Publikacje wybranego autora

1

Tytuł:
Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG = Changes in the Level of Durable Goods Consumption in the Countries Belonging to the Council for Mutual Economic Aid in the Light of the Volume Index of Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 53-67. - Summ.
Nr:
2168259662
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 171-186
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255200
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 186-206
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 87-97. - Rez., summ.
Nr:
2168259268
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Czego zazdrościmy sąsiadom?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990) , s. 8
Nr:
2168229252
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 53-66. - Rez., summ.
Nr:
2168235224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych
Źródło:
Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 47-56
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168337959
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji = Material and Technological Base in Czechoslovakia Trade
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 1 (192) (1988) , s. 56-60
Nr:
2168252360
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 126-135
Nr:
2168259812
rozdział w materiałach konferencyjnych
11

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 61-62
Nr:
2168337941
recenzja
12

Tytuł:
Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji = Level of Structure of Consumer Goods Consumption in Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987) , s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257198
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
13

Tytuł:
Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych = Problems of Individual Consumption Development in Czechoslovakia in years 80s
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 52-57
Nr:
2168254886
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
15

Tytuł:
Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168256632
skrypt
16

Tytuł:
Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych = Consumption Trends of Consumer Goods in Czechoslovakia Compared to other Socialist Countries
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 4-5 (183-184) (1986) , s. 73-79
Nr:
2168254762
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
[Recenzja]
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 1 (179) (1986) , s. 66-67
Nr:
2168337931
recenzja
18

Tytuł:
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej
Źródło:
Handel Wewnętrzny1986. - R. 32, nr 1 (179), s. 70-72
Nr:
2168254758
varia
19

Tytuł:
Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji = Trade in the Slovak Socialist Republic against the background of domestic market development in Czechoslovakia
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 63-67
Nr:
2168240850
artykuł w czasopiśmie
20

Tytuł:
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
21

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
23

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doktorat
24

Tytuł:
Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku = A Comparative Analysis of Organizational Structures in the Polish Trade -Six-years-plan, the 1976 Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168255622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG = Changes in the Level of Durable Goods Consumption in the Countries Belonging to the Council for Mutual Economic Aid in the Light of the Volume Index of Consumption / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 53-67. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 171-186
3
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 186-206
4
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 87-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Czego zazdrościmy sąsiadom? / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
6
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 53-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // W: Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych / zespół red. Józefa Kramer, Zofia Kędzior, Janusz Olearnik. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1989. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 47-56
9
Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji = Material and Technological Base in Czechoslovakia Trade / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 1 (192) (1988), s. 56-60. - ISSN 0438-5403
10
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 126-135
11
[Recenzja] / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987), s. 61-62. - Rec. pracy: Z. Hadravová - Materiálně technická základna obchodu (Baza materialno-techniczna handlu), wyd. Merkur, Praha 1985, s. 381. - ISSN 0438-5403
12
Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji = Level of Structure of Consumer Goods Consumption in Czechoslovakia / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987), s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych = Problems of Individual Consumption Development in Czechoslovakia in years 80s / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987), s. 52-57. - ISSN 0438-5403
14
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
15
Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL / Andrzej SZROMNIK, Halina GWIŻDŻ, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
16
Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych = Consumption Trends of Consumer Goods in Czechoslovakia Compared to other Socialist Countries / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 4-5 (183-184) (1986), s. 73-79. - ISSN 0438-5403
17
[Recenzja] / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 1 (179) (1986), s. 66-67. - Rec. pracy: K. Viestova, J. Štofilová, I. Novacka: RVHP a vnútorný obchod (RWPG a handel wewnętrzny), Nakladatelstvo Pravda, Bratislava 1983. - ISSN 0438-5403
18
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 1 (179) (1986), s. 70-72. - ISSN 0438-5403
19
Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji = Trade in the Slovak Socialist Republic against the background of domestic market development in Czechoslovakia / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 63-67. - ISSN 0438-5403
20
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984), s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland / Halina GWIŻDŻ, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku = A Comparative Analysis of Organizational Structures in the Polish Trade -Six-years-plan, the 1976 Reform / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Gwiżdż H., (1991), Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 53-67.
2
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 171-186.
3
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 186-206.
4
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1990), Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 87-97.
5
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1990), Czego zazdrościmy sąsiadom?, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
6
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 53-66.
7
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 131-148.
8
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych. [W:] Kramer , Kędzior Z., Olearnik J. (red.), Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 47-56.
9
Gwiżdż H., (1988), Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji, "Handel Wewnętrzny", R. 34, nr 1 (192), s. 56-60.
10
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1988), Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 126-135.
11
Gwiżdż H., (1987), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 6 (191), s. 61-62.
12
Gwiżdż H., (1987), Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 239, s. 29-44.
13
Gwiżdż H., (1987), Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych, "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 6 (191), s. 52-57.
14
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
15
Szromnik A., Gwiżdż H., Surówka-Marszałek D., (1986), Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych: na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 173 s.
16
Gwiżdż H., (1986), Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych, "Handel Wewnętrzny", R. 32, nr 4-5 (183-184), s. 73-79.
17
Gwiżdż H., (1986), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 32, nr 1 (179), s. 66-67.
18
Kowalska-Grudzień A., Gwiżdż H., (1986), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej, "Handel Wewnętrzny", R. 32, nr 1 (179), s. 70-72.
19
Gwiżdż H., (1985), Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 63-67.
20
Gwiżdż H., (1984), Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 61-72.
21
Gwiżdż H., (1984), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 57-70.
22
Gwiżdż H., Wojdacki K., (1984), Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 115-134.
23
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
24
Gwiżdż H., (1982), Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 156, s. 5-22.
1
@article{UEK:2168259662,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "53-67",
year = "1991",
}
2
@inbook{UEK:2168255200,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "171-186",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
3
@inbook{UEK:2168255202,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "186-206",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
4
@article{UEK:2168259268,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "87-97",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168229252,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Czego zazdrościmy sąsiadom?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "8",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168235224,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "53-66",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168246670,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "131-148",
year = "1989",
}
8
@inbook{UEK:2168337959,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Strukturalne przeobrażenia spożycia artykułów żywnościowych w wybranych krajach socjalistycznych",
booktitle = "Kierunki i prawidłowości zmian struktury konsumpcji w latach osiemdziesiątych",
pages = "47-56",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
issn = "",
}
9
@article{UEK:2168252360,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 34, 1 (192)",
pages = "56-60",
year = "1988",
}
10
@inbook{UEK:2168259812,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych : konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r.",
pages = "126-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168337941,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 6 (191)",
pages = "61-62",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168257198,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "239",
pages = "29-44",
year = "1987",
}
13
@article{UEK:2168254886,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 6 (191)",
pages = "52-57",
year = "1987",
}
14
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
15
@book{UEK:2168256632,
author = "Szromnik Andrzej and Gwiżdż Halina and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168254762,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 32, 4-5 (183-184)",
pages = "73-79",
year = "1986",
}
17
@article{UEK:2168337931,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 32, 1 (179)",
pages = "66-67",
year = "1986",
}
18
@misc{UEK:2168254758,
author = "Kowalska-Grudzień Alicja and Gwiżdż Halina",
title = "Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 32, 1 (179)",
pages = "70-72",
year = "1986",
}
19
@article{UEK:2168240850,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "63-67",
year = "1985",
}
20
@article{UEK:2168254826,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "61-72",
year = "1984",
}
21
@article{UEK:2168256066,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "57-70",
year = "1984",
}
22
@article{UEK:2168267144,
author = "Gwiżdż Halina and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "115-134",
year = "1984",
}
23
@unpublished{UEK:2168312977,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
24
@article{UEK:2168255622,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "156",
pages = "5-22",
year = "1982",
}