Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Źródło:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299321
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters
Źródło:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 13-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296433
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 85-104. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Indeksowane w Scopus:
Tak
Indeksowane w Web of Science:
Tak
Nr:
2168293477
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH, s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57-71
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 273-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Tryb dostępu:
Nr:
2168287579
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Konferencja:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Tytuł:
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion
Źródło:
Managing Disruption and Destabilisation / red. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 109-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286541
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons
Źródło:
Global Entrepreneurship from the European Perspective / red. Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81-94. - Summ.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-4-4
Nr:
2168285671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 177-189. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283201
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / red. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 227-244. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Nr:
2168285239
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / red. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014) , s. 213-230. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292679
artykuł w czasopiśmie
13

Autor:
Janusz Fudaliński , Krzysztof Pawlak
Tytuł:
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014) , s. 10-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290427
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company
Źródło:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / red. Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013, s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Źródło:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / red. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Analiza sektora piwowarskiego
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ, s. 85-109
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
17

Konferencja:
22nd Annual World Business Congress, Taipei, Tajwan, od 2013-06-25 do 2013-06-29
Tytuł:
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region
Źródło:
Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / red. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - Taiwan: International Management Development Association, 2013, s. 354-364. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Global Management ; Vol. 22)
ISBN:
1-888624-12-4
Nr:
2168269110
rozdział w materiałach konferencyjnych
18

Tytuł:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems
Redakcja:
, Druhov Oleksiy
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013
Opis fizyczny:
364 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
Uwagi:
Summ., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279419
Zobacz powiązane rozdziały
19

Tytuł:
Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 3 (55), s. 51-52
Tryb dostępu:
Nr:
2168344604
varia
20

Tytuł:
Integrated Management In Small Enterprises
Źródło:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287535
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252756
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 247-265 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268618
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim
Źródło:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 78
Tryb dostępu:
Nr:
2168280791
varia
24

Tytuł:
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues)
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (2013) , s. 42-47. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262602
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2013
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-889-6
Nr:
2168259696
monografia
26

Tytuł:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
raport/sprawozdanie
27

Tytuł:
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ, s. 99-119
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273846
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
28

Tytuł:
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 125-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242688
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
29

Tytuł:
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A
Źródło:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena
Źródło:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 345-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247270
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012, s. 443-455. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
32

Autor:
Tytuł:
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012, s. 145-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168236066
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 29-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
34

Tytuł:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1
Redakcja:
Druhov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Adres wydawniczy:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Opis fizyczny:
166 s.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168252860
Zobacz powiązane rozdziały
35

Autor:
Janusz Fudaliński , Krzysztof Pawlak
Tytuł:
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319963
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Autor:
Tytuł:
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students
Źródło:
African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247298
artykuł w czasopiśmie
37

Tytuł:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2
Redakcja:
Dryhov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Adres wydawniczy:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252890
38

Tytuł:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
34 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335555
39

Tytuł:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 4-28
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / red. Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 569-582 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228250
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
41

Tytuł:
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 167-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland
Źródło:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 149-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222502
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 51-66 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165376853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 117-139 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-109-7
Nr:
2168225596
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
45

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934441
artykuł w czasopiśmie
46

Tytuł:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Źródło:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 54
Tryb dostępu:
Nr:
2168274927
varia
47

Tytuł:
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN
Źródło:
Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225754
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702065
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
49

Tytuł:
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA, s. 169-183
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne
Źródło:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 371-383 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-551-1
Nr:
2168225204
rozdział w materiałach konferencyjnych
51

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy współczesnego zarządzania / red. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009, s. 73-92. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ; nr 2)
ISBN:
978-83-88139-54-4
Nr:
2168225868
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 131-147. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162101801
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15808-8
Nr:
50800
podręcznik
54

Tytuł:
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE, s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168217996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute
Źródło:
Kurier UEK. - nr 7 (31), s. 39
Tryb dostępu:
Nr:
2168274471
varia
56

Tytuł:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 60-78
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218456
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 51-63. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit
Źródło:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 107-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343653
rozdział w monografii
59

Tytuł:
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 766 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50758
artykuł w czasopiśmie
60

Tytuł:
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 27, t. 1 (2007) , s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225858
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets : International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007 / red. Jana Hančlová - Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1457-5
Nr:
2168225994
rozdział w materiałach konferencyjnych
62

Tytuł:
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce
Źródło:
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. Andrzej Rapacz - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007, s. 53-64
ISBN:
978-83-923545-0-5
Nr:
2168225576
rozdział w monografii
63

Tytuł:
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 27, t. 1 (2007) , s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225856
artykuł w czasopiśmie
64

Tytuł:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Źródło:
Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-742640-5-1
Nr:
2168225206
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami
Źródło:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA, s. 55-68
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289523
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225718
artykuł w czasopiśmie
68

Tytuł:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383864
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Antykwa, 2006
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
52195
Zobacz powiązane rozdziały
70

Tytuł:
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006) , s. 22-25
Nr:
52324
artykuł w czasopiśmie
71

Konferencja:
VI konferencja naukowa "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością", Gdańsk, Polska, od 2006-10-07 do 2006-10-10
Tytuł:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Źródło:
VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm - [b.m.]: [b.w.], [2006], s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325981
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Tytuł:
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami
Źródło:
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Antykwa, 2006, s. 123-142
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
2166092572
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
73

Autor:
Andrzej Bałanda , Zdzisława Zacłona , Tadeusz Kudłacz , Mariusz Cygnar , Janusz Fudaliński , Halina Kociubińska
Tytuł:
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168225272
książka
74

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA, s. 20-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275491
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048602
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations [dokument elektroniczny]
Źródło:
Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / red. Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič - Ostrava: Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
ISBN:
80-902713-6-7
Nr:
2168225976
rozdział w materiałach konferencyjnych
77

Tytuł:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
rozdział w monografii
78

Tytuł:
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 27-37. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027465
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Autor:
Janusz Fudaliński , Agata Niemczyk , Iwona Gawron , Honorata Trzcińska , Tomasz Zacłon
Tytuł:
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza",
Nr:
2168225340
raport/sprawozdanie
80

Tytuł:
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations
Źródło:
ECON '05 : [selected research papers] / red. Mária Jašková - Ostrava: VSB-Technical University, 2005, s. 80-91. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 12)
ISBN:
80-248-0976-1
Nr:
2168225794
rozdział w monografii
81

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem
Źródło:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 1-24 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53184
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit
Źródło:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 207-225. - summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284898
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA, s. 79-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258916
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych
Źródło:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004) , s. 167-186. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225984
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy
Źródło:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / red. Stanisław Rudolf - Kielce: WSEiA, 2004, s. 67-74. - Streszcz., summ.
Seria:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 7)
Tryb dostępu:
Nr:
2168225886
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit
Źródło:
Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004 - Opava: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004, s. 53-61. - Streszcz., summ.
ISBN:
80-7248-237-8
Nr:
2168225770
rozdział w materiałach konferencyjnych
90

Tytuł:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166338829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004
Opis fizyczny:
220 s.: il., mapy, rys., wykr.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
52285
Zobacz powiązane rozdziały
92

Tytuł:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Adres wydawniczy:
Ostrava: Repronis, 2003
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
książka
93

Tytuł:
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector
Źródło:
ECON '03 : [selected research papers] / red. Mária Jašková - Ostrava: VSB-Technical University, 2003, s. 106-113
Seria:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 10)
ISBN:
80-248-0479-4
Nr:
2168225786
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168223504
Zobacz powiązane rozdziały
95

Tytuł:
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora
Źródło:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 73-80
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Autor:
Zdenek Mikoláš , Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz
Tytuł:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 613 (2003) , s. 89-109. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220988
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168220978
artykuł w czasopiśmie
99

Tytuł:
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2002
Opis fizyczny:
241 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-17-1
Nr:
2168225212
monografia
100

Autor:
Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monografia
101

Konferencja:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Tytuł:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Źródło:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Tytuł:
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Źródło:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 287-296
Seria:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225216
rozdział w monografii
103

Autor:
Janusz Fudaliński , Piotr Markiewicz , Zdenek Mikoláš
Tytuł:
Preface
Źródło:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
wstęp/zakończenie
104

Tytuł:
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 592 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227208
artykuł w czasopiśmie
105

Tytuł:
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225434
artykuł w czasopiśmie
106

Tytuł:
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 4 (34) (2002) , s. 71-90 - Bibliogr.
Nr:
2168225774
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej = The Use of Models of Strategic Planning in Minimalizing the Risk of Company's Management as Regarding Poland's Integration with European Union Structures
Źródło:
Procesy integracji z Unią Europejską / red. Stanisław Rudolf - Kielce: WSEiA, 2002, s. 109-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 5)
Nr:
2168343137
rozdział w monografii
108

Tytuł:
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour
Źródło:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / red. Stanisław Rudolf - Kielce: WSEiA, 2001, s. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 4)
Tryb dostępu:
Nr:
2168225880
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234800
artykuł w czasopiśmie
110

Tytuł:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001) , s. 353-370. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2168225256
artykuł w czasopiśmie
111

Tytuł:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 4-5 (28-29) (2001) , s. 187-202 - Bibliogr.
Nr:
2168225772
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
390 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/590
Nr:
2168276457
doktorat
113

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Tytuł:
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225796
rozdział w materiałach konferencyjnych
114

Tytuł:
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności
Źródło:
Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji) - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999, s. 12-22
Seria:
(Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego)
Nr:
2168316351
rozdział w monografii
115

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw = Virtual Organization as Form of Activity Restructuring of an Enterprise
Źródło:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237410
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
116

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 531 (1999) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257094
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 1 (1999) , s. 5-22
Nr:
2168225768
artykuł w czasopiśmie
118

Tytuł:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - nr 4-5 (1998) , s. 161-181 - Bibliogr.
Nr:
2168225758
artykuł w czasopiśmie
120

Tytuł:
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237766
artykuł w czasopiśmie
121

Tytuł:
Twórcza ingerencja
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997) , s. 58-63
Nr:
2168225326
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
78/KSZ/1/2003/S/084
Sygnatura:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KPOiZ/02
Sygnatura:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
naukowo-badawcze
1
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
2
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
3
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 85-104. - Summ.. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100. - ISSN 2353-883X
4
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // W: Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH. - (2014), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
5
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57-71. - ISBN 978-83-7252-665-6
6
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 273-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
7
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 109-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
8
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons / Janusz FUDALIŃSKI // W: Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 1). - S. 81-94. - Summ. - ISBN 978-83-939576-4-4. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/38
9
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 177-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,408,Janusz_Fudalinski_Problematyka_zastosowania_podejscia_procesowego_w_zarzadzaniu_organizacjami_publicznymi_oraz_non_profit_studium_analityczne.html. - ISSN 2081-2345
10
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 227-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
11
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
12
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets / Janusz FUDALIŃSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014), s. 213-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit. - ISSN 1733-2486
13
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014), s. 10-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
14
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - S. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-2-3
15
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
16
Analiza sektora piwowarskiego / Janusz FUDALIŃSKI // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 85-109
17
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Taiwan: International Management Development Association, 2013. - (Advances in Global Management ; Vol. 22). - S. 354-364. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-12-4
18
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. przy art. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - ISBN 978-83-932796-2-3
19
Polish Universities Fair - study in the heart of Europe! / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA, Alina TLAŁKA-JANOSZEK // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 51-52. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51. - ISSN 1689-7757
20
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
21
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
22
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 247-265. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
23
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim / Mirosław Chechelski, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA // Kurier UEK. - nr 4 (56) (2013), s. 78. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
24
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues) / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013), s. 42-47. - Summ. - ISSN 0137-7221
25
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2013. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-889-6
26
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 99-119
28
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 125-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
29
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
30
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 345-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
31
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 443-455. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
32
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research / Maria Bounds, Geoff Goldman, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / red. Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK . - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 145-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
33
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 29-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
34
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 166 s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
35
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
36
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students / Geoff Goldman, Maria Bounds, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1817-7417
37
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 218 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-932796-5-4
38
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
39
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
40
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research / Janusz FUDALINSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 569-582. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
41
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 167-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
42
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 149-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
43
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
44
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 117-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-109-7
45
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit. - ISSN 1234-8872
46
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
47
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010), s. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm. - ISSN 1841-818X
48
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
49
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 169-183
50
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 371-383. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-551-1
51
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009. - (Monografie ; nr 2). - S. 73-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-54-4
52
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 131-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
53
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania / Magdalena DOŁHASZ, Janusz FUDALIŃSKI, Małgorzata KOSALA [i.e. Kosała], Halina SMUTEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15808-8
54
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
55
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute / M. DOŁHASZ, J. FUDALIŃSKI, P. BUŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
56
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 60-78
57
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 51-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
58
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 107-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
59
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 13-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747. - ISSN 1898-6447
60
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
61
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [Dokument elektroniczny] / Janusz FUDALIŃSKI // W: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets : International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007 / [ed. Jana Hančlová]. - Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1457-5
62
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007. - S. 53-64. - ISBN 978-83-923545-0-5
63
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
64
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - S. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-742640-5-1
65
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 55-68
66
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
67
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
68
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce / Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
69
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Antykwa, 2006. - 167 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60495-00-9
70
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
71
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm. - [b.m.]: [b.w.], [2006]. - S. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
72
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Antykwa, 2006. - S. 123-142. - ISBN 83-60495-00-9
73
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. - Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006. - 61 s. : il. ; 24 cm
74
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw / H. SMUTEK, J. FUADALIŃSKI // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 20-39. - Bibliogr.
75
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
76
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit [Dokument elektroniczny] = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / [red. Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič]. - Ostrava: Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISBN 80-902713-6-7
77
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
78
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 27-37. - Summ. - ISBN 83-89823-26-8
79
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań / Janusz FUDALIŃSKI, Agata NIEMCZYK, Iwona Gawron, Honorata Trzcińska, Tomasz Zacłon. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005. - 184 s. : il. ; 30 cm. - Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza"
80
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '05 : [selected research papers] / red. Mária Jašková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2005. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 12). - S. 80-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-248-0976-1
81
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
82
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 1-24. - Bibliogr.
83
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 673 (2005), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301. - ISSN 0208-7944
84
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-225. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
85
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 79-98. - Bibliogr.
86
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
87
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004), s. 167-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
88
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce: WSEiA, 2004. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 7). - S. 67-74. - Streszcz., summ.
89
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004. - Opava: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - ISBN 80-7248-237-8
90
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
91
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - 220 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-48-3
92
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava: Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
93
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '03 : [selected research papers] / red. Mária Jašková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2003. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 10). - S. 106-113. - ISBN 80-248-0479-4
94
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-30-0
95
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 73-80. - ISBN 83-88887-30-0
96
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
97
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 89-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370. - ISSN 0208-7944
98
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15790. - ISSN 0208-7944
99
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Janusz FUDALIŃSKI. - Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2002. - 241 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-17-1
100
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
101
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
102
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 287-296. - ISBN 83-915287-5-8
103
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium. - Kraków: Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
104
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9491. - ISSN 0208-7944
105
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 577 (2002), s. 147-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - nr 4 (34) (2002), s. 71-90. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
107
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej = The Use of Models of Strategic Planning in Minimalizing the Risk of Company's Management as Regarding Poland's Integration with European Union Structures / Janusz FUDALIŃSKI // W: Procesy integracji z Unią Europejską / red. Stanisław Rudolf. - Kielce: WSEiA, 2002. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 5). - S. 109-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
108
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce: WSEiA, 2001. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 4). - S. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
109
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9927. - ISSN 0208-7944
110
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001), s. 353-370. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
111
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - nr 4-5 (28-29) (2001), s. 187-202. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
112
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2001. - 390 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
113
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA // W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska. - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914125-0-4
114
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji). - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999. - (Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego). - S. 12-22
115
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw = Virtual Organization as Form of Activity Restructuring of an Enterprise / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
116
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - nr 1 (1999), s. 5-22. - ISSN 1428-474X
118
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
119
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - nr 4-5 (1998), s. 161-181. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
120
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management / Stanisław GALATA, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
121
Twórcza ingerencja / Janusz FUDALIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997), s. 58-63. - ISSN 0197-7299
122
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
127
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
2
Fudaliński J., Smutek H., (2015), Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 13-25.
3
Fudaliński J., (2015), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 2, s. 85-104; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100
4
Fudaliński J., (2014), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process. [W:] Wach K. (kierownik tematu), Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation, s. 67-90.
5
Fudaliński J., (2014), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 57-71.
6
Fudaliński J., (2014), Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-284.
7
Buła P., Fudaliński J., (2014), Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-126.
8
Fudaliński J., (2014), Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons. [W:] Wach K. (red.), Global Entrepreneurship from the European Perspective (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 81-94.
9
Fudaliński J., (2014), Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 177-189; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,408,Janusz_Fudalinski_Problematyka_zastosowania_podejscia_procesowego_w_zarzadzaniu_organizacjami_publicznymi_oraz_non_profit_studium_analityczne.html
10
Fudaliński J., (2014), The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 227-244.
11
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-73.
12
Fudaliński J., (2014), Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 11, cz. 2, s. 213-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit
13
Fudaliński J., Pawlak K., (2014), Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-16.
14
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company. [W:] Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, s. 41-58.
15
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
16
Fudaliński J., (2013), Analiza sektora piwowarskiego. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 85-109.
17
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan), Taiwan : International Management Development Association, s. 354-364.
18
Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), (2013), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, 364 s.
19
Fudaliński J., Buła P., Tlałka-Janoszek A., (2013), Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 51-52; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51
20
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
21
Fudaliński J., (2013), Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 67-79.
22
Fudaliński J., (2013), Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 247-265.
23
Chechelski M., Fudaliński J., Buła P., (2013), Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 78; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
24
Fudaliński J., (2013), Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki), "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 42-47.
25
Fudaliński J., (2013), Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Warszawa : Difin, 302 s.
26
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
27
Fudaliński J., (2012), Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 99-119.
28
Fudaliński J., (2012), Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 125-142.
29
Buła P., Fudaliński J., (2012), Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 34-43.
30
Buła P., Fudaliński J., (2012), Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 345-370.
31
Fudaliński J., (2012), Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis). [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 443-455.
32
Bounds M., Goldman G., Buła P., Fudaliński J., (2012), The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research. [W:] KACZMAREK J., ROJEK T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-164.
33
Fudaliński J., (2012), Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29-55.
34
Druhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 166 s.
35
Fudaliński J., Pawlak K., (2012), Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 57-79.
36
Goldman G., Bounds M., Buła P., Fudaliński J., (2012), On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students, "African Journal of Business Ethics", vol. 6, no. 1, s. 75-87.
37
Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 218 s.
38
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
39
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
40
Fudaliński J., (2011), Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 569-582.
41
Buła P., Fudaliński J., (2011), Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 167-193.
42
Fudaliński J., (2011), Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 149-167.
43
Fudaliński J., (2010), Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 51-66.
44
Fudaliński J., Smutek H., (2010), Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-139.
45
Fudaliński J., (2010), Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 101, s. 45-58; http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit
46
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
47
Buła P., Fudaliński J., (2010), The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN, "Review of General Management", vol. 12, nr 2, s. 33-50; http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm
48
Fudaliński J., (2010), Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 489-504.
49
Fudaliński J., (2010), Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 169-183.
50
Fudaliński J., (2010), Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 371-383.
51
Fudaliński J., Smutek H., (2009), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Galata S. (red.), Problemy współczesnego zarządzania, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 73-92.
52
Smutek H., Fudaliński J., (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 131-147.
53
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., (2009), Podstawy zarządzania: koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 283, [1] s.
54
Buła P., Fudaliński J., (2009), Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group. [W:] Janusz TECZKE (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 14-31.
55
Dołhasz M., Fudaliński J., Buła P., (2009), Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
56
Fudaliński J., (2009), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 60-78.
57
Fudaliński J., (2008), Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 51-63.
58
Fudaliński J., (2008), Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 107-116.
59
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 13-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747
60
Fudaliński J., (2007), Implementacja strategii w organizacjach non profit, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 97-109.
61
Fudaliński J., (2007), Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets: International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007, Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University
62
Fudaliński J., (2007), Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce. [W:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna; Jelenia Góra: Jaremen Press, s. 53-64.
63
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A., "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 77-95.
64
Fudaliński J., (2007), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 279-289.
65
Smutek H., Fudaliński J., (2007), Model pajęczynowy zarządzania organizacjami. [W:] Józef MACHACZKA (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 55-68.
66
Fudaliński J., (2007), Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
67
Fudaliński J., Smutek H., (2006), Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 127-142.
68
Fudaliński J., Kwieciński M., (2006), Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 81-88.
69
Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), (2006), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, 167 s.
70
Fudaliński J., (2006), Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 22-25.
71
Fudaliński J., (2006), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm, [b.m.] : [b.w.], s. 513-523.
72
Fudaliński J., (2006), Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami. [W:] Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, s. 123-142.
73
Bałanda A., Zacłona Z., Kudłacz T., Cygnar M., Fudaliński J., Kociubińska H., (2006), Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013, Nowy Sącz : Nova Sandec, 61 s.
74
Smutek H., Fudaliński J., (2006), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 20-39.
75
Fudaliński J., (2006), Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 137-148.
76
Fudaliński J., (2005), Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit. [W:] Macurová P., Klabusayová N., Fančovič P. (red.), Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice, Ostrava : Ethics : VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta
77
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
78
Fudaliński J., (2005), Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 27-37.
79
Fudaliński J., Niemczyk A., Gawron I., Trzcińska H., Zacłon T., (2005), Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty: raport z badań, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Starostwo Powiatowe, 184 s.
80
Fudaliński J., (2005), Dilemmas of Management of Non-profit Organizations. [W:] Jašková M. (red.), ECON '05 : [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 12), Ostrava : VSB-Technical University, s. 80-91.
81
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
82
Fudaliński J., Smutek H., (2005), Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem. [W:] Józef MACHACZKA (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 1-24.
83
Fudaliński J., (2005), Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301
84
Fudaliński J., (2004), Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-225.
85
Fudaliński J., Smutek H., (2004), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 79-98.
86
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 212-227.
87
Fudaliński J., (2004), Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 8, s. 167-186.
88
Fudaliński J., (2004), Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 7), Kielce : WSEiA, s. 67-74.
89
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference, Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 53-61.
90
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 15-22.
91
Fudaliński J. (red.), (2004), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji: (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 220 s.
92
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
93
Fudaliński J., (2003), Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector. [W:] Jašková M. (red.), ECON '03 : [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 10), Ostrava : VSB-Technical University, s. 106-113.
94
Fudaliński J. (red.), (2003), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 130 s.
95
Fudaliński J., (2003), Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora. [W:] Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 73-80.
96
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
97
Fudaliński J., (2003), Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 89-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370
98
Fudaliński J., Smutek H., (2003), Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 113-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/15790
99
Fudaliński J., (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 241 s.
100
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
101
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
102
Fudaliński J., (2002), Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 287-296.
103
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
104
Fudaliński J., (2002), Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/9491
105
Fudaliński J., (2002), Wybory strategiczne a cykl życia sektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 147-162.
106
Fudaliński J., (2002), Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora, "Zarządzanie i Edukacja", nr 4 (34), s. 71-90.
107
Fudaliński J., (2002), Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. [W:] Rudolf S. (red.), Procesy integracji z Unią Europejską (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 5), Kielce : WSEiA, s. 109-122.
108
Fudaliński J., (2001), Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 4), Kielce : WSEiA, s. 97-113.
109
Fudaliński J., (2001), Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/9927
110
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 5, nr 2, s. 353-370.
111
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Zarządzanie i Edukacja", nr 4-5 (28-29), s. 187-202.
112
Fudaliński J., (2001), Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Galata S., Kraków : , 390 k.
113
Buła P., Fudaliński J., Machaczka K., (2000), Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Pierścionek Z., Poznańska K. (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r, Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, s. 239-252.
114
Buła P., Fudaliński J., (1999), Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności. [W:] Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 12-22.
115
Buła P., Fudaliński J., (1999), Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw. [W:] op., BOROWIECKI R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 707-714.
116
Fudaliński J., (1999), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 81-94.
117
Fudaliński J., (1999), Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu, "Zarządzanie i Edukacja", nr 1, s. 5-22.
118
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
119
Fudaliński J., (1998), Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora, "Zarządzanie i Edukacja", nr 4-5, s. 161-181.
120
Galata S., Fudaliński J., (1997), Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 23-36.
121
Fudaliński J., (1997), Twórcza ingerencja, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 58-63.
122
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
123
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
124
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
125
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
126
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
127
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@inbook{UEK:2168299321,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania ",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
url = {http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf},
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
2
@inbook{UEK:2168296433,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "13-25",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
3
@article{UEK:2168293477,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "85-104",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030207},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100},
}
4
@unpublished{UEK:2168303479,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
booktitle = "Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation",
pages = "67-90",
year = "2014",
}
5
@inbook{UEK:2168284899,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "57-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
6
@inbook{UEK:2168287579,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "273-284",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
7
@inbook{UEK:2168286541,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "109-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
8
@inbook{UEK:2168285671,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons",
booktitle = "Global Entrepreneurship from the European Perspective",
pages = "81-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020107},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/38},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-4-4",
}
9
@article{UEK:2168283201,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "177-189",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,408,Janusz_Fudalinski_Problematyka_zastosowania_podejscia_procesowego_w_zarzadzaniu_organizacjami_publicznymi_oraz_non_profit_studium_analityczne.html},
}
10
@inbook{UEK:2168285239,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "227-244",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
11
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Marek Szarucki",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
12
@article{UEK:2168292679,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 11, cz. 2",
pages = "213-230",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit},
}
13
@article{UEK:2168290427,
author = "Janusz Fudaliński and Krzysztof Pawlak",
title = "Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "10-16",
year = "2014",
}
14
@inbook{UEK:2168279423,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company",
booktitle = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
pages = "41-58",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
15
@inbook{UEK:2168263062,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
16
@unpublished{UEK:2168291697,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza sektora piwowarskiego",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "85-109",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168269110,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region",
booktitle = "Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan)",
pages = "354-364",
adress = "Taiwan",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "1-888624-12-4",
}
18
@book{UEK:2168279419,
title = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
19
@misc{UEK:2168344604,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Buła and Alina Tlałka-Janoszek",
title = "Polish Universities Fair - study in the heart of Europe!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "51-52",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/51},
}
20
@article{UEK:2168287535,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
url = {http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168252756,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "67-79",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
22
@inbook{UEK:2168268618,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "247-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
23
@misc{UEK:2168280791,
author = "Mirosław Chechelski and Janusz Fudaliński and Piotr Buła",
title = "Reprezentacja z UEK i KSB UEK z Brokerem Innowacji na kontynencie azjatyckim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "78",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
24
@article{UEK:2168262602,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "42-47",
year = "2013",
}
25
@book{UEK:2168259696,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-889-6",
}
26
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
27
@unpublished{UEK:2168273846,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "99-119",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168242688,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "125-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
29
@inbook{UEK:2168252862,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "34-43",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168247270,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "345-370",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
31
@inbook{UEK:2168237404,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "443-455",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
32
@inbook{UEK:2168236066,
author = "Maria Bounds and Geoff A. Goldman and Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "145-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
33
@inbook{UEK:2168319961,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "29-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
34
@book{UEK:2168252860,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168319963,
author = "Janusz Fudaliński and Krzysztof Pawlak",
title = "Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "57-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
36
@article{UEK:2168247298,
author = "Geoff A. Goldman and Maria Bounds and Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students",
journal = "African Journal of Business Ethics",
number = "vol. 6, no. 1",
pages = "75-87",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4103/1817-7417.104705},
url = {},
}
37
@book{UEK:2168252890,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
38
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
39
@unpublished{UEK:2168260644,
author = "Janusz Fudaliński and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
40
@inbook{UEK:2168228250,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "569-582",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
41
@inbook{UEK:2166536519,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "167-193",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
42
@inbook{UEK:2168222502,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "149-167",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
43
@inbook{UEK:2165376853,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
44
@inbook{UEK:2168225596,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "117-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-109-7",
}
45
@article{UEK:2164934441,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 101",
pages = "45-58",
year = "2010",
url = {http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit},
}
46
@misc{UEK:2168274927,
author = "Jolanta Juza and Janusz Fudaliński",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
47
@article{UEK:2168225754,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 12, 2",
pages = "33-50",
year = "2010",
url = {http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm},
}
48
@inbook{UEK:2165702065,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "489-504",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
49
@unpublished{UEK:2168282583,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "169-183",
year = "2010",
}
50
@inbook{UEK:2168225204,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne",
booktitle = "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10",
pages = "371-383",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-551-1",
}
51
@inbook{UEK:2168225868,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy współczesnego zarządzania",
pages = "73-92",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-4",
}
52
@inbook{UEK:2162101801,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się",
booktitle = "Marketing",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
53
@book{UEK:50800,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Małgorzata Kosała and Halina Smutek",
title = "Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15808-8",
}
54
@unpublished{UEK:2168217996,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "14-31",
year = "2009",
}
55
@misc{UEK:2168274471,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Piotr Buła",
title = "Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
56
@unpublished{UEK:2168218456,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "60-78",
year = "2009",
}
57
@inbook{UEK:2166288453,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
58
@inbook{UEK:2165343653,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "107-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
59
@article{UEK:50758,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "13-26",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747},
}
60
@article{UEK:2168225858,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Implementacja strategii w organizacjach non profit",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "97-109",
year = "2007",
}
61
@inbook{UEK:2168225994,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu",
booktitle = "Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets : International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Faculty of Economics, VŠB-Technical University",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1457-5",
}
62
@inbook{UEK:2168225576,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania",
pages = "53-64",
adress = "Wrocław; Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-0-5",
}
63
@article{UEK:2168225856,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A.",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "77-95",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2168225206,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce",
pages = "279-289",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2007",
isbn = "978-83-742640-5-1",
}
65
@unpublished{UEK:2168276281,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński",
title = "Model pajęczynowy zarządzania organizacjami",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "55-68",
year = "2007",
}
66
@inbook{UEK:2166289523,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami",
booktitle = "Marketing",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
67
@article{UEK:2168225718,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "127-142",
year = "2006",
}
68
@article{UEK:2166383864,
author = "Janusz Fudaliński and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "81-88",
year = "2006",
}
69
@book{UEK:52195,
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
70
@article{UEK:52324,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "22-25",
year = "2006",
}
71
@inbook{UEK:2168325981,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm",
pages = "513-523",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2006",
}
72
@inbook{UEK:2166092572,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania",
pages = "123-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
73
@book{UEK:2168225272,
author = "Andrzej Bałanda and Zdzisława Zacłona and Tadeusz Kudłacz and Mariusz Cygnar and Janusz Fudaliński and Halina Kociubińska",
title = "Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Nova Sandec",
year = "2006",
}
74
@unpublished{UEK:2168275491,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "20-39",
year = "2006",
}
75
@inbook{UEK:2166048602,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji",
booktitle = "Marketing",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
76
@inbook{UEK:2168225976,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit",
booktitle = "Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta",
year = "2005",
isbn = "80-902713-6-7",
}
77
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
78
@inbook{UEK:2166027465,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "27-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
79
@misc{UEK:2168225340,
author = "Janusz Fudaliński and Agata Niemczyk and Iwona Gawron and Honorata Trzcińska and Tomasz Zacłon",
title = "Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe",
year = "2005",
}
80
@inbook{UEK:2168225794,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Dilemmas of Management of Non-profit Organizations",
booktitle = "ECON '05 : [selected research papers]",
pages = "80-91",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2005",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0976-1",
}
81
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
82
@unpublished{UEK:2168258992,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "1-24",
year = "2005",
}
83
@article{UEK:53184,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "55-65",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301},
}
84
@inbook{UEK:2166284898,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "207-225",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
85
@unpublished{UEK:2168258916,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "79-98",
year = "2004",
}
86
@inbook{UEK:2166289848,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "212-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
87
@article{UEK:2168225984,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "8",
pages = "167-186",
year = "2004",
}
88
@inbook{UEK:2168225886,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "67-74",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2004",
url = {},
issn = "1509-1201",
}
89
@inbook{UEK:2168225770,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference",
pages = "53-61",
adress = "Opava",
publisher = "Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2004",
isbn = "80-7248-237-8",
}
90
@inbook{UEK:2166338829,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "15-22",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
91
@book{UEK:52285,
title = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
92
@book{UEK:2168225764,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
93
@inbook{UEK:2168225786,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector",
booktitle = "ECON '03 : [selected research papers]",
pages = "106-113",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2003",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0479-4",
}
94
@book{UEK:2168223504,
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
95
@inbook{UEK:2168225748,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
pages = "73-80",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
96
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Zdenek Mikoláš and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
97
@article{UEK:2168220988,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "89-109",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370},
}
98
@article{UEK:2168220978,
author = "Janusz Fudaliński and Halina Smutek",
title = "Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "113-128",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15790},
}
99
@book{UEK:2168225212,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków ; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "2002",
isbn = "83-87493-17-1",
}
100
@book{UEK:2168225336,
author = "Andrzej Szplit and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Halina Smutek",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
101
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
102
@inbook{UEK:2168225216,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "287-296",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
103
@misc{UEK:2168320413,
author = "Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Zdenek Mikoláš",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
104
@article{UEK:2168227208,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "59-69",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9491},
}
105
@article{UEK:2168225434,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wybory strategiczne a cykl życia sektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "147-162",
year = "2002",
}
106
@article{UEK:2168225774,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "4 (34)",
pages = "71-90",
year = "2002",
}
107
@inbook{UEK:2168343137,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej",
booktitle = "Procesy integracji z Unią Europejską",
pages = "109-122",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2002",
issn = "1509-1201",
}
108
@inbook{UEK:2168225880,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "97-113",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2001",
url = {},
issn = "1509-1201",
}
109
@article{UEK:2168234800,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "83-92",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9927},
}
110
@article{UEK:2168225256,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 5, 2",
pages = "353-370",
adress = "",
year = "2001",
}
111
@article{UEK:2168225772,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "4-5 (28-29)",
pages = "187-202",
year = "2001",
}
112
@unpublished{UEK:2168276457,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
113
@inbook{UEK:2168225796,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r.",
pages = "239-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa",
year = "2000",
isbn = "83-914125-0-4",
}
114
@inbook{UEK:2168316351,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności",
booktitle = "Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji)",
pages = "12-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "1999",
issn = "",
}
115
@inbook{UEK:2168237410,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński",
title = "Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "707-714",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
116
@article{UEK:2168257094,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "81-94",
year = "1999",
}
117
@article{UEK:2168225768,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "1",
pages = "5-22",
year = "1999",
}
118
@article{UEK:2168255272,
author = "Halina Smutek and Piotr Markiewicz and Janusz Fudaliński",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
119
@article{UEK:2168225758,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "4-5",
pages = "161-181",
year = "1998",
}
120
@article{UEK:2168237766,
author = "Stanisław Galata and Janusz Fudaliński",
title = "Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "23-36",
year = "1997",
}
121
@article{UEK:2168225326,
author = "Janusz Fudaliński",
title = "Twórcza ingerencja",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "58-63",
year = "1997",
}
122
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
123
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Leszek Kozioł",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
124
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka and Małgorzata Machaczka and Stanisław Galata",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
125
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Stanisław Galata and Ewa Belniak and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Halina Smutek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Janusz Fudaliński and Zdzisław Krawiec and Krzysztof Machaczka and Piotr Markiewicz and Małgorzata Rojek",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
126
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
127
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Halina Smutek and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Krzysztof Machaczka",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID