Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Stefan Bolland : 1910-1983
Źródło:
Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 77-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-060-7
Nr:
2168255022
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu
Źródło:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 20-21
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238530
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Wstęp do nauki finansów
Wydanie:
Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Opis fizyczny:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
podręcznik
4

Tytuł:
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego
Źródło:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 113-122
Nr:
2168263474
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) = Cash Flow Account in the Economy (as Exemplified by US)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 11-24. - Summ.
Nr:
2168251910
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Finanse w gospodarce rynkowej
Wydanie:
Wyd. 4.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
293, [1] s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248756
monografia
7

Tytuł:
Bilans płatniczy
Adres wydawniczy:
Kraków: Adept, 1994
Opis fizyczny:
67 s.; 30 cm
Tryb dostępu:
Nr:
2168335539
książka
8

Tytuł:
Finanse w gospodarce rynkowej
Wydanie:
Wyd. 3.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
295 s.: wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248772
monografia
9

Tytuł:
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333441
varia
10

Tytuł:
Rachunkowość narodowa
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 11 (1993) , s. 22
Nr:
2168229124
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się
Źródło:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 4 (1993) , s. 24
Nr:
2168331771
recenzja
12

Tytuł:
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 15-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247200
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 367, 390
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168248078
redakcja czasopisma/serii
14

Autor:
Roman Domaszewicz , Mariusz Batko
Tytuł:
Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Źródło:
Życie Gospodarcze1991. - nr 10, s. 12
Nr:
2168229352
głos w dyskusji/wywiad
15

Tytuł:
Finanse w gospodarce rynkowej
Wydanie:
Wyd. 2.
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
295 s. : wykr.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-31-9
Nr:
2168248762
monografia
16

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 340, 347
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Nr:
2168257780
redakcja czasopisma/serii
17

Tytuł:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
148 s.; 24 cm
Nr:
2168227284
Zobacz powiązane rozdziały
18

Tytuł:
The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 127-133
Nr:
2168250132
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 300
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Nr:
2168249830
redakcja czasopisma/serii
20

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 318
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990
Nr:
2168229552
redakcja czasopisma/serii
21

Tytuł:
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych
Źródło:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 103-108
Nr:
2168227326
fragment raportu/sprawozdania
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej
Adres wydawniczy:
Kraków: Nakł. autora, 1990
Opis fizyczny:
98 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335545
książka
23

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 293
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Nr:
2168263204
redakcja czasopisma/serii
24

Tytuł:
Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988
Źródło:
Bank i Kredyt. - nr 11 (1989) , s. 1-4
Nr:
2168334975
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989) , s. 5-14. - Rez., summ.
Nr:
2168263206
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275955
varia
27

Tytuł:
Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym = Japan, the Federal Republic of Germany and the United States - Their Mutual Relations in the International Financial Market
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 90. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275963
varia
28

Tytuł:
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
130 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335551
podręcznik
29

Tytuł:
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 31 (1988) , s. 3-10. - Summ., rez.
Nr:
2168249072
artykuł w czasopiśmie
30

Tytuł:
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168262474
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 264
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Nr:
2168262460
redakcja czasopisma/serii
32

Tytuł:
O mitologii budżetu
Źródło:
Tygodnik Powszechny. - nr 20 (1988) , s. 4
Nr:
2168363656
polemika
33

Tytuł:
Ekonomiczne i finansowe aspekty zadłużenia międzynarodowego
Źródło:
Tygodnik Powszechny. - nr 37 (1987) , s. 5
Nr:
2168363322
artykuł nierecenzowany
34

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 240
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Nr:
2168258248
redakcja czasopisma/serii
35

Tytuł:
Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = The Dynamics of Money Supply in Capitalist Countries in the Years 1960-1983
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1987. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 52. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333355
varia
36

Tytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Numer:
nr 229
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Nr:
2168257922
redakcja czasopisma/serii
37

Tytuł:
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 71-81. - Summ., rez.
Nr:
2168224350
artykuł w czasopiśmie
38

Autor:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Tytuł:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
głos w dyskusji/wywiad
39

Tytuł:
Profesor dr Stefan Bolland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia1985. - vol. 28, s. 3-8
Nr:
2168246740
varia
40

Tytuł:
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
184 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/823
Nr:
2168312959
doktorat
41

Tytuł:
Finanse krajów kapitalistycznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985
Opis fizyczny:
295, [1] s.: il.; 20 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0427-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168335541
podręcznik
42

Tytuł:
Profesor Stefan Bolland (1910-1983)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie1985. - nr 192, s. 7-16
Nr:
2168236508
varia
43

Autor:
Józef Kawiorski
Tytuł:
Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie)
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1985
Opis fizyczny:
234 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/487
Nr:
2168309933
doktorat
44

Tytuł:
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
123 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168344928
skrypt
45

Tytuł:
Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa = The Expansion of Credit in the Face of the International Situation in Economics and Finance
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1984. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333341
varia
46

Tytuł:
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1984
Opis fizyczny:
185 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/814
Nr:
2168283587
doktorat
47

Tytuł:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = Evolution of Financial Structure in American Economics
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241374
varia
48

Tytuł:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 179 (1983) , s. 149-184. - Rez., summ.
Nr:
2168242862
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318443
varia
50

Tytuł:
Problemy globalnej inflacji = Problems of Global Inflation
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1981. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333267
varia
51

Tytuł:
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza
Źródło:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 17-31
Nr:
2168227400
rozdział w monografii
52

Tytuł:
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1980
Opis fizyczny:
249 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/863
Nr:
2168313147
doktorat
53

Tytuł:
Finanse państw kapitalistycznych
Adres wydawniczy:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Opis fizyczny:
195, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-01448-2
Tryb dostępu:
Nr:
2168335543
podręcznik
54

Tytuł:
Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej = Theoretical Aspects of the Influence of Monetary and Fiscal Policies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 125 (1980) , s. 137-150. - Rez., summ.
Nr:
2168231082
artykuł w czasopiśmie
55

Tytuł:
Finansowanie polskiego handlu zagranicznego = The Financing of Polish Foreign Trade
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252586
varia
56

Tytuł:
Finanse państw kapitalistycznych
Źródło:
Problemy dydaktyczne i metodyczne z dyscyplin finansowych / red. Grażyna Rytelewska - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1980, s. 74-88
Nr:
2168366806
rozdział w książce
57

Tytuł:
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978) , s. 72-83
Nr:
2168330683
artykuł w czasopiśmie
58

Tytuł:
Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności = Poland's Commodity Exchange with Czechoslovakia and the GDR as an Expression of Complementarity
Źródło:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1977) , s. 138-147
Nr:
2168340759
artykuł w czasopiśmie
59

Tytuł:
Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej = Theoretical Aspects of American Financial Policy
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 336-337. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271772
varia
60

Tytuł:
Metody aktywizacji studentów w nauczaniu przedmiotów finansowych
Źródło:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 25 (1976) , s. 167-176
Nr:
2168359144
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r. = The Estimate of Incomes and Expenditures of Population in Cracow Region for 1990
Źródło:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 161-175. - Summ., rez.
Nr:
2168334921
rozdział w książce
62

Tytuł:
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne
Źródło:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 111-131
Opracowanie:
Nr:
2168242600
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
63

Tytuł:
Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P. = Current Problems of Financial Policy in the USA
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1975. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 428-429. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333121
varia
64

Tytuł:
Bilans płatniczy RFN
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 27 (1975) , s. 12
Tryb dostępu:
Nr:
2168364530
artykuł nierecenzowany
65

Tytuł:
Profesor Feliks Młynarski
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia1974. - vol. 16, s. 3-5
Nr:
2168247570
varia
66

Tytuł:
Pamięci Andrzeja Firlejczyka
Źródło:
Problemy Ekonomiczne1974. - nr 4, s. 83-85
Nr:
2168225156
varia
67

Tytuł:
Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy = The Crisis of the International Currency System and Suggestions for Its Reform
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 55-56
Nr:
2168333039
varia
68

Autor:
Roman Domaszewicz , Antoni Kiesler , Wanda Piętniewiczowa
Tytuł:
Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1973) , s. 82-93
Nr:
2168221790
artykuł w czasopiśmie
69

Tytuł:
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 12 (1972) , s. 55-69. - Summ., rez.
Nr:
2168261414
artykuł w czasopiśmie
70

Tytuł:
Jubileusz profesora Stefana Bollanda
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia1972. - vol. 12, s. 3-5
Nr:
2168261374
varia
71

Tytuł:
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France
Źródło:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972.
Nr:
2168333007
varia
72

Autor:
Danuta Gotz-Kozierkiewicz
Tytuł:
Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1972
Opis fizyczny:
309 k.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/211
Nr:
2168305679
doktorat
73

Tytuł:
Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej = American Export of Capital after Second World War
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 11 (1971) , s. 57-75. - Summ., rez.
Nr:
2168261594
artykuł w czasopiśmie
74

Tytuł:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963
Adres wydawniczy:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
Opis fizyczny:
175, [3] s., [3] k. tabl. złoż.: il.; 25 cm
Seria:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 10)
Uwagi:
Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168335549
książka
75

Tytuł:
Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim = An Attempt to Estimate Foreign Currency Influx From Foreign Tourism in Kraków Region
Źródło:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1968) , s. 71-91. - Rez., summ.
Nr:
2168252718
artykuł w czasopiśmie
76

Tytuł:
Przepływy funduszów pieniężnych w gospodarce kapitalistycznej
Źródło:
Finanse. - R. 16, nr 1 (1966) , s. 50-61
Nr:
2168366850
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 = The Role of the Consumer Credit and Public Debt in American Economy in the Years 1920-1963
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1966
Opis fizyczny:
184 s.: il.; 24 cm
Seria:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10)
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168335547
monografia
78

Tytuł:
Koszty spółdzielni handlowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych / red. Franciszek KOPEĆ - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964, s. 231-251
Nr:
2168365044
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych / red. Franciszek KOPEĆ - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964, s. 252-331
Nr:
2168365046
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
80

Tytuł:
Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej = Method of Preparing Purchasing Power Balance
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1962) , s. 36-40
Nr:
2168337597
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane) / red. Franciszek KOPEĆ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 214-316
Nr:
2168365026
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
82

Tytuł:
Koszty spółdzielni handlowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane) / red. Franciszek KOPEĆ - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962, s. 190-213
Nr:
2168365024
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
83

Tytuł:
Współczesna amerykańska teoria finansów publicznych
Źródło:
Finanse. - R. 11, nr 7 (1960) , s. 12-23
Nr:
2168366838
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej = The Role of Bank Credit and Public Debt in the Development of Capitalist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (1959) , s. 3-50. - Rez., summ.
Nr:
2168277793
artykuł w czasopiśmie
85

Tytuł:
Finansowanie przedsiębiorstw handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1959
Opis fizyczny:
142 s.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168365048
skrypt
86

Tytuł:
Teoretyczne podstawy finansów przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Finansowanie przedsiębiorstw handlowych / red. Roman Domaszewicz - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1958, s. 5-29
Nr:
2168365052
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
87

Tytuł:
Polityka finansowa Belgii = Financial Policy of Belgium
Źródło:
Myśl Gospodarcza. - R. 2, nr 5(15) (1958) , s. 69-92. - Rez., summ.
Nr:
2168285431
artykuł w czasopiśmie
88

Tytuł:
Finansowanie przedsiębiorstw handlowych
Adres wydawniczy:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1958
Opis fizyczny:
140 s.; 29 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Nr:
2168365050
Zobacz powiązane rozdziały
89

Tytuł:
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1958
Opis fizyczny:
143 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/191
Nr:
2168306011
doktorat
90

Tytuł:
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1957) , s. 15-27
Nr:
2168337555
artykuł w czasopiśmie
91

Tytuł:
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1957) , s. 67-82
Nr:
2168277967
artykuł w czasopiśmie
92

Tytuł:
O potrzebie teorii ekonomii
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1957) , s. 4
Tryb dostępu:
Nr:
2168363382
artykuł w czasopiśmie
93

Tytuł:
O pewnym teoretycznym aspekcie zjawisk inflacyjnych
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 12 (1957) , s. 541-545
Nr:
2168364104
artykuł w czasopiśmie
94

Tytuł:
Współzależność między dynamiką reprodukcji rozszerzonej z dynamiką emisji
Źródło:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 3 (1956) , s. 101-105
Nr:
2168364096
artykuł w czasopiśmie
1
Stefan Bolland : 1910-1983 / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER // W: Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000 / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 77-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-060-7
2
Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu / Roman DOMASZEWICZ // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 20-21. - ISBN 83-87239-55-0
3
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
4
Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego / Roman DOMASZEWICZ // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 113-122
5
Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych) = Cash Flow Account in the Economy (as Exemplified by US) / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 11-24. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 293, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
7
Bilans płatniczy / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Adept, 1994. - 67 s. ; 30 cm
8
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 3. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 295 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
9
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
10
Rachunkowość narodowa / Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 11 (1993), s. 22. - ISSN 0137-7299
11
Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się / Roman DOMASZEWICZ // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 4 (1993), s. 24. - Rec. pracy: Sławiński A., Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy. PWN, Warszawa 1992. - ISSN 0017-7245
12
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 15-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 367, 390. - ISSN 0208-7944
14
Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej / Mariusz Batko, Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1991), s. 12. - ISSN 0137-7299
15
Finanse w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 295 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-31-9
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 340, 347. - ISSN 0208-7944
17
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 148 s. ; 24 cm
18
The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 127-133. - ISSN 0208-7944
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - ISSN 0208-7944
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 318. - ISSN 0208-7944
21
Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych / Roman DOMASZEWICZ // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 103-108
22
Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Nakł. autora, 1990. - 98 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 293. - ISSN 0208-7944
24
Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988 / Roman DOMASZEWICZ // Bank i Kredyt. - nr 11 (1989), s. 1-4. - ISSN 0137-5520
25
Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych = Deficit of Current Operation Balance and the Expansion of Foreign Bank Credit / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989), s. 5-14. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce = An Analysis of Development Trends in Macroeconomic Relations in Poland / Roman DOMASZEWICZ, Tadeusz GRABIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym = Japan, the Federal Republic of Germany and the United States - Their Mutual Relations in the International Financial Market / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 90. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
28
Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 3-10. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
30
Międzynarodowy ład finansowy = International Financial Order / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 264. - ISSN 0208-7944
32
O mitologii budżetu / Roman DOMASZEWICZ // Tygodnik Powszechny. - nr 20 (1988), s. 4. - ISSN 0041-4808
33
Ekonomiczne i finansowe aspekty zadłużenia międzynarodowego / Roman DOMASZEWICZ // Tygodnik Powszechny. - nr 37 (1987), s. 5. - ISSN 0041-4808
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 240. - ISSN 0208-7944
35
Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = The Dynamics of Money Supply in Capitalist Countries in the Years 1960-1983 / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 52. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 229. - ISSN 0208-7944
37
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ, Jan CZEKAJ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 71-81. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
38
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
39
Profesor dr Stefan Bolland / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 3-8. - ISSN 0071-674X
40
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983 / Krystyna CZEPIELEWSKA ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Finanse krajów kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. - 295, [1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0427-2
42
Profesor Stefan Bolland (1910-1983) / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985), s. 7-16. - ISSN 0208-7944
43
Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie) / Józef Kawiorski ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK, Stanisława SZUMLIŃSKA ; red. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
45
Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa = The Expansion of Credit in the Face of the International Situation in Economics and Finance / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982 (1984), s. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową / Krystyna CIUMAN ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = Evolution of Financial Structure in American Economics / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 149-184. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN = Fiscal and Monetary Policy in the United States and in West Germany / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 38-39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
50
Problemy globalnej inflacji = Problems of Global Inflation / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979 (1981), s. 45-46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza / Roman DOMASZEWICZ, Stanisław OWSIAK // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 17-31
52
Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979 / Ryszard SZEWCZYK ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1980. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
53
Finanse państw kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. - 195, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-01448-2
54
Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej = Theoretical Aspects of the Influence of Monetary and Fiscal Policies / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980), s. 137-150. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
55
Finansowanie polskiego handlu zagranicznego = The Financing of Polish Foreign Trade / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
56
Finanse państw kapitalistycznych / Roman DOMASZEWICZ // W: Problemy dydaktyczne i metodyczne z dyscyplin finansowych / red. Grażyna Rytelewska. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1980. - S. 74-88
57
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978), s. 72-83. - ISSN 0038-853X
58
Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności = Poland's Commodity Exchange with Czechoslovakia and the GDR as an Expression of Complementarity / Klemens BUDZOWSKI, Roman DOMASZEWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1977), s. 138-147. - ISSN 0038-853X
59
Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej = Theoretical Aspects of American Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 336-337. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
60
Metody aktywizacji studentów w nauczaniu przedmiotów finansowych / Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 25 (1976), s. 167-176. - ISSN 0239-4464
61
Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r. = The Estimate of Incomes and Expenditures of Population in Cracow Region for 1990 / Roman DOMASZEWICZ // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 161-175. - Summ., rez.
62
Organizacje studenckie i społeczno-polityczne / oprac. Czesław BYWALEC, Stanisław MACIEJEWSKI, Jan SZPAK, Roman DOMASZEWICZ // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 111-131
63
Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P. = Current Problems of Financial Policy in the USA / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 428-429. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
64
Bilans płatniczy RFN / Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1975), s. 12. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer27/imagepages/image12.htm
65
Profesor Feliks Młynarski / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
66
Pamięci Andrzeja Firlejczyka / Roman DOMASZEWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 4 (1974), s. 83-85. - ISSN 0079-578X
67
Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy = The Crisis of the International Currency System and Suggestions for Its Reform / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 55-56. - ISSN 0079-354X
68
Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim / Roman DOMASZEWICZ, Antoni Kiesler, Wanda Piętniewiczowa // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 1 (1973), s. 82-93. - ISSN 0079-578X
69
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 55-69. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
70
Jubileusz profesora Stefana Bollanda / Roman DOMASZEWICZ, Janusz MACIASZEK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 12 (1972), s. 3-5. - ISSN 0071-674X
71
Planowanie finansowe we Francji = Financial Planning in France / Roman DOMASZEWICZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 39. - Praca ukazała się w Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 12, 1972. - ISSN 0079-354X
72
Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG / Danuta Gotz-Kozierkiewicz ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1972. - 309 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej = American Export of Capital after Second World War / Roman DOMASZEWICZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 57-75. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
74
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 / Roman DOMASZEWICZ. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. - 175, [3] s., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 10)
75
Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim = An Attempt to Estimate Foreign Currency Influx From Foreign Tourism in Kraków Region / Roman DOMASZEWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1968), s. 71-91. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
76
Przepływy funduszów pieniężnych w gospodarce kapitalistycznej / Roman DOMASZEWICZ // Finanse. - R. 16, nr 1 (1966), s. 50-61. - ISSN 0430-4896
77
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 = The Role of the Consumer Credit and Public Debt in American Economy in the Years 1920-1963 / Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1966. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10)
78
Koszty spółdzielni handlowych / Roman DOMASZEWICZ, Andrzej FIRLEJCZYK // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych / red. Franciszek KOPEĆ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964. - S. 231-251
79
Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych / Roman DOMASZEWICZ, Andrzej FIRLEJCZYK // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych / red. Franciszek KOPEĆ. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1964. - S. 252-331
80
Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej = Method of Preparing Purchasing Power Balance / Roman DOMASZEWICZ // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1962), s. 36-40
81
Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych / Roman DOMASZEWICZ, Andrzej FIRLEJCZYK // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane) / red. Franciszek KOPEĆ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 214-316
82
Koszty spółdzielni handlowych / Roman DOMASZEWICZ, Andrzej FIRLEJCZYK // W: Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane) / red. Franciszek KOPEĆ. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1962. - S. 190-213
83
Współczesna amerykańska teoria finansów publicznych / Roman DOMASZEWICZ // Finanse. - R. 11, nr 7 (1960), s. 12-23. - ISSN 0430-4896
84
Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej = The Role of Bank Credit and Public Debt in the Development of Capitalist Economy / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (1959), s. 3-50. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
85
Finansowanie przedsiębiorstw handlowych / Janusz MACIASZEK, Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1959. - 142 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
86
Teoretyczne podstawy finansów przedsiębiorstw handlowych / Roman DOMASZEWICZ, Janusz MACIASZEK // W: Finansowanie przedsiębiorstw handlowych / red. Roman Domaszewicz. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1958. - S. 5-29
87
Polityka finansowa Belgii = Financial Policy of Belgium / Roman DOMASZEWICZ // Myśl Gospodarcza / red. nacz. Jan CZARKOWSKI. - R. 2, nr 5(15) (1958), s. 69-92. - Rez., summ.
88
Finansowanie przedsiębiorstw handlowych / red. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1958. - 140 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
89
Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego / Roman DOMASZEWICZ ; Promotor: Stefan BOLLAND. - Kraków, 1958. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej / Roman DOMASZEWICZ // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1957), s. 15-27. - ISSN 0438-5403
91
Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej / Roman DOMASZEWICZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1957), s. 67-82. - ISSN 0075-5125
92
O potrzebie teorii ekonomii / Roman DOMASZEWICZ // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1957), s. 4. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer15/imagepages/image4.htm
93
O pewnym teoretycznym aspekcie zjawisk inflacyjnych / Wilhelm DĘBICKI, Roman DOMASZEWICZ // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 12 (1957), s. 541-545. - ISSN 1427-4353
94
Współzależność między dynamiką reprodukcji rozszerzonej z dynamiką emisji / Roman DOMASZEWICZ // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 3 (1956), s. 101-105. - ISSN 1427-4353
1
Domaszewicz R., Dresler Z., (2000), Stefan Bolland : 1910-1983. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 77-87.
2
Domaszewicz R., (1998), Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 20-21.
3
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
4
Domaszewicz R., (1996), Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-122.
5
Domaszewicz R., (1996), Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 11-24.
6
Domaszewicz R., (1995), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 4.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 293, [1] s.
7
Domaszewicz R., (1994), Bilans płatniczy, Kraków : Adept, 67 s.
8
Domaszewicz R., (1994), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 3.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 295 s.
9
Domaszewicz R., Owsiak S., (1994), Kryzys finansowy państwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55.
10
Domaszewicz R., (1993), Rachunkowość narodowa, "Życie Gospodarcze", nr 11, s. 22.
11
Domaszewicz R., (1993), Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 4, s. 24.
12
Domaszewicz R., Owsiak S., (1992), Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 15-22.
13
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 367, 390. - . - 0208-7944
14
Domaszewicz R., Batko M., (1991), Smak puddingu: rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej, "Życie Gospodarcze: tygodnik społeczno-gospodarczy", nr 10, s. 12.
15
Domaszewicz R., (1991), Finanse w gospodarce rynkowej, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 295 s.
16
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 340, 347. - . - 0208-7944
17
Domaszewicz R. (red.), (1990), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 s.
18
Domaszewicz R., (1990), The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 127-133.
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - . - 0208-7944
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - nr 318. - . - 0208-7944
21
Domaszewicz R., (1990), Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-108.
22
Domaszewicz R., (1990), Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej, Kraków : Nakł. autora, 98 s.
23
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - nr 293. - . - 0208-7944
24
Domaszewicz R., (1989), Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988, "Bank i Kredyt", nr 11, s. 1-4.
25
Domaszewicz R., (1989), Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 5-14.
26
Domaszewicz R., Grabiński T., (1988), Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 85-86.
27
Domaszewicz R., (1988), Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 90.
28
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1988), Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 130 s.
29
Domaszewicz R., (1988), Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 3-10.
30
Domaszewicz R., (1988), Międzynarodowy ład finansowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 5-16.
31
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - nr 264. - . - 0208-7944
32
Domaszewicz R., (1988), O mitologii budżetu, "Tygodnik Powszechny", nr 20, s. 4.
33
Domaszewicz R., (1987), Ekonomiczne i finansowe aspekty zadłużenia międzynarodowego, "Tygodnik Powszechny", nr 37, s. 5.
34
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 240. - . - 0208-7944
35
Domaszewicz R., (1987), Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 52.
36
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 229. - . - 0208-7944
37
Domaszewicz R., Czekaj J., (1986), Papiery wartościowe w polityce finansowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 71-81.
38
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
39
Domaszewicz R., Dresler Z., (1985), Profesor dr Stefan Bolland, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 3-8.
40
Czepielewska K., (1985), Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 184 k.
41
Domaszewicz R., (1985), Finanse krajów kapitalistycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 295, [1] s.
42
Domaszewicz R., (1985), Profesor Stefan Bolland (1910-1983), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 7-16.
43
Kawiorski J., (1985), Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie), Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 234 k.
44
Czepielewska K., Domaszewicz R., Szewczyk R., Szumlińska S., (1984), Międzynarodowe stosunki finansowe: pomocnicze materiały dydaktyczne, Domaszewicz R. (red.), Kraków : , 123 s.
45
Domaszewicz R., (1984), Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982, s. 30.
46
Ciuman K., (1984), Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 185 k.
47
Domaszewicz R., (1983), Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 48-50.
48
Domaszewicz R., (1983), Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 149-184.
49
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1982), Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 38-39.
50
Domaszewicz R., (1981), Problemy globalnej inflacji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979, s. 45-46.
51
Domaszewicz R., Owsiak S., (1981), Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza. [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 17-31.
52
Szewczyk R., (1980), Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 249 k.
53
Domaszewicz R., (1980), Finanse państw kapitalistycznych, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 195, [2] s.
54
Domaszewicz R., (1980), Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 125, s. 137-150.
55
Domaszewicz R., (1980), Finansowanie polskiego handlu zagranicznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 50-51.
56
Domaszewicz R., (1980), Finanse państw kapitalistycznych. [W:] Rytelewska G. (red.), Problemy dydaktyczne i metodyczne z dyscyplin finansowych, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 74-88.
57
Czepielewska K., Domaszewicz R., (1978), Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 72-83.
58
Budzowski K., Domaszewicz R., (1977), Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 138-147.
59
Domaszewicz R., (1977), Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 336-337.
60
Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., (1976), Metody aktywizacji studentów w nauczaniu przedmiotów finansowych, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 25, s. 167-176.
61
Domaszewicz R., (1975), Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r.. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 161-175.
62
(1975), Organizacje studenckie i społeczno-polityczne. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 111-131.
63
Domaszewicz R., (1975), Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 428-429.
64
Domaszewicz R., Szewczyk R., (1975), Bilans płatniczy RFN, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 12; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer27/imagepages/image12.htm
65
Domaszewicz R., (1974), Profesor Feliks Młynarski, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 3-5.
66
Domaszewicz R., (1974), Pamięci Andrzeja Firlejczyka, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 83-85.
67
Domaszewicz R., (1974), Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 55-56.
68
Domaszewicz R., Kiesler A., Piętniewiczowa W., (1973), Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 82-93.
69
Domaszewicz R., (1972), Planowanie finansowe we Francji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 55-69.
70
Domaszewicz R., Maciaszek J., (1972), Jubileusz profesora Stefana Bollanda, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 12, s. 3-5.
71
Domaszewicz R., (1972), Planowanie finansowe we Francji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 39.
72
Gotz-Kozierkiewicz D., (1972), Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 309 k.
73
Domaszewicz R., (1971), Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 57-75.
74
Domaszewicz R., (1968), Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963, (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie, nr 10), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 175, [3] s., [3] k. tabl. złoż.
75
Domaszewicz R., (1968), Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 71-91.
76
Domaszewicz R., (1966), Przepływy funduszów pieniężnych w gospodarce kapitalistycznej, "Finanse", R. 16, nr 1, s. 50-61.
77
Domaszewicz R., (1966), Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 184 s.
78
Domaszewicz R., Firlejczyk A., (1964), Koszty spółdzielni handlowych. [W:] KOPEĆ F. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 231-251.
79
Domaszewicz R., Firlejczyk A., (1964), Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych. [W:] KOPEĆ F. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 252-331.
80
Domaszewicz R., (1962), Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 36-40.
81
Domaszewicz R., Firlejczyk A., (1962), Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych. [W:] KOPEĆ F. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 214-316.
82
Domaszewicz R., Firlejczyk A., (1962), Koszty spółdzielni handlowych. [W:] KOPEĆ F. (red.), Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 190-213.
83
Domaszewicz R., (1960), Współczesna amerykańska teoria finansów publicznych, "Finanse", R. 11, nr 7, s. 12-23.
84
Domaszewicz R., (1959), Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 3-50.
85
Maciaszek J., Domaszewicz R., (1959), Finansowanie przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 142 s.
86
Domaszewicz R., Maciaszek J., (1958), Teoretyczne podstawy finansów przedsiębiorstw handlowych. [W:] Domaszewicz R. (red.), Finansowanie przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 5-29.
87
Domaszewicz R., (1958), Polityka finansowa Belgii, "Myśl Gospodarcza", R. 2, nr 5(15), s. 69-92.
88
Domaszewicz R. (red.), (1958), Finansowanie przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 140 s.
89
Domaszewicz R., (1958), Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego, Prom. Bolland S., Kraków : , 143 k.
90
Domaszewicz R., (1957), Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 15-27.
91
Domaszewicz R., (1957), Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 67-82.
92
Domaszewicz R., (1957), O potrzebie teorii ekonomii, "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 4; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer15/imagepages/image4.htm
93
Dębicki W., Domaszewicz R., (1957), O pewnym teoretycznym aspekcie zjawisk inflacyjnych, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 12, s. 541-545.
94
Domaszewicz R., (1956), Współzależność między dynamiką reprodukcji rozszerzonej z dynamiką emisji, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 3, s. 101-105.
1
@inbook{UEK:2168255022,
author = "Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler",
title = "Stefan Bolland : 1910-1983",
booktitle = "Non omnis moriar : wybitni profesorowie Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1925-2000",
pages = "77-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-060-7",
}
2
@inbook{UEK:2168238530,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Zasady etyczne najważniejszą funkcją etosu",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "20-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
3
@book{UEK:2168282185,
author = "Stefan Bolland and Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak and Franciszek Skalniak",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
4
@inbook{UEK:2168263474,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Przemiany w rozwoju i strukturze międzynarodowego rynku finansowego",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "113-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168251910,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rachunek przepływów pieniężnych w gospodarce : (na przykładzie Stanów Zjednoczonych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "11-24",
year = "1996",
}
6
@book{UEK:2168248756,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
7
@book{UEK:2168335539,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Bilans płatniczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Adept",
year = "1994",
url = {},
}
8
@book{UEK:2168248772,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
9
@misc{UEK:2168333441,
author = "Roman Domaszewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Kryzys finansowy państwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "54-55",
year = "1994",
}
10
@article{UEK:2168229124,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rachunkowość narodowa",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "11",
pages = "22",
year = "1993",
}
11
@article{UEK:2168331771,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Pouczające doświadczenia krajów rozwijających się",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 4",
pages = "24",
year = "1993",
}
12
@article{UEK:2168247200,
author = "Roman Domaszewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "15-22",
year = "1992",
}
13
@misc{UEK:2168248078,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@misc{UEK:2168229352,
author = "Roman Domaszewicz and Mariusz Batko",
title = "Smak puddingu : rozmowa z profesorem ROMANEM DOMASZEWICZEM z Krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Życie Gospodarcze",
number = "10",
pages = "12",
year = "1991",
}
15
@book{UEK:2168248762,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2.",
isbn = "83-86439-31-9",
}
16
@misc{UEK:2168257780,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
17
@misc{UEK:2168227284,
title = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
18
@article{UEK:2168250132,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "The Deficits of Current Accounts versus Expansion of Banks' Foreign Credits",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "127-133",
year = "1990",
}
19
@misc{UEK:2168249830,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
20
@misc{UEK:2168229552,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
21
@misc{UEK:2168227326,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rachunkowość narodowa - niezbędny instrument analizy procesów ekonomicznych",
booktitle = "O nowy ład ekonomiczny w Polsce",
pages = "103-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
22
@book{UEK:2168335545,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Pieniądz i banki w gospodarce rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Nakł. autora",
year = "1990",
url = {},
}
23
@misc{UEK:2168263204,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
24
@article{UEK:2168334975,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Funkcjonowanie planu kredytowego w latach 1970-1988",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11",
pages = "1-4",
year = "1989",
}
25
@article{UEK:2168263206,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Deficyty bilansów operacji bieżących a ekspansja zagranicznych kredytów bankowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "5-14",
year = "1989",
}
26
@misc{UEK:2168275955,
author = "Roman Domaszewicz and Tadeusz Grabiński",
title = "Analiza tendencji rozwojowych relacji makroekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "85-86",
year = "1988",
}
27
@misc{UEK:2168275963,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Japonia, RFN, Stany Zjednoczone AP - ich wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "90",
year = "1988",
}
28
@book{UEK:2168335551,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Wybrane zagadnienia funkcjonowania rynku dewizowego i rynku pieniężnego w krajach kapitalistycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
}
29
@article{UEK:2168249072,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "3-10",
year = "1988",
}
30
@article{UEK:2168262474,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Międzynarodowy ład finansowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "5-16",
year = "1988",
}
31
@misc{UEK:2168262460,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168363656,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "O mitologii budżetu",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "20",
pages = "4",
year = "1988",
}
33
@article{UEK:2168363322,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ekonomiczne i finansowe aspekty zadłużenia międzynarodowego",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "37",
pages = "5",
year = "1987",
}
34
@misc{UEK:2168258248,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
35
@misc{UEK:2168333355,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Dynamika podaży pieniądza w krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "52",
year = "1987",
}
36
@misc{UEK:2168257922,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
37
@article{UEK:2168224350,
author = "Roman Domaszewicz and Jan Czekaj",
title = "Papiery wartościowe w polityce finansowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "71-81",
year = "1986",
}
38
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
39
@misc{UEK:2168246740,
author = "Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler",
title = "Profesor dr Stefan Bolland",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "3-8",
year = "1985",
}
40
@unpublished{UEK:2168312959,
author = "Krystyna Czepielewska",
title = "Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
41
@book{UEK:2168335541,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse krajów kapitalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1985",
url = {},
isbn = "83-208-0427-2",
}
42
@misc{UEK:2168236508,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Profesor Stefan Bolland (1910-1983)",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "7-16",
year = "1985",
}
43
@unpublished{UEK:2168309933,
author = "Józef Kawiorski",
title = "Wpływ systemu finansowania na efektywność prac badawczych (na przykładzie Instytutu Technologii Nafty w Krakowie)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
44
@book{UEK:2168344928,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk and Stanisława Szumlińska",
title = "Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
45
@misc{UEK:2168333341,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ekspansja kredytu a międzynarodowa sytuacja ekonomiczno-finansowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 26/1-2, styczeń-grudzień 1982",
pages = "30",
year = "1984",
}
46
@unpublished{UEK:2168283587,
author = "Krystyna Ciuman",
title = "Elastyczność budżetu a kierowanie działalnością terenową",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
47
@misc{UEK:2168241374,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "48-50",
year = "1983",
}
48
@article{UEK:2168242862,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "149-184",
year = "1983",
}
49
@misc{UEK:2168318443,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Polityka fiskalna i monetarna w Stanach Zjednoczonych i RFN",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "38-39",
year = "1982",
}
50
@misc{UEK:2168333267,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Problemy globalnej inflacji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/1, styczeń-czerwiec 1979",
pages = "45-46",
year = "1981",
}
51
@inbook{UEK:2168227400,
author = "Roman Domaszewicz and Stanisław Owsiak",
title = "Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "17-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
52
@unpublished{UEK:2168313147,
author = "Ryszard Szewczyk",
title = "Empiryczne badania efektywności polityki finansowej w RFN w latach 1961-1979",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
53
@book{UEK:2168335543,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse państw kapitalistycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1980",
url = {},
isbn = "83-01-01448-2",
}
54
@article{UEK:2168231082,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Teoretyczne aspekty oddziaływania polityki monetarnej i polityki fiskalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "125",
pages = "137-150",
year = "1980",
}
55
@misc{UEK:2168252586,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finansowanie polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "50-51",
year = "1980",
}
56
@inbook{UEK:2168366806,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Finanse państw kapitalistycznych",
booktitle = "Problemy dydaktyczne i metodyczne z dyscyplin finansowych",
pages = "74-88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1980",
}
57
@article{UEK:2168330683,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz",
title = "Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "72-83",
year = "1978",
}
58
@article{UEK:2168340759,
author = "Klemens Budzowski and Roman Domaszewicz",
title = "Wymiana towarowa Polski z CSRS i NRD jako przejaw komplementarności",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "138-147",
year = "1977",
}
59
@misc{UEK:2168271772,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Teoretyczne aspekty amerykańskiej polityki finansowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "336-337",
year = "1977",
}
60
@article{UEK:2168359144,
author = "Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak",
title = "Metody aktywizacji studentów w nauczaniu przedmiotów finansowych",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 25",
pages = "167-176",
year = "1976",
}
61
@inbook{UEK:2168334921,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Szacunek dochodów i wydatków pieniężnych ludności regionu krakowskiego w 1990 r.",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "161-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
62
@inbook{UEK:2168242600,
title = "Organizacje studenckie i społeczno-polityczne",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
63
@misc{UEK:2168333121,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Aktualne problemy polityki finansowej Stanów Zjednoczonych A.P.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "428-429",
year = "1975",
}
64
@article{UEK:2168364530,
author = "Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk",
title = "Bilans płatniczy RFN",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "27",
pages = "12",
year = "1975",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer27/imagepages/image12.htm},
}
65
@misc{UEK:2168247570,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Profesor Feliks Młynarski",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "3-5",
year = "1974",
}
66
@misc{UEK:2168225156,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Pamięci Andrzeja Firlejczyka",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "83-85",
year = "1974",
}
67
@misc{UEK:2168333039,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Kryzys międzynarodowego systemu walutowego i propozycje jego reformy",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "55-56",
year = "1974",
}
68
@article{UEK:2168221790,
author = "Roman Domaszewicz and Antoni Kiesler and Wanda Piętniewiczowa",
title = "Obroty dewizowe a ruch turystyczny w regionie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "82-93",
year = "1973",
}
69
@article{UEK:2168261414,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Planowanie finansowe we Francji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "55-69",
year = "1972",
}
70
@misc{UEK:2168261374,
author = "Roman Domaszewicz and Janusz Maciaszek",
title = "Jubileusz profesora Stefana Bollanda",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 12",
pages = "3-5",
year = "1972",
}
71
@misc{UEK:2168333007,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Planowanie finansowe we Francji",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "39",
year = "1972",
}
72
@unpublished{UEK:2168305679,
author = "Danuta Gotz-Kozierkiewicz",
title = "Rola podatków w integracji gospodarczej w ramach EWG",
adress = "Kraków",
year = "1972",
}
73
@article{UEK:2168261594,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Amerykański eksport kapitałów po drugiej wojnie światowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "57-75",
year = "1971",
}
74
@book{UEK:2168335549,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1968",
url = {},
issn = "0079-3353",
}
75
@article{UEK:2168252718,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Próba oceny wpływów dewizowych z turystyki zagranicznej w regionie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "71-91",
year = "1968",
}
76
@article{UEK:2168366850,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Przepływy funduszów pieniężnych w gospodarce kapitalistycznej",
journal = "Finanse",
number = "R. 16, 1",
pages = "50-61",
year = "1966",
}
77
@book{UEK:2168335547,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1966",
issn = "",
}
78
@inbook{UEK:2168365044,
author = "Roman Domaszewicz and Andrzej Firlejczyk",
title = "Koszty spółdzielni handlowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych",
pages = "231-251",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1964",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
79
@inbook{UEK:2168365046,
author = "Roman Domaszewicz and Andrzej Firlejczyk",
title = "Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych",
pages = "252-331",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1964",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
80
@article{UEK:2168337597,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Metoda opracowywania bilansów siły nabywczej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "36-40",
year = "1962",
}
81
@inbook{UEK:2168365026,
author = "Roman Domaszewicz and Andrzej Firlejczyk",
title = "Gospodarka finansowa spółdzielni handlowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane)",
pages = "214-316",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
82
@inbook{UEK:2168365024,
author = "Roman Domaszewicz and Andrzej Firlejczyk",
title = "Koszty spółdzielni handlowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja spółdzielni handlowych (zagadnienia wybrane)",
pages = "190-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1962",
}
83
@article{UEK:2168366838,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Współczesna amerykańska teoria finansów publicznych",
journal = "Finanse",
number = "R. 11, 7",
pages = "12-23",
year = "1960",
}
84
@article{UEK:2168277793,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola kredytu i długu publicznego w rozwoju gospodarki kapitalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8",
pages = "3-50",
year = "1959",
}
85
@book{UEK:2168365048,
author = "Janusz Maciaszek and Roman Domaszewicz",
title = "Finansowanie przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1959",
}
86
@inbook{UEK:2168365052,
author = "Roman Domaszewicz and Janusz Maciaszek",
title = "Teoretyczne podstawy finansów przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Finansowanie przedsiębiorstw handlowych",
pages = "5-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1958",
}
87
@article{UEK:2168285431,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Polityka finansowa Belgii",
journal = "Myśl Gospodarcza",
number = "R. 2, 5(15)",
pages = "69-92",
year = "1958",
}
88
@book{UEK:2168365050,
title = "Finansowanie przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1958",
}
89
@unpublished{UEK:2168306011,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Akumulacja pieniężna w procesie wzrostu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
90
@article{UEK:2168337555,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "15-27",
year = "1957",
}
91
@article{UEK:2168277967,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Rola handlu w realizacji akumulacji pieniężnej gospodarki socjalistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "67-82",
year = "1957",
}
92
@article{UEK:2168363382,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "O potrzebie teorii ekonomii",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "15",
pages = "4",
year = "1957",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1957/numer15/imagepages/image4.htm},
}
93
@article{UEK:2168364104,
author = "Wilhelm Dębicki and Roman Domaszewicz",
title = "O pewnym teoretycznym aspekcie zjawisk inflacyjnych",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "12",
pages = "541-545",
year = "1957",
}
94
@article{UEK:2168364096,
author = "Roman Domaszewicz",
title = "Współzależność między dynamiką reprodukcji rozszerzonej z dynamiką emisji",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "3",
pages = "101-105",
year = "1956",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID