Publikacje wybranego autora

Legut Józefa ORCID

Wydział Ekonomiki Produkcji, Instytut Ekonomiki Przemysłu,

1

Tytuł:
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych
Źródło:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 149-173 - Bibliogr.
Nr:
2168273932
rozdział w skrypcie
Zobacz opis całości
2

Autor:
Tytuł:
Określenie warunków doboru struktury asortymentowej produkcji w samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwie = Determination of Condition of Production's Assortment Selection in a Self-Governing and Self-Financing Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 209 (1985) , s. 17-25. - Rez., summ.
Nr:
2168278679
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Próba optymalizacji transportu wewnętrznego : (na przykładzie PZPS "Chełmek") = Attempt at Making Optimum Internal Transport
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 143 (1981) , s. 79-109. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233852
artykuł w czasopiśmie
1
Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych / Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI, Józefa LEGUT, // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / red. Kazimierz JANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 149-173. - Bibliogr.
2
Określenie warunków doboru struktury asortymentowej produkcji w samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwie = Determination of Condition of Production's Assortment Selection in a Self-Governing and Self-Financing Enterprise / Józefa LEGUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 209 (1985), s. 17-25. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Próba optymalizacji transportu wewnętrznego (na przykładzie PZPS "Chełmek") = Attempt at Making Optimum Internal Transport / Józefa LEGUT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 143 (1981), s. 79-109. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Borowiecki R., Kwieciński M., Legut J., (1986), Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych. [W:] JANIK K. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 149-173.
2
Legut J., (1985), Określenie warunków doboru struktury asortymentowej produkcji w samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 209, s. 17-25.
3
Legut J., (1981), Próba optymalizacji transportu wewnętrznego (na przykładzie PZPS "Chełmek"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 143, s. 79-109.
1
@inbook{UEK:2168273932,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Józefa Legut",
title = "Organizacja i zadania służb pomocniczych i usługowych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego",
pages = "149-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
2
@article{UEK:2168278679,
author = "Józefa Legut",
title = "Określenie warunków doboru struktury asortymentowej produkcji w samodzielnym i samofinansującym się przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "209",
pages = "17-25",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168233852,
author = "Józefa Legut",
title = "Próba optymalizacji transportu wewnętrznego : (na przykładzie PZPS Chełmek)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "143",
pages = "79-109",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID