Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1981-6
Nr:
2168261384
monografia
2

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Adres wydawniczy:
Kraków: Proksenia, 2010
Opis fizyczny:
144 s.: il. ; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-22-3
Nr:
2168261380
monografia
3

Autor:
Wisz-Cieszyńska Mariola
Tytuł:
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
269 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Leszek RUDNICKI, Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-65
Nr:
51684
doktorat
4

Tytuł:
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Opis fizyczny:
298 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-204-9
Nr:
2168220312
monografia
5

Tytuł:
Konsumpcja
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Opis fizyczny:
272 s.: mapa, wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1390-5
Nr:
2168238812
monografia
6

Tytuł:
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52296
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 291-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223654
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zachowanie konsumentów na rynku
Adres wydawniczy:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Opis fizyczny:
319, [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1237-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168261376
monografia
9

Tytuł:
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248342
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
253 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Uwagi:
Promotor: Leszek RUDNICKI, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/583
Nr:
2168310937
doktorat
11

Tytuł:
Podstawy ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Opis fizyczny:
167 s.: rys., tab.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-98-4
Nr:
2168238818
monografia
12

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation
Źródło:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226116
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237758
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Zachowania konsumentów na rynku
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
150 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-65-3
Nr:
2168244050
skrypt
15

Tytuł:
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1995
Opis fizyczny:
VI, 256 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Uwagi:
Promotor: Leszek RUDNICKI, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/839
Nr:
2168312879
doktorat
16

Tytuł:
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168256086
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-04274-6
Nr:
2168254122
monografia
18

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
124, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261456
monografia
19

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Źródło:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 87-93
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242308
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
112 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261012
monografia
21

Tytuł:
Źródłowe podstawy badań
Źródło:
Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, s. 36-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10465-1
Nr:
2168230724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
154 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168238828
monografia
23

Tytuł:
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 76-87
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255186
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235606
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259656
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168235218
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246672
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
28

Autor:
Rudnicki Leszek , Woźniczka Henryk
Tytuł:
Chłopi-robotnicy
Adres wydawniczy:
Katowice: Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989
Opis fizyczny:
204 s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
Nr:
2168261024
monografia
29

Tytuł:
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988
Opis fizyczny:
58 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Wybrane Informacje Tematyczne - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Warszawa) ; 3 (110))
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261016
monografia
30

Tytuł:
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988) , s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251402
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji
Źródło:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 143-147
Nr:
2168297871
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
33

Tytuł:
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260034
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987) , s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261152
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243220
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984
Źródło:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 11 s.. - Poszyty
Nr:
2168259348
rozdział w monografii
37

Tytuł:
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986) , s. 31-33
Nr:
2168260850
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
145 s.; 24 cm
Nr:
2168238820
skrypt
39

Tytuł:
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych
Źródło:
Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985) , s. 155-164
Nr:
2168261510
artykuł w czasopiśmie
40

Tytuł:
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1985
Opis fizyczny:
313 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 66)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168261052
monografia
41

Tytuł:
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985) , s. 76-80
Nr:
2168231764
artykuł w czasopiśmie
42

Tytuł:
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms
Źródło:
Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985) , s. 21-23
Nr:
2168261036
artykuł w czasopiśmie
43

Tytuł:
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985) , s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168275003
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 30, nr 2(284) (1985) , s. 25-27
Nr:
2168241314
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Kierunki specjalizacji zakładów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 35-39
Nr:
2168240822
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254842
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 (1984) , s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236588
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983) , s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261484
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983) , s. 69-79. - Rez., summ.
Nr:
2168229440
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 3-5
Nr:
2168239494
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Artykuły żywnościowe
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 7-20
Nr:
2168291723
rozdział w skrypcie
53

Tytuł:
Usługi
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 44-55
Nr:
2168291731
rozdział w skrypcie
54

Tytuł:
Zabezpieczenie społeczne
Źródło:
Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 96-109
Nr:
2168291741
rozdział w skrypcie
55

Tytuł:
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981) , s. 26-31
Nr:
2168254182
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Potrzeby a jakość towarów
Źródło:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 109-112
Nr:
2168255068
rozdział w materiałach konferencyjnych
57

Tytuł:
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
210 s., [3] s. tabl. złoż.; 24 cm
Nr:
2168261030
monografia
58

Tytuł:
Kompleks gospodarki żywnościowej
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1977
Opis fizyczny:
40 s.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168261028
monografia
59

Tytuł:
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji
Adres wydawniczy:
Kraków: PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977
Opis fizyczny:
107 s.: il.; 25 cm
Nr:
2168238822
skrypt
60

Tytuł:
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168251110
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1975
Opis fizyczny:
267 k., [3] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Zbigniew MISIASZEK, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/172
Nr:
2168261050
doktorat
62

Tytuł:
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970) , s. 77-85
Nr:
2168223942
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
148 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
62/KBK/1/2005/S/234
Sygnatura:
NP-1058/Magazyn
Nr:
2168291801
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
47 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
31/KBK/1/2002/S
Sygnatura:
NP-839/Magazyn
Nr:
2168291965
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
108 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-487/Magazyn
Nr:
2168328971
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
32 k.: il.; 30 cm
Sygnatura:
NP-408/Magazyn
Nr:
2168329095
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
146 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
59/KBK/1/95/S
Sygnatura:
NP-359/Magazyn
Nr:
2168329229
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
85 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-190/1/Magazyn
Nr:
2168330779
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
109 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-190/2/Magazyn
Nr:
2168330783
naukowo-badawcze
8

Autor:
Rudnicki Leszek , , , ,
Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
111 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-230/Magazyn
Nr:
2168329949
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
77+2 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-72/Magazyn
Nr:
2168331735
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
96 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-127/Magazyn
Nr:
2168331531
naukowo-badawcze
1
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i szkół biznesu, uczestników kursów doskonalenia kwalifikacji, a także dla osób zajmujących się w praktyce działalnością marketingową. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1981-6
2
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Proksenia, 2010. - 144 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-22-3
3
Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich / Mariola Wisz-Cieszyńska ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2007. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001332a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001332b
4
Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 298 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-204-9
5
Konsumpcja / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 272 s. : mapa, wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1390-5
6
Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów = The Selling Place as a Factor of Shaping Consumers' Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12547. - ISSN 0208-7944
7
Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej = Changes in the Consumption of Polish Households During the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 291-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
8
Zachowanie konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 319, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1237-2
9
Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta = Learning as Factor Shaping Consumer's Behaviour / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998) / Agata NIEMCZYK ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 2000. - 253 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Bibliogr.
11
Podstawy ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 167 s. : rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-98-4
12
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej = Consumption in Domestic Households during the Systemic Transformation / Leszek RUDNICKI // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
13
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994 = Household Dwelling Conditions in the Years 1989-1994 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-65-3
15
Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach / Jadwiga BERBEKA ; Promotor: Leszek RUDNICKI. - Kraków, 1995. - VI, 256 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
16
Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji = Economic Growth vs Consumption Growth / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
17
Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1994. - 206 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04274-6
18
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 124, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 87-93. - ISBN 83-85719-02-4
20
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Źródłowe podstawy badań / Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny / red. nauk. Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. - S. 36-60. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10465-1
22
Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 154 s. : il. ; 24 cm
23
Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej / Leszek RUDNICKI // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 76-87
24
Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych = Spatial Differentiation of the Consumption Patterns of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 359 (1991), s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich = Causes of the Differentiation of Rural and Urban Households Consumption Structures / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich = Distinct Characters of Rural and Urban Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych = Factors Differentiating Consumption Model of Peasant-Worker Households / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Chłopi-robotnicy / Leszek RUDNICKI, Henryk Woźniczka. - Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 1989. - 204 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3
29
Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie / Leszek RUDNICKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1988. - 58 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Wybrane Informacje Tematyczne / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; 3 (110))
30
Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji = An Attempt of the Separation of the Two-jobs People Group and Pattern of its Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 255 (1988), s. 37-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji / Leszek RUDNICKI // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 143-147
32
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
33
Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych = An Attempt at Group-Classification of the Structures of Expenditures in Households Belonging to Varoius Professional Groups / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 207-217. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
34
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983 = Changes of Working Class Family Spending Structure between 1978 and 1983 / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 233 (1987), s. 7-17. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
35
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
36
Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984 / Leszek RUDNICKI // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 11 s. - Poszyty
37
Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej = The effect of domicile on consumption pattern of part-time farm population / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 35, nr 1-2 (705-706) (1986), s. 31-33. - ISSN 0029-5396
38
Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 145 s. ; 24 cm
39
Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych / Leszek RUDNICKI // Wieś i Rolnictwo. - nr 4 (1985), s. 155-164. - ISSN 0137-1673
40
Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs / Leszek RUDNICKI. - Kraków : [s.n.], 1985. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 66)
41
Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług = Impact of a Family Development Stage on the Consumption of Goods and Services / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 4/85 (1985), s. 76-80. - ISSN 0079-578X
42
Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych = Food Consumption on Private Full-Time, Part-Time and Workmen Farms / Leszek RUDNICKI // Nowe Rolnictwo. - R. 32, nr 5 (696) (1985), s. 21-23. - ISSN 0029-5396
43
Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych = The Impact of Size and Structure of Income on Two - Profession Households' Consumption Model / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 212 (1985), s. 19-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji / Leszek RUDNICKI // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 30, nr 2(284) (1985), s. 25-27. - ISSN 0043-518X
45
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
46
Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983 / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 35-39. - ISSN 0438-5403
47
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Wzorzec konsumpcji = Model of Consumption / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 193 ([1984]), s. 47-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej = Factors Vaying Consumption Structure of Population Engaged in Two Professions / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 174 (1983), s. 95-112. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
50
Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw = Pattern of Consumption of Young Married Couples / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 169 (1983), s. 69-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek / Leszek RUDNICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
52
Artykuły żywnościowe / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 7-20
53
Usługi / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 44-55
54
Zabezpieczenie społeczne / Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI // W: Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 96-109
55
Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję / Leszek RUDNICKI // Handel Wewnętrzny. - R. 27, nr 4 (160) (1981), s. 26-31. - ISSN 0438-5403
56
Potrzeby a jakość towarów / Leszek RUDNICKI // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 109-112
57
Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej / Zbigniew MISIASZEK, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 210 s., [3] s. tabl. złoż. ; 24 cm
58
Kompleks gospodarki żywnościowej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : [s.n.], 1977. - 40 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
59
Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji / Czesław BYWALEC, Leszek RUDNICKI, Leszek STRZEMBICKI. - Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 1977. - 107 s. : il. ; 25 cm
60
Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa = Mean Norms of Consumption of Protein Products of Animal Origin in Krakow / Leszek RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 80 (1976), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
61
Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie / Leszek RUDNICKI ; Promotor: Zbigniew MISIASZEK. - Kraków, 1975. - 267 k., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce / Leszek RUDNICKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 4/36 (1970), s. 77-85. - ISSN 0079-578X
63
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków / kierownik tematu: Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 32 k. : il. ; 30 cm
67
Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 109 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 111 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 77+2 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej / Leszek RUDNICKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Rudnicki L., (2012), Zachowania konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 187 s.
2
Rudnicki L., (2010), Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Kraków : Proksenia, 144 s.
3
Wisz-Cieszyńska M., (2007), Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich, Prom. Rudnicki L., Kraków : , 269 k.
4
Rudnicki L., (2004), Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 298 s., [1] k. tabl. złoż.
5
Bywalec C., Rudnicki L., (2002), Konsumpcja, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 272 s.
6
Rudnicki L., (2002), Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 49-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/12547
7
Rudnicki L., (2001), Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 291-302.
8
Rudnicki L., (2000), Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 319, [1] s.
9
Rudnicki L., (2000), Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 5-15.
10
Niemczyk A., (2000), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998), Prom. Rudnicki L., Kraków : , 253 k.
11
Bywalec C., Rudnicki L., (1999), Podstawy ekonomiki konsumpcji, Szromnik A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 167 s.
12
Rudnicki L., (1998), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-69.
13
Rudnicki L., (1997), Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 5-18.
14
Rudnicki L., (1996), Zachowania konsumentów na rynku, Mynarski S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s.
15
Berbeka J., (1995), Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach, Prom. Rudnicki L., Kraków : , VI, 256 k.
16
Rudnicki L., (1994), Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 5-10.
17
Rudnicki L., (1994), Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 206 s.
18
Rudnicki L., (1994), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124, [2] s.
19
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 87-93.
20
Rudnicki L., (1993), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
21
Grabiński T., Rudnicki L., Strzembicki L., (1992), Źródłowe podstawy badań. [W:] Mynarski S., Szumilak J. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 36-60.
22
Bywalec C., Rudnicki L., (1992), Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji, Fajferek A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
23
Rudnicki L., (1991), Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 76-87.
24
Rudnicki L., (1991), Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 359, s. 33-47.
25
Rudnicki L., (1991), Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 5-22.
26
Rudnicki L., (1989), Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 5-19.
27
Rudnicki L., (1989), Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 45-62.
28
Rudnicki L., Woźniczka H., (1989), Chłopi-robotnicy, Katowice : Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego, 204 s.
29
Rudnicki L., (1988), Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 58 s.
30
Rudnicki L., (1988), Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 255, s. 37-53.
31
Rudnicki L., (1987), Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 2, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 143-147.
32
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
33
Rudnicki L., (1987), Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 207-217.
34
Rudnicki L., (1987), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 233, s. 7-17.
35
Rudnicki L., (1986), Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 187-195.
36
Rudnicki L., (1986), Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11 s..
37
Rudnicki L., (1986), Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Nowe Rolnictwo", R. 35, nr 1-2 (705-706), s. 31-33.
38
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1985), Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji: materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s.
39
Rudnicki L., (1985), Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Wieś i Rolnictwo", nr 4, s. 155-164.
40
Rudnicki L., (1985), Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej: The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 66), Kraków : [s.n.], 313 s.
41
Rudnicki L., (1985), Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 4/85, s. 76-80.
42
Rudnicki L., (1985), Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych, "Nowe Rolnictwo", R. 32, nr 5 (696), s. 21-23.
43
Rudnicki L., (1985), Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 212, s. 19-44.
44
Rudnicki L., (1985), Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji, "Wiadomości Statystyczne", R. 30, nr 2(284), s. 25-27.
45
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
46
Rudnicki L., (1985), Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 35-39.
47
Rudnicki L., (1984), Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 187-197.
48
Rudnicki L., (1984), Wzorzec konsumpcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 193, s. 47-53.
49
Rudnicki L., (1983), Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 174, s. 95-112.
50
Rudnicki L., (1983), Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 169, s. 69-79.
51
Rudnicki L., (1982), Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 3-5.
52
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Artykuły żywnościowe. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-20.
53
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Usługi. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 44-55.
54
Rudnicki L., Strzembicki L., (1981), Zabezpieczenie społeczne. [W:] Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 96-109.
55
Rudnicki L., (1981), Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję, "Handel Wewnętrzny", R. 27, nr 4 (160), s. 26-31.
56
Rudnicki L., (1981), Potrzeby a jakość towarów. [W:] Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-112.
57
Misiaszek Z., Rudnicki L., Strzembicki L., (1978), Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s., [3] s. tabl. złoż.
58
Rudnicki L., (1977), Kompleks gospodarki żywnościowej, Kraków : [s.n.], 40 s.
59
Bywalec C., Rudnicki L., Strzembicki L., (1977), Wybrane problemy konsumpcji w Polsce: materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji, Kraków : PPN-D przy Akademii Ekonomicznej, 107 s.
60
Rudnicki L., (1976), Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 80, s. 51-70.
61
Rudnicki L., (1975), Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie, Prom. Misiaszek Z., Kraków : , 267 k., [3] k. tabl. złoż.
62
Rudnicki L., (1970), Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 4/36, s. 77-85.
63
Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków, (2005), Rudnicki L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 k.
64
Rudnicki L., (2002), Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
65
Rudnicki L., (1998), Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
66
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
67
Rudnicki L., (1996), Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 k.
68
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 1, Wpływ recesji gospodarczej na sytuację materialną gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
69
Rudnicki L., (1993), Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej. Cz. 2, Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 109 k.
70
Rudnicki L., (1992), Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 k.
71
Rudnicki L., (1991), Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77+2 k.
72
Rudnicki L., (1991), Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
1
@book{UEK:2168261384,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-1981-6",
}
2
@book{UEK:2168261380,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku turystycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2010",
isbn = "978-83-60789-22-3",
}
3
@unpublished{UEK:51684,
author = "Wisz-Cieszyńska Mariola",
title = "Rola postaw indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
4
@book{UEK:2168220312,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-204-9",
}
5
@book{UEK:2168238812,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1390-5",
}
6
@article{UEK:52296,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Miejsce sprzedaży jako czynnik kształtujący zachowania konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "49-57",
year = "2002",
}
7
@inbook{UEK:2168223654,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "291-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
8
@book{UEK:2168261376,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowanie konsumentów na rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2000",
isbn = "83-208-1237-2",
}
9
@article{UEK:2168248342,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Uczenie się jako czynnik kształtujący zachowanie konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "5-15",
year = "2000",
}
10
@unpublished{UEK:2168310937,
author = "Niemczyk Agata",
title = "Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce (lata 1989-1998)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
11
@book{UEK:2168238818,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy ekonomiki konsumpcji",
editor = Szromnik Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-98-4",
}
12
@inbook{UEK:2168226116,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "65-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
13
@article{UEK:2168237758,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w latach 1989-1994",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "5-18",
year = "1997",
}
14
@book{UEK:2168244050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-65-3",
}
15
@unpublished{UEK:2168312879,
author = "Berbeka Jadwiga",
title = "Analiza porównawcza wzorców konsumpcji żywności w Polsce i wybranych krajach",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
16
@article{UEK:2168256086,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Rozwój gospodarczy a wzrost konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "5-10",
year = "1994",
}
17
@book{UEK:2168254122,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Konsumpcja w gospodarstwach domowych w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Wrocław; Warszawa; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1994",
isbn = "83-04-04274-6",
}
18
@book{UEK:2168261456,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
19
@inbook{UEK:2168242308,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "87-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
20
@book{UEK:2168261012,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
21
@inbook{UEK:2168230724,
author = "Grabiński Tadeusz and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Źródłowe podstawy badań",
booktitle = "Badania przestrzenne rynku i konsumpcji : przewodnik metodyczny",
pages = "36-60",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1992",
isbn = "83-01-10465-1",
}
22
@book{UEK:2168238828,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek",
title = "Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji",
editor = Fajferek Antoni,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
23
@inbook{UEK:2168255186,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Porównania struktur spożycia ludności wiejskiej i miejskiej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "76-87",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
24
@article{UEK:2168235606,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przestrzenne zróżnicowania konsumpcji wiejskich i miejskich gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "359",
pages = "33-47",
year = "1991",
}
25
@article{UEK:2168259656,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przyczyny zróżnicowań struktur konsumpcji gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "5-22",
year = "1991",
}
26
@article{UEK:2168235218,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Sposób życia oraz system wartości gospodarstw wiejskich i miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "5-19",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168246672,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Determinanty konsumpcji gospodarstw chłopo-robotniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "45-62",
year = "1989",
}
28
@book{UEK:2168261024,
author = "Rudnicki Leszek and Woźniczka Henryk",
title = "Chłopi-robotnicy",
adress = "Katowice",
publisher = "Fundacja dla Śląskiego Instytutu Naukowego",
year = "1989",
isbn = "83-7008-109-6 (okł.) ; 83-7008-105-3",
}
29
@book{UEK:2168261016,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Sytuacja zawodowa i bytowa grupy chłopów-robotników w ZBMiA im. S. Szadkowskiego w Krakowie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1988",
issn = "",
}
30
@article{UEK:2168251402,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Próba wyodrębnienia ludności dwuzawodowej i jej wzorca konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "255",
pages = "37-53",
year = "1988",
}
31
@inbook{UEK:2168297871,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przydatność fizjologicznych norm żywienia dla polityki konsumpcji",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 2",
pages = "143-147",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
32
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
33
@article{UEK:2168260034,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Próba grupowania struktur wydatków gospodarstw domowych przynależnych do różnych grup zawodowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "207-217",
year = "1987",
}
34
@article{UEK:2168261152,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw pracowniczych w latach 1978-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "233",
pages = "7-17",
year = "1987",
}
35
@article{UEK:2168243220,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "187-195",
year = "1986",
}
36
@inbook{UEK:2168259348,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie żywności w województwie krakowskim w latach 1978-1984",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "11 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
37
@article{UEK:2168260850,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ miejsca zamieszkania na wzorzec konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 35, 1-2 (705-706)",
pages = "31-33",
year = "1986",
}
38
@book{UEK:2168238820,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wprowadzenie do ekonomiki konsumpcji : materiały do nauczania z ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
39
@article{UEK:2168261510,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Struktury wydatków gospodarstw chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Wieś i Rolnictwo",
number = "4",
pages = "155-164",
year = "1985",
}
40
@book{UEK:2168261052,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zróżnicowania wzorców konsumpcji ludności rolniczej dwuzawodowej : The Diversification of the Consumption Patterns among the Agricultural Population Holding Industrial Jobs",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1985",
issn = "0209-1674",
}
41
@article{UEK:2168231764,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływy fazy rozwojowej rodziny na konsumpcję dóbr i usług",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 4/85",
pages = "76-80",
year = "1985",
}
42
@article{UEK:2168261036,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie żywności w gospodarstwach chłopskich, dwuzawodowych i pracowniczych",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 32, 5 (696)",
pages = "21-23",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168275003,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ wielkości i struktury dochodów na wydatki gospodarstw dwuzawodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "212",
pages = "19-44",
year = "1985",
}
44
@article{UEK:2168241314,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zastosowanie analizy dystansów w badaniu zróżnicowań struktur konsumpcji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 30, 2(284)",
pages = "25-27",
year = "1985",
}
45
@article{UEK:2168306683,
author = "Szromnik Andrzej and Altkorn Jerzy and Kędziorek Felicja and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Nowakowska Anna",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
46
@article{UEK:2168240822,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 1978-1983",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "35-39",
year = "1985",
}
47
@article{UEK:2168254842,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "187-197",
year = "1984",
}
48
@article{UEK:2168236588,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wzorzec konsumpcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "193",
pages = "47-53",
year = "1984",
}
49
@article{UEK:2168261484,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Czynniki różnicujące strukturę konsumpcji ludności dwuzawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "174",
pages = "95-112",
year = "1983",
}
50
@article{UEK:2168229440,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wzorzec konsumpcji młodych małżeństw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "169",
pages = "69-79",
year = "1983",
}
51
@article{UEK:2168239494,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Prof. dr hab. Zbigniew Misiaszek",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "3-5",
year = "1982",
}
52
@inbook{UEK:2168291723,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Artykuły żywnościowe",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "7-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
53
@inbook{UEK:2168291731,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Usługi",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
54
@inbook{UEK:2168291741,
author = "Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Zabezpieczenie społeczne",
booktitle = "Przemiany konsumpcji w Polsce Ludowej : materiały do studiowania ekonomiki konsumpcji",
pages = "96-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
55
@article{UEK:2168254182,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wykształcenie jako czynnik różnicujący konsumpcję",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 27, 4 (160)",
pages = "26-31",
year = "1981",
}
56
@inbook{UEK:2168255068,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Potrzeby a jakość towarów",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z sympozjum 1, Kraków-Mogilany 24-28 czerwca 1980",
pages = "109-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
57
@book{UEK:2168261030,
author = "Misiaszek Zbigniew and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Konsumpcja artykułów trwałego użytku na wsi jako element standardu życiowego ludności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
58
@book{UEK:2168261028,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Kompleks gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1977",
}
59
@book{UEK:2168238822,
author = "Bywalec Czesław and Rudnicki Leszek and Strzembicki Leszek",
title = "Wybrane problemy konsumpcji w Polsce : materiały do nauczania ekonomiki konsumpcji",
adress = "Kraków",
publisher = "PPN-D przy Akademii Ekonomicznej",
year = "1977",
}
60
@article{UEK:2168251110,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Średnie normy spożycia artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego dla miasta Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "80",
pages = "51-70",
year = "1976",
}
61
@unpublished{UEK:2168261050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
62
@article{UEK:2168223942,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ dochodu na spożycie artykułów białkowych pochodzenia zwierzęcego w Krakowie na tle spożycia w Polsce",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 4/36",
pages = "77-85",
year = "1970",
}
63
@unpublished{UEK:2168291801,
title = "Sposoby zagospodarowania czasu wolnego Polaków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168291965,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Rynkowe zachowania nabywców instytucjonalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
65
@unpublished{UEK:2168328971,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ transformacji systemowej na warunki bytu polskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
66
@unpublished{UEK:2168329095,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw bezrobotnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
67
@unpublished{UEK:2168329229,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
68
@unpublished{UEK:2168330779,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
69
@unpublished{UEK:2168330783,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Warunki bytu gospodarstw domowych w Polsce w okresie recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
70
@unpublished{UEK:2168329949,
author = "Rudnicki Leszek and and and and ",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na konsumpcję gospodarstw powiązanych z rolnictwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
71
@unpublished{UEK:2168331735,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Wpływ recesji gospodarczej na poziom i strukturę konsumpcji gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
72
@unpublished{UEK:2168331531,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Przeobrażenia w strukturze konsumpcji gospodarstw domowych w warunkach recesji gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}