Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 2 (38) (2010) , s. 230-231
Nr:
2168278571
recenzja
2

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - nr 1(25) (2004) , s. 215-216
Nr:
2168224454
recenzja
1
[Recenzja] / Kazimierz GÓRKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 2 (38) (2010), s. 230-231. - Rec. pracy: Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, red. M. Cygler, R. Miłaszewski, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008
2
[Recenzja] / Kazimierz GÓRKA // Ekonomia i Środowisko. - nr 1(25) (2004), s. 215-216. - Rec. pracy: Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok 2003, 257 stron
1
Górka K., (2010), [Recenzja], "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (38), s. 230-231.
2
Górka K., (2004), [Recenzja], "Ekonomia i Środowisko", nr 1(25), s. 215-216.
1
@article{recUEK:2168278571,
author = "Kazimierz Górka",
title = "[Recenzja]",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (38)",
pages = "230-231",
year = "2010",
}
2
@article{recUEK:2168224454,
author = "Kazimierz Górka",
title = "[Recenzja]",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(25)",
pages = "215-216",
year = "2004",
}