Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Mechanizmy zmiany systemów politycznych = Mechanisms of Changes in Political Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998) , s. 75-87. - Summ.
Nr:
2168251452
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Warunki stabilizacji systemów politycznych = Conditions of Stabilization of Political Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 484 (1997) , s. 39-54. - Summ.
Nr:
2168246134
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
System polityczny : działania polityczne i ich aktorzy : teoretyczne dylematy = Political System : Political Activities and Their Actors : Theoretical Dilemmas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995) , s. 5-20. - Summ.
Nr:
2168234020
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Legitymizacja i inne mechanizmy stabilizacji systemu politycznego = Legitimization and other Mechanisms of Stabilization of the Political System
Źródło:
Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995, s. 68-76. - Summ.
Nr:
2168259994
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Tytuł:
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 225-243
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240560
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
6

Tytuł:
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad wartościami = Theoretical and Methodological Problems of the Studies on the Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994) , s. 123-137. - Summ.
Nr:
2168253966
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Regionalna elita władzy w Polsce
Adres wydawniczy:
Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1994
Opis fizyczny:
136 s.: il.; 21 cm
Seria:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 36)
ISBN:
83-86088-04-4
Nr:
2168227968
monografia
8

Tytuł:
Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań) = Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993) , s. 5-31. - Summ.
Nr:
2168253910
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
9

Tytuł:
Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Źródło:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 8-9
Seria:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329009
varia
Zobacz opis całości
10

Tytuł:
Zmiany systemu politycznego w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych a orientacje polityczne wybranych grup społeczno-zawodowych = Political Consciousness and the Changes in the Political System in Poland at the End of the Eighties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993) , s. 53-67. - Summ.
Nr:
2168255428
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society
Źródło:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 95-107
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290627
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
12

Tytuł:
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych
Źródło:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 89-103
Nr:
2168228934
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Czynniki dystansu społecznego w świadomości wybranych grup społeczno-zawodowych = Factors of the Social Gap in the Consciousness of the Selected Social-Professional Groups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992) , s. 81-98. - Summ., rez.
Tryb dostępu:
Nr:
2168255518
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
14

Tytuł:
Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej
Źródło:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 91-105
Nr:
2168230102
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
15

Tytuł:
Teoretyczne problemy badań nad świadomością społeczną = Theoretical Problems of Studies on Social Consciousness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 5-19. - Rez., summ.
Tryb dostępu:
Nr:
2168257732
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
16

Tytuł:
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa
Źródło:
Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz - Warszawa: [b.w.], 1991, s. 153-168
Nr:
2168289339
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego
Adres wydawniczy:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1994
Opis fizyczny:
63 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
1/P109/027/04
Sygnatura:
NP-166/Magazyn
Nr:
2168267502
naukowo-badawcze
1
Mechanizmy zmiany systemów politycznych = Mechanisms of Changes in Political Systems / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 500 (1998), s. 75-87. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Warunki stabilizacji systemów politycznych = Conditions of Stabilization of Political Systems / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 484 (1997), s. 39-54. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
System polityczny : działania polityczne i ich aktorzy : teoretyczne dylematy = Political System : Political Activities and Their Actors : Theoretical Dilemmas / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan M. MAŁECKI]. - nr 460 (1995), s. 5-20. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Legitymizacja i inne mechanizmy stabilizacji systemu politycznego = Legitimization and other Mechanisms of Stabilization of the Political System / Zbigniew DRĄG // W: Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, 1995. - S. 68-76. - Summ.
5
Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa : Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 225-243. - ISBN 83-903900-1-9
6
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad wartościami = Theoretical and Methodological Problems of the Studies on the Values / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan MAŁECKI]. - nr 424 (1994), s. 123-137. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Regionalna elita władzy w Polsce / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 1994. - 136 s. : il. ; 21 cm. - (Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 36). - ISBN 83-86088-04-4
8
Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań) = Civic Society as a Generator of Economic Modifications in Poland (Conceptualization and the Research Project) / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 399 (1993), s. 5-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa] : ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 8-9
10
Zmiany systemu politycznego w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych a orientacje polityczne wybranych grup społeczno-zawodowych = Political Consciousness and the Changes in the Political System in Poland at the End of the Eighties / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 409 (1993), s. 53-67. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / ed. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz. - Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992. - S. 95-107. - ISBN 83-85479-38-4
12
Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 89-103
13
Czynniki dystansu społecznego w świadomości wybranych grup społeczno-zawodowych = Factors of the Social Gap in the Consciousness of the Selected Social-Professional Groups / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 358 (1992), s. 81-98. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej / Zbigniew DRĄG // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 91-105
15
Teoretyczne problemy badań nad świadomością społeczną = Theoretical Problems of Studies on Social Consciousness / Zbigniew DRĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ // W: Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz. - Warszawa : [b.w.], 1991. - S. 153-168
17
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego / Zbigniew DRĄG, Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 1994. - 63 k. : il. ; 30 cm
1
Drąg Z., (1998), Mechanizmy zmiany systemów politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 500, s. 75-87.
2
Drąg Z., (1997), Warunki stabilizacji systemów politycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 484, s. 39-54.
3
Drąg Z., (1995), System polityczny : działania polityczne i ich aktorzy : teoretyczne dylematy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 460, s. 5-20.
4
Drąg Z., (1995), Legitymizacja i inne mechanizmy stabilizacji systemu politycznego. [W:] Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych, s. 68-76.
5
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1995), Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Warszawa : Fund. "Polska Praca", s. 225-243.
6
Drąg Z., (1994), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad wartościami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 424, s. 123-137.
7
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1994), Regionalna elita władzy w Polsce, Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta, 136 s.
8
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 399, s. 5-31.
9
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1993), Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego. [W:] Hausner J. (red.), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, [Warszawa] : ISP PAN, s. 8-9.
10
Drąg Z., (1993), Zmiany systemu politycznego w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych a orientacje polityczne wybranych grup społeczno-zawodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 409, s. 53-67.
11
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's, Warsaw : Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, s. 95-107.
12
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1992), Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-103.
13
Drąg Z., (1992), Czynniki dystansu społecznego w świadomości wybranych grup społeczno-zawodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 358, s. 81-98.
14
Drąg Z., (1992), Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 91-105.
15
Drąg Z., (1991), Teoretyczne problemy badań nad świadomością społeczną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 5-19.
16
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1991), Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Hausner J., Klementewicz T. (red.), Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych, Warszawa : [b.w.], s. 153-168.
17
Drąg Z., Indraszkiewicz J., (1994), Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 63 k.
1
@article{UEK:2168251452,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Mechanizmy zmiany systemów politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "500",
pages = "75-87",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168246134,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Warunki stabilizacji systemów politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "484",
pages = "39-54",
year = "1997",
}
3
@article{UEK:2168234020,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "System polityczny : działania polityczne i ich aktorzy : teoretyczne dylematy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "460",
pages = "5-20",
year = "1995",
}
4
@inbook{UEK:2168259994,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Legitymizacja i inne mechanizmy stabilizacji systemu politycznego",
booktitle = "Polityczne uwarunkowania transformacji ustrojowej w Polsce : materiały pokonferencyjne",
pages = "68-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Nauk Politycznych",
year = "1995",
}
5
@inbook{UEK:2168240560,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Elita samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji",
pages = "225-243",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fund. Polska Praca",
year = "1995",
isbn = "83-903900-1-9",
}
6
@article{UEK:2168253966,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad wartościami",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "424",
pages = "123-137",
year = "1994",
}
7
@book{UEK:2168227968,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Regionalna elita władzy w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja im. Friedricha Eberta",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-86088-04-4",
}
8
@article{UEK:2168253910,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Społeczeństwo obywatelskie jako generator przemian gospodarczych w Polsce (konceptualizacja i program badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "399",
pages = "5-31",
year = "1993",
}
9
@misc{UEK:2168329009,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Administracja samorządowa jako grupa interesu szczebla regionalnego",
booktitle = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej",
pages = "8-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "ISP PAN",
year = "1993",
issn = "",
}
10
@article{UEK:2168255428,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Zmiany systemu politycznego w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych a orientacje polityczne wybranych grup społeczno-zawodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "409",
pages = "53-67",
year = "1993",
}
11
@inbook{UEK:2168290627,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Change in the Political and Economic Consciousness of the Polish Society",
booktitle = "The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's",
pages = "95-107",
adress = "Warsaw",
publisher = "Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences",
year = "1992",
isbn = "83-85479-38-4",
}
12
@inbook{UEK:2168228934,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Przemiany w świadomości politycznej i ekonomicznej pracowników zakładów państwowych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "89-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168255518,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Czynniki dystansu społecznego w świadomości wybranych grup społeczno-zawodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "358",
pages = "81-98",
year = "1992",
}
14
@inbook{UEK:2168230102,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Elity władzy i grupy interesu w warunkach demokracji państwowej i lokalnej",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "91-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
15
@article{UEK:2168257732,
author = "Drąg Zbigniew",
title = "Teoretyczne problemy badań nad świadomością społeczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "5-19",
year = "1991",
}
16
@inbook{UEK:2168289339,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Przemiany świadomości politycznej i ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych",
pages = "153-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "1991",
}
17
@unpublished{UEK:2168267502,
author = "Drąg Zbigniew and Indraszkiewicz Jerzy",
title = "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}