem / Marcin Szplit ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2006. - 238 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 16 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000909a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000909b
110
Zbiory złożone w taksonometrii = Complex Sets in Taxonometry / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
111
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy / kier. projektu: Krzysztof Borkowski ; zespół: Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT: Jolanta Kobus, Jan Wieczorkowski ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 111 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna. - Pełny tekst: www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf
112
Ocena jakości edukacji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym / Małgorzata Wawrzynkiewicz ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2006. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001040a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001040b
113
Diagnoza stanu : znakowanie produktów regionalnych i tradycyjnych / wykonawca: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 2006. - 88 s. : il. ; 30 cm. - Opracowanie wykonane w ramach podprojektu RegiP: Perspektywy promocji i rozwoju produktów regionalnych (Regional Products Promotion Prospects) wchodzącego w skład Regionalnej Operacji Ramowej SMART (Strategic Measures for Achieveing Reform Targets) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III C. - Bibliogr.
114
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2006. - nr 9. - 183 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
115
Rozwój systemów bankowości elektronicznej i ich wpływ na wyniki banku / Janusz Patla ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2006. - 220 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001043a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001043b
116
Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003-2004 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska // W: Turystyka w badaniach naukowych : prace ekonomiczne / red. Anna Nowakowska, Marta Przydział. - Rzeszów; Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania; Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. - S. 533-548. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-84-7
117
Modelowanie relacji między wybranymi determinantami zachowań konsumpcyjnych na rynku żywności ekologicznej / Izabela Cichocka ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2005. - 143 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000664a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000664b
118
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005. - 298 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-915693-3-0
119
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa, Kobus Jolanta ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005. - 174 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=27
120
Wykorzystanie metod statystycznych w badaniu sprawozdań finansowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 227-263. - ISBN 83-7228-166-1
121
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2005 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT Jolanta Kobus ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2005. - 157 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=48
122
O zawodach przyszłości : wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Grabińskiego wygłoszony podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie w dniu 8 października 2004 r. / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004. - 19 s. ; 21 cm
123
Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2004 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Aneta Chuchrowska-Tupta - koordynator MOT ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004. - 122 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=18
124
Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004 : raport końcowy [on-line] / kier. projektu : Krzysztof Borkowski ; zespół : Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Michał Grzywa ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2004. - 105 s. : il. - Projekt finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, budżetu Miasta Krakowa oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/f_menager/index.php?f_menager_do=download&f_menager_id=17
125
Analiza taksonometryczna krajów Europy w ujęciu regionów / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 158, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-177-8
126
Wykorzystanie technik informacyjnych w procesie dydaktycznym szkoły wyższej / Zbigniew E. Zieliński ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2003. - 213 k. : il. ; 30 cm + Aneks; autoreferat : 14 k. - Bibliogr.
127
Gospodarka sieciowa - mit czy rzeczywistość? : wykład inauguracyjny / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2003/2004 / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 11-24
128
Jubileusz 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 141 s., [54] s. tabl. kolor. : il., portr. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-7252-137-9
129
Czynniki sukcesu wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania (klasy MRP II/ERP) / Piotr SOJA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2002. - 141 k. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
130
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2001 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2001/2002 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 3-11. - ISBN 83-7252-118-2
131
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2000 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2000/2001 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 3-10. - ISBN 83-7252-093-3
132
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona / [aut.: Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Wydawn. AE, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm
133
Strategia rozwoju uczelni / [aut.: Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Wydawn. AE, 2001. - 252 s. : il. ; 24 cm
134
Chcemy być w ekstraklasie / Tadeusz GRABIŃSKI ; zanot. Stanisław M. Jankowski // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 1, 15. - ISSN 1509-5975
135
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : księga pracowników / / [wykaz pracowników zestawiły Magdalena BEDNAREK, Bernadetta KOŁCZ, Anita MEDOŃ-WOSZ; red. meryt. Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 142 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-058-5
136
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1999 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1999/2000 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 3-11. - ISBN 83-7252-034-8
137
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - nr 522. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
138
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 12 października 1998 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 3-11. - ISBN 83-7252-009-7
139
The 75th Anniversary of the Funding of Cracow University of Economics 1925-2000 / Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK // W: Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation : Papers from International Scientific Conference and CECIOS Assembly, Cracow, October 21-23th 1999 / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - S. 17-20. - ISBN 83-88114-42-5
140
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Przegląd Organizacji. - nr 10 (1998), s. 9-10. - ISSN 0137-7221
141
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Marketing i Rynek. - nr 11 (1998), s. 35-[37]. - ISSN 1231-7853
142
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKTOR // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 12 (587) (1998), s. 3-4. - ISSN 0860-6846
143
Przemówienie wygłoszone na uroczystości inauguracyjnej w dniu 13 października 1997 r. / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1997/98 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 3-12. - ISBN 83-87239-54-2
144
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI, Jan W. WIKROR // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 3(45) (1998), s. 2-4
145
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Tadeusza Grabińskiego na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1996 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 3-12. - ISBN 83-87239-03-8
146
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 493. - 96 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
147
Symulacyjne metody analizy efektywności procedur predykcji = Simulation Methods of Analysing the Effectiveness of Prediction Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 53-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
148
Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Józef POCIECHA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 19-26. - ISBN 83-86439-78-5
149
Elementy podstaw informatyki : edytory - grafika - typografia : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 85 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-75-0
150
Elementy podstaw informatyki : urządzenia peryferyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 76 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-71-8
151
Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Józef POCIECHA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 27-64. - ISBN 83-86439-78-5
152
Zastosowanie technik symulacji komputerowej do optymalizacji wyboru metod wielowymiarowej analizy porównawczej / Andrzej Bąk ; Promotor: Tadeusz Stanisław GRABIŃSKI. - Jelenia Góra, 1995. - 240 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 127 k. - Bibliogr.
153
Elementy podstaw informatyki : rynek komputerowy : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 69 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-48-3
154
Informacyjne aspekty statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 9 (412) (1995), s. 32-36. - ISSN 0043-518X
155
Elementy podstaw informatyki : algorytmy - języki programowania - programy komputerowe : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 86 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-54-8
156
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1993/94 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (29) (1994), s. 2-48
157
Wykorzystanie metody ekspertów do regionalizacji Polski w ujęciu województw / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - (Taksonomia ; z. 1). - S. 69-76. - ISBN 87-7011-138-6
158
Analiza kosztów rozmów telefonicznych w roku 1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2 (24) (1994), s. 25-27
159
Analiza stopnia informacyjności kostek danych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 68-84. - ISBN 83-86439-14-9
160
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1993/94 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (29) (1994), s. 49-63
161
Bank danych "EURODATA" / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 55-68
162
Wybrane informacje statystyczne o uczelniach ekonomicznych oraz uczelniach krakowskich wg stanu w dniu 31 grudnia 1992 r. / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1 (23) (1994), s. 19-38
163
System podziału terytorialnego krajów Wspólnoty Europejskiej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce / [red. nauk. Tadeusz Borys, Marek Walesiak]. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - (Taksonomia ; z. 1). - S. 57-68. - ISBN 87-7011-138-6
164
Zmiany zatrudnienia w wybranych jednostkach organizacyjnych AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1 (23) (1994), s. 16-19
165
Zakres badań naukowych w AE w Krakowie w latach 1991-1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4 (26) (1994), s. 4-17
166
Vademecum podstaw informatyki : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 34 s. ; 24 cm
167
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 291 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
168
Propozycje systemu podwyżek płac dla pracowników naukowo-dydaktycznych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 25-41
169
Finansowanie badań własnych uczelni wyższych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4 (16) (1993), s. 23-28
170
Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 43 s. : il. ; 24 cm
171
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 58-65
172
Finansowanie badań naukowych uczelni MEN w 1992 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 6 (18) (1993), s. 26-37
173
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 129 s. : il. ; 23 cm. - (Aktualności : biuletyn informacyjny rektora ; 5 (17))
174
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 66-73
175
Płace pracowników naukowo-dydaktycznych AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 20-24
176
Sytuacja lokalowa katedr / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 41-63
177
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 30-57
178
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 7 (19) (1993), s. 2-29
179
Analiza preferencji młodzieży szkół średnich w zakresie wyboru form i kierunków studiów / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (21) (1993), s. 10-12
180
Wielkość i koszty produkcji wydawniczej AE w Krakowie w latach 1990-1993 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 10 (22) (1993), s. 27-31
181
Wydawnictwa uczelniane AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2(4) (1992), s. 19-32
182
Badanie odporności taksonomicznych metod grupowania / Paweł LULA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1992. - 162 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
183
Informacja o terminach realizacji prac habilitacyjnych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 26-29
184
Problem kompletności informacji w komputerowych bazach danych statystycznych = The Problem of Completeness of Information in Statistical Computer Data Bases / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 5-18. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
AE w Krakowie na tle innych uczelni / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 21-26
186
Uwagi na temat systemu wynagrodzeń / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 37-39
187
Analiza czynnikowa w badaniach przestrzennych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 161-185. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
188
Bazy danych gospodarczych w systemie SYZYF = Economic Data Bases in SYZYF System / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 59-75. - Summ., streszcz. - ISSN 0208-7944
189
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku akademickim 1990/91 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1(3) (1992), s. 14-26
190
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 133 s. : il. ; 23 cm. - ( ; nr 6(8), wyd. specjalne Studencka ocena dydaktyki)
191
Analiza finansowa wydawnictw uczelnianych w 1991 roku / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2(4) (1992), s. 13-19
192
Taksonomiczne metody analizy przestrzennej struktury konsumpcji / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Krzysztof P. WOJDACKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 117-160. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
193
Metody taksonometrii / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. rozdz.
194
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w latach 1989/90 - 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 31-70
195
Uwagi na temat polityki awansowania samodzielnych pracowników naukowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 1(3) (1992), s. 27-29
196
Studenci, kadra, pomieszczenia dydaktyczne AE w Krakowie w latach 1970-1992 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 89-95
197
Obciążenia pracowników AE w Krakowie związane z prowadzeniem prac magisterskich i dyplomowych w latach 1989/90 - 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 71-88
198
Podstawy kwantyfikacji zmiennych przestrzennych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 25-35. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
199
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 6-9
200
Mierniki koncentracji i lokalizacji przestrzennej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 76-105. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
201
Badania marketingowe : metody i oprogramowanie komputerowe / Jacek BAZARNIK, Tadeusz GRABIŃSKI, Eugeniusz Kąciak, Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN. - Warszawa; Kraków : Canadian Consortium of Management Schools; Akademia Ekonomiczna, 1992. - 176 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85719-00-8
202
Informacja o ocenie b. instytutów AE w Krakowie przez Komitet Badań Naukowych i proponowanych środkach na badania statutowe w roku 1992 : (opracowano na podstawie materiałów KBN) / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 26-39
203
Granty indywidualne KBN przyznane pracownikom AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 29-32
204
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
205
Obciążenia dydaktyczne pracowników AE w Krakowie w roku 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 9 (11) (1992), s. 2-30
206
Sprawozdanie z wykorzystania w roku 1991 środków przyznanych w ramach tzw. działalności ogólnotechnicznej w AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 39-44
207
Wykorzystanie i koszty eksploatacji kserografów w AE w Krakowie / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 32-36
208
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991), s. 207-209
209
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej i taksonomii numerycznej w zastosowaniu do porównań międzynarodowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA. - (1991), s. 1-34
210
Przestrzenne i społeczno-zawodowe zróżnicowanie konsumpcji w Polsce = Spatial and Social-Professional Differentiation of Consumption in Poland / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 15-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Strukturalne podejście w analizie danych przekrojowo-czasowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 360. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
212
Organizacja baz danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 39-44. - ISBN 83-208-0798-0
213
Taksonometryczne metody wyodrębniania jednorodnych zbiorowości / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 75-96. - ISBN 83-208-0798-0
214
Granty MEN realizowane w AE w Krakowie w roku 1991 / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2 (1991), s. 6-14
215
Konstrukcja quasi-modeli grawitacji i potencjału / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 97. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
216
Wyposażenie AE w Krakowie w aparaturę badawczo-dydaktyczną : (stan na 31.12.1991) / Tadeusz GRABIŃSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - nr 2 (1991), s. 15-26
217
Statystyczna analiza danych przekrojowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 45-74. - ISBN 83-208-0798-0
218
Modele generalizacji przestrzennej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 157-180. - ISBN 83-208-0798-0
219
Próba modyfikacji klasycznych modeli grawitacji = A Trial to Modify Classical Gravitational Models / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 343 (1991), s. 51-68. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
220
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 229. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
221
Podstawy informacyjne ekonometrii przestrzennej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 26-38. - ISBN 83-208-0798-0
222
Graficzne metody redukcji przestrzeni wielowymiarowych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 124-146
223
Ocena poprawności wybranych metod grupowania hierarchicznego i niehierarchicznego = An Assessment of Correctness of Selected Methods of Hierarchical and Nonhierarchical Grouping / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Narzędzia przetwarzania danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 8-26
225
Graficzna prezentacja związków między zmiennymi / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 46-63
226
Metodologiczne aspekty modelowania zróżnicowania przestrzennego konsumpcji i jej determinant / Leszek STRZEMBICKI, Tadeusz GRABIŃSKI // W: Polski model konsumpcji w świetle badań. Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1990. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 121-146
227
Wybrane problemy statystycznej analizy danych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 27-45
228
Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987 / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1990 (1990), s. 112-122
229
Problemy analizy poprawności procedur taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 61-80. - Bibliogr.
230
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
231
Taksonomiczne metody porządkowania i grupowania obiektów / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 49-83. - ISBN 83-01-08596-7
232
Prognozowanie struktur przestrzennych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
233
Komputerowy bank danych i programów "Gostur" / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - (1989), s. 60-67
234
Ogólne założenia taksonomii numerycznej / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 9-18. - ISBN 83-01-08596-7
235
Funkcje i mierniki odległości / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 19-35. - ISBN 83-01-08596-7
236
Ekonometryczne modele krajowego ruchu turystycznego ze zmiennymi agregatowymi = Econometric Models of National Tourist Traffic with Synthetic Variables / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989), s. 53-76. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
237
Analiza poprawności metod grupowania / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 136-167. - ISBN 83-01-08596-7
238
Ocena poprawności procedur porządkowania liniowego / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 110-135. - ISBN 83-01-08596-7
239
Problemy wielowymiarowej analizy porównawczej / T. GRABIŃSKI // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 84-109. - ISBN 83-01-08596-7
240
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji ludności rolniczej w Polsce / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 156-167
241
Mikrokomputerowy system zintegrowanej bazy danych o produkcji i zużyciu materiałów budowlanych. Zadanie nr 2, ^Założenia systemu / Sławomira Woźniak, Jerzy ADAMSKI, Barbara Dolny, Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara Michalak. - Warszawa : Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "ORGBUD", 1989. - 88 s. + [15] k. : il. ; 30 cm. - Prace projektowo-programowe związane z tym systemem prowadzono w ramach tematu nr 1.4.3.0. problemu resortowego R-508 "Uwarunkowania surowcowo-materiałowe i paliwowo-energetyczne rozwoju budownictwa"
242
Organizacja statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 13-39. - ISBN 83-208-0546-5
243
Założenia i kierunki badań jakości metod taksonomicznych = Assumptions and Directions of Taxonomic Methods Quality Assessment / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 258 (1988), s. 5-26. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Metody określania opóźnień czasowych i wykorzystanie ich w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 200-234. - ISBN 83-208-0546-5
245
Analiza relacji między cenami, spożyciem i dochodami na podstawie metody porównań międzynarodowych = An Analysis of Relations Between Prices, Consumption and Income Using International Comparisons Method / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 55-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Metody analizy tablicy przepływów handlu międzynarodowego / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 99-124. - ISBN 83-208-0546-5
247
Metody statystycznej analizy porównawczej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 235-260. - ISBN 83-208-0546-5
248
Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej do identyfikacji skupień na podstawie macierzy typu input-output / Małgorzata Pańkowska ; Promotor: Tadeusz Stanisław GRABIŃSKI. - Katowice, 1988. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek STRZEMBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
250
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
251
Modele grawitacji i potencjału / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - S. 125-161. - ISBN 83-208-0546-5
252
Analiza macierzy handlu międzynarodowego / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 70-91
253
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Polsce na podstawie porównań międzynarodowych i klasycznych modeli tendencji rozwojowej = Prediction of Energy Consumption in Poland on Basis of International Comparisons and Classical Models of Development Tendencies / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 21-48. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
254
Analiza odporności ocen parametrów modelu ekonometrycznego w warunkach współliniowości zmiennych objaśniających / Elżbieta MAKSYMIAK ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 1987. - 174 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
255
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
256
Statystyczne metody prognozowania przez analogie / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 157-178
257
Problemy szacowania brakujących informacji w komputerowych bazach danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Jakość danych w systemach informacyjnych : materiały seminarium SPIS '87 / [red. nauk. Józef Oleński]. - Warszawa : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemu Państwowej Informacji Statystycznej przy Głównym Urzędzie Statystycznym, 1987. - (Systemy Informatyczne ; 1/87). - S. 169-183
258
Organizacja statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 11-23
259
Z badań nad wielowymiarową analizą porównawczą na podstawie trójwymiarowych macierzy danych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 393-394. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
260
Modele grawitacji i potencjału / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 92-120
261
Analiza komputerowa ankiety pt. "Wymagania kwalifikacyjne robotników i mistrzów w branżach przemysłu materiałów budowlanych". Zeszyt nr 3 / Janusz Moszumański ; konsult. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego, 1986. - 13 k. : il. ; 29 cm
262
Dynamic and Multidimensional Comparative Analysis of the Living Standard in Selected OECD and CMEA European Countries / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Papers of the Polish Participants. Part 2. - Warszawa, 1986. - S. 1 [12]-24 [34]. - Bibliogr.
263
Taksometryczna koncepcja określania struktury cen na podstawie danych międzynarodowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 447. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
264
Statystyczne metody prognozowania przez analogie i ocena ich przydatności na tle metod klasycznych = Statistical Methods of Forecasting by Analogy and Evaluation of Their Utility in Comparison with Classical Methods / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 145-160. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
265
Problemy konstrukcji komputerowych baz danych do celów analizy statystycznej szeregów przekrojowo-czasowych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 447-448. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
266
Analiza porównawcza poprawności metod taksonomicznych / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 203. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
267
Wybrane problemy dynamicznej wielowymiarowej analizy porównawczej = Selected Problems of a Dynamic Multidimensional Comparative Analysis / Tadeusz GRABIŃSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 47, z. 2 (1985), s. 189-206. - Summ. - ISSN 0035-9629
268
Analiza efektywności wybranych metod prognozowania na podstawie danych empirycznych = The Analysis of the Effectiveness of Selected Methods of Forecasting on the Basis of Empirical Data / Mohamed Amin, Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 115-151. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
269
Charakterystyka wybranych nieklasycznych metod prognozowania = The Characteristics of the Selected Non-Classical Forecasting Methods / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 25-51. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
270
Informacja o aktualnej bibliotece programów obejmującej procedury obliczeniowe z zakresu taksonomii numerycznej / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
271
Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej = Methods of Specifying the Character of Variables in Multivariate Comparative Analysis / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 35-63. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
272
Analiza własności wybranych współczynników zależności dla cech jakościowych metodami symulacyjnymi = Analysis of Properties of Selected Contingency Coefficients for Quality Variables Using Simulation Methods / Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew PASZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 129-152. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
273
Z badań nad nieklasycznymi metodami predykcji / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
274
Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych = Multivariate Comparative Analysis in Research ower Dynamics of Economic Phenomena / Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 265 s. : tab. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 61)
275
Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych = Research over the Effectiveness of Selected Taxonomic Procedures / Tadeusz GRABIŃSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
276
Koncepcja badań efektywności procedur porządkowania liniowego = The Conception of Research over the Effectiveness of the Procedures of Linear Arrangement / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 181 (1984), s. 5-35. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
277
Wybrane elementy statystyki międzynarodowej / Tadeusz GRABIŃSKI // W: Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1983), s. 1[30]-43[73]. - Bibliogr.
278
Informacja o bibliotece programów obliczeniowych z zakresu taksonomii numerycznej / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 333. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
279
Wykorzystanie metod z zakresu analizy dyskryminacyjnej oraz teorii rozpoznawania obrazów do określenia wektorów predykant = The Use of Methods Coming within the Sphere of Discrimination Analysis and Theory of Pattern Recognition for the Determination of Prediction Vectors / Tadeusz GRABIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 73-91. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
280
Z badań nad efektywnością procedur porządkowania liniowego / Tadeusz GRABIŃSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 330-331. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
281
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
282
The Effectiveness of Some Clustering Procedures / Andrzej SOKOŁOWSKI, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 102-103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN