Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie
Źródło:
Gazeta Bankowa. - nr 20 (916) (2006) , s. 17-19
Nr:
51964
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Problemy finansowania samorządu terytorialnego
Źródło:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996, s. 47-53
Nr:
2168249182
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji = Budget Deficit in the Early Phase of Ecnomic Transformation
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168227264
varia
4

Tytuł:
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 89-98. - Summ.
Nr:
2168247214
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 2 (1993) , s. 27-28
Nr:
2168335075
recenzja
6

Tytuł:
Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Craft under the Conditions of Ownership Tranformations in Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993) , s. 89-104. - Summ.
Nr:
2168262258
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe = Progress of Privatization in the Krakow Province and Budget Revenues
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 34 (1991) , s. 25-37. - Summ.
Nr:
2168247160
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej = General Characteristics of Contemporary Budget Redistribution in Material Production Subject to Certain Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990) , s. 41-58. - Summ., rez.
Nr:
2168230114
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych = The Structural Conditions of the Shortages in Poland's State Budget in the 80-ties
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226767
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach państwa PRL lat osiemdziesiątych = Structural Conditioning of Budget Deficits in Poland in the 1980's
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 238-240. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275945
varia
11

Tytuł:
O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji = On the Need of Fuller Explanation of Inflation and Crisis of Polish Economy Today Considering the Connections Comprising All the Aspects of Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989) , s. 147-165. - Rez., summ.
Nr:
2168263448
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa = Analysis Method of State Budget Economic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 207-226. - Summ., rez.
Nr:
2168262502
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych = Conditions and Consequences of Economically Soft Financial Restriction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 240 (1987) , s. 47-67. - Summ., rez.
Nr:
2168258266
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 166-182
Nr:
2168282409
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Destabilizujące działanie budżetu państwa w warunkach nadchodzącego kryzysu gospodarki
Źródło:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 183-245
Nr:
2168282417
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL = Kornai's Soft Monetary and Budgetary Limitations and the Budget Deficit in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 141-156. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243192
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych = Budget Deficits in Poland in 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 143-158. - Rez., summ.
Nr:
2168236556
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
336 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/847
Nr:
2168313213
doktorat
19

Tytuł:
Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej = On the Economic Significance of the Budget Surplus - in the Light of Polish Financial Literature
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978) , s. 19-35. - Rez., summ.
Nr:
2168233192
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym = Some remarks about the meaning of the budget surplus In the polish financial literature
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 55-65. - Summ., rez.
Nr:
2168259610
artykuł w czasopiśmie
1
Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie / Lesław FIJAŁ // Gazeta Bankowa. - nr 20 (916) (2006), s. 17-19. - ISSN 0860-7613
2
Problemy finansowania samorządu terytorialnego / Leszek FIJAŁ // W: Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Kazimierz GÓRKA . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1996. - S. 47-53
3
Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji = Budget Deficit in the Early Phase of Ecnomic Transformation / Lesław FIJAŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 31. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
4
Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej = The Income Structure of the Budget of Kraków Municipality in the Years 1991-1994, and the Scope of Financial Autonomy / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 89-98. - Summ. - ISSN 0071-674X
5
Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa / Lesław FIJAŁ // Bank i Kredyt. - nr 2 (1993), s. 27-28. - Rec. pracy: Andrzej Jaklik: Rachunkowość bankowa, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1992, s. 192. - ISSN 0137-5520
6
Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Craft under the Conditions of Ownership Tranformations in Polish Economy / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993), s. 89-104. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe = Progress of Privatization in the Krakow Province and Budget Revenues / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 25-37. - Summ. - ISSN 0071-674X
8
Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej = General Characteristics of Contemporary Budget Redistribution in Material Production Subject to Certain Conditions / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990), s. 41-58. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych = The Structural Conditions of the Shortages in Poland's State Budget in the 80-ties / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
10
Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach państwa PRL lat osiemdziesiątych = Structural Conditioning of Budget Deficits in Poland in the 1980's / Lesław FIJAŁ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 238-240. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
11
O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji = On the Need of Fuller Explanation of Inflation and Crisis of Polish Economy Today Considering the Connections Comprising All the Aspects of Economy / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989), s. 147-165. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa = Analysis Method of State Budget Economic Structure / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988), s. 207-226. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych = Conditions and Consequences of Economically Soft Financial Restriction / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 240 (1987), s. 47-67. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego / Janusz MACIASZEK, Lesław FIJAŁ // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 166-182
15
Destabilizujące działanie budżetu państwa w warunkach nadchodzącego kryzysu gospodarki / Lesław FIJAŁ // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 183-245
16
Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL = Kornai's Soft Monetary and Budgetary Limitations and the Budget Deficit in Poland / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 141-156. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
17
Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych = Budget Deficits in Poland in 80s / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 143-158. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną / Lesław FIJAŁ ; . - Kraków : , 1980. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Janusz MACIASZEK. - Bibliogr.
19
Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej = On the Economic Significance of the Budget Surplus - in the Light of Polish Financial Literature / Lesław FIJAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978), s. 19-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym = Some remarks about the meaning of the budget surplus In the polish financial literature / Lesław FIJAŁ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 55-65. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Fijał L., (2006), Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie, "Gazeta Bankowa", nr 20 (916), s. 17-19.
2
Fijał L., (1996), Problemy finansowania samorządu terytorialnego. [W:] GÓRKA K. (red.), Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 47-53.
3
Fijał L., (1994), Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 31.
4
Fijał L., (1994), Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 89-98.
5
Fijał L., (1993), Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 27-28.
6
Fijał L., (1993), Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 89-104.
7
Fijał L., (1991), Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 25-37.
8
Fijał L., (1990), Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 41-58.
9
Fijał L., (1990), Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 45-58.
10
Fijał L., (1990), Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach państwa PRL lat osiemdziesiątych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 238-240.
11
Fijał L., (1989), O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 147-165.
12
Fijał L., (1988), O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 207-226.
13
Fijał L., (1987), Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 47-67.
14
Maciaszek J., Fijał L., (1986), Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 166-182.
15
Fijał L., (1986), Destabilizujące działanie budżetu państwa w warunkach nadchodzącego kryzysu gospodarki. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 183-245.
16
Fijał L., (1986), Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 141-156.
17
Fijał L., (1985), Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 143-158.
18
Fijał L., (1980), Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 336 k.
19
Fijał L., (1978), Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 19-35.
20
Fijał L., (1977), Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 55-65.
1
@article{UEK:51964,
author = "Lesław Fijał",
title = "Konsolidacja miejskiej kasy w Krakowie",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "20 (916)",
pages = "17-19",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2168249182,
author = "Lesław Fijał",
title = "Problemy finansowania samorządu terytorialnego",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "47-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1996",
}
3
@misc{UEK:2168227264,
author = "Lesław Fijał",
title = "Niedobory budżetowe okresu wstępnej transformacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993",
pages = "31",
year = "1994",
}
4
@article{UEK:2168247214,
author = "Lesław Fijał",
title = "Struktura dochodów budżetu gminy Miasta Krakowa w latach 1991-1997 a zakres jej autonomii finansowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "89-98",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168335075,
author = "Lesław Fijał",
title = "Andrzej Jaklik : Rachunkowość bankowa",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "2",
pages = "27-28",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168262258,
author = "Lesław Fijał",
title = "Rzemiosło w warunkach przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "89-104",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168247160,
author = "Lesław Fijał",
title = "Postępy prywatyzacji w województwie krakowskim a dochody budżetowe",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "25-37",
year = "1991",
}
8
@article{UEK:2168230114,
author = "Lesław Fijał",
title = "Ogólna charakterystyka współczesnych uwarunkowań redystrybucji budżetowej w sferze produkcji materialnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "41-58",
year = "1990",
}
9
@article{UEK:2168226767,
author = "Lesław Fijał",
title = "Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach PRL lat osiemdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "45-58",
year = "1990",
}
10
@misc{UEK:2168275945,
author = "Lesław Fijał",
title = "Strukturalne uwarunkowania niedoborów w budżetach państwa PRL lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/2, lipiec-grudzień 1988",
pages = "238-240",
year = "1990",
}
11
@article{UEK:2168263448,
author = "Lesław Fijał",
title = "O potrzebie pełniejszego wyjaśnienia ogólnoekonomicznych związków kryzysu współczesnej gospodarki polskiej i inflacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "147-165",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168262502,
author = "Lesław Fijał",
title = "O metodzie studiów nad strukturą ekonomiczną budżetu państwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "207-226",
year = "1988",
}
13
@article{UEK:2168258266,
author = "Lesław Fijał",
title = "Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "47-67",
year = "1987",
}
14
@inbook{UEK:2168282409,
author = "Janusz Maciaszek and Lesław Fijał",
title = "Ekonomiczna nieefektywność miękkiego finansowania budżetowego",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "166-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
15
@inbook{UEK:2168282417,
author = "Lesław Fijał",
title = "Destabilizujące działanie budżetu państwa w warunkach nadchodzącego kryzysu gospodarki",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "183-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168243192,
author = "Lesław Fijał",
title = "Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "141-156",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168236556,
author = "Lesław Fijał",
title = "Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "143-158",
year = "1985",
}
18
@unpublished{UEK:2168313213,
author = "Lesław Fijał",
title = "Ekonomiczne uwarunkowania nadwyżki budżetowej w obrotach z gospodarką uspołecznioną",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168233192,
author = "Lesław Fijał",
title = "Ekonomiczne znaczenie nadwyżki budżetowej w świetle literatury finansowej Polski Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "19-35",
year = "1978",
}
20
@article{UEK:2168259610,
author = "Lesław Fijał",
title = "Pojęcie nadwyżki budżetowej w polskim piśmiennictwie finansowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "55-65",
year = "1977",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID