Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Prof. Andrzej Mizgajski - Jubilat-Geograf w ekosystemie i dla ekosystemu
Źródło:
Jasna myśl i proste słowo : wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z profesorem Andrzejem Mizgajskim / oprac. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki i Małgorzata Stępniewska - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020, s. 17-21
ISBN:
978-83-7986-289-4
Nr:
2168350620
rozdział w książce
2

Autor:
Tytuł:
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Lista 2019:
40.00 pkt
Nr:
2168334689
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja artykułu sfinansowana została ze środków na badania statutowe Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338093
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
Adres wydawniczy:
Warszawa: CeDeWu, 2019
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
Publikacja została częściowo dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwczego (umowa nr 013/WFP-KPPE/01/2018/S/8013)
ISBN:
978-83-8102-253-8
Poziom I:
100.00 pkt
Nr:
2168338253
monografia
5

Tytuł:
Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość = Responsibility, Freedom, Justice, Efficiency and Entrepreneurship
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019) , s. 316-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168336649
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
6

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Tytuł:
Znaczenie informacji w ekonomii : kilka kontrowersji = The Importance of Information in Economy - a Number of Controversies
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019) , s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista 2019:
20.00 pkt
Nr:
2168338091
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Wolność a odpowiedzialność w rozwoju przedsiębiorczości = Freedom and Responsibility - in the Entrepreneurship Development
Źródło:
Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie / [red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz] - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2019, s. 237-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-65269-24-9
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168338155
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Rafał Krupski i Edward Taylor - sławni kielczanie
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae2019. - R. 23, nr 2, s. 17-18. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych, czyli od "Ekonomiki" E. Taylora do "Strategii" R. Krupskiego
Nr:
2168341039
varia
9

Tytuł:
Rola przedsiębiorczości w społecznej gospodarcze rynkowej (wzorce Erharda i Euckena) = The Role of Entrepreneurship in Social Market Economy (Concepts of Eucken and Erhard)
Źródło:
Społeczna Gospodarka Rynkowa : Polska i integracja europejska / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018, s. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
ISBN:
978-83-65269-22-5
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168326961
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (umowa nr 012/WFiP-KPPE/01/2017/S/7012)
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168325441
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
11

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Jakub Famielec
Tytuł:
Municipally Owned Companies as Executors of Tasks Pertaining to Municipal Waste Management
Źródło:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018) , s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Program badawczy:
An article financed from funds for statutory research of the Department of Industrial and Environmental Policy
Lista MNiSW:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333235
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Sustainable Development as Equilibrium between Investments and Savings - an Attempt Towards a New Conception = Rozwój zrównoważony jako równowaga inwestycji i oszczędności - próba koncepcji
Źródło:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 (2018) , s. 55-71. - Tytuł numeru: Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327243
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Anna Kijanka
Tytuł:
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego
Promotor pomocniczy:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2018
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-414
Nr:
2168337249
doktorat
14

Tytuł:
Wstęp
Źródło:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 9-12
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168325453
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
15

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Tytuł:
Restrukturyzacja sektora gospodarki odpadami komunalnymi
Źródło:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 75-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168325513
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Teoretyczne podstawy definiowania oraz badania struktury i restrukturyzacji
Źródło:
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-47 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168325457
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
17

Tytuł:
Rola ekonomii w polityce gospodarczej na przykładzie koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej Ludwiga Erharda
Źródło:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (81) (2018) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Społeczna gospodarka rynkowa - ordoliberalizm - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 4.00 pkt
Nr:
2168326959
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 69-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319501
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
19

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Tytuł:
Environmental Services in Municipal Solid Waste Management - the Case Study of Waste Incineration
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (60) (2017) , s. 28-36. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314245
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Gospodarka odpadami komunalnymi jako działalność gospodarcza realizowana w ogólnym interesie gospodarczym
Źródło:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 117-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168314503
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Recenzja książki Michała Moszyńskiego pt. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 342.
Źródło:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 1 (85) (2017) , s. 169-175
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314747
recenzja
22

Tytuł:
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
421 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-385
Nr:
2168324113
doktorat
23

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Tytuł:
Finances in Sustainable Development - Attempt to Devise a Concept = Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji
Źródło:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 36-37. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336177
varia
24

Tytuł:
Przedsiębiorstwa publiczne a kapitał publiczny = Public Enterprises Versus Public Capital
Źródło:
Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 45 (2017) , s. 13-24 - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325031
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Przedsiębiorczość - podstawą spółdzielczości, bankowości i samorządności = Entrepreneurship - the Basis of Cooperative Activities, Banking and Self-government
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 3, t. 2 (2017) , s. 107-118. - Tytuł numeru: Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321697
artykuł w czasopiśmie
26

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Tytuł:
Pomoc państwa i zamówienia in house w procesach i zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych
Źródło:
Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 151-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9
Tryb dostępu:
Nr:
2168314509
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Koszty transakcyjne kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2017
Opis fizyczny:
377 k.: il. (w tym kolor.); 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-381
Nr:
2168321611
doktorat
28

Tytuł:
Człowiek jako jednostka
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 24-25
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307493
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Tragedia wspólnego pastwiska
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 182
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307551
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Równowaga
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 145-146
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307543
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej
, Szplit Andrzej
Adres wydawniczy:
Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016
Opis fizyczny:
222 s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307441
leksykon, encyklopedia
Zobacz powiązane rozdziały
32

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Tytuł:
Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego = Integration of Economic, Technical and Chemical Sciences for Sustainable Development
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168308625
artykuł w czasopiśmie
33

Tytuł:
Greening as the Paradigm of Social and Economic Development
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 9-26
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307049
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Ład społeczno-gospodarczy
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 88
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307515
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Ochrona środowiska
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 103
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307529
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
36

Autor:
Stanisław Famielec , Józefa Famielec
Tytuł:
Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania procesów spalania odpadów komunalnych = Economic and Technical Determinants of Municipal Solid Waste Incineration
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 454 (2016) , s. 174-185. - Tytuł numeru: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311971
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Nauczyciele akademiccy Ludwiga Erharda
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 97-98
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307519
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Skutki finansowe decyzji przedsiębiorstwa świetle rachunkowości trzech soczewek : (autorskie podejście metodologiczne) = Financial Results of Company Decisions in the Light of Three Lens Accounting
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 39 (2016) , s. 79-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168308737
artykuł w czasopiśmie
39

Autor:
Józefa Famielec , Stanisław Famielec
Tytuł:
Horst Friedrich Wünsche: Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft, Wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen (Ludwig Erhards' Social Market Economy, Scientific Foundations and Political Misinterpretations). Lau Verlag Reinbek/München 2015, 459 pp.
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (37) (2016) , s. 329-333
Tryb dostępu:
Nr:
2168311155
recenzja
40

Tytuł:
Nienaruszalny kapitał gospodarczy
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 99-100
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307521
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Strategia make or buy - nowe wyzwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
Źródło:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 385-394 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-09-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168308883
rozdział w monografii
42

Tytuł:
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 126-127
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307531
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
43

Autor:
Józefa Famielec , Henryk Kultys , Mariusz Szubra , Marcin Chełkowski , Marek Kabaciński
Tytuł:
Taryfy w gospodarce odpadami komunalnymi fantazją czy koniecznością?
Źródło:
Przegląd Komunalny. - nr 11 (302) (2016) , s. 47-52. - Streszcz.
Nr:
2168309963
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Nieporozumienia w sprawie SGR
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 100-101
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307523
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Zysk
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 204-205
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307565
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
The Importance of Relation in Greening of Economy
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 77-86
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307057
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Zasoby i dobra środowiskowe
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 199
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307557
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Granice wzrostu
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 51-52
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307503
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Równowaga w ładzie gospodarczym Waltera Euckena
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 143-145
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307541
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Efektywność
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 33-34
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307497
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
51

Tytuł:
Ład ekologiczny
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 84-85
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307513
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Kryzys
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 81-83
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307511
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Subsydiowanie w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców
Źródło:
Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu : aspekty teoretyczne i aplikacyjne / red. nauk. Joanna Ejdys - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 48-66
ISBN:
978-83-7285-796-5
Nr:
2168305433
rozdział w monografii
54

Tytuł:
Inwestycje
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 67-69
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307509
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Greening of Economy : Selected Issues
Adres wydawniczy:
Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 24 cm
Program badawczy:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307023
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
56

Tytuł:
Introduction
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 7-8
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307047
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
The History of Department of Industrial Policy and Ecology the Cracow University of Economics
Źródło:
Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 105-108
ISBN:
978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
Nr:
2168307061
varia
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Zarys modelu oceny finansowej przedsiębiorstwa = An Outline of a Financial Evaluation Model of a Company
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 2 (793) (2016) , s. 60-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168305601
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Sektor przedsiębiorstw w Polsce po kryzysie - prawda czy mit?
Źródło:
Pokryzysowe zmiany w funkcjonowaniu gospodarek / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2016, s. 21-44 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
ISBN:
978-83-63638-32-0
Nr:
2168309293
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Fundamenty SGR Ludwiga Erharda
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 44-45
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307501
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
61

Tytuł:
Model wzrostu gospodarczego
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 93
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307517
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Zagrożenia rozwoju
Źródło:
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 192
ISBN:
978-83-939977-4-9
Nr:
2168307555
hasło w leksykonie
Zobacz opis całości
63

Autor:
Bartosz Banduła
Tytuł:
Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2015
Opis fizyczny:
187 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-331
Nr:
2168308653
doktorat
64

Tytuł:
Recenzja książki Jerzego Gospodarka pt. Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko. Część 1. Zagadnienia ogólne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 205.
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (787) (2015) , s. 96-101
Nr:
2168301015
recenzja
65

Tytuł:
Ekologizacja jako paradygmat rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 11-30 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297837
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Przedsiębiorczość relacyjna = Relational Entrepreneurship
Źródło:
Przedsiębiorczość - perspektywą zmian / red. nauk. Kazimierz Jaremczuk - Rzeszów: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2015, s. 251-265. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63666-99-6
Nr:
2168300739
rozdział w monografii
67

Tytuł:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena = Equilibrium versus the Economic Policies of Walter Eucken
Źródło:
Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich / red. nauk. Bogusław Fiedor - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 170-189. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-06-5
Nr:
2168300945
rozdział w monografii
68

Tytuł:
Społeczne uwarunkowania pomocy państwa dla biznesu = Social Conditions of Government Support for Business
Źródło:
Społeczna inżynieria biznesu - współczesne problemy i wyzwania z perspektywy koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej : monografia naukowa / red. nauk. Beata Bieńkowska, Mirosław Dzień, Ludwik Hejny - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2015, s. 85-94. - Streszcz., summ.
Program badawczy:
Opracowano w ramach badań statutowych Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK w 2015 r. pt. Subsydiowanie gospodarki narodowej
ISBN:
978-83-65182-40-1
Nr:
2168308909
rozdział w monografii
69

Tytuł:
Recenzja książki pt. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne. Redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (780) (2015) , s. 120-124
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168301013
recenzja
70

Tytuł:
Znaczenie relacji w ekologizacji przedsiębiorstw
Źródło:
Ekologizacja gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 123-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-14-0 ; 978-83-65173-15-7
Nr:
2168297869
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Social Liability in Management of Municipal Waste Disposal
Źródło:
Corporate Social Responsibility / ed. by Agata Lulewicz-Sas - Białystok: Agencja Wydawnicza EkoPress, 2014, s. 66-83
ISBN:
978-83-62069-96-5
Nr:
2168295625
rozdział w monografii
72

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w gospodarce rynkowej - prawda czy mit? = Corporate Social Responsibility in the Market Economy - the Truth or the Myth?
Źródło:
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a Społeczna Gospodarka Rynkowa - ustrojowy i etyczny wymiar relacji / red. nauk. Mirosław Dzień, Ludwik Hejny, Jerzy Winiarski - Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2014, s. 87-94. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63713-90-4
Nr:
2168288765
rozdział w monografii
73

Tytuł:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 42-49
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301921
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
74

Tytuł:
Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 31-41
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301919
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
W poszukiwaniu ładu gospodarki zrównoważonej = Searching for Sustainable Economy
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 89-101. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283149
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
76

Konferencja:
Drugi panel ekspertów Narodowego Programu Leśnego Wartość "Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów", Sękocin Stary, Polska, od 2013-10-15 do 2013-10-15
Tytuł:
Las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnej jako dobra wspólne/publiczne
Źródło:
Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji : współczesna i przyszła wartość lasów : materiały drugiego panelu ekspertów w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym "Wartość", Sękocin Stary, 15 października 2013 roku / red. nauk. Piotr Gołos, Adam Kaliszewski i Kazimierz Rykowski - Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014, s. 109-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62830-34-3
Nr:
2168295629
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291331
varia
78

Tytuł:
Benefits from Ecosystem Services versus Measures of Socioeconomic Development = Korzyści z usług środowiska a mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 4(51) (2014) , s. 58-67. - Streszcz.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289813
artykuł w czasopiśmie
79

Tytuł:
Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego
Źródło:
Ład gospodarczy a współczesna ekonomia / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 197-210
ISBN:
978-83-01-17428-6
Nr:
2168280719
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Odpowiedzialność społeczna w gospodarce odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 98-114
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301945
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej a makroekonomiczne wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Źródło:
Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-690-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168293637
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Stanowiony porządek ekologiczny versus spontaniczny ład gospodarczy
Źródło:
Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji - dryf ładu czy jego doskonalenie? / red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 113-131 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
Program badawczy:
Niniejsza monografia powstała w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie projektu badawczego własnego NN 112258439 "Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD"
ISBN:
978-83-88700-82-8
Nr:
2168283011
rozdział w monografii
83

Tytuł:
W poszukiwaniu ładu gospodarki zrównoważonej
Źródło:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań / kierownik: Józefa FAMIELEC, red. nauk. Małgorzata KOŻUCH2014, s. 7-30
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301915
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
241 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-257
Nr:
2168283457
doktorat
85

Tytuł:
Andrzej Graczyk: Instrumenty rynkowe polityki ekologicznej: teoria i praktyka (Market Instruments of Environmental Policy: Theory and Practice). WUE 2013, pp. 418
Źródło:
Argumenta Oeconomica. - 2 (2013) , s. 179-182
Nr:
2168339009
recenzja
86

Konferencja:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Tytuł:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena [dokument elektroniczny]
Źródło:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-13. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168278579
rozdział w materiałach konferencyjnych
87

Tytuł:
Równowaga a zasady polityki gospodarczej Waltera Euckena
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 9-31
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289511
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Autor:
Justyna Jankowska
Tytuł:
Internacjonalizacja struktur przedsiębiorstw usługowych na przykładzie spedycji towarów
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
299 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-258
Nr:
2168290663
doktorat
89

Tytuł:
Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 52-71
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289519
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
90

Tytuł:
W poszukiwaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców w gospodarce rynkowej
Źródło:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań / kier.: Józefa FAMIELEC ; red. nauk.: Małgorzata KOŻUCH, Piotr P. MAŁECKI2013, s. 137-155
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289621
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi = Financing of Reformed Economy of Municipal Waste
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 271 (2012) , s. 123-132. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269436
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 181-193 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276665
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Świadczenie ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 27-42 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276589
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Finansowanie zreformowanej gospodarki odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 194-203 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276667
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
95

Tytuł:
Recenzja książki Adama Edwarda Szczepanowskiego Markowe produkty turystyczne wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss. 212
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - 1 (41) (2012) , s. 264-267
Tryb dostępu:
Nr:
2168290079
recenzja
96

Tytuł:
Ecosystem Services as Part of the Gross Domestic Product Account = Świadczenia ekosystemów w rachunku produktu krajowego brutto
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2 (42) (2012) , s. 39-52. - Streszcz., summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290065
artykuł w czasopiśmie
97

Tytuł:
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej = Freedom and Prosperity for all Perceived as a Goal of Sustainable Development in the Light of Ordoliberal Concept of Social Market Economy
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 3 (43) (2012) , s. 176-194. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290069
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Szanse i zagrożenia w realizacji programu rozwoju Polski Wschodniej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 267-279 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276695
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 43-61 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276593
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Szanse i zagrożenia w realizacji Programu Rozwoju Polski Wschodniej
Źródło:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 98-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236112
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
101

Tytuł:
Ekonomia przemysłowa i kierunki jej rozwoju
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Piotr P. MAŁECKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 13-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-12-9
Nr:
2168252738
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
102

Tytuł:
Uwarunkowania przedsiębiorczości gospodarczej
Źródło:
Przedsiębiorczość - natura i atrybuty. T. 1 / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2012, s. [35]-52. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89639-67-7
Nr:
2168273090
rozdział w monografii
103

Tytuł:
Struktura finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w warunkach kryzysu = The Structure of Financing Poland's Corporate Sector in the Conditions of Crisis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 173-184. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240580
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
104

Tytuł:
Wolność i dobrobyt dla wszystkich jako cel zrównoważonego rozwoju - w świetle ordoliberalnej koncepcji społecznej gospodarki rynkowej
Źródło:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Krzysztof Wąsowicz2012, s. 6-26 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276581
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Obszary zainteresowania ekonomii przemysłowej
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 5-9 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260570
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 225-244 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260600
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Krajowa i wspólnotowa polityka wspierania inwestycji
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 192-210 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260596
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
108

Tytuł:
Rola ekonomii instytucjonalnej w rozwoju zrównoważonym
Źródło:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Piotr P. MAŁECKI2011, s. 27-49 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260576
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
109

Tytuł:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego = Financial Situation of Enterprises in Times of Economic Crisis
Źródło:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 158 (2011) , s. 82-93. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b
Nr:
2167761729
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Jubileusz prof. Kazimierza Górki
Źródło:
Kurier UEK2011. - nr 5 (44), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168345278
varia
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Zintegrowany model gospodarki odpadami komunalnymi
Źródło:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce / [red. nauk. Józefa FAMIELEC] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 210-230
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
112

Tytuł:
Pomoc państwa dla przedsiębiorstw zagrożonych na rynku
Źródło:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 24 (2011) , s. 32-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse i rachunkowość ; nr 10)
Lista MNiSW:
b
Nr:
2168228334
artykuł w czasopiśmie
113

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
345, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. ważniejszych prac prof. K. Górki s. 11-20
ISBN:
978-83-7252-528-4
Nr:
2168218864
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
114

Tytuł:
Kapitały finansowania ochrony środowiska w świetle ustawy o rachunkowości = Capital for Financing of Environmental Protection in the Light of the Accounting Act
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 860 (2011) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227450
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
115

Tytuł:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
555 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165611757
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
116

Tytuł:
Kryzys finansowy a rozwój przedsiębiorczości
Źródło:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i jedność. T. 2 / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2010, s. 327-346
ISBN:
978-83-89639-32-5
Nr:
2165647862
rozdział w monografii
117

Tytuł:
Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego / red. Józefa FAMIELEC2010, s. 31-42 - Bibliogr.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326263
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego = Ecological Conditions for Social-Economic Development
Źródło:
Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009 : X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej : monografia / red. Halina Jastrzębska-Smolag - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2010, s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie, Studia, Rozprawy ; M12)
Nr:
2165650499
rozdział w monografii
119

Tytuł:
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego = Ecological Benefits and Losses within the Public Sector of Economy
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(37) (2010) , s. 46-63. - Summ.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2165925841
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
17 s.
Tryb dostępu:
Nr:
2168251268
raport/sprawozdanie
121

Tytuł:
Polityka ekologiczna w okresie kryzysu finansowego = Environmental Policy during the Period of Financial Crisis
Źródło:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165614724
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
122

Tytuł:
Financial Crisis and its Specificity in Worldwide and Poland
Źródło:
Challenges for the Contemporary Enterprise under Globalization / sci. ed. Ryszard BOROWIECKI & Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2010, s. 61-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-9-0
Nr:
2165735269
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
123

Tytuł:
Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw = Impact of Sustainable Development Idea on the State Policy and on the Functioning of Companies
Źródło:
Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów : monografia naukowa. T. 1, Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009, s. 36-48. - Summ.
ISBN:
978-83-61247-04-3
Nr:
2165925911
rozdział w monografii
124

Tytuł:
Uwarunkowania i kierunki równoważenia gospodarki zasobami finansowymi w organizacjach w perspektywie 2007-2013
Źródło:
Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2009, s. 29-38. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60056-26-4
Nr:
2166376268
rozdział w monografii
125

Tytuł:
Impact of Sustainable Development Idea on State Policy and on the Functioning of Companies = Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Źródło:
Sustainable Development versus Knowledge-based Economy / ed. by Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009, s. 81-95. - Summ.
ISBN:
978-83-7431-218-9
Nr:
2165925645
rozdział w monografii
126

Tytuł:
Kryzys finansowy i jego wpływ na gospodarkę Unii Europejskiej oraz Polski
Źródło:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w Polsce w warunkach integracji gospodarczej z Unią Europejską / red.: Kazimierz GÓRKA2009, s. 168-180
Sygnatura:
NP-1306/Magazyn
Nr:
2168220668
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
127

Tytuł:
Wpływ uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń powietrza na wyniki finansowe elektrowni w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2009
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-126
Nr:
51387
doktorat
128

Tytuł:
Wybrane aspekty selektywnej zbiórki odpadów
Źródło:
Zarządzanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości2008, s. 21-32
Seria:
(Seminarium Szkoleniowe ; 8)
Nr:
2165725832
fragment raportu/sprawozdania
129

Tytuł:
Informacja ekologiczna w zarządzaniu
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
78, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-409-6
Nr:
51291
monografia
130

Tytuł:
Przesłanki i kierunki zmian wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz opłat produktowych w odniesieniu do odpadów poużytkowych w świetle wyników badań = Changes in the Required Levels of Recovery and Recycling and also Product Charges in Relation to Process Wastes in Light of Research Results
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 771 (2008) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50594
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
131

Tytuł:
Regionalne programy operacyjne jako narzędzie rozwoju regionalnego na przykładzie RPO Rozwój Polski Wschodniej = Regional Operational Programmes as the Instrument of Regional Development on the Example of ROP Development of East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie. - z. 11 (2008) , s. 85-104. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168326667
artykuł w czasopiśmie
132

Tytuł:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju Polski Wschodniej w latach 2007-2013 = Enterprise as a Factor of Eastern Poland's Development in the Years 2007-2013
Źródło:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, s. 241-252. - Summ.
ISBN:
978-83-8963985-1
Nr:
2165919557
rozdział w monografii
133

Tytuł:
Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej
Źródło:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA2008, s. 96-105
Sygnatura:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164888973
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
134

Tytuł:
Rola pomocy publicznej UE w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorców = The Role of the European Union Public Support Program in the Fiscal Restructuring of the Enterprises' Sector in Poland
Źródło:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 413-424. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764464
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
135

Autor:
Oliver Marz
Tytuł:
Optimierung der Anlagenwirtschaft in Handelsunternehmen = Optymalizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwach handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
254 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-82
Nr:
51597
doktorat
136

Tytuł:
Rola pomocy publicznej z UE w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Konsekwencje integracji gospodarczej z Unią Europejską dla rozwoju przedsiębiorczości oraz ochrony środowiska / red. Kazimierz GÓRKA2008, s. 192-201
Sygnatura:
NP-1227/Magazyn
Nr:
2164905137
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
137

Autor:
Marzena Święch
Tytuł:
Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa podkarpackiego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2008
Opis fizyczny:
261 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-67
Nr:
51598
doktorat
138

Tytuł:
Nakłady na ochronę środowiska i ich finansowanie w Polsce w świetle sprawozdawczości statystycznej i rachunkowości = Spending for Environmental Protection and its Financing in Poland in the Light of Statistical Report and Accountancy
Źródło:
Rozwój / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek] - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 421-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1721-8
Nr:
2165651050
rozdział w monografii
139

Tytuł:
Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2007
Opis fizyczny:
268 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-56
Nr:
52354
doktorat
140

Tytuł:
Pomoc publiczna jako źródło finansowania przedsiębiorstw = Public Aid as a Source of Enterprise Financing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 732 (2007) , s. 123-140. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50996
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
141

Tytuł:
Nakłady na ochronę środowiska i ich finansowanie w Polsce - diagnoza = The Outlays On Environmental Protection And Their Financing In Poland - A Diagnose
Źródło:
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. - 3 (2007) , s. 63-70. - Tytuł numeru: Ekonomia, technika, zarządzanie - Bibliogr.
Nr:
2166471854
artykuł w czasopiśmie
142

Tytuł:
Finansowanie zrównoważonego rozwoju - zasady i dylematy = Financing Sustainable Development - Principles and Dilemmas
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1190 (2007) , s. 419-433. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
51028
artykuł w czasopiśmie
143

Tytuł:
Finanse publiczne jako instrument kształtowania zrównoważonego rozwoju = The Fiscal Preferences in Environmental Protection - Suggestions of Changes
Źródło:
Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem : monografia naukowa / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2007, s. 313-331. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88771-86-6
Nr:
2165685483
rozdział w monografii
144

Tytuł:
Rola systemu finansowego w polityce ekologicznej państwa = The Role of Financial System in State Policy on Ecology
Źródło:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166033965
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
145

Tytuł:
Public Finances as an Instrument for Shaping Sustainable Development
Źródło:
Towards the Theory of Sustainable Development / ed. by Bazyli Poskrobko - Bialystok - Warsaw: Bialystok School of Economics, 2007, s. 303-320. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Studies on Sustainable Development ; vol. 5)
ISBN:
978-83-923139-2-5
Nr:
2165745834
rozdział w monografii
146

Autor:
Tytuł:
Instrumenty współpracy gospodarczej gmin z sektorem prywatnym [Debata; wprowadzenie i podsumowanie]
Źródło:
Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : konferencje, debaty, raporty. / red. Jan Majewski - Gdańsk-Gdynia: Wydawnictwa Gdańskie, 2006, s. 187-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-88836-01-3
Nr:
2168328603
rozdział w monografii
147

Autor:
Klaus Afhüppe
Tytuł:
Entwicklungsstrategien von virtuellen netzen der consultingunternehmen in Deutschland = Strategie rozwoju internetowych przedsiębiorstw consultingowych w Niemczech
Adres wydawniczy:
Münster ; Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
291 k.: il. kolor; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
eDr-29
Nr:
52425
doktorat
148

Tytuł:
Istota i sposób pomiaru nakładów i wydatków inwestycyjnych w ochronie środowiska = The Essence and Method of Measuring Investment Outlays and Expenditures in Environmental Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 708 (2006) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52948
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
149

Tytuł:
Zanieczyszczający płaci jako traktatowa zasada finansowania ochrony środowiska w Polsce = The Polluting One Pays' as a Treaty Rule of Financing the Environment Protection in Poland
Źródło:
Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach / red. Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2006, s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
978-83-60283-40-0 ; 83-60283-40-0
Nr:
2165913319
rozdział w monografii
150

Autor:
Bogusław Fiedor , Andrzej Graczyk , Rafał Miłaszewski , Bazyli Poskrobko , Joanna Bukowska , Joanna Ejdys , Edyta Sidorczuk , Kazimierz Górka , Józefa Famielec
Tytuł:
Przegląd instrumentów wykorzystywanych w realizacji II polityki ekologicznej państwa
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej / red. Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 27-62
ISBN:
83-88771-77-9
Nr:
2168306553
rozdział w monografii
151

Autor:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Stefan Korta , Ksymena Rosiek , Stanisław Famielec
Tytuł:
Analiza kosztów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych w aspekcie stawek opłat produktowych i opłat recyklingowych oraz wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w perspektywie do 2010 roku
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
144 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277085
raport/sprawozdanie
152

Autor:
Bazyli Poskrobko , Joanna Bukowska , Joanna Ejdys , Edyta Sidorczuk , Rafał Miłaszewski , Józefa Famielec
Tytuł:
Wybrane propozycje zmian instrumentów i ich skutki ekonomiczne
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej / red. Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006, s. 148-165
ISBN:
83-88771-77-9
Nr:
2168306555
rozdział w monografii
153

Autor:
Józefa Famielec , Elżbieta Broniewicz
Tytuł:
Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości : opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Białystok - Kraków: , 2006
Opis fizyczny:
166 s.: il.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168246962
raport/sprawozdanie
154

Tytuł:
Przesłanki i formy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce = The Circumstances and Forms of Financial Restructuring of Companies in Poland
Źródło:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 323-335. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165767276
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
155

Tytuł:
Zmiany zakresu oraz skuteczności pomocy publicznej w Polsce
Źródło:
Kształtowanie nowej polityki przemysłowej oraz ekologicznej na tle zmian zakresu i skuteczności pomocy publicznej w Polsce / kierownik tematu - Kazimierz GÓRKA ; [Małgorzata GOŁĄBEK - obliczenia i inne prace pomocnicze]2006, s. 152-217
Sygnatura:
NP-1102/Magazyn
Nr:
2168306523
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
156

Tytuł:
Fundusze unijne oraz możliwości ich wykorzystania w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 145-166
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306409
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
157

Konferencja:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Białystok, Polska, od 2005-01-17 do 2005-01-18
Tytuł:
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
Źródło:
Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005 - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 86-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166074866
rozdział w materiałach konferencyjnych
158

Tytuł:
Udział przedsiębiorców w finansowaniu ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 48-64
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306401
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
159

Tytuł:
Diagnoza ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce = The Diagnosis of Financial and Economic Condition of the Corporations Sector in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1061 (2005) , s. 76-88. - Tytuł numeru: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166555595
artykuł w czasopiśmie
160

Tytuł:
Zrównoważony rozwój w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa
Źródło:
Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu / red. nauk. Andrzej Wasiak, Grzegorz Dobrzański - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 80-93
ISBN:
83-88229-86-9
Nr:
2166092498
rozdział w monografii
161

Tytuł:
Struktura i model systemu finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-17
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581526
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
162

Tytuł:
Bankowe źródła finansowania ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 65-91
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306403
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
163

Tytuł:
Zadania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska oraz możliwości ich sfinansowania
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 42-60
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581641
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
164

Tytuł:
Przejawy i formy rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 127-143
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219078
rozdział w monografii
165

Tytuł:
Ocena zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze "środowisko" w latach 2004-2017 = Evaluation of the Demand for Capital Resources for Realization of Accession Commitments in the Area of the "Environment" in the Years 2004-2017
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(27) (2005) , s. 77-98. - Summ.
Nr:
2166494651
artykuł w czasopiśmie
166

Tytuł:
Przewidywane źródła finansowania nakładów gospodarczych na osiąganie standardów ekologicznych w Polsce
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 165-167
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166582313
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
167

Tytuł:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
176 s., [1] k. tabl. złoż: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2166247776
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
168

Tytuł:
Uwarunkowania polityki ekologicznej w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 = Conditions of Environmental Policy in National Development Plan 2007-2013
Źródło:
Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie = Service and Industry Modernization - Organization and Financing / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 47-57. - Streszcz., summ.
Seria:
(Nowoczesność przemysłu i usług)
ISBN:
83-85587-16-0
Nr:
2166503971
rozdział w monografii
169

Tytuł:
Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 z polityką ochrony środowiska [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 2005
Opis fizyczny:
20 s.
Uwagi:
[odczyt: 27.03.2013],
Tryb dostępu:
Nr:
2168251266
raport/sprawozdanie
170

Tytuł:
Integracyjne formy rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 145-167
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219082
rozdział w monografii
171

Tytuł:
Rola państwa i preferencji fiskalnych w finansowaniu ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 73-84
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581770
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
172

Tytuł:
Ecological Controlling - a New Tool in Corporate Management
Źródło:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 21-35 - Bibliogr.
Nr:
2166400299
artykuł w czasopiśmie
173

Tytuł:
Finansowanie ochrony środowiska - ujęcie systemowe
Źródło:
Wybrane aspekty równoważenia rozwoju : monografia / red. nauk. Marta Czyż - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 47-58 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-63-9
Nr:
2166504445
rozdział w monografii
174

Tytuł:
Systemy zarządzania marketingowego przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 95-125
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219076
rozdział w monografii
175

Tytuł:
Znaczenie pomocy publicznej w restrukturyzacji finansowej przedsiębiorców w Polsce = Importance of State Aid in Financial Restructuring of Companies in Poland
Źródło:
Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary factors of company development / red. nauk. Adam Peszko - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 179-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-035-5
Nr:
2166055991
rozdział w monografii
176

Tytuł:
Ochrona środowiska jako przedmiot finansowania
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 11-30
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306395
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
177

Tytuł:
Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
59, [1] s.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-276-6
Nr:
2167641679
skrypt
178

Tytuł:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-264-2
Nr:
2166581116
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
179

Tytuł:
Rachunek aktywów zaangażowanych w ochronę środowiska w świetle systemu rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych = The Calculation of Assets Involved in Environmental Protection in Light of the Accountancy System of Economic Units
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 668 (2005) , s. 45-61. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53254
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
180

Tytuł:
Rola przedsiębiorstw w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce = The Role of Corporations in Financing Environmental Protection in Poland
Źródło:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 111-118. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166091075
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
181

Tytuł:
Rola państwa i samorządów w finansowaniu ochrony środowiska
Źródło:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 92-119
ISBN:
83-7252-280-4
Nr:
2168306405
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
182

Tytuł:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Opis fizyczny:
438 s.: wykr.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166076587
materiały konferencyjne
Zobacz powiązane rozdziały
183

Tytuł:
Uwarunkowania i tendencje rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
351 s.: il.; 30 cm + Aneks: 137 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/390 (aneks)
Nr:
2168221670
doktorat
184

Tytuł:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorców w świetle zasad pomocy publicznej Unii Europejskiej = Financial Restructuring of Enterprises in Relation to the Principles of the State Assistance in the EU
Źródło:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284459
rozdział w materiałach konferencyjnych
185

Tytuł:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska jako kategoria ekonomiczna i statystyczna
Źródło:
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w Polsce w latach 1996-2010 / red. Kazimierz GÓRKA2004, s. 5-19
Sygnatura:
NP-974/Magazyn
Nr:
2168276827
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
186

Tytuł:
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich : (w świetle wyników badań)
Źródło:
Gospodarka odpadami opakowaniowymi / [red. Mirosław Gwiazdowicz, Mirosław Sobolewski] - Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2004, s. 52-68
Seria:
(Konferencje i Seminaria - Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ; 1 (55))
Nr:
2168277219
rozdział w materiałach konferencyjnych
187

Tytuł:
Controlling ekologiczny w przedsiębiorstwie
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 2004
Opis fizyczny:
40 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Nr:
2168278033
raport/sprawozdanie
188

Autor:
Anna Walczyk
Tytuł:
Czynniki rozwoju grup kapitałowych w sektorze usług budowlanych w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
252 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/254
Nr:
2168234424
doktorat
189

Tytuł:
Propozycje zmian w systemie preferencji fiskalnych ochrony środowiska = Fiscal Preferences in Environmental Protection - Suggestions of Changes
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(26) (2004) , s. 85-95. - Summ.
Nr:
2168224446
artykuł w czasopiśmie
190

Konferencja:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Białystok - Supraśl, Polska, od 2004-07-01 do 2004-07-03
Tytuł:
Preferencje fiskalne w ochronie środowiska - propozycje zmian
Źródło:
Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju - Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 2004, s. 265-270. - Streszcz., summ.
Nr:
2168350856
rozdział w materiałach konferencyjnych
191

Tytuł:
Działania ekologiczne jako obszar przedsiębiorczości
Źródło:
Uwarunkowania przedsiębiorczości / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2004, s. 115-125. - Summ.
ISBN:
83-917293-6-2
Nr:
2168237494
rozdział w monografii
192

Tytuł:
Analiza zadań na lata 2004-2015 wynikających z Traktatu Akcesyjnego i dokumentów strategicznych w ochronie środowiska wraz z szacunkiem kosztów ich realizacji
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
247 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277071
raport/sprawozdanie
193

Autor:
Tytuł:
Zachęty fiskalne oraz subwencje w ochronie środowiska a zasady pomocy publicznej Unii Europejskiej
Źródło:
Polityka Gospodarcza. - nr 9 (2004) , s. 99-114. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168350870
artykuł w czasopiśmie
194

Autor:
Agnieszka Schmeidel
Tytuł:
Kształtowanie się wynagrodzeń w jednostkach gospodarki budżetowej w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2004
Opis fizyczny:
290 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/844
Nr:
2168234426
doktorat
195

Tytuł:
Ocena realizacji obowiązków przedsiębiorców i gmin związanych z funkcjonowaniem systemu opłat produktowych w Polsce (w świetle wyników badań)
Źródło:
Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi / [red. Joanna Mesjasz, Klaudia Piątek] - Wrocław: [s.n.], 2004, s. 19-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278135
rozdział w materiałach konferencyjnych
196

Tytuł:
Eko-controlling przedsiębiorstwa
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 236-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222242
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
197

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Tytuł:
Odpisy amortyzacyjne jako instrument ekonomiczny ochrony środowiska w świetle zasad pomocy państwa przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej = Accelerated Depreciation as an Economic Instrument of the Environmental Protection in the Light of the State Aid to Companies Rule in the European Union
Źródło:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 349-366. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038525
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
198

Tytuł:
Przestrzenne kryteria pomocy publicznej państwa dla nowych inwestycji w Polsce
Źródło:
Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej. T. 1 / red. Teresa Łaguna - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004, s. 120-130 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-45-0
Nr:
2165979944
rozdział w monografii
199

Tytuł:
System wskaźników controllingu ekologicznego przedsiębiorstwa = System of Ecological Indicators in Enterprise Controlling
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(25) (2004) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168224452
artykuł w czasopiśmie
200

Tytuł:
Ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych oraz kierunki jego modyfikacji w świetle wyników badań
Źródło:
Jak chronić środowisko przed odpadami : VII Polski Kongres Oczyszczania Miast, Szczecin, 22-23 września 2004 - Szczecin: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych ; Oficyna In Plus, 2004, s. 88-98 - Bibliogr.
Nr:
2168277221
rozdział w materiałach konferencyjnych
201

Tytuł:
Obciążenia przedsiębiorców z tytułu ochrony środowiska w procesie integracji z Unią Europejską
Źródło:
Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji / red. nauk. Adam Budnikowski, Maciej Cygler - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2004, s. 303-316. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-091-2
Nr:
2166075964
rozdział w monografii
202

Tytuł:
Rachunki ekologiczne w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość / red. Bazyli Poskrobko - Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2003, s. 82-106
Seria:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 106)
Nr:
2166236720
rozdział w monografii
203

Konferencja:
Ogólnopolska konferencja Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Kraków, Polska, od 2003-10-16 do 2003-10-18
Tytuł:
Europejski System Informacji Ekonomicznej o Środowisku jako podstawa ocen środowiskowych
Źródło:
Ogólnopolska konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : Kraków 16-18 października 2003 roku - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 2003, s. 185-196
ISBN:
83-87550-11-6
Nr:
2168350880
rozdział w materiałach konferencyjnych
204

Tytuł:
Prognoza wielkości nakładów inwestycyjnych i uzyskanych efektów rzeczowych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2010
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Grabowski Zbigniew
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
188 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277073
raport/sprawozdanie
205

Tytuł:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce : synteza [dokument elektroniczny]
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
14 s.: tabl.
Uwagi:
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska,
Tryb dostępu:
Nr:
2168244452
raport/sprawozdanie
206

Tytuł:
Kondycja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce jako przesłanka restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC2003, s. 6-11
Sygnatura:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768319
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
207

Tytuł:
Plan strategiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie na lata 2003-2008
Adres wydawniczy:
Kraków: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 2003
Opis fizyczny:
52 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277159
raport/sprawozdanie
208

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 - teoria i praktyka", , Polska, od 0001-01-01 do 0001-01-01
Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa = Modernity of Industry and Services - 2003 / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 204-216. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-85587-12-8
Nr:
2168347204
rozdział w materiałach konferencyjnych
209

Autor:
Józefa Famielec , Piotr P. Małecki , Zbigniew Grabowski , Agnieszka Generowicz , Stefan Korta , Ksymena Rosiek
Tytuł:
Analiza i ocena funkcjonowania systemu opłat produktowych i depozytowych w warunkach polskich wraz z propozycjami jego modyfikacji, w tym w zakresie weryfikacji poziomów odzysku i recyklingu oraz stawek opłat produktowych
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168277045
raport/sprawozdanie
210

Autor:
Michael Bergmann
Tytuł:
Kostenmanagement in den öffentlichen Unternehmen = Zarządzanie poprzez koszty w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2003
Opis fizyczny:
348 k., IV-XCVII k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 s.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/535
Nr:
2168310431
doktorat
211

Tytuł:
Rachunki ekologicznych nakładów i wydatków inwestycyjnych w świetle sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 179-186. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233666
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
212

Tytuł:
Controlling ekologiczny na przykładzie wybranych krajów europejskich = Eco-Controlling in Some Europeain Countries
Źródło:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie : materiały konferencyjne / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2003, s. 183-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
03-88953-99-0
Nr:
2168277297
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
213

Tytuł:
Procedury restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce w latach 1993-2003
Źródło:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC2003, s. 12-21
Sygnatura:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768446
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
214

Tytuł:
Przegląd dorobku zagranicznej i polskiej literatury dotyczącej rachunkowości ekologicznej
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 38-47
Nr:
2168306213
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
215

Tytuł:
Rachunki ekologicznych nakładów i wydatków inwestycyjnych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 275-281
Nr:
2168277903
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
216

Tytuł:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce
Konsultacja:
Borys Grażyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
331 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277831
raport/sprawozdanie
Zobacz powiązane rozdziały
217

Tytuł:
Wpływ opłat ekologicznych na wynik finansowy przedsiębiorstwa = The Influence of Ecological Payments on the Financial Result in an Enterprise
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 974 (2003) , s. 215-227. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223048
artykuł w czasopiśmie
218

Autor:
Tytuł:
Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce
Konsultacja:
, Śleszyński Jerzy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
227 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Nr:
2168276945
raport/sprawozdanie
219

Tytuł:
Restrukturyzacja finansowa sektorów : na przykładzie hutnictwa żelaza i stali oraz górnictwa węgla kamiennego
Źródło:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC2003, s. 22-30
Sygnatura:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
220

Tytuł:
Przedsiębiorstwa wobec zasady pomocy publicznej w Unii Europejskiej = Enterprises in Relation to the Principle of the State Assistance in the European Union
Źródło:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 161-168. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166058443
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
221

Tytuł:
Kondycja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw w Polsce = The Financial and Economic Condition of the Corporations Sector in Poland
Źródło:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 439-456. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256778
artykuł w czasopiśmie
222

Tytuł:
Kto za co ile płaci? : opłaty produktowe jako nowe obciążenia finansowe i ekologiczne przedsiębiorstw
Źródło:
Multis Multum. - nr 2 (2003) , s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2168346708
artykuł nierecenzowany
223

Autor:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Marta Stępień
Tytuł:
Rachunki aktywów i kapitałów związane z ochroną środowiska w jednostkach gospodarczych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 199-237
Nr:
2168306217
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
224

Tytuł:
Amortyzacja jako instrument ekonomiczny w przedsiębiorstwach polskich i krajów UE
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 7, nr 7 (2003) , s. 51-61. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie świętokrzyskim w świetle wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2166263745
artykuł w czasopiśmie
225

Tytuł:
Rachunek kosztów i przychodów ekologicznych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 238-274
Nr:
2168306221
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
226

Tytuł:
Zachęty fiskalne oraz subwencje jako forma restrukturyzacji finansowej na przykładzie ochrony środowiska
Źródło:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw / kierownik tematu: Józefa FAMIELEC2003, s. 57-76
Sygnatura:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163768592
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
227

Autor:
Józefa Famielec , Bogumiła Szopa , Jerzy Śleszyński
Tytuł:
Koncepcja rachunkowości ekologicznej w rachunkach narodowych
Źródło:
Rachunkowość ekologiczna - przesłanki i możliwości jej zastosowania w systemie sprawozdawczości GUS w Polsce / red. Józefa FAMIELEC ; konsultanci: Grażyna Borys, Kazimierz GÓRKA, Stanisława SURDYKOWSKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003, s. 101-127
Nr:
2168306215
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
228

Tytuł:
Zmiana systemu opłat ekologicznych w Polsce jako nowe uwarunkowanie rozwoju przedsiębiorców
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 951 (2002) , s. 315-323. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Nr:
2168223128
artykuł w czasopiśmie
229

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - nr 8 (2002) , s. 91-93
Nr:
2168350886
recenzja
230

Tytuł:
Dostosowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej dotyczącej opłat i kar ekologicznych do wymogów nowego prawa ochrony środowiska
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
141 s., [11 k.]: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168276983
raport/sprawozdanie
231

Tytuł:
Straty ekologiczne jako podstawa oceny polityki ekologicznej Polski = Ecological Charges as the Basis of Assessment Polish Environmental Policy
Źródło:
Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju / red. nauk. Grzegorz Dobrzański - Białystok: Wyd. Politechnika Białostocka, 2002, s. 60-72. - Streszcz., summ.
Seria:
(Rozprawy Naukowe - Politechnika Białostocka ; 94)
Nr:
2166237538
rozdział w monografii
232

Tytuł:
Analiza możliwości rozwoju usług MPO Spółka z.o.o. w Krakowie w krakowskim powiecie ziemskim
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
30 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168277019
raport/sprawozdanie
233

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy w sprawozdawczości finansowej
Źródło:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu - Warszawa: CeDeWu, 2001, s. 163-176
Seria:
(Rynek i Pieniądz)
ISBN:
83-87885-20-7
Nr:
2168251848
rozdział w monografii
234

Tytuł:
Wielkość zasilania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia ochronne w regionach (województwach) a ponoszone przez nie straty gospodarcze wynikłe z zanieczyszczenia środowiska
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168276981
raport/sprawozdanie
235

Tytuł:
Rynkowe uwarunkowania strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw = Marketing Conditions for the Development Strategies of Small and Medium Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242852
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
236

Autor:
Tytuł:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 2
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
227, [24] s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168276951
raport/sprawozdanie
237

Autor:
Józefa Famielec , Stanisława Klima , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr Małecki , Andrzej Guła
Tytuł:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Etap 1
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
109 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168278189
raport/sprawozdanie
238

Tytuł:
Rachunek wartości produkcji i usług na rzecz ochrony środowiska w Polsce w świetle wymogów europejskiego systemu gromadzenia informacji o środowisku
Konsultacja:
, Korzeniowska Aleksandra
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
157 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
załącznik, Bibliogr.
Nr:
2168277093
raport/sprawozdanie
239

Autor:
Józefa Famielec , Stefan Korta , Małgorzata Kożuch , Piotr Małecki , Jerzy Śleszyński , Maria Wierzbicka
Tytuł:
Opłaty ekologiczne (emisyjne) a ulgi fiskalne związane z ochroną środowiska na tle rozwiązań Unii Europejskiej
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
, Małecki Filip
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
147 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277049
raport/sprawozdanie
240

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Numer:
4
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168242802
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
241

Tytuł:
Rola gmin w procesach inwestowania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska = The Role of the Communes in the Investing Processes with Particular Regard to the Environmental Protection
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 155-170. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245200
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
242

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Tytuł:
Finansowanie przedsiębiorstw w Polsce
Źródło:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 24-35. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225784
rozdział w materiałach konferencyjnych
243

Tytuł:
Integracja czy outsourcing? - Dylemat strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Integration or Outsourcing? The Dilemma of Enterprise Development Strategy
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 870 (2000) , s. 193-202. - Tytuł numeru: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw : aspekt strategiczny : materiały na międzynarodową konferencje naukową zorganizowaną przez Katedrę Zarządzania Strategicznego oraz Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Karpacz, 18-20 października 2000
Nr:
2168224568
artykuł w czasopiśmie
244

Tytuł:
Fundusze ekologiczne jako źródło finansowania inwestycji ochrony środowiska w Polsce = Ecological Funds as a Source of Financing of Investments in Environmental Protection in Poland
Źródło:
Zarządzanie finansami : współczesne tendencje w teorii i praktyce : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 2-4 marca 2000 roku. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Seria:
(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński ; nr 49)
Nr:
2168246394
rozdział w materiałach konferencyjnych
245

Autor:
Tytuł:
Prognoza wpływów z tytułu opłat i kar funduszy ekologicznych w Polsce na lata 2000-2005
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Synteza, Bibliogr.
Nr:
2168277105
raport/sprawozdanie
246

Konferencja:
Konferencja naukowa Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw, Kazimierz Dolny, Polska, od 2000-09-10 do 2000-09-11
Tytuł:
Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce
Źródło:
Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000, s. 13-24
ISBN:
83-227-1620-6
Nr:
2168350894
rozdział w materiałach konferencyjnych
247

Autor:
Iris Hallay-Losch
Tytuł:
Ausnutzung eines "Data Warehouse-System" als strategisches Marketinginstrument in mittelständischen Fachgroßhandelsunternehmen
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
246 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/567
Nr:
2168311091
doktorat
248

Tytuł:
Obszary wykorzystania polityki ekologicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Areas of Applying Environmental Policy in Business Management
Źródło:
Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków : materiały konferencyjne = Strategy of Industrial Development in Poland Across the Centuries / red. Kazimierz GÓRKA, Józef Szabłowski - Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2000, s. 175-186. - Streszcz., summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1 ; z. 3)
Nr:
2168284383
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
249

Autor:
Józefa Famielec , Janusz Dańko , Stefan Korta , Mieczysława Małecka , Piotr Małecki
Tytuł:
Opracowanie metodyki badania wartości środków trwałych służących ochronie środowiska
Konsultacja:
, Janiczko Ewa
, Żmuda Jadwiga
Prace pomocnicze:
Kulka-Dubert Anna
, Jagiełło Krzysztof
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
106 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
załączniki, Bibliogr.
Nr:
2168277007
raport/sprawozdanie
250

Tytuł:
Fundusze na eko-rynku : rola funduszy ekologicznych w finansowaniu inwestycji ochrony środowiska w Polsce (w nowym układzie administracyjnym kraju)
Źródło:
EkoFinanse. - R. 6, nr 4 (59) (2000) , s. 4-9
Nr:
2168244024
artykuł w czasopiśmie
251

Tytuł:
Pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej
Źródło:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 4(17) (2000) , s. 49-53
Nr:
2168324635
artykuł w czasopiśmie
252

Konferencja:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Tytuł:
Zakres informacji o procesach inwestowania w ochronę środowiska w Polsce = Range of Information on Processes of Investing in Environmental Protection in Poland
Źródło:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 449-455. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223680
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
253

Autor:
Alina Szewc
Tytuł:
Wpływ prywatyzacji na efektywność przedsiębiorstw w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
258 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/560
Nr:
2168311089
doktorat
254

Tytuł:
Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD = Ecological Policy Instruments in OECD Countries
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1 (16) (2000) , s. 65-75. - Summ.
Nr:
2168244020
artykuł w czasopiśmie
255

Tytuł:
Finansowanie ochrony środowiska
Źródło:
Poznański Magazyn Targowy. - nr 19 (2000) , s. 13-14
Nr:
2168350892
artykuł nierecenzowany
256

Tytuł:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w Polsce w latach 1992-1998
Źródło:
Analiza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w Polsce w latach 1992-1998 : raport końcowy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 34-91
Nr:
2168306219
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
257

Tytuł:
Postawa przedsiębiorstw wobec polityki ekologicznej państwa = Enterprises Towards the State Ecological Policy
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 51, nr 6 (605) (2000) , s. 11-12
Nr:
2168226068
artykuł w czasopiśmie
258

Tytuł:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2000
Opis fizyczny:
290 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/563
Nr:
2168310939
doktorat
259

Tytuł:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
raport/sprawozdanie
260

Tytuł:
Marketing a interfuzja = Marketing and Interfusion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 79-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257642
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
261

Tytuł:
Ewolucja i zasady polityki ekologicznej Unii Europejskiej = Development and Rules of Ecological Policy in the European Union
Źródło:
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. - R. 3, nr 1 (1999) , s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343127
artykuł w czasopiśmie
262

Tytuł:
Instrumenty fiskalne
Źródło:
EkoFinanse. - R. 5, nr 12 (55) (1999) , s. 36-39
Nr:
2168247082
artykuł w czasopiśmie
263

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Numer:
2
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
286 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168257566
redakcja czasopisma/serii
Zobacz powiązane rozdziały
264

Tytuł:
Interfuzja jako nowy etap rynkowego zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 301-309
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243840
rozdział w materiałach konferencyjnych
265

Konferencja:
Konferencja Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Szklarska Poręba, Polska, od 1999-10-08 do 1999-10-10
Tytuł:
Straty ekologiczne jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
Źródło:
Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 115-120
ISBN:
83-7011-405-9
Nr:
2168350910
rozdział w materiałach konferencyjnych
266

Tytuł:
Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej
Adres wydawniczy:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Opis fizyczny:
304 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13014-8
Nr:
2168243912
monografia
267

Tytuł:
Trends Towards the Change of Sources of Financing of Enterprises' Expansion in the Polish Economy
Źródło:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 169-177
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238908
rozdział w materiałach konferencyjnych
268

Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy = The Value of Enterprise and the Value of Firm
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R.50, nr 3 (590) (1999) , s. 16-18
Nr:
2168247132
artykuł w czasopiśmie
269

Tytuł:
Badanie struktury finansowania sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1992-1997
Źródło:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1999, s. 27-55
Sygnatura:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258968
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
270

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Rola polityki ekologicznej w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 245-250. - Streszcz.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237274
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
271

Tytuł:
Prognoza wpływów z tytułu opłat ekologicznych w roku 1999 w nowym układzie administracyjnym na bazie danych za rok 1998
Prace pomocnicze:
Górka Jacek W.
, Jagiełło Krzysztof
, Pawlik Łukasz
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
120 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168276987
raport/sprawozdanie
272

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Eupejską, Częstochowa, Polska, od 1999-02-01 do 1999-02-02
Tytuł:
Księgowe i menedżerskie ujęcie kosztów w decyzjach produkcyjnych
Źródło:
Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk - Częstochowa: Wydawnictwo WZ PCz, 1999, s. 104-114 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; 2)
Nr:
2168350920
rozdział w materiałach konferencyjnych
273

Tytuł:
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw a ich tożsamość
Źródło:
Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. - nr 13 (1999) , s. 126-131
Nr:
2168324631
artykuł w czasopiśmie
274

Tytuł:
Cechy i funkcje przedsiębiorców na rynku lokalnym = Characteristics of Entrepreneurs and Their Role in Local Markets
Źródło:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 31-42. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240228
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
275

Tytuł:
Formy i zasady finansowania przedsiębiorstw
Źródło:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1999, s. 20-26
Sygnatura:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258966
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
276

Autor:
Józefa Famielec , Małgorzata Bolek
Tytuł:
Funkcjonowanie Funduszu Pracy
Źródło:
Wpływ urynkowienia gospodarki na rolę funduszy celowych w systemie finansów publicznych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA1999, s. 36-51
Sygnatura:
NP-554/Magazyn
Nr:
2168258912
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
277

Tytuł:
Ocena wybranych instrumentów finansowych w ochronie środowiska = Assessment of the State's Financial Instruments in the Protection of the Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 523 (1999) , s. 33-42. - Summ.
Nr:
2166197599
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
278

Tytuł:
Finansowanie gminnych przedsięwzięć rozwojowych
Źródło:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1999, s. 70-86
Sygnatura:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168306517
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
279

Autor:
Józefa Famielec , Beata Superson-Polowiec , Zofia Wydymus
Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia
Wydanie:
Wyd. 2
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 1999
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-48-7
Nr:
2168246916
monografia
280

Tytuł:
Rachunek ekonomiczny w strategiach rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie strategii Make or Buy?
Źródło:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1998, s. 46-59
Sygnatura:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258870
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
281

Tytuł:
Rachunek ekonomiczny w strategii integracji produkcyjnej przedsiębiorstw = Economic Calculation in Strategies of Production Integration in Companies
Źródło:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 221-233 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168241400
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
282

Konferencja:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Tytuł:
Prospekt emisyjny jako podstawa oceny emitentów giełdowych papierów wartościowych
Źródło:
Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 73-79
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 3)
Nr:
2168279827
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
283

Tytuł:
Rozwój strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami
Źródło:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1998, s. 6-12
Sygnatura:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258856
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
284

Autor:
Józefa Famielec , Katarzyna Pamuła
Tytuł:
Strategie prywatyzacji przedsiębiorstw
Źródło:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1998, s. 23-45
Sygnatura:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258864
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
285

Konferencja:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Tytuł:
Integracyjne strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw = Integration strategies of Enterprises' Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 140-146. - Streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234294
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
286

Autor:
Józefa Famielec , Beata Superson-Polowiec , Zofia Wydymus
Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym : wybrane zagadnienia
Adres wydawniczy:
Kraków: Oficyna Wydaw. TEXT, 1998
Opis fizyczny:
136 s.: tab.; 24 cm
Seria:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 11)
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86050-48-7
Tryb dostępu:
Nr:
2168335655
monografia
287

Tytuł:
Pojęcie wartości przedsiębiorstwa a wartości firmy = The Notion of the Value of Enterprise and the Value of Firm
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 49, nr 5 (580) (1998) , s. 8-10
Nr:
2168247502
artykuł w czasopiśmie
288

Tytuł:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Źródło:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
289

Tytuł:
Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwojowych przedsiębiorstw
Źródło:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1998, s. 13-22
Sygnatura:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258860
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
290

Autor:
Józefa Famielec , Agnieszka Schmeidel
Tytuł:
Etyczne a ekonomiczne uwarunkowania wynagrodzeń w sferze budżetowej = Ethical and Economic Conditions of Salaries in the Budget Sphere
Źródło:
Etyka zawodowa w biznesie : Ustroń, 26-28 luty 1998 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 75-86. - Streszcz., summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 1)
Nr:
2168281469
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
291

Autor:
Anna Walczyk , Józefa Famielec
Tytuł:
Strategie rozwoju grup kapitałowych na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD - analiza przypadku
Źródło:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1998, s. 72-95
Sygnatura:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258876
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
292

Autor:
Józefa Famielec , Anna Walczyk
Tytuł:
Rola strategii integracji w rozwoju grup kapitałowych na przykładzie grupy kapitałowej EXBUD
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 786 (1998) , s. 145-154. - Tytuł numeru: Współdziałanie strategiczne w gospodarce
Nr:
2168217904
artykuł w czasopiśmie
293

Tytuł:
Rozwój rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 3 (1998) , s. 19-22
Nr:
2168262138
artykuł w czasopiśmie
294

Tytuł:
Wskaźniki jednostkowe strat ekologicznych
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 28-38
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257206
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
295

Tytuł:
Klasyczne definiowanie strat ekologicznych i ich klasyfikacja
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 6-11
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257184
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
296

Autor:
Konferencja:
Konferencja Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, Poznań, Polska, od 1997-12-04 do 1997-12-05
Tytuł:
Zewnętrzne uwarunkowania strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju / red. E. Bittnerowa - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 197-207
Nr:
2168350978
rozdział w materiałach konferencyjnych
297

Tytuł:
Metody szacowania strat ekologicznych
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 22-27
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257204
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
298

Tytuł:
Szacunek strat gospodarczych powodowanych odprowadzaniem słonych wód kopalnianych
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 56-64
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257226
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
299

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja - Jakość - Sukces "Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki", Ameliówka, Polska, od 1997-10-01 do 1997-10-03
Tytuł:
Strategie rozwojowe przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Źródło:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Restrukturyzacja - Jakość - Sukces "Warunki uczestnictwa przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki" - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1997, s. 56-62
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne ; 25)
Nr:
2168350966
rozdział w materiałach konferencyjnych
300

Tytuł:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-23-2
Nr:
2168242610
skrypt
301

Tytuł:
Rola nauki w restrukturyzacji obszarów przemysłowych = The Role of Science in Restructuring Industrial Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 491 (1997) , s. 17-28. - Summ.
Nr:
2168245364
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
302

Tytuł:
Wykorzystanie wskaźników strat jednostkowych do szacunku strat ekologicznych w gospodarce narodowej w 1990 i 1995 roku
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 69-75
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257232
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
303

Konferencja:
Konferencja naukowa Polityka gospodarcza w teorii i praktyce, Warszawa, Polska, od 1997-12-05 do 1997-12-05
Tytuł:
Rola ulg inwestycyjnych w podatku dochodowym w strategiach rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Polityka gospodarcza w teorii i praktyce - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 1997, s. 1-12 - Bibliogr.
Nr:
2168350982
rozdział w materiałach konferencyjnych
304

Tytuł:
Przegląd i ocena dotychczasowych badań dotyczących strat i korzyści ekologicznych
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 39-45
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257208
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
305

Tytuł:
Model finansowania inwestycji ochrony środowiska w Polsce
Źródło:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 43-51
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277647
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
306

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw = The Enterprise Value and the Firm Value as the Competition Factors
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 153-160. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239510
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
307

Konferencja:
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym, Białystok, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-12
Tytuł:
Wpływ urynkowienia gospodarki na zmiany struktury przemysłu województwa krakowskiego
Źródło:
Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. T. 1 / red. nauk. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 1997, s. 251-258 - Bibliogr.
ISBN:
83-864223-63-3
Nr:
2168350960
rozdział w materiałach konferencyjnych
308

Tytuł:
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki w Polsce = Evaluation of Instruments Used for Limiting Sulphur Dioxide Emission in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997) , s. 71-84. - Summ.
Nr:
2168245224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
309

Tytuł:
Straty ekologiczne w teorii kosztów społecznych i kosztów zewnętrznych
Źródło:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH1997, s. 12-17
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257192
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
310

Tytuł:
Klasyfikacja i zakres stosowania instrumentów ekonomicznych polityki gospodarczej w okresie transformacji ustrojowej
Źródło:
Wdrażanie instrumentów polityki przemysłowej, energetycznej i ekologicznej oraz ich efektywność / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA1997, s. 5-9
Sygnatura:
NP-423/Magazyn
Nr:
2168257258
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
311

Autor:
Helen Baraniecka , Tadeusz Daszkiewicz , Józefa Famielec , Ewa Grzegorzewska-Ramocka , Halina Młotkowska , Aleksander Osiak , Marek Ostrowski , Andrzej Pawlik , Stanisława Pikus , Krzysztof Smolarczyk , Jerzy Strzelec , Andrzej Szplit , Andrzej Tobera , Jan Wawrzycki , Barbara Zbroińska , Leszek Zieliński
Tytuł:
Leksykon przedsiębiorcy
Redaktor:
Szplit Andrzej
Adres wydawniczy:
Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1996
Opis fizyczny:
256 s.: il.; 23 cm
Seria:
(Nauki Ekonomiczne)
ISBN:
83-905132-4-2
Nr:
2168349180
leksykon, encyklopedia
312

Tytuł:
Rozwój związków zaopatrzeniowo-produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji systemowej
Źródło:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 121-126
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238846
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
313

Konferencja:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Tytuł:
Płaszczyzny i kryteria oceny strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw = Areas and Criteria of Evaluation the Restructuring Strategy of Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 202-208. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243404
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
314

Tytuł:
Strategie integrowania się przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Źródło:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 726 (1996) , s. 150-158. - Tytuł numeru: Polityka przemysłowa a strategie przedsiębiorstw: materiały konferencyjne. Przesieka, 6-7 czerwca - Bibliogr.
Nr:
2168254670
artykuł w czasopiśmie
315

Tytuł:
Zarządzanie środkami funduszy ekologicznych w Polsce
Źródło:
Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju - Białystok: Politechnika Białostocka, 1996, s. 263-279
ISBN:
83-9055563-2-4
Nr:
2168278611
rozdział w materiałach konferencyjnych
316

Autor:
Krzysztof Berbeka , Hans Bressers , Józefa Famielec , Dave Huitema , Kazimierz Górka , Piotr Małecki , Gerhard Meinen , Tomasz Nowakowski , Grzegorz Peszko , Tomasz Podgajniak , Henk Pullen , Huub C.J. van Rooij , Bert Steenge , Anne van der Veen , Monique Voogt
Tytuł:
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego
Adres wydawniczy:
Kraków: [b.w.], 1995
Opis fizyczny:
225 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277209
raport/sprawozdanie
317

Tytuł:
Współdziałanie nauki i praktyki w restrukturyzacji obszarów przemysłowych
Źródło:
Restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych : Kraków 18-19 maja 1995 : materiały pokonferencyjne / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Agencja Rozwoju Regionu Krakowskiego, 1995, s. 37-50
ISBN:
83-903168-0-4
Nr:
2168273050
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
318

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi, Kielce, Polska, od 1995-06-01 do 1995-06-03
Tytuł:
Przesłanki, formy i skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
Źródło:
Współpraca badawcza Politechniki Świętokrzyskiej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi - Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 1995, s. 11-22
Seria:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne ; nr 22)
Nr:
2168350904
rozdział w materiałach konferencyjnych
319

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Tytuł:
Studium opłaty produktowej na przykładzie opłaty za siarkę zawartą w paliwie
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 62-71
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166198928
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
320

Tytuł:
Korzyści ekologiczne = Ecological Benefits
Źródło:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 2(5) (1994) , s. 47-52. - Summ., rez.
Nr:
2168247212
artykuł w czasopiśmie
321

Tytuł:
Nowe formy stosunków gospodarczych przedsiębiorstw = New Forms of Economic Relations between Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994) , s. 27-39. - Summ.
Nr:
2168245428
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
322

Tytuł:
Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 25-36
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258704
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
323

Tytuł:
Ocena instrumentów stosowanych w gospodarce wodnej
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 80-102
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306635
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
324

Tytuł:
Rozwój grup kapitałowych
Źródło:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1994, s. 21-26
Sygnatura:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258360
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
325

Tytuł:
Ocena wdrażania i realizacji wybranych instrumentów polityki przemysłowej w Polsce
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 37-79
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306547
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
326

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej, Krynica Zdrój, Polska, od 1994-09-30 do 1994-10-01
Tytuł:
Strategie zasilania przedsiębiorstw przemysłowych w środki produkcji w okresie transformacji systemowej = Strategy of Supplying of Industrial Enterprises with Input Products
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 184-190. - Summ.
ISBN:
83-85719-09-1
Nr:
2168242654
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
327

Tytuł:
Wybór między wytwarzaniem a zakupem środków produkcji w strategii przedsiębiorstw przemysłowych = Choice Between Manufacture and Purchase of Input Products in the Strategy of Industrial Enterprises
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
156 s., [13] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 121)
Uwagi:
Summ.,
Nr:
2168247034
monografia
328

Tytuł:
Przesłanki i formy współdziałania przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1994, s. 3-11
Sygnatura:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258354
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
329

Tytuł:
Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 9-24
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306521
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
330

Tytuł:
Strategia franchisingu
Źródło:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1994, s. 38-48
Sygnatura:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258368
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
331

Tytuł:
Strategie integracji przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1994, s. 12-20
Sygnatura:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258358
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
332

Tytuł:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland
Źródło:
Industrial and Environmental Policy in Poland : Selected Papers - Cracow: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1994, s. 57-61
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 15)
ISBN:
83-86286-16-4
Nr:
2168259864
rozdział w monografii
333

Tytuł:
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki
Źródło:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 118-149
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306643
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
334

Tytuł:
Strategia leasingu
Źródło:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1994, s. 27-37
Sygnatura:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258364
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
335

Tytuł:
Stymulowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA1993, s. 78-80, 82-86, 88, 90-92
Sygnatura:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256982
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
336

Tytuł:
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Decision-Making Areas in Enterprise's Strategy of Expansion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245298
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
337

Tytuł:
Straty i korzyści ekologiczne
Źródło:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 19-51
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168242584
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
338

Tytuł:
Instrumenty ochrony środowiska w gospodarce rynkowej na przykładzie USA, Niemiec i Austrii
Źródło:
Polityka ekologiczna w ujęciu makroekonomicznym oraz regionalnym : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 75-85
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 8)
Nr:
2168257368
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
339

Tytuł:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w USA
Źródło:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 74-95
Sygnatura:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258648
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
340

Tytuł:
Polityka ochrony środowiska
Źródło:
Socjalna gospodarka rynkowa : jak to robią Niemcy / red. Witold Sartorius - Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1992, s. 95-105
Nr:
2168247092
rozdział w monografii
341

Tytuł:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Republice Federalnej Niemiec
Źródło:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 48-68
Sygnatura:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258636
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
342

Tytuł:
Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej : doświadczenia, strategie = Co-operation Patterns in the Market Economy : Experiences and Strategies
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1992
Opis fizyczny:
133, [3] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
83-85483-36-5
Nr:
2168242618
monografia
343

Tytuł:
Instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska w Austrii
Źródło:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 69-73
Sygnatura:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258642
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
344

Tytuł:
Kryteria oceny strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 66-85
Sygnatura:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256346
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
345

Tytuł:
Mechanizm rynkowy a procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach
Źródło:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 1-24
Sygnatura:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306385
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
346

Tytuł:
Strategia przedsiębiorstwa przemysłowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
91 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168247066
skrypt
347

Tytuł:
Metodologia oceny niezbędnych nakładów gospodarczych na ochronę środowiska = Methodology of the Evaluation of Indispensable Management Outlay on Environment Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 91-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168236002
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
348

Tytuł:
Słownik pojęć strategii
Źródło:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 126-131
Sygnatura:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256944
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
349

Tytuł:
Strategie badanych przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 86-125
Sygnatura:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306393
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
350

Tytuł:
Związek strategii przedsiębiorstwa z jego strukturą
Źródło:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej / kier. Józefa FAMIELEC1992, s. 51-65
Sygnatura:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168306391
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
351

Tytuł:
Economic Losses Due to Environmental Pollution in Poland and the Cracow Region
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 43-53 - Bibliogr.
Nr:
2166077990
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
352

Tytuł:
Zasady i kryteria oceny powiązań produkcyjnych przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1991, s. 102-119
Sygnatura:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168259226
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
353

Tytuł:
Terenochłonność produkcji przemysłowej = Area Absorptivity of Industrial Production
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 43, nr 3(955) (1991) , s. 50-52
Nr:
2168279633
artykuł w czasopiśmie
354

Tytuł:
Ecological Barriers in Polish Economic Expansion
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 25-42 - Bibliogr.
Nr:
2166076846
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
355

Tytuł:
Bariery ekologiczne rozwoju gospodarczego w Polsce
Źródło:
Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce : praca zbiorowa / red. Anna Jankowska-Kłapkowska - Kraków: Wydawnictwo AGH, 1991, s. 245-280
Nr:
2168350848
rozdział w monografii
356

Tytuł:
Rynkowe instrumenty ochrony środowiska na przykładzie USA i RFN
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991, s. 134-144 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 1)
Tryb dostępu:
Nr:
2168248638
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
357

Tytuł:
Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych = Vertical Grouping of Enterprises in Order to Rationalize the Production - Supply Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 151-159. - Rez., summ.
Nr:
2168235252
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
358

Tytuł:
Proporcje między własnymi i obcym zasilaniem przedsiębiorstw przemysłowych w materiały, energię oraz usługi
Źródło:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1991, s. 93-101
Sygnatura:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258408
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
359

Tytuł:
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Źródło:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1991, s. 1-27
Sygnatura:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258382
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
360

Tytuł:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
38 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168247060
skrypt
361

Tytuł:
Decyzje "make or buy?" w strategii przedsiębiorstwa
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (1991) , s. 24-25
Nr:
2168331987
artykuł w czasopiśmie
362

Tytuł:
Przesłanki kształtowania zakresu kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Circumstances Shaping the Scope of Cooperation of an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 336 (1991) , s. 71-87. - Rez., summ.
Nr:
2168245974
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
363

Tytuł:
Ecological Barriers in Polish Economic Expansion
Źródło:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 51-68 - Bibliogr.
Seria:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Tryb dostępu:
Nr:
2168248526
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
364

Tytuł:
The Strategies of Manufacturing Plant Development
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 189-202 - Bibliogr.
Nr:
2166083696
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
365

Tytuł:
Industrial Cooperation in the Market Economy
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 209-213 - Bibliogr.
Nr:
2166083946
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
366

Tytuł:
Kooperacja przemysłowa w gospodarce rynkowej
Źródło:
Zarządzanie. - nr 5 (1991) , s. 40-41
Nr:
2168351010
artykuł w czasopiśmie
367

Tytuł:
Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego = Financial Aspects of the Ecological Barriers of the Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 371 (1991) , s. 95-106. - Rez., summ.
Nr:
2168235244
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
368

Tytuł:
Rozwój powiązań kooperacyjnych w przemyśle
Źródło:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1991, s. 28-50
Sygnatura:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258386
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
369

Tytuł:
The "Make or Buy" Decisions in the Strategy of Development of Industrial Enterprise
Źródło:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 203-207 - Bibliogr.
Nr:
2166083865
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
370

Tytuł:
Powiązania produkcyjno-zaopatrzeniowe w terytorialnych zgrupowaniach przedsiębiorstw : (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)
Źródło:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych / kier. tematu: Józefa FAMIELEC1991, s. 77-92
Sygnatura:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258404
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
371

Tytuł:
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 101-120. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244976
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
372

Tytuł:
Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska w województwie krakowskim
Źródło:
Klęska ekologiczna Krakowa : przyczyny, teraźniejszość, perspektywy ekorozwoju miasta / red. Maria Gumińska, Andrzej Delorme - Kraków: Polski Klub Ekologiczny, 1990, s. 281-291
Seria:
(Prace Naukowe Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Małopolska ; t. 5)
Nr:
2168239020
rozdział w monografii
373

Tytuł:
Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. - nr 320 (1990) , s. 155-177. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168244994
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
374

Tytuł:
Terenochłonność produkcji jako przesłanka rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych
Źródło:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 75-91
Nr:
2168277273
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
375

Tytuł:
Racjonalizacja powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych przedsiębiorstw = Rationalization of Production and Supply Relations of Enterprises
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 12 (1990) , s. 19-23
Nr:
2168334567
artykuł w czasopiśmie
376

Tytuł:
Nakłady gospodarcze na przezwyciężanie ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego
Źródło:
Gospodarka Narodowa. - nr 12 (1990) , s. 17-20
Nr:
2168285897
artykuł w czasopiśmie
377

Tytuł:
Terenochłonność produkcji przemysłowej a ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego
Źródło:
Materiały Sympozjum na temat: Ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego w warunkach ograniczoności zasobów naturalnych w Polsce : Kraków - grudzień 1990 / [red. Anna Jankowska-Kłapkowska] - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza, 1990, s. 173-190 - Bibliogr.
Nr:
2168350898
rozdział w materiałach konferencyjnych
378

Tytuł:
Kryteria i metody kwantyfikacji oraz wyceny strat i korzyści ekologicznych. Cz. 2
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Konsultacja:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
69 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168277195
raport/sprawozdanie
379

Tytuł:
Wielkość i struktura strat ekologicznych w Polsce
Źródło:
Czynniki ekonomiczne i społeczno-polityczne w ochronie środowiska naturalnego, Zakopane grudzień 1989 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 42-60
Nr:
2168278469
rozdział w materiałach konferencyjnych
380

Tytuł:
Straty ekologiczne : próba szacunku na przykładzie Polski i woj. krakowskiego = Ecological Losses (an Attempt of Evaluation Taking as an Example Poland and the Kraków Province)
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 9 (1989) , s. 23-25. - Rez., summ.
Nr:
2168244056
artykuł w czasopiśmie
381

Tytuł:
Stopień samowystarczalności produkcyjnej jako przesłanka strategii rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Nowe tendencje rozwojowe w polskim przemyśle : materiały na konferencję naukową - Łódź: Ortep ; Uniwersytet Łódzki, 1989, s. 187-201
Nr:
2168351032
rozdział w materiałach konferencyjnych
382

Tytuł:
Kształtowanie samowystarczalności produkcyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego = Shaping the Production Self-Sufficiency of an Industrial Organization
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 9 (476) (1989) , s. 10-13
Nr:
2168244434
artykuł w czasopiśmie
383

Tytuł:
Przesłanki ustalania i oceny bariery finansowej ochrony środowiska = Premises of Establishing and Evaluating the Financial Barrier in the Environmental Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 123-142. - Rez., summ.
Nr:
2168235116
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
384

Tytuł:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 292 (1989) , s. 185-211. - Rez., summ.
Nr:
2168235124
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
385

Tytuł:
Układy kooperacyjne w przemyśle
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
104, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168246954
skrypt
386

Tytuł:
Wpływ zmian struktury produkcji na powstawanie odpadów = Impact of Changes in Production Structure at the Level of Its Wastage
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 40, nr 3 (883) (1988) , s. 72-76
Nr:
2168269248
artykuł w czasopiśmie
387

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne założenia budowy programu zagospodarowania odpadów przemysłowych : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Economic and Organisational Assumptions in Creation of Utilization Programme of Industrial Waste Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 109-131. - Rez., summ.
Nr:
2168234978
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
388

Tytuł:
Przebieg realizacji zamówień rządowych w latach 1983-1984 = Realization of Indents between 1983 and 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 33-49. - Rez., summ.
Nr:
2168234960
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
389

Tytuł:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce : sprawozdanie z Konferencji Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Przemysłu oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Przemysłowego, zorganizowanej przez Instytut Ekonomiki Przemysłu AE w Krakowie
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1988. - t. 57, s. 298-316
Nr:
2168351034
varia
390

Konferencja:
Konferencja Naukowa Instytutów i Katedr Ekonomiki Przemysłu oraz Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Przemysłowego, Koninki, Polska, od 1987-06-04 do 1987-06-07
Tytuł:
Niezawodność, a zakres kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego
Źródło:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 55-65
Nr:
2168351036
rozdział w materiałach konferencyjnych
391

Tytuł:
Procesy koncentracji, specjalizacji i kooperacji w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 44-80 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306285
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
392

Tytuł:
Wspólnie - niekoniecznie podporządkowane
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 26 (1987) , s. 12-13
Nr:
2168227242
polemika
393

Tytuł:
Przesłanki tworzenia centralnych wytwórni części kooperacyjnych w przemyśle = The Premisses of Setting-up Industrial Contralized Mills of Coproduced Elements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 230 (1986) , s. 69-81. - Rez., summ.
Nr:
2168246090
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
394

Tytuł:
Sposoby kształtowania poziomu niezawodności układów kooperacyjnych w przemyśle = Methods of Affecting the Level of Reliability of Co-operative Bonds in Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986) , s. 115-129. - Summ., rez.
Nr:
2168231352
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
395

Autor:
Józefa Famielec , Jan Kubas
Tytuł:
Wstępna ocena działania zmodyfikowanych mechanizmów ekonomicznych na podstawie wyników I kw. 1984 r.
Źródło:
O większą skuteczność reformy gospodarczej - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 81-99
Nr:
2168350906
rozdział w materiałach konferencyjnych
396

Tytuł:
Stymulowanie i egzekwowanie efektywności gospodarowania czynnikami produkcji w warunkach reformy gospodarczej
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984) , s. 113-118
Nr:
2168229016
artykuł w czasopiśmie
397

Tytuł:
Doświadczenia i perspektywy wdrażania reformy gospodarczej w przedsiębiorstwach : podsumowanie przebiegu i wyników konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie i Akademię Ekonomiczne w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 1982 r.
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1/83 (R. 22) (1983) , s. 207-215
Opracował:
Nr:
2168221692
artykuł w czasopiśmie
398

Autor:
Józefa Famielec , Edward Borkowski
Tytuł:
Kształtowanie i gospodarowanie funduszem płac w przedsiębiorstwie przemysłowym = Formulating and Utilizing the Labour Compensation Fund in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 175 (1983) , s. 53-70. - Rez., summ.
Nr:
2168229570
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
399

Tytuł:
Kształtowanie poziomu niezawodności układów kooperacyjnych (na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1982
Opis fizyczny:
VI k., 299 k., 2 k., 22 k. złoż.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/889
Nr:
2168312991
doktorat
400

Tytuł:
Niezawodność a ekonomiczna efektywność układów kooperacyjnych w przemyśle
Źródło:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 131-150
Nr:
2168233646
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
401

Tytuł:
Wykorzystanie teorii niezawodności wyrobów do kształtowania niezawodności układów kooperacyjnych
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 2 (374) (1981) , s. 20-23
Nr:
2168334559
artykuł w czasopiśmie
402

Tytuł:
Badanie poziomu niezawodności powiązań kooperacyjnych w przemyśle : próba metody = Investigation of Dependability Level of Co-operation Links in Industry
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33 , nr 3 (719) (1981) , s. 87-91
Nr:
2168279815
artykuł w czasopiśmie
403

Tytuł:
Wpływ struktury układów kooperacyjnych w przemyśle na poziom ich niezawodności = Impact of Co-operative Composition Structures in Industry on Standard of Their Reliability
Źródło:
Gospodarka Materiałowa. - R. 33, nr 12 (728) (1981) , s. 402-409
Nr:
2168244356
artykuł w czasopiśmie
404

Tytuł:
Niezawodność a ekonomiczna efektywność układów kooperacyjnych w przemyśle
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 32, nr 6 (378) (1981) , s. 20-25
Nr:
2168277747
artykuł w czasopiśmie
405

Tytuł:
Międzybranżowe związki produkcyjne w terytorialnych zgrupowaniach przemysłu spożywczego = Intertrade Production Ties in Territorial Centers of Food Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 136 (1980) , s. 63-82. - Summ., rez.
Nr:
2168228192
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
406

Tytuł:
Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska = Economic Account and the Protection of Environment
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (76) (1979) , s. 13-14. - Streszcz., rez., summ.
Nr:
2168282157
artykuł w czasopiśmie
407

Tytuł:
Źródła wzrostu produkcji dodanej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 30, nr 10 (358) (1979) , s. 1-4
Nr:
2168275805
artykuł w czasopiśmie
408

Tytuł:
Działalność i osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1964-1978
Źródło:
Informator o działalności i perspektywach rozwoju Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [kier. Kazimierza GÓRKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 9-38
Nr:
2168282367
varia
409

Tytuł:
Ocena celowości budowy centralnej galwanizerni w aglomeracji miejskiej = An Evaluation of the Expediency of Building Central Galvanizing Plant in an Urban Agglomeration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 104 (1978) , s. 83-105. - Rez., summ.
Nr:
2168233516
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
410

Tytuł:
Teoria wzrostu gospodarczego a racjonalne wykorzystanie zasobów
Źródło:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 2 (62) (1978) , s. 16-17
Nr:
2168244042
artykuł w czasopiśmie
411

Tytuł:
Działalność Studenckiego Koła Naukowego Ekonomiki Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1964-1975. Część 1
Źródło:
Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego. - R. 7, nr 4-6 (32-34) (1977) , s. 66-72. - Streszcz.
Nr:
2168282171
artykuł w czasopiśmie
412

Autor:
Józefa Famielec , Grzegorz Sęk , Roman Boruń
Tytuł:
Ekologia a świadomość
Źródło:
Student. - nr 15 (1977) , s. 6
Nr:
2168351016
artykuł nierecenzowany
413

Autor:
Roman Boruń , Józefa Famielec , Grzegorz Sęk
Tytuł:
Problematyka ochrony środowiska naturalnego w świetle opinii załóg przedsiębiorstw
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 99-104
Nr:
2168253926
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
414

Tytuł:
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 90-94
Nr:
2168227228
artykuł w czasopiśmie
415

Tytuł:
Zagadnienia ochrony i odnowy środowiska naturalnego w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej
Źródło:
Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony i odnowy środowiska naturalnego w warunkach gospodarki socjalistycznej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 9-25 - Bibliogr.
Nr:
2168253902
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
416

Autor:
Barbara Antas , Józefa Toton-Famielec
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu zachęt materialnych w dużym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego = The Work of Material Encouragement System in a Big Heavy-Industry Business
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 2/62 (1977) , s. 52-64 - Bibliogr.
Nr:
2168227100
artykuł w czasopiśmie
417

Autor:
Barbara Antas , Józefa Toton-Famielec
Tytuł:
Funkcjonowanie systemu zachęt materialnych w dużym przedsiębiorstwie przemysłu maszynowego
Źródło:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 71-94 - Bibliogr.
Nr:
2168252886
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
418

Tytuł:
Wnioski z konferencji naukowej na temat: "Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących" zorganizowanej przez Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w dniach 4-5 grudnia 1974 roku = Conclusions from Cracow Conference, Dec., 4-5th, 1974
Źródło:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 14, nr 2/54 (1975) , s. 130-135
Nr:
2168226733
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
419

Tytuł:
Warsztat pracy ekonomisty w przedsiębiorstwie
Źródło:
Życie Gospodarcze. - R. 29, nr 45 (1208) (1974) , s. 8 - Bibliogr.
Nr:
2168280401
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Ekologizacja gospodarki dla potrzeb rozwoju zrównoważonego : raport z badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Opis fizyczny:
178 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
013/WF-KPPE/01/2014/S/4209
Sygnatura:
NP-1457/Magazyn
Nr:
2168301889
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
2

Tytuł:
Kierunki rozwoju oraz nowe instrumenty polityki przemysłowej i ekologicznej : raport z badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
268 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
009/WF-KPPE/01/2013/S/3009
Sygnatura:
NP-1265/Magazyn
Nr:
2168289509
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
3

Tytuł:
Ekonomiczne, finansowe oraz ekologiczne bariery wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw : raport z badań
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
387 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy tekstach
Program badawczy:
26/KPPiE/1/2012/S/026
Sygnatura:
NP-1378/Magazyn
Nr:
2168276577
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
4

Tytuł:
Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Opis fizyczny:
255 s.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
112/KPPiE/1/2011/S/591
Sygnatura:
NP-1203/Magazyn
Nr:
2168260568
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
5

Tytuł:
Polityka przemysłowa oraz ekologiczna w warunkach osłabienia wzrostu gospodarczego
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Opis fizyczny:
210 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
43/KPPiE/3/2010/S/556
Sygnatura:
NP-955/Magazyn
Nr:
2168326257
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
6

Autor:
, , , , , ,
Tytuł:
Wpływ polityki antymonopolowej, regulacji ekologicznych oraz dyrektyw unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
194 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
8/KPPiE/2/2007/S/369
Sygnatura:
NP-1171/Magazyn
Nr:
2167752379
naukowo-badawcze
7

Tytuł:
System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych i integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
225, [44] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załączniki, Bibliogr.
Program badawczy:
0710/H02/2004/26
Sygnatura:
NP-1278/Magazyn
Nr:
2163754200
naukowo-badawcze
8

Tytuł:
Obciążenia ekologiczne a konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
82 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
103/KPPiE/4/2005/S/275
Sygnatura:
NP-1019/Magazyn
Nr:
2168247084
naukowo-badawcze
9

Tytuł:
System informacji o środowisku i procesach finansowania jego ochrony w świetle wymogów UE
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Opis fizyczny:
97 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
90/KPPiE/3/2004/S/200
Sygnatura:
NP-975/Magazyn
Nr:
2168277149
naukowo-badawcze
10

Tytuł:
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
96 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
114/KPPiE/1/2003/S/102
Sygnatura:
NP-1273/Magazyn
Nr:
2163767369
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
11

Tytuł:
Analiza systemu fiskalnego w ochronie środowiska
Kierownik projektu:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
79/KPPiE/2/2002/S
Sygnatura:
NP-812/Magazyn
Nr:
2168276973
naukowo-badawcze
12

Tytuł:
Poszukiwanie "trzeciej drogi" w wyniku zmian w polityce ekologicznej i przemysłowej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
50 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
78/KPPiE/2/2001/S
Sygnatura:
NP-733/Magazyn
Nr:
2168282091
naukowo-badawcze
13

Tytuł:
Gospodarowanie funduszami ekologicznymi na szczeblu samorządowym
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
57 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
79/KPPiE/3/2001/S
Sygnatura:
NP-740/Magazyn
Nr:
2168281717
naukowo-badawcze
14

Tytuł:
Wykorzystanie strat ekologicznych w polityce ekologicznej państwa i strategii rozwoju przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KPPiE/2/2000/S
Sygnatura:
NP-675/Magazyn
Nr:
2168282089
naukowo-badawcze
15

Tytuł:
Rozwój agencji państwowych i ich wpływ na gospodarowanie funduszami celowymi
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Prace pomocnicze:
, Górka Jacek W.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
60 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
53/KPPiE/5/99/S
Sygnatura:
NP-626/Magazyn
Nr:
2168259190
naukowo-badawcze
16

Autor:
Józefa Famielec , Krzysztof Jagiełło , Paweł Krzemiński
Tytuł:
Funkcjonowanie zamówień publicznych w gospodarce polskiej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Bołtrys-Krysiak Hanna
, Sobiecki Marek
, Koźbiał Małgorzata
, Krzemieniec Lucyna
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
89 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
35/KPPIE/4/99/S
Sygnatura:
NP-618/Magazyn
Nr:
2168259186
naukowo-badawcze
17

Tytuł:
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
93 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
28/KPPiE/98/S
Sygnatura:
NP-555/Magazyn
Nr:
2168258964
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
Ocena strategii rozwojowych i ekologicznych wybranych przedsiębiorstw przemysłowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
100 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
24/KPPiE/2/97/S
Sygnatura:
NP-463/Magazyn
Nr:
2168258854
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
84 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
14/KPPiE/3/96/S
Sygnatura:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257172
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
20

Tytuł:
Strategie współdziałania przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce rynkowej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
72 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
51/KPPiE/4/93/S
Sygnatura:
NP-198/Magazyn
Nr:
2168258350
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
21

Tytuł:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
, Sławiński Dariusz
, Górnicki Adam
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
173 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
69/KPPiE/3/94/S
Sygnatura:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258700
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
22

Tytuł:
Instrumenty polityki ochrony środowiska naturalnego w Republice Federalnej Niemiec
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
26 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-61/Magazyn
Nr:
2168258218
naukowo-badawcze
23

Tytuł:
Strategie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
139 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
20/KPPiE/3/92/S
Sygnatura:
NP-247/Magazyn
Nr:
2168256332
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
24

Tytuł:
Przesłanki wyboru zakresu i kierunków powiązań produkcyjnych w strategii rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
II, 126 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
23/EPrz/7/91/S
Sygnatura:
NP-134/Magazyn
Nr:
2168258376
naukowo-badawcze
Zobacz powiązane rozdziały
25

Tytuł:
Charakterystyka oraz wycena strat gospodarczych powodowanych zasoleniem Wisły w województwie krakowskim
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
64 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-62/Magazyn
Nr:
2168245982
naukowo-badawcze
1
Prof. Andrzej Mizgajski - Jubilat-Geograf w ekosystemie i dla ekosystemu / Józefa FAMIELEC // W: Jasna myśl i proste słowo : wędrówki przez system społeczno-ekologiczny z profesorem Andrzejem Mizgajskim / oprac. Włodzimierz Łęcki, Damian Łowicki i Małgorzata Stępniewska. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020. - S. 17-21. - ISBN 978-83-7986-289-4
2
Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions = Wzrost gospodarczy a emisja dwutlenku węgla / Józefa FAMIELEC, Anna Kijanka, Renata ŻABA-NIERODA // Wiadomości Statystyczne. - nr 4 (695) (2019), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/4/ws_04_19_03_economic_growth_and_carbon_dioxide_emissions.pdf. - ISSN 0043-518X
3
Informacyjne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi w gminie : studium przypadku = Informational Determinants of Municipal Waste Management in the Commune - a Case Study / Józefa FAMIELEC, Krzysztof WĄSOWICZ, Renata ŻABA-NIERODA, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 301-311. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4865. - ISSN 1898-5084
4
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH, Krzysztof WĄSOWICZ. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-253-8
5
Odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, efektywność a przedsiębiorczość = Responsibility, Freedom, Justice, Efficiency and Entrepreneurship / Józefa FAMIELEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019), s. 316-326. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4654. - ISSN 1898-5084
6
Znaczenie informacji w ekonomii : kilka kontrowersji = The Importance of Information in Economy - a Number of Controversies / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (58) (2019), s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4842. - ISSN 1898-5084
7
Wolność a odpowiedzialność w rozwoju przedsiębiorczości = Freedom and Responsibility - in the Entrepreneurship Development / Józefa FAMIELEC // W: Społeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie / [red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz]. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2019. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 237-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-24-9. - Pełny tekst: https://www.kas.de/documents/279510/6933379/SGR+2019-Text.pdf/5a2d68d6-eabb-4c60-ae64-feec9bb91dd2?version=1.1&t=1567681535487
8
Rafał Krupski i Edward Taylor - sławni kielczanie / Józefa FAMIELEC // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 23, nr 2 (2019), s. 17-18. - Tytuł numeru: Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych, czyli od "Ekonomiki" E. Taylora do "Strategii" R. Krupskiego. - ISSN 2081-2345
9
Rola przedsiębiorczości w społecznej gospodarcze rynkowej (wzorce Erharda i Euckena) = The Role of Entrepreneurship in Social Market Economy (Concepts of Eucken and Erhard) / Józefa FAMIELEC // W: Społeczna Gospodarka Rynkowa : Polska i integracja europejska / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2018. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - S. 69-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-22-5. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/SGR%20Polska%20i%20integracja%20europejska.compressed.pdf
10
Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
11
Municipally Owned Companies as Executors of Tasks Pertaining to Municipal Waste Management / Józefa FAMIELEC, Stanisław Jakub Famielec // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 4 (46) (2018), s. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/487. - ISSN 1898-3529
12
Sustainable Development as Equilibrium between Investments and Savings - an Attempt Towards a New Conception = Rozwój zrównoważony jako równowaga inwestycji i oszczędności - próba koncepcji / Józefa FAMIELEC // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 16, nr 3 (75), cz. 1 (2018), s. 55-71. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sustainable Development and the Behaviour of Economic Actors on the Market. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=178686. - ISSN 1644-9584
13
Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego / Anna Kijanka ; . - Kraków : , 2018. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Józefa FAMIELEC ; Promotor pomocniczy: Renata ŻABA-NIERODA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003351
14
Wstęp / Józefa FAMIELEC // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 9-12. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
15
Restrukturyzacja sektora gospodarki odpadami komunalnymi / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 75-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
16
Teoretyczne podstawy definiowania oraz badania struktury i restrukturyzacji / Józefa FAMIELEC // W: Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia / red. nauk. Józef FAMIELEC i Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-17-2 ; 978-83-65907-18-9. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/mod/resource/view.php?id=254436
17
Rola ekonomii w polityce gospodarczej na przykładzie koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej Ludwiga Erharda / Józefa FAMIELEC // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (81) (2018), s. 27-34. - Tytuł numeru: Społeczna gospodarka rynkowa - ordoliberalizm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/biuletyn-2018-02.pdf. - ISSN 1507-1383
18
Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 69-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
19
Environmental Services in Municipal Solid Waste Management - the Case Study of Waste Incineration / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (60) (2017), s. 28-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/232/348. - ISSN 0867-8898
20
Gospodarka odpadami komunalnymi jako działalność gospodarcza realizowana w ogólnym interesie gospodarczym / Józefa FAMIELEC // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 117-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
21
Recenzja książki Michała Moszyńskiego pt. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 342. / Józefa FAMIELEC // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 1 (85) (2017), s. 169-175. - Pełny tekst: http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/5617. - ISSN 1506-7637
22
Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego / Krzysztof WĄSOWICZ ; . - Kraków : , 2017. - 421 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Józefa FAMIELEC. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003302
23
Finances in Sustainable Development - Attempt to Devise a Concept = Finanse rozwoju zrównoważonego - próba koncepcji / Józefa FAMIELEC // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 36-37. - Dostępne tylko streszczenia
24
Przedsiębiorstwa publiczne a kapitał publiczny = Public Enterprises Versus Public Capital / Józefa FAMIELEC // Zeszyt Naukowy.pl Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie [on-line]. - nr 45 (2017), s. 13-24. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszytnaukowy.pl/download.php?article=1176. - ISSN 2300-6285
25
Przedsiębiorczość - podstawą spółdzielczości, bankowości i samorządności = Entrepreneurship - the Basis of Cooperative Activities, Banking and Self-government / Józefa FAMIELEC // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 21, nr 3, t. 2 (2017), s. 107-118. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
26
Pomoc państwa i zamówienia in house w procesach i zakładach termicznego przekształcania odpadów komunalnych / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // W: Pomoc publiczna : doświadczenia wybranych sektorów gospodarki / red. nauk. Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 151-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-80-5 ; 978-83-65173-79-9. - Pełny tekst: https://if.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/11/1-tekst-pdf.pdf
27
Koszty transakcyjne kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce / Katarzyna Cisowska-Mleczek ; . - Kraków : , 2017. - 377 k. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - Promotor: Józefa FAMIELEC. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003293
28
Człowiek jako jednostka / Józefa FAMIELEC // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 24-25. - ISBN 978-83-939977-4-9
29
Tragedia wspólnego pastwiska / Józefa FAMIELEC // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 182. - ISBN 978-83-939977-4-9
30
Równowaga / Józefa FAMIELEC // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 145-146. - ISBN 978-83-939977-4-9
31
Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce : Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - 222 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939977-4-9
32
Integracja nauk ekonomicznych, technicznych i chemicznych na rzecz rozwoju zrównoważonego = Integration of Economic, Technical and Chemical Sciences for Sustainable Development / Józefa FAMIELEC, Stanisław Famielec // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/25/25. - ISSN 0867-8898
33
Greening as the Paradigm of Social and Economic Development / Józefa FAMIELEC // W: Greening of Economy : Selected Issues / eds. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 9-26. - ISBN 978-83-65173-49-2 ; 978-83-65173-50-8
34
Ład społeczno-gospodarczy / Józefa FAMIELEC // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 88. - ISBN 978-83-939977-4-9
35
Ochrona środowiska / Józefa FAMIELEC // W: Leksykon społecznej gospodarki rynkowej / red. Józefa FAMIELEC, Andrzej Szplit. - Kielce: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. - S. 103. - ISBN 978-83-939977-4-9
36
Ekonomiczne i techniczne uwarunkowania procesów spalania odpadów komunalnych = Economic and Technical Determinants of Municipal Solid Waste Incineration / Stanisław Famielec, Józefa FAMIELEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 454 (2016), s. 174-185. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36307/Famielec_Ekonomiczne_i_Techniczne_Uwarunkowania_Procesow_Spalania_2016.pdf. - ISSN 1899-3192