Publikacje wybranego autora

Gwiżdż Halina

Wydział Ekonomiki Obrotu, Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego

1

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 186-206
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255202
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
2

Tytuł:
Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG = Changes in the Level of Durable Goods Consumption in the Countries Belonging to the Council for Mutual Economic Aid in the Light of the Volume Index of Consumption
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991) , s. 53-67. - Summ.
Nr:
2168259662
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
3

Tytuł:
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Źródło:
Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 171-186
Seria:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168255200
rozdział w monografii
Zobacz opis całości
4

Tytuł:
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990) , s. 87-97. - Rez., summ.
Nr:
2168259268
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
5

Tytuł:
Czego zazdrościmy sąsiadom?
Źródło:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990) , s. 8
Nr:
2168229252
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989) , s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246670
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
7

Tytuł:
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989) , s. 53-66. - Rez., summ.
Nr:
2168235224
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
8

Tytuł:
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych
Źródło:
Konsumpcja w układach przestrzennych - [b.m.]: Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988, s. 126-135
Nr:
2168259812
rozdział w materiałach konferencyjnych
9

Tytuł:
Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 1 (192) (1988) , s. 56-60
Nr:
2168252360
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji = Level of Structure of Consumer Goods Consumption in Czechoslovakia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987) , s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168257198
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
11

Tytuł:
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1987
Opis fizyczny:
103 k.: il.; 30 cm
Program badawczy:
Resortowy Program Badań Podstawowych NR RP.III.39: Zmiany w strukturze konsumpcji Grupa tematyczna 5: Przestrzenna struktura konsumpcji Temat: Terminologiczno-metodyczne aspekty badań konsumpcji w układach przestrzennych
Nr:
2168316005
książka
12

Tytuł:
Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987) , s. 52-57
Nr:
2168254886
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej
Źródło:
Handel Wewnętrzny1986. - R. 32, nr 1 (179), s. 70-72
Nr:
2168254758
varia
14

Tytuł:
Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 4-5 (183-184) (1986) , s. 73-79
Nr:
2168254762
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Opis fizyczny:
173 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168256632
skrypt
16

Tytuł:
Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji
Źródło:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985) , s. 63-67
Nr:
2168240850
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984) , s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267144
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
18

Tytuł:
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254826
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
19

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256066
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
20

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej
Adres wydawniczy:
Kraków: , 1983
Opis fizyczny:
251 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Promotor: Eugeniusz GARBACIK, Bibliogr.
Sygnatura:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/808
Nr:
2168312977
doktorat
21

Tytuł:
Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku = A Comparative Analysis of Organizational Structures in the Polish Trade -Six-years-plan, the 1976 Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168255622
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
22

Tytuł:
Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów = On the Formation of the Potentials of Local Markets and their Effect on the Processes of the Realization of Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 41-54. - Summ., rez.
Nr:
2168250148
artykuł w czasopiśmie
Zobacz opis całości
1
Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 186-206
2
Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG = Changes in the Level of Durable Goods Consumption in the Countries Belonging to the Council for Mutual Economic Aid in the Light of the Volume Index of Consumption / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 349 (1991), s. 53-67. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie / red. Stefan MYNARSKI. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 171-186
4
Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego = Profitability of Trading Activities in 400 Bio Commercial Firms / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 333 (1990), s. 87-97. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
5
Czego zazdrościmy sąsiadom? / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
6
Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Tendencies and Regularities of the Development in the Structure of Food Consumption in Communist Countries / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 304 (1989), s. 131-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych = Comparative Analysis of Changes in the Level of the Consumption of Foodstuffs / Jacek BAZARNIK, Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 314 (1989), s. 53-66. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych / Halina GWIŻDŻ, Jacek BAZARNIK // W: Konsumpcja w układach przestrzennych : Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r. - [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988. - S. 126-135
9
Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 34, nr 1 (192) (1988), s. 56-60. - ISSN 0438-5403
10
Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji = Level of Structure of Consumer Goods Consumption in Czechoslovakia / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 239 (1987), s. 29-44. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia / red. S. MYNARSKI ; [autorzy haseł: Kazimierz BAŚCIK, Jacek BAZARNIK, Czesław BYWALEC, Tadeusz GRABIŃSKI, Halina GWIŻDŻ, Joanna JAKUBOWSKA-ŁAZĘCKA, Jan Karwowski, Józefa Kramer, Janusz Marak, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Józef SALA, Leszek STRZEMBICKI, Andrzej SZROMNIK, Jan SZUMILAK, Grażyna ŚWIATOWY, Krzysztof Piotr WOJDACKI]. - Kraków, 1987. - 103 k. : il. ; 30 cm
12
Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 33, nr 6 (191) (1987), s. 52-57. - ISSN 0438-5403
13
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej / Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 1 (179) (1986), s. 70-72. - ISSN 0438-5403
14
Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 4-5 (183-184) (1986), s. 73-79. - ISSN 0438-5403
15
Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL / Andrzej SZROMNIK, Halina GWIŻDŻ, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
16
Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji / Halina GWIŻDŻ // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 3 (176) (1985), s. 63-67. - ISSN 0438-5403
17
Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej = General Description of Domestic Commerce in People's Poland / Halina GWIŻDŻ, Krzysztof P. WOJDACKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 184 (1984), s. 115-134. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 204 (1984), s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej / Halina GWIŻDŻ ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1983. - 251 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku = A Comparative Analysis of Organizational Structures in the Polish Trade -Six-years-plan, the 1976 Reform / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 156 (1982), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów = On the Formation of the Potentials of Local Markets and their Effect on the Processes of the Realization of Goods / Halina GWIŻDŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 41-54. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
1
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 186-206.
2
Gwiżdż H., (1991), Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 349, s. 53-67.
3
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1991), Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Mynarski S. (red.), Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 171-186.
4
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1990), Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 87-97.
5
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1990), Czego zazdrościmy sąsiadom?, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
6
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 304, s. 131-148.
7
Bazarnik J., Gwiżdż H., (1989), Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 314, s. 53-66.
8
Gwiżdż H., Bazarnik J., (1988), Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych. [W:] Konsumpcja w układach przestrzennych: Konferencja Resortowego Programu Badań Podstawowych RP.III.39 - grupa tematyczna 5. Limanowa, 14-16 czerwiec 1988 r, [b.m.] : Wydawnictwo Spółdzielcze, s. 126-135.
9
Gwiżdż H., (1988), Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji, "Handel Wewnętrzny", R. 34, nr 1 (192), s. 56-60.
10
Gwiżdż H., (1987), Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 239, s. 29-44.
11
Baścik K., Bazarnik J., Bywalec C., Grabiński T., Gwiżdż H., Jakubowska-Łazęcka J., Karwowski J., Kramer J., Marak J., Mynarski S., Rudnicki L., Sala J., Strzembicki L., Szromnik A., Szumilak J., Światowy G., Wojdacki K., (1987), Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych. Cz. 2, Terminologia, Mynarski S. (kier.), Kraków : , 103 k.
12
Gwiżdż H., (1987), Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych, "Handel Wewnętrzny", R. 33, nr 6 (191), s. 52-57.
13
Kowalska-Grudzień A., Gwiżdż H., (1986), Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej, "Handel Wewnętrzny", R. 32, nr 1 (179), s. 70-72.
14
Gwiżdż H., (1986), Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych, "Handel Wewnętrzny", R. 32, nr 4-5 (183-184), s. 73-79.
15
Szromnik A., Gwiżdż H., Surówka-Marszałek D., (1986), Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych: na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 173 s.
16
Gwiżdż H., (1985), Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji, "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 3 (176), s. 63-67.
17
Gwiżdż H., Wojdacki K., (1984), Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 115-134.
18
Gwiżdż H., (1984), Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 61-72.
19
Gwiżdż H., (1984), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 204, s. 57-70.
20
Gwiżdż H., (1983), Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej, Prom. Garbacik E., Kraków : , 251 k.
21
Gwiżdż H., (1982), Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 156, s. 5-22.
22
Gwiżdż H., (1978), Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 41-54.
1
@inbook{UEK:2168255202,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "186-206",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
2
@article{UEK:2168259662,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Zmiany w poziomie konsumpcji dóbr trwałego użytku w krajach RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "349",
pages = "53-67",
year = "1991",
}
3
@inbook{UEK:2168255200,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Porównania międzynarodowej struktury spożycia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Przestrzenne struktury konsumpcji : zróżnicowanie, uwarunkowanie, kształtowanie",
pages = "171-186",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
4
@article{UEK:2168259268,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Opłacalność działalności handlowej w 400 największych przedsiębiorstwach handlu rynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "87-97",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168229252,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Czego zazdrościmy sąsiadom?",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "8",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168246670,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje i prawidłowości rozwoju struktury spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "304",
pages = "131-148",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168235224,
author = "Bazarnik Jacek and Gwiżdż Halina",
title = "Analiza porównawcza zmian w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "314",
pages = "53-66",
year = "1989",
}
8
@inbook{UEK:2168259812,
author = "Gwiżdż Halina and Bazarnik Jacek",
title = "Zmiany w poziomie spożycia artykułów żywnościowych w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Konsumpcja w układach przestrzennych",
pages = "126-135",
adress = "b.m.",
publisher = "Wydawnictwo Spółdzielcze",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168252360,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje rozwoju bazy materialno-technicznej handlu Czechosłowacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 34, 1 (192)",
pages = "56-60",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168257198,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Poziom i struktura spożycia artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "239",
pages = "29-44",
year = "1987",
}
11
@book{UEK:2168316005,
author = "Baścik Kazimierz and Bazarnik Jacek and Bywalec Czesław and Grabiński Tadeusz and Gwiżdż Halina and Jakubowska-Łazęcka Joanna and Karwowski Jan and Kramer Józefa and Marak Janusz and Mynarski Stefan and Rudnicki Leszek and Sala Józef and Strzembicki Leszek and Szromnik Andrzej and Szumilak Jan and Światowy Grażyna and Wojdacki Krzysztof Piotr",
title = "Przewodnik terminologiczno-metodyczny do badań konsumpcji w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168254886,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Problemy rozwoju konsumpcji indywidualnej w Czechosłowacji w latach osiemdziesiątych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 33, 6 (191)",
pages = "52-57",
year = "1987",
}
13
@misc{UEK:2168254758,
author = "Kowalska-Grudzień Alicja and Gwiżdż Halina",
title = "Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej Instytutów i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług nt. Problemy równowagi rynkowej",
booktitle = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 32, 1 (179)",
pages = "70-72",
year = "1986",
}
14
@article{UEK:2168254762,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Tendencje w spożyciu artykułów konsumpcyjnych w Czechosłowacji na tle innych krajów socjalistycznych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 32, 4-5 (183-184)",
pages = "73-79",
year = "1986",
}
15
@book{UEK:2168256632,
author = "Szromnik Andrzej and Gwiżdż Halina and Surówka-Marszałek Danuta",
title = "Rynek dóbr konsumpcyjnych w krajach socjalistycznych : na przykładzie ZSRR, CSRS, WRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168240850,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Handel w Słowackiej Republice Socjalistycznej na tle rozwoju rynku wewnętrznego w Czechosłowacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 3 (176)",
pages = "63-67",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168267144,
author = "Gwiżdż Halina and Wojdacki Krzysztof P.",
title = "Próba periodyzacji rozwoju handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "115-134",
year = "1984",
}
18
@article{UEK:2168254826,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "61-72",
year = "1984",
}
19
@article{UEK:2168256066,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "204",
pages = "57-70",
year = "1984",
}
20
@unpublished{UEK:2168312977,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Ewolucja systemu funkcjonowania handlu w Polsce Ludowej",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
21
@article{UEK:2168255622,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Analiza porównawcza struktur organizacyjnych w handlu wewnętrznym : plan sześcioletni, reforma z 1976 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "156",
pages = "5-22",
year = "1982",
}
22
@article{UEK:2168250148,
author = "Gwiżdż Halina",
title = "Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "41-54",
year = "1978",
}