Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 423 (1993) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276207
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tadeusz Gołębiowski , Ewa Ślawska , Joanna Tchorzewska
Tytuł:
Badanie współzależności barwy miodów i zawartości w nich związków mineralnych = Studies on the Relationship Between the Colour of Honey and the Levels of Mineral Compounds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 396 (1993) , s. 41-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248180
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania
Źródło:
Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red. Marek Zin, Agata Bobrecka - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992, s. 178-184 - Bibliogr.
Nr:
2168345592
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Tytuł:
Towaroznawstwo żywności : wiadomości wprowadzające
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
113 s.: rys.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168268614
podręcznik
5

Autor:
Tytuł:
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991) , s. 182-184 - Bibliogr.
Nr:
2168245088
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Zmiany smakowitości ekstraktów kawy zbożowej w czasie przechowywania = Changes in the Savouriness of Ersatz Coffee Solids During Storing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991) , s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245734
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246188
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Towaroznawstwo spożywcze
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
244, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168292435
skrypt
9

Autor:
Tytuł:
Jakość sensoryczna mięsa króliczego w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej i warunków oceny = Sensory Quality of Rabbit Meat Subject to Thermal Treatment and Conditions of Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989) , s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247394
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248146
artykuł w czasopiśmie
11

Konferencja:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Tytuł:
Zmiany jakości ekstraktu kawy zbożowej w zależności od warunków przechowywania
Źródło:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263188
varia
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988) , s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249028
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984 = Teaching and Scientific Activity of the Department of Foodstuffs, Institute of Commodity Science at Academy of Economics in Cracow, 1976-1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 223 (1987) , s. 65-76. - Rez., summ.
Nr:
2168264144
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Próba określenia współczynników ważkości do oceny punktowej mięsa króliczego po obróbce cieplnej
Źródło:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 164. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275875
varia
15

Tytuł:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255600
varia
16

Autor:
Tytuł:
Walory sensoryczne i kulinarne mięsa króliczego
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 41, nr 4 (1987) , s. 10-12 - Bibliogr.
Nr:
2168244156
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Próba określenia ważkości niektórych cech sensorycznych mięsa króliczego
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 41, nr 5 (1987) , s. 19-20 - Bibliogr.
Nr:
2168244158
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Wpływ obróbki cieplnej i warunków oceny na jakość sensoryczną mięsa króliczego
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 16. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255612
varia
19

Tytuł:
Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych
Źródło:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 36. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255694
varia
20

Autor:
Tadeusz Gołębiowski , Grażyna Pastusińska , Tadeusz Sikora , Andrzej Zagórski
Tytuł:
Próba ustalenia optymalnych warunków fermentacji ciasta na pieczywo cukiernicze przy udziale preparatu enzymatycznego "Proteopol PB" = An Effort to Settle the Optimum Fermentation Conditions of Biscuit-Type Cake Paste Using the Enzymatic Preparation "Protepol PB"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264168
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264164
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Badania nad wpływem preparatu enzymatycznego "Proteopol PB" i warunków fermentacji ciasta na jakość sensoryczną pieczywa cukierniczego
Źródło:
Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2 - Łódź: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 596-599 - Bibliogr.
Nr:
2168275911
rozdział w materiałach konferencyjnych
23

Tytuł:
Niektóre właściwości mięsa wybranych mięśni tuszy jagnięcej mieszańców owcy pogórza = Some Characteristics of Meat of Chosen Muscles Lamb's Carcass Hybrids of "Owca Pogórza"
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 113-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264166
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Miody naturalne wzbogacane propolisem. 2, Określenie trwałości w zależności od czasu i warunków przechowywania = Natural Honey Enriched by Propolis. 2, Determination of Durability as a Function of Time and Condition of Storage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 53-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264178
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Miody naturalne wzbogacane propolisem. 1, Zagadnienie optymalizacji dodatku ekstraktu propolisu do miodów = Natural Honey Enriched by Propolis. I, The Optimalization of Addition of the Propolis Extract to Honey
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986) , s. 45-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264176
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich
Źródło:
Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985 - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985, s. 241. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346610
varia
27

Autor:
Henryk Andrzejewski , Tadeusz Gołębiowski
Tytuł:
Ćwiczenia z analizy sensorycznej
Wydanie:
Wyd. 2, popr.
Adres wydawniczy:
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 335)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168345826
skrypt
28

Tytuł:
Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich
Źródło:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168348384
varia
29

Tytuł:
Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich
Źródło:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 370-372 - Bibliogr.
Nr:
2168346166
rozdział w materiałach konferencyjnych
30

Tytuł:
Badania nad określeniem progu wyczuwalności fenolu w artykułach żywnościowych = Investigations on Determination of Phenol Sensitivity Threshold in Food Produces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 21-29. - summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261038
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261048
artykuł w czasopiśmie
32

Autor:
Tytuł:
Badania modelowe nad wpływem wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych na artykuły żywnościowe
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
161 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/907
Nr:
2168314605
doktorat
33

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania propolisu do wzbogacania miodów naturalnych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
285 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/800
Nr:
2168312979
doktorat
34

Tytuł:
Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
275 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/872
Nr:
2168313121
doktorat
35

Tytuł:
Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł = Penetrometric Method of the Determination of the Hardness of Soap
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 65-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233888
artykuł w czasopiśmie
36

Tytuł:
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233074
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Charakterystyka niektórych produktów pszczelich = A Characteristic of Certain bee Products
Źródło:
Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 5 (1980) , s. 183-187. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333085
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie konsystometru Höpplera do oceny konsystencji pieczywa = The Use of Höpler Consistometer in Bread Consistency Evaluation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 251-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241200
artykuł w czasopiśmie
39

Tytuł:
Analiza sensoryczna - dyscyplina uzupełniająca wykształcenie towaroznawców
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976) , s. 189-195. - Summ., rez.
Nr:
2168250808
artykuł w czasopiśmie
40

Autor:
Tadeusz Gołębiowski , Helena Mikułowska , Elżbieta Czernecka
Tytuł:
Jakość wyrobów podrobowych produkowanych przez Wytwórnię Wyrobów Kulinarnych w Katowicach
Źródło:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 29, nr 12 (1974) , s. 15-16
Nr:
2168356504
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Metody organoleptyczne badania jakości artykułów przemysłowych
Źródło:
Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / red. Józef Iwiński - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974, s. 55-70 - Bibliogr.
Nr:
2168369590
rozdział w monografii
42

Autor:
Henryk Andrzejewski , Tadeusz Gołębiowski
Tytuł:
Ćwiczenia z analizy sensorycznej
Adres wydawniczy:
Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1974
Opis fizyczny:
115 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu ; z. nr 161)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168334967
skrypt
43

Tytuł:
Odpady gumowe jako wtórny surowiec przemysłowy = Rubber Waste as the Secondary Industrial Raw Material
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 117-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250006
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych = Research into the Quality of Acrylonitril Rubbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 107-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249990
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich = Consumers' Estimate of the Quality of Feeding in the Cracow Students Canteens
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972) , s. 43-57. - Rez., summ.
Nr:
2168249952
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Tworzywa sztuczne
Źródło:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 466-493
Nr:
2168336149
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Towary gumowe
Źródło:
Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, s. 437-465
Nr:
2168336147
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1968
Opis fizyczny:
281 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168336085
podręcznik
49

Tytuł:
Towaroznawstwo
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Opis fizyczny:
454 s.; 24 cm
Nr:
2168336083
podręcznik
50

Tytuł:
Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen
Źródło:
Plaste und Kautschuk. - nr 9 (1965) , s. 552-553
Nr:
2168357362
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Tytuł:
Możliwości wykorzystania odpadów skóry twardej jako napełniacza tłoczyw fenolowych
Źródło:
Przegląd Skórzany. - R. 17, nr 8 (1962) , s. 183-185 - Bibliogr.
Nr:
2168332729
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Tadeusz Gołębiowski , Nina Baryłko-Pikielna , Cecylia Szubert
Tytuł:
Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców = The Application of Sensometric Methods in The Instruction of the Technologists of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [149]-158. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267040
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1960
Opis fizyczny:
116 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/19
Nr:
2168305191
doktorat
54

Tytuł:
O przyspieszonych metodach oznaczania wilgotności zboża i możliwościach skrócenia metody przemysłowej przy użyciu podczerwieni
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (1958) , s. 81-88. - Rez., summ.
Nr:
2168277841
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1
Prace pomocnicze:
, Kubin J.
Adres wydawniczy:
Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950
Opis fizyczny:
[2], 181, III s.: il.; 29 cm
Nr:
2168339311
podręcznik
56

Tytuł:
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2
Prace pomocnicze:
, Kubin J.
Adres wydawniczy:
Kraków: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950
Opis fizyczny:
[3], 182-444, VI s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168339313
podręcznik
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Opis fizyczny:
9 k.: il.; 30 cm + Aneks : 41 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168279171
naukowo-badawcze
1
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz Gołębiowski, Wojciech Szeląg // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 423 (1993), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Badanie współzależności barwy miodów i zawartości w nich związków mineralnych = Studies on the Relationship Between the Colour of Honey and the Levels of Mineral Compounds / Tadeusz Gołębiowski, Ewa Ślawska, Joanna Tchorzewska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 396 (1993), s. 41-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz Gołębiowski, B. Cholewa // W: Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red. Marek Zin, Agata Bobrecka . - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992. - S. 178-184. - Bibliogr.
4
Towaroznawstwo żywności : wiadomości wprowadzające / Tadeusz GOŁĘBIOWSKIi, Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 113 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata Wróbel // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
6
Zmiany smakowitości ekstraktów kawy zbożowej w czasie przechowywania = Changes in the Savouriness of Ersatz Coffee Solids During Storing / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA, Bożena Gołąb // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990), s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Towaroznawstwo spożywcze / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Helena MIKUŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 244, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Jakość sensoryczna mięsa króliczego w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej i warunków oceny = Sensory Quality of Rabbit Meat Subject to Thermal Treatment and Conditions of Evaluation / Tadeusz SIKORA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Ewa Stasiow // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989), s. 5-12. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989), s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Zmiany jakości ekstraktu kawy zbożowej w zależności od warunków przechowywania / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie
12
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988), s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984 = Teaching and Scientific Activity of the Department of Foodstuffs, Institute of Commodity Science at Academy of Economics in Cracow, 1976-1984 / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 223 (1987), s. 65-76. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Próba określenia współczynników ważkości do oceny punktowej mięsa króliczego po obróbce cieplnej / T. SIKORA, T. GOŁĘBIOWSKI // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 164. - Dostępne tylko streszczenie
15
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenia
16
Walory sensoryczne i kulinarne mięsa króliczego / Tadeusz SIKORA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Jadwiga Maroń // Przegląd Gastronomiczny. - R. 41, nr 4 (1987), s. 10-12. - Bibliogr. - ISSN 0033-2119
17
Próba określenia ważkości niektórych cech sensorycznych mięsa króliczego / Tadeusz SIKORA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Jadwiga Maroń // Przegląd Gastronomiczny. - R. 41, nr 5 (1987), s. 19-20. - Bibliogr. - ISSN 0033-2119
18
Wpływ obróbki cieplnej i warunków oceny na jakość sensoryczną mięsa króliczego / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 16. - Dostępne tylko streszczenia
19
Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych / T. GOŁĘBIOWSKI, W. BOROWIEC // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenia
20
Próba ustalenia optymalnych warunków fermentacji ciasta na pieczywo cukiernicze przy udziale preparatu enzymatycznego "Proteopol PB" = An Effort to Settle the Optimum Fermentation Conditions of Biscuit-Type Cake Paste Using the Enzymatic Preparation "Protepol PB" / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Grażyna Pastusińska, Tadeusz SIKORA, Andrzej Zagórski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 5-14. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających = An Attemp of Using the Profile Method to Flavour Estimation of Rennet Ripening Cheeses / Wiesław BOROWIEC, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 224 (1986), s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Badania nad wpływem preparatu enzymatycznego "Proteopol PB" i warunków fermentacji ciasta na jakość sensoryczną pieczywa cukierniczego / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA // W: Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2. - Łódź: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 596-599. - Bibliogr.
23
Niektóre właściwości mięsa wybranych mięśni tuszy jagnięcej mieszańców owcy pogórza = Some Characteristics of Meat of Chosen Muscles Lamb's Carcass Hybrids of "Owca Pogórza" / Tadeusz SIKORA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 113-122. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Miody naturalne wzbogacane propolisem. 2, Określenie trwałości w zależności od czasu i warunków przechowywania = Natural Honey Enriched by Propolis. 2, Determination of Durability as a Function of Time and Condition of Storage / Ewa ŚLAWSKA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 53-61. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Miody naturalne wzbogacane propolisem. 1, Zagadnienie optymalizacji dodatku ekstraktu propolisu do miodów = Natural Honey Enriched by Propolis. I, The Optimalization of Addition of the Propolis Extract to Honey / Ewa ŚLAWKSA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 224 (1986), s. 45-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich / H. BAŃKOWSKA-PENNAR, T. GOŁĘBIOWSKI // W: Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985. - Wrocław: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1985. - S. 241. - Dostępne tylko streszczenie
27
Ćwiczenia z analizy sensorycznej / Henryk Andrzejewski, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Wyd. 2, popr. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 0239-6734 ; 335)
28
Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie
29
Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 370-372. - Bibliogr.
30
Badania nad określeniem progu wyczuwalności fenolu w artykułach żywnościowych = Investigations on Determination of Phenol Sensitivity Threshold in Food Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Jan KOLEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984), s. 21-29. - Rez.. - summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych = Role of Some Quality Indicators in Estimation of Fruit Juices and Fruit Beverages / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984), s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Badania modelowe nad wpływem wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych na artykuły żywnościowe / Jan KOLEK ; . - Kraków : , 1983. - 161 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Bibliogr.
33
Możliwości wykorzystania propolisu do wzbogacania miodów naturalnych / Ewa ŚLAWSKA ; . - Kraków : , 1983. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Bibliogr.
34
Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych / Wiesław BOROWIEC ; Promotor: Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Kraków, 1982. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł = Penetrometric Method of the Determination of the Hardness of Soap / Jerzy BURKAT, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz HOFMANN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 65-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych = The Use of Survey Method for Comparing Sensoric Values of Some Fruit Produces / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wiesław BOROWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 185-201. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Charakterystyka niektórych produktów pszczelich = A Characteristic of Certain bee Products / Halina BAŃKOWSKA-PENNAR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Przemysł Spożywczy. - t. 34, nr 5 (1980), s. 183-187. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
38
Zastosowanie konsystometru Höpplera do oceny konsystencji pieczywa = The Use of Höpler Consistometer in Bread Consistency Evaluation / Ewa ĆWIĘKAŁA, Jacek Galganek, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978), s. 251-259. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
39
Analiza sensoryczna - dyscyplina uzupełniająca wykształcenie towaroznawców / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 81 (1976), s. 189-195. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Jakość wyrobów podrobowych produkowanych przez Wytwórnię Wyrobów Kulinarnych w Katowicach / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Helena MIKUŁOWSKA, Elżbieta Czernecka // Przegląd Gastronomiczny. - R. 29, nr 12 (1974), s. 15-16. - ISSN 0033-2119
41
Metody organoleptyczne badania jakości artykułów przemysłowych / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych / red. Józef Iwiński. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1974. - S. 55-70. - Bibliogr.
42
Ćwiczenia z analizy sensorycznej / Henryk Andrzejewski, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI. - Poznań: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1974. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 0551-665X ; z. nr 161)
43
Odpady gumowe jako wtórny surowiec przemysłowy = Rubber Waste as the Secondary Industrial Raw Material / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 117-127. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
44
Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych = Research into the Quality of Acrylonitril Rubbers / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Łucja KARPIEL // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 107-115. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
45
Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich = Consumers' Estimate of the Quality of Feeding in the Cracow Students Canteens / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Henryk MAJEWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 54 (1972), s. 43-57. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
46
Tworzywa sztuczne / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 466-493
47
Towary gumowe / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // W: Towaroznawstwo artykułów przemysłowych / red. Mieczysław MYSONA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. - S. 437-465
48
Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz HOFMANN, Leonard LITEWKA, Mieczysław MYSONA, Wiesław NALEPA, Mieczysław SKRZYPEK ; red. Mieczysław MYSONA. - Kraków : [s.n.], 1968. - 281 s. : il. ; 24 cm
49
Towaroznawstwo / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Józef Iwiński, Mieczysław MYSONA, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 454 s. ; 24 cm
50
Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen / Mieczysław MYSONA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // Plaste und Kautschuk. - nr 9 (1965), s. 552-553. - ISSN 0048-4350
51
Możliwości wykorzystania odpadów skóry twardej jako napełniacza tłoczyw fenolowych / Mieczysław MYSONA, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz Zawada // Przegląd Skórzany. - R. 17, nr 8 (1962), s. 183-185. - Bibliogr. - ISSN 0370-1743
52
Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców = The Application of Sensometric Methods in The Instruction of the Technologists of Commodities / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Nina Baryłko-Pikielna, Cecylia SZUBERT // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [149]-158. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
53
Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI ; Promotor: Wojciech DYMEK. - Kraków, 1960. - 116 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
O przyspieszonych metodach oznaczania wilgotności zboża i możliwościach skrócenia metody przemysłowej przy użyciu podczerwieni / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 4 (1958), s. 81-88. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
55
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1 / Mieczysław MYSONA ; współudz. Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, T. HOFMANN, J. Kubin, L. LITEWKA, Wł. NALEPA. - Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [2], 181, III s. : il. ; 29 cm
56
Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2 / Mieczysław MYSONA ; współudz. T. GOŁĘBIOWSKI, T. HOFMANN, J. Kubin, L. LITEWKA, Wł. NALEPA. - Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1950. - [3], 182-444, VI s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel / kier. tematu: T. GOŁĘBIOWSKI ; oprac.: W. KĘDZIOR ; oznaczenia wykonali: W. KĘDZIOR, M. KREŁOWSKA-KUŁAS, T. SIKORA, H. Grudzień, M. PŁASZYŃSKA, A. Wrani. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 9 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 41 k. - Bibliogr.
1
Kędzior W., Gołębiowski T., Szeląg W., (1993), Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 17-23.
2
Gołębiowski T., Ślawska E., Tchorzewska J., (1993), Badanie współzależności barwy miodów i zawartości w nich związków mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 41-47.
3
Kędzior W., Gołębiowski T., Cholewa B., (1992), Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania. [W:] Zin M., Bobrecka A. (red.), Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2, Kraków ; Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 178-184.
4
Gołębiowski T., Sikora T., (1991), Towaroznawstwo żywności: wiadomości wprowadzające, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 113 s.
5
Gołębiowski T., Kędzior W., Wróbel A., (1991), Jakość masła przechowywanego w chłodniach, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 7, s. 182-184.
6
Gołębiowski T., Sikora T., Gołąb B., (1991), Zmiany smakowitości ekstraktów kawy zbożowej w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 15-29.
7
Gołębiowski T., Popek S., Sikora T., (1990), Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 57-66.
8
Gołębiowski T., Mikułowska H., (1989), Towaroznawstwo spożywcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244, [1] s.
9
Sikora T., Gołębiowski T., Stasiow E., (1989), Jakość sensoryczna mięsa króliczego w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej i warunków oceny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 5-12.
10
Gołębiowski T., Kędzior W., Pieczonka B., (1989), Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 21-32.
11
Gołębiowski T., Sikora T., (1988), Zmiany jakości ekstraktu kawy zbożowej w zależności od warunków przechowywania. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 30.
12
Gołębiowski T., Kędzior W., (1988), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 201-210.
13
Gołębiowski T., (1987), Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 223, s. 65-76.
14
Sikora T., Gołębiowski T., (1987), Próba określenia współczynników ważkości do oceny punktowej mięsa króliczego po obróbce cieplnej. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 164.
15
Gołębiowski T., Kędzior W., (1987), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 13.
16
Sikora T., Gołębiowski T., Maroń J., (1987), Walory sensoryczne i kulinarne mięsa króliczego, "Przegląd Gastronomiczny", R. 41, nr 4, s. 10-12.
17
Sikora T., Gołębiowski T., Maroń J., (1987), Próba określenia ważkości niektórych cech sensorycznych mięsa króliczego, "Przegląd Gastronomiczny", R. 41, nr 5, s. 19-20.
18
Gołębiowski T., Sikora T., (1987), Wpływ obróbki cieplnej i warunków oceny na jakość sensoryczną mięsa króliczego. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 16.
19
Gołębiowski T., Borowiec W., (1987), Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 36.
20
Gołębiowski T., Pastusińska G., Sikora T., Zagórski A., (1986), Próba ustalenia optymalnych warunków fermentacji ciasta na pieczywo cukiernicze przy udziale preparatu enzymatycznego "Proteopol PB", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 5-14.
21
Borowiec W., Gołębiowski T., Pieczonka W., (1986), Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 103-111.
22
Gołębiowski T., Sikora T., (1986), Badania nad wpływem preparatu enzymatycznego "Proteopol PB" i warunków fermentacji ciasta na jakość sensoryczną pieczywa cukierniczego. [W:] Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2, Łódź : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 596-599.
23
Sikora T., Gołębiowski T., (1986), Niektóre właściwości mięsa wybranych mięśni tuszy jagnięcej mieszańców owcy pogórza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 113-122.
24
Ślawska E., Gołębiowski T., (1986), Miody naturalne wzbogacane propolisem. 2, Określenie trwałości w zależności od czasu i warunków przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 53-61.
25
Ślawska E., Gołębiowski T., (1986), Miody naturalne wzbogacane propolisem. 1, Zagadnienie optymalizacji dodatku ekstraktu propolisu do miodów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 224, s. 45-52.
26
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1985), Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich. [W:] Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985, Wrocław : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 241.
27
Andrzejewski H., Gołębiowski T., (1985), Ćwiczenia z analizy sensorycznej, (Skrypty Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 335), Wyd. 2, popr.Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 126 s.
28
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1984), Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 4.
29
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1984), Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 370-372.
30
Gołębiowski T., Kolek J., (1984), Badania nad określeniem progu wyczuwalności fenolu w artykułach żywnościowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 21-29.
31
Borowiec W., Gołębiowski T., (1984), Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 53-64.
32
Kolek J., (1983), Badania modelowe nad wpływem wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych na artykuły żywnościowe, Prom. Gołębiowski T., Kraków : , 161 k.
33
Ślawska E., (1983), Możliwości wykorzystania propolisu do wzbogacania miodów naturalnych, Prom. Gołębiowski T., Kraków : , 285 k.
34
Borowiec W., (1982), Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych, Prom. Gołębiowski T., Kraków : , 275 k.
35
Burkat J., Gołębiowski T., Hofmann T., (1981), Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 65-71.
36
Gołębiowski T., Borowiec W., (1980), Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 185-201.
37
Bańkowska-Pennar H., Gołębiowski T., (1980), Charakterystyka niektórych produktów pszczelich, "Przemysł Spożywczy", t. 34, nr 5, s. 183-187.
38
Ćwiękała E., Galganek J., Gołębiowski T., (1978), Zastosowanie konsystometru Höpplera do oceny konsystencji pieczywa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 251-259.
39
Gołębiowski T., (1976), Analiza sensoryczna - dyscyplina uzupełniająca wykształcenie towaroznawców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 81, s. 189-195.
40
Gołębiowski T., Mikułowska H., Czernecka E., (1974), Jakość wyrobów podrobowych produkowanych przez Wytwórnię Wyrobów Kulinarnych w Katowicach, "Przegląd Gastronomiczny", R. 29, nr 12, s. 15-16.
41
Gołębiowski T., (1974), Metody organoleptyczne badania jakości artykułów przemysłowych. [W:] Iwiński J. (red.), Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 55-70.
42
Andrzejewski H., Gołębiowski T., (1974), Ćwiczenia z analizy sensorycznej, (Skrypty Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, z. nr 161), Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 115 s.
43
Gołębiowski T., (1972), Odpady gumowe jako wtórny surowiec przemysłowy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 117-127.
44
Gołębiowski T., Karpiel Ł., (1972), Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 107-115.
45
Gołębiowski T., Majewski H., (1972), Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 43-57.
46
Gołębiowski T., (1968), Tworzywa sztuczne. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 466-493.
47
Gołębiowski T., (1968), Towary gumowe. [W:] Mysona M. (red.), Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 437-465.
48
Gołębiowski T., Hofmann T., Litewka L., Mysona M., Nalepa W., Skrzypek M., (1968), Metody badania i oceny wybranych towarów: przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu, Mysona M. (red.), Kraków : [s.n.], 281 s.
49
Gołębiowski T., Iwiński J., Mysona M., Skrzypek M., (1966), Towaroznawstwo, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 454 s.
50
Mysona M., Gołębiowski T., Teneta-Płotkowiak J., (1965), Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen, "Plaste und Kautschuk", nr 9, s. 552-553.
51
Mysona M., Gołębiowski T., Zawada T., (1962), Możliwości wykorzystania odpadów skóry twardej jako napełniacza tłoczyw fenolowych, "Przegląd Skórzany", R. 17, nr 8, s. 183-185.
52
Gołębiowski T., Baryłko-Pikielna N., Szubert C., (1961), Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [149]-158.
53
Gołębiowski T., (1960), Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego, Prom. Dymek W., Kraków : , 116 k.
54
Gołębiowski T., (1958), O przyspieszonych metodach oznaczania wilgotności zboża i możliwościach skrócenia metody przemysłowej przy użyciu podczerwieni, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 4, s. 81-88.
55
Mysona M., (1950), Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [2], 181, III s.
56
Mysona M., (1950), Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2, Kraków : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, [3], 182-444, VI s.
57
Kędzior W., Krełowska-Kułas M., Sikora T., Grudzień H., Płaszyńska M., Wrani A., (1982), Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel, Gołębiowski T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 9 k.
1
@article{UEK:2168276207,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Gołębiowski and Wojciech Szeląg",
title = "Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "17-23",
year = "1993",
}
2
@article{UEK:2168248180,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Ewa Ślawska and Joanna Tchorzewska",
title = "Badanie współzależności barwy miodów i zawartości w nich związków mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "41-47",
year = "1993",
}
3
@inbook{UEK:2168345592,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Gołębiowski and B. Cholewa",
title = "Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania",
booktitle = "Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2",
pages = "178-184",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1992",
}
4
@book{UEK:2168268614,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Sikora",
title = "Towaroznawstwo żywności : wiadomości wprowadzające",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
5
@article{UEK:2168245088,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior and Agata Wróbel",
title = "Jakość masła przechowywanego w chłodniach",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 7",
pages = "182-184",
year = "1991",
}
6
@article{UEK:2168245734,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Sikora and Bożena Gołąb",
title = "Zmiany smakowitości ekstraktów kawy zbożowej w czasie przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "15-29",
year = "1991",
}
7
@article{UEK:2168246188,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Stanisław Popek and Tadeusz Sikora",
title = "Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "57-66",
year = "1990",
}
8
@book{UEK:2168292435,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Helena Mikułowska",
title = "Towaroznawstwo spożywcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168247394,
author = "Tadeusz Sikora and Tadeusz Gołębiowski and Ewa Stasiow",
title = "Jakość sensoryczna mięsa króliczego w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej i warunków oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "287",
pages = "5-12",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168248146,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior and Beata Pieczonka",
title = "Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "287",
pages = "21-32",
year = "1989",
}
11
@misc{UEK:2168263188,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Sikora",
title = "Zmiany jakości ekstraktu kawy zbożowej w zależności od warunków przechowywania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "30",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168249028,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "201-210",
year = "1988",
}
13
@article{UEK:2168264144,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Zakładu Towaroznawstwa Spożywczego Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1976-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "223",
pages = "65-76",
year = "1987",
}
14
@misc{UEK:2168275875,
author = "Tadeusz Sikora and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Próba określenia współczynników ważkości do oceny punktowej mięsa króliczego po obróbce cieplnej",
booktitle = "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień",
pages = "164",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1987",
}
15
@misc{UEK:2168255600,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "13",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
16
@article{UEK:2168244156,
author = "Tadeusz Sikora and Tadeusz Gołębiowski and Jadwiga Maroń",
title = "Walory sensoryczne i kulinarne mięsa króliczego",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 41, 4",
pages = "10-12",
year = "1987",
}
17
@article{UEK:2168244158,
author = "Tadeusz Sikora and Tadeusz Gołębiowski and Jadwiga Maroń",
title = "Próba określenia ważkości niektórych cech sensorycznych mięsa króliczego",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 41, 5",
pages = "19-20",
year = "1987",
}
18
@misc{UEK:2168255612,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ obróbki cieplnej i warunków oceny na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "16",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
19
@misc{UEK:2168255694,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Wiesław Borowiec",
title = "Badania sensoryczne pitnych soków z czarnej porzeczki o różnych proporcjach składników podstawowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "36",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
20
@article{UEK:2168264168,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Grażyna Pastusińska and Tadeusz Sikora and Andrzej Zagórski",
title = "Próba ustalenia optymalnych warunków fermentacji ciasta na pieczywo cukiernicze przy udziale preparatu enzymatycznego Proteopol PB",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "5-14",
year = "1986",
}
21
@article{UEK:2168264164,
author = "Wiesław Borowiec and Tadeusz Gołębiowski and Władysław Pieczonka",
title = "Próba zastosowania metody profilowania do oceny smakowitości serów podpuszczkowych dojrzewających",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "103-111",
year = "1986",
}
22
@inbook{UEK:2168275911,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Sikora",
title = "Badania nad wpływem preparatu enzymatycznego Proteopol PB i warunków fermentacji ciasta na jakość sensoryczną pieczywa cukierniczego",
booktitle = "Doskonalenie procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym : XVII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Łódź 26-27 czerwca 1986. Cz. 2",
pages = "596-599",
adress = "Łódź",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168264166,
author = "Tadeusz Sikora and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Niektóre właściwości mięsa wybranych mięśni tuszy jagnięcej mieszańców owcy pogórza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "113-122",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168264178,
author = "Ewa Ślawska and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Miody naturalne wzbogacane propolisem. 2, Określenie trwałości w zależności od czasu i warunków przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "53-61",
year = "1986",
}
25
@article{UEK:2168264176,
author = "Ewa Ślawska and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Miody naturalne wzbogacane propolisem. 1, Zagadnienie optymalizacji dodatku ekstraktu propolisu do miodów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "224",
pages = "45-52",
year = "1986",
}
26
@misc{UEK:2168346610,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Przydatność metody profilowania w badaniach jakości niektórych produktów pszczelich",
booktitle = "Sterowanie procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym : XVI Sesja Naukowa, Wrocław 26-27 czerwiec 1985",
pages = "241",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
27
@book{UEK:2168345826,
author = "Henryk Andrzejewski and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Ćwiczenia z analizy sensorycznej",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1985",
edition = "Wyd. 2, popr.",
issn = "0239-6734",
}
28
@misc{UEK:2168348384,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Profile smakowitości niektórych produktów pszczelich",
booktitle = "Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984",
pages = "4",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu",
year = "1984",
}
29
@inbook{UEK:2168346166,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Zastosowanie profilowania smakowitości do identyfikacji miodów pszczelich",
booktitle = "Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984",
pages = "370-372",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1984",
}
30
@article{UEK:2168261038,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Jan Kolek",
title = "Badania nad określeniem progu wyczuwalności fenolu w artykułach żywnościowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "21-29",
year = "1984",
}
31
@article{UEK:2168261048,
author = "Wiesław Borowiec and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Rola niektórych wskaźników jakości w towaroznawczej ocenie pitnych soków i napojów owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "189",
pages = "53-64",
year = "1984",
}
32
@unpublished{UEK:2168314605,
author = "Jan Kolek",
title = "Badania modelowe nad wpływem wewnętrznych powłok lakierowych opakowań metalowych na artykuły żywnościowe",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
33
@unpublished{UEK:2168312979,
author = "Ewa Ślawska",
title = "Możliwości wykorzystania propolisu do wzbogacania miodów naturalnych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
34
@unpublished{UEK:2168313121,
author = "Wiesław Borowiec",
title = "Zastosowanie konduktometrii w ocenie jakości wybranych przetworów owocowych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
35
@article{UEK:2168233888,
author = "Jerzy Burkat and Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Hofmann",
title = "Penetrometryczna metoda oznaczania twardości mydeł",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "65-71",
year = "1981",
}
36
@article{UEK:2168233074,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Wiesław Borowiec",
title = "Zastosowanie metody profilowania do porównania walorów sensorycznych niektórych przetworów owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "185-201",
year = "1980",
}
37
@article{UEK:2168333085,
author = "Halina Bańkowska-Pennar and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Charakterystyka niektórych produktów pszczelich",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 34, 5",
pages = "183-187",
year = "1980",
}
38
@article{UEK:2168241200,
author = "Ewa Ćwiękała and Jacek Galganek and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Zastosowanie konsystometru Höpplera do oceny konsystencji pieczywa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "251-259",
year = "1978",
}
39
@article{UEK:2168250808,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Analiza sensoryczna - dyscyplina uzupełniająca wykształcenie towaroznawców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "81",
pages = "189-195",
year = "1976",
}
40
@article{UEK:2168356504,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Helena Mikułowska and Elżbieta Czernecka",
title = "Jakość wyrobów podrobowych produkowanych przez Wytwórnię Wyrobów Kulinarnych w Katowicach",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 29, 12",
pages = "15-16",
year = "1974",
}
41
@inbook{UEK:2168369590,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Metody organoleptyczne badania jakości artykułów przemysłowych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości artykułów przemysłowych",
pages = "55-70",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1974",
}
42
@book{UEK:2168334967,
author = "Henryk Andrzejewski and Tadeusz Gołębiowski",
title = "Ćwiczenia z analizy sensorycznej",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1974",
url = {},
issn = "0551-665X",
}
43
@article{UEK:2168250006,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Odpady gumowe jako wtórny surowiec przemysłowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "117-127",
year = "1972",
}
44
@article{UEK:2168249990,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Łucja Karpiel",
title = "Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "107-115",
year = "1972",
}
45
@article{UEK:2168249952,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Henryk Majewski",
title = "Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "43-57",
year = "1972",
}
46
@inbook{UEK:2168336149,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Tworzywa sztuczne",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "466-493",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
47
@inbook{UEK:2168336147,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Towary gumowe",
booktitle = "Towaroznawstwo artykułów przemysłowych",
pages = "437-465",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1968",
}
48
@book{UEK:2168336085,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Hofmann and Leonard Litewka and Mieczysław Mysona and Wiesław Nalepa and Mieczysław Skrzypek",
title = "Metody badania i oceny wybranych towarów : przewodnik do ćwiczeń z towaroznawstwa dla Studentów Kierunku Handlu",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1968",
}
49
@book{UEK:2168336083,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Józef Iwiński and Mieczysław Mysona and Mieczysław Skrzypek",
title = "Towaroznawstwo",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
50
@article{UEK:2168357362,
author = "Mieczysław Mysona and Tadeusz Gołębiowski and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Über die Anwendung von Schallplattenabfall als Füllstoff in Phenolformaldehydpressmassen",
journal = "Plaste und Kautschuk",
number = "9",
pages = "552-553",
year = "1965",
}
51
@article{UEK:2168332729,
author = "Mieczysław Mysona and Tadeusz Gołębiowski and Tadeusz Zawada",
title = "Możliwości wykorzystania odpadów skóry twardej jako napełniacza tłoczyw fenolowych",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 17, 8",
pages = "183-185",
year = "1962",
}
52
@article{UEK:2168267040,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Nina Baryłko-Pikielna and Cecylia Szubert",
title = "Zastosowanie metod sensometrycznych w szkoleniu towaroznawców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[149]-158",
year = "1961",
}
53
@unpublished{UEK:2168305191,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "Ekonomiczne i towaroznawcze kryteria stosowania niektórych metod otrzymywania tłuszczu kakaowego",
adress = "Kraków",
year = "1960",
}
54
@article{UEK:2168277841,
author = "Tadeusz Gołębiowski",
title = "O przyspieszonych metodach oznaczania wilgotności zboża i możliwościach skrócenia metody przemysłowej przy użyciu podczerwieni",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4",
pages = "81-88",
year = "1958",
}
55
@book{UEK:2168339311,
author = "Mieczysław Mysona",
title = "Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1950",
}
56
@book{UEK:2168339313,
author = "Mieczysław Mysona",
title = "Technologia i towaroznawstwo. Cz. 1, t. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych",
year = "1950",
}
57
@unpublished{UEK:2168279171,
author = "Władysław Kędzior and Maria Krełowska-Kułas and Tadeusz Sikora and H. Grudzień and Maria Płaszyńska and A. Wrani",
title = "Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID