Publikacje wybranego autora

Bakalarz Małgorzata

Dział Spraw Pracowniczych,

1

Tytuł:
Słów kilka o wpływie nart na pracę kadr
Źródło:
Kurier UEK2021. - nr 3 (89), s. 97-99
Tryb dostępu:
Nr:
2168360238
głos w dyskusji/wywiad
2

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monografia
3

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Opis fizyczny:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monografia
4

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Opis fizyczny:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
raport/sprawozdanie
5

Tytuł:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Opis fizyczny:
53 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358058
raport/sprawozdanie
1
Słów kilka o wpływie nart na pracę kadr / Małgorzata BAKALARZ; rozmawiała Karolina KRAWCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 97-99. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/97. - ISSN 1689-7757
2
Strategia rozwoju uczelni / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 2001. - 252 s. : il. ; 24 cm
3
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm
4
Strategia rozwoju uczelni / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 1999. - 13 + 25 nlb. s. : il. ; 24 cm
5
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ. - Kraków : Wydawn. AE, 1999. - 53 s. : il. ; 24 cm
1
Bakalarz M., Krawczyk K., (2021), Słów kilka o wpływie nart na pracę kadr, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 97-99; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/97
2
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 252 s.
3
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni: wersja skrócona, Kraków : Wydawn. AE, 78 s.
4
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (1999), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 13 + 25 nlb. s.
5
Kozioł L., Kurdziel-Piechnik A., Bakalarz M., (1999), Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń, Kraków : Wydawn. AE, 53 s.
1
@misc{UEK:2168360238,
author = "Małgorzata Bakalarz and Karolina Krawczyk",
title = "Słów kilka o wpływie nart na pracę kadr",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "97-99",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/97},
}
2
@book{UEK:2168230246,
author = "Adam Stabryła and Ryszard Borowiecki and Tadeusz Grabiński and Leszek Kozioł and Janusz Czekaj and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz and Paweł Cabała and Bernard Ziębicki",
title = "Strategia rozwoju uczelni",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "2001",
}
3
@book{UEK:2168230266,
author = "Adam Stabryła and Ryszard Borowiecki and Tadeusz Grabiński and Leszek Kozioł and Janusz Czekaj and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz and Paweł Cabała and Bernard Ziębicki",
title = "Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "2001",
}
4
@misc{UEK:2168358052,
author = "Adam Stabryła and Ryszard Borowiecki and Tadeusz Grabiński and Leszek Kozioł and Janusz Czekaj and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz and Paweł Cabała and Bernard Ziębicki",
title = "Strategia rozwoju uczelni",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "1999",
}
5
@misc{UEK:2168358058,
author = "Leszek Kozioł and Anna Kurdziel-Piechnik and Małgorzata Bakalarz",
title = "Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID