Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 225-243
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240560
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 91-105
Nr:
2168230102
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 89-103
Nr:
2168228934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society
Źródło:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 95-107
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290627
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa
Źródło:
Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz - Warszawa: [b.w.], 1991, s. 153-168
Nr:
2168289339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 74-87
Nr:
2168228904
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 147-173
Nr:
2168228878
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
1
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa : Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 225-243. - ISBN 83-903900-1-9
2
Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej / Zbigniew DRĄG // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 91-105
3
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 89-103
4
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 95-107. - ISBN 83-85479-38-4
5
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz. - Warszawa : [b.w.], 1991. - S. 153-168
6
Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 74-87
7
Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Aleksander Surdej // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 147-173
1
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1995), Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Warszawa : Fund. "Polska Praca", s. 225-243.
2
Drąg Z., (1992), Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 91-105.
3
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-103.
4
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 95-107.
5
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1991), Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, Warszawa : [b.w.], s. 153-168.
6
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1990), Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-87.
7
Drąg Z., Indraszkiewicz J., Surdej A., (1989), Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 147-173.
1
@inbook{UEK:2168240560,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji",
pages = "225-243",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fund. Polska Praca",
year = "1995",
isbn = "83-903900-1-9",
}
2
@inbook{UEK:2168230102,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "91-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
3
@inbook{UEK:2168228934,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "89-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
4
@inbook{UEK:2168290627,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "95-107",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}
5
@inbook{UEK:2168289339,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "1991",
}
6
@inbook{UEK:2168228904,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Czynniki i kierunki przemian świadomości ekonomicznej wybranych grup społeczno-zawodowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "74-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
7
@inbook{UEK:2168228878,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy and Surdej Aleksander",
title = "Reforma systemu gospodarczego i politycznego w świadomości wybranych grup społecznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne",
pages = "147-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}