Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1981-6
Nr:
2168261384
monografia
2

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Proksenia, 2010
Opis fizyczny:
144 s.: il. ; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-22-3
Nr:
2168261380
monografia
3

Autor:
Mariola Wisz-Cieszyńska
Tytuł:
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
269 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-65
Nr:
51684
doktorat
4

Tytuł:
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
298 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-204-9
Nr:
2168220312
monografia
5

Tytuł:
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52296
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Konsumpcja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Opis fizyczny:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monografia
7

Tytuł:
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 291-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223654
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zachowanie konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Opis fizyczny:
319, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1237-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168261376
monografia
9

Tytuł:
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 541 (2000) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248342
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/583
Nr:
2168310937
doktorat
11

Tytuł:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monografia
12

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237758
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-65-3
Nr:
2168244050
skrypt
15

Tytuł:
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1995
Opis fizyczny:
262 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/839
Nr:
2168312879
doktorat
16

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04274-6
Nr:
2168254122
monografia
17

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 420 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168256086
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
124, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261456
monografia
19

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261012
monografia
20

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 87-93
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redakcja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monografia
22

Tytuł:
Źródłowe podstawy badań
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 76-87
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Tryb dostępu:
Nr:
2168255186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235606
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Struktury konsumpcji gospodarstw miejskich i wiejskich
Adres wydawniczy:
Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168346500
monografia
26

Tytuł:
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 349 (1991) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259656
artykuł w czasopiśmie
27

Autor:
Leszek Rudnicki , Henryk Woźniczka
Tytuł:
Chłopi-robotnicy
Adres wydawniczy:
Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
Nr:
2168261024
monografia
28

Tytuł:
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 304 (1989) , s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246672
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 314 (1989) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235218
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988) , s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251402
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Wybrane Informacje Tematyczne Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) ; 3 (110))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261016
monografia
32

Tytuł:
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260034
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji
Źródło:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / red. Barbara Cebo - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 143-147
Nr:
2168297871
rozdział w materiałach konferencyjnych
34

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
35

Tytuł:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987) , s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261152
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243220
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986) , s. 31-33
Nr:
2168260850
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 11 s.. - Poszyty
Nr:
2168259348
rozdział w monografii
39

Tytuł:
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1985
Opis fizyczny:
313 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 66)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168261052
monografia
40

Tytuł:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983 = Changes in the households expenses structure in the years 1978-1983
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985) , s. 35-39
Nr:
2168240822
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 212 (1985) , s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275003
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych
Źródło:
Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985) , s. 155-164
Nr:
2168261510
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 2(284) (1985) , s. 25-27
Nr:
2168241314
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Kierunki specjalizacji zakładów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
skrypt
46

Tytuł:
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985) , s. 21-23
Nr:
2168261036
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985) , s. 76-80
Nr:
2168231764
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984) , s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254842
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 (1984) , s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236588
artykuł w czasopiśmie
50

Tytuł:
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983) , s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261484
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983) , s. 69-79. - Rez., summ.
Nr:
2168229440
artykuł w czasopiśmie
52

Tytuł:
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 24 (1982) , s. 3-5
Nr:
2168239494
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Potrzeby a jakość towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 109-112
Nr:
2168255068
rozdział w materiałach konferencyjnych
54

Tytuł:
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję = Education as Element Affecting Consumption
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1981) , s. 26-31
Nr:
2168254182
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Usługi
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
rozdział w skrypcie
56

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
rozdział w skrypcie
57

Tytuł:
Artykuły żywnościowe
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
rozdział w skrypcie
58

Tytuł:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monografia
59

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
skrypt
60

Tytuł:
Kompleks gospodarki żywnościowej
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1977
Opis fizyczny:
40 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261028
monografia
61

Tytuł:
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 80 (1976) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168251110
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
270 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/172
Nr:
2168261050
doktorat
63

Tytuł:
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1970) , s. 77-85
Nr:
2168223942
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
148 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KBK/1/2005/S/234
Sygnatura:
NP-1058/Magazyn
Nr:
2168291801
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
31/KBK/1/2002/S
Sygnatura:
NP-839/Magazyn
Nr:
2168291965
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
83/KBK/2/97/S
Sygnatura:
NP-487/Magazyn
Nr:
2168328971
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
7/KBK/1/96/S
Sygnatura:
NP-408/Magazyn
Nr:
2168329095
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KBK/1/95/S
Sygnatura:
NP-359/Magazyn
Nr:
2168329229
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
109 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-190/2/Magazyn
Nr:
2168330783
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-190/1/Magazyn
Nr:
2168330779
naukowo-badawcze
8

Autor:
Leszek Rudnicki , , , ,
Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-230/Magazyn
Nr:
2168329949
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-127/Magazyn
Nr:
2168331531
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
77+2 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-72/Magazyn
Nr:
2168331735
naukowo-badawcze
1
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1981-6
2
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Proksenia, 2010. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-22-3
3
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich / Mariola Wisz-Cieszyńska ; . - Kraków : , 2007. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Leszek RUDNICKI. - Bibliogr.
4
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 298 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-204-9
5
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 579 (2002), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12547. - ISSN 0208-7944
6
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
7
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 291-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
8
Zachowanie konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 319, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1237-2
9
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998) / Agata NIEMCZYK ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2000. - 253 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
11
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
12
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
13
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 497 (1997), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-65-3
15
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach / Jadwiga BERBEKA ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 1995. - 262 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
16
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994. - 206 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04274-6
17
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
18
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 124, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 87-93. - ISBN 83-85719-02-4
21
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
22
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
23
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej / Leszek RUDNICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 76-87
24
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 359 (1991), s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Struktury konsumpcji gospodarstw miejskich i wiejskich / Leszek RUDNICKI. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 142 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
26
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Chłopi-robotnicy / Leszek RUDNICKI, Henryk Woźniczka. - Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
28
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 255 (1988), s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie / Leszek RUDNICKI. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988. - 58 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 3 (110))
32
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
33
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji / Leszek RUDNICKI // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 143-147
34
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków : , 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
35
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 233 (1987), s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
37
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986), s. 31-33. - ISSN 0029-5396
38
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984 / Leszek RUDNICKI // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 11 s. - Poszyty
39
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs / Leszek RUDNICKI. - Kraków: [s.n.], 1985. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 66)
40
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983 = Changes in the households expenses structure in the years 1978-1983 / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1985), s. 35-39. - ISSN 0438-5403
41
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych / Leszek RUDNICKI // Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985), s. 155-164. - ISSN 0137-1673
43
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji / Leszek RUDNICKI // Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 2(284) (1985), s. 25-27. - ISSN 0043-518X
44
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
45
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
46
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985), s. 21-23. - ISSN 0029-5396
47
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1985), s. 76-80. - ISSN 0079-578X
48
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984), s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 193 ([1984]), s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 174 (1983), s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 169 (1983), s. 69-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
53
Potrzeby a jakość towarów / Leszek RUDNICKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 109-112
54
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję = Education as Element Affecting Consumption / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1981), s. 26-31. - ISSN 0438-5403
55
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
56
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
57
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
58
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
59
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
60
Kompleks gospodarki żywnościowej / Leszek RUDNICKI. - Kraków: [s.n.], 1977. - 40 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
61
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 80 (1976), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
62
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie / Leszek RUDNICKI ; . - Kraków : , 1975. - 270 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Bibliogr.
63
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce / Leszek Rudnicki // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1970), s. 77-85. - ISSN 0079-578X
64
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków / kierownik tematu: Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 32 k. : il. ; 30 cm
68
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 109 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 77+2 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Rudnicki L., (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 187 s.
2
Rudnicki L., (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków : Proksenia, 144 s.
3
Wisz-Cieszyńska M., (2007), Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich, Prom. Rudnicki L., Kraków : , 269 k.
4
Rudnicki L., (2004), Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 298 s., [1] k. tabl. złoż.
5
Rudnicki L., (2002), Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 49-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/12547
6
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
7
Rudnicki L., (2001), Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 291-302.
8
Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 319, [1] s.
9
Rudnicki L., (2000), Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 5-15.
10
Niemczyk A., (2000), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998), Prom. Rudnicki L., Kraków : , 253 k.
11
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
12
Rudnicki L., (1998), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-69.
13
Rudnicki L., (1997), Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 5-18.
14
Rudnicki L., (1996), Zachowania konsumentów na rynku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s.
15
Berbeka J., (1995), Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach, Prom. Rudnicki L., Kraków : , 262 k.
16
Rudnicki L., (1994), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 206 s.
17
Rudnicki L., (1994), Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 5-10.
18
Rudnicki L., (1994), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124, [2] s.
19
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
20
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 87-93.
21
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
22
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
23
Rudnicki L., (1991), Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 76-87.
24
Rudnicki L., (1991), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 33-47.
25
Rudnicki L., (1991), Struktury konsumpcji gospodarstw miejskich i wiejskich, Katowice : Akademia Ekonomiczna, 142 s.
26
Rudnicki L., (1991), Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 5-22.
27
Rudnicki L., Woźniczka H., (1989), Chłopi-robotnicy, Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 204 s.
28
Rudnicki L., (1989), Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 45-62.
29
Rudnicki L., (1989), Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 5-19.
30
Rudnicki L., (1988), Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 37-53.
31
Rudnicki L., (1988), Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 58 s.
32
Rudnicki L., (1987), Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 207-217.
33
Rudnicki L., (1987), Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 143-147.
34
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
35
Rudnicki L., (1987), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 7-17.
36
Rudnicki L., (1986), Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 187-195.
37
Rudnicki L., (1986), Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Nowe Rolnictwo", R. 35, nr 1-2 (705-706), s. 31-33.
38
Rudnicki L., (1986), Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11 s..
39
Rudnicki L., (1985), Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej: The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 66), Kraków : [s.n.], 313 s.
40
Rudnicki L., (1985), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 35-39.
41
Rudnicki L., (1985), Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 19-44.
42
Rudnicki L., (1985), Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4, s. 155-164.
43
Rudnicki L., (1985), Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 2(284), s. 25-27.
44
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
45
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
46
Rudnicki L., (1985), Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Nowe Rolnictwo", R. 32, nr 5 (696), s. 21-23.
47
Rudnicki L., (1985), Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 76-80.
48
Rudnicki L., (1984), Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 187-197.
49
Rudnicki L., (1984), Wzorzec konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 47-53.
50
Rudnicki L., (1983), Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 95-112.
51
Rudnicki L., (1983), Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 69-79.
52
Rudnicki L., (1982), Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 3-5.
53
Rudnicki L., (1981), Potrzeby a jakość towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-112.
54
Rudnicki L., (1981), Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 26-31.
55
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
56
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
57
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
58
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
59
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
60
Rudnicki L., (1977), Kompleks gospodarki żywnościowej, Kraków : [s.n.], 40 s.
61
Rudnicki L., (1976), Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 51-70.
62
Rudnicki L., (1975), Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 270 k.
63
Rudnicki L., (1970), Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 77-85.
64
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków, (2005), Rudnicki L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 k.
65
Rudnicki L., (2002), Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
66
Rudnicki L., (1998), Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
67
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
68
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 k.
69
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 k.
70
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
71
Rudnicki L., (1992), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 k.
72
Rudnicki L., (1991), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
73
Rudnicki L., (1991), Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77+2 k.
1
@book{UEK:2168261384,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-1981-6",
}
2
@book{UEK:2168261380,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zachowania konsumentów na rynku turystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2010",
isbn = "978-83-60789-22-3",
}
3
@unpublished{UEK:51684,
author = "Mariola Wisz-Cieszyńska",
title = "Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
4
@book{UEK:2168220312,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-204-9",
}
5
@article{UEK:52296,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "49-57",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12547},
}
6
@book{UEK:2168238812,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
7
@inbook{UEK:2168223654,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "291-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
8
@book{UEK:2168261376,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zachowanie konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-208-1237-2",
}
9
@article{UEK:2168248342,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "5-15",
year = "2000",
}
10
@unpublished{UEK:2168310937,
author = "Agata Niemczyk",
title = "Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
11
@book{UEK:2168238818,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
12
@inbook{UEK:2168226116,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "65-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
13
@article{UEK:2168237758,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "5-18",
year = "1997",
}
14
@book{UEK:2168244050,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-65-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168312879,
author = "Jadwiga Berbeka",
title = "Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
16
@book{UEK:2168254122,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Wrocław; Warszawa; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1994",
isbn = "83-04-04274-6",
}
17
@article{UEK:2168256086,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
18
@book{UEK:2168261456,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
19
@book{UEK:2168261012,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
20
@inbook{UEK:2168242308,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "87-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
21
@book{UEK:2168238828,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
22
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Tadeusz Grabiński and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
23
@inbook{UEK:2168255186,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "76-87",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
url = {},
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168235606,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "33-47",
year = "1991",
}
25
@book{UEK:2168346500,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Struktury konsumpcji gospodarstw miejskich i wiejskich",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
26
@article{UEK:2168259656,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "5-22",
year = "1991",
}
27
@book{UEK:2168261024,
author = "Leszek Rudnicki and Henryk Woźniczka",
title = "Chłopi-robotnicy",
adress = "Katowice",
publisher = "Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego",
year = "1989",
isbn = "83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3",
}
28
@article{UEK:2168246672,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "45-62",
year = "1989",
}
29
@article{UEK:2168235218,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "5-19",
year = "1989",
url = {},
}
30
@article{UEK:2168251402,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "37-53",
year = "1988",
}
31
@book{UEK:2168261016,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1988",
issn = "",
}
32
@article{UEK:2168260034,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "207-217",
year = "1987",
}
33
@inbook{UEK:2168297871,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "143-147",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
34
@book{UEK:2168316005,
author = "Kazimierz Baścik and Jacek Bazarnik and Czesław Bywalec and Tadeusz Grabiński and Halina Gwiżdż and Joanna Jakubowska-Łazęcka and Jan Karwowski and Józefa Kramer and Janusz Marak and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Józef Sala and Leszek Strzembicki and Andrzej Szromnik and Jan Szumilak and Grażyna Światowy and Krzysztof P. Wojdacki",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
35
@article{UEK:2168261152,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "7-17",
year = "1987",
}
36
@article{UEK:2168243220,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "187-195",
year = "1986",
}
37
@article{UEK:2168260850,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 35, 1-2 (705-706)",
pages = "31-33",
year = "1986",
}
38
@inbook{UEK:2168259348,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "11 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
39
@book{UEK:2168261052,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
40
@article{UEK:2168240822,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "35-39",
year = "1985",
}
41
@article{UEK:2168275003,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "19-44",
year = "1985",
}
42
@article{UEK:2168261510,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Wieś i Rolnictwo",
number = "4",
pages = "155-164",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168241314,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 2(284)",
pages = "25-27",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168306683,
author = "Andrzej Szromnik and Jerzy Altkorn and Felicja Kędziorek and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Anna Nowakowska",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
45
@book{UEK:2168238820,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168261036,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 32, 5 (696)",
pages = "21-23",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168231764,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "76-80",
year = "1985",
}
48
@article{UEK:2168254842,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "187-197",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168236588,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wzorzec konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "47-53",
year = "1984",
}
50
@article{UEK:2168261484,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "95-112",
year = "1983",
}
51
@article{UEK:2168229440,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "69-79",
year = "1983",
}
52
@article{UEK:2168239494,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "3-5",
year = "1982",
}
53
@inbook{UEK:2168255068,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Potrzeby a jakość towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "109-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
54
@article{UEK:2168254182,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "26-31",
year = "1981",
}
55
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
56
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
57
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
58
@book{UEK:2168261030,
author = "Zbigniew Misiaszek and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
59
@book{UEK:2168238822,
author = "Czesław Bywalec and Leszek Rudnicki and Leszek Strzembicki",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
60
@book{UEK:2168261028,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Kompleks gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
61
@article{UEK:2168251110,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "51-70",
year = "1976",
}
62
@unpublished{UEK:2168261050,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
63
@article{UEK:2168223942,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "77-85",
year = "1970",
}
64
@unpublished{UEK:2168291801,
title = "Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
65
@unpublished{UEK:2168291965,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
66
@unpublished{UEK:2168328971,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
67
@unpublished{UEK:2168329095,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
68
@unpublished{UEK:2168329229,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
69
@unpublished{UEK:2168330783,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
70
@unpublished{UEK:2168330779,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
71
@unpublished{UEK:2168329949,
author = "Leszek Rudnicki and and and and ",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
72
@unpublished{UEK:2168331531,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
73
@unpublished{UEK:2168331735,
author = "Leszek Rudnicki",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID