Publikacje wybranego autora
1

Tytuł:
Specyfika reklamy kontrowersyjnej w oparciu o wybrane przykłady reklamy telewizyjnej w Polsce = The Specificity of Controversial Advertising Based on Selected Examples of TV Advertising in Poland
Źródło:
Eruditio et Ars. - nr 1 (4) (2022) , s. 107-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168364712
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Segment srebrny seniorów jako podmiot badań ankietowych : problemy i trudności
Źródło:
Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu = Marketing Research Towards New Tends in the Environment Scientific Supervision / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 159-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-836-1
Tryb dostępu:
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168352060
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Po raz piąty, jubileuszowy, w formie zdalnej!
Źródło:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 48-49
Tryb dostępu:
Nr:
2168351420
varia
4

Tytuł:
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Opis fizyczny:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-800-1
Nr:
2168342935
skrypt
5

Tytuł:
Komunikacja rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy?
Źródło:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 34-35
Tryb dostępu:
Nr:
2168343521
varia
6

Tytuł:
Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy?
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 3 (78), s. 36-37
Tryb dostępu:
Nr:
2168342477
varia
7

Tytuł:
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu
Źródło:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 15
Tryb dostępu:
Nr:
2168342969
varia
8

Autor:
Magdalena Dołhasz , Anita Proszowska
Tytuł:
Targi gospodarcze jako źródło informacji o ofercie rynkowej dla segmentu seniorów = The Use of Trade Fairs as a Source of Information by Seniors
Źródło:
Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 139-150. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4468-1
Poziom I:
20.00 pkt
Nr:
2168328573
rozdział w monografii
9

Autor:
Magdalena Dołhasz , Anita Proszowska
Tytuł:
Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu = Seniors' Behaviour as the Trade Fair for Seniors' Participants in the Context of the Corporate Social Responsibility [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2018) , s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Program badawczy:
Praca finansowana z badań statutowych AGH, nr umowy: 11/11.200.349
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329497
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Komunikacja Rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy?
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 32-33
Tryb dostępu:
Nr:
2168344114
varia
11

Tytuł:
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 26-27
Tryb dostępu:
Nr:
2168344300
varia
12

Tytuł:
Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki = Formation of Attitudes of Market Seniors by the Universities of the Third Age as an Element of Union Silver Economy [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 68-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318569
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Trzecia inauguracja kierunku Marketing i komunikacja rynkowa
Źródło:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 12-13
Tryb dostępu:
Nr:
2168322485
varia
14

Tytuł:
Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland
Źródło:
Challenges Related to New Segments and Market Trends / eds. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Piotr Jedynak, Aneta Lipińska - Kraków: Jagiellonian University Press, 2016, s. 13-25 - Bibliogr.
Seria:
(Contemporary Management and Marketing Dilemmas)
ISBN:
978-83-233-4141-3 ; 978-83-233-9510-2
Nr:
2168307823
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań = Analysis of Information Sources Concerning Polish Senior Segment Based on the Research Results
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2016) , s. 99-113. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310493
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
The Attitude of Polish Seniors to Advertising as a Source of Market Information
Źródło:
Innovations in Certain Areas of Organization Management and Marketing / eds. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Piotr Jedynak - Kraków: Jagiellonian University Press, 2016, s. 67-79 - Bibliogr.
Seria:
(Contemporary Management and Marketing Dilemmas)
ISBN:
978-83-233-4258-8 ; 978-83-233-9611-6
Nr:
2168313441
rozdział w monografii
17

Tytuł:
The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information
Źródło:
Jagiellonian Journal of Management. - vol. 2, no. 2 (2016) , s. 101-114. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319973
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Marketing i Komunikacja Rynkowa: "Studia z Przyszłością"
Źródło:
Kurier UEK2016. - nr [2] 8(69), s. 30-31
Tryb dostępu:
Nr:
2168343754
varia
19

Tytuł:
II Małopolski Kongres Kobiet
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 2 (63), s. 10-11
Tryb dostępu:
Nr:
2168291561
varia
20

Tytuł:
Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy - wybrane zagadnienia = The Role of Advertisement in Companies in Frames of Changes on the Polish Advertisement Market - Selected Issues [dokument elektroniczny]
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2015) , s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297433
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Lajkonik na UEK-u!
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 36
Tryb dostępu:
Nr:
2168344514
varia
22

Tytuł:
Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland
Źródło:
Jagiellonian Journal of Management. - vol. 1, no. 3 (2015) , s. 141-154. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307219
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Polityka promocji małych firm
Źródło:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 147-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304781
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
24

Tytuł:
Rusza II edycja Marketingu i komunikacji rynkowej, nowego kierunku Wydziału Zarządzania
Źródło:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 19
Tryb dostępu:
Nr:
2168344504
varia
25

Tytuł:
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce = Seniors as the Recipients of Marketing Actions of Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 38 (2015) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 865)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297693
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Raport z działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw już opublikowany!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 20-21
Tryb dostępu:
Nr:
2168347754
recenzja
27

Tytuł:
Kreatywność - klucz do sukcesu w komunikacji marketingowej!
Źródło:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 26
Tryb dostępu:
Nr:
2168291611
artykuł nierecenzowany
28

Tytuł:
Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw = Attitudes of Polish Enterprises Towards Chosen Instruments of Marketing Communication of Enterprises
Źródło:
Logistyka. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1426-1433. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168297671
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej
Źródło:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 83-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279149
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
30

Tytuł:
Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw = Group Buying as a Way of Influencing the Buyers in Marketing Communications of Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 36 (2014) , s. 241-253. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 825)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287081
artykuł w czasopiśmie
31

Tytuł:
Ruszyły studia na nowym kierunku "Marketing i Komunikacja rynkowa"
Źródło:
Kurier UEK2014. - nr 3 (60), s. 10
Tryb dostępu:
Nr:
2168344018
varia
32

Tytuł:
Polityka promocji
Źródło:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 175-186 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288257
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
33

Tytuł:
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa
Źródło:
Kurier UEK. - nr 1 (58) (2014) , s. 28-29
Tryb dostępu:
Nr:
2168275305
artykuł nierecenzowany
34

Tytuł:
Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 65-83 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266026
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
35

Tytuł:
Financial Aspects of Internet Advertising Development in Poland from 2000 to 2013
Źródło:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013, s. 73-81. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279425
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
36

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[24]-15[38]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266824
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
37

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero = New Ways of Influencing Clients in Marketing Communication of Enterprises - Brand Hero
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 32 (2013) , s. 311-324. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 777)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168263100
artykuł w czasopiśmie
38

Tytuł:
Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [86]-[95] - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287491
fragment pracy naukowo badawczej
39

Tytuł:
Companies' Marketing Communication vs Consumer Attitudes - Selected Polish Consumer Surveys
Źródło:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 737-746 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274789
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
40

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero = New Ways of Influencing Clients in Marketing Communication of Enterprises - Brand Hero
Źródło:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [177]-[184]. - Summ., streszcz.
Sygnatura:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287605
fragment pracy naukowo badawczej
41

Tytuł:
Introdution
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 7-8
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319959
wstęp/zakończenie
Zobacz opis całości
42

Tytuł:
Gender Marketing - istota i założenia
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[40]-18[57]. - Streszcz. - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257028
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
43

Tytuł:
Gender Marketing - istota i założenia = Gender Marketing - the Concept and Its Assumptions
Źródło:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241594
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
44

Tytuł:
Prawne uwarunkowania działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej = The Legal Conditions of Advertising in Poland in the Context of European Union Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 890 (2012) , s. 53-72. - Summ. - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256544
artykuł w czasopiśmie
45

Tytuł:
Contemporary Dilemmas of Management
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012
Opis fizyczny:
176 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319957
Zobacz powiązane rozdziały
46

Autor:
Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka , Magdalena Dołhasz
Tytuł:
Patients' Opinion on the Role Of Promotional Actions in Creating an Image of a Medical Facility
Źródło:
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 117-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-202-5
Tryb dostępu:
Nr:
2168319969
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
47

Tytuł:
Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta = Image Creation in Building Competitive Advantage of a Healthcare Institution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 39-49. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588308
artykuł w czasopiśmie
48

Tytuł:
Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych = Using the Advertisement in Election Marketing on the Example of Polish Political Parties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 75 (2011) , s. 571-586. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 663)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220322
artykuł w czasopiśmie
49

Tytuł:
Komunikacja marketingowa w praktyce polskich przedsiębiorstw : analiza wybranych wyników badań
Źródło:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 41-49 - Bibliogr.
Seria:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165376483
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
50

Tytuł:
Customer Publishing instrument komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, postawy klientów = Customer Publishing the Marketing Comminication of the Contemporary Enterprise - the Essence, Instruments, Atitude of Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 53-63. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165097995
artykuł w czasopiśmie
51

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów : charakterystyka wybranych sposobów = New Methods for Impacting on Buyers Applied in the Strategy for Promoting Exporters : the Characteristics of Selected Methods
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 203-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165097095
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
52

Tytuł:
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych = The Attitudes of Poles towards Advertisement in the Year 1992-2009 Based on Selected Secondary Researches
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 55 (2010) , s. 375-384. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 595)
Lista MNiSW:
b 9.00 pkt
Nr:
2165320883
artykuł w czasopiśmie
53

Tytuł:
Marketing zapachowy jako nowy sposób komunikacji polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 91-102 - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-109-7
Nr:
2168225594
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
54

Tytuł:
Uwarunkowania prawne działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej
Źródło:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-24] - Bibliogr.
Program badawczy:
29/KMark/1/210/S/542
Sygnatura:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326701
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
55

Tytuł:
Postawy studentów wobec reklamy szokującej = The Students' Attitude towards the Shockvertising
Źródło:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 444-451. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164895385
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
56

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-52
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155986
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
57

Tytuł:
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów - charakterystyka wybranych sposobów
Źródło:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 224-248 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228696
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
58

Tytuł:
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania
Adres wydawniczy:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Opis fizyczny:
283, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15808-8
Nr:
50800
podręcznik
59

Tytuł:
Celebrity Endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 67-76. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162096161
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
60

Tytuł:
Reklama prowokacyjna - sposób oddziaływania na konsumenta = Provocative Advertising - a Way to Influence Consumers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50761
artykuł w czasopiśmie
61

Tytuł:
Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw = Ambient Advertisement - a New Form of Enterprises Marketing Communication
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 42 (2009) , s. 422-428. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej
Seria:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 599)
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296931
artykuł w czasopiśmie
62

Tytuł:
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute
Źródło:
Kurier UEK2009. - nr 7 (31), s. 39
Tryb dostępu:
Nr:
2168274471
varia
63

Tytuł:
The Attitudes of Poles to Polish and Foreign Brand Names - the Results of Selected Research
Źródło:
Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009, s. 66-72. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2794-1
Nr:
2166081192
rozdział w materiałach konferencyjnych
64

Tytuł:
Rola i znaczenie źródeł informacji wykorzystywanych w analizie otoczenia medialnego = The Role and Significance of Information Sources Used in Analysis of the Media Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 804 (2009) , s. 157-168. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Lista MNiSW:
b 6.00 pkt
Nr:
50516
artykuł w czasopiśmie
65

Konferencja:
VII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2008-11-06 do 2008-11-08
Tytuł:
Reklama prowokacyjna - sposób na zwrócenie uwagi współczesnego konsumenta
Źródło:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2008, s. 146-147
ISBN:
978-966-553-813-4
Nr:
2165993409
varia
66

Tytuł:
Provokacìjna reklama - sposìb privertannâ uvagi sučasnogo spoživača
Źródło:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 633 (2008) , s. 209-214. - Rez., summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2166034973
artykuł w czasopiśmie
67

Tytuł:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Źródło:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 34-53
Sygnatura:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365739
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
68

Tytuł:
Domy medialne : nowy podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce = Media Houses : a New Object on the Marketing Communication Market in Poland
Źródło:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 263-277. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165712391
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
69

Tytuł:
Nowe sposoby komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z rynkiem
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 127-140. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288699
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
70

Tytuł:
Ocena standardów badania skuteczności reklamy zewnętrznej
Źródło:
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 139-[151] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165730018
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
71

Tytuł:
Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych)
Źródło:
Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007, s. 378-387 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-742640-5-1
Nr:
2168225210
rozdział w materiałach konferencyjnych
72

Tytuł:
Marketing jako filozofia współczesnego biznesu
Źródło:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 11-17
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51207
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
73

Tytuł:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne
Adres wydawniczy:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o.; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Opis fizyczny:
144 [1] s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
2163767042
Zobacz powiązane rozdziały
74

Tytuł:
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych
Źródło:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Sygnatura:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245928
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
75

Tytuł:
Komunikacja marketingowa - instrument marketingu terytorialnego na przykładzie powiatu tatrzańskiego
Źródło:
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007, s. 325-333
ISBN:
978-83-923545-0-5
Nr:
2168225578
rozdział w monografii
76

Tytuł:
Uwarunkowania kulturowe w reklamie produktów tytoniowych w Polsce i na rynku UE = Cultural Factors in Advertising of Tobacco Goods in Poland and on the EU Market
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 27, t. 1 (2007) , s. 191-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225862
artykuł w czasopiśmie
77

Tytuł:
Agencja reklamowa jako główny podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 169-186. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289721
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
78

Tytuł:
Promocja
Źródło:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 120-141
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51208
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
79

Tytuł:
Product placement - niekonwencjonalny środek komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw
Źródło:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 47-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902650
rozdział w monografii
80

Tytuł:
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty) = The Effect of the Social Environment on Marketing Communication Using the Example of Advertising (Selected Aspects)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006) , s. 157-169. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
51275
artykuł w czasopiśmie
81

Tytuł:
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową z wykorzystaniem reklamy
Źródło:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 40-58
Program badawczy:
76/KMark/3/2005/S/248
Sygnatura:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326943
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
82

Konferencja:
VI konferencja naukowa "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością", Gdańsk, Polska, od 2006-10-07 do 2006-10-10
Tytuł:
Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych)
Źródło:
VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm - [b.m.]: [b.w.], 2006, s. 485-496. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168325979
rozdział w materiałach konferencyjnych
83

Tytuł:
Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa = Television and the Press as the Main Media used in the Advertising Operations of Modern Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52853
artykuł w czasopiśmie
84

Tytuł:
Procesy globalizacji a komunikacja marketingowa współczesnych przedsiębiorstw : przegląd pojęć
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048615
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
85

Tytuł:
Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego = The Travel Agency - the Main Entity in the Tourist Market
Źródło:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225574
artykuł w czasopiśmie
86

Tytuł:
Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Źródło:
Public relations w teorii i praktyce / red. Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006, s. 371-380. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-90-1
Nr:
2166522594
rozdział w monografii
87

Konferencja:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Tytuł:
Wizerunek szkoły wyższej w opinii respondentów
Źródło:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Tryb dostępu:
Nr:
2168219108
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
88

Tytuł:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa = Corporate Social Responsibility - A New Marketing Instrument in the Modern Firm
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
52778
artykuł w czasopiśmie
89

Tytuł:
Przyszłość marek narodowych w dobie wejścia do UE na przykładzie Polski
Źródło:
Integrácia do Európskej Únie a jej dôsledky. I - Vydav. EKONÓM: Bratislava, 2005, s. 17-20. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
80-226-1969-3
Nr:
2168332077
rozdział w monografii
90

Tytuł:
Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = The Standards of Corporate Social Responsibility
Źródło:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166382319
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
91

Tytuł:
Specyfika komunikacji marketingowej instytucji non-profit na przykładzie Narodowego Starego Teatru w Krakowie
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 342-359 - Bibliogr.
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166496498
rozdział w materiałach konferencyjnych
92

Tytuł:
Otoczenie prawne a działalność reklamowa na przykładzie wybranych rynków w Polsce = Legal Environment and Advertising Operation, as Based on Selected Polish Markets
Źródło:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027601
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
93

Tytuł:
Public relations szkoły wyższej w opinii studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego
Źródło:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 187-195 - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51863
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
94

Tytuł:
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1990-2000
Źródło:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 135-146. - summ. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284511
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
95

Konferencja:
Medzinárodná vedecká konferencia: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore, Mojmírovce, Słowacja, od 2004-10-07 do 2004-10-08
Tytuł:
Consumers' Attitudes Toward Advertising in the Cosmetics Market in Poland (in the Light of Marketing Research)
Źródło:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 150-157. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1904-9
Nr:
2168361074
rozdział w materiałach konferencyjnych
96

Tytuł:
Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa
Źródło:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 45-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339183
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
97

Tytuł:
Rozwój rynku reklamy zewnętrznej w Polsce - aspekt podmiotowy = Various Aspects of the Development of the Outdoor Advertising Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004) , s. 183-192. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220516
artykuł w czasopiśmie
98

Tytuł:
Reklama społeczna - istota i uwarunkowania jej stosowania
Źródło:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 54-65. - Streszcz. - Bibliogr.
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289031
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
99

Tytuł:
Rola otoczenia medialnego w działalności marketingowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 73-83
Sygnatura:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259976
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
100

Tytuł:
Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań)
Źródło:
Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 315-321. - Streszcz., summ.
Seria:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-39-1
Nr:
2166281020
rozdział w monografii
101

Tytuł:
Postrzeganie elementów wizerunku Coca-Cola Company i Pepsico przez konsumentów : w oparciu o badania krakowskich studentów
Źródło:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 216-226
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273408
rozdział w materiałach konferencyjnych
102

Konferencja:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Tytuł:
Reklama zewnętrzna jako instrument komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
Źródło:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 31-42. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168294691
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
103

Autor:
Magdalena Dołhasz , Beata Tarczydło
Tytuł:
Program działań media relations : studium przypadku
Źródło:
Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003, s. 179-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87658-42-1
Nr:
2166291773
rozdział w materiałach konferencyjnych
104

Tytuł:
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych
Źródło:
Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002, s. 96-104
Seria:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-916758-5-8
Nr:
2166289895
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
105

Tytuł:
Rynek usług reklamy zewnętrznej - wybrane aspekty = The Market of Out-Door Advertising - Selected Problems
Źródło:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 171-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237448
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
106

Tytuł:
Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych
Źródło:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002) , s. 329-338
Nr:
2168255986
artykuł w czasopiśmie
107

Tytuł:
Instrumenty promocji stosowane przez lokalne agencje reklamowe : (na podstawie badań krakowskich agencji reklamowych) = Promotion Instruments Employed by Local Advertising Agencies (Based on Research of Kraków Advertising Agencies)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 581 (2002) , s. 121-130. - Summ. - Bibliogr.
Tryb dostępu:
Nr:
2168225664
artykuł w czasopiśmie
108

Tytuł:
Budżet promocyjny - decyzja warunkująca działalność promocyjną przedsiębiorstw = Promotional Budget - Decision Determining the Promotional Activities in Enterprises
Źródło:
Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 488-493. - Summ.
Seria:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168224536
rozdział w monografii
109

Tytuł:
Sektorowa struktura podażowej strony rynku reklamy : wybrane aspekty = The Sectoral Structure of the Demand Side of the Advertising Market - Selected Aspects
Źródło:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 372-384. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223804
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
110

Tytuł:
Finansowe aspekty działalności reklamowej przedsiębiorstwa
Źródło:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2001, s. 115-131 - Bibliogr.
Sygnatura:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264682
fragment pracy naukowo badawczej
Zobacz opis całości
111

Tytuł:
Instrumenty promocji i uwarunkowania ich stosowania przez polskie przedsiębiorstwa
Źródło:
Marketing i Rynek. - nr 1 (2000) , s. 18-22
Nr:
2168237002
artykuł w czasopiśmie
112

Tytuł:
Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie
Źródło:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 238-277 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224834
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
113

Tytuł:
Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy
Źródło:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 21-35
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235948
rozdział w książce
Zobacz opis całości
114

Tytuł:
Jak się promujemy?
Źródło:
Manager. - nr 5 (38) (1999) , s. 44-45 - Bibliogr.
Nr:
2168242444
artykuł w czasopiśmie
115

Tytuł:
Organizaciâ prodviženiâ na polʹskih predpriâtiâh v svete rezulʹtatov issledovanij
Źródło:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1999, s. 305-311
Seria:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 3)
Nr:
2168324545
rozdział w monografii
116

Tytuł:
Organizacja działalności reklamowej w przedsiębiorstwach - nabywcach usług reklamowych (na przykładzie badań wybranych firm krakowskich) = Organization of Advertising Activity in Enterprises - Purchasers of a Advertising Services (on Basis of Selected Ompanies Operatiing in Cracow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 533 (1999) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248280
artykuł w czasopiśmie
117

Konferencja:
Seminarium nt. Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym, Kraków, Polska, od 1997-02-24 do 1997-02-24
Tytuł:
Promocja sprzedaży na targach
Źródło:
Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne / red. Andrzej SZROMNIK - [Kraków]: [Wydaw. AE], 1997, s. 53-58 - Bibliogr.
Nr:
2168243298
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
118

Tytuł:
Produkt reklamowy - podstawowy element rynku reklamy
Źródło:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 13-21
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223918
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
119

Tytuł:
Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania
Promotor:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1996
Opis fizyczny:
209 k.: il.; 30 cm + Aneks: 14 k.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/700
Nr:
2168260196
doktorat
120

Tytuł:
Działalność agencji reklamowych na lokalnych rynkach : (na przykładzie krakowskiego rynku reklamy)
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 334-346
Nr:
2168236668
rozdział w materiałach konferencyjnych
Zobacz opis całości
121

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie marketingowe", Poznań-Kiekrz, Polska, od 1995-05-29 do 1995-05-30
Tytuł:
Czynniki warunkujące strukturę i zakres programu promocyjnego firmy
Źródło:
Problematyka zarządzania marketingowego / red. Jerzy Boszko - Poznań: Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 83-92
Seria:
(Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział ; z. 2)
Nr:
2168331263
rozdział w materiałach konferencyjnych
122

Tytuł:
O potrzebie nowego spojrzenia na problematykę planowania w przedsiębiorstwie = On the Need For a Fresh Look at the Problems Of Business Planning
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993) , s. 101-108. - Summ.
Nr:
2168236380
artykuł w czasopiśmie
123

Konferencja:
Konferencja naukowa Marketingowe zarządzanie handlem, Poznań, Polska, od 1992-09-28 do 1992-09-30
Tytuł:
Segmentacja rynku produktów zielarskich w Polsce : (wyniki badań empirycznych)
Źródło:
Marketingowe zarządzanie handlem / red. nauk. Halina Szulce - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 98-101
Nr:
2168361586
rozdział w materiałach konferencyjnych
124

Tytuł:
Przeobrażenia w strukturze organizacyjnej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem w latach 1980-1988 = Transformations in the Organizational Structure of the Cracow Consumers Co-operative "Społem" in the years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991) , s. 89-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237966
artykuł w czasopiśmie
125

Tytuł:
Wybrane problemy sytuacji demograficznej województwa nowosądeckiego = Selected Problems of Demogrphic Situation in Nowy Sącz Voivodship
Źródło:
Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 7 (337) (1989) , s. 37-39
Nr:
2168262260
artykuł w czasopiśmie
Dokumenty niepublikowane:
1

Tytuł:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Opis fizyczny:
59 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Załącznik,
Sygnatura:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
naukowo-badawcze
2

Tytuł:
Determinanty struktury programu promocyjnego firm na polskim rynku. Cz. I
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Opis fizyczny:
52, [13] k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
47/KMark/4/2002/S
Sygnatura:
NP-854/1/Magazyn
Nr:
2168291799
naukowo-badawcze
3

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
[138] s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
51/KMOiZ/1/98/Su
Sygnatura:
NP-480/2/2/Magazyn
Nr:
2168226689
naukowo-badawcze
4

Tytuł:
Podażowa strona rynku reklamy w Polsce
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
45, [9] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
98/KMar/6/97/S
Sygnatura:
NP-588/Magazyn
Nr:
2168333541
naukowo-badawcze
5

Tytuł:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Program badawczy:
9/KMOiZ/1/97/Su
Sygnatura:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
naukowo-badawcze
6

Tytuł:
Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
[65] k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
77/KPM/2/94/3
Sygnatura:
NP-297/Magazyn
Nr:
2168329771
naukowo-badawcze
1
Specyfika reklamy kontrowersyjnej w oparciu o wybrane przykłady reklamy telewizyjnej w Polsce = The Specificity of Controversial Advertising Based on Selected Examples of TV Advertising in Poland / Magdalena DOŁHASZ // Eruditio et Ars. - nr 1 (4) (2022), s. 107-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2545-2363
2
Segment srebrny seniorów jako podmiot badań ankietowych : problemy i trudności / Magdalena DOŁHASZ // W: Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu = Marketing Research Towards New Tends in the Environment Scientific Supervision / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 159-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-836-1. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUT8d4c9aebe5864ec0a02d77091cefd53b/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_wobec_nowych_trendow.pdf ; Spis treści: https://ksiegarnia.ue.wroc.pl/kategoria/ekonomia/badania-marketingowe-wobec-nowych-trendow-w-otoczeniuWstęp:
3
Po raz piąty, jubileuszowy, w formie zdalnej! / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 48-49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/48. - ISSN 1689-7757
4
Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-800-1
5
Komunikacja rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy? / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/34
6
Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy? / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 3 (78) (2018), s. 36-37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/36. - ISSN 1689-7757
7
Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ]. - nr 1 (76) (2018), s. 15. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/15. - ISSN 1689-7757
8
Targi gospodarcze jako źródło informacji o ofercie rynkowej dla segmentu seniorów = The Use of Trade Fairs as a Source of Information by Seniors / Magdalena DOŁHASZ, Anita Proszowska // W: Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 139-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4468-1
9
Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu = Seniors' Behaviour as the Trade Fair for Seniors' Participants in the Context of the Corporate Social Responsibility / Magdalena DOŁHASZ, Anita Proszowska // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2018), s. 85-98. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf. - ISSN 1231-7853
10
Komunikacja Rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy? / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 32-33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/32. - ISSN 1689-7757
11
Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania / Magdalena DOŁHASZ, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 26-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
12
Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki = Formation of Attitudes of Market Seniors by the Universities of the Third Age as an Element of Union Silver Economy / Magdalena DOŁHASZ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 68-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
13
Trzecia inauguracja kierunku Marketing i komunikacja rynkowa / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 12-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
14
Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland / Magdalena DOŁHASZ // W: Challenges Related to New Segments and Market Trends / eds. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Piotr Jedynak, Aneta Lipińska. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2016. - (Contemporary Management and Marketing Dilemmas). - S. 13-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4141-3 ; 978-83-233-9510-2
15
Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań = Analysis of Information Sources Concerning Polish Senior Segment Based on the Research Results / Magdalena DOŁHASZ // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2016), s. 99-113. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171445824. - ISSN 0438-5403
16
The Attitude of Polish Seniors to Advertising as a Source of Market Information / Magdalena DOŁHASZ // W: Innovations in Certain Areas of Organization Management and Marketing / eds. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Piotr Jedynak. - Kraków: Jagiellonian University Press, 2016. - (Contemporary Management and Marketing Dilemmas). - S. 67-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4258-8 ; 978-83-233-9611-6
17
The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information / Magdalena DOŁHASZ // Jagiellonian Journal of Management. - vol. 2, no. 2 (2016), s. 101-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7823/
18
Marketing i Komunikacja Rynkowa: "Studia z Przyszłością" / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
19
II Małopolski Kongres Kobiet / Magdalena DOŁHASZ, Bożena PERA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 10-11. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
20
Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy - wybrane zagadnienia = The Role of Advertisement in Companies in Frames of Changes on the Polish Advertisement Market - Selected Issues / Magdalena DOŁHASZ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2015), s. 127-138. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=128&view=Fit. - ISSN 1231-7853
21
Lajkonik na UEK-u! / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 36. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/36. - ISSN 1689-7757
22
Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland / Magdalena DOŁHASZ // Jagiellonian Journal of Management. - vol. 1, no. 3 (2015), s. 141-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/6383/
23
Polityka promocji małych firm / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 147-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
24
Rusza II edycja Marketingu i komunikacji rynkowej, nowego kierunku Wydziału Zarządzania / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 19. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/19. - ISSN 1689-7757
25
Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce = Seniors as the Recipients of Marketing Actions of Enterprises in Poland / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 865). - nr 38 (2015), s. 113-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=113&view=Fit. - ISSN 1509-0507
26
Raport z działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw już opublikowany! / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 20-21. - Rec. pracy: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po/20. - ISSN 1689-7757
27
Kreatywność - klucz do sukcesu w komunikacji marketingowej! / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 26. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
28
Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw = Attitudes of Polish Enterprises Towards Chosen Instruments of Marketing Communication of Enterprises / M. DOŁHASZ // Logistyka. - nr 2, CD 2 (2015), s. 1426-1433. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7398-artykul. - ISSN 1231-5478
29
Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej / Magdalena DOŁHASZ // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 83-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
30
Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw = Group Buying as a Way of Influencing the Buyers in Marketing Communications of Companies / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 825). - nr 36 (2014), s. 241-253. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/825/ZN_825.pdf#page=241&view=Fit. - ISSN 1509-0507
31
Ruszyły studia na nowym kierunku "Marketing i Komunikacja rynkowa" / Magdalena DOŁHASZ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/10. - ISSN 1689-7757
32
Polityka promocji / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 175-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
33
Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa / Agnieszka ŻBIKOWSKA, Magdalena DOŁHASZ, Mariusz KUZIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
34
Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych / Magdalena DOŁHASZ // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 65-83. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
35
Financial Aspects of Internet Advertising Development in Poland from 2000 to 2013 / Magdalena DOŁHASZ // W: Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - S. 73-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-2-3
36
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero / Magdalena DOŁHASZ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[24]-15[38]. - Streszcz. - Bibliogr.
37
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero = New Ways of Influencing Clients in Marketing Communication of Enterprises - Brand Hero / Magdalena Dołhasz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 777). - nr 32 (2013), s. 311-324. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/777/ZN_777.pdf. - ISSN 1509-0507
38
Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych / Magdalena DOŁHASZ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [86]-[95]. - Bibliogr.
39
Companies' Marketing Communication vs Consumer Attitudes - Selected Polish Consumer Surveys / Magdalena DOŁHASZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 737-746. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
40
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero = New Ways of Influencing Clients in Marketing Communication of Enterprises - Brand Hero / Magdalena Dołhasz // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [177]-[184]. - Summ., streszcz.
41
Introdution / Magdalena DOŁHASZ // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 7-8. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42
Gender Marketing - istota i założenia / Magdalena DOŁHASZ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. 1[40]-18[57]. - Streszcz. - Bibliogr.
43
Gender Marketing - istota i założenia = Gender Marketing - the Concept and Its Assumptions / Magdalena DOŁHASZ // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
44
Prawne uwarunkowania działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej = The Legal Conditions of Advertising in Poland in the Context of European Union Regulations / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 53-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
45
Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - 176 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
46
Patients' Opinion on the Role Of Promotional Actions in Creating an Image of a Medical Facility / Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Magdalena DOŁHASZ // W: Contemporary Dilemmas of Management / ed. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 117-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-202-5. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
47
Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta = Image Creation in Building Competitive Advantage of a Healthcare Institution / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 39-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
48
Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych = Using the Advertisement in Election Marketing on the Example of Polish Political Parties / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 663). - nr 75 (2011), s. 571-586. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : wybrane aspekty marketingu terytorialnego. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf. - ISSN 1896-382X
49
Komunikacja marketingowa w praktyce polskich przedsiębiorstw : analiza wybranych wyników badań / Magdalena DOŁHASZ // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
50
Customer Publishing instrument komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, postawy klientów = Customer Publishing the Marketing Comminication of the Contemporary Enterprise - the Essence, Instruments, Atitude of Consumers / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010), s. 53-63. - Summ.. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
51
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów : charakterystyka wybranych sposobów = New Methods for Impacting on Buyers Applied in the Strategy for Promoting Exporters : the Characteristics of Selected Methods / Magdalena DOŁHASZ // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 203-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
52
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych = The Attitudes of Poles towards Advertisement in the Year 1992-2009 Based on Selected Secondary Researches / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 595). - nr 55 (2010), s. 375-384. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku. - ISSN 1896-382X
53
Marketing zapachowy jako nowy sposób komunikacji polskich przedsiębiorstw / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 91-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-109-7
54
Uwarunkowania prawne działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej / Magdalena DOŁHASZ // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-24]. - Bibliogr.
55
Postawy studentów wobec reklamy szokującej = The Students' Attitude towards the Shockvertising / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010. - S. 444-451. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1888-8
56
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-52. - ISBN 978-83-7252-442-3
57
Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów - charakterystyka wybranych sposobów / Magdalena DOŁHASZ // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 224-248. - Bibliogr.
58
Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania / Magdalena DOŁHASZ, Janusz FUDALIŃSKI, Małgorzata KOSALA [i.e. Kosała], Halina SMUTEK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 283, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15808-8
59
Celebrity Endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 67-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
60
Reklama prowokacyjna - sposób oddziaływania na konsumenta = Provocative Advertising - a Way to Influence Consumers / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164997213. - ISSN 1898-6447
61
Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw = Ambient Advertisement - a New Form of Enterprises Marketing Communication / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 599). - nr 42 (2009), s. 422-428. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/559/ZN_559.pdf. - ISSN 1896-382X
62
Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute / M. DOŁHASZ, J. FUDALIŃSKI, P. BUŁA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 39. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
63
The Attitudes of Poles to Polish and Foreign Brand Names - the Results of Selected Research / Magdalena DOŁHASZ // W: Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - S. 66-72. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2794-1
64
Rola i znaczenie źródeł informacji wykorzystywanych w analizie otoczenia medialnego = The Role and Significance of Information Sources Used in Analysis of the Media Environment / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 157-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/165000057. - ISSN 1898-6447
65
Reklama prowokacyjna - sposób na zwrócenie uwagi współczesnego konsumenta / M. DOŁHASZ // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2008. - S. 146-147. - ISBN 978-966-553-813-4
66
Provokacìjna reklama - sposìb privertannâ uvagi sučasnogo spoživača / M. DOLHAŠ // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no. 633 (2008), s. 209-214. - Rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://vlp.com.ua/files/29_13.pdf. - ISSN 0321-0499
67
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 34-53
68
Domy medialne : nowy podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce = Media Houses : a New Object on the Marketing Communication Market in Poland / Magdalena DOŁHASZ // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 263-277. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
69
Nowe sposoby komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z rynkiem / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 127-140. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
70
Ocena standardów badania skuteczności reklamy zewnętrznej / Magdalena DOŁHASZ // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 139-[151]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
71
Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych) / Magdalena DOŁHASZ // W: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce / red. J. Bieliński, M. Czerwińska. - Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2007. - S. 378-387. - Bibliogr. - ISBN 978-83-742640-5-1
72
Marketing jako filozofia współczesnego biznesu / Magdalena DOŁHASZ // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 11-17. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
73
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o.; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 144 [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
74
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
75
Komunikacja marketingowa - instrument marketingu terytorialnego na przykładzie powiatu tatrzańskiego / Magdalena DOŁHASZ // W: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania / red. nauk. Andrzej Rapacz. - Wrocław; Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press, 2007. - S. 325-333. - ISBN 978-83-923545-0-5
76
Uwarunkowania kulturowe w reklamie produktów tytoniowych w Polsce i na rynku UE = Cultural Factors in Advertising of Tobacco Goods in Poland and on the EU Market / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 27, t. 1 (2007), s. 191-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
77
Agencja reklamowa jako główny podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 169-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
78
Promocja / Magdalena DOŁHASZ // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 120-141. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
79
Product placement - niekonwencjonalny środek komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw / Magdalena DOŁHASZ // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 47-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-011-5
80
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty) = The Effect of the Social Environment on Marketing Communication Using the Example of Advertising (Selected Aspects) / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006), s. 157-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129389933. - ISSN 0208-7944
81
Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową z wykorzystaniem reklamy / Magdalena DOŁHASZ // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 40-58
82
Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych) / Magdalena DOŁHASZ // W: VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm. - [b.m.]: [b.w.], [2006]. - S. 485-496. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
83
Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa = Television and the Press as the Main Media used in the Advertising Operations of Modern Enterprises / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123175324. - ISSN 0208-7944
84
Procesy globalizacji a komunikacja marketingowa współczesnych przedsiębiorstw : przegląd pojęć / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
85
Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego = The Travel Agency - the Main Entity in the Tourist Market / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 43-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
86
Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Magdalena DOŁHASZ, AGNIESZKA ŻBIKOWSKA // W: Public relations w teorii i praktyce / red. Dariusz Tworzydło, Tomasz Soliński. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2006. - S. 371-380. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-90-1
87
Wizerunek szkoły wyższej w opinii respondentów / Magdalena DOŁHASZ // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
88
Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa = Corporate Social Responsibility - A New Marketing Instrument in the Modern Firm / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 103-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93844993. - ISSN 0208-7944
89
Przyszłość marek narodowych w dobie wejścia do UE na przykładzie Polski / Magdalena DOŁHASZ // W: Integrácia do Európskej Únie a jej dôsledky. I. - Vydav. EKONÓM: Bratislava, 2005. - S. 17-20. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 80-226-1969-3
90
Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = The Standards of Corporate Social Responsibility / Magdalena DOŁHASZ, Tomasz KAFEL // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
91
Specyfika komunikacji marketingowej instytucji non-profit na przykładzie Narodowego Starego Teatru w Krakowie / Magdalena DOŁHASZ // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 342-359. - Bibliogr. - ISBN 83-89786-46-X
92
Otoczenie prawne a działalność reklamowa na przykładzie wybranych rynków w Polsce = Legal Environment and Advertising Operation, as Based on Selected Polish Markets / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
93
Public relations szkoły wyższej w opinii studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego / Magdalena DOŁHASZ // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 187-195. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
94
Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1990-2000 / Magdalena DOŁHASZ // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 135-146. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
95
Consumers' Attitudes Toward Advertising in the Cosmetics Market in Poland (in the Light of Marketing Research) / Magdalena DOŁHASZ // W: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004. - S. 150-157. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1904-9
96
Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa / Magdalena DOŁHASZ // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 45-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
97
Rozwój rynku reklamy zewnętrznej w Polsce - aspekt podmiotowy = Various Aspects of the Development of the Outdoor Advertising Market in Poland / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004), s. 183-192. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Reklama społeczna - istota i uwarunkowania jej stosowania / Magdalena DOŁHASZ // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 54-65. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
99
Rola otoczenia medialnego w działalności marketingowej przedsiębiorstwa / Magdalena DOŁHASZ // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 73-83
100
Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań) / Magdalena DOŁHASZ, Dominika KUBACKA // W: Public relations / red. Jarosław Świda, Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 315-321. - Streszcz., summ. - ISBN 83-87658-39-1
101
Postrzeganie elementów wizerunku Coca-Cola Company i Pepsico przez konsumentów : w oparciu o badania krakowskich studentów / Magdalena DOŁHASZ // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 216-226. - ISBN 83-88829-80-7
102
Reklama zewnętrzna jako instrument komunikacji marketingowej przedsiębiorstw / Magdalena DOŁHASZ // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 31-42. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
103
Program działań media relations : studium przypadku / Magdalena DOŁHASZ, Beata Tarczydło // W: Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003] / red. Dariusz Tworzydło. - Rzeszów: Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2003. - S. 179-188. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-42-1
104
Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych / Magdalena DOŁHASZ, Dominika KUBACKA // W: Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2002. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 96-104. - ISBN 83-916758-5-8
105
Rynek usług reklamy zewnętrznej - wybrane aspekty = The Market of Out-Door Advertising - Selected Problems / Magdalena DOŁHASZ // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 171-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
106
Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych / Magdalena DOŁHASZ, Dominika KUBACKA // Państwo i Społeczeństwo. - R. 2, nr 2 (2002), s. 329-338. - ISSN 1643-8299
107
Instrumenty promocji stosowane przez lokalne agencje reklamowe : (na podstawie badań krakowskich agencji reklamowych) = Promotion Instruments Employed by Local Advertising Agencies (Based on Research of Kraków Advertising Agencies) / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 581 (2002), s. 121-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12575. - ISSN 0208-7944
108
Budżet promocyjny - decyzja warunkująca działalność promocyjną przedsiębiorstw = Promotional Budget - Decision Determining the Promotional Activities in Enterprises / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 488-493. - Summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
109
Sektorowa struktura podażowej strony rynku reklamy : wybrane aspekty = The Sectoral Structure of the Demand Side of the Advertising Market - Selected Aspects / Magdalena DOŁHASZ // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 372-384. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
110
Finansowe aspekty działalności reklamowej przedsiębiorstwa / Magdalena DOŁCHASZ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 115-131. - Bibliogr.
111
Instrumenty promocji i uwarunkowania ich stosowania przez polskie przedsiębiorstwa / Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI // Marketing i Rynek. - nr 1 (2000), s. 18-22. - ISSN 1231-7853
112
Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie / Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 238-277. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
113
Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 21-35. - ISBN 83-911355-8-6
114
Jak się promujemy? / Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI // Manager. - nr 5 (38) (1999), s. 44-45. - Bibliogr. - ISSN 1426-0204
115
Organizaciâ prodviženiâ na polʹskih predpriâtiâh v svete rezulʹtatov issledovanij / Magdalena DOLHAŠ, Marek RAVSKI // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k: SUDU, 1999. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 3). - S. 305-311
116
Organizacja działalności reklamowej w przedsiębiorstwach - nabywcach usług reklamowych (na przykładzie badań wybranych firm krakowskich) = Organization of Advertising Activity in Enterprises - Purchasers of a Advertising Services (on Basis of Selected Ompanies Operatiing in Cracow) / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Promocja sprzedaży na targach / Magdalena DOŁHASZ // W: Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne / red. Andrzej SZROMNIK. - [Kraków]: [Wydaw. AE], [1997]. - S. 53-58. - Bibliogr.
118
Produkt reklamowy - podstawowy element rynku reklamy / Magdalena DOŁHASZ // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 13-21. - ISBN 83-87239-34-8
119
Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania / Magdalena DOŁHASZ ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 1996. - 209 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 14 k. - Bibliogr.
120
Działalność agencji reklamowych na lokalnych rynkach : (na przykładzie krakowskiego rynku reklamy) / Magdalena DOŁHASZ // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 334-346
121
Czynniki warunkujące strukturę i zakres programu promocyjnego firmy / Magdalena DOŁHASZ // W: Problematyka zarządzania marketingowego / red. Jerzy Boszko. - Poznań: Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1995. - (Zeszyty Naukowe / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział, ISSN 1233-3239 ; z. 2). - S. 83-92
122
O potrzebie nowego spojrzenia na problematykę planowania w przedsiębiorstwie = On the Need For a Fresh Look at the Problems Of Business Planning / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993), s. 101-108. - Summ. - ISSN 0208-7944
123
Segmentacja rynku produktów zielarskich w Polsce : (wyniki badań empirycznych) / Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI // W: Marketingowe zarządzanie handlem / red. nauk. Halina Szulce. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 98-101
124
Przeobrażenia w strukturze organizacyjnej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem w latach 1980-1988 = Transformations in the Organizational Structure of the Cracow Consumers Co-operative "Społem" in the years 1980-1988 / Magdalena DOŁHASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991), s. 89-102. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Wybrane problemy sytuacji demograficznej województwa nowosądeckiego = Selected Problems of Demogrphic Situation in Nowy Sącz Voivodship / Magdalena DOŁHASZ // Wiadomości Statystyczne. - R. 34, nr 7 (337) (1989), s. 37-39. - ISSN 0043-518X
126
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
127
Determinanty struktury programu promocyjnego firm na polskim rynku. Cz. I / Magdalena DOŁHASZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 52, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
128
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [138] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
129
Podażowa strona rynku reklamy w Polsce / Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 45, [9] k. : il. ; 30 cm
130
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
131
Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - [65] k. : il. ; 30 cm
1
Dołhasz M., (2022), Specyfika reklamy kontrowersyjnej w oparciu o wybrane przykłady reklamy telewizyjnej w Polsce, "Eruditio et Ars", nr 1 (4), s. 107-124.
2
Dołhasz M., (2020), Segment srebrny seniorów jako podmiot badań ankietowych : problemy i trudności. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 159-171.
3
Dołhasz M., (2020), Po raz piąty, jubileuszowy, w formie zdalnej!, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 48-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/48
4
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2019), Komunikacja rynkowa: podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 83, [1] s.
5
Dołhasz M., (2019), Komunikacja rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy?, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/34
6
Dołhasz M., (2018), Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy?, "Kurier UEK", nr 3 (78), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/36
7
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2018), Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/15
8
Dołhasz M., Proszowska A., (2018), Targi gospodarcze jako źródło informacji o ofercie rynkowej dla segmentu seniorów. [W:] Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 139-150.
9
Dołhasz M., Proszowska A., (2018), Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 85-98; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf
10
Dołhasz M., (2017), Komunikacja Rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy?, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 32-33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/32
11
Dołhasz M., Sanak-Kosmowska K., (2017), Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
12
Dołhasz M., (2017), Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 68-75; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
13
Dołhasz M., (2017), Trzecia inauguracja kierunku Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
14
Dołhasz M., (2016), Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland. [W:] Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P., Lipińska A. (red.), Challenges Related to New Segments and Market Trends, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 13-25.
15
Dołhasz M., (2016), Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 99-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171445824
16
Dołhasz M., (2016), The Attitude of Polish Seniors to Advertising as a Source of Market Information. [W:] Budzanowska-Drzewiecka M., Jedynak P. (red.), Innovations in Certain Areas of Organization Management and Marketing, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 67-79.
17
Dołhasz M., (2016), The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information, "Jagiellonian Journal of Management", vol. 2, no. 2, s. 101-114; http://www.ejournals.eu/pliki/art/7823/
18
Dołhasz M., (2016), Marketing i Komunikacja Rynkowa: "Studia z Przyszłością", "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
19
Dołhasz M., Pera B., (2015), II Małopolski Kongres Kobiet, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 10-11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
20
Dołhasz M., (2015), Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy - wybrane zagadnienia, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 127-138; http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=128&view=Fit
21
Dołhasz M., (2015), Lajkonik na UEK-u!, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/36
22
Dołhasz M., (2015), Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland, "Jagiellonian Journal of Management", vol. 1, no. 3, s. 141-154; http://www.ejournals.eu/pliki/art/6383/
23
Dołhasz M., (2015), Polityka promocji małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-162.
24
Dołhasz M., (2015), Rusza II edycja Marketingu i komunikacji rynkowej, nowego kierunku Wydziału Zarządzania, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/19
25
Dołhasz M., (2015), Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 38, s. 113-125; http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=113&view=Fit
26
Dołhasz M., (2015), Raport z działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw już opublikowany!, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po/20
27
Dołhasz M., (2015), Kreatywność - klucz do sukcesu w komunikacji marketingowej!, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 26; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
28
Dołhasz M., (2015), Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, "Logistyka : czasopismo dla profesjonalistów", nr 2, CD 2, s. 1426-1433; http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7398-artykul
29
Dołhasz M., (2014), Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-94.
30
Dołhasz M., (2014), Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 36, s. 241-253; http://www.wzieu.pl/zn/825/ZN_825.pdf#page=241&view=Fit
31
Dołhasz M., (2014), Ruszyły studia na nowym kierunku "Marketing i Komunikacja rynkowa", "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/10
32
Dołhasz M., (2014), Polityka promocji. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 175-186.
33
Żbikowska A., Dołhasz M., Kuziak M., (2014), Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
34
Dołhasz M., (2013), Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 65-83.
35
Dołhasz M., (2013), Financial Aspects of Internet Advertising Development in Poland from 2000 to 2013. [W:] Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, s. 73-81.
36
Dołhasz M., (2013), Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[24]-15[38].
37
Dołhasz M., (2013), Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32, s. 311-324; http://www.wzieu.pl/zn/777/ZN_777.pdf
38
Dołhasz M., ([2013]), Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [86]-[95].
39
Dołhasz M., (2013), Companies' Marketing Communication vs Consumer Attitudes - Selected Polish Consumer Surveys. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 737-746.
40
Dołhasz M., ([2013]), Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [177]-[184].
41
Dołhasz M., (2012), Introdution. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 7-8.
42
Dołhasz M., (2012), Gender Marketing - istota i założenia. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. 1[40]-18[57].
43
Dołhasz M., (2012), Gender Marketing - istota i założenia. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 51-67.
44
Dołhasz M., (2012), Prawne uwarunkowania działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 53-72.
45
Dołhasz M. (red.), (2012), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 176 s.
46
Budzanowska-Drzewiecka M., Dołhasz M., (2012), Patients' Opinion on the Role Of Promotional Actions in Creating an Image of a Medical Facility. [W:] Dołhasz M. (red.), Contemporary Dilemmas of Management, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-137.
47
Dołhasz M., (2011), Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 39-49.
48
Dołhasz M., (2011), Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 75, s. 571-586; http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf
49
Dołhasz M., (2010), Komunikacja marketingowa w praktyce polskich przedsiębiorstw : analiza wybranych wyników badań. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-49.
50
Dołhasz M., (2010), Customer Publishing instrument komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, postawy klientów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 136, s. 53-63.
51
Dołhasz M., (2010), Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów : charakterystyka wybranych sposobów. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 203-229.
52
Dołhasz M., (2010), Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 55, s. 375-384.
53
Dołhasz M., (2010), Marketing zapachowy jako nowy sposób komunikacji polskich przedsiębiorstw. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91-102.
54
Dołhasz M., (2010), Uwarunkowania prawne działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-24].
55
Dołhasz M., (2010), Postawy studentów wobec reklamy szokującej. [W:] Wiktor J., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 444-451.
56
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2009), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-52.
57
Dołhasz M., (2009), Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów - charakterystyka wybranych sposobów. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 224-248.
58
Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., (2009), Podstawy zarządzania: koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 283, [1] s.
59
Dołhasz M., (2009), Celebrity Endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 67-76.
60
Dołhasz M., (2009), Reklama prowokacyjna - sposób oddziaływania na konsumenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 163-172; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997213
61
Dołhasz M., (2009), Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 42, s. 422-428; http://www.wzieu.pl/zn/559/ZN_559.pdf
62
Dołhasz M., Fudaliński J., Buła P., (2009), Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
63
Dołhasz M., (2009), The Attitudes of Poles to Polish and Foreign Brand Names - the Results of Selected Research. [W:] Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 66-72.
64
Dołhasz M., (2009), Rola i znaczenie źródeł informacji wykorzystywanych w analizie otoczenia medialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 157-168; https://bazekon.uek.krakow.pl/165000057
65
Dołhasz M., (2008), Reklama prowokacyjna - sposób na zwrócenie uwagi współczesnego konsumenta. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L'vìv : Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", s. 146-147.
66
Dołhasz M., (2008), Provokacìjna reklama - sposìb privertannâ uvagi sučasnogo spoživača, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", no. 633, s. 209-214; http://vlp.com.ua/files/29_13.pdf
67
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2008), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 34-53.
68
Dołhasz M., (2008), Domy medialne : nowy podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 263-277.
69
Dołhasz M., (2008), Nowe sposoby komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z rynkiem. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 127-140.
70
Dołhasz M., (2007), Ocena standardów badania skuteczności reklamy zewnętrznej. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 139-[151].
71
Dołhasz M., (2007), Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych). [W:] Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, s. 378-387.
72
Dołhasz M., (2007), Marketing jako filozofia współczesnego biznesu. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 11-17.
73
Dołhasz M. (red.), (2007), Podstawy marketingu: materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o. : Oficyna Wydawnicza AFM, 144 [1] s.
74
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2007), Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 37-61.
75
Dołhasz M., (2007), Komunikacja marketingowa - instrument marketingu terytorialnego na przykładzie powiatu tatrzańskiego. [W:] Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna; Jelenia Góra: Jaremen Press, s. 325-333.
76
Dołhasz M., (2007), Uwarunkowania kulturowe w reklamie produktów tytoniowych w Polsce i na rynku UE, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 27, t. 1, s. 191-205.
77
Dołhasz M., (2007), Agencja reklamowa jako główny podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 169-186.
78
Dołhasz M., (2007), Promocja. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 120-141.
79
Dołhasz M., (2007), Product placement - niekonwencjonalny środek komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 47-62.
80
Dołhasz M., (2006), Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 157-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/129389933
81
Dołhasz M., (2006), Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową z wykorzystaniem reklamy. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 40-58.
82
Dołhasz M., (2006), Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych). [W:] VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm, [b.m.] : [b.w.], s. 485-496.
83
Dołhasz M., (2006), Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 41-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/123175324
84
Dołhasz M., (2006), Procesy globalizacji a komunikacja marketingowa współczesnych przedsiębiorstw : przegląd pojęć. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 179-192.
85
Dołhasz M., (2006), Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 43-54.
86
Dołhasz M., Żbikowska A., (2006), Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Tworzydło D., Soliński T. (red.), Public relations w teorii i praktyce, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 371-380.
87
Dołhasz M., (2005), Wizerunek szkoły wyższej w opinii respondentów. [W:] NALEPKA A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 111-121.
88
Dołhasz M., (2005), Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 103-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/93844993
89
Dołhasz M., (2005), Przyszłość marek narodowych w dobie wejścia do UE na przykładzie Polski. [W:] Integrácia do Európskej Únie a jej dôsledky. I, Vydav. EKONÓM : Bratislava, s. 17-20.
90
Dołhasz M., Kafel T., (2005), Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-50.
91
Dołhasz M., (2005), Specyfika komunikacji marketingowej instytucji non-profit na przykładzie Narodowego Starego Teatru w Krakowie. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 342-359.
92
Dołhasz M., (2005), Otoczenie prawne a działalność reklamowa na przykładzie wybranych rynków w Polsce. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 109-119.
93
Dołhasz M., (2005), Public relations szkoły wyższej w opinii studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 187-195.
94
Dołhasz M., (2004), Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1990-2000. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 135-146.
95
Dołhasz M., (2004), Consumers' Attitudes Toward Advertising in the Cosmetics Market in Poland (in the Light of Marketing Research). [W:] Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 150-157.
96
Dołhasz M., (2004), Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 45-52.
97
Dołhasz M., (2004), Rozwój rynku reklamy zewnętrznej w Polsce - aspekt podmiotowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 183-192.
98
Dołhasz M., (2004), Reklama społeczna - istota i uwarunkowania jej stosowania. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 54-65.
99
Dołhasz M., (2004), Rola otoczenia medialnego w działalności marketingowej przedsiębiorstwa. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 73-83.
100
Dołhasz M., Kubacka D., (2003), Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań). [W:] Świda J., Tworzydło D. (red.), Public relations, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 315-321.
101
Dołhasz M., (2003), Postrzeganie elementów wizerunku Coca-Cola Company i Pepsico przez konsumentów : w oparciu o badania krakowskich studentów. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 216-226.
102
Dołhasz M., (2003), Reklama zewnętrzna jako instrument komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 31-42.
103
Dołhasz M., Tarczydło B., (2003), Program działań media relations : studium przypadku. [W:] Tworzydło D. (red.), Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003], Rzeszów : Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 179-188.
104
Dołhasz M., Kubacka D., (2002), Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych. [W:] Budzowski K. (red.), Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 96-104.
105
Dołhasz M., (2002), Rynek usług reklamy zewnętrznej - wybrane aspekty. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 171-180.
106
Dołhasz M., Kubacka D., (2002), Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw "zaawansowanych technologicznie" w świetle badań marketingowych, "Państwo i Społeczeństwo", R. 2, nr 2, s. 329-338.
107
Dołhasz M., (2002), Instrumenty promocji stosowane przez lokalne agencje reklamowe (na podstawie badań krakowskich agencji reklamowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 581, s. 121-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/12575
108
Dołhasz M., (2002), Budżet promocyjny - decyzja warunkująca działalność promocyjną przedsiębiorstw. [W:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 488-493.
109
Dołhasz M., (2001), Sektorowa struktura podażowej strony rynku reklamy : wybrane aspekty. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 372-384.
110
Dołhasz M., ([2001]), Finansowe aspekty działalności reklamowej przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 115-131.
111
Dołhasz M., Rawski M., (2000), Instrumenty promocji i uwarunkowania ich stosowania przez polskie przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 18-22.
112
Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (2000), Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 238-277.
113
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., (1999), Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-35.
114
Dołhasz M., Rawski M., (1999), Jak się promujemy?, "Manager", nr 5 (38), s. 44-45.
115
Dołhasz M., Rawski M., (1999), Organizaciâ prodviženiâ na polʹskih predpriâtiâh v svete rezulʹtatov issledovanij. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, Lugans'k : SUDU, s. 305-311.
116
Dołhasz M., (1999), Organizacja działalności reklamowej w przedsiębiorstwach - nabywcach usług reklamowych (na przykładzie badań wybranych firm krakowskich), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 55-66.
117
Dołhasz M., (1997), Promocja sprzedaży na targach. [W:] SZROMNIK A. (red.), Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne, [Kraków] : [Wydaw. AE], s. 53-58.
118
Dołhasz M., (1997), Produkt reklamowy - podstawowy element rynku reklamy. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-21.
119
Dołhasz M., (1996), Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania, Prom. Niestrój R., Kraków : , 209 k.
120
Dołhasz M., (1996), Działalność agencji reklamowych na lokalnych rynkach : (na przykładzie krakowskiego rynku reklamy). [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 334-346.
121
Dołhasz M., (1995), Czynniki warunkujące strukturę i zakres programu promocyjnego firmy. [W:] Boszko J. (red.), Problematyka zarządzania marketingowego (Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział; z. 2), Poznań : Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, s. 83-92.
122
Dołhasz M., (1993), O potrzebie nowego spojrzenia na problematykę planowania w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 411, s. 101-108.
123
Dołhasz M., Hadrian P., Rawski M., (1992), Segmentacja rynku produktów zielarskich w Polsce : (wyniki badań empirycznych). [W:] Szulce H. (red.), Marketingowe zarządzanie handlem, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 98-101.
124
Dołhasz M., (1991), Przeobrażenia w strukturze organizacyjnej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem w latach 1980-1988, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 368, s. 89-102.
125
Dołhasz M., (1989), Wybrane problemy sytuacji demograficznej województwa nowosądeckiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 34, nr 7 (337), s. 37-39.
126
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
127
Dołhasz M., (2002), Determinanty struktury programu promocyjnego firm na polskim rynku. Cz. I, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 52, [13] k.
128
Czekaj J., Kafel T., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [138] s.
129
Dołhasz M., (1998), Podażowa strona rynku reklamy w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45, [9] k.
130
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
131
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Rawski M., (1995), Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [65] k.
1
@article{UEK:2168364712,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Specyfika reklamy kontrowersyjnej w oparciu o wybrane przykłady reklamy telewizyjnej w Polsce",
journal = "Eruditio et Ars",
number = "1 (4)",
pages = "107-124",
year = "2022",
}
2
@inbook{UEK:2168352060,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Segment srebrny seniorów jako podmiot badań ankietowych : problemy i trudności",
booktitle = "Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu",
pages = "159-171",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUT8d4c9aebe5864ec0a02d77091cefd53b/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_wobec_nowych_trendow.pdf},
isbn = "978-83-7695-836-1",
}
3
@misc{UEK:2168351420,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Po raz piąty, jubileuszowy, w formie zdalnej!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "48-49",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/48},
}
4
@book{UEK:2168342935,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Komunikacja rynkowa : podstawy teoretyczne i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-800-1",
}
5
@misc{UEK:2168343521,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Komunikacja rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "34-35",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/34},
}
6
@misc{UEK:2168342477,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Komunikacja rynkowa, czyli jak promują sie współczesne firmy?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (78)",
pages = "36-37",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/36},
}
7
@misc{UEK:2168342969,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Kolejne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "15",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/15},
}
8
@inbook{UEK:2168328573,
author = "Magdalena Dołhasz and Anita Proszowska",
title = "Targi gospodarcze jako źródło informacji o ofercie rynkowej dla segmentu seniorów",
booktitle = "Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji",
pages = "139-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4468-1",
}
9
@article{UEK:2168329497,
author = "Magdalena Dołhasz and Anita Proszowska",
title = "Zachowania seniorów jako uczestników Targów Seniora w perspektywie społecznej odpowiedzialności biznesu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "85-98",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168344114,
author = "Magdalena Władysława Dołhasz",
title = "Komunikacja Rynkowa, czyli jak promują się współczesne firmy?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "32-33",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/32},
}
11
@misc{UEK:2168344300,
author = "Magdalena Dołhasz and Katarzyna Sanak-Kosmowska",
title = "Inaguracyjne posiedzenie Rady Dyrektorów Marketingu przy kierunku Marketing i Komunikacja Marketingowa na Wydziale Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "26-27",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
12
@article{UEK:2168318569,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Kształtowanie postaw rynkowych seniorów przez uniwersytety trzeciego wieku jako element unijnej srebrnej gospodarki",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "68-75",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
13
@misc{UEK:2168322485,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Trzecia inauguracja kierunku Marketing i komunikacja rynkowa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "12-13",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
14
@inbook{UEK:2168307823,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland",
booktitle = "Challenges Related to New Segments and Market Trends",
pages = "13-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4141-3 ; 978-83-233-9510-2",
}
15
@article{UEK:2168310493,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Analiza źródeł informacji o produktach w segmencie polskich seniorów na podstawie wyników badań",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "99-113",
year = "2016",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171445824},
}
16
@inbook{UEK:2168313441,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "The Attitude of Polish Seniors to Advertising as a Source of Market Information",
booktitle = "Innovations in Certain Areas of Organization Management and Marketing",
pages = "67-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Jagiellonian University Press",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4258-8 ; 978-83-233-9611-6",
}
17
@article{UEK:2168319973,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "The attitude of Polish seniors to advertising as a source of market information",
journal = "Jagiellonian Journal of Management",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "101-114",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2450114XJJM.16.008.5558},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/7823/},
}
18
@misc{UEK:2168343754,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Marketing i Komunikacja Rynkowa: Studia z Przyszłością",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "30-31",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
19
@misc{UEK:2168291561,
author = "Magdalena Dołhasz and Bożena Pera",
title = "II Małopolski Kongres Kobiet",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "10-11",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
20
@article{UEK:2168297433,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rola działań reklamowych w przedsiębiorstwach na tle zmian zachodzących na polskim rynku reklamy - wybrane zagadnienia",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "127-138",
year = "2015",
url = {http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/22marketing_i_rynek_nr_8_2015_cdnowy.pdf#page=128&view=Fit},
}
21
@misc{UEK:2168344514,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Lajkonik na UEK-u!",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "36",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/36},
}
22
@article{UEK:2168307219,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Consumer Attitudes as a Basis for Developing New Directions in Marketing Communications in Poland",
journal = "Jagiellonian Journal of Management",
number = "vol. 1, no. 3",
pages = "141-154",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/2450114XJJM.15.011.4468},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/6383/},
}
23
@inbook{UEK:2168304781,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Polityka promocji małych firm",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "147-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
24
@misc{UEK:2168344504,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rusza II edycja Marketingu i komunikacji rynkowej, nowego kierunku Wydziału Zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "19",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/19},
}
25
@article{UEK:2168297693,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Seniorzy jako adresaci działań marketingowych przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "38",
pages = "113-125",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/865/ZN_865.pdf#page=113&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
26
@article{UEK:2168347754,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Raport z działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw już opublikowany!",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "20-21",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po/20},
}
27
@article{UEK:2168291611,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Kreatywność - klucz do sukcesu w komunikacji marketingowej!",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "26",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
28
@article{UEK:2168297671,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Postawy polskich przedsiębiorstw wobec wybranych instrumentów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw",
journal = "Logistyka",
number = "2, CD 2",
pages = "1426-1433",
year = "2015",
url = {http://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/329-artykuly-na-plycie-cd-2/7398-artykul},
}
29
@inbook{UEK:2168279149,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "83-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
30
@article{UEK:2168287081,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Zakupy grupowe jako sposób oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "36",
pages = "241-253",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/825/ZN_825.pdf#page=241&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
31
@misc{UEK:2168344018,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Ruszyły studia na nowym kierunku Marketing i Komunikacja rynkowa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "10",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www/10},
}
32
@inbook{UEK:2168288257,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Polityka promocji",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "175-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
33
@article{UEK:2168275305,
author = "Agnieszka Żbikowska and Magdalena Dołhasz and Mariusz Kuziak",
title = "Nowy kierunek studiów Marketing i komunikacja rynkowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "28-29",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
34
@inbook{UEK:2168266026,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "65-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
35
@inbook{UEK:2168279425,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Financial Aspects of Internet Advertising Development in Poland from 2000 to 2013",
booktitle = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
pages = "73-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
36
@unpublished{UEK:2168266824,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[24]-15[38]",
year = "2013",
}
37
@article{UEK:2168263100,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "32",
pages = "311-324",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/777/ZN_777.pdf},
issn = "1640-6818",
}
38
@unpublished{UEK:2168287491,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wykorzystanie kampanii reklamowej w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie organizacji pozarządowych",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[86]-[95]",
year = "2013",
}
39
@inbook{UEK:2168274789,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Companies' Marketing Communication vs Consumer Attitudes - Selected Polish Consumer Surveys",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "737-746",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
40
@unpublished{UEK:2168287605,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Nowe sposoby oddziaływania na nabywców w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw - Brand Hero",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[177]-[184]",
year = "2013",
}
41
@misc{UEK:2168319959,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Introdution",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
42
@unpublished{UEK:2168257028,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Gender Marketing - istota i założenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "1[40]-18[57]",
year = "2012",
}
43
@inbook{UEK:2168241594,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Gender Marketing - istota i założenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "51-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
44
@article{UEK:2168256544,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Prawne uwarunkowania działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "53-72",
year = "2012",
}
45
@book{UEK:2168319957,
title = "Contemporary Dilemmas of Management",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
46
@inbook{UEK:2168319969,
author = "Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka and Magdalena Dołhasz",
title = "Patients' Opinion on the Role Of Promotional Actions in Creating an Image of a Medical Facility",
booktitle = "Contemporary Dilemmas of Management",
pages = "117-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7171/Contemporary%20dilemmas%20of%20management_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-202-5",
}
47
@article{UEK:2166588308,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rola wizerunku placówki usług medycznych w ocenie pacjenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "39-49",
adress = "",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168220322,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wykorzystanie reklamy w marketingu wyborczym na przykładzie polskich partii politycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "75",
pages = "571-586",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/663/ZN_663.pdf},
issn = "1640-6818",
}
49
@inbook{UEK:2165376483,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Komunikacja marketingowa w praktyce polskich przedsiębiorstw : analiza wybranych wyników badań",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
50
@article{UEK:2165097995,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Customer Publishing instrument komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, postawy klientów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "136",
pages = "53-63",
adress = "",
year = "2010",
}
51
@inbook{UEK:2165097095,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów : charakterystyka wybranych sposobów",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "203-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
52
@article{UEK:2165320883,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "55",
pages = "375-384",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
53
@inbook{UEK:2168225594,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Marketing zapachowy jako nowy sposób komunikacji polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-109-7",
}
54
@unpublished{UEK:2168326701,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Uwarunkowania prawne działalności reklamowej w Polsce w kontekście regulacji Unii Europejskiej",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-24]",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2164895385,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Postawy studentów wobec reklamy szokującej",
booktitle = "Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju",
pages = "444-451",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1888-8",
}
56
@inbook{UEK:2162155986,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
57
@unpublished{UEK:2168228696,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Nowe sposoby oddziaływania na nabywców wykorzystywane w strategii promocji eksporterów - charakterystyka wybranych sposobów",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "224-248",
year = "2009",
}
58
@book{UEK:50800,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Małgorzata Kosała and Halina Smutek",
title = "Podstawy zarządzania : koncepcje, strategie, zastosowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15808-8",
}
59
@inbook{UEK:2162096161,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Celebrity Endorsement w działaniach reklamowych polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing",
pages = "67-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
60
@article{UEK:50761,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Reklama prowokacyjna - sposób oddziaływania na konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "163-172",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997213},
}
61
@article{UEK:2168296931,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Reklama ambientowa - nowa forma komunikacji marketingowej przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "42",
pages = "422-428",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/559/ZN_559.pdf},
issn = "1640-6818",
}
62
@misc{UEK:2168274471,
author = "Magdalena Dołhasz and Janusz Fudaliński and Piotr Buła",
title = "Uniwersytet na konferencji Global Sales Science Institute",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "39",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
63
@inbook{UEK:2166081192,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "The Attitudes of Poles to Polish and Foreign Brand Names - the Results of Selected Research",
booktitle = "Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikate'ských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. čast') : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského, 15.-16.10.2009 Mojmírovce",
pages = "66-72",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2794-1",
}
64
@article{UEK:50516,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rola i znaczenie źródeł informacji wykorzystywanych w analizie otoczenia medialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "804",
pages = "157-168",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/165000057},
}
65
@misc{UEK:2165993409,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Reklama prowokacyjna - sposób na zwrócenie uwagi współczesnego konsumenta",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "146-147",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu L'vìvs'ka polìtehnìka",
year = "2008",
isbn = "978-966-553-813-4",
}
66
@article{UEK:2166034973,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Provokacìjna reklama - sposìb privertannâ uvagi sučasnogo spoživača",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "no. 633",
pages = "209-214",
year = "2008",
url = {http://vlp.com.ua/files/29_13.pdf},
}
67
@unpublished{UEK:2165365739,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "34-53",
year = "2008",
}
68
@inbook{UEK:2165712391,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Domy medialne : nowy podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "263-277",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
69
@inbook{UEK:2166288699,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Nowe sposoby komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z rynkiem",
booktitle = "Marketing",
pages = "127-140",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
70
@inbook{UEK:2165730018,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Ocena standardów badania skuteczności reklamy zewnętrznej",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "139-[151]",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
71
@inbook{UEK:2168225210,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych)",
booktitle = "Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce",
pages = "378-387",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr",
year = "2007",
isbn = "978-83-742640-5-1",
}
72
@inbook{UEK:51207,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Marketing jako filozofia współczesnego biznesu",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
73
@book{UEK:2163767042,
title = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o. o.; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
74
@unpublished{UEK:2168245928,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "37-61",
year = "2007",
}
75
@inbook{UEK:2168225578,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Komunikacja marketingowa - instrument marketingu terytorialnego na przykładzie powiatu tatrzańskiego",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania",
pages = "325-333",
adress = "Wrocław; Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Jaremen Press",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-0-5",
}
76
@article{UEK:2168225862,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Uwarunkowania kulturowe w reklamie produktów tytoniowych w Polsce i na rynku UE",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "27, t. 1",
pages = "191-205",
year = "2007",
}
77
@inbook{UEK:2166289721,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Agencja reklamowa jako główny podmiot na rynku komunikacji marketingowej w Polsce",
booktitle = "Marketing",
pages = "169-186",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
78
@inbook{UEK:51208,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Promocja",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "120-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
79
@inbook{UEK:2165902650,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Product placement - niekonwencjonalny środek komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "47-62",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
80
@article{UEK:51275,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową na przykładzie reklamy (wybrane aspekty)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "157-169",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129389933},
}
81
@unpublished{UEK:2168326943,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na komunikację marketingową z wykorzystaniem reklamy",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "40-58",
year = "2006",
}
82
@inbook{UEK:2168325979,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Prawne uwarunkowania reklamy na eurorynku - determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw (na przykładzie reklamy produktów alkoholowych)",
booktitle = "VI konferencja naukowa Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością (3 edycja) 7-10 października 2006 r. Gdańsk - Sztokholm",
pages = "485-496",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2006",
}
83
@article{UEK:52853,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Telewizja i prasa jako główne media wykorzystywane w działalności reklamowej współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "41-51",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123175324},
}
84
@inbook{UEK:2166048615,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Procesy globalizacji a komunikacja marketingowa współczesnych przedsiębiorstw : przegląd pojęć",
booktitle = "Marketing",
pages = "179-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
85
@article{UEK:2168225574,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Biuro podróży - główny podmiot strony podażowej rynku turystycznego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "43-54",
year = "2006",
}
86
@inbook{UEK:2166522594,
author = "Magdalena Dołhasz and Agnieszka Żbikowska",
title = "Działalność public relations szkoły wyższej w opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Public relations w teorii i praktyce",
pages = "371-380",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-87658-90-1",
}
87
@inbook{UEK:2168219108,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wizerunek szkoły wyższej w opinii respondentów",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "111-121",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
88
@article{UEK:52778,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek w komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "103-112",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93844993},
}
89
@inbook{UEK:2168332077,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Przyszłość marek narodowych w dobie wejścia do UE na przykładzie Polski",
booktitle = "Integrácia do Európskej Únie a jej dôsledky. I",
pages = "17-20",
adress = "Vydav. EKONÓM",
publisher = "Bratislava",
year = "2005",
isbn = "80-226-1969-3",
}
90
@inbook{UEK:2166382319,
author = "Magdalena Dołhasz and Tomasz Kafel",
title = "Mierniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "41-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
91
@inbook{UEK:2166496498,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Specyfika komunikacji marketingowej instytucji non-profit na przykładzie Narodowego Starego Teatru w Krakowie",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "342-359",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
92
@inbook{UEK:2166027601,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Otoczenie prawne a działalność reklamowa na przykładzie wybranych rynków w Polsce",
booktitle = "Marketing",
pages = "109-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
93
@inbook{UEK:51863,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Public relations szkoły wyższej w opinii studentów Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "187-195",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
94
@inbook{UEK:2166284511,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1990-2000",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "135-146",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
95
@inbook{UEK:2168361074,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Consumers' Attitudes Toward Advertising in the Cosmetics Market in Poland (in the Light of Marketing Research)",
booktitle = "Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004",
pages = "150-157",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2004",
isbn = "80-225-1904-9",
}
96
@inbook{UEK:2166339183,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "45-52",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
97
@article{UEK:2168220516,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rozwój rynku reklamy zewnętrznej w Polsce - aspekt podmiotowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "183-192",
year = "2004",
}
98
@inbook{UEK:2166289031,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Reklama społeczna - istota i uwarunkowania jej stosowania",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "54-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
99
@unpublished{UEK:2168259976,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rola otoczenia medialnego w działalności marketingowej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "73-83",
year = "2004",
}
100
@inbook{UEK:2166281020,
author = "Magdalena Dołhasz and Dominika Kubacka",
title = "Oczekiwania zawodowe studentów studiów podyplomowych public relations (wyniki badań)",
booktitle = "Public relations",
pages = "315-321",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-87658-39-1",
}
101
@inbook{UEK:2168273408,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Postrzeganie elementów wizerunku Coca-Cola Company i Pepsico przez konsumentów : w oparciu o badania krakowskich studentów",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "216-226",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
102
@inbook{UEK:2168294691,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Reklama zewnętrzna jako instrument komunikacji marketingowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "31-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
103
@inbook{UEK:2166291773,
author = "Magdalena Dołhasz and Beata Tarczydło",
title = "Program działań media relations : studium przypadku",
booktitle = "Public relations : materiały z II Kongresu PR, [Rzeszów, 23-25 kwietnia, 2003]",
pages = "179-188",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Centrum Konferencyjne Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2003",
isbn = "83-87658-42-1",
}
104
@inbook{UEK:2166289895,
author = "Magdalena Dołhasz and Dominika Kubacka",
title = "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w świetle badań marketingowych",
booktitle = "Administracja, zarządzanie i handel zagraniczny w warunkach integracji : materiały konferencyjne - zarządzanie",
pages = "96-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-916758-5-8",
}
105
@inbook{UEK:2168237448,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rynek usług reklamy zewnętrznej - wybrane aspekty",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "171-180",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
106
@article{UEK:2168255986,
author = "Magdalena Dołhasz and Dominika Kubacka",
title = "Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie w świetle badań marketingowych",
journal = "Państwo i Społeczeństwo",
number = "R. 2, 2",
pages = "329-338",
year = "2002",
}
107
@article{UEK:2168225664,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Instrumenty promocji stosowane przez lokalne agencje reklamowe : (na podstawie badań krakowskich agencji reklamowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "581",
pages = "121-130",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12575},
}
108
@inbook{UEK:2168224536,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Budżet promocyjny - decyzja warunkująca działalność promocyjną przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie",
pages = "488-493",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
109
@inbook{UEK:2168223804,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Sektorowa struktura podażowej strony rynku reklamy : wybrane aspekty",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "372-384",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
110
@unpublished{UEK:2168264682,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Finansowe aspekty działalności reklamowej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]",
pages = "115-131",
year = "2001",
}
111
@article{UEK:2168237002,
author = "Magdalena Dołhasz and Marek Rawski",
title = "Instrumenty promocji i uwarunkowania ich stosowania przez polskie przedsiębiorstwa",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "18-22",
year = "2000",
}
112
@inbook{UEK:2168224834,
author = "Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec",
title = "Kształtowanie programów komunikacji zewnętrznej w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "238-277",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
113
@inbook{UEK:2168235948,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "21-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
114
@article{UEK:2168242444,
author = "Magdalena Dołhasz and Marek Rawski",
title = "Jak się promujemy?",
journal = "Manager",
number = "5 (38)",
pages = "44-45",
year = "1999",
}
115
@inbook{UEK:2168324545,
author = "Magdalena Dołhasz and Marek Rawski",
title = "Organizaciâ prodviženiâ na polʹskih predpriâtiâh v svete rezulʹtatov issledovanij",
booktitle = "Marketing : teorìâ ì praktika",
pages = "305-311",
adress = "Lugans'k",
publisher = "SUDU",
year = "1999",
issn = "",
}
116
@article{UEK:2168248280,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Organizacja działalności reklamowej w przedsiębiorstwach - nabywcach usług reklamowych (na przykładzie badań wybranych firm krakowskich)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "55-66",
year = "1999",
}
117
@inbook{UEK:2168243298,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Promocja sprzedaży na targach",
booktitle = "Człowiek i technika we współczesnym handlu targowym : materiały seminaryjne",
pages = "53-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1997",
}
118
@inbook{UEK:2168223918,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Produkt reklamowy - podstawowy element rynku reklamy",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "13-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
119
@unpublished{UEK:2168260196,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
120
@inbook{UEK:2168236668,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Działalność agencji reklamowych na lokalnych rynkach : (na przykładzie krakowskiego rynku reklamy)",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "334-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
121
@inbook{UEK:2168331263,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Czynniki warunkujące strukturę i zakres programu promocyjnego firmy",
booktitle = "Problematyka zarządzania marketingowego",
pages = "83-92",
adress = "Poznań",
publisher = "Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
year = "1995",
issn = "1233-3239",
}
122
@article{UEK:2168236380,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "O potrzebie nowego spojrzenia na problematykę planowania w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "411",
pages = "101-108",
year = "1993",
}
123
@inbook{UEK:2168361586,
author = "Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Marek Rawski",
title = "Segmentacja rynku produktów zielarskich w Polsce : (wyniki badań empirycznych)",
booktitle = "Marketingowe zarządzanie handlem",
pages = "98-101",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
124
@article{UEK:2168237966,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Przeobrażenia w strukturze organizacyjnej krakowskiej spółdzielczości spożywców Społem w latach 1980-1988",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "368",
pages = "89-102",
year = "1991",
}
125
@article{UEK:2168262260,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Wybrane problemy sytuacji demograficznej województwa nowosądeckiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 34, 7 (337)",
pages = "37-39",
year = "1989",
}
126
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
127
@unpublished{UEK:2168291799,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Determinanty struktury programu promocyjnego firm na polskim rynku. Cz. I",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
128
@unpublished{UEK:2168226689,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
129
@unpublished{UEK:2168333541,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Podażowa strona rynku reklamy w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
130
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
131
@unpublished{UEK:2168329771,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Marek Rawski",
title = "Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID