Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Małgorzata Kosała , Halina Smutek , Sebastian Kubula
Tytuł:
People and Technology - Employee Competency Profile in Industry 4.0 = Ludzie i technologia - profil kompetencyjny pracowników Przemysłu 4.0
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2022) , s. 37-46. - Streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168370374
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Developing Competencies for the Future
Źródło:
Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR - New York: Routledge, 2022, s. 7-29 - Bibliogr.
Seria:
(Routledge Studies in the Economics of Innovation)
ISBN:
978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
Poziom II:
75.00 pkt
Nr:
2168367632
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool
Źródło:
Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era / red. Anna Ujwary-Gil, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 245-266. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-80-3 ; 978-83-959006-6-2
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168360506
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Konferencja:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Tytuł:
Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective
Źródło:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6612-6622. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Program badawczy:
The project has been financed by the Ministry of Education and Science within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-0-9998551-7-1
Lista 2019 (Konferencja):
70.00 pkt
Nr:
2168359878
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa = The Use of Social Media in Marketing Communication of Small Enterprises
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021) , s. 36-50. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168360480
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
COVID-19 : Business Innovation Challenges
Źródło:
Sustainability. - vol. 13, iss. 20, art. no. 11439 (2021) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Innovations Management and Technology for Sustainability - Bibliogr.
Program badawczy:
These studies were financed from the own funds of the Cracow University of Economics
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168358932
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Julia Gorzelany , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Lidia Luty , Krzysztof Firlej , Martina Gaisch , Oksana Dudziak , Cornelia Scott
Tytuł:
Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness
Źródło:
PLoS ONE. - vol. 16, iss. 10, art. no. e0257962 (2021) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This study was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education for the Agricultural University of Hugo Kollataj in Krakow for the year 2020 (Grant No. 030008-D013/ KGPiAK/2020, https://www.gov.pl/web/science, to JG). Publication was also supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part a subsidy for University of Economics in Krakow through funding to MGD and KF. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript
Lista 2019:
100.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168358642
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 144 (2020) , s. 125-135. - Summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
70.00 pkt
Nr:
2168347330
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Opis fizyczny:
183 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogra.
Program badawczy:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-93-4
Poziom I:
120.00 pkt
Nr:
2168353942
monografia
10

Tytuł:
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19 = Changes in Consumer Behavior in Times of COVID 19
Źródło:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168353522
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of the "Hedgehog" Concept in Business Management
Źródło:
Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia / red. Joanna Jędrzejewska, Kamila Talarek - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020, s. 26-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66489-30-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168353526
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020) , s. 164-175. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development - Bibliogr.
Program badawczy:
The publication was financed from the subsidy granted to the University of Economics in Kraków - Program POTENTIAL No. 13/EER/2020/POT; Funded by a subsidy of the Ministry of Science and Higher Education for the Agricultural University of Hugo Kołłątaj in Krakow for the year 2020 No. 030008-D012/KGPiAK/2020
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168352132
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Maria Nawieśniak-Caesar , Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk , Józef Hernik , Julia Gorzelany , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Tytuł:
An Integrated Approach to River Valley Revitalisation
Źródło:
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - Vol. 27, iss. 1 (2019) , s. 22-32. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This Research was financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland, projects No. DS 3371/KGPiAK/2018 and project "Cultural heritage of small homelands' under the Polish National Agency for Academic Exchange.
Lista 2019:
40.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Nr:
2168332753
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality
Źródło:
Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7583-915-9
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168343237
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies
Źródło:
Network, Innovation, and Competence-Based Economy / red. Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 255-272. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168339681
rozdział w monografii
16

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Gintaras Stauskis , Józef Hernik , Kristof van Assche , Tomasz Noszczyk
Tytuł:
The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation
Źródło:
Technological and Economic Development of Economy. - vol. 25, iss. 6 (2019) , s. 1232-1258. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland under Grant [DS 3371/KGPiAK/2018].
Lista 2019:
140.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168338499
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany , Martina Gaisch
Konferencja:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Tytuł:
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities
Źródło:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 181-199. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168327673
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej = Strategic Choices of Companies from the Baking and Confectionery Industry
Źródło:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 1 (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324131
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) = The Influence of Technological Environment on Bulding Knowledge based Organizations (an Example of Myślenice Community)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 351-364. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324133
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Paulina Haniebnik
Tytuł:
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry
Źródło:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327825
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018) , s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168333743
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji = Intrapreneurship in Creating Intellectual Infrastructure in Organisation
Źródło:
Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 26 (2017) , s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323597
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Multilevel Model of Internal Entrepreneurship in Development of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2017) , s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168322433
artykuł w czasopiśmie
24

Autor:
Tytuł:
Use of Social Capital in Regional Development
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / red. Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 281-288 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168322357
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, Environmental and Ecological Terms
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308987
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016) , s. 139-149. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307001
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż
Źródło:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 53-72
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311297
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Tytuł:
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016) , s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309053
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Tytuł:
Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji
Źródło:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 218-239 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310109
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Autor:
Tytuł:
Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 447-456 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Tryb dostępu:
Nr:
2168310727
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Konferencja:
Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Tytuł:
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises
Źródło:
Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / red. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016, s. 305-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9504257-0-3
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Nr:
2168306999
rozdział w materiałach konferencyjnych
32

Tytuł:
Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej
Źródło:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 137-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310099
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Organizacje uczące się : teoria i praktyka
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Opis fizyczny:
97 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-706-6
Nr:
2168299567
skrypt
34

Tytuł:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Źródło:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299321
rozdział w monografii
35

Tytuł:
The Model of Leadership in Learning Organization
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 335-342 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168300747
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej = Use of the Key Success Factors in Strategic Analysis on the Example of Bakery and Confectionery Industry
Źródło:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168297509
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
37

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015) , s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168291057
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska , Dawid Chaba , Agnieszka Kardaś , Bogusława Kwoczyńska , Ewa Kozień , Iwona Kubica , Piotr Krzyk , Natalia Sławińska
Tytuł:
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
Opis fizyczny:
141, [1] s.: il.; 24 cm.
Seria:
(Monografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-64758-25-6
Tryb dostępu:
Nr:
2168301057
monografia
39

Tytuł:
Leadership in Entrepreneurial Organizations
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 195-202 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168292757
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290205
artykuł w czasopiśmie
41

Tytuł:
Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa
Źródło:
Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. Katarzyna Szymańska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 211-222 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-601-4
Nr:
2168295949
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Analiza konkurencyjności organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-656-4
Nr:
2168279169
skrypt
43

Tytuł:
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11-23
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284881
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Źródło:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ, s. 23-41
Sygnatura:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303415
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach = Intra-preneuring of Small and Medium Enterprises
Źródło:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 12 (2014) , s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168292759
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune)
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 32 (2013) , s. 49-60. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276345
artykuł w czasopiśmie
47

Tytuł:
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013) , s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-NC-ND
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267158
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Źródło:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013, s. 46-55 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-539-0
Tryb dostępu:
Nr:
2168292753
rozdział w monografii
50

Tytuł:
Integrated Management In Small Enterprises
Źródło:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287535
artykuł w czasopiśmie
51

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities = Innowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2013) , s. 41-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287735
artykuł w czasopiśmie
52

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 345-355 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ, s. 26-43
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291689
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260898
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice) = The Influence of Innovative and Operational Processes on Rural Area Development (Exemplified by the Commune of Michałowice)
Źródło:
Barometr Regionalny. - nr 4(30) (2012) , s. 119-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292325
artykuł w czasopiśmie
56

Tytuł:
Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa = Learning from Mistakes and Pointing out Mistakes in the Strategy of Small Business
Źródło:
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 8 (2012) , s. 389-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168292763
artykuł w czasopiśmie
57

Tytuł:
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ, s. 24-45
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273838
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261054
artykuł w czasopiśmie
59

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice = The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 88 (2012) , s. 391-400. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 703)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292327
artykuł w czasopiśmie
60

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Magdalena Litwin
Tytuł:
Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji
Źródło:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 109-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252896
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
61

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012) , s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260222
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept
Źródło:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232726
artykuł w czasopiśmie
63

Tytuł:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 4-28
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219134
artykuł w czasopiśmie
65

Tytuł:
Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 221-247 - Bibliogr.
Seria:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1430-5
Nr:
2168296993
rozdział w monografii
66

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa = Creating Relations with Clients According to Small Enterprisees Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 47 (2011) , s. 289-301. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 686)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226465
artykuł w czasopiśmie
67

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises
Źródło:
Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011, s. 171-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7283-396-9
Nr:
2168233288
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 607-615. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227136
artykuł w czasopiśmie
69

Autor:
Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Julia Gorzelany-Plesińska
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa = Knowledge Management and Its Influence on Competitiveness of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 485-494. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168292765
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
52069
artykuł w czasopiśmie
71

Tytuł:
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego
Źródło:
Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, s. 189-197
ISBN:
978-83-255-1726-7
Nr:
2165673917
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa = Influence of Entrepreneurship and Innovations on Development of Small Enterprise
Źródło:
Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected Problems of Management Processes in the Globalised Economy / red. Marianna Księżyk - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 169-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-368-9
Nr:
2168307017
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA, s. 130-153
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282579
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Autor:
Julia Gorzelany-Plesińska , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Tytuł:
The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers
Źródło:
Economics and Organization of Enterprise. - vol. 6, nr 4 (2009) , s. 79-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226204
artykuł w czasopiśmie
75

Tytuł:
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 35, t. 2 (2009) , s. 67-83. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 544)
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299947
artykuł w czasopiśmie
76

Autor:
Julia Gorzelany-Plesińska , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec
Tytuł:
Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej = Professional Activity of Women in the European Union
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2009) , s. 35-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50177
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises
Źródło:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 597-607. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
51120
artykuł w czasopiśmie
78

Tytuł:
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 4-19
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218450
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju
Źródło:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 135-144
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219146
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego
Źródło:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA, s. 22-54
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276277
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Autor:
Konferencja:
X międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2007-11-22 do 2007-11-23
Tytuł:
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Źródło:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007 - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007, s. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7476-156-2
Nr:
2168256842
rozdział w materiałach konferencyjnych
82

Tytuł:
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 766 (2007) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50753
artykuł w czasopiśmie
83

Autor:
Tytuł:
Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = Entrepreneurial Management
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 11 (2007) , s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50230
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/295
Nr:
52594
doktorat
85

Tytuł:
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)
Źródło:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA, s. 65-81 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275497
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań
Źródło:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 60-79 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168259002
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 59-78
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258908
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w Polsce = Foreign Investment in Poland
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 1 (636) (2003) , s. 33-39. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224134
artykuł w czasopiśmie
89

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Zarządzanie procesami deweloperskimi
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 69-88. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168320229
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003) , s. 83-89. - Streszcz., summ.
Nr:
2168224144
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Procesy deweloperskie w warunkach polskich = Developers' Processes in Polish Circumstances
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2002) , s. 27-37. - Streszcz., summ.
Nr:
2168321221
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225100
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
107 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/KPOiZ/1/2003/S
Sygnatura:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
24 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
84/KPOiZ/2/2002/S
Sygnatura:
NP-817/Magazyn
Nr:
2168258828
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
1
People and Technology - Employee Competency Profile in Industry 4.0 = Ludzie i technologia - profil kompetencyjny pracowników Przemysłu 4.0 / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Małgorzata KOSAŁA, Halina SMUTEK, Sebastian Kubala // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2022), s. 37-46. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
2
Developing Competencies for the Future / Małgorzata KOSAŁA, Magdalena JELONEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR. - New York: Routledge, 2022. - (Routledge Studies in the Economics of Innovation). - S. 7-29. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0
3
Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era / ed. Anna Ujwary-Gil, Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 245-266. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-80-3 ; 978-83-959006-6-2. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_2021.pdf
4
Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata KOSAŁA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6612-6622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/labour-market-challenges-in-light-of-changes-caused-by-technological-development-a-student-perspective/Wstęp:
5
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa = The Use of Social Media in Marketing Communication of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021), s. 36-50. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179. - ISSN 2083-3296
6
COVID-19 : Business Innovation Challenges / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovations Management and Technology for Sustainability. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11439. - ISSN 2071-1050
7
Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Lidia Luty, Krzysztof FIRLEJ, Martina Gaisch, Oksana Dudziak, Cornelia Scott // PLoS ONE. - vol. 16, iss. 10 (2021), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
8
Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 144 (2020), s. 125-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf. - ISSN 1641-3466
9
Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach / Magdalena ORZELANY-DZIADKOWIEC, Halina SMUTEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogra. - ISBN 978-83-66470-93-4
10
Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19 = Changes in Consumer Behavior in Times of COVID 19 / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/353/394
11
Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem = The Use of the "Hedgehog" Concept in Business Management / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia / red. Joanna Jędrzejewska, Kamila Talarek. - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. - S. 26-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66489-30-1. - Pełny tekst: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/528EFD4B-0268-729B-08C1-021444450E3F
12
Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 16, no. 2 (2020), s. 164-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Wybrane zagadnienia edukacji i rozwoju przedsiębiorczości = Selected Issues of Education and Entrepreneurship Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063. - ISSN 2083-3296
13
An Integrated Approach to River Valley Revitalisation / Maria Nawieśniak-Caesar, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Józef Hernik, Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. - Vol. 27, iss. 1 (2019), s. 22-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983. - ISSN 1648-6897
14
Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2019. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-915-9
15
Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Network, Innovation, and Competence-Based Economy / ed. Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2019. - S. 255-272. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_1_2019.pdf
16
The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Gintaras Stauskis, Józef Hernik, Kristof van Assche, Tomasz Noszczyk // Technological and Economic Development of Economy. - vol. 25, iss. 6 (2019), s. 1232-1258. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350. - ISSN 2029-4913
17
A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany, Martina Gaisch // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 181-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
18
Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej = Strategic Choices of Companies from the Baking and Confectionery Industry / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 1 (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139. - ISSN 1508-3535
19
Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice) = The Influence of Technological Environment on Bulding Knowledge based Organizations (an Example of Myślenice Community) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 351-364. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724. - ISSN 1898-5084
20
Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej = A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Paulina Haniebnik // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 30 (2018), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf. - ISSN 2544-221X
21
Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach = Competing or Cooperation - the Competition Strategy in Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 130 (2018), s. 183-192. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf. - ISSN 1641-3466
22
Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji = Intrapreneurship in Creating Intellectual Infrastructure in Organisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Przegląd Nauk Ekonomicznych = Economic Sciences Review. - nr 26 (2017), s. 67-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf. - ISSN 2544-221X
23
Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Multilevel Model of Internal Entrepreneurship in Development of Small and Medium Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2017), s. 39-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/323512656. - ISSN 0860-6846
24
Use of Social Capital in Regional Development / Magdalena GORZELONY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 281-288. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
25
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 1, ^Environmental and Ecological Terms / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2016), s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
26
Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa = Diagnosis and Improvement of Learning Organization on the Example of a Small Enterprise / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 88 (2016), s. 139-149. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : doskonalenie działalności organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html. - ISSN 1641-3466
27
Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 53-72. - ISBN 978-83-7252-730-1
28
Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin = Implementation of the Elements of Sustainable Development and Competitiveness of Municipalities. Part 2, ^Economic and Social Terms. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2016), s. 20-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
29
Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 218-239. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
30
Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 447-456. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
31
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // W: Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / eds. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann. - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016. - S. 305-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9504257-0-3. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906
32
Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 137-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
33
Organizacje uczące się : teoria i praktyka / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-706-6
34
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
35
The Model of Leadership in Learning Organization / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 335-342. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
36
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej = Use of the Key Success Factors in Strategic Analysis on the Example of Bakery and Confectionery Industry / Małgorzata GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf
37
Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company = Restrukturyzacja marketingowa jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (2015), s. 46-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
38
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska, Dawid Chaba, Agnieszka Kardaś, Ewa KOZIEŃ, Piotr Krzyk, Iwona KUBICA, Bogusława Kwoczyńska, Natalia Sławińska. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. - 141, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie). - ISBN 978-83-64758-25-6
39
Leadership in Entrepreneurial Organizations / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 195-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
40
Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów = Strengthening the Competitive Position of Small and Medium Enterprises through Project Realisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 101-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573. - ISSN 1898-6447
41
Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach / red. nauk. Katarzyna Szymańska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-601-4
42
Analiza konkurencyjności organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-656-4
43
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11-23. - ISBN 978-83-7252-665-6
44
Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - (2014), s. 23-41
45
Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach = Intra-preneuring of Small and Medium Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 12 (2014), s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf. - ISSN 1897-7480
46
Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy) = The Education as the Development Factor of the Information Society : (Case Study of the Commune) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013), s. 49-60. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf. - ISSN 1898-5084
47
Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa = The Influence of Crisis on Small Enterprise Growth / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Ewa KOZIEŃ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 908 (2013), s. 39-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615. - ISSN 1898-6447
48
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
49
Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka / red. nauk. Marek Matejun, Katarzyna Szymańska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2013. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 46-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-539-0. - Pełny tekst: http://www.matejun.com/pubs-pl/2013_Matejun_Szymanska_Perspektywy_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_warunkach_niepewnosci_i_ryzyka.pdf
50
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
51
Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities = Innowacje nietechnologiczne jako determinanty rozwoju społeczności / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 9 (2013), s. 41-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
52
Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 345-355. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
53
Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 26-43
54
CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector = Systemy CRM w marketingu relacji w sektorze bankowym / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 7 (2012), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
55
Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice) = The Influence of Innovative and Operational Processes on Rural Area Development (Exemplified by the Commune of Michałowice) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Barometr Regionalny. - nr 4(30) (2012), s. 119-127. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf. - ISSN 1644-9398
56
Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa = Learning from Mistakes and Pointing out Mistakes in the Strategy of Small Business / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. - nr 8 (2012), s. 389-402. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf. - ISSN 1897-7480
57
Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 24-45
58
Technological Innovations in Pcim Community = Innowacje technologiczne w gminie Pcim / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 9 (2012), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
59
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice = The New Technologies Exploiting to Create Ict Systems (Based on Michałowice Commune Emphasis) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 703). - nr 88 (2012), s. 391-400. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf. - ISSN 1896-382X
60
Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Magdalena Litwin // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 109-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-5-4
61
Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Social and Cultural Determinants of Gender in Management of Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 3 (746) (2012), s. 34-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
62
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją = The DNA Model as an Organisation Management Concept / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
63
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
64
Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo = Strategic Technologies as a Source of the Competitive Advantage in Small Business / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/6 (2011), s. 89-101. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
65
Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Marek Matejun. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 221-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1430-5
66
Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa = Creating Relations with Clients According to Small Enterprisees Development / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 686). - nr 47 (2011), s. 289-301. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
67
Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // W: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise / ed. by Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Lodz: Technical University of Lodz Press, 2011. - S. 171-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-396-9
68
Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa = Utilization of Knowledge in Prospect of Client But Getting of Competitive Superiority by Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 607-615. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
69
Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa = Knowledge Management and Its Influence on Competitiveness of Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 485-494. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
70
Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010), s. 73-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
71
Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 189-197. - ISBN 978-83-255-1726-7
72
Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa = Influence of Entrepreneurship and Innovations on Development of Small Enterprise / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected Problems of Management Processes in the Globalised Economy / red. Marianna Księżyk. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 169-179. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-368-9
73
Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 130-153
74
The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Economics and Organization of Enterprise. - vol. 6, nr 4 (2009), s. 79-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://access.portico.org/stable?au=phz2d88xkwx. - ISSN 2083-8328
75
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy = The Organizational Dna Use in the Based on Knowledge Organization Development Shaping / Krzysztof MACHACZKA, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 544). - nr 35, t. 2 (2009), s. 67-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. T.2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
76
Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej = Professional Activity of Women in the European Union / Julia Gorzelany-Plesińska, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2009), s. 35-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
77
Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu = The Information Management in a Small Enterprise and Building the Capabilities to Overcome a Crises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof MACHACZKA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 597-607. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
78
Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 4-19
79
Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 135-144. - ISBN 978-83-7285-403-2
80
Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA, Krzysztof MACHACZKA // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 22-54
81
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007 = Enterprise Management : Theory and Practice : X Jubilee International Scientific Conference, Cracow, November 22-23, 2007. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. - S. 47-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7476-156-2
82
Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji = Determinants of Selecting a Competitive Strategy in an Organisation / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 27-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036. - ISSN 1898-6447
83
Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = Entrepreneurial Management / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Julia Gorzelany // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 11 (2007), s. 51-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
84
Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego) / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC ; Promotor: Józef MACHACZKA. - Kraków, 2006. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego) / M. GORZELANY-DZIADKOWIEC, K. MACHACZKA // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 65-81. - Bibliogr.
86
Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 60-79. - Bibliogr.
87
Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej / Ewa KOZIEŃ, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 59-78
88
Inwestycje zagraniczne w Polsce = Foreign Investment in Poland / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 1 (636) (2003), s. 33-39. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
89
Zarządzanie procesami deweloperskimi / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 69-88. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
90
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym = Merges and Acquisitions in the Bank Sector / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 54, z. 8 (643) (2003), s. 83-89. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
91
Procesy deweloperskie w warunkach polskich = Developers' Processes in Polish Circumstances / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2002), s. 27-37. - Streszcz., summ. - ISSN 0860-6846
92
Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym = Foreign Investment in Poland and Turnover in Foreign Trade / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 609 (2002), s. 45-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13924. - ISSN 0208-7944
93
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami / kier. tematu: Józef MACHACZKA ; zespół: Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 24 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Kosała M., Smutek H., Kubula S., (2022), People and Technology - Employee Competency Profile in Industry 4.0, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 37-46.
2
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kosała M., Jelonek M., (2022), Developing Competencies for the Future. [W:] MAZUR S. (red.), Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications, New York : Routledge, s. 7-29.
3
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2021), Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool. [W:] Ujwary-Gil A., GODLEWSKA-DZIOBOŃ B. (red.), Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 245-266.
4
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kosała M., (2021), Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6612-6622.
5
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2021), Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 17, no. 2, s. 36-50; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179
6
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2021), COVID-19 : Business Innovation Challenges, "Sustainability", vol. 13, iss. 20, s. 1-22; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11439
7
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., Luty L., Firlej K., Gaisch M., Dudziak O., Scott C., (2021), Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness, "PLoS ONE", vol. 16, iss. 10, s. 1-21; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
8
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 144, s. 125-135; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf
9
Gorzelany-Dziadkowiec M., Smutek H., (2020), Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 183 s.
10
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-15; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/353/394
11
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Wykorzystanie koncepcji "hedgehog" w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Jędrzejewska J., Talarek K. (red.), Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., s. 26-37.
12
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2020), Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 16, no. 2, s. 164-175; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063
13
Nawieśniak-Caesar M., Wilkosz-Mamcarczyk M., Hernik J., Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2019), An Integrated Approach to River Valley Revitalisation, "Journal of Environmental Engineering and Landscape Management", Vol. 27, iss. 1, s. 22-32; https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983
14
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2019), Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality. [W:] Szwacka-Mokrzycka J., Lemanowicz M. (red.), Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 25-37.
15
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2019), Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies. [W:] Ujwary-Gil A., Potoczek (red.), Network, Innovation, and Competence-Based Economy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 255-272.
16
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Stauskis G., Hernik J., van Assche K., Noszczyk T., (2019), The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation, "Technological and Economic Development of Economy", vol. 25, iss. 6, s. 1232-1258; https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350
17
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., Gaisch M., (2018), A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 181-199.
18
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 1, s. 37-43; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139
19
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 351-364; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724
20
Gorzelany-Dziadkowiec M., Haniebnik P., (2018), Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 30, s. 5-20; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf
21
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2018), Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 130, s. 183-192; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf
22
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2017), Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji, "Przegląd Nauk Ekonomicznych", nr 26, s. 67-77; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf
23
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2017), Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 39-49; https://www.researchgate.net/publication/323512656
24
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2017), Use of Social Capital in Regional Development. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 281-288.
25
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 31-42.
26
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 88, s. 139-149; http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html
27
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-72.
28
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 2, Wymiar ekonomiczny i społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 20-29.
29
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 218-239.
30
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2016), Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
31
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2016), Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises. [W:] Überwimmer M., Gangl T., Gaisch M., Stadlmann C. (red.), Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings, Steyr/Austria : The University of Applied Sciences Upper, s. 305-314.
32
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2016), Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 137-152.
33
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Organizacje uczące się: teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 97 s.
34
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
35
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), The Model of Leadership in Learning Organization. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 335-342.
36
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 177-193.
37
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2015), Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, s. 46-55.
38
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., Chaba D., Kardaś A., Kwoczyńska B., Kozień E., Kubica I., Krzyk P., Sławińska N., (2015), Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 141, [1] s.
39
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Leadership in Entrepreneurial Organizations. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 195-202.
40
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., (2014), Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 101-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573
41
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa. [W:] Szymańska K. (red.), Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 211-222.
42
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Analiza konkurencyjności organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 98 s.
43
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-23.
44
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 23-41.
45
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2014), Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 12, s. 87-97; http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf
46
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 32, s. 49-60; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf
47
Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., (2013), Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 908, s. 39-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615
48
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
49
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Matejun M., Szymańska K. (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 46-55.
50
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
51
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2013), Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9, s. 41-50.
52
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2013), Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-355.
53
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 26-43.
54
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 7, s. 13-21.
55
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice), "Barometr Regionalny", nr 4(30), s. 119-127; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf
56
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr 8, s. 389-402; http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf
57
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2012), Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych). [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 24-45.
58
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Technological Innovations in Pcim Community, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 9, s. 13-21.
59
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 88, s. 391-400; http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf
60
Gorzelany-Dziadkowiec M., Litwin M., (2012), Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji. [W:] Drygov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 109-121.
61
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2012), Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 3 (746), s. 34-47.
62
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 65-78.
63
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
64
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/6, s. 89-101.
65
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa. [W:] Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 221-247.
66
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2011), Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 47, s. 289-301.
67
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2011), Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise, Lodz : Technical University of Lodz Press, s. 171-186.
68
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 607-615.
69
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany-Plesińska J., (2010), Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 485-494; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
70
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 73-83.
71
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 189-197.
72
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa. [W:] Księżyk M. (red.), Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 169-179.
73
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2010), Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 130-153.
74
Gorzelany-Plesińska J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers, "Economics and Organization of Enterprise", vol. 6, nr 4, s. 79-83; https://access.portico.org/stable?au=phz2d88xkwx
75
Machaczka K., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 35, t. 2, s. 67-83.
76
Gorzelany-Plesińska J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 35-41.
77
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2009), Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 597-607.
78
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2009), Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 4-19.
79
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2008), Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 135-144.
80
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., Machaczka K., (2007), Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 22-54.
81
Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J., (2007), Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 47-52.
82
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2007), Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 27-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036
83
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2007), Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, s. 51-56.
84
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2006), Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze: (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego), Prom. Machaczka J., Kraków : , 258 k.
85
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka K., (2006), Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego). [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 65-81.
86
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 60-79.
87
Kozień E., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2004), Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 59-78.
88
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2003), Inwestycje zagraniczne w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 1 (636), s. 33-39.
89
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2003), Zarządzanie procesami deweloperskimi. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 69-88.
90
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2003), Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 54, z. 8 (643), s. 83-89.
91
Gorzelany-Dziadkowiec M., (2002), Procesy deweloperskie w warunkach polskich, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 27-37.
92
Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., (2002), Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 45-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/13924
93
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
94
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
95
Gorzelany-Dziadkowiec M., Machaczka M., (2002), Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k.
96
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
1
@article{UEK:2168370374,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Małgorzata Kosała and Halina Smutek and Sebastian Kubula",
title = "People and Technology - Employee Competency Profile in Industry 4.0",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "37-46",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2022.06.05},
url = {},
}
2
@inbook{UEK:2168367632,
author = "Małgorzata Kosała and Magdalena Jelonek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Developing Competencies for the Future",
booktitle = "Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications",
pages = "7-29",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003264170-2},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-20563-2 ; 978-1-003-26417-0",
}
3
@inbook{UEK:2168360506,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Measuring Innovative Management with the Management Innovation Assessment Tool",
booktitle = "Challenges in Economic Policy, Business and Management in the COVID-19 Era",
pages = "245-266",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_2021.pdf},
isbn = "978-83-61597-80-3 ; 978-83-959006-6-2",
}
4
@inbook{UEK:2168359878,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Kosała",
title = "Labour Market Challenges in Light of Changes Caused by Technological Development : a Student Perspective",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6612-6622",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
5
@article{UEK:2168360480,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 17, no. 2",
pages = "36-50",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.172.3},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179},
}
6
@article{UEK:2168358932,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "COVID-19 : Business Innovation Challenges",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 20",
pages = "1-22",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132011439},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11439},
}
7
@article{UEK:2168358642,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Lidia Luty and Krzysztof Firlej and Martina Gaisch and Oksana Dudziak and Cornelia Scott",
title = "Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 16, iss. 10",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0257962},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962},
}
8
@article{UEK:2168347330,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Stimulants and Barriers of Converting a Small Enterprise into an Intelligent Organization",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 144",
pages = "125-135",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.144.10},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/144-Gorzelany-Dziadkowiec.pdf},
}
9
@book{UEK:2168353942,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Halina Smutek",
title = "Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
isbn = "978-83-66470-93-4",
}
10
@article{UEK:2168353522,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-15",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.7005},
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/353/394},
}
11
@inbook{UEK:2168353526,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji hedgehog w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Społeczne aspekty marketingu i cyfryzacji - wybrane zagadnienia",
pages = "26-37",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o.",
year = "2020",
url = {https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/528EFD4B-0268-729B-08C1-021444450E3F},
isbn = "978-83-66489-30-1",
}
12
@article{UEK:2168352132,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Educational Activities for Developing Social Entrepreneurship",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 16, no. 2",
pages = "164-175",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.162.13},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7768/7063},
}
13
@article{UEK:2168332753,
author = "Maria Nawieśniak-Caesar and Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk and Józef Hernik and Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "An Integrated Approach to River Valley Revitalisation",
journal = "Journal of Environmental Engineering and Landscape Management",
number = "Vol. 27, iss. 1",
pages = "22-32",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/jeelm.2019.7481},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/JEELM/article/view/7481/6983},
}
14
@inbook{UEK:2168343237,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Marketing Innovations in the Development of the Urban-rural Municipality",
booktitle = "Marketing w strategiach rozwojowych podmiotów rynkowych",
pages = "25-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7583-915-9",
}
15
@inbook{UEK:2168339681,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Management Competence as a Determinant of Innovation in Management - Results of Pilot Studies",
booktitle = "Network, Innovation, and Competence-Based Economy",
pages = "255-272",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2019",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/MONOGRAFIA_cz_1_2019.pdf},
isbn = "978-83-61597-62-9 ; 978-83-61597-63-6",
}
16
@article{UEK:2168338499,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Gintaras Stauskis and Józef Hernik and Kristof van Assche and Tomasz Noszczyk",
title = "The Innovation Process in Local Development - the Material, Institutional, and Intellectual Infrastructure Shaping and Shaped by Innovation",
journal = "Technological and Economic Development of Economy",
number = "vol. 25, iss. 6",
pages = "1232-1258",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/tede.2019.11094},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/article/view/11094/9350},
}
17
@inbook{UEK:2168327673,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany and Martina Gaisch",
title = "A Comparison of Innovations in Management in Austrian and Polish Universities",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "181-199",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
18
@article{UEK:2168324131,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wybory strategiczne przedsiębiorstw branży piekarniczo-cukierniczej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 1",
pages = "37-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.7226},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=169139},
}
19
@article{UEK:2168324133,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Otoczenie technologiczne a budowanie organizacji opartej na wiedzy (na przykładzie gminy Myślenice)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (53)",
pages = "351-364",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.1.30},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3724},
}
20
@article{UEK:2168327825,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Paulina Haniebnik",
title = "Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej",
journal = "Przegląd Nauk Ekonomicznych",
number = "30",
pages = "5-20",
year = "2018",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE_30_DRUK.pdf},
}
21
@article{UEK:2168333743,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Rywalizacja czy współpraca - strategia koopetycji w małych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 130",
pages = "183-192",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.16},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/zeszyt%20132a/016.pdf},
}
22
@article{UEK:2168323597,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Intraprzedsiębiorczość w tworzeniu infrastruktury intelektualnej w organizacji",
journal = "Przegląd Nauk Ekonomicznych",
number = "26",
pages = "67-77",
year = "2017",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/PNE26.pdf},
}
23
@article{UEK:2168322433,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wielopoziomowy model przedsiębiorczości wewnętrznej w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "39-49",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/publication/323512656},
}
24
@inbook{UEK:2168322357,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Use of Social Capital in Regional Development",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "281-288",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
25
@article{UEK:2168308987,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin. Cz. 1, Wymiar ekologiczno-środowiskowy",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "31-42",
year = "2016",
}
26
@article{UEK:2168307001,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Diagnoza i doskonalenie organizacji uczącej się na przykładzie małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 88",
pages = "139-149",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2016/06/2016-zeszyt-88.html},
}
27
@inbook{UEK:2168311297,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Menedżer, przywódca, lider : przywództwo jako podróż",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "53-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
28
@article{UEK:2168309053,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Wdrażanie elementów zrównoważonego rozwoju a konkurencyjność gmin",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "20-29",
year = "2016",
}
29
@inbook{UEK:2168310109,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Znaczenie kultury i struktury organizacyjnej w korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "218-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
30
@inbook{UEK:2168310727,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Use of the Key Success Factors in Formulating Competitive Strategy of Municipalities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "447-456",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
31
@inbook{UEK:2168306999,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises",
booktitle = "Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings",
pages = "305-314",
adress = "Steyr/Austria",
publisher = "The University of Applied Sciences Upper",
year = "2016",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906},
isbn = "978-3-9504257-0-3",
}
32
@inbook{UEK:2168310099,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Przejawy przedsiębiorczości wewnętrznej",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "137-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
33
@book{UEK:2168299567,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Organizacje uczące się : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-706-6",
}
34
@inbook{UEK:2168299321,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania ",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
url = {http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf},
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
35
@inbook{UEK:2168300747,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Model of Leadership in Learning Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "335-342",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
36
@inbook{UEK:2168297509,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
pages = "177-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf},
isbn = "978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2",
}
37
@article{UEK:2168291057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Restructuring Marketing Concept of Competitive Advantage in Building Company",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "2",
pages = "46-55",
year = "2015",
}
38
@book{UEK:2168301057,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska and Dawid Chaba and Agnieszka Kardaś and Bogusława Kwoczyńska and Ewa Kozień and Iwona Kubica and Piotr Krzyk and Natalia Sławińska",
title = "Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego",
year = "2015",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-64758-25-6",
}
39
@inbook{UEK:2168292757,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Leadership in Entrepreneurial Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "195-202",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
40
@article{UEK:2168290205,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Ewa Kozień",
title = "Umocnienie pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację projektów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "101-116",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0607},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/573},
}
41
@inbook{UEK:2168295949,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach",
pages = "211-222",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-601-4",
}
42
@book{UEK:2168279169,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Analiza konkurencyjności organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-656-4",
}
43
@inbook{UEK:2168284881,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
44
@unpublished{UEK:2168303415,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu w fomułowaniu strategii rozwoju na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "23-41",
year = "2014",
}
45
@article{UEK:2168292759,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Intraprzedsiębiorczość w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "12",
pages = "87-97",
year = "2014",
url = {http://www.pte.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/01/Studia-Ekonomiczne-Regionu-%C5%81%C3%B3dzkiego-nr-12.pdf},
}
46
@article{UEK:2168276345,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego : (studium przypadku gminy)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 32",
pages = "49-60",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/27888aeca477871afda3657889827e7a/04.pdf},
}
47
@article{UEK:2168267158,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Ewa Kozień",
title = "Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "908",
pages = "39-56",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/791/615},
}
48
@inbook{UEK:2168263062,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
49
@inbook{UEK:2168292753,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Innowacyjne zarządzanie jako element uzyskiwania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka",
pages = "46-55",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2013",
url = {http://www.matejun.com/pubs-pl/2013_Matejun_Szymanska_Perspektywy_rozwoju_przedsiebiorczosci_w_warunkach_niepewnosci_i_ryzyka.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7283-539-0",
}
50
@article{UEK:2168287535,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
url = {http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf},
}
51
@article{UEK:2168287735,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Non-Technological Innovations as Development Determinants for Communities",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "9",
pages = "41-50",
year = "2013",
}
52
@inbook{UEK:2168268666,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Portfolio Methods as Tools Supporting the Formulation of Commune Development Strategies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "345-355",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
53
@unpublished{UEK:2168291689,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu firm w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "26-43",
year = "2013",
}
54
@article{UEK:2168260898,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "CRM Systems in Customer Relationship Development in the Banking Sector",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 7",
pages = "13-21",
year = "2012",
}
55
@article{UEK:2168292325,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie gminy Michałowice)",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "4(30)",
pages = "119-127",
year = "2012",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br30_11gorzelany.pdf},
}
56
@article{UEK:2168292763,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Nauka na błędach i wyciąganie wniosków z porażek w strategii małego przedsiębiorstwa",
journal = "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego",
number = "8",
pages = "389-402",
year = "2012",
url = {http://www.pte.lodz.pl/publikacje/8.pdf},
}
57
@unpublished{UEK:2168273838,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Innowacje jako determinanta zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym (na przykładzie przedsiębiorstw piekarniczo-cukierniczych)",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "24-45",
year = "2012",
}
58
@article{UEK:2168261054,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Technological Innovations in Pcim Community",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 9",
pages = "13-21",
year = "2012",
}
59
@article{UEK:2168292327,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w tworzeniu systemów informacyjno-komunikacyjnych w gminie Michałowice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "88",
pages = "391-400",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/703/ZN_703.pdf},
issn = "1640-6818",
}
60
@inbook{UEK:2168252896,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Magdalena Litwin",
title = "Czynniki kształtujące konkurencyjność banku w dobie globalizacji",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
pages = "109-121",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
61
@article{UEK:2168260222,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Kulturowe i społeczne uwarunkowania nierówności płci w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 3 (746)",
pages = "34-47",
year = "2012",
}
62
@article{UEK:2168232726,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacją",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "65-78",
year = "2011",
}
63
@unpublished{UEK:2168260644,
author = "Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
64
@article{UEK:2168219134,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Strategiczne technologie w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwo",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/6",
pages = "89-101",
adress = "",
year = "2011",
}
65
@inbook{UEK:2168296993,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji H.I. Ansoffa w rozwoju małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "221-247",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1430-5",
}
66
@article{UEK:2168226465,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Budowanie relacji z klientami a rozwój małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "47",
pages = "289-301",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
67
@inbook{UEK:2168233288,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Openning to Innovations in the Development of Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-sized Enterprise",
pages = "171-186",
adress = "Lodz",
publisher = "Technical University of Lodz Press",
year = "2011",
isbn = "978-83-7283-396-9",
}
68
@article{UEK:2168227136,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie wiedzy w perspektywie klienta a uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "607-615",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
69
@article{UEK:2168292765,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany-Plesińska",
title = "Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność małego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "485-494",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
70
@article{UEK:52069,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Kompetencje kierownicze w kreowaniu zdolności konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "73-83",
adress = "",
year = "2010",
}
71
@inbook{UEK:2165673917,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Fuzje i sojusze : wybrane zewnętrzne metody rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie sektora motoryzacyjnego",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania",
pages = "189-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2010",
isbn = "978-83-255-1726-7",
}
72
@inbook{UEK:2168307017,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wpływ innowacji i przedsiębiorczości na rozwój małego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji",
pages = "169-179",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-368-9",
}
73
@unpublished{UEK:2168282579,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Fuzje i przejęcia w rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie sektora bankowego",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "130-153",
year = "2010",
}
74
@article{UEK:2168226204,
author = "Julia Gorzelany-Plesińska and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Level of Women's Remuneration in Poland with Particular Emphasis on Women-managers",
journal = "Economics and Organization of Enterprise",
number = "vol. 6, 4",
pages = "79-83",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10061-010-0031-4},
url = {https://access.portico.org/stable?au=phz2d88xkwx},
}
75
@article{UEK:2168299947,
author = "Krzysztof Machaczka and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "35, t. 2",
pages = "67-83",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
76
@article{UEK:50177,
author = "Julia Gorzelany-Plesińska and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Aktywność zawodowa kobiet w Unii Europejskiej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "35-41",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:51120,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Zarządzanie informacją w małym przedsiębiorstwie a budowanie zdolności pokonywania kryzysu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "597-607",
adress = "",
year = "2009",
}
78
@unpublished{UEK:2168218450,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "4-19",
year = "2009",
}
79
@inbook{UEK:2168219146,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Przedsiębiorczość - zarządzanie wiedzą i uczenie się organizacji jako niezbędne warunki jej trwania i konieczne czynniki rozwoju",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "135-144",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
80
@unpublished{UEK:2168276277,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka and Krzysztof Machaczka",
title = "Model DNA jako koncepcja zarządzania organizacyjnego",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "22-54",
year = "2007",
}
81
@inbook{UEK:2168256842,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Julia Gorzelany",
title = "Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : Jubileuszowa X międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23 listopada 2007",
pages = "47-52",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-7476-156-2",
}
82
@article{UEK:50753,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Determinanty wyboru strategii konkurowania w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "27-44",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157510036},
}
83
@article{UEK:50230,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zarządzanie przedsiębiorcze w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "11",
pages = "51-56",
year = "2007",
}
84
@unpublished{UEK:52594,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego w sektorze : (na przykładzie firm deweloperskich województwa małopolskiego)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
85
@unpublished{UEK:2168275497,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Machaczka",
title = "Specjalizacja w sektorze deweloperskim : (na przykładzie województwa małopolskiego)",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "65-81",
year = "2006",
}
86
@unpublished{UEK:2168259002,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw deweloperskich - wyniki badań",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "60-79",
year = "2005",
}
87
@unpublished{UEK:2168258908,
author = "Ewa Kozień and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Internet oraz strategia e-commerce jako źródło przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "59-78",
year = "2004",
}
88
@article{UEK:2168224134,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 1 (636)",
pages = "33-39",
year = "2003",
}
89
@inbook{UEK:2168320229,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Zarządzanie procesami deweloperskimi",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
90
@article{UEK:2168224144,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 54, z. 8 (643)",
pages = "83-89",
year = "2003",
}
91
@article{UEK:2168321221,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Procesy deweloperskie w warunkach polskich",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "27-37",
year = "2002",
}
92
@article{UEK:2168225100,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce a obroty w handlu zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "45-61",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13924},
}
93
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
94
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
95
@unpublished{UEK:2168258828,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Małgorzata Machaczka",
title = "Strukturalne uwarunkowania zarządzania innowacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
96
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID