Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters
Źródło:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 13-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296433
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015) , s. 85-104. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168293477
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society
Źródło:
Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015, s. 65-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64155-87-1
Tryb dostępu:
Nr:
2168299321
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Źródło:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons
Źródło:
Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81-94. - Summ.
Seria:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-4-4
Nr:
2168285671
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Konferencja:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Tytuł:
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion
Źródło:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 109-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286541
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Źródło:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57-71
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284899
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 177-189. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283201
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?
Źródło:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 227-244. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Nr:
2168285239
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
10

Autor:
Fudaliński Janusz , Pawlak Krzysztof
Tytuł:
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014) , s. 10-16. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290427
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets
Źródło:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014) , s. 213-230. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Pełny tekst
CC-BY-SA
Lista MNiSW:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292679
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 273-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168287579
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process
Źródło:
Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH2014, s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1472/Magazyn
Nr:
2168303479
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2013
Opis fizyczny:
202 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168288751
raport/sprawozdanie
15

Tytuł:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems
Redaktor:
, Druhov Oleksiy
Adres wydawniczy:
Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013
Opis fizyczny:
364 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
Uwagi:
Summ., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279419
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
16

Tytuł:
Integrated Management In Small Enterprises
Źródło:
Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168287535
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?
Źródło:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168252756
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
18

Konferencja:
22nd Annual World Business Congress, Taipei, Tajwan, od 2013-06-25 do 2013-06-29
Tytuł:
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region
Źródło:
Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - Taiwan: International Management Development Association, 2013, s. 354-364. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Advances in Global Management ; Vol. 22)
ISBN:
1-888624-12-4
Nr:
2168269110
rozdział w materiałach konferencyjnych
19

Tytuł:
Analiza sektora piwowarskiego
Źródło:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 85-109
Sygnatura:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291697
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 247-265 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268618
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues)
Źródło:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013) , s. 42-47. - Summ.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262602
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim
Źródło:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 78
Tryb dostępu:
Nr:
2168280791
varia
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2013
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-889-6
Nr:
2168259696
monografia
24

Tytuł:
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company
Źródło:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013, s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279423
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
25

Tytuł:
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors
Źródło:
Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche - Cracow, Stellenbosch: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013, s. 313-340. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-0-4
Nr:
2168263062
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
26

Tytuł:
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A
Źródło:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252862
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
27

Tytuł:
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 29-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319961
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
28

Autor:
Goldman Geoff , Bounds Maria , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Tytuł:
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students
Źródło:
African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247298
artykuł w czasopiśmie
29

Autor:
Fudaliński Janusz , Pawlak Krzysztof
Tytuł:
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319963
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 443-455. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237404
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
31

Tytuł:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1
Redaktor:
Dryhov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Adres wydawniczy:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Opis fizyczny:
166 s.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Nr:
2168252860
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
32

Tytuł:
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 125-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242688
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym
Źródło:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 99-119
Sygnatura:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273846
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
34

Autor:
Bounds Maria , Goldman Geoff , Buła Piotr , Fudaliński Janusz
Tytuł:
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research
Źródło:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 145-164. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168236066
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena
Źródło:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 345-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168247270
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2
Redaktor:
Drygov Oleksiy
, Voznyuk Mykola
Adres wydawniczy:
L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012
Opis fizyczny:
218 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-932796-5-4
Nr:
2168252890
monografia
37

Tytuł:
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 569-582 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228250
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
38

Tytuł:
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University
Źródło:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 167-193 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536519
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
39

Tytuł:
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją
Źródło:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 4-28
Sygnatura:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260644
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Opis fizyczny:
34 s.: il.; 23 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335555
książka
41

Tytuł:
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland
Źródło:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 149-167. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222502
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 51-66 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165376853
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN
Źródło:
Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168225754
artykuł w czasopiśmie
44

Tytuł:
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne
Źródło:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 371-383 - Bibliogr.
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-551-1
Nr:
2168225204
rozdział w materiałach konferencyjnych
45

Tytuł:
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 117-139 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-109-7
Nr:
2168225596
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
46

Tytuł:
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne
Źródło:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165702065
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274927
varia
Zobacz opis całości
48

Tytuł:
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects
Źródło:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2164934441
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 169-183
Sygnatura:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282583
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw
Źródło:
Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009, s. 73-92. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Monografie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ; nr 2)
ISBN:
978-83-88139-54-4
Nr:
2168225868
rozdział w monografii
51

Tytuł:
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15808-8
Nr:
50800
podręcznik
52

Tytuł:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 131-147. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162101801
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
53

Tytuł:
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
Źródło:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 60-78
Sygnatura:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218456
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute
Źródło:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 7 (31), s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Tryb dostępu:
Nr:
2168274471
varia
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group
Źródło:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE2009, s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168217996
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 51-63. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288453
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit
Źródło:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 107-116 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343653
rozdział w monografii
58

Tytuł:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Źródło:
Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-742640-5-1
Nr:
2168225206
rozdział w materiałach konferencyjnych
59

Tytuł:
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225858
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce
Źródło:
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007, s. 53-64
ISBN:
978-83-923545-0-5
Nr:
2168225576
rozdział w monografii
61

Tytuł:
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami
Źródło:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 55-68
Sygnatura:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276281
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
62

Tytuł:
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289523
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007) , s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225856
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
64

Tytuł:
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [dokument elektroniczny]
Źródło:
Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets / [ed. Jana Hančlová] - Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-1457-5
Nr:
2168225994
rozdział w materiałach konferencyjnych
65

Tytuł:
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007) , s. 13-26. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50758
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
66

Tytuł:
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048602
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
67

Tytuł:
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225718
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Podstawy zarządzania
Adres wydawniczy:
Kraków: Antykwa, 2006
Opis fizyczny:
167 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
52195
podręcznik
Zobacz powiązane rozdziały
69

Tytuł:
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami
Źródło:
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Antykwa, 2006, s. 123-142
ISBN:
83-60495-00-9
Nr:
2166092572
rozdział w podręczniku
Zobacz opis całości
70

Autor:
Bałanda Andrzej , Zacłona Zdzisława , Kudłacz Tadeusz , Cygnar Mariusz , Fudaliński Janusz , Kociubińska Halina
Tytuł:
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006
Opis fizyczny:
61 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168225272
książka
71

Tytuł:
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki
Źródło:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006) , s. 22-25
Nr:
52324
artykuł w czasopiśmie
72

Tytuł:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce
Źródło:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383864
artykuł w czasopiśmie
73

Konferencja:
VI konferencja naukowa "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością", Gdańsk, Polska, od 2006-10-07 do 2006-10-10
Tytuł:
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)
Źródło:
VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm - [b.m.]: [b.w.], 2006, s. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325981
rozdział w materiałach konferencyjnych
74

Tytuł:
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA2006, s. 20-39 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275491
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 27-37. - Summ.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027465
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
76

Tytuł:
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 9-39
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219072
rozdział w monografii
77

Autor:
Fudaliński Janusz , Niemczyk Agata , Gawron Iwona , Trzcińska Honorata , Zacłon Tomasz
Tytuł:
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 30 cm
Uwagi:
Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza",
Nr:
2168225340
raport/sprawozdanie
78

Tytuł:
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations [dokument elektroniczny]
Źródło:
Konkurenceschopnost firem / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič] - Ostrava: Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
ISBN:
80-902713-6-7
Nr:
2168225976
rozdział w materiałach konferencyjnych
79

Tytuł:
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005) , s. 55-65. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
53184
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem
Źródło:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 1-24 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258992
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
81

Tytuł:
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations
Źródło:
ECON '05 / [editor-in-chief Mária Jašková] - Ostrava: VSB-Technical University, 2005, s. 80-91. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 12)
ISBN:
80-248-0976-1
Nr:
2168225794
rozdział w monografii
82

Tytuł:
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005, s. 41-92
ISBN:
83-914805-7-7
Nr:
2168219074
rozdział w monografii
83

Tytuł:
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit
Źródło:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 207-225. - summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284898
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
84

Tytuł:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit
Źródło:
Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004 - Opava: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004, s. 53-61. - Streszcz., summ.. - Dostępny również na CD
ISBN:
80-7248-237-8
Nr:
2168225770
rozdział w materiałach konferencyjnych
85

Tytuł:
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych
Źródło:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289848
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
86

Tytuł:
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło:
Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004) , s. 167-186. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225984
artykuł w czasopiśmie
87

Tytuł:
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji
Źródło:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 79-98 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258916
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy
Źródło:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2004, s. 67-74. - Streszcz., summ.
Seria:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 7)
Tryb dostępu:
Nr:
2168225886
rozdział w monografii
89

Tytuł:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004
Opis fizyczny:
220 s.: il., mapy, rys., wykr.; 25 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
52285
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
90

Tytuł:
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166338829
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization
Adres wydawniczy:
Ostrava: Repronis, 2003
Opis fizyczny:
49 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
80-7329-036-7
Nr:
2168225764
książka
92

Tytuł:
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora
Źródło:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 73-80
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225748
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector
Źródło:
ECON '03 / [editor-in-chief Mária Jašková] - Ostrava: VSB-Technical University, 2003, s. 106-113
Seria:
(Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava ; vol. 10)
ISBN:
80-248-0479-4
Nr:
2168225786
rozdział w monografii
94

Tytuł:
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003) , s. 89-109. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220988
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
95

Autor:
Mikoláš Zdenek , Fudaliński Janusz , Markiewicz Piotr
Tytuł:
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation
Źródło:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225306
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
96

Tytuł:
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Tryb dostępu:
Nr:
2168220978
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami
Adres wydawniczy:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168223504
monografia
Zobacz powiązane rozdziały
98

Tytuł:
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168227208
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
Adres wydawniczy:
Kraków ; Kluczbork: Antykwa, 2002
Opis fizyczny:
241 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-17-1
Nr:
2168225212
monografia
100

Autor:
Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji
Adres wydawniczy:
Kraków; (Kluczbork: [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-96-1
Nr:
2168225336
monografia
101

Tytuł:
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Źródło:
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf - Łódź: Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 287-296
Seria:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5)
ISBN:
83-915287-5-8
Nr:
2168225216
rozdział w monografii
102

Tytuł:
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002) , s. 147-162. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225434
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
103

Konferencja:
2nd International Joint Sympozium on Business Administration, Karwina, Czechy, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Tytuł:
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure
Źródło:
Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002, s. 391-397 - Bibliogr.
ISBN:
80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
Nr:
2168225776
rozdział w materiałach konferencyjnych
104

Tytuł:
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - R.6, nr 4 (34) (2002) , s. 71-90 - Bibliogr.
Nr:
2168225774
artykuł w czasopiśmie
105

Autor:
Fudaliński Janusz , Markiewicz Piotr , Mikoláš Zdenek
Tytuł:
Preface
Źródło:
Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš - Kraków: Victoria, 2002, s. 5
ISBN:
83-918127-4-X
Nr:
2168320413
wstęp/zakończenie
106

Tytuł:
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001) , s. 83-92. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168234800
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
107

Tytuł:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Źródło:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001) , s. 353-370. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej - Bibliogr.
Nr:
2168225256
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - R.5, nr 4-5 (28-29) (2001) , s. 187-202 - Bibliogr.
Nr:
2168225772
artykuł w czasopiśmie
109

Tytuł:
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour
Źródło:
Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf] - Kielce: WSEiA, 2001, s. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach ; nr 4)
Tryb dostępu:
Nr:
2168225880
rozdział w monografii
110

Tytuł:
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego
Adres wydawniczy:
Kraków: , 2001
Opis fizyczny:
374, [16] k.: il., załącznik; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/590
Nr:
2168276457
doktorat
111

Konferencja:
Konferencja naukowa nt. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Serock, Polska, od 2000-09-28 do 2000-09-30
Tytuł:
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw
Źródło:
Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska - Warszawa: Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914125-0-4
Nr:
2168225796
rozdział w materiałach konferencyjnych
112

Konferencja:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Tytuł:
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw
Źródło:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237410
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257094
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności
Źródło:
Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji) - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999, s. 12-22
Seria:
(Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego)
Nr:
2168316351
rozdział w monografii
115

Tytuł:
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - R.3, nr 1 (1999) , s. 5-22
Nr:
2168225768
artykuł w czasopiśmie
116

Tytuł:
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora
Źródło:
Zarządzanie i Edukacja. - R.2, nr 4-5 (1998) , s. 161-181 - Bibliogr.
Nr:
2168225758
artykuł w czasopiśmie
117

Tytuł:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255272
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Twórcza ingerencja
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997) , s. 58-63
Nr:
2168225326
artykuł w czasopiśmie
119

Tytuł:
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237766
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Opis fizyczny:
140 k.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Sygnatura:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Opis fizyczny:
87 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
78/KSZ/1/2003/S/084
Sygnatura:
NP-929/Magazyn
Nr:
2168276499
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
78, [3] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
105/KPOiZ/02
Sygnatura:
NP-877/Magazyn
Nr:
2168258834
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
83 [2] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-625/Magazyn
Nr:
2168276387
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
41 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-530/Magazyn
Nr:
2168276383
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast"
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-661/Magazyn
Nr:
2168276385
naukowo-badawcze
1
Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
2
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Krzysztof WACH. - vol. 3, nr 2 (2015), s. 85-104. - Summ.. - Tytuł numeru: International Entrepreneurial Orientation : Theoretical Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100. - ISSN 2353-883X
3
Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie = The Challenges of Teaching the Twenty-first Century - the Experience of Małopolska Educational Cloud Computing in the Civil Society / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWEIC // W: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania / red. Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, 2015. - S. 65-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-87-1. - Pełny tekst: http://www.zawodowamalopolska.pl/Documents/TOM_II.pdf
4
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
5
Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons / Janusz FUDALIŃSKI // W: Global Entrepreneurship from the European Perspective / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 1). - S. 81-94. - Summ. - ISBN 978-83-939576-4-4. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/38
6
Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 109-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
7
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 57-71. - ISBN 978-83-7252-665-6
8
Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne = Use of Process-based Approach in Public and None-profit Institutions Management - the Analytic Study / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 177-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
9
The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 227-244. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
10
Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych = Innovation Management in Procurement Processes in International Corporations - Institutional Approach / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2014), s. 10-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
11
Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets / Janusz FUDALIŃSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 11, cz. 2 (2014), s. 213-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit. - ISSN 1733-2486
12
Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 273-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
13
Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process / Janusz FUDALIŃSKI // W: Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation = Procesy przedsiębiorcze oraz innowacyjne jako katalizatory i stabilizatory międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw / kierownik tematu: Krzysztof WACH. - (2014), s. 67-90. - Summ. - Bibliogr.
14
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / oprac. Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm
15
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow : Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. przy art. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - ISBN 978-83-932796-2-3
16
Integrated Management In Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 17, nr 1, (2013), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf. - ISSN 1841-818X
17
Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action? / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 67-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
18
Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan) / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Taiwan : International Management Development Association, 2013. - (Advances in Global Management ; Vol. 22). - S. 354-364. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-12-4
19
Analiza sektora piwowarskiego / Janusz FUDALIŃSKI // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 85-109
20
Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - S. 247-265. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
21
Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki) = The Concept of Social Management in the Third Sector Organizations : (Outline of Issues) / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 1 (2013), s. 42-47. - Summ. - ISSN 0137-7221
22
Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim / Mirosław CHECHELSKI, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr BUŁA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 78. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
23
Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2013. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-889-6
24
Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow : Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - S. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-2-3
25
The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Management Science in Transition Period in South Africa and Poland / scient. eds. Janusz TECZKE, Nic Terblanche. - Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2013. - S. 313-340. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-0-4
26
Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 34-43. - Summ. - Bibliogr.
27
Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 29-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
28
On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students / Geoff Goldman, Maria Bounds, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // African Journal of Business Ethics. - vol. 6, no. 1 (2012), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1817-7417
29
Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof Pawlak // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
30
Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 443-455. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
31
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 166 s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
32
Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 125-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
33
Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 99-119
34
The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research / Maria Bounds, Geoff Goldman, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 145-164. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
35
Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 345-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
36
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 2 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'tr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - 218 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-932796-5-4
37
Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research / Janusz FUDALINSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 569-582. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
38
Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 167-193. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
39
Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją / Janusz FUDALIŃSKI, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 4-28
40
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
41
Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland / Janusz FUDALIŃSKI // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 149-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
42
Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
43
The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // Review of General Management. - vol. 12, nr 2 (2010), s. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm. - ISSN 1841-818X
44
Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10 / red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 371-383. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-551-1
45
Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 117-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-109-7
46
Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 489-504. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
47
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
48
Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce = Development of the Sector of Non-Profit Organisations in Poland, Selected Aspects / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 101 (2010), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit. - ISSN 1234-8872
49
Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny / Janusz FUDALIŃSKI // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 169-183
50
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Problemy współczesnego zarządzania / red. nauk. Stanisław Galata. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2009. - (Monografie ; nr 2). - S. 73-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-54-4
51
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania / Magdalena DOŁHASZ, Janusz FUDALIŃSKI, Małgorzata KOSALA [i.e. Kosała], Halina SMUTEK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15808-8
52
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 131-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
53
Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 60-78
54
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute / M. DOŁHASZ, J. FUDALIŃSKI, P. BUŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
55
Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group / Piotr BULA, Janusz FUDALINSKI // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 14-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
56
Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 51-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
57
Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 107-116. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
58
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - S. 279-289. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-742640-5-1
59
Implementacja strategii w organizacjach non profit = Strategy Implementation in Non-Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
60
Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce / Janusz FUDALIŃSKI // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław; Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007. - S. 53-64. - ISBN 978-83-923545-0-5
61
Model pajęczynowy zarządzania organizacjami / Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 55-68
62
Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 25-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
63
Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A. = Strategic Merger and Takeover Processes on the Example of ComputerLand and Emax Companies / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 77-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
64
Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu [Dokument elektroniczny] / Janusz FUDALIŃSKI // W: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets : International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007 / [ed. Jana Hančlová]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University, 2007. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-1457-5
65
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji = Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 766 (2007), s. 13-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157509747. - ISSN 1898-6447
66
Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
67
Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji = Competitive Paradigm of Organization in Times of Globalization / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 127-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
68
Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Antykwa, 2006. - 167 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60495-00-9
69
Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami / Janusz FUDALIŃSKI // W: Podstawy zarządzania / red. Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Antykwa, 2006. - S. 123-142. - ISBN 83-60495-00-9
70
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. - Nowy Sącz : Nova Sandec, 2006. - 61 s. : il. ; 24 cm
71
Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki / Janusz FUDALIŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 12 (2006), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
72
Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych = The Management of Public Organizations : a Didactic and Research Experirnce / Janusz FUDALIŃSKI, Mirosław KWIECIŃSKI // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
73
Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems) / Janusz FUDALIŃSKI // W: VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm. - [b.m.] : [b.w.], [2006]. - S. 513-523. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
74
Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw / H. SMUTEK, J. FUADALIŃSKI // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 20-39. - Bibliogr.
75
Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit = Using the Benchmarking Method to Improve Management of Non-Profit Organisations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 27-37. - Summ. - ISBN 83-89823-26-8
76
Wprowadzenie do zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 9-39. - ISBN 83-914805-7-7
77
Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań / Janusz FUDALIŃSKI, Agata NIEMCZYK, Iwona Gawron, Honorata Trzcińska, Tomasz Zacłon. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe, 2005. - 184 s. : il. ; 30 cm. - Do raporty dołączony jest aneks pt.: "Potencjał turystyczny słowackiej części pogranicza"
78
Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit [Dokument elektroniczny] = Dilemma of Competitive Advantage in the Strategic Management of the Non Profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: Konkurenceschopnost firem : sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice / [redakční skupina Pavla Macurová, Naděžda Klabusayová, Petr Fančovič]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Ostrava : Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2005. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISBN 80-902713-6-7
79
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji = Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 673 (2005), s. 55-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89093301. - ISSN 0208-7944
80
Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 1-24. - Bibliogr.
81
Dilemmas of Management of Non-profit Organizations / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '05 : [selected research papers] / [editor-in-chief Mária Jašková]. - Ostrava : VSB-Technical University, 2005. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 12). - S. 80-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-248-0976-1
82
Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Zarządzanie przez strategię i finanse / red. Andrzej Szplit. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2005. - S. 41-92. - ISBN 83-914805-7-7
83
Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-225. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
84
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit / Janusz FUDALIŃSKI // W: Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference = Małe i średnie przedsiębiorstwa za progiem Unii Europejskiej : zbiór referatów z międzynarodowej konferencji naukowej : Ostrava 7.-8.6.2004. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - Dostępny również na CD. - ISBN 80-7248-237-8
85
Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych / Janusz FUDALIŃSKI // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 212-227. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
86
Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // Krakowskie Studia Małopolskie. - nr 8 (2004), s. 167-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
87
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 79-98. - Bibliogr.
88
Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji = The Map of Statistic Groups as a Means of Modeling Competition Strategy / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce : WSEiA, 2004. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 7). - S. 67-74. - Streszcz., summ.
89
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - 220 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-48-3
90
Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi / Janusz FUDALIŃSKI // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
91
Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ. - Ostrava : Repronis, 2003. - 49 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 80-7329-036-7
92
Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 73-80. - ISBN 83-88887-30-0
93
Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // W: ECON '03 : [selected research papers] / [editor-in-chief Mária Jašková]. - Ostrava : VSB-Technical University, 2003. - (Research works proceedings. Technical University of Ostrava Economics set, ISSN 0862-7908 ; vol. 10). - S. 106-113. - ISBN 80-248-0479-4
94
Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych = Determinants of Sectoral Evolution Processes / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 613 (2003), s. 89-109. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50602370. - ISSN 0208-7944
95
The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation / Zdenek Mikoláš, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
96
Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia = The Use of Strategic Planning Models to Minimise Risk in Enterprise Management in Relation to Changes in the Immediate Environment / Janusz FUDALIŃSKI, Halina SMUTEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 597 (2003), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15790. - ISSN 0208-7944
97
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88887-30-0
98
Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego = Development of the Concept of Strategic Management / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 592 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9491. - ISSN 0208-7944
99
Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Janusz FUDALIŃSKI. - Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 2002. - 241 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-17-1
100
Strategie rozwoju organizacji / [aut.: Andrzej Szplit, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Halina SMUTEK]. - Kraków; (Kluczbork : [s.n.]; Druk. ANTYKWA), 2002. - 173 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-96-1
101
Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Janusz FUDALIŃSKI // W: Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie / red. Stanisław Rudolf. - Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 5). - S. 287-296. - ISBN 83-915287-5-8
102
Wybory strategiczne a cykl życia sektora = Strategic Choices and the Life Cycle of a Sector / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 147-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure / FUDALIŃSKI Janusz, MARKIEWICZ Piotr // W: Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - S. 391-397. - Bibliogr. - ISBN 80-7248-172-X ; 975-8100-22-X
104
Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.6, nr 4 (34) (2002), s. 71-90. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
105
Preface / Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zdenek Mikoláš // W: Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium / Zdenek Mikoláš. - Kraków : Victoria, 2002. - S. 5. - ISBN 83-918127-4-X
106
Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych = Competition Strategies in Dispersed Sectors / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 567 (2001), s. 83-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9927. - ISSN 0208-7944
107
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 5, nr 2 (2001), s. 353-370. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w regionie rozwiązania w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
108
Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.5, nr 4-5 (28-29) (2001), s. 187-202. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
109
Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw = The Meaning of Sector Evolutional Processes in Company Strategic Behaviour / Janusz FUDALIŃSKI // W: Prace z zakresu ekonomii i politologii / [red. nauk. Stanisław Rudolf]. - Kielce : WSEiA, 2001. - (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, ISSN 1509-1201 ; nr 4). - S. 97-113. - Streszcz. - Bibliogr.
110
Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego / Janusz FUDALIŃSKI ; Promotor: Stanisław GALATA. - Kraków, 2001. - 374, [16] k. : il., załącznik ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
111
Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA // W: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r. / red. nauk. Zdzisław Pierścionek, Krystyna Poznańska. - Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, 2000. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914125-0-4
112
Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 707-714. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
113
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy / Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 531 (1999), s. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI // W: Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji). - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. - (Teoria i Praktyka Zarządzania Strategicznego). - S. 12-22
115
Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.3, nr 1 (1999), s. 5-22. - ISSN 1428-474X
116
Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora / Janusz FUDALIŃSKI // Zarządzanie i Edukacja. - R.2, nr 4-5 (1998), s. 161-181. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
117
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options / Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Twórcza ingerencja / Janusz FUDALIŃSKI // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1997), s. 58-63. - ISSN 0197-7299
119
Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych = Organizational Conditions of Centralization and Decentralization of Decision-Making on the Part of Management / Stanisław GALATA, Janusz FUDALIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 498 (1997), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa / Leszek KOZIOŁ (kierownik tematu), Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / zespół: St. GALATA - kier. tematu, H. SMUTEK, J. FUDALIŃSKI, P. MARKIEWICZ, K. MACHACZKA, M. MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 78, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie) / kierownik: Józef MACHACZKA ; zespół: Stanisław GALATA; Ewa BELNIAK, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Halina SMUTEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Janusz FUDALIŃSKI, Zdzisław KRAWIEC, Krzysztof MACHACZKA, Piotr MARKIEWICZ, Małgorzata Rojek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Uwarunkowania wyboru strategii firmy / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast" / kierownik: Stanisław GALATA ; aut.: Halina SMUTEK, Piotr MARKIEWICZ, Janusz FUDALIŃSKI, Krzysztof MACHACZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Fudaliński J., Smutek H., (2015), Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 13-25.
2
Fudaliński J., (2015), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 3, nr 2, s. 85-104; http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/83/100
3
Fudaliński J., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2015), Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie. [W:] Pamuła-Behrens M. (red.), Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego, T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego, s. 65-73.
4
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73.
5
Fudaliński J., (2014), Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons. [W:] Wach K. (red.), Global Entrepreneurship from the European Perspective (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 1), Cracow : Cracow University of Economics, s. 81-94.
6
Buła P., Fudaliński J., (2014), Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Cracow University of Economics, s. 109-126.
7
Fudaliński J., (2014), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 57-71.
8
Fudaliński J., (2014), Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 177-189.
9
Fudaliński J., (2014), The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 227-244.
10
Fudaliński J., Pawlak K., (2014), Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-16.
11
Fudaliński J., (2014), Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 11, cz. 2, s. 213-230; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-11-2.pdf#page=213&view=Fit
12
Fudaliński J., (2014), Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 273-284.
13
Fudaliński J., (2014), Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process. [W:] Wach K. (kierownik tematu), Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation, s. 67-90.
14
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
15
Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), (2013), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, 364 s.
16
Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., (2013), Integrated Management In Small Enterprises, "Review of General Management", vol. 17, nr 1,, s. 19-48; http://www.managementgeneral.ro/pdf/1_2013_2.pdf
17
Fudaliński J., (2013), Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 67-79.
18
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan), Taiwan : International Management Development Association, s. 354-364.
19
Fudaliński J., (2013), Analiza sektora piwowarskiego. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 85-109.
20
Fudaliński J., (2013), Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Cracow University of Economics, s. 247-265.
21
Fudaliński J., (2013), Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora (zarys problematyki), "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 42-47.
22
Chechelski M., Fudaliński J., Buła P., (2013), Reprezentacja z UEK i KSB UEK z "Brokerem Innowacji" na kontynencie azjatyckim, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 78; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
23
Fudaliński J., (2013), Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce, Warszawa : Difin, 302 s.
24
Buła P., Fudaliński J., (2013), Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company. [W:] Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, s. 41-58.
25
Buła P., Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2013), The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors. [W:] Teczke J., Terblanche N. (red.), Management Science in Transition Period in South Africa and Poland, Cracow, Stellenbosch : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 313-340.
26
Buła P., Fudaliński J., (2012), Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 34-43.
27
Fudaliński J., (2012), Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 29-55.
28
Goldman G., Bounds M., Buła P., Fudaliński J., (2012), On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students, "African Journal of Business Ethics", vol. 6, no. 1, s. 75-87.
29
Fudaliński J., Pawlak K., (2012), Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 57-79.
30
Fudaliński J., (2012), Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis). [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 443-455.
31
Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 166 s.
32
Fudaliński J., (2012), Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 125-142.
33
Fudaliński J., (2012), Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 99-119.
34
Bounds M., Goldman G., Buła P., Fudaliński J., (2012), The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 145-164.
35
Buła P., Fudaliński J., (2012), Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 345-370.
36
Drygov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), (2012), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 218 s.
37
Fudaliński J., (2011), Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 569-582.
38
Buła P., Fudaliński J., (2011), Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 167-193.
39
Fudaliński J., Gorzelany-Dziadkowiec M., (2011), Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 4-28.
40
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
41
Fudaliński J., (2011), Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 149-167.
42
Fudaliński J., (2010), Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 51-66.
43
Buła P., Fudaliński J., (2010), The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN, "Review of General Management", vol. 12, nr 2, s. 33-50; http://econpapers.repec.org/article/fmbjournl/v_3a12_3ay_3a2010_3ai_3a2_3ap_3a33-50.htm
44
Fudaliński J., (2010), Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne. [W:] Gołuchowski J., Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 371-383.
45
Fudaliński J., Smutek H., (2010), Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-139.
46
Fudaliński J., (2010), Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 489-504.
47
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
48
Fudaliński J., (2010), Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 101, s. 45-58; http://www.sgh.waw.pl/kolegia/kzif/pozostale/zeszyty_naukowe/z.%20101.pdf#page=45&view=Fit
49
Fudaliński J., (2010), Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 169-183.
50
Fudaliński J., Smutek H., (2009), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Galata S. (red.), Problemy współczesnego zarządzania, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 73-92.
51
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., (2009), Podstawy zarządzania: koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 283, [1] s.
52
Smutek H., Fudaliński J., (2009), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 131-147.
53
Fudaliński J., (2009), Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 60-78.
54
Dołhasz M., Fudaliński J., Buła P., (2009), Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
55
Bula P., Fudalinski J., (2009), Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 14-31.
56
Fudaliński J., (2008), Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 51-63.
57
Fudaliński J., (2008), Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 107-116.
58
Fudaliński J., (2007), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 279-289.
59
Fudaliński J., (2007), Implementacja strategii w organizacjach non profit, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 97-109.
60
Fudaliński J., (2007), Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce. [W:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna ; Jelenia Góra : Jaremen Press, s. 53-64.
61
Smutek H., Fudalinski J., (2007), Model pajęczynowy zarządzania organizacjami. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 55-68.
62
Fudaliński J., (2007), Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 25-36.
63
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A., "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 77-95.
64
Fudaliński J., (2007), Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu. [W:] Hančlová J. (red.), Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets: International Academic Conference on the Occasion the 30th Anniversary of the Founding of Faculty of Economics VŠB - Technical University of Ostrava : September 4-6, 2007, Ostrava : Faculty of Economics, VŠB-Technical University
65
Fudaliński J., Smutek H., (2007), Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 766, s. 13-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/157509747
66
Fudaliński J., (2006), Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 137-148.
67
Fudaliński J., Smutek H., (2006), Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 127-142.
68
Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), (2006), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, 167 s.
69
Fudaliński J., (2006), Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami. [W:] Fudaliński J., Kwieciński M. (red.), Podstawy zarządzania, Kraków : Antykwa, s. 123-142.
70
Bałanda A., Zacłona Z., Kudłacz T., Cygnar M., Fudaliński J., Kociubińska H., (2006), Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013, Nowy Sącz : Nova Sandec, 61 s.
71
Fudaliński J., (2006), Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 22-25.
72
Fudaliński J., Kwieciński M., (2006), Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 81-88.
73
Fudaliński J., (2006), Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems). [W:] VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm, [b.m.] : [b.w.], s. 513-523.
74
Smutek H., Fudaliński J., (2006), Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 20-39.
75
Fudaliński J., (2005), Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 27-37.
76
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Wprowadzenie do zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 9-39.
77
Fudaliński J., Niemczyk A., Gawron I., Trzcińska H., Zacłon T., (2005), Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty: raport z badań, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Starostwo Powiatowe, 184 s.
78
Fudaliński J., (2005), Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit. [W:] Pavla Macurová , Klabusayová N., Fančovič P. (red.), Konkurenceschopnost firem: sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.-10. února 2005 na Čeladné v České republice, Ostrava : Ethics : VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta
79
Fudaliński J., (2005), Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 673, s. 55-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/89093301
80
Fudaliński J., Smutek H., (2005), Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 1-24.
81
Fudaliński J., (2005), Dilemmas of Management of Non-profit Organizations. [W:] Jašková (red.), ECON '05: [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 12), Ostrava : VSB-Technical University, s. 80-91.
82
Fudaliński J., Markiewicz P., (2005), Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego. [W:] Szplit A. (red.), Zarządzanie przez strategię i finanse, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, s. 41-92.
83
Fudaliński J., (2004), Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-225.
84
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit. [W:] Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie: sborník referátů z mezinárodní konference, Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. 53-61.
85
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 212-227.
86
Fudaliński J., (2004), Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 8, s. 167-186.
87
Fudaliński J., Smutek H., (2004), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 79-98.
88
Fudaliński J., (2004), Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 7), Kielce : WSEiA, s. 67-74.
89
Fudaliński J. (red.), (2004), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji: (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 220 s.
90
Fudaliński J., (2004), Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 15-22.
91
Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization, Ostrava : Repronis, 49 s.
92
Fudaliński J., (2003), Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora. [W:] Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 73-80.
93
Fudaliński J., (2003), Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector. [W:] Jašková (red.), ECON '03: [selected research papers] (Research works proceedings. Economics set / Technical University of Ostrava; vol. 10), Ostrava : VSB-Technical University, s. 106-113.
94
Fudaliński J., (2003), Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 613, s. 89-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602370
95
Mikoláš Z., Fudaliński J., Markiewicz P., (2003), The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 211-220.
96
Fudaliński J., Smutek H., (2003), Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 113-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/15790
97
Fudaliński J. (red.), (2003), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 130 s.
98
Fudaliński J., (2002), Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 592, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/9491
99
Fudaliński J., (2002), Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 241 s.
100
Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., (2002), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : [s.n.] ; (Kluczbork : Druk. ANTYKWA), 173 s.
101
Fudaliński J., (2002), Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie, Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 287-296.
102
Fudaliński J., (2002), Wybory strategiczne a cykl życia sektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 147-162.
103
Fudaliński J., Markiewicz P., (2002), Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure. [W:] Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina], Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 391-397.
104
Fudaliński J., (2002), Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora, "Zarządzanie i Edukacja", R.6, nr 4 (34), s. 71-90.
105
Fudaliński J., Markiewicz P., Mikoláš Z., (2002), Preface. [W:] Mikoláš Z. (red.), Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium, Kraków : Victoria, s. 5.
106
Fudaliński J., (2001), Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/9927
107
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 5, nr 2, s. 353-370.
108
Fudaliński J., (2001), Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego, "Zarządzanie i Edukacja", R.5, nr 4-5 (28-29), s. 187-202.
109
Fudaliński J., (2001), Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw. [W:] Rudolf S. (red.), Prace z zakresu ekonomii i politologii (Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach; nr 4), Kielce : WSEiA, s. 97-113.
110
Fudaliński J., (2001), Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prom. Galata S., Kraków : , 374, [16] k.
111
Buła P., Fudaliński J., Machaczka K., (2000), Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Pierścionek Z., Poznańska K. (red.), Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r, Warszawa : Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa, s. 239-252.
112
Buła P., Fudaliński J., (1999), Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 707-714.
113
Fudaliński J., (1999), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 531, s. 81-94.
114
Buła P., Fudaliński J., (1999), Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności. [W:] Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 12-22.
115
Fudaliński J., (1999), Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu, "Zarządzanie i Edukacja", R.3, nr 1, s. 5-22.
116
Fudaliński J., (1998), Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora, "Zarządzanie i Edukacja", R.2, nr 4-5, s. 161-181.
117
Smutek H., Markiewicz P., Fudaliński J., (1998), Formułowanie i wybór opcji strategicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 101-113.
118
Fudaliński J., (1997), Twórcza ingerencja, "Życie Gospodarcze", nr 30, s. 58-63.
119
Galata S., Fudaliński J., (1997), Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 23-36.
120
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
121
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Kozioł L., (2003), Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, Kozioł L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
122
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., Machaczka M., Galata S., (2002), Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78, [3] k.
123
Galata S., Belniak E., Kozień E., Misiołek K., Smutek H., Gorzelany-Dziadkowiec M., Fudaliński J., Krawiec Z., Machaczka K., Markiewicz P., Rojek M., (2000), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie), Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 [2] k.
124
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy, Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
125
Smutek H., Fudaliński J., Markiewicz P., Machaczka K., (1999), Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego "Piast", Galata S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@inbook{UEK:2168296433,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Transaction Costs as a Factor of International Competitiveness of Entities Operating Within Industrial Clusters",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "13-25",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
2
@article{UEK:2168293477,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 2",
pages = "85-104",
adress = "",
year = "2015",
}
3
@inbook{UEK:2168299321,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Wyzwania dydaktyki XXI wieku - doświadczenia Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarze społeczeństwo obywatelskie",
booktitle = "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce : projekt systemowy województwa małopolskiego. T. 2, Małopolska Chmura Edukacyjna - nowe trendy i dobre praktyki nauczania",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Wydział Kształcenia Zawodowego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64155-87-1",
}
4
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Szarucki Marek",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
5
@inbook{UEK:2168285671,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dysfunctions of NPOs and NGOs in Poland in the Global Context : Some International Comparisons",
booktitle = "Global Entrepreneurship from the European Perspective",
pages = "81-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-4-4",
}
6
@inbook{UEK:2168286541,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Risk in the Activities of Non-Commercial Organizations - a Basis for Discussion",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "109-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
7
@inbook{UEK:2168284899,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "57-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
8
@article{UEK:2168283201,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problematyka zastosowania podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami publicznymi oraz non profit - studium analityczne",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "177-189",
adress = "",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168285239,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "The Issues of Shaping the Procurement Function in the Sector of Non-Profit Organizations - Fiction or Challenge and a Real Problem?",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "227-244",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
10
@article{UEK:2168290427,
author = "Fudaliński Janusz and Pawlak Krzysztof",
title = "Rola innowacyjności działu zakupów w kształtowaniu poziomu konkurencyjności firm globalnych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "10-16",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168292679,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problematic Aspects of Risk in SME Sector Operating on International Markets",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 11, cz. 2",
pages = "213-230",
adress = "",
year = "2014",
}
12
@inbook{UEK:2168287579,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Contemporary Trends in Managing Organizations of the Third Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "273-284",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
13
@unpublished{UEK:2168303479,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Risk Taking Propensity and Firm Internationalisation Process",
booktitle = "Entrepreneurial and Innovation Processes as Catalysts and Stabilizers of Business Internationalisation",
pages = "67-90",
year = "2014",
}
14
@misc{UEK:2168288751,
author = "Adamus Magdalena and Bielińska-Dusza Edyta and Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Pająk Wojciech",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
15
@book{UEK:2168279419,
title = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
editor = Buła Piotr,
editor = Druhov Oleksiy,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
16
@article{UEK:2168287535,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz",
title = "Integrated Management In Small Enterprises",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 17, 1,",
pages = "19-48",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168252756,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Efficiency as a Praxeological Measure and a Category Determining Operation of the Third Sector Organizations - Myth or Practice of Action?",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "67-79",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
18
@inbook{UEK:2168269110,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Determinants of Project Implementation Process : Innovation Broker as a Tool for Effective Development of a Modern System of the Economy of Malopolska Region",
booktitle = "Flexibility, Innovation and Adding Value as Drivers of Global Competitiveness : Private and Public Sector Challenges : Twenty Second World Business Congress : June 25-29, 2013 National Taipei University, Taipei, Republic of China (Taiwan)",
pages = "354-364",
adress = "Taiwan",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "1-888624-12-4",
}
19
@unpublished{UEK:2168291697,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza sektora piwowarskiego",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "85-109",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168268618,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dysfunctions of Non-profit Organization Sector in Poland Towards the Challenges of Internationalization and Globalization of Operations in Comparison with Selected Countries",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "247-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
21
@article{UEK:2168262602,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Koncepcja zarządzania społecznego organizacjami trzeciego sektora : (zarys problematyki)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "42-47",
year = "2013",
}
22
@misc{UEK:2168280791,
author = "Chechelski Mirosław and Fudaliński Janusz and Buła Piotr",
title = "Reprezentacja z UEK i KSB UEK z Brokerem Innowacji na kontynencie azjatyckim",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "78",
year = "2013",
}
23
@book{UEK:2168259696,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-889-6",
}
24
@inbook{UEK:2168279423,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Risk in the Process of Obtaining the Sources of Financing for Operations of Commercial Law Entities in Poland, on the Example of a Selected Company",
booktitle = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
pages = "41-58",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
25
@inbook{UEK:2168263062,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "The Concept of Integrated Management Within Small and Medium-sized Enterprises Sectors",
booktitle = "Management Science in Transition Period in South Africa and Poland",
pages = "313-340",
adress = "Cracow, Stellenbosch",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-937642-0-4",
}
26
@inbook{UEK:2168252862,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Directions for Strategies in the Banking Sector in Poland within the Context of the European and Global Crisis : the Case Of PKO B.P. S.A",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "34-43",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
27
@inbook{UEK:2168319961,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problems of Improvement in the Process for Non-Commercial Organizations with the Use of CAF System",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "29-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
28
@article{UEK:2168247298,
author = "Goldman Geoff and Bounds Maria and Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "On the Ethical Conduct of Business Organisations : a Comparison between South African and Polish Business Management Students",
journal = "African Journal of Business Ethics",
number = "vol. 6, no. 1",
pages = "75-87",
year = "2012",
}
29
@inbook{UEK:2168319963,
author = "Fudaliński Janusz and Pawlak Krzysztof",
title = "Conditions of Shaping the Procurement Function in the Process of Development of the Sectorof Non-profit Organizations",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "57-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
30
@inbook{UEK:2168237404,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Development Models of the Non-Profit Organizations Sector in Selected Countries (Comparative Analysis)",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "443-455",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
31
@book{UEK:2168252860,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
editor = Dryhov Oleksiy,
editor = Voznyuk Mykola,
editor = Buła Piotr,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
32
@inbook{UEK:2168242688,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Determinants of the Development of the Sector of Private Medical Care Services in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "125-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
33
@unpublished{UEK:2168273846,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Procesy konsolidacyjne przemysłu piwowarskiego w sektorze agrobiznesu w ujęciu globalnym",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "99-119",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168236066,
author = "Bounds Maria and Goldman Geoff and Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "The Architecture of Ethical Conduct of Organisations towards Global Crisis in Light of Empirical Research",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "145-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
35
@inbook{UEK:2168247270,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Conditions for Operations of Polish Companies on Eastern Markets in the Context of International Cooperation Being Implemented in the Times of Intensifying Global Crisis Phenomena",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "345-370",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
36
@book{UEK:2168252890,
title = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 2",
editor = Drygov Oleksiy,
editor = Voznyuk Mykola,
editor = Buła Piotr,
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-5-4",
}
37
@inbook{UEK:2168228250,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Considerations of Employee Motivation Process in Non-Profit Organizations in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "569-582",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
38
@inbook{UEK:2166536519,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Analysis of the Possibility to Apply Process Approach in Management of Public Organizations on the Example of the Process of Acquisition of Funds for Research : Development Activities in a Chosen University",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "167-193",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
39
@unpublished{UEK:2168260644,
author = "Fudaliński Janusz and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena",
title = "Idea koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "4-28",
year = "2011",
}
40
@book{UEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
41
@inbook{UEK:2168222502,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Issues Regarding the Development of Innovative Companies in Poland",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "149-167",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
42
@inbook{UEK:2165376853,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firmy MOTO SOWA",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
43
@article{UEK:2168225754,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "The Chaos Theory in Managing an International Company : Example of PKN ORLEN",
journal = "Review of General Management",
number = "vol. 12, 2",
pages = "33-50",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2168225204,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Problematyka zatrudnienia w sektorze organizacji non profit w Polsce - studium analityczne",
booktitle = "Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10",
pages = "371-383",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-551-1",
}
45
@inbook{UEK:2168225596,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Kultura organizacyjna a ewolucja rozwiązań strukturalnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "117-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-109-7",
}
46
@inbook{UEK:2165702065,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Asymetria w oczekiwaniach pracodawców i pracobiorców na rynku pracy - studium analityczne",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "489-504",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
47
@misc{UEK:2168274927,
author = "Juza Jolanta and Fudaliński Janusz",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:2164934441,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wybrane aspekty rozwoju sektora organizacji non-profit w Polsce",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 101",
pages = "45-58",
year = "2010",
}
49
@unpublished{UEK:2168282583,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Programy unijne jako czynnik stymulujący procesy rozwojowe przedsiębiorstw - aspekt analityczny",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "169-183",
year = "2010",
}
50
@inbook{UEK:2168225868,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy współczesnego zarządzania",
pages = "73-92",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-4",
}
51
@book{UEK:50800,
author = "Dołhasz Magdalena and Fudaliński Janusz and Kosała Małgorzata and Smutek Halina",
title = "Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15808-8",
}
52
@inbook{UEK:2162101801,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz",
title = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji uczącej się",
booktitle = "Marketing",
pages = "131-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
53
@unpublished{UEK:2168218456,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "60-78",
year = "2009",
}
54
@misc{UEK:2168274471,
author = "Dołhasz Magdalena and Fudaliński Janusz and Buła Piotr",
title = "Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
}
55
@unpublished{UEK:2168217996,
author = "Bula Piotr and Fudalinski Janusz",
title = "Directions of Strategic Activities in the Polish Fuel Sector : the Example of Lotos Group",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "14-31",
year = "2009",
}
56
@inbook{UEK:2166288453,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Uwarunkowania procesu zarządzania projektami w organizacjach non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
57
@inbook{UEK:2165343653,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Rola zasobów niematerialnych w zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "107-116",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
58
@inbook{UEK:2168225206,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce",
pages = "279-289",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2007",
isbn = "978-83-742640-5-1",
}
59
@article{UEK:2168225858,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Implementacja strategii w organizacjach non profit",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "97-109",
year = "2007",
}
60
@inbook{UEK:2168225576,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Sektor usług transportowych a rozwój turystyki w Polsce",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania",
pages = "53-64",
adress = "Wrocław; Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-0-5",
}
61
@unpublished{UEK:2168276281,
author = "Smutek Halina and Fudalinski Janusz",
title = "Model pajęczynowy zarządzania organizacjami",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "55-68",
year = "2007",
}
62
@inbook{UEK:2166289523,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Psychologiczne uwarunkowania kształtujące system strategicznego zarządzania organizacjami",
booktitle = "Marketing",
pages = "25-36",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
63
@article{UEK:2168225856,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Strategiczny wymiar procesów fuzji i przejęć na przykładzie grup ComputerLand S.A. i Emax S.A.",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "77-95",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2168225994,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Doskonalenie zarządzania organizacjami publicznymi w warunkach kryzysu",
booktitle = "Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Faculty of Economics, VŠB-Technical University",
year = "2007",
isbn = "978-80-248-1457-5",
}
65
@article{UEK:50758,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "766",
pages = "13-26",
year = "2007",
}
66
@inbook{UEK:2166048602,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczne uwarunkowania zarządzania finansami w organizacji",
booktitle = "Marketing",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
67
@article{UEK:2168225718,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Paradygmat konkurencyjności organizacji w dobie globalizacji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "127-142",
year = "2006",
}
68
@book{UEK:52195,
title = "Podstawy zarządzania",
editor = Fudaliński Janusz,
editor = Kwieciński Mirosław,
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
69
@inbook{UEK:2166092572,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Podejście strategiczne w zarządzaniu organizacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania",
pages = "123-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Antykwa",
year = "2006",
isbn = "83-60495-00-9",
}
70
@book{UEK:2168225272,
author = "Bałanda Andrzej and Zacłona Zdzisława and Kudłacz Tadeusz and Cygnar Mariusz and Fudaliński Janusz and Kociubińska Halina",
title = "Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Nova Sandec",
year = "2006",
}
71
@article{UEK:52324,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Koncepcja zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit - zarys problematyki",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "22-25",
year = "2006",
}
72
@article{UEK:2166383864,
author = "Fudaliński Janusz and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : z doświadczeń dydaktycznych i badawczych",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "81-88",
year = "2006",
}
73
@inbook{UEK:2168325981,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Outsourcing jako element strategicznych działań na przykładzie firmy EDS (Electronic Data Systems)",
booktitle = "VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm",
pages = "513-523",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2006",
}
74
@unpublished{UEK:2168275491,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie wzrostu przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "20-39",
year = "2006",
}
75
@inbook{UEK:2166027465,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wykorzystanie metody benchmarkingu w doskonaleniu zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Marketing",
pages = "27-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
76
@inbook{UEK:2168219072,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Wprowadzenie do zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "9-39",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
77
@misc{UEK:2168225340,
author = "Fudaliński Janusz and Niemczyk Agata and Gawron Iwona and Trzcińska Honorata and Zacłon Tomasz",
title = "Analiza potencjału turystycznego pogranicza polsko-słowackiego - wybrane aspekty : raport z badań",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Starostwo Powiatowe",
year = "2005",
}
78
@inbook{UEK:2168225976,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dylemat konkurencyjności w strategicznym zarządzaniu organizacjami non-profit",
booktitle = "Konkurenceschopnost firem",
pages = "",
adress = "Ostrava",
publisher = "Ethics; VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta",
year = "2005",
isbn = "80-902713-6-7",
}
79
@article{UEK:53184,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "673",
pages = "55-65",
year = "2005",
}
80
@unpublished{UEK:2168258992,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Teoretyczne aspekty całościowego zarządzania rozwojem",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "1-24",
year = "2005",
}
81
@inbook{UEK:2168225794,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Dilemmas of Management of Non-profit Organizations",
booktitle = "ECON '05",
pages = "80-91",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2005",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0976-1",
}
82
@inbook{UEK:2168219074,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego",
booktitle = "Zarządzanie przez strategię i finanse",
pages = "41-92",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej; na zlecenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego",
year = "2005",
isbn = "83-914805-7-7",
}
83
@inbook{UEK:2166284898,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w strategicznym zarządzaniu organizacjami non profit",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "207-225",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
84
@inbook{UEK:2168225770,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami non-profit",
booktitle = "Malé a střední podniky na prahu do Evropské unie",
pages = "53-61",
adress = "Opava",
publisher = "Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné",
year = "2004",
isbn = "80-7248-237-8",
}
85
@inbook{UEK:2166289848,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczny wymiar innowacji organizacyjnych",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "212-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
86
@article{UEK:2168225984,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartości małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "8",
pages = "167-186",
year = "2004",
}
87
@unpublished{UEK:2168258916,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Kształtowanie przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "79-98",
year = "2004",
}
88
@inbook{UEK:2168225886,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Mapa grup strategicznych jako narzędzie kształtowania strategii konkurencji",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "67-74",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2004",
issn = "1509-1201",
}
89
@book{UEK:52285,
title = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
90
@inbook{UEK:2166338829,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczny wymiar zarządzania organizacjami niekomercyjnymi",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "15-22",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
91
@book{UEK:2168225764,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Intangible Assets as a Part of the Competitive Potential of an Organization",
adress = "Ostrava",
publisher = "Repronis",
year = "2003",
isbn = "80-7329-036-7",
}
92
@inbook{UEK:2168225748,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
pages = "73-80",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
93
@inbook{UEK:2168225786,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategic Behaviours of Firms in Time of Evolution of a Sector",
booktitle = "ECON '03",
pages = "106-113",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2003",
issn = "0862-7908",
isbn = "80-248-0479-4",
}
94
@article{UEK:2168220988,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Determinanty sektorowych procesów ewolucyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "613",
pages = "89-109",
year = "2003",
}
95
@inbook{UEK:2168225306,
author = "Mikoláš Zdenek and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "The Dilemmas of Strategic Activities of Small and Medium-Size Companies in the Process of Economic Transformation",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "211-220",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
96
@article{UEK:2168220978,
author = "Fudaliński Janusz and Smutek Halina",
title = "Wykorzystanie modeli planowania strategicznego w minimalizacji ryzyka zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zmian otoczenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "113-128",
year = "2003",
}
97
@book{UEK:2168223504,
title = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
editor = Fudaliński Janusz,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
98
@article{UEK:2168227208,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Rozwój koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "592",
pages = "59-69",
year = "2002",
}
99
@book{UEK:2168225212,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków ; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "2002",
isbn = "83-87493-17-1",
}
100
@book{UEK:2168225336,
author = "Szplit Andrzej and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Smutek Halina",
title = "Strategie rozwoju organizacji",
adress = "Kraków; (Kluczbork",
publisher = "s.n.; Druk. ANTYKWA)",
year = "2002",
isbn = "83-87493-96-1",
}
101
@inbook{UEK:2168225216,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategiczne implikacje wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie",
pages = "287-296",
adress = "Łódź",
publisher = "Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915287-5-8",
}
102
@article{UEK:2168225434,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wybory strategiczne a cykl życia sektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "147-162",
year = "2002",
}
103
@inbook{UEK:2168225776,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr",
title = "Conditions of Application of Selected Strategic Planning Models in Small and Medium Size Companies in the Aspect of the Integration with European Union Structure",
booktitle = "Transition Countries Joining the European Union : Second International Joint Sympozium on Business Administration : [17-19 June 2002 School of Business Administration in Karvina]",
pages = "391-397",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2002",
isbn = "80-7248-172-X ; 975-8100-22-X",
}
104
@article{UEK:2168225774,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Metoda list kontrolnych jako narzędzie diagnozy stanu ewolucji sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.6, 4 (34)",
pages = "71-90",
year = "2002",
}
105
@misc{UEK:2168320413,
author = "Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Mikoláš Zdenek",
title = "Preface",
booktitle = "Entrepreneurship, Theses and Questions at the Beginning of the Third Millenium",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Victoria",
year = "2002",
isbn = "83-918127-4-X",
}
106
@article{UEK:2168234800,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Strategie konkurowania w sektorach rozproszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "83-92",
year = "2001",
}
107
@article{UEK:2168225256,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 5, 2",
pages = "353-370",
adress = "",
year = "2001",
}
108
@article{UEK:2168225772,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Znaczenie i proces rozwoju koncepcji zarządzania strategicznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.5, 4-5 (28-29)",
pages = "187-202",
year = "2001",
}
109
@inbook{UEK:2168225880,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorstw",
booktitle = "Prace z zakresu ekonomii i politologii",
pages = "97-113",
adress = "Kielce",
publisher = "WSEiA",
year = "2001",
issn = "1509-1201",
}
110
@unpublished{UEK:2168276457,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Diagnozowanie faz życia sektora przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
111
@inbook{UEK:2168225796,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania strategiczne w procesie wirtualizacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw : materiały konferencji naukowej, Serock/Warszawy, 28-30 września 2000 r.",
pages = "239-252",
adress = "Warszawa",
publisher = "Katedra Zarządzania Strategicznego Szkoła Główna Handlowa",
year = "2000",
isbn = "83-914125-0-4",
}
112
@inbook{UEK:2168237410,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Organizacja wirtualna jako forma restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku",
pages = "707-714",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-911295-0-0",
}
113
@article{UEK:2168257094,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "531",
pages = "81-94",
year = "1999",
}
114
@inbook{UEK:2168316351,
author = "Buła Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Przedsiębiorstwo i organizacja wirtualna jako przyszłościowy model działalności",
booktitle = "Organizacja wirtualna (materiały do dyskusji)",
pages = "12-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "1999",
issn = "",
}
115
@article{UEK:2168225768,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Wpływ polityki regionalnej na działalność small biznesu",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.3, 1",
pages = "5-22",
year = "1999",
}
116
@article{UEK:2168225758,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Zarządzanie strategiczne w różnych fazach życia sektora",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "R.2, 4-5",
pages = "161-181",
year = "1998",
}
117
@article{UEK:2168255272,
author = "Smutek Halina and Markiewicz Piotr and Fudaliński Janusz",
title = "Formułowanie i wybór opcji strategicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "101-113",
year = "1998",
}
118
@article{UEK:2168225326,
author = "Fudaliński Janusz",
title = "Twórcza ingerencja",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "30",
pages = "58-63",
year = "1997",
}
119
@article{UEK:2168237766,
author = "Galata Stanisław and Fudaliński Janusz",
title = "Organizacyjne uwarunkowania centralizacji i decentralizacji decyzji kierowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "23-36",
year = "1997",
}
120
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Firlej Krzysztof and Fudaliński Janusz and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Machaczka Krzysztof and Smutek Halina and Bober Tomasz and Machaczka Małgorzata and Machaczka Józef",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
121
@unpublished{UEK:2168276499,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof and Kozioł Leszek",
title = "Reputacja jako element potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
122
@unpublished{UEK:2168258834,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof and Machaczka Małgorzata and Galata Stanisław",
title = "Kultura organizacyjna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
123
@unpublished{UEK:2168276387,
author = "Galata Stanisław and Belniak Ewa and Kozień Ewa and Misiołek Krzysztof and Smutek Halina and Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena and Fudaliński Janusz and Krawiec Zdzisław and Machaczka Krzysztof and Markiewicz Piotr and Rojek Małgorzata",
title = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (modele i strategie)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
124
@unpublished{UEK:2168276383,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
125
@unpublished{UEK:2168276385,
author = "Smutek Halina and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Machaczka Krzysztof",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii firmy na przykładzie Funduszu Inwestycyjnego Piast",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}