Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1981-6
Nr:
2168261384
monografia
2

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Proksenia, 2010
Opis fizyczny:
144 s.: il. ; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-22-3
Nr:
2168261380
monografia
3

Autor:
Wisz-Cieszyńska Mariola
Tytuł:
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
269 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-65
Nr:
51684
doktorat
4

Tytuł:
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
298 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-204-9
Nr:
2168220312
monografia
5

Tytuł:
Konsumpcja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Opis fizyczny:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monografia
6

Tytuł:
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 291-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223654
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zachowanie konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Opis fizyczny:
319, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1237-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168261376
monografia
9

Tytuł:
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248342
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/583
Nr:
2168310937
doktorat
11

Tytuł:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monografia
12

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237758
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-65-3
Nr:
2168244050
skrypt
15

Tytuł:
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1995
Opis fizyczny:
VI, 256 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/839
Nr:
2168312879
doktorat
16

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168256086
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04274-6
Nr:
2168254122
monografia
18

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
124, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261456
monografia
19

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 87-93
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261012
monografia
21

Tytuł:
Źródłowe podstawy badań
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monografia
23

Tytuł:
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 76-87
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235606
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259656
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Rudnicki Leszek , Woźniczka Henryk
Tytuł:
Chłopi-robotnicy
Adres wydawniczy:
Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
Nr:
2168261024
monografia
29

Tytuł:
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Wybrane Informacje Tematyczne - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) ; 3 (110))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261016
monografia
30

Tytuł:
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji
Źródło:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 143-147
Nr:
2168297871
materiały konferencyjne (aut.)
32

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
niepublikowane materiały dydaktyczne
33

Tytuł:
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987) , s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261152
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243220
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 11 s.. - Poszyty
Nr:
2168259348
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986) , s. 31-33
Nr:
2168260850
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
skrypt
39

Tytuł:
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych
Źródło:
Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985) , s. 155-164
Nr:
2168261510
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1985
Opis fizyczny:
313 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 66)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168261052
habilitacja
41

Tytuł:
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 76-80
Nr:
2168231764
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985) , s. 21-23
Nr:
2168261036
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985) , s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275003
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 2(284) (1985) , s. 25-27
Nr:
2168241314
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Kierunki specjalizacji zakładów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 35-39
Nr:
2168240822
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236588
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 69-79. - Rez., summ.
Nr:
2168229440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]1982. - vol. 24, s. 3-5
Nr:
2168239494
biogram
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Artykuły żywnościowe
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
fragment skryptu
53

Tytuł:
Usługi
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
fragment skryptu
54

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
fragment skryptu
55

Tytuł:
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981) , s. 26-31
Nr:
2168254182
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Potrzeby a jakość towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 109-112
Nr:
2168255068
materiały konferencyjne (aut.)
57

Tytuł:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monografia
58

Tytuł:
Kompleks gospodarki żywnościowej
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1977
Opis fizyczny:
40 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261028
monografia
59

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
skrypt
60

Tytuł:
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168251110
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
267 k., [3] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/172
Nr:
2168261050
doktorat
62

Tytuł:
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970) , s. 77-85
Nr:
2168223942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
148 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KBK/1/2005/S/234
Sygnatura:
NP-1058/Magazyn
Nr:
2168291801
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
31/KBK/1/2002/S
Sygnatura:
NP-839/Magazyn
Nr:
2168291965
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-487/Magazyn
Nr:
2168328971
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-408/Magazyn
Nr:
2168329095
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KBK/1/95/S
Sygnatura:
NP-359/Magazyn
Nr:
2168329229
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-190/1/Magazyn
Nr:
2168330779
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
109 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-190/2/Magazyn
Nr:
2168330783
naukowo-badawcze
8

Autor:
Rudnicki Leszek , , , ,
Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-230/Magazyn
Nr:
2168329949
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
77+2 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-72/Magazyn
Nr:
2168331735
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-127/Magazyn
Nr:
2168331531
naukowo-badawcze
1
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1981-6
2
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Proksenia, 2010. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-22-3
3
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich / Mariola Wisz-Cieszyńska ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2007. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001332a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001332b
4
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 298 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-204-9
5
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
6
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12547. - ISSN 0208-7944
7
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 291-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
8
Zachowanie konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 319, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1237-2
9
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998) / Agata NIEMCZYK ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2000. - 253 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
11
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
12
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
13
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-65-3
15
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach / Jadwiga BERBEKA ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 1995. - VI, 256 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
16
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
17
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994. - 206 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04274-6
18
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 124, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 87-93. - ISBN 83-85719-02-4
20
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
22
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
23
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej / Leszek RUDNICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 76-87
24
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Chłopi-robotnicy / Leszek RUDNICKI, Henryk Woźniczka. - Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
29
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988. - 58 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 3 (110))
30
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji / Leszek RUDNICKI // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 143-147
32
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
33
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
34
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
36
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984 / Leszek RUDNICKI // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 11 s. - Poszyty
37
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986), s. 31-33. - ISSN 0029-5396
38
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
39
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych / Leszek RUDNICKI // Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985), s. 155-164. - ISSN 0137-1673
40
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs / Leszek RUDNICKI. - Kraków : [s.n.], 1985. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 66)
41
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 76-80. - ISSN 0079-578X
42
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985), s. 21-23. - ISSN 0029-5396
43
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji / Leszek RUDNICKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 30, nr 2(284) (1985), s. 25-27. - ISSN 0043-518X
45
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
46
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983 / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 35-39. - ISSN 0438-5403
47
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 69-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
52
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
53
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
54
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
55
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981), s. 26-31. - ISSN 0438-5403
56
Potrzeby a jakość towarów / Leszek RUDNICKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 109-112
57
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
58
Kompleks gospodarki żywnościowej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 40 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
59
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
60
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
61
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie / Leszek RUDNICKI ; Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Kraków, 1975. - 267 k., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970), s. 77-85. - ISSN 0079-578X
63
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków / kierownik tematu: Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 32 k. : il. ; 30 cm
67
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 109 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 77+2 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Rudnicki L., (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 187 s.
2
Rudnicki L., (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków : Proksenia, 144 s.
3
Wisz-Cieszyńska M., (2007), Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich, Prom. Rudnicki L., Kraków : , 269 k.
4
Rudnicki L., (2004), Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 298 s., [1] k. tabl. złoż.
5
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
6
Rudnicki L., (2002), Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 49-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/12547
7
Rudnicki L., (2001), Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 291-302.
8
Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 319, [1] s.
9
Rudnicki L., (2000), Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 5-15.
10
Niemczyk A., (2000), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998), Prom. Rudnicki L., Kraków : , 253 k.
11
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
12
Rudnicki L., (1998), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-69.
13
Rudnicki L., (1997), Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 5-18.
14
Rudnicki L., (1996), Zachowania konsumentów na rynku, Mynarski S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s.
15
Berbeka J., (1995), Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach, Prom. Rudnicki L., Kraków : , VI, 256 k.
16
Rudnicki L., (1994), Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 5-10.
17
Rudnicki L., (1994), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 206 s.
18
Rudnicki L., (1994), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124, [2] s.
19
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 87-93.
20
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
21
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
22
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
23
Rudnicki L., (1991), Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 76-87.
24
Rudnicki L., (1991), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 33-47.
25
Rudnicki L., (1991), Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 5-22.
26
Rudnicki L., (1989), Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 5-19.
27
Rudnicki L., (1989), Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 45-62.
28
Rudnicki L., Woźniczka H., (1989), Chłopi-robotnicy, Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 204 s.
29
Rudnicki L., (1988), Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 58 s.
30
Rudnicki L., (1988), Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 37-53.
31
Rudnicki L., (1987), Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 143-147.
32
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
33
Rudnicki L., (1987), Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 207-217.
34
Rudnicki L., (1987), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 7-17.
35
Rudnicki L., (1986), Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 187-195.
36
Rudnicki L., (1986), Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11 s..
37
Rudnicki L., (1986), Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Nowe Rolnictwo", R. 35, nr 1-2 (705-706), s. 31-33.
38
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
39
Rudnicki L., (1985), Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4, s. 155-164.
40
Rudnicki L., (1985), Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej: The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 66), Kraków : [s.n.], 313 s.
41
Rudnicki L., (1985), Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 76-80.
42
Rudnicki L., (1985), Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Nowe Rolnictwo", R. 32, nr 5 (696), s. 21-23.
43
Rudnicki L., (1985), Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 19-44.
44
Rudnicki L., (1985), Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 2(284), s. 25-27.
45
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
46
Rudnicki L., (1985), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 35-39.
47
Rudnicki L., (1984), Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 187-197.
48
Rudnicki L., (1984), Wzorzec konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 47-53.
49
Rudnicki L., (1983), Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 95-112.
50
Rudnicki L., (1983), Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 69-79.
51
Rudnicki L., (1982), Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek. [W:] Zeliaś A. (red.), Folia Oeconomica Cracoviensia, s. 3-5.
52
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
53
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
54
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
55
Rudnicki L., (1981), Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję, "Handel Wewnętrzny", R. 27, nr 4 (160), s. 26-31.
56
Rudnicki L., (1981), Potrzeby a jakość towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-112.
57
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
58
Rudnicki L., (1977), Kompleks gospodarki żywnościowej, Kraków : [s.n.], 40 s.
59
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
60
Rudnicki L., (1976), Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 51-70.
61
Rudnicki L., (1975), Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 267 k., [3] k. tabl. złoż.
62
Rudnicki L., (1970), Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 4/36, s. 77-85.
63
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków, (2005), Rudnicki L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 k.
64
Rudnicki L., (2002), Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
65
Rudnicki L., (1998), Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
66
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
67
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 k.
68
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
69
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 k.
70
Rudnicki L., (1992), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 k.
71
Rudnicki L., (1991), Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77+2 k.
72
Rudnicki L., (1991), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
1
@book{UEK:2168261384,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-1981-6",
}
2
@book{UEK:2168261380,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku turystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2010",
isbn = "978-83-60789-22-3",
}
3
@phdthesis{UEK:51684,
author = "Wisz-Cieszyńska Mariola",
title = "Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
4
@book{UEK:2168220312,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-204-9",
}
5
@book{UEK:2168238812,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
6
@article{UEK:52296,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "49-57",
year = "2002",
}
7
@inbook{UEK:2168223654,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "291-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
8
@book{UEK:2168261376,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowanie konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2000",
isbn = "83-208-1237-2",
}
9
@article{UEK:2168248342,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "5-15",
year = "2000",
}
10
@phdthesis{UEK:2168310937,
author = "Niemczyk Agata",
title = "Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
11
@book{UEK:2168238818,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
12
@inbook{UEK:2168226116,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "65-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
13
@article{UEK:2168237758,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "5-18",
year = "1997",
}
14
@book{UEK:2168244050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-65-3",
}
15
@phdthesis{UEK:2168312879,
author = "Berbeka Jadwiga",
title = "Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
16
@article{UEK:2168256086,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
17
@book{UEK:2168254122,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Wrocław; Warszawa; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1994",
isbn = "83-04-04274-6",
}
18
@book{UEK:2168261456,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
19
@inbook{UEK:2168242308,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "87-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
20
@book{UEK:2168261012,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
21
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Grabiński Tadeusz and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
22
@book{UEK:2168238828,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
23
@inbook{UEK:2168255186,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "76-87",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168235606,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "33-47",
year = "1991",
}
25
@article{UEK:2168259656,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "5-22",
year = "1991",
}
26
@article{UEK:2168235218,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "5-19",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168246672,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "45-62",
year = "1989",
}
28
@book{UEK:2168261024,
author = "Rudnicki Leszek and Woźniczka Henryk",
title = "Chłopi-robotnicy",
adress = "Katowice",
publisher = "Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego",
year = "1989",
isbn = "83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3",
}
29
@book{UEK:2168261016,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1988",
issn = "",
}
30
@article{UEK:2168251402,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "37-53",
year = "1988",
}
31
@inproceedings{UEK:2168297871,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "143-147",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
33
@article{UEK:2168260034,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "207-217",
year = "1987",
}
34
@article{UEK:2168261152,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "7-17",
year = "1987",
}
35
@article{UEK:2168243220,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "187-195",
year = "1986",
}
36
@inbook{UEK:2168259348,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "11 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
37
@article{UEK:2168260850,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 35, 1-2 (705-706)",
pages = "31-33",
year = "1986",
}
38
@book{UEK:2168238820,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
39
@article{UEK:2168261510,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Wieś i Rolnictwo",
number = "4",
pages = "155-164",
year = "1985",
}
40
@book{UEK:2168261052,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
41
@article{UEK:2168231764,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "76-80",
year = "1985",
}
42
@article{UEK:2168261036,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 32, 5 (696)",
pages = "21-23",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168275003,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "19-44",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168241314,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 2(284)",
pages = "25-27",
year = "1985",
}
45
@article{UEK:2168306683,
author = "Szromnik Andrzej and Altkorn Jerzy and Kędziorek Felicja and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Nowakowska Anna",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168240822,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "35-39",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168254842,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "187-197",
year = "1984",
}
48
@article{UEK:2168236588,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wzorzec konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "47-53",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168261484,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "95-112",
year = "1983",
}
50
@article{UEK:2168229440,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "69-79",
year = "1983",
}
51
@inbook{UEK:2168239494,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "3-5",
year = "1982",
}
52
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
53
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
54
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
55
@article{UEK:2168254182,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 27, 4 (160)",
pages = "26-31",
year = "1981",
}
56
@inproceedings{UEK:2168255068,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Potrzeby a jakość towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "109-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
57
@book{UEK:2168261030,
author = "Misiaszek Zbigniew and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
58
@book{UEK:2168261028,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Kompleks gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
59
@book{UEK:2168238822,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
60
@article{UEK:2168251110,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "51-70",
year = "1976",
}
61
@phdthesis{UEK:2168261050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
62
@article{UEK:2168223942,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 4/36",
pages = "77-85",
year = "1970",
}
63
@unpublished{UEK:2168291801,
title = "Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168291965,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
65
@unpublished{UEK:2168328971,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
66
@unpublished{UEK:2168329095,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
67
@unpublished{UEK:2168329229,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
68
@unpublished{UEK:2168330779,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
69
@unpublished{UEK:2168330783,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
70
@unpublished{UEK:2168329949,
author = "Rudnicki Leszek and and and and ",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
71
@unpublished{UEK:2168331735,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
72
@unpublished{UEK:2168331531,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}