Publikacje wybranego autora

Gurnicz Antoni

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomii Politycznej

1

Tytuł:
Koncepcje społeczno-gospodarcze Mariana Rapackiego = The Socioeconomic Conceptions of Marian Rapacki
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 25-35. - Rez., summ.
Nr:
2168264574
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Galicyjski rodowód poglądów Wincentego Witosa
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978) , s. 5-32 - Bibliogr.
Nr:
2168242168
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Idea i rzeczywistość w pracy organicznej Franciszka Stefczyka
Źródło:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978) , s. 33-65 - Bibliogr.
Nr:
2168242172
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Z problematyki genezy asocjacji rolniczej w kapitalizmie = On the problems of the genesis of agricultural association in the capitalist system
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 8 (1969) , s. 3-20. - Summ., rez.
Nr:
2168276519
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Problematyka ekonomiczno-społeczna współwłasności rolnej, leśnej, pastwiskowej i łąkowej w gospodarce ziem górskich = The economic and social problems of communel ownership of farmland forested land, meadows and pastures in the mountain communities
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 1 (1963) , s. 79-91. - Summ., rez.
Nr:
2168258730
artykuł w czasopiśmie
1
Koncepcje społeczno-gospodarcze Mariana Rapackiego = The Socioeconomic Conceptions of Marian Rapacki / Antoni GURNICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 25-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Galicyjski rodowód poglądów Wincentego Witosa / Antoni GURNICZ // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978), s. 5-32. - Bibliogr.
3
Idea i rzeczywistość w pracy organicznej Franciszka Stefczyka / Antoni GURNICZ // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978), s. 33-65. - Bibliogr.
4
Z problematyki genezy asocjacji rolniczej w kapitalizmie = On the problems of the genesis of agricultural association in the capitalist system / Antoni GURNICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 8 (1969), s. 3-20. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
5
Problematyka ekonomiczno-społeczna współwłasności rolnej, leśnej, pastwiskowej i łąkowej w gospodarce ziem górskich = The economic and social problems of communel ownership of farmland forested land, meadows and pastures in the mountain communities / Antoni GURNICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 1 (1963), s. 79-91. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Gurnicz A., (1982), Koncepcje społeczno-gospodarcze Mariana Rapackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 25-35.
2
Gurnicz A., (1978), Galicyjski rodowód poglądów Wincentego Witosa, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 27, s. 5-32.
3
Gurnicz A., (1978), Idea i rzeczywistość w pracy organicznej Franciszka Stefczyka, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 27, s. 33-65.
4
Gurnicz A., (1969), Z problematyki genezy asocjacji rolniczej w kapitalizmie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 8, s. 3-20.
5
Gurnicz A., (1963), Problematyka ekonomiczno-społeczna współwłasności rolnej, leśnej, pastwiskowej i łąkowej w gospodarce ziem górskich, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 2, z. 1, s. 79-91.
1
@article{UEK:2168264574,
author = "Gurnicz Antoni",
title = "Koncepcje społeczno-gospodarcze Mariana Rapackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "25-35",
year = "1982",
}
2
@article{UEK:2168242168,
author = "Gurnicz Antoni",
title = "Galicyjski rodowód poglądów Wincentego Witosa",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "27",
pages = "5-32",
year = "1978",
}
3
@article{UEK:2168242172,
author = "Gurnicz Antoni",
title = "Idea i rzeczywistość w pracy organicznej Franciszka Stefczyka",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "27",
pages = "33-65",
year = "1978",
}
4
@article{UEK:2168276519,
author = "Gurnicz Antoni",
title = "Z problematyki genezy asocjacji rolniczej w kapitalizmie",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 8",
pages = "3-20",
year = "1969",
}
5
@article{UEK:2168258730,
author = "Gurnicz Antoni",
title = "Problematyka ekonomiczno-społeczna współwłasności rolnej, leśnej, pastwiskowej i łąkowej w gospodarce ziem górskich",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 2, z. 1",
pages = "79-91",
year = "1963",
}