Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 2 (38) (2010) , s. 230-231
Nr:
2168278571
recenzja
2

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomia i Środowisko. - nr 1(25) (2004) , s. 215-216
Nr:
2168224454
recenzja
3

Tytuł:
Recenzje : Jan Zieliński, Staropolskie zagłębie przemysłowe
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 1/17 (1966) , s. 104-107
Nr:
2168236246
recenzja
Zobacz opis całości
1
[Recenzja] / Kazimierz GÓRKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists. - nr 2 (38) (2010), s. 230-231. - Rec. pracy: Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, red. M. Cygler, R. Miłaszewski, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008
2
[Recenzja] / Kazimierz GÓRKA // Ekonomia i Środowisko. - nr 1(25) (2004), s. 215-216. - Rec. pracy: Rafał Miłaszewski, Ekonomika ochrony wód powierzchniowych
3
Recenzje : Jan Zieliński, Staropolskie zagłębie przemysłowe / Kazimierz GÓRKA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 5, nr 1/17 (1966), s. 104-107. - Rec. pracy: Jan Zieliński, Staropolskie zagłębie przemysłowe. Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1965. - ISSN 0079-578X
1
Górka K., (2010), [Recenzja], "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (38), s. 230-231.
2
Górka K., (2004), [Recenzja], "Ekonomia i Środowisko", nr 1(25), s. 215-216.
3
Górka K., (1966), Recenzje : Jan Zieliński, Staropolskie zagłębie przemysłowe, "Problemy Ekonomiczne", R. 5, nr 1/17, s. 104-107.
1
@article{UEK:2168278571,
author = "Górka Kazimierz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (38)",
pages = "230-231",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:2168224454,
author = "Górka Kazimierz",
title = "[Recenzja]",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(25)",
pages = "215-216",
year = "2004",
}
3
@article{UEK:2168236246,
author = "Górka Kazimierz",
title = "Recenzje : Jan Zieliński, Staropolskie zagłębie przemysłowe",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 5, 1/17",
pages = "104-107",
year = "1966",
}