Publikacje wybranego autora
1

Autor:
Tytuł:
Rola polityki pieniężnej w europejskim modelu kapitalizmu po wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło:
Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2004, s. 73-83 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-987/Magazyn
Nr:
2168240400
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Doświadczenia wynikające z wykorzystania narzędzi polityki fiskalnej
Źródło:
Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych i doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2002, s. 54-62
Sygnatura:
NP-837/Magazyn
Nr:
2168240408
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
3

Autor:
Tytuł:
Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej = The Terminology of Currency Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168230702
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Nicola Acocella
Tytuł:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumaczenie:
Redakcja przekładu:
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Opis fizyczny:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monografia
5

Autor:
Tytuł:
Rodzaje szoków gospodarczych a unia walutowa = Types of Economic Shocks and Monetary Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168231422
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego : przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów
Adres wydawniczy:
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2001
Opis fizyczny:
52 s.; 21 cm
Seria:
(Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego. Departament Analiz i Badań ; z. 118)
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168233334
seria wydawnicza
7

Autor:
Tytuł:
Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
Źródło:
Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2000, s. 36-48
Sygnatura:
NP-634/Magazyn
Nr:
2168239688
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
8

Autor:
Tytuł:
Rola międzynarodowa euro - mity i rzeczywistość
Źródło:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 207-222 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241642
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
1
Rola polityki pieniężnej w europejskim modelu kapitalizmu po wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej / Jurand DROP // W: Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2004), s. 73-83. - Bibliogr.
2
Doświadczenia wynikające z wykorzystania narzędzi polityki fiskalnej / Jurand DROP // W: Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych i doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2002), s. 54-62
3
Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej = The Terminology of Currency Integration / Jurand DROP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 600 (2002), s. 37-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15253. - ISSN 0208-7944
4
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
5
Rodzaje szoków gospodarczych a unia walutowa = Types of Economic Shocks and Monetary Union / Jurand DROP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12593. - ISSN 0208-7944
6
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego : przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów / Jurand Drop, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2001. - 52 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; z. 118)
7
Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego / Jurand DROP // W: Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2000), s. 36-48
8
Rola międzynarodowa euro - mity i rzeczywistość / Jurand DROP // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 207-222. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
1
Drop J., (2004), Rola polityki pieniężnej w europejskim modelu kapitalizmu po wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu, s. 73-83.
2
Drop J., (2002), Doświadczenia wynikające z wykorzystania narzędzi polityki fiskalnej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych i doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 54-62.
3
Drop J., (2002), Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 600, s. 37-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/15253
4
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy, Tł. Wojtyna A., Kultys J., Stańczyk Z., Raczyński M., Glinka K., Dąbrowski M., Drop J., Wojtyna A. (red. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
5
Drop J., (2001), Rodzaje szoków gospodarczych a unia walutowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/12593
6
Drop J., Wojtyna A., (2001), Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów, Warszawa : Narodowy Bank Polski, 52 s.
7
Drop J., (2000), Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych, s. 36-48.
8
Drop J., (1999), Rola międzynarodowa euro - mity i rzeczywistość. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 207-222.
1
@unpublished{UEK:2168240400,
author = "Jurand Drop",
title = "Rola polityki pieniężnej w europejskim modelu kapitalizmu po wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu",
pages = "73-83",
year = "2004",
}
2
@unpublished{UEK:2168240408,
author = "Jurand Drop",
title = "Doświadczenia wynikające z wykorzystania narzędzi polityki fiskalnej",
booktitle = "Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych i doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "54-62",
year = "2002",
}
3
@article{UEK:2168230702,
author = "Jurand Drop",
title = "Kontrowersje terminologiczne związane z tematyką integracji walutowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "600",
pages = "37-50",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15253},
}
4
@book{UEK:2168227970,
author = "Nicola Acocella",
title = "Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
isbn = "83-01-13821-1",
}
5
@article{UEK:2168231422,
author = "Jurand Drop",
title = "Rodzaje szoków gospodarczych a unia walutowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "21-35",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12593},
}
6
@book{UEK:2168233334,
author = "Jurand Drop and Andrzej Wojtyna",
title = "Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego : przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Bank Polski",
year = "2001",
issn = "",
}
7
@unpublished{UEK:2168239688,
author = "Jurand Drop",
title = "Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego",
booktitle = "Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych",
pages = "36-48",
year = "2000",
}
8
@inbook{UEK:2168241642,
author = "Jurand Drop",
title = "Rola międzynarodowa euro - mity i rzeczywistość",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "207-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID